Join Qeerroo

4 thoughts on “Join Qeerroo

  1. Yaa Oromookoo dhugaankee dhokatee,ukkamamee,ilmaankee burjaajjessanii,tokkummaakee laamshessanii,jireenyakee hundumaa jibbanii kunoo yeroo ammaa handaara addunyaa mararraa waa’ee dhiiga ijoolleekeetiitu labsamaa jiraa maaloo jabaadhukaa.Kana booda wayyaaneen nubituu akka hin dandeenye murtee irratti waadaa waliif seenaa jirru haa mirkaneeffannuuuuuuuu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s