Yuunivarsiitii Jimmaa Keessatti guyyaa eebba Barattootaa Irratti Gootonni Oromoo Faarfaman!‏

Aside

Waxabajjii 28,2012 Jimma

Waxabajjii 24,2012 Guyyaa eebba Barattootaa Yuunivarsiitii Jimmaa irratti barattootni oromoo wallee gootummaa fi qeerroo faarsan dhageessisan.Guyyaa kana guyyaa sabootni garaa garaa yuunivarsiitii kana sababa eebbaaf seenanii fi sabboontotni oromoo Oromiyaa keessaa dhaqanitti Qeerroon Oromoo guyyaa kana galgala keessaa kaasee wallee garaa garaa dhageessisanii jiran.Walleewwan gargar hin baanu,Oromoon leencuma duruu fi kanneen biro kan dhageessisan yoommuu tahu uummatni eebbaaf naannoo kana dhufe waliin dhiichisaa turee jira.Guyyaan kun barattoota oromoo FBE,Health fi Natural sciencen kan itti eebbifaman yoommuu tahu mootummaan wayyaanee walleewwan kana dhaabuu dadhabuun dhaabbatanii ilaaluuf dirqamanii jiru.Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii kanaa yeroodhaa yerootti sirboota gootummaa sirbuunii fi fiilmiiwwan afaan oromoo mootummaa garboomfataan dhorkaman dirqamaan galchuun diddaa garaa garaa yeroodhaa yerootti gaggeessaa turuun isaaniis ni yaadatama.

Dabballootni Wayyaanee Wallagga L aanaa Gullisoo ganda Kurfeessaa Birbir dargaggoota Oromoo Waliin Walitti Bu’aa Jiru‏

Aside

Waxabajjii 28,2012 

Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo Ganda Kurfeessaa Birbir jedhamu keessatti dabballootni Wayyaanee dargaggoota Oromoo naannoo kanaa rifeensa guddifatan isin Miseensota ABO dha jechuun yakkuu jalqaban.Dabballootni Wayyaanee
1.Fiixee Abdiisaa Bulchinsa gandaa fi
2.Admaasuu Tolosaa Kaabinee ganda
kanaa Kan tahan dargaggoota maqaa misoomaaf akeeka dargaggootaa jijjiiruuf xaaranis kan jalaa fashalate yoommuu tahu dