The Students peaceful demonstration and the military crackdown in Adama University

December 31, 2011; Adama

The confrontation between students and security forces is getting violent by the day, after the government reportedly favored to pursue force rather than dialogue and settlement on the issues of freedom, rule of law, self determination and the issue of Finfinne raised by students in Adama University. Similar incidents are being reported in Haromaya, Addis Ababa and other Universities.

According to sources; Adama University is rounded up by military brigade and basic service within and around the University are shut down. The protest which started to be visible in two groups both by these students hold up in the university campus and by those who are in the Adama city comes with price to pay.

Even if the protest is still continuing, the peaceful demonstrators and their dormitory are being raided and until this report is compiled more than 50 students has been arrested which includes

 1. Gaaddisaa Tashoomee
 2. Damee
 3. Amadien Mohammad
 4. Araggaa Tashoomee
 5. Jibaat – 3rd year IT
 6. Caffee
 7. Kaasahuun
 8. Darajjee Dabalii, Logistics 2nd year
 9. Yaadasaa , Management 2nd year
 10. Gammachiis Saamueel ,  Electrical engineer 4th year
 11. Damee, Economics 3rd year
 12. Caalaa Abbayyaa, Wood science 2nd year
 13. Kaasahuun, Engineering 2nd year
 14. Gaaddisaa, Geography 2nd year
 15. Magarsaa Abraham, Accounting 2nd year
 16. Araggaa
 17. Abdii Ayyaanaa -2nd Year
 18. Sanyii -engineering 2nd Yera

The Adama University Students have also voiced their support for the questions raised by Addis Ababa and Haromaya University Students. The situation in the campus is still violent and unstable due to the military force interference. Finally the students have asked the public to stand behind the popular cause they are raising and to protest against the use of force against peaceful demonstration.

The Struggle shall continue!!!

@Qeerroo

Diddaan Qeerroo Bilisummaa Itti Fufee Mooraaleen University Waraanaan weerarame.

(Qeerroo Adaamaa, Muddee 31,211 ) Diddaan Barattoota Oromoo itti fufuu irraan kan ka’e mooraaleen University Haromaya,Adaamaa,Wallagaa fi Amboon humna waraana Wayyaaneen eegamaa akka jiruu fi diddaan barattootaas itti fufee jiraachuu Qeerroon gabaase.

Gootonni barattooti Oromoo University Adaamaa eda Muddee 30 fi har’a Muddee 31,2011 fincila isaanii itti fufuun waraanaan ittifamanii akka isaan nyaataa fi bishaan hin arganne taasifamaa jira.

Barattooti kanaaf osoo hin jilbeeffatiin diddaa isaanii itti fufuu irraan gaaffii mirgaa sagalee jajjabaan wal tahanii akka dhageessisaa turan Qeerroon Adaamaa gabaasa.

Haalli kun itti hammaachaa deemuu irraan guyyaa har’aa Muddee 31,2011 barattoota Oromoo lama humnaan arihani qabanii  konkolaataa code fi lakkoofsa hin qabneen fuudhanii deemanii jiru,diddaa kanaaf barattooti University Adaamaa amma illee akka Jaallan isaanii gadhiifaman cimsanii itti fufanii jiraachuun beekame.

Barattooti guyyaa har’aa human Waraana Wayyaaneen fuudhaman kunniin:-

 1. Abdii Ayyaanaa -waggaa 2ffaa
 2. Sanyii -engineering waggaa2ffaa

Kanneen jedhaman yeroo tahu. Muddee 29,2011 irraa eegalee hanga har’aatti barattooti 60 ol akka hidhamanii jiran gaabaasi Qeerrroo University Adaamaa addeessa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Qeerroo: Kun Dhaamsa Oromiyaa ti!

(Qeerroo, Finfinnee, 31 Muddee 2011) Dhaloota keenya Qeerroo irraa dhaamsi darbaa jiru barri moofaa darbuu isaa, garbummaa immoo daranuu jabaatee nu waliin lufaa jiraatuu kan ibsuu dha.

Dhaamsi Oromiyaa immoo garbummaan hammaattee, kaayyoo dhalootaa jabeeffadhaa tii umurii garbummaa gabaabsaa kan jedhuu dha.

Dhaamsi viidiyoo kun kennaa Oromiyaa kana bara 2012 ti. Ilmaan Oromoo bakka jiran mara irraa waan qabaniin qabsoo Bilisummaa Oromoo tumsuun akka guyyaan bilisummaa dhiyaatu, umuriin garbummaa immoo gabaabbatu akka hojjatan kan dhaamuu dha.
Bilisummaan wareega barbaada; namuu hojiidhaan guyyaa bilisummaa haa dhiyeessu!!

Diddaan Qeerroo University Adaamaa Waraana TPLF Jeeqe.

Qeerroo Adaamaa,Muddee 30,2011

Diddaa  gootonni barattooti Oromoo mootummaa Wayyaanee irratti kaasan humnaan dura dhaabbachuuf jecha waraanni TPLF human waraanaa fi poolisa Federaalaa akkasumas poolisoota lukkeelee Wayyaanee kan tahan OPDO hedduminaan guuree barattoota meeshaa maleeyyiitti duula jabaa banuu guyyaa kaleessaa fi eda Muddee 29,2011 galgala barattoota waliin walitti bu’aa turan.Haala kanaan doormii barattootaa seenuun reebichaa fi meeshaa waraanaan dhaanuun gara malee itti fufe,barattooti Oromoos lubbuu irraa ittifachuuf jecha waan dandayan hundaan waraana dura dhaabbachuun of irraa ittisa gochaa hakan bariisifatan.

Ganama har’aa irraa eegalee hanga amma sa’aa kanaatti mooraa keessa wal arihuu fi barattoota irra deemanii humnaan rarraasanii qabuun itti fufamee jira,manni nyaataa cufamee,dareen barnootaa hundi cufamee mooraan haala hin yaadamneen oliin jeeqamee jira.Barattooti kaan haala dandayan hundaan mooraa irraa baafatanii ala irraa human waraanaa waliin wal arihaa jiru,kan mooraatti hafan wallee warraaqsaa dhageessisuu fi nutis dhaaba qabna,ABO fi WBO jechaa dhaadataa jiru.

Guyyaa kaleessaa irraa eegalee hanga ammaatti barattoota nama 50 mana hidhaatti geessanii jiru. Kanneen guyyaa kaleessaa gabaafneen alatti har’a Muddee 30,2011 barattoota qabaman keessaa:-

1.Darajjee Dabalii logistics 2nd year
2.Yaadasaa  management 2nd year
3.Gammachiis Saamueel   electrical engineer 4th year
4 Damee    Economics 3rd year
5 Caalaa Abbayyaa wood science 2nd year
6.kaasahuun Enginer 2nd year
7.Gaaddisaa geography 2nd year
8 Magarsaa Abraham accounting 2nd year
9.Araggaa

Kanneen jedhaman keessatti argamu.

Haalli mooraan University Adaamaa itti jiru haala jabaa fi waan salphaatti hin tasgabbeefamne fakkaata waan  taheef ummanni Oromoo alaa fi keessaa birmannaa kanaaf akka ka’u Qeerroon iyyata.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Record013

 

Universityn Adaamaa Mooraa Waraanaa Tahe.

“Gaaffiin Keenya Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaati!” jedhu barattooti Oromoo University Adaamaa.

Duula hidhaa,ajjeechaa,beela,hiyyummaa,gadadoo fi gabrummaa kanneen nuffan gootonni barattooti Oromoo(Qeerroon) Fincila Diddaa Gabrummaa eegalaniin guyyaa har’aa Muddee 29,2011 ganama barii irraa eegalee hanga ammaatti mootummaa Wayyaanee waliin fuulaa fi fuulatti wal qabanii jiru.

Waraanni mootummaa Wayyaanee gaaffii barattootaa deebisuu kan dadhabe human waraanaa fi meeshaa waraanaa gurguddaan mooraa University Adaamaa marsee,manni barnootaa cufamee,kaafteeriyaan nyaataa fi bakka irraa waa nyaatan hundi cufamee oolee jira.Barattooti gariin mooraa gadhiisuun mooraa alatti yeroo fincila isaanii itti fufan kanneen kaan mooraa keessatti ittifamanii diddaa isaanii itti fufanii jiru. Suuqiin ummataa fi manneen nagadaa naannoo mooraa sanii jiran hundi cufaatti oolanii jiru.

Gaaffii barattoota Oromoo(Qeerroo)f deebii rogaa laachuu mannaa isin dhaaba siyaasaa kan akka ABOn durfamtanii jirtu jechaa barattoota yeroo reebaa jiran gootonni barattooti Oromoo ammo ittisa mataa ofiif jecha yoo meeshaa waraanaa ykn rasaasa hidhatanii hin jiraanne illee dhagaa biyya abbaa isaanii fuudhanii waraana Wayyaanee lullessaa olanii jiru.

Gaaffileen mirgaa fi dhadhannoon mirgaa,akkasumsa faaruu fi walleen warraaqsaa marti sagalee tokkoon wal faana gaafataa kan jiran goototi barattooti Oromoo University Adaamaa, gaaffii barattooti Oromoo University Finfinnee fi Haromayatti kaasan gaaffii haqaa waan taheef gaaffiilee kana akka degeranii fi cinaa dhaabbatan illee sagalee isaaniin dhageessisanii jiru.

Wayita kana guyyaa har’aa barattooti human waraana Wayyaaneen  qabamanii reebamaa fi gara mana hidhaatti geeffaman keessaa:-

 1. Gaaddisaa Tashoomee
 2. Damee
 3. Amadien Mohammad
 4. Araggaa Tashoomee dha.
 5. Jibaat – barataa IT waggaa 3ffaa
 6. Caffee
 7. Kkaasahuun

Kanneen jedhaman yeroo argaman, barattoota kana waraana Wayyaanee irraa buusuuf jedha gootonni ilmaan Oromoo dhagaa fi waan dandayan maraan duula gochuun yaalii isaanii muldhisanii jiraachuu Qeerroon University Adaamaa irraa gabaasa.

 

University Finfinnee Keessatti Gaaffiin Barattoota Oromoo itti fufe

Qeerroon gotonni barattooti Oromoo gidiraa fi rakkinni ummata Oromoo fi biyya Oromiyaa irratti hammachuu irraan teenyee ilaaluun badii irra badiitti nu geessa waan taheef mirga abbaa biyyummaa fi eenyummaa keenyaaf gaaffii kaasuun yeroon isaa amma kan jedhu irraan mootummaa Wayyaaneeti xayalaa barreefatan. Guutuun xalayaa isaanii kan afaan Oromoo armaa gaditt maxxanee jira.

Iyyannoo barattoota University Finfinnee 1

Iyyannoo barattootaaUniversity Finfinnee 2

Iyyannoo barattootaaUniversity Finfinnee 3

Iyyannoo barattootaa Univesity Finfinnee 4

 

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Gootonni Barattoti Oromoo University Adaamaa Diddaa Itti fufan

Muddee 29,2011 Gabaasa Qeerroo Adaamaa

Muddee 29,2012 Diiddaa Qeerroon Bilisummaa mooraa University Adaamaa keessatti eegaluu isaa beekame.

Rakkoo barattoota Oromoo fi barattoota dhalootaan Tigree tahan jidduutti uumame irraan kan ka’e mootummaan Wayyaanee barattoota dhalootaan Tigray tahan meeshaa waraanaa hidhachiisuun akka isaan ittiin barattoota Oromoo doorsisan taasanii jiru.Sababaan kun hammaatee gootonni barattooti Oromoo har’a  Muddee 29,2011 barattoota dhalootaan Tigree tahanii meeshaa waraanaa hidhatanii jiraniin qabanii meeshaa hikkachiisuun bulchiisa University fi seeratti dhiheessuu irraan kan ka’e hogganooti Wayyaanee fi OPDO humna waraanaa fi poolisa Federaalaa gurratanii gara mooraa Universiticha seenuun baabsaa ilmaan Tigroota irra goranii barattoota Oromoo doorsisuu yoo eegalan iyyuu diddaan baratootaa iitti cimee hammaataa jira.

Kana irratti hundaawuun diddaan barattootaa gaaffii Qeerroon Oromoo mirga ummata Oromoof gaafatan qabatanii mooraa keessatti wal gahuun dhadhannoo dhageessisaa jiru. universityn  cufamee jira. Barattoota dirqiin galmatti seenanii akka walgahii irratti waan gaafatan guutamuufii fakkeessanii humnaan akka loonii galmatti naquuf  akka jiran beekamee jira.

Guutuu gabaasa kanaa itti fufna.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የኦሮሞ ተማሪዎች — ፊንፊኔ

ቀን  16 /04/ 2004  ዓ.ም

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር

ለክልሉ ፕሬዚዳን  ት ጽ/ቤት

ፊንፊኔ

                                                        ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የኦሮሞ ተማሪዎች

                                                                          ፊንፊኔ

 

ጉዳዩ:   የሰብኣዊ መብት አያያዝና ሌሎች አስተዳደራዊና የባለቤትነት መብቶች ላይ ያሉትን ችግሮች

      በማንሳት አስቾካይ መልስ መጠየቅን ይመለከታል፡፡

እኛ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የኦሮሞ ተማሪዎች በአሁኑ ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ ያለበትና ለወደ ፊት ሁኔታውም አስፈሪ የሆኑ ዘርፈ-ብዙና ውስበስብ ችግሮችን ከግንዛቤ በማስገባት ከዚህ በታች ለዘረዘርናቸው የመብትና የባለቤትናት ጥያቄዎች አፋጣኝ መልስ እንድሰጠን እንጠይቃለን፡፡ እነዚህ የምናነሳቸው ጥያቄዎች የኦሮሞ ህዝብ በሀገሩ ሊኖራቸው የሚገቡ ተፈጥሮኣዊ  የባለቤትነት መብቶችና አስተዳደራዊ መብቶች ስለሆኑ ጥያቄዎቹና ለጥያቄዎቹም የሚሰጥ መልስ ለመላው የኦሮሞ ህዝብ መሆኑን እያስገነዘብን እነዚህን ለህዝባችን እንደ አንድ ህዝብ መኖር ወይም ላለመኖር ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎችን ስንጠይቅ አዎንታዊና ፍትሓዊ መልስ በመስጠጥ ታሪካዊ ግዴታን ይወጣሉ የሚል ተስፋ በማድረግ ነው፡፡

I. የኦሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ሊያገኘው የሚገቡ መብቶች/ልዩ ጥቅም/ እና ባለቤትነት በተመለከተ፡ 

1. ‹‹አዲስ አበባ›› የሚለው ስያሜ የኦሮሞን መሬት ባለቤትነትና ማንነት ለመደበቅ ታስቦ በወራሪው የሚኒልክ ገዢ መደብ የተሰየመ በመሆኑና ህዝባችን የባለቤትነት ስሜት እንዳይሰመው  ከፍተኛ ስነ-ልቦናዊ ጫና ስላለው ስያሜው ወደ መጀመሪያው ማለትም የኦሮሞ ህዝብ ቦታው/መሬቱ ካለው ተፈጠሮኣዊ ውበትና እሴት በመነሳት በቋንቋው ‹‹ፊንፊኔ›› ብለው በሰየመው ስም በሀገር አቀፍም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ እንድትጠራ  አበክረን እንጠይቃለን፡፡

2. አፋን ኦሮሞ አሁን ባለው የፊንፊኔ አስተዳደር ውስጥ ከአማርኛ ቋንቋ ጋር ጎን ለጎን የሥራ ቋንቋ መሆን አለበት፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ይቺ መሬት የኦሮሞ ህዝብ የተፈጥሮ ሀብት ናት፡፡ በህዝባችን ላይ ከተጫነው የባሪነት ስርኣት የተነሳ በተለያዩ ተፅኖዎች ህዝቡ ተገፍትሮ አሁን በከተማዋ ያለው ቁጥር አናሳ ብሆንም አሁንም ቢሆን ከአማራ ህዝብ ቀጥሎ በከተማዋ የህዝብ ብዛት ንፅፅር በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ በመሆኑም አሁን በከተማዋ ያለውን አብላጫ ቁጥር በማየት ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ላይ ያለውን ተፈጥሮኣዊ መብቶች ከግንዘቤ በማስገባት አፋን ኦሮሞ(የኦሮሚኛ ቋንቋ) የከተማዋ የሥራ ቋንቋ  እንድሆን ስንጠይቅ አስቾካይ መልስ በመሻት ነው፡፡

3. በህዝብ ምርጫ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ላይ ባለው ተፈጥሮኣዊ የባለቤትነት መብት በፊንፊኔ ምክር ቤት መቀመጫ እንድኖራው እንጠይቃለን፡፡

4. የአንድን ህዝብ ባህልና ታሪክ ለአለም ለማሰወቅም ሆነ ለማወቅ ቤተ-መፅሓፍትና ሙዚየም የመረጃና ቅርጻ-ቅርጽ/እሴቶች ምንጭ በመሆን ትልቅ አስተዋፅኦ ያበረክታሉ፡፡ በተላይ እንደ ፊንፊኔ ባሉት የብዙ አለም አቀፍ ድርጅቶችና ኤምባሲዎች መቀመጫ በሆኑ ታላላቅ ከተሞች ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡ የኦሮሞ ህዝብ እስካ አሁን የዚህ ዕድል ተጠቃሚ አይደለም! ለምን???

5. የኦሮሞ ህዝብ ለሰው ልጅ መልካም ሥራ ሠርተው ያለፉ ምሁራንና ለህዝቡ ነፃነት ስፋለሙ የወደቁ ብዙ  ጀግኖች አለው፡፡ ለነዚህ ምሁራንና ጀግኖች በፊንፊኔ አንዳችም ሃውልት አልቆመላቸውም፤  አንድም መንገድም በስማቸው አልተሰየመም፡፡ ለምን?

6. የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ባሕልና ታሪክ የሚያንጸባርቅ የራሱ የሆነ ቤተ መንግስት የለውም፡፡ ኣብዛኛው ቢሮዎችም ከፊንፊኔ አስተዳዳርና ከግለሰቦች የተከራያቸው ናቸው፡፡ ይህ ለምን ሆነ?

7. ከፊንፊኔ በየአመቱ ከተለያዩ ዘርፎች ከግብር እና ታክሲ እንድሁም ከሌሎች ገቢዎች የሚሰበሰበው በቢሊየን የሚቆጠር ብር ነው፡፡ ይህ ገቢ የፌዴራል መንግስትን ካዝና በማደለብ ለፖለቲካ  ፍጆታ ከመዋል ውጪ ለኦሮሚያና ለኦሮሞ ህዝብ ልማት አንዳችም አስተዋጽኦ አያበረከተ አይደለም፡፡ ይበልጥኑ የፌዴራል መንግስት  በከተማዋ ዙሪያ ያሉትን አርሶ አደሮች በእንቬስትመንት ስም ከይዞታቸው በማፈናቀል መሬቱን ለውጪ ባለሀብቶች እየቸበቸበ ተጨማሪ ገቢን ከኦሮሚያ ያግበሰብሳል፡፡

በመሆኑም ከከተማዋና አከባቢዋ ከሚሰበሰበወ  ገቢ የተወሰነው ወደ ኦሮሚያ በጀት ተዛውሮ ይህም በከተማዋ ለኦሮሞ ህዝብ ልሰሩ የሚገባቸውን የልማት ሥራዎች፡ ለምሳሌ የአፋን ኦሮሞ ት/ቤቶችና የኦሮሞ ህዝብ ባህልና ሥነ-ጥበብ ማዕከላት እንድሰሩበት እንጠይቃለን፡፡

 1.                                            II.            ሌሎች አጠቃላይ የሆኑ ጥያቄዎች:

1. በእንቬስትመንት ስም እየተካሄደ ያለውን የኦሮሚያ ከተሞች የመሬት ዝርፊያ/ወረራ፣ በተላይ በፊንፌኔ ዙሪያ ያለው አስከፊ ችግር ህዝቡን ከይዞታው ማፈናቀል በአስቾካይ እንድቆም ሆነው በዚህ ሁኔታ ለተፈናቀሉት ልዩ ካሳ እንድከፈላቸው፣ እንድሁም በዚህ ሁኔታ ከማሳቸውና ከቄዬአቸው ለተፈናቀሉት አርሶ አደሮች በሙሉ በአስቾካይ በቂ ካሳ ተከፍሎኣቸው ሌላ የመኖሪያ ቦታና መተዳደሪያ እንድመቻችላቸው በአጽዕኖት እንጠይቃለን፡፡

2. በፊንፊኔና ዙሪያዋ የሚገኙ ፋብርካዎች በአከባቢው አርሶ አደሮች ማሳና ወንዞች የሚለቁትን ከፋብርካ የሚወጡ አደገኛ ኬሚካሎችና ሌሎች አደገኛ ቁሶች በአፋጣኝ እንድያቆሙና እስካአሁን ላደረሱት ከፍተኛ ውድመት ህግ ፊት ቀርባው ለህዝቡ ተመጣጠኝ ካሳ እንድከፍሉ፤ይህንንም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንድያስፈፅም እንጠይቃለን፡፡

3. የኦሮሞ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአሁኑ ጊዜ በገፍ ወደ እስር ቤት እየታጎረ መሆኑን ከግንዛቤ በማስገባት ይህ ዘመቻ በአስቾካይ እንድቆምና ላለው የፖለቲካ ችግር መንግስት ከአሸባሪዎች ጋር ማያያዙን ትተው ከሁሉም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በሰላማዊ መንገድ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ በመነጋገር ለመፍታት ራሱን እንድያዘጋጅና ይህንኑ በአስቾካይ እንድያስፈፅም እንጠይቃለን፡፡

4. በቅርቡ መሬትን በሊዝ ስር ለማስገባት/ለማስተዳደር የታወጀው አዋጅ ህዝቡን ያላማከረ/ሐሳብ ያልሰጠበት/ ስለ ሆነና የሀገሪቱ ዜጎች በመሬትና በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ ያለቸውን የባለቤትነት መብት ሙሉ በሙሉ የሚጻረር በመሆኑ፤ ይህ ህግ ሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት ለህዝብ ቀርበው ህዝቡ ተወያይተው ውሳኔ እንድሰጥበት እንጠይቃለን፡፡

5. ባለፈው ዓመት ‹‹የኦሮሞ ልማት ማህበር ‹ለኦሮሚያ ልማት›!!›› በሚል መፈክር ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ ጀምሮ ነበር፡፡ ህዝቡም ‹‹እውነት ለልማት ከሆነ›› በሚል በእጁ ያለውን ማዋጣት ጀምሮ ነበር፡፡ የመንግስት ሠራተኞችም (የኦሮሚያ ክልል) ከደሞዛቸው ቆራረጠዋል፡፡ ዳሩ ግን ምን ያረጋል ይህ በዚህ ሁኔታ ተሟሟቀው እያለ ብዙም ሳይራመድ ድንገት በመሃል ‹‹ታላቁ የአባይ ግድብ›› መጣና የኦህዲድን የልማት ቅስቀሳ አቅጣጫ በቅፅበት አስቀየረው፡፡ይህ ለምን ሆነ?? ከዚሁ ጋር ተያይዘው ‹‹ለህዳሴው ግድብ አበርክቱ፤ ቦንድም ግዙ›› እየተባለ የህዝባችንን አቅም ያለገናዘበ የውዴታ ግዴታ መዋጮ ከደርግ ዘመን ‹‹ኮታ/ሰብል ገበያ›› ምን ልዩነት አለው??

6. ለኦሮሞ ህዝብ የነፃነት ትግል መሠረትና አባት የሆነው አንጋፋውን የመጫና ቱለማ ማህበር በዚህ መንግስት አሁንም በቅርቡ ለሁለተኛ ጊዜ እንድዘጋ መደረጉ ለምን??

