Jimmaa Yuunibarsiitii Mooraa Kitoo Furdisaa Keessatti Doorisiti Waraana Wayyaanee TPLF Daran Hammaachuun Beekame.

Aside

Sadaasa 30,2016
Mormiin guddaa mooraa Jimmaa Yuunibarsiitiitti erga finiinee asitti sabboontotni ilmaan Oromoo haala akkaan ulafaataa keessatti dararaa
hammaataa mana hidhaa Xoollay keessatti irra dhaqqabaa jira.Gama biraan barattoota hedduu torbee darbe humna Command Post n qabaman
eessa buutee isaani hamma ammaa hin baramin ka jiru yoo ta’u.Barattoota hafani doorsisuun hidhannoo guutuun keessa socho’anii
hidhuun akkan gadi jabaatee jira.
Odu biraan Wallagaa Yuunibarsiitii keessatti barattootni humna hidhannoon socho’u dura dhaabbatanii erga mormii dhageessisanii asitti haalli sochii achi keessa Oromoo yoo taatee qofaaf hanga reebamuuf ukkanfamuu waan na m geessisuuf yaaddeessaadhaa jedhu

Warraaqsi FXG Mooraa Yuniverstii Wallaggaa Keessatti Itti Fufee Jira.

Aside

qeerroo1Sadaasa 29,2016 Warraaksi biyyoolessaa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti hidda gadi jabeeffachuun gootowwan qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaatiin finiinuu itti fufee jira.
Mooraan Yuunversiitii Wallaggaas hoomaa federaalaan dhuunffatamuun baratoonni jumlaan reebamuu fi hidhamaa akka jiran beekamee jira.
Humni federaalaas sadaasa 29 halkan keessaa naannoo sa,a 7:30 irratti  baratoota moorichaa kanneen damee fb baratan doormii itti cabsuudhaan reebicha humnaan olii baratoota moorichaa irratti raawwachaa bulee jira.
Reebicha humni federaalaa baratoota moorichaa irratti gara laafina tokko malee raawwachaa bule kanaanis baratoonni moorichaa heeddumminaan miidhamanii akka jiran beekamee jira.
Diddaa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti finiinaa jiru kanaan wal qabatees baratoonni moorichaa sababii oromoo ta,an duwwaaf mooricha keessaa heeddumminaan butamanii achi buuteen isaanii dhabamaa akka jiru maddeen keenya qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaa irraa nuqaqqaban ifa godhanii jiru Warraaksi mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti dhohee kunis magaalaa naqamtee keessatti no baballata sodaa jedhuun mootummaan garboonffataan wayyaanee sadaasa 30/11/2016 guutummaa yuunversiitii wallaggaa fi naannoo ishee irratti humna federaalaa jumlaan dabaluun baratootaa fi uummata naannoo sanaa doorsisaa akka jiru bira ga,amee jira.

SBO: Sadaasa 30 bara 2016. Oduu,Gabaasa Sirna Yaadannoo FDG Waggaa 11ffaa Konyaalee ABO Kutaa Kanaadaatti gaggeeffame irratti qindaa’e fi Qophii Haala Yeroo irratti Fuulleffatu Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Ethiopia: State of Emergency, the Empire of Chaos in Oromia

Aside

HRLHA  Urgent Action

HRLHANovember 27, 2016

The deadly protests that have rocked Ethiopia over ten months (November 2015- September 2016)  led by “Qeerroo Bilissummaa” literally, youth  for freedom against subjugation, dramatically changed  the peaceful protests into violence after the tyrannical government mercilessly massacred over 700  Oromos at the Irrecha Festival,  Oromo Thanksgiving Day on October 2, 2016.  The tyrannical government of TPLF/EPRDF declared a state of emergency on October 8, 2016 to cool down the anger of the nation. However, the  declaration of a six-month state of emergency could not stop the Oromo nation from protesting. Killings, rapes, and the detaining of Oromos by the killing squad Agazi force continued unabated .  Jima University students once again reignited peaceful protests on November 20, 2016  complaining that security forces entered campus at night to make arrests. Many  students were taken from their  campus dormitories and  their whereabouts are not known. The Jima University  students demanded to know about their fellow Oromos.

Background of Oromo Youth for Freedom against Subjugation

Continue reading

Barattoonni Oromoo Yuniversitii Jimmaa irraa Qabaman Haala Ulfaataa Keessa Jiru

Aside

Because I am OromoSadaasa28,2016
Humni waraana Wayyaanee dararaa uummatarraan gahuu itti fufuun barattoota 300 siqan mooraa Jimmaa qofarraa ukkaamsee jiraachuu yeroo gara yerootti gabaasi garaagaraa ifa taasisaa jira.Haaluma kanaan barattoota Mooraa guddicharraa mormii Mooraa keessatti dhoheen wal qabsiisanii qabaman Mooraa hiraarsaa Xoollaay keessatti dararamaa kan jiran yoo ta’u hiriyyoonniif maatiin firoonni akka hin argineef dhorkamaa jiraachuu akkasuma haala ukkaansaa isaaniirraan wal qabatee lubbuun jiraachuun isaaniillee shakkii guddaa keessa nu seensisaa jira jechuun Maatiif hiriyoonni sanboontotaa qulqulluummaan sababa Oromoo ta’ani kunneen dubaata jiran.
Haala kana keessatti hojiiwwan maatii hidhamtootaaf hidhamaa dhoksuu kun bakkeewwan hedduutti mul’achaa kan jiru yoo ta’u haalli kun Ilmaan Oromoo ija Hawwaasaa ta’an dhoksanii ajjeesuuf akka haala mijeessu barameera.

