The Students peaceful demonstration and the military crackdown in Adama University

December 31, 2011; Adama

The confrontation between students and security forces is getting violent by the day, after the government reportedly favored to pursue force rather than dialogue and settlement on the issues of freedom, rule of law, self determination and the issue of Finfinne raised by students in Adama University. Similar incidents are being reported in Haromaya, Addis Ababa and other Universities.

According to sources; Adama University is rounded up by military brigade and basic service within and around the University are shut down. The protest which started to be visible in two groups both by these students hold up in the university campus and by those who are in the Adama city comes with price to pay.

Even if the protest is still continuing, the peaceful demonstrators and their dormitory are being raided and until this report is compiled more than 50 students has been arrested which includes

 1. Gaaddisaa Tashoomee
 2. Damee
 3. Amadien Mohammad
 4. Araggaa Tashoomee
 5. Jibaat – 3rd year IT
 6. Caffee
 7. Kaasahuun
 8. Darajjee Dabalii, Logistics 2nd year
 9. Yaadasaa , Management 2nd year
 10. Gammachiis Saamueel ,  Electrical engineer 4th year
 11. Damee, Economics 3rd year
 12. Caalaa Abbayyaa, Wood science 2nd year
 13. Kaasahuun, Engineering 2nd year
 14. Gaaddisaa, Geography 2nd year
 15. Magarsaa Abraham, Accounting 2nd year
 16. Araggaa
 17. Abdii Ayyaanaa -2nd Year
 18. Sanyii -engineering 2nd Yera

The Adama University Students have also voiced their support for the questions raised by Addis Ababa and Haromaya University Students. The situation in the campus is still violent and unstable due to the military force interference. Finally the students have asked the public to stand behind the popular cause they are raising and to protest against the use of force against peaceful demonstration.

The Struggle shall continue!!!

@Qeerroo

Diddaan Qeerroo Bilisummaa Itti Fufee Mooraaleen University Waraanaan weerarame.

(Qeerroo Adaamaa, Muddee 31,211 ) Diddaan Barattoota Oromoo itti fufuu irraan kan ka’e mooraaleen University Haromaya,Adaamaa,Wallagaa fi Amboon humna waraana Wayyaaneen eegamaa akka jiruu fi diddaan barattootaas itti fufee jiraachuu Qeerroon gabaase.

Gootonni barattooti Oromoo University Adaamaa eda Muddee 30 fi har’a Muddee 31,2011 fincila isaanii itti fufuun waraanaan ittifamanii akka isaan nyaataa fi bishaan hin arganne taasifamaa jira.

Barattooti kanaaf osoo hin jilbeeffatiin diddaa isaanii itti fufuu irraan gaaffii mirgaa sagalee jajjabaan wal tahanii akka dhageessisaa turan Qeerroon Adaamaa gabaasa.

Haalli kun itti hammaachaa deemuu irraan guyyaa har’aa Muddee 31,2011 barattoota Oromoo lama humnaan arihani qabanii  konkolaataa code fi lakkoofsa hin qabneen fuudhanii deemanii jiru,diddaa kanaaf barattooti University Adaamaa amma illee akka Jaallan isaanii gadhiifaman cimsanii itti fufanii jiraachuun beekame.

Barattooti guyyaa har’aa human Waraana Wayyaaneen fuudhaman kunniin:-

 1. Abdii Ayyaanaa -waggaa 2ffaa
 2. Sanyii -engineering waggaa2ffaa

Kanneen jedhaman yeroo tahu. Muddee 29,2011 irraa eegalee hanga har’aatti barattooti 60 ol akka hidhamanii jiran gaabaasi Qeerrroo University Adaamaa addeessa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Qeerroo: Kun Dhaamsa Oromiyaa ti!

(Qeerroo, Finfinnee, 31 Muddee 2011) Dhaloota keenya Qeerroo irraa dhaamsi darbaa jiru barri moofaa darbuu isaa, garbummaa immoo daranuu jabaatee nu waliin lufaa jiraatuu kan ibsuu dha.

Dhaamsi Oromiyaa immoo garbummaan hammaattee, kaayyoo dhalootaa jabeeffadhaa tii umurii garbummaa gabaabsaa kan jedhuu dha.

Dhaamsi viidiyoo kun kennaa Oromiyaa kana bara 2012 ti. Ilmaan Oromoo bakka jiran mara irraa waan qabaniin qabsoo Bilisummaa Oromoo tumsuun akka guyyaan bilisummaa dhiyaatu, umuriin garbummaa immoo gabaabbatu akka hojjatan kan dhaamuu dha.
Bilisummaan wareega barbaada; namuu hojiidhaan guyyaa bilisummaa haa dhiyeessu!!

Diddaan Qeerroo University Adaamaa Waraana TPLF Jeeqe.

Qeerroo Adaamaa,Muddee 30,2011

Diddaa  gootonni barattooti Oromoo mootummaa Wayyaanee irratti kaasan humnaan dura dhaabbachuuf jecha waraanni TPLF human waraanaa fi poolisa Federaalaa akkasumas poolisoota lukkeelee Wayyaanee kan tahan OPDO hedduminaan guuree barattoota meeshaa maleeyyiitti duula jabaa banuu guyyaa kaleessaa fi eda Muddee 29,2011 galgala barattoota waliin walitti bu’aa turan.Haala kanaan doormii barattootaa seenuun reebichaa fi meeshaa waraanaan dhaanuun gara malee itti fufe,barattooti Oromoos lubbuu irraa ittifachuuf jecha waan dandayan hundaan waraana dura dhaabbachuun of irraa ittisa gochaa hakan bariisifatan.

Ganama har’aa irraa eegalee hanga amma sa’aa kanaatti mooraa keessa wal arihuu fi barattoota irra deemanii humnaan rarraasanii qabuun itti fufamee jira,manni nyaataa cufamee,dareen barnootaa hundi cufamee mooraan haala hin yaadamneen oliin jeeqamee jira.Barattooti kaan haala dandayan hundaan mooraa irraa baafatanii ala irraa human waraanaa waliin wal arihaa jiru,kan mooraatti hafan wallee warraaqsaa dhageessisuu fi nutis dhaaba qabna,ABO fi WBO jechaa dhaadataa jiru.

Guyyaa kaleessaa irraa eegalee hanga ammaatti barattoota nama 50 mana hidhaatti geessanii jiru. Kanneen guyyaa kaleessaa gabaafneen alatti har’a Muddee 30,2011 barattoota qabaman keessaa:-

1.Darajjee Dabalii logistics 2nd year
2.Yaadasaa  management 2nd year
3.Gammachiis Saamueel   electrical engineer 4th year
4 Damee    Economics 3rd year
5 Caalaa Abbayyaa wood science 2nd year
6.kaasahuun Enginer 2nd year
7.Gaaddisaa geography 2nd year
8 Magarsaa Abraham accounting 2nd year
9.Araggaa

Kanneen jedhaman keessatti argamu.

Haalli mooraan University Adaamaa itti jiru haala jabaa fi waan salphaatti hin tasgabbeefamne fakkaata waan  taheef ummanni Oromoo alaa fi keessaa birmannaa kanaaf akka ka’u Qeerroon iyyata.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Record013

 

Universityn Adaamaa Mooraa Waraanaa Tahe.

“Gaaffiin Keenya Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaati!” jedhu barattooti Oromoo University Adaamaa.

Duula hidhaa,ajjeechaa,beela,hiyyummaa,gadadoo fi gabrummaa kanneen nuffan gootonni barattooti Oromoo(Qeerroon) Fincila Diddaa Gabrummaa eegalaniin guyyaa har’aa Muddee 29,2011 ganama barii irraa eegalee hanga ammaatti mootummaa Wayyaanee waliin fuulaa fi fuulatti wal qabanii jiru.