7. የአፋን ኦሮሞ ዲፓርትመንትን ቀስ በቀስ ከአ/አ ዩኒቨርስቲው ለማውጣት እየተሰራ ያለው  ሴራ ማለትም “Afan Oromo literature and communication”  ስባል የነበረው “literature” የሚለውን በማስቀረት ከሌሎች ቋን   ቋዎች ጋር ተለጣፊ ለማድረግ የተወሰነው ውሳኔ ተነስተው ወደ መጀመሪያው ስያሜው እንድመለስ እንጠይቃለን፡፡

 1. 8.  በአሁኑ ጊዜ በኦሮሚያ ክልል ያሉት ሁሉም የመንግስት የልማት ፕሮጄክቶች (በገጠር የመጠጥ ወሃን ማስፋፋት፣ መንገድ፣ መብራት፣ጤና፣ የግብርና ፕሮጄክቶች፤ ወዘተ) ግልፅ ባልሆነ ምክንያት ሥራቸውን እንዲያቆሙ ተደርገዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ የኦሮሚያ ክልል ሠራተኞች ሲቪል ሰርቪስ በየወሩ በሚሰጠቸው ስልጠናና በየሳምነቱ በመስሪያ ቤታቸው ‹‹አሸባሪነትና ሙስናን›› ዋናኛ አጀንዳ በማድረግ በሚዘጋጁ የተለያዩ ስብሰባና ግምገማዎች ተጠምደው ከሀገራዊ ልማትና የአስተዳደር ሥራዎች በሙሉ እንድርቁ ተደርገዋል፡፡ በመሆኑም ይህ አካሄድ/ሁኔታ የእድገትና የልማት ጉዞ በእጅጉ ስለሚጎዳ እነዚህ የልማት ፕሮጀክቶች በአስቾካይ ወደ ሥራ እንድመለሱ በአፅንኦት እንጠይቃለን፡፡
 2. 9.  በ‘COC’ (የብቃት መመዘኛ ፈተና) ምክንያት የኮሌጅና ዩኒቨርስቲ ተመራቂ የኦሮሞ ተማሪዎች የክልሉ መንግስት በየከተማ ያቋቋማቸው ፈተና ሰጪ አካላት የማይፈልጉትን ተመራቂ ‹‹ወድቀሃል/ሻል›› በማላት አድልዖያዊ ስራ ስለሚሰሩ እንድሁም ‘COC’  ያለው በኦሮሚያ ብቻ መሆኑ ተመራቂ የኦሮሞ ተመራቂዎች ስራ እንዳያገኙ ትልቅ መሰናክል በመሆን የብዙ ወጣቶችን ሞራል እየጎዳ ስለሆነ ይህ ማዕቀብ በአስቾካይ እንድነሳልን እንጠይቃለን፡፡

10. ባጠቃላይ በኦሮሚያ ለዘመናት ያለማቋረጥ እየተደረገ ያለው እስራት፣ግድያ፣ ከሥራ ገበታ መባራር፣ ከትምህርት ገበታ መባራር፣አና የተለያዩ ኢ-ሰብኣዊ ድርግቶች በአስቾካይ እንድቆም አበክረን እንጠይቃለን!!!

ከሠላምታ ጋር!

                                    ተወካዮች

                    ስም                             ፊርማ                   ካምፓስ                         Department

 1. ኢብራሂም ሁሴን     ______________                FBE                     Public Admn.   3rd yr.
 2. አዳኔ ጅሩ                _____________                    ኮቶቤ               Maths Education. 3rd yr.
 3. አብደታ ታደሳ             _____________                 6  ኪሎ                  Plotical Science 1st yr.

ግልባጭ

 • ለጨፌ ኦሮሚያ አፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንቨስትመንት ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አከባቢ ጥበቃ ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ግብርና ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ከተማና ልማት ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሚንኬሽን ቢሮ
 • ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ኮሚሽን ቢሮ

ፊንፊኔ

 

 • ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ካንቲባ ጽ/ቤት
 • ለህዝብ ተወካዮች አፈ-ጉባኤ ጽ/ቤት
 • ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ጽ/ቤት

አዲስ አበባ

 

Oromoota naannoo Warshaa Shukkaara Finca’aa hidhaa fi hojii arihatamuun qabsoo irraa isaan hin dhaabne

Gabaasa Qeerroo Magaala Finc’aa Muddee 29,2011

Godina wallaaggaa Bahaa Horoo Guduruu Onaa Abbaayi Coommaan iddoo warshaa Sukkaaraa ,Fincaa’aa Diddaan Hojjettoota Warshaa Shukkaaraa baatii Muddee 2011 keessa eelae hanga har’aatti mootummaa Wayyaanee fi lukkeelee waliin wal qabaa akka jiran beekama. Haaluma kanaan mootummaan wayyaanee Oromoota hojjettoota warshaa shukkaara Finca’aa hedduu hojii irraa arihuu fi hidhaatti geessuu gabbaasa torbaan darbee irratti bafaafnee turre.

Ammos bifuma wal fakkaatuun Muddee 26,2011 sabboonaan dargaggoo Geetuu Abarraa jedhamu humnota poolisaa federaalaan ukkaffamee essaa buuteen isaa hin beekamne.Sababaa kanaan kan ka’e ummanni jiraattonni naannoo fi hojjettoonni warshaa Shukkaaraa gaaffii isaanii cimsanii akka jiran qeerroon magaalaa Finca’aa irraa gabaasa.

Gama biraan immoo Godina Lixaa shawaa Onotaa akka Calliyaa, fi Midaa Qanyii irraattii mootummaan garbomsaa hummnoota poolisaa humna ol dabaluun uummata goola jiraachuu fi sochiilee dargaggoonni Oromoo godhaa jiran balaaleffadha jedhee maatii barattootaa rakkisuu eegalee jira. Garuu itti milkaayuu akka hin dandeenye Qeerroon naannicha irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

 

Roorroo Abbaatu of Irraa Ittisa. “ Ummata Ona Limmuu”

Muddee 28,2011 Qeerroo Limmuu

Godina Wallaga Baha Ona Limmuu keessatti  Fincila Qonnaan bultoota Oromoo dhaamsuu fi dargaggoota Oromoo gara hidhaatti guuruu irratti qooda guddaa kan qabaataa ture gaafatamaan Milishaa Wayyaanee ona Limmuu kan maqaan Fiqaaduu Alemu jedhamu irratti tarkaanfiin laallessaaa qaama hin beekneen akka fudhatamee jiru Qeerroon Ona Limmuu gaaasa. Tarkaanfiin kun Muddee 25,2011 halkan keessaa sa’aa 8:00 WB mana jireenya isaa eegamaa jiru dhuunfachuun qami hin beekamne nama ummatatti roorrisu irrati tarkaanfii fudhachuun diina hedduu rifaasisee ummata Oromoo naannoo sanii roorrifamaa jiru ammo gammachiisuu beekame.

Fincila Qonnaan Bulaa ona Limmuu qabatee jiru dura dhaabbachuuf jecha baatii 4 guutuu human waraanaa fi basaasota diinaa itti bobbaa’anii kan dadhaban yeroo tahu hogganoota TOLF keessaa nama tokko kallattiin Mallasaa biraa ajajameen dhufe kan jedhuun gareen durfame amma illee naannoo sanatti diddaa ummataa dhaamsuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa Oromo ona kana keessa jiran dabballootaa fi basaasota Wayyaanee of keessaa arihuun irra guddaan aradda ganda isaa bilisomfatee omisha mataa isaa akka jalqabee jiru gabaasi qeerrii kanuma waliin addeessa.

Qabsoon itti fufa Gabrummaan ni kufa

Diddaan Qonnaan Bultoota Oromoo Itti fufe

Muddee 27,2011

Rorroo kana caalaa of irratti ilaaluu irra wareega kaffallee mirga abbaa biyyummaa argachuu wayya kan jedhan qonnaan bultooti Oromoo yeroo ammaa kana goleelee Oromiyaa mara keessaa diddaa isaanii muldhisaa jiru. Mootummaan Wayyaanee gaaffii qonnaan bultootaa fi barattootaaf deebii kennuu hanqachuun ykn dadhabuu irraan kan ka’e hidhuu biyyaa arihuu fi qabeenya saamee dachii dhablee godhaa jira.Kanaafis hin jilbeeffannu kanneen jedhan Oromoonni diddaa isaanii itti fufanii jiraachuu beekama.

Sochii Qeerroon Bilisummaa godhaa jiran teenyee hin laallu, ilmaan keenyaa fi qabeenyi keenya yeroo miidhamu falmachuu fi roorroo if irraa ittisuun qoda keenya kanneen jedhan qonnaan boltooti Oromoo, haala kanaan yaalii ijibbaataa godhchuuf mirga abbaa biyyummaa fi qabeenya Oromiyaa qabaachuu akka qabaniif jecha jiraattoti aanaalee Jidduu galeessa Oromiyaa gaaffii mootummaa Wayyaaneef dhiheessan wal duraa duubaan akka dhihaatu gabaasi qeerroo addeessa.

Akka kanaan Jidduu galeessa Oromiyaa gandoota armaa gadii kanneen jiraatan iyyannoo ijibbaataa mootummaa Wayyaaneetti galchanii jiru.