Magaalaa Jimmaa Nannoo Mandaraa Qocii Jedhamtu Keessatti Saamicha Lafa Magaalaa Babal’atee

Aside

Sadaasa  27,2016
Erga labsii hattattamaa baafatanii asitti saamichi haala ulfaataan nurratti adeemsifamaa jira jechuun komii gurguddaan uummata magaalaattii cinaa dhoofamaa jira.Lafa magaalaaf manneen magaalaa keessa jiran tooftaa pilaanii dabilii ta’e jedhuun nama dhuunfaa saamanii Uummata Oromoo irraa kaasanii namoota qabeenya qaban lammii biraa bakka buusuun guyyaa gara guyyaatti waan nurratti adeemsifamaa jiruuf,dubbii mootummaan Waayyaanee nurratti raawwachaa jirtu baroo miti .
Torbee kana keessa qofa manni lamaa ol diigamee jira.Gatiin kaffalamu illee akka hin jirre kaasaan alatti haala saamichaa haaraa baafachuu isaanii odoossi Qeerroo Magaalattii irraa arganne ifa taasisa.

BBC-News. Fidel Castro, Cuba’s leader of revolution, dies at 90

Aside

Media captionJames Robbins looks back at Fidel Castro’s life

Cuba’s former president Fidel Castro, one of the world’s longest-serving and most iconic leaders, has died aged 90.

His younger brother and successor as president Raul Castro announced the news on state television. Continue reading

Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitiilee Keessatti Ukkamsaa Barattootaa Haala Ulfaataan Jabaatee Jira

Aside

because-i-am-oromoSadaasa 26,2016
Erga sochiin warraaqsaa mooraa Jimmaa Keessatti fineenee asitti barattoonni hedduun hidhamaa gidirfamaa,kanneen hafanis yaaddoo hamtuu keessa seenuun balaa hamaa saaxilamaa jiraachuu maddeen Qeerroo mooraa Jimmaay Yuunibarsiitii Gabaasu.Haalli hidhaa kun akkaa ulfaataa kan jiru yoo ta’u sochii Qeerroo Bilisummaa haala onnaataarraan gara kuteenyaan akka barataan jabeessee dhoosuuf haamilee guddaaf xiiqeffannoo jabaa gadi jabeessaa jiraachuu,akkasuma mooraa sana keessatti badii tokkoon alatti barataa barnootarraa ari’uuf hidhuun
kuna akkam akka barattoota aarsaa jiru dubbatamaa jira.
Bara baranaa kana keessatti barattoonni baay’inaan 100 ol ta’an ukkaamfamanii jiru.Mooraa kitoo furdisaa irraa hanga ammaa odeessi
Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka agarsiisutti moorichaa keessaa Oromoo taanaan akkamiin akka adamsamaa jiran wal nama hin gaafachiisu jedhu.Maqaa baewttoota hidhamanii muraasa Continue reading

SBO SADAASA 27,2016. Oduu, Gaabaasa yaadannoo FDG waggaa 11ffaa Minisootaa fi Oslootti geggeeffame, akkasumas guyyaa sabaa fi sablammootaa jechuun kan wayyaaneen ittiin ololu irratti ibsa gaazzexaa Jaarmayaan Sochii Haaromsaa Hararii jedhamu baase irratti gabaasa qindaa’e

Aside

Habaqaa fi Callaa kan Gargar Baasu Ummata

Aside

Ibsaa Barento irraa

The power of the people is much stronger than the people in powr /JA

The power of the people is much stronger than the people in powr /JA

Qotee bulaan cimaan tokko maasii/lafa isaa yeroon qotee gulaalee yeroo bokkan robe shanyii gaarii facaasa. Biqila margu saniis jala kotakote, harame, soqee dalla itti jaaree haga midhaan san daraaree ija/free baasee bilchaatutti qotee bulaan kun hedduu humna isaa fi yeroo isaa irratti balleysa. Lakkuma midhaan isaa gara bilchalaa deemuun eeggumsaa fi toa’nnoon cimaa deema, sababni isaas bineesonni baayyeen waan midhaan bilchaate kana nyaachuu barbaadaniif. Guyya guyyaa jaldeesa, qalamee fi shimbiroo yo irraa eegu, halkan halkan dhaddee, booyyee fi karkarroo eega. Haala kanaan midhaan walitti qabatee callaa gara gootaraa yeroo galchu, baaqni gara kosii deema. Continue reading

Auto-immune diseases of the colonizers immunotherapy

Aside

Dr. Baro Keno Deressa

Dr Baro KenoImmune system disorders cause abnormally low activity or over activity of the immune system. In cases of immune system over activity, the body attacks and damages its own tissues (autoimmune diseases). Immune deficiency diseases decrease the body’s ability to fight invaders, causing vulnerability to infections. In response to an unknown trigger, the immune system may begin producing antibodies that instead of fighting infections, attack the body’s own tissues.