Waraanni mootummaa Wayyaanee gaaffii barattootaa deebisuu kan dadhabe human waraanaa fi meeshaa waraanaa gurguddaan mooraa University Adaamaa marsee,manni barnootaa cufamee,kaafteeriyaan nyaataa fi bakka irraa waa nyaatan hundi cufamee oolee jira.Barattooti gariin mooraa gadhiisuun mooraa alatti yeroo fincila isaanii itti fufan kanneen kaan mooraa keessatti ittifamanii diddaa isaanii itti fufanii jiru. Suuqiin ummataa fi manneen nagadaa naannoo mooraa sanii jiran hundi cufaatti oolanii jiru.

Gaaffii barattoota Oromoo(Qeerroo)f deebii rogaa laachuu mannaa isin dhaaba siyaasaa kan akka ABOn durfamtanii jirtu jechaa barattoota yeroo reebaa jiran gootonni barattooti Oromoo ammo ittisa mataa ofiif jecha yoo meeshaa waraanaa ykn rasaasa hidhatanii hin jiraanne illee dhagaa biyya abbaa isaanii fuudhanii waraana Wayyaanee lullessaa olanii jiru.

Gaaffileen mirgaa fi dhadhannoon mirgaa,akkasumsa faaruu fi walleen warraaqsaa marti sagalee tokkoon wal faana gaafataa kan jiran goototi barattooti Oromoo University Adaamaa, gaaffii barattooti Oromoo University Finfinnee fi Haromayatti kaasan gaaffii haqaa waan taheef gaaffiilee kana akka degeranii fi cinaa dhaabbatan illee sagalee isaaniin dhageessisanii jiru.

Wayita kana guyyaa har’aa barattooti human waraana Wayyaaneen  qabamanii reebamaa fi gara mana hidhaatti geeffaman keessaa:-

 1. Gaaddisaa Tashoomee
 2. Damee
 3. Amadien Mohammad
 4. Araggaa Tashoomee dha.
 5. Jibaat – barataa IT waggaa 3ffaa
 6. Caffee
 7. Kkaasahuun

Kanneen jedhaman yeroo argaman, barattoota kana waraana Wayyaanee irraa buusuuf jedha gootonni ilmaan Oromoo dhagaa fi waan dandayan maraan duula gochuun yaalii isaanii muldhisanii jiraachuu Qeerroon University Adaamaa irraa gabaasa.

 

University Finfinnee Keessatti Gaaffiin Barattoota Oromoo itti fufe

Qeerroon gotonni barattooti Oromoo gidiraa fi rakkinni ummata Oromoo fi biyya Oromiyaa irratti hammachuu irraan teenyee ilaaluun badii irra badiitti nu geessa waan taheef mirga abbaa biyyummaa fi eenyummaa keenyaaf gaaffii kaasuun yeroon isaa amma kan jedhu irraan mootummaa Wayyaaneeti xayalaa barreefatan. Guutuun xalayaa isaanii kan afaan Oromoo armaa gaditt maxxanee jira.

Iyyannoo barattoota University Finfinnee 1

Iyyannoo barattootaaUniversity Finfinnee 2

Iyyannoo barattootaaUniversity Finfinnee 3

Iyyannoo barattootaa Univesity Finfinnee 4

 

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Gootonni Barattoti Oromoo University Adaamaa Diddaa Itti fufan

Muddee 29,2011 Gabaasa Qeerroo Adaamaa

Muddee 29,2012 Diiddaa Qeerroon Bilisummaa mooraa University Adaamaa keessatti eegaluu isaa beekame.

Rakkoo barattoota Oromoo fi barattoota dhalootaan Tigree tahan jidduutti uumame irraan kan ka’e mootummaan Wayyaanee barattoota dhalootaan Tigray tahan meeshaa waraanaa hidhachiisuun akka isaan ittiin barattoota Oromoo doorsisan taasanii jiru.Sababaan kun hammaatee gootonni barattooti Oromoo har’a  Muddee 29,2011 barattoota dhalootaan Tigree tahanii meeshaa waraanaa hidhatanii jiraniin qabanii meeshaa hikkachiisuun bulchiisa University fi seeratti dhiheessuu irraan kan ka’e hogganooti Wayyaanee fi OPDO humna waraanaa fi poolisa Federaalaa gurratanii gara mooraa Universiticha seenuun baabsaa ilmaan Tigroota irra goranii barattoota Oromoo doorsisuu yoo eegalan iyyuu diddaan baratootaa iitti cimee hammaataa jira.