1. Iyyannoo Qonnaan Bultoota Ganda Galaan Guddoo dubbisuuf as tuqi.

Iyyannoo Q bultootaa ganda Galaan Guddoo

2. Iyyannoo Qonnaan Bultoota Ganda Qaallittii dubbisuuf as tuqi..

Iyyannoo Q bultootaa ganda Qaallittii

3. Iyyannoo Qonnaan Bultoota Ganda Waajituu dubbisuuf as quqi..

Iyyannoo Q bultootaa ganda Waajituu

 

Qabsoon Itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

የኦሮሞ ህዝብ ነፃነት በኦሮሞ ህዝብ ፀረ-ባርነት ትግል ግቡን ይመታል፡፡ ይህም ዛሬ እንጂ ነገ አይደለም፡፡

(በፊንፊኔና አከባቢዋ ላይ የተሠራ ዶክመንተሪ ጥናት)

ይህ ጥናት በፊንፊኔና  ዙሪያ ላይ ትኩረት በማድረግ የተሰረ ስሆን ጥናቱ ወቅታዊና ተአማ ኒነት ያለቸው ማስረጀዎች ቀጥታ በአካል በቦታው  ተገኝተው  በአይነህሊና በመቃኘትና  ከተጎጂዎች ጋር ቃለ ምልልስ በማድረግ የቀረበ ነው፡፡   

 • ጥናቱ የተሰረው  ከመስከረም 20 2011 እስከ ህዳር 25 2011 .. ነው፡፡
 • የኦሮሞ ህዝብ ነፃነትና የኦሮሚ ያን ሉኣላዊነት እውን ለማድረግ የህዝብ ንቅናቄ/አመጽ ማድረግ ግድ ሆኗል፡፡

የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ተነጥቆ የቆየውን  የሀገር ባለቤትነትና ራሱን በራሱ የማስተዳደር ተፈጥሮኣዊ  መብቶቹን ለማስመለስ ፀረ-ባሪነት ንቅናቄ/አመጽ ማድረግ ያለበት ጊዜው አሁን ነው፡፡ ጥናቱትኩረትካደረገባቸውነጥቦች፡

 • የኦሮሞ ህዝብ ነፃነትና የኦሮሚ ያን ሉኣላዊነት እውን ለማድረግ የህዝብ ንቅናቄ/አመጽ ማድረግ ግድ ሆኗል፡፡

የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ተነጥቆ የቆየውን  የሀገር ባለቤትነትና ራሱን በራሱ የማስተዳደር ተፈጥሮኣዊ  መብቶቹን ለማስመለስ ፀረ-ባሪነት ንቅናቄ/አመጽ ማድረግ ያለበት ጊዜው አሁን ነው፡፡ ጥናቱትኩረትካደረገባቸውነጥቦች፡

 • የኦሮሞ ህዝብ ነፃነትና የኦሮሚ ያን ሉኣላዊነት እውን ለማድረግ የህዝብ ንቅናቄ/አመጽ ማድረግ ግድ ሆኗል፡፡

የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ተነጥቆ የቆየውን  የሀገር ባለቤትነትና ራሱን በራሱ የማስተዳደር ተፈጥሮኣዊ  መብቶቹን ለማስመለስ ፀረ-ባሪነት ንቅናቄ/አመጽ ማድረግ ያለበት ጊዜው አሁን ነው፡፡ ጥናቱትኩረትካደረገባቸውነጥቦች፡

Qormaata Finfinnee irratti tahe guutuu isaa

Beeksisa Koree Qindeessituu Warraaqsa Ummata Oromoo (KQWUO)

Beeksisa Koree Qindeessituu Warraaqsa Ummata Oromoo  (KQWUO)

Muddee  27,2011

Koreen Qindeessituu Warraaqsa ummata Oromoo qabsoo ummata Oromoo bakkaan gahuuf jecha  har’aa fi booru osoo hin jenne,amma irraa eegallee warraaqsa ummata Oromoo Oromiyaa keessatti deemsisuuf qormaata hunda xumuratee ibsoota  fi labsoota wal jalaa boodaan baafachuuf deemu akka hordoftanii  ejjennoo fi murannoo keenya waliin akka dhaabbatan dhaammanna.

Koreen Qindeessituu Warraaqsa Ummata Oromoo  (KQWUO)

 1. Maanguddoota Oromoo Oromiyaa jiraatan
 2. Dubartoota Oromoo Oromiyaa jiraatan
 3. Hojjettoota Mootummaa Oromiyaa jiraatan
 4. Daldaltoota Oromoo Oromiyaa jiraatan
 5. Qotee bultoota Oromoo Oromiyaa jiraatan fi
 6. Qeerroo Bilisummaa abdii Oromootaa, Kan utubame tahuu beeksifna.

QBO Warraaqsa Ummata Oromoon

Duulli Hidhaa Jumlaa Fincila Jabeessisa Malee Oromoo Hin jilbeenfachiisu

                                                                     (Infoo Deeskii ABO irraa)
Mootummootiin abbaa irree sagalee ummatootaa ukkaamsuuf jecha tarkaanfiilee akka meeshaatti itti dhimma bahan keessaa tokko hidhaa jumlaa ti. Hoggaa mormiin ummataa itti jabaachaa dhufe hundumaa ummata julmaan guuranii mana hidhaatti naquun aadaa isaanii ti. Ummata ni bulchina jedhanu irraa amantaa waan hin qabneef shokokkee xiqqoo tokkoon baaraganii tarkaanfii doorsisaa fudhatu.

Gaaddidduu mataa isaanii shakku. Yaada ummanni qabu dhagahuuf fedhiis tahee obsa hin qabani. Mootummaan TPLFis sirna abbaa irree waan taheef amaloota kana fakkaataniin ibsama. Ummatoota humnaan bulchaa jiru irraa soda guddaa waan qabuuf hidhaa jumlaatiin jiilchuu kajeela.

Yeroo ammaantanaa Oromiyaa keessatti balínaan kan muláchaa jirus kanuma. Sababni hidhaa jumlaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti geggeeffamaa jiruu maal akka tahe beekamaa dha. Diddaa ummataa tu babalátaa deemaa jira. Fincila barattootaa, hojjetootaa, qotattootaa fi murnoota hawaasa Oromoo biroo tu Wayyaanee sardaa jira. Sirni bifa kanaan muddame kun ummata jumlaan guuree mana hidhaatti naquu akka tooftaa of baraarsaatti waan fudhate fakkaata.

Hará Oromiyaa keessaa bakki hidhaa jumlaa kana irraa walaba tahe hin mulátu. Bahaa dhihatti, kaabaa kibbatti Oromiyaan qehee roorroon itti hammaate taateetti. Keessumattuu odeessi Dhiha Oromiyaa onoota adda addaa irraa dhufaa jiru akka mulísutti lakkuma duulli hidhaa babal’atuun diddaan ummataas jajjabaachaa deemuutti jira. Giddu galeessa Oromiyaa keessaa odeessi bahus haaluma kana mirkaneessaa jira. Kutaalee Oromiyaa biroottis lammiileen lakkoofsi isaanii sirriitti hin beekamin guyyaa guyyaan guuramanii hidhamaa jiru.

Ilmaan Oromoo jumlaan hidhamaa jiran kun yakka tokko illee akka hin qabne waan beekamuuf maqumaafuu tahu mana murtiitti dhiheeffamuu dhorkaman. Yoo mana murtiitti dhihaatan badiin isaanii maal akka tahe waan gaafatamuuf dabballoonni Wayyaanee maqaa abbaa alangummaatiin moggaafaman deebii hin qabaatani. Kana dursanii waan beekaniif
namoota ukkaamsanii hidhaatti darbatan akkuma ukkaamsanitti tursu. Yoo kan murtiitti dhiheessan tahes ragaa kijibaa walitti qindeeffatanii ilmaan Oromoo nagaa irratti murtii duáa fi hidhaa umrii guutuu murteessuun waanuma barame. Dhugaan Oromiyaa guutuu keessatti harás muláchaa jiru kanuma mirkaneessa.

Lammiileen Oromoo Oromummaa isaaniif quuqaman miseensa ABO ti jedhamanii shororkeessummaadhaan yakkamanii hidhamu. Ilmaan Oromoo miseensota paartiilee biyya keessatti karaa nagaan sossoánii tahan baayéen duuba isaaniitiin ABO tu jira jedhamanii yakkamuun hidhaa keessatti tortorfamaa jiran. Gariin isaanii miseensota hoggana paartiilee kanaa kan akka Obbo Olbaanaa Leellisaa fi Baqqalee Garbaa faa dha. Jarri kun eega yakka sobaatiin himatamanii hidhamanii jióota heddu lakkoofsisanii jiru tahu iyyuu, dhimmi isaanii maal irra akka gahe hin beekamu. Hogganoonni paariilee biroo kan isaan booda hidhaman garuu maqumaafis haa tahuutii, mana murtiitti deddeebifamaa jiraachuun beekamaa dha.