Immunotherapy is a treatment that uses certain parts of a person’s immune system to fight diseases such as cancer. This can be done by stimulating your own immune system to work harder or smarter to attack cancer cells. Autoimmune colitis, hepatitis, endocrinopathies, and cutaneous lesions (rash, pruritus, and vitiligo) are examples of severe immunotherapy-related adverse events.

Today I am going to talk about our enemies immunotherapy: Now days our enemies are aggressively promoting their destructive polices against all types of Oromo peoples issues. The current one TPLF junta is manufacturing thousands of traitors in the name of reforms (artificial immunotherapy example his foreign minister and collectors of rest over in the name of business) and the previous one is working actively in the diaspora by dividing Oromo peoples in the name of peace lovers and nationalists (novel immunotherapy) and both of them are successfully creating auto-immune disease (attacking Oromo peoples with the weakest parts of the nations) Continue reading

Titiisni Ni Huursiti Malee, Qodaa Hin Buqqiftu !

Aside

Dabaree Seenaa Irraa

4965Diinni Oromoo hundaa olitti Adda Bilisummaa Oromoo sodaata. Guyyaa Addi Bilisummaa Oromoo bu`uureffame kaasee hanga har`aatti diinotni dhihoo fi fagoo, keessaa fi alaan dhaaba irratti duuluu irraa takkaa adabatanii hin beekan. Sababa duulli dhaaba irratti banamuuf kunis; dammaqinsaa fi ijaaramuu ummata keenyaaf ABOn bu’uura waan ta’eef; kana malees Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Ummata Oromoof waan qabsaawuuf. Ajandaaleen holola adda addaas kan diinaan wixiname ABO irratti wal irraa citinsa malee gaggeeffamuuf kanumaafi.ABO fi Ummata Oromoo gargar baasuuf, Diinotni ganama tokko ka`anii Adda Bilisummaa Oromoo dhabamsiifne kana booda boqonnaa arganna jedhanii labsuu, galgala ammoo ABOn bakka akkasiitti osoo inni tarkaanfii fudhachuuf socho`uu qabanne, ABO tu akkas godha jechuun waan ofumaa dubbatan deebi`anii falleessuun shirri isaan kaabaa oolan diigamaa har`a gahe. Bifa kamiinuu Adda Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun akka hin danda`amne diinni keenya tolchee beeka. Kana waan hubatuuf afaan qawween sabicha hanga gaafa dhabamuu isaaniitti bituuf ijibbaatu.

Gantoota sabaa warreen garaaf gugguufan of cina buusuun ABO irratti hololchiisu. Continue reading

Rakkoo Koleeraa Biyyattii Dhaqqabee Jiruun Sababeeffachuun Mootummaa Wayyaanee Shira Jabaa Xaxaa Waan Jiruf Of Eeggannoo Jabaan Nii Barbaachisa

Aside

Sadaasa 21,2016

Rakkoo Koleeraa Biyyattii Dhaqqabee Jiruun Sababeeffachuun Sirni bulchiinsa Wayyaanee Shira Jabaa Xaxaa Waan Jiruf Of Eeggannoo Jabaan Nii Barbaachisa
Ummanni Oromoo afaan Qawwee diinaarraa damdamatee saatii warraaqsa waloo dhoosee jiru kanatti icciita gadi fagoo fayyaadamuun balaa koleeraa biyyattii mudaterraa bilisa taatu jechuun Lixa Shaggar bakkeewwan hedduutti qoricha summaawaa laachaa jiraachuun lubbuu ilmaan Oromoo hedduu gqlaafataa waan jirtuuf Uummanni Oromoo gama maraan of eeggannoo jabaa taasisuu akka qabu Qeerroon hubachiisa.

Kalukalamiin Barnootaa Hanqina Baajeta Supha Jedhamee Itti Yaadamee Jijjiramuuf Qophiin Cumurame

Aside

Sadaasa 23,2016
Wayyaaneen TPLF dhimma hanqina baajetaa mudate suphachuuf guutummaa biyyattii keessatti sirna baruuf barsiisuu manneen barnootaa sadarkaa olaanoo irratti waggaa tokko tokko ida’uuf qophii xumuraa jiraachuun dhaga’ame.Haaluma kanaan barattoota moora Yuunibaesiitii hunda keessattuu wagaa tokko tokko ida’uun garaagarumma waggaa tokkoo gidduutti baajeta qisaasame deeffachuuf mala salphaa taasifachuun uummatatti gadi baasaa jirachuu maddeen garaagaraa gabaasa jiru.Department hunda irratti waggaa tokko tokko ida’uun baru dhuguu ka’ee hojiirra nii oola jedhamee yaadama.