Kana irratti hundaawuun diddaan barattootaa gaaffii Qeerroon Oromoo mirga ummata Oromoof gaafatan qabatanii mooraa keessatti wal gahuun dhadhannoo dhageessisaa jiru. universityn  cufamee jira. Barattoota dirqiin galmatti seenanii akka walgahii irratti waan gaafatan guutamuufii fakkeessanii humnaan akka loonii galmatti naquuf  akka jiran beekamee jira.

Guutuu gabaasa kanaa itti fufna.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የኦሮሞ ተማሪዎች — ፊንፊኔ

ቀን  16 /04/ 2004  ዓ.ም

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር

ለክልሉ ፕሬዚዳን  ት ጽ/ቤት

ፊንፊኔ

                                                        ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የኦሮሞ ተማሪዎች

                                                                          ፊንፊኔ

 

ጉዳዩ:   የሰብኣዊ መብት አያያዝና ሌሎች አስተዳደራዊና የባለቤትነት መብቶች ላይ ያሉትን ችግሮች

      በማንሳት አስቾካይ መልስ መጠየቅን ይመለከታል፡፡

እኛ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የኦሮሞ ተማሪዎች በአሁኑ ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ ያለበትና ለወደ ፊት ሁኔታውም አስፈሪ የሆኑ ዘርፈ-ብዙና ውስበስብ ችግሮችን ከግንዛቤ በማስገባት ከዚህ በታች ለዘረዘርናቸው የመብትና የባለቤትናት ጥያቄዎች አፋጣኝ መልስ እንድሰጠን እንጠይቃለን፡፡ እነዚህ የምናነሳቸው ጥያቄዎች የኦሮሞ ህዝብ በሀገሩ ሊኖራቸው የሚገቡ ተፈጥሮኣዊ  የባለቤትነት መብቶችና አስተዳደራዊ መብቶች ስለሆኑ ጥያቄዎቹና ለጥያቄዎቹም የሚሰጥ መልስ ለመላው የኦሮሞ ህዝብ መሆኑን እያስገነዘብን እነዚህን ለህዝባችን እንደ አንድ ህዝብ መኖር ወይም ላለመኖር ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎችን ስንጠይቅ አዎንታዊና ፍትሓዊ መልስ በመስጠጥ ታሪካዊ ግዴታን ይወጣሉ የሚል ተስፋ በማድረግ ነው፡፡

I. የኦሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ሊያገኘው የሚገቡ መብቶች/ልዩ ጥቅም/ እና ባለቤትነት በተመለከተ፡ 

1. ‹‹አዲስ አበባ›› የሚለው ስያሜ የኦሮሞን መሬት ባለቤትነትና ማንነት ለመደበቅ ታስቦ በወራሪው የሚኒልክ ገዢ መደብ የተሰየመ በመሆኑና ህዝባችን የባለቤትነት ስሜት እንዳይሰመው  ከፍተኛ ስነ-ልቦናዊ ጫና ስላለው ስያሜው ወደ መጀመሪያው ማለትም የኦሮሞ ህዝብ ቦታው/መሬቱ ካለው ተፈጠሮኣዊ ውበትና እሴት በመነሳት በቋንቋው ‹‹ፊንፊኔ›› ብለው በሰየመው ስም በሀገር አቀፍም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ እንድትጠራ  አበክረን እንጠይቃለን፡፡

2. አፋን ኦሮሞ አሁን ባለው የፊንፊኔ አስተዳደር ውስጥ ከአማርኛ ቋንቋ ጋር ጎን ለጎን የሥራ ቋንቋ መሆን አለበት፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ይቺ መሬት የኦሮሞ ህዝብ የተፈጥሮ ሀብት ናት፡፡ በህዝባችን ላይ ከተጫነው የባሪነት ስርኣት የተነሳ በተለያዩ ተፅኖዎች ህዝቡ ተገፍትሮ አሁን በከተማዋ ያለው ቁጥር አናሳ ብሆንም አሁንም ቢሆን ከአማራ ህዝብ ቀጥሎ በከተማዋ የህዝብ ብዛት ንፅፅር በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ በመሆኑም አሁን በከተማዋ ያለውን አብላጫ ቁጥር በማየት ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ላይ ያለውን ተፈጥሮኣዊ መብቶች ከግንዘቤ በማስገባት አፋን ኦሮሞ(የኦሮሚኛ ቋንቋ) የከተማዋ የሥራ ቋንቋ  እንድሆን ስንጠይቅ አስቾካይ መልስ በመሻት ነው፡፡

3. በህዝብ ምርጫ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ላይ ባለው ተፈጥሮኣዊ የባለቤትነት መብት በፊንፊኔ ምክር ቤት መቀመጫ እንድኖራው እንጠይቃለን፡፡

4. የአንድን ህዝብ ባህልና ታሪክ ለአለም ለማሰወቅም ሆነ ለማወቅ ቤተ-መፅሓፍትና ሙዚየም የመረጃና ቅርጻ-ቅርጽ/እሴቶች ምንጭ በመሆን ትልቅ አስተዋፅኦ ያበረክታሉ፡፡ በተላይ እንደ ፊንፊኔ ባሉት የብዙ አለም አቀፍ ድርጅቶችና ኤምባሲዎች መቀመጫ በሆኑ ታላላቅ ከተሞች ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡ የኦሮሞ ህዝብ እስካ አሁን የዚህ ዕድል ተጠቃሚ አይደለም! ለምን???

5. የኦሮሞ ህዝብ ለሰው ልጅ መልካም ሥራ ሠርተው ያለፉ ምሁራንና ለህዝቡ ነፃነት ስፋለሙ የወደቁ ብዙ  ጀግኖች አለው፡፡ ለነዚህ ምሁራንና ጀግኖች በፊንፊኔ አንዳችም ሃውልት አልቆመላቸውም፤  አንድም መንገድም በስማቸው አልተሰየመም፡፡ ለምን?

6. የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ባሕልና ታሪክ የሚያንጸባርቅ የራሱ የሆነ ቤተ መንግስት የለውም፡፡ ኣብዛኛው ቢሮዎችም ከፊንፊኔ አስተዳዳርና ከግለሰቦች የተከራያቸው ናቸው፡፡ ይህ ለምን ሆነ?

7. ከፊንፊኔ በየአመቱ ከተለያዩ ዘርፎች ከግብር እና ታክሲ እንድሁም ከሌሎች ገቢዎች የሚሰበሰበው በቢሊየን የሚቆጠር ብር ነው፡፡ ይህ ገቢ የፌዴራል መንግስትን ካዝና በማደለብ ለፖለቲካ  ፍጆታ ከመዋል ውጪ ለኦሮሚያና ለኦሮሞ ህዝብ ልማት አንዳችም አስተዋጽኦ አያበረከተ አይደለም፡፡ ይበልጥኑ የፌዴራል መንግስት  በከተማዋ ዙሪያ ያሉትን አርሶ አደሮች በእንቬስትመንት ስም ከይዞታቸው በማፈናቀል መሬቱን ለውጪ ባለሀብቶች እየቸበቸበ ተጨማሪ ገቢን ከኦሮሚያ ያግበሰብሳል፡፡

በመሆኑም ከከተማዋና አከባቢዋ ከሚሰበሰበወ  ገቢ የተወሰነው ወደ ኦሮሚያ በጀት ተዛውሮ ይህም በከተማዋ ለኦሮሞ ህዝብ ልሰሩ የሚገባቸውን የልማት ሥራዎች፡ ለምሳሌ የአፋን ኦሮሞ ት/ቤቶችና የኦሮሞ ህዝብ ባህልና ሥነ-ጥበብ ማዕከላት እንድሰሩበት እንጠይቃለን፡፡

 1.                                            II.            ሌሎች አጠቃላይ የሆኑ ጥያቄዎች:

1. በእንቬስትመንት ስም እየተካሄደ ያለውን የኦሮሚያ ከተሞች የመሬት ዝርፊያ/ወረራ፣ በተላይ በፊንፌኔ ዙሪያ ያለው አስከፊ ችግር ህዝቡን ከይዞታው ማፈናቀል በአስቾካይ እንድቆም ሆነው በዚህ ሁኔታ ለተፈናቀሉት ልዩ ካሳ እንድከፈላቸው፣ እንድሁም በዚህ ሁኔታ ከማሳቸውና ከቄዬአቸው ለተፈናቀሉት አርሶ አደሮች በሙሉ በአስቾካይ በቂ ካሳ ተከፍሎኣቸው ሌላ የመኖሪያ ቦታና መተዳደሪያ እንድመቻችላቸው በአጽዕኖት እንጠይቃለን፡፡

2. በፊንፊኔና ዙሪያዋ የሚገኙ ፋብርካዎች በአከባቢው አርሶ አደሮች ማሳና ወንዞች የሚለቁትን ከፋብርካ የሚወጡ አደገኛ ኬሚካሎችና ሌሎች አደገኛ ቁሶች በአፋጣኝ እንድያቆሙና እስካአሁን ላደረሱት ከፍተኛ ውድመት ህግ ፊት ቀርባው ለህዝቡ ተመጣጠኝ ካሳ እንድከፍሉ፤ይህንንም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንድያስፈፅም እንጠይቃለን፡፡

3. የኦሮሞ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአሁኑ ጊዜ በገፍ ወደ እስር ቤት እየታጎረ መሆኑን ከግንዛቤ በማስገባት ይህ ዘመቻ በአስቾካይ እንድቆምና ላለው የፖለቲካ ችግር መንግስት ከአሸባሪዎች ጋር ማያያዙን ትተው ከሁሉም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በሰላማዊ መንገድ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ በመነጋገር ለመፍታት ራሱን እንድያዘጋጅና ይህንኑ በአስቾካይ እንድያስፈፅም እንጠይቃለን፡፡

4. በቅርቡ መሬትን በሊዝ ስር ለማስገባት/ለማስተዳደር የታወጀው አዋጅ ህዝቡን ያላማከረ/ሐሳብ ያልሰጠበት/ ስለ ሆነና የሀገሪቱ ዜጎች በመሬትና በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ ያለቸውን የባለቤትነት መብት ሙሉ በሙሉ የሚጻረር በመሆኑ፤ ይህ ህግ ሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት ለህዝብ ቀርበው ህዝቡ ተወያይተው ውሳኔ እንድሰጥበት እንጠይቃለን፡፡

5. ባለፈው ዓመት ‹‹የኦሮሞ ልማት ማህበር ‹ለኦሮሚያ ልማት›!!›› በሚል መፈክር ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ ጀምሮ ነበር፡፡ ህዝቡም ‹‹እውነት ለልማት ከሆነ›› በሚል በእጁ ያለውን ማዋጣት ጀምሮ ነበር፡፡ የመንግስት ሠራተኞችም (የኦሮሚያ ክልል) ከደሞዛቸው ቆራረጠዋል፡፡ ዳሩ ግን ምን ያረጋል ይህ በዚህ ሁኔታ ተሟሟቀው እያለ ብዙም ሳይራመድ ድንገት በመሃል ‹‹ታላቁ የአባይ ግድብ›› መጣና የኦህዲድን የልማት ቅስቀሳ አቅጣጫ በቅፅበት አስቀየረው፡፡ይህ ለምን ሆነ?? ከዚሁ ጋር ተያይዘው ‹‹ለህዳሴው ግድብ አበርክቱ፤ ቦንድም ግዙ›› እየተባለ የህዝባችንን አቅም ያለገናዘበ የውዴታ ግዴታ መዋጮ ከደርግ ዘመን ‹‹ኮታ/ሰብል ገበያ›› ምን ልዩነት አለው??

6. ለኦሮሞ ህዝብ የነፃነት ትግል መሠረትና አባት የሆነው አንጋፋውን የመጫና ቱለማ ማህበር በዚህ መንግስት አሁንም በቅርቡ ለሁለተኛ ጊዜ እንድዘጋ መደረጉ ለምን??

7. የአፋን ኦሮሞ ዲፓርትመንትን ቀስ በቀስ ከአ/አ ዩኒቨርስቲው ለማውጣት እየተሰራ ያለው  ሴራ ማለትም “Afan Oromo literature and communication”  ስባል የነበረው “literature” የሚለውን በማስቀረት ከሌሎች ቋን   ቋዎች ጋር ተለጣፊ ለማድረግ የተወሰነው ውሳኔ ተነስተው ወደ መጀመሪያው ስያሜው እንድመለስ እንጠይቃለን፡፡

 1. 8.  በአሁኑ ጊዜ በኦሮሚያ ክልል ያሉት ሁሉም የመንግስት የልማት ፕሮጄክቶች (በገጠር የመጠጥ ወሃን ማስፋፋት፣ መንገድ፣ መብራት፣ጤና፣ የግብርና ፕሮጄክቶች፤ ወዘተ) ግልፅ ባልሆነ ምክንያት ሥራቸውን እንዲያቆሙ ተደርገዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ የኦሮሚያ ክልል ሠራተኞች ሲቪል ሰርቪስ በየወሩ በሚሰጠቸው ስልጠናና በየሳምነቱ በመስሪያ ቤታቸው ‹‹አሸባሪነትና ሙስናን›› ዋናኛ አጀንዳ በማድረግ በሚዘጋጁ የተለያዩ ስብሰባና ግምገማዎች ተጠምደው ከሀገራዊ ልማትና የአስተዳደር ሥራዎች በሙሉ እንድርቁ ተደርገዋል፡፡ በመሆኑም ይህ አካሄድ/ሁኔታ የእድገትና የልማት ጉዞ በእጅጉ ስለሚጎዳ እነዚህ የልማት ፕሮጀክቶች በአስቾካይ ወደ ሥራ እንድመለሱ በአፅንኦት እንጠይቃለን፡፡
 2. 9.  በ‘COC’ (የብቃት መመዘኛ ፈተና) ምክንያት የኮሌጅና ዩኒቨርስቲ ተመራቂ የኦሮሞ ተማሪዎች የክልሉ መንግስት በየከተማ ያቋቋማቸው ፈተና ሰጪ አካላት የማይፈልጉትን ተመራቂ ‹‹ወድቀሃል/ሻል›› በማላት አድልዖያዊ ስራ ስለሚሰሩ እንድሁም ‘COC’  ያለው በኦሮሚያ ብቻ መሆኑ ተመራቂ የኦሮሞ ተመራቂዎች ስራ እንዳያገኙ ትልቅ መሰናክል በመሆን የብዙ ወጣቶችን ሞራል እየጎዳ ስለሆነ ይህ ማዕቀብ በአስቾካይ እንድነሳልን እንጠይቃለን፡፡

10. ባጠቃላይ በኦሮሚያ ለዘመናት ያለማቋረጥ እየተደረገ ያለው እስራት፣ግድያ፣ ከሥራ ገበታ መባራር፣ ከትምህርት ገበታ መባራር፣አና የተለያዩ ኢ-ሰብኣዊ ድርግቶች በአስቾካይ እንድቆም አበክረን እንጠይቃለን!!!

ከሠላምታ ጋር!

                                    ተወካዮች

                    ስም                             ፊርማ                   ካምፓስ                         Department

 1. ኢብራሂም ሁሴን     ______________                FBE                     Public Admn.   3rd yr.
 2. አዳኔ ጅሩ                _____________                    ኮቶቤ               Maths Education. 3rd yr.
 3. አብደታ ታደሳ             _____________                 6  ኪሎ                  Plotical Science 1st yr.

ግልባጭ

 • ለጨፌ ኦሮሚያ አፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንቨስትመንት ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አከባቢ ጥበቃ ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ግብርና ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ከተማና ልማት ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሚንኬሽን ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ኮሚሽን ቢሮ

ፊንፊኔ

 

 • ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ካንቲባ ጽ/ቤት
 • ለህዝብ ተወካዮች አፈ-ጉባኤ ጽ/ቤት
 • ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ጽ/ቤት

አዲስ አበባ