Sirni Wayyaanee Oromoo irratti imaammata diinummaa addaa akka hordofu kan ragaa tahus tokko waanuma akkanaa faa dha. Hará yeroo miseensotni hoggana paartiilee biroo mana murtiitti deddeebifamaa jiraachuun irra deddeebi’ee gabaafamu, ilmaan Oromoo kumoota meeqaatamaan mana hidhaa dhiphisanii jiran garuu nama maqaa isaanii dhawu dhaban.

Miidiyaaleen alaa waaée murtiitti dhihaachuu hidhamtootaa gabaasu jedhamanis waaée hidhamtoota Oromoo irraa waa xiixuu yoo hanqatan mulátu. Gaazexessoonni miidiyaalee kanaa kan dirqama hagabaastummaatiin Shaggar jiranis duula sagalee Oromoo ukkaamsuu irratti waan Woyyaaneedhaaf daboo bahaa jiran fakkaata. Osoo isaan waa hin xiixin dhaabonni mirgoota namoomaa akka Amnestii International halaala irraa waaée hammeenya hidhaa isa Oromiyaa keessatti balínaan geggeeffamaa jiruu gabaasuun isaanii shakkii kana caalaatti dirree baasa. Amnesty International duula yeroo dhihoo keessatti taasifame qofaan ilmaan Oromoo mana dhibbaatti lakkaawaman jumlaan guuramanii hidhamuu gabaasaa isaa keessatti jala muruun isaa haalli hará Oromiyaa keessatti mulátu kan naannoo biyyattii kamiiyyuu caalaa yaaddessaa tahuu isaa ragaa baha. Dhugaan mulátu kana tahee osoo jiruu hagabaastonni miidiyaalee idil addunyaa tokko tokko duula hammeenyaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru ukkaamsuu yaaluun Wayyaaneef guuza bahuu yoo tahe malee hiikkaa biraa hin qabaatu.

Waanuma fedheyyuu tahu garuu, hammeenyi diinnan Oromoo hangamuu yoo babaláte, qabsoo diddaa gabrummaa Oromoon itti jiru duubatti deebisuu hin dandaú. Jaalatamus jibbamus hará Oromiyaan kutaalee biyyattii kamiinuu caalaa bakka diddaan farra Wayyaanee jabaatee itti muláchaa jiruu dha. Oromoon callisaa hin jiru. Karaa isaaf dandaáme hundaan sirnicha waliin dugdaa fi garaa tahuu isaa mirkaneessaa jira. Kanaafis ragaan guddaan tokko duuluma hidhaa jumlaa kan iddoo kamiinuu caalaatti Oromiyaa keessatti babalátee jiruu kana. Bakki hidhaan itti hammaatu bakka itti diddaan gabrummaa jajjabaate tahuu isaa agarsiisa. Hará Qeerroon Oromoo dhaabbiilee barnootaa sadarkaa adda addaa keessaa baratu kaabaa kibba, bahaa dhiha osoo hin jenne quba wal qaba. Qeerroon Oromoo teknooloojii baraatti akka gaariitti dhimma bahuudhaan sochii isaa qindeeffatee Wayyaanee yaaddoodhaan waadee irriba malee bulchaa jira. Ummanni Oromoo baláanis karaa isaaf dandaáme maraan ilmaan isaa kana tumsuuf murannoo ajaaíbaa agarsiisuu irratti argama.

Murannoo qabsoo ilmaan Oromoo kana tu Wayyaaneetti yaaddoo naqee jira. Akka waliigalaatti tarkaanfiin sirni Wayyaanee hará Oromiyaa keessatti fudhataa jiru hundi Oromoo fi sirnicha kan walitti araarsu osoo hin taane daranuu falmaa murteessaaf kan of qopheessisuu dha. Oromoon lammiilee biyyattii kamiinuu caalaatti qehee isaa irraa buqqifamaa jira. Lafa isaa saamamaa jira. Laggeen isaa, haroowwan isaa tu summeeffamaa jira. Biyyee lafa isaa gabbataa fi qilleensa isaa jiidhaa tu faalamaa jira.

Gabaabumattuu egeree ummatichaa tu tooftaa qindaawaadhaan dukkaneeffamaa jira. Lammii tu kumoota kumootaan guuramee hidhaatti naqamaa jira. Kan sirna hamaa kana jalaa biyya ollaatti baqates bakka itti baqatetti mirga namoomaa waakkatamee akka bosonuu adamsamaa jira. Hammeenyi sirni Wayyaanee Oromoo irratti raawátaa jiru kana qofaan kan himamee dhumus miti. Tarkaanfiin hammeenyaa kun hundi walitti idaámee akka fincilli jalqabame daranuu babalátee sirnicha dhabamsiisu taasisa malee Oromoo hin jilbeenfachiisu!

Injifannoo Ummata Oromoof!
Infoo Deeskii ABO

University Wallaggaa fi Dirree Daawwaa Keessatti Oromummaan Arrabsamuun “Yakka Miti “ Jedhame.

Gabaasa Qeerroo Laqamte,Muddee 27,2011

Mooraa University Wallaggaa keessaattii ergamtoonnii TPLF barattoota Oromoo irraatti tarkaanfii dinummaa fudhachaa  akka jiran gabaafame.Haalumaa kanaan baratoota dhaalotaan Tigiree ta’an baratoota Oromoo arrabsiisun, barattoonni Oromoos karaa seera qabeessa taheen iyyaata himataa diinii mana barnootaatti dhiheeffannaan “Kun Yakka Miti, Baga Isin Arrabsan!” deebii jedhu erga kennaniifii booda,barattoota iyyannaa kana iyyatan keessaa nama afur University irraa arhihuun barataa tokko ammo dinnina itti kennamee jira.

Barattooti arihamanis maqaan isaanii:-

1.barataa Shimaalis Nabsoo, department geology  waggaa 3ffaa

2. Warqinaa Baqqaanaa department geology  waggaa 3ffaa
3.Lataa Amanaa

4.Taaddee Adinoo

Kanneen jedhaman yeroo tahu. Mootummaan Wayyaanee tahe jechuun barattoota Oromoo dachii Oromiyaa biyya abbaa ofiitti arrabsamanii akka gad-aantummaan itti dhagahamu gochuuf baroota dheeraa carraaqaa waan jiruuf ammos kanaan qabatee Fincila Diddaa Gabrummaa Qeerroon bakka hundatti qabsiisee jiru dura dhaabbachuuf sababa barbaadaa waan jiruuf dargaggoonni Oromoo kanaaf akka hin jilbeeffanne gabaasaan qeerroo Unversity Wallaggaa addeessa.

Dirree Daaawwaa

Kanuma waliin wal qabatee  mooraa university Diree Dowaa keessaatti  mootummaan TPLF dhalootaan ilmaan Tigraay kanneen tahan ijaaree barattoota Oromoo eenyummaa isaanii jecha xiqqeessuun tahe jedhee arrabsiisaa akka jiru Qeerroon University Dirree Daawwaa irraa gabaasa. Haala kanaan barataan Tigiree tokkoo baratoota Oromoo waggaa 2ffaa daamee Saayinsii uumamaa(civil engineering) baratuun, daree barnoota kessaatti Afaan Oromoo dubbachuun yakka dha dubbachuun hin dandayamu jechuun baratoota Oromoo arrabse. Dhimmaa kanan walqabatee barattoonni Oromoo qaama mooraa sana bulchuutti himaanna dhiiyeeffaatan, himannaa isaaniif deebiin bulchiinsa irraa kenname “ Isiin barattooti Oromoo humnotaa badiitii, shororkeesitotaa waan taataniif rakkiinni tokkoo gaaffii keessan  kanaan walqabatee uumammnan isinitu itti gaafatama”  jechuu baratoota Oromoo himannaa dhiheeffataniin deebisanii yakkamtoota gochuun dorsisan.

Haala kanaan  barattonni Oromoo nuti garbummaa irraattii arrabsoo hin dandeenyuu, kanaan booda gaffii kamiifuu deebiin FDG yoo ta’ee malee furmaannii biraan akkaa hin jirree walhubachisuun,diddaa uumuuf of qopheessuun  murannoo fi akkeeka hin daddaaqamne qabannee qabsoo bilisummaa itti fufuu qofatu nubaasa kan jedhuun ejjennoo fudhachuu isaanii qeerroon mooraa University Dirree Daawwaa gabaase.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

 

Hoo Hoo…. Yaa Waaq- Yaa Waaq, nu hin dagatiin

Diddaa Qeerroo Haromaayaa                   Diddaa Qeerroo HAromaayaa15

(Odeessa Qeerroo, Haromaayaa, 26 Muddee 2011) Gabaasaan Qeerroo akka ibsuttii, yeroo ammaa kana naannoon Yunivarsitii Haromaayaa mooraa waraanaa fakkaatee jira.

Qeerroo Oromoo adamsuuf ergamtoota Wayyeenee bobba'an

Haata’uutii, marfamni kun diddaa Qeerroo dhaabuu hin dandeenye. Qeerroon naannoo san jiran haala mijjate hundatti dhimma bahanii diddaa fi mormii sirna Wayyaanee irraa qaban ibsachaa jiran.

Kanneen sirbaan diddaa isaanii ibsachaa jiran akkuma jiran, kaan immoo Odaa jalatti walgahanii akka aadaa Waaqeffannaatti fedhii fi hawwii qaban ibsatanii akka jiran hubatamee jira.

Akka gabaasaa Qeerrootti, sochiin barattootaa waan uggurameef, barattooti Oromoo guyyaa Waaqeffannaa kabajanna jechuun wayyaa aadaa Oromoo uffachuun roorroo if irraa ittisuuf jecha sambata diddaa isaanii dhageessifachaa olanii jiru.

Haalli naannoo sanii amma illee dhiphuu keessa kan jiru yoo ta’u, gama kaaniin FDG itti fufees jira.

Qeerroo dabalee akka suuraa fi sagaleen gabaasetti, yeroo ammaa kanatti humnooti Agaazii kanneen Qeerroo Oromoo adamsuuf ramadaman hidhatanii  ergama waardiyyummaa Wayyaanee bahuuf  of-eeggannaan jiran.

Dubbiin garuu daran hammaataa akka jiru odeessi nu gahe ni addeessa. Ergamtooti Wayyaanees  bobbaa  Diddaa Qeerroo fi sochii Barattoota Oromoo mooraa University Haromayaa dhaabuuf yaalan illee mormiin caalatti waan itti fufeef , humni tikaa fi waraana Wayyaanee dabalataan  naannoo sanatti akka heddummaatan godhee jira.

Diddaa Qeerroo Oromoo Yuni Haromaayaa

Image

(Haromayaa, Muddee 26, 2011) Diddaan barattoota Oromoo Oromiyaa bahaa keessaa qillisaa jira; sirni Wayyaaneens yeroo ammaa kanatti tarkaanfii abdii kutannaa fudhachuu malee fala dhabdee raakamaa akka jirtu oduun nu gahaa jiru ni hubachiisa.

Waan sagalee fi barruun akkasumas Videodhaan waraabamee akka muldhisutti, diddaa fi sagaleen diddaa Qeerroo University Haromaayaa kan gaafa 25,2011 hedduu hoo’aa fi miiressaa ta’uun hubatamaa dha. Kanas tokko lamaan gama fuula duraa ummata keenyaaf dhiheessina.

                                                       

“Nuti, Qeerroon Oromoo, seenaa wareegama qabsaa’ota Bilisummaa Oromoo haga yoonaatti galmeeffameef bakka guddaa kennaa, nutis akka dhaloota haaraatti wareegama bilisummaa baasuuf kaanee jirra.”

Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa

Qabsoon itti fufa! Garboonfataan ni kufa!!

The Qeerroo resistance embarrassed the Woyane Government in Haromaya University

Image

(Qeerroo, Haromaya, December 26, 2011)The fake celebration of Nations and Nationalities day was disrupted by the brave resistance of Oromo Students in Haromaya University.

It is the public knowledge that the brutal government in Ethiopia is using this day to deceive the public with is deceptive propaganda machine and to buy time to its dying regimes life.

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

After getting in touch with and reaching a deal on the necessity of resisting the deceptive propaganda of the government with the rest of other enlightened nations and nationality students, the Oromo students were able to turn down the evil agenda of the day.

In spite of the suspicion and deployment of the Peace and Security Club, Oromiya and the Federal police in a bid to celebrate well the on the planned day, the brave students were able to tear down the flag of the repressive regime on the night of 23rd of December 2001 and started to sing motivational and freedom songs including the one that Praises the OLF.

Accordingly the highly planned ceremony on the 24th of December 2011 was forced to collapse in a shame. In a last minute effort to fix the problem and move on the program, they forced some students to carry OPDO flag but they also showed their resistance by changing it with Abba Gadaa flag with a name “Oromiya” written on it.

By doing that they have bravely demonstrated that OPDO is illegitimate and unrepresentative within the Oromo people.

Finally they called up on all citizens to realize the long overdue deception of the dictatorial regime in Ethiopia and to stand up against this deceptive day and the regime that manipulated everything in the country for so long.

The struggle shall continue!!!

@Qeerroo

Diddaa Qeerroo University Haromaayaa fi Abdii Kutannaa Wayyaanee.

Video

(Qeerroo, Haromaayaa, Muddee 25, 2011) Ayyaana Sab-lammootaa Wayyaaneen qopeessite  akka yaadde tahuu dhabee University Haroomaayaa keessatti guyyaan ayyaana sanaa  Diddaa Qeerroo bakka bu’e.

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

Alaabaan OPDO buqqifame Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

 Muddee gaafa 24,2011 Albaan Wayyaanee fi OPDO bu’ee bakka isaa alaabaan Gadaa Oromoo fannifamee oolee jira.

Gootonni barattooti Oromoo guyyaa kana guutuu sirboota Warraaqsaa fi ABO akkasumas WBO faarsaniin diddaa isaanii guutuutti muldhifataa turan.

Humni Waraana Wayyaanee diddaa kana dhaamsuuf gara University Haromaayaatti habobba’u iyyuu malee tasa itti milkaawuu dhadhabe.

Qeerroon yeroo ammaas diddaa isaanii itti fufanii kan jiran yoo ta’u, humnooti tikaa Wayyaanee immoo diddaa Qeerroo kana  maal akka godhan wallaalanii walfalmaa akka jiran beekamee jira.

Tika Wayyaanee mootummaa isaanii irraa abdii dhaban

Qeerroon Oromoo roorroon itti hammaate walleelee warraaqsaa fi sirboota gootaan tokkummaan ka’anii alaabaa diinaa buusanii bakka isaa kan gadaa Oromoo gurraacha adii diimaa buusuun ayyaana Wayyaanee qindeessite jalaa fashalchiisanii oolan.

TV n Ethiopia fi raadion Wayyaanee ayyaana sabaaf sab lammootaa kana irraa olola tolfachuuf kan naannoo sanitti bobba’e qaanyuu guutuun of irra galagalee deebi’uun gabaasi Qeerroo Haromayaa addeessa.

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

Alaabaa Abbaa Gada

Guutummaa sochii kanaa tahuu baatus hanga tokko sagalee fi suuraan akka armaa gadiitti dhiheessina. Video n waraabame waan humni interneetaa nuu rakkeef ammatti irra oollee bullee nu darbuu hin dandeenye.

Diddaan Qeerroo Itti fufee University Haromayaa keessatti Wayyaaneen Qaanofte.

Gabaasa Qeerroo Haromaya, Muddee 25,2011

Ayyaanni Sabaa fi sablammii Garboomfataa Mootummaa Wayyaanee yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti sabboontota Oromoon fashale! Mootummaan wayyaanee Diraamaa dharaa uummatatti raadiyoo fi televiizyiniin agarsiisuun bittaa umrii isaa dheereffachuuf tooftaalee fayyadamu keessaa tokko ayyaana sabaa fi sablammii maqaa jedhuun mirgi sabawwan impaayera biyyattii keessaa kabajameera jechuun ololuu dha.Sabboontotni oromoo fi ilmaan sabawwan cunqurfamoo tooftaa kana hubatanii fi wal hubachiisan wayita sabaa fi sablammiin yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti kabajamu diddaa uumuun dirqii akka ta’e marii’atame.Mootummaan wayyaanees diddaan kun akka itti dhufu shakkuun peace and security club kan jedhamu yuunivarsiitii keessatti dhaabuun haala gaariin kabajuunii fi federaalotaa fi poolisii Oromiyaa bobbaasuun diddaa kana dhaabuuf yaaltus diddaan kun Gaafa guyyaa 23,12,2012 galgala kan jalqabe alaabaa garboomfataa yuunivarsiitii keessatti dhaabbate buqqisuun darbachuuni dha.Sirboonni ”ABOn bulchuu qaba.”,Oromoon leencuma duruu fi sirbootni gootawwanii galgala kana bal’inaa fi dhaadannoo guddaan sirbamaniiru.

Guyyaa gaafa Muddee 24,2011 Sambata xiqqaa haala ho’aan ni kabajama yaada jedhuun qabames diddaan barattootaa daran itti jabaachuun sabboontotaan fashaleera.Alaabaa OPDO barattoota Oromootti kennuun baatanii akka deeman itti himamus alaabaa abbaa gadaa barreeffama OROMIYAA jedhutti marsuun diddaa mul’isuu fi alaabaan OPDO akka ilmaan Oromoo hin ilaallanne

mul’isaniiru.Poolisootni federaalaa diddaa kana dhaabuuf barattoota Oromoo doorsisanis diddaan daran jabaachuun ayyaana sabaa fi sablamii garboomfataa Wayyaanee fashaleesseera.Diddaan akkanaa yuunivarsiitii Hundaa keessattii fi bakkeewwan mootummaan kun diraamaa dharaa gaggeessuuf deemtutti akka jabaatuu fi Ilmaan Oromoo mootummaa garboomfataa kanaaf jalee fi tika taatan kana hubachuun Qeerroo Oromoo waliin akka hiriirtan jechuun Qeerroon yuunivarsiitii Haramaayaa fi
Naannoo ishee jabinaan dhaammatee jira.
Qabsoon itti fufa Gabarummaan ni kufa!

 

 

Wayyaaneen nagaa Ummataa Jeequu Itti fuftee,Barattooti Oromoo Wallaga Naqamtee Hidhaman.

Gabbaasa Qeerroo Naqamtee,Muddee 25,2011

Diddaa dargaggoota Oromoo( Qeerroo) dura dhaabbachuu kan dadhabde Wayyaaneen,barattoota Oromoo mooraa University lee adda addaa keessaa doorsisuu,hidhuu fi barnoota irraa arihuun dalagaa guddaa taheefii jiraatu illee gootonni barattooti Oromoo gochaa Wayyaanee kanaaf takka osoo hin jilbeeffatiin tokkummaan qabsoo diddaa gabrummaa gaggeessaa jiru.

Mooraa Kolleejjii Naqamtee Wallagga keessa barattoota barataa jira,sababaa tokkoon malee barnoota isaanii irraa qabuun mana hidhaa naqamtee keessatti kan uggurtee jirtu Wayyaneen,sagalee ummataan yoo mormiin kun irra gahe iyyuu dhagahuu diduu irraan hanga har’aatti barattoota jeeqaa jirti. Akka kanaan barattoota maqaan isaanii:-

 1. Kadhimamaa barsiisa Katamaa Soorii Ifaa barataa waggaa sadaffaa department  chemistry
 2. Kadhimamaa barsisa Boggaalaa Gonfaa
 3. Caalaa barata waggaa 3ffaa.

Kanneen jedhaman mana hidhaa Naqamtee keessatti akka argaman Qeerroon gabaasa.

Qabsoon itti fufa Gabrummaan ni kufa!

Hogganaan Wayyaanee Ol aanaa Barihe namni jedhamu Qajeelfama Mallas Zeenaan Qotee bulaa Oromootti Bobba’e. Diddaann qotee Bulaas itti fufe.

Gabaasa Qeeroo Wallaga Limmuu,Muddee 24,2011

Godina wallaagga bahaatti asiin fulduraa mootummaan garboomfatuu waldhabdee saboota Guumuzii fi Uummataa Oromoo gidduutti uumuun warraa guumuz meeshaa waraanaa hidhachiisuun qonnan bultoota Oromoo meeshaa maleeyyiii ajjeesisaa kan turte ta’un ifaadha, kun utuu kanaan jiruu torbee kana keessaa Muddee 19-23,2011tti qotee bulaa Oromoo fi jaraattota Wallaga bahaatti human Waraanaa fi ajajoota TPLF itti erguun Oromoonni nannoo san jiraatan ummata Gumuziitti balleessitaniittu sababa jedhuun namoota warraa Gumuuz irraatti midhaa geesisan of keessaa baasaa nuuf keennaa yoo kanaa taa’uu baate lafti keessaan isiin irraa fudhatama lafti kan mootummaati waan taheef jechun gareen qajeelfama mallaasan hogganamuu ajajoota Wayyaanee ol aanaa keessaa tokkoo kan nama maqaa Baarihee, jedhamuun durfamu Finfinnee irraa bobbaafame dabbaloota OPDO Onotaa Heebantuu,Giddaa fi Limmuu irraa waliittii waamuun namoota qotee bulaa ijaaree fincila mootummaa irratti kaasuu fi warra Gumuz turqe hammaa baastanii saaxiluun mootummaaf hin kenninettii isinis itti gaafatamtuu jechuun ummata walii gala yakka itti bane doorsisaa fi goolaa jira . Haga gabaasaan kun qindaayetti dorsisaa kan jiran ta’un Qeerroon baga Wallaggaa irraa gabaasa.

Walumaa galatti doorisi mootummaa Wayyaanee kun  ummaata naannoo qofa osoo hin tahiin aangahoota OPDO godina hanga Onaattii kirrii diimaa irraa ofaa jirti. Uummanni Oromoo godina Wallaggaa bahaa garuu guutummaatti  diddaa isaa itti fufee jira.

Sababaa goolii qondaaloti TPLF uumaniin kan kale qotee bulaa hedduu hidhanii akka jiranii manneen nisaaniis akka sakata’aa jiran hubatame ,Manneen ummataa guutummaatti  sakkata’anii homaa dhabaan, qonnaan bultotaa shan adda durummaan fincila qindeesitanii gaggeessaa jirtu sababa jedhuun Limmuu irraa qabamanii hidhamanii jiran keessaa  wabii qarshii 5000 yeroof gadhiifamuu isaanii gabaasi qeerroo addeessa.

Kana malees akkaataa hogganaan Wayyaanee fi qondaalota OPDO kun itti jiran ummata Oromoo fi saboota Gumuzii irra deebi’anii walitti buusuu fi tasgabbii naannoo dhorkachuuf waan of qopheessaa jiran tahuu ifatti irraa muldhata. Haala kanatti roorrifamaa jiru qotee bultooti Oromoos gochaa Wayyaanee kanaaf akka hin jilbeeffannee fi tokkummaan ka’anii Fincila diddaa gabrummaaf akka qabsaawan kara karaa dhaammatanii jiru.

 

Qabsoo itti fufa ! Gabrummaan ni kufa!

 

Diddaan Gabrummaa Jabaatee Itti fufuu Irraan Hojjettooti Mootummaa Hidhaman

Gabaasa Qeerroo Wancii Muddee 23,2011

Sochiin Qeerroo Bilisummaa ittu fufuu irraan mana barumsaa Wancii keessatti walitti bu’iinis waraana Wayyaanee fi gootota barattoota Oromoo jidduutti tahe irraan barattootii hanga nama 66 mana hidhaa akka jiranii fi gootummaan kaayyoo isaaniif hidhaan hafnaan wareega akka kafalan ifatti mootummaa Wayyaanee beeksisanii jiraachuu gabaasi Qeerroo Wancii irraa beeksisa.

Haala fincila Qeerroo waliin wal qabatee sochii dargaggoota Oromoo duubaan jirtu sababa jedhuun ofii yakkamtoota kan tahan dabballoonni Wayyaanee ilmaan Oromoo hojjetanii bulan mana hidhaatti geessee jira,

Hojjettooti Mootummaa kanneen yeroo ammaa naannoo Wancii irraa fudhamanii hidhaman keessaa:-

1 . Shawaal W/Rufaa`eel Waajjira Poolisaa irraa

2.Ayyalaa Dhaabbataa Waajjira Barnootaa Wancii irraa

3. Barsiisaa Geetinneti Tsaggaayee mana barumsaa Giddu galeessa Wancii

4. Obbo Dajanee Xurunaa Waardiyaa Buufata Fayyaa Aanaa Wancii

5.Obbo Toleeraa Badhaadhaa Maanguddoo

 

Jedhaman kan tahuu gabaasi Qeerroo addeessa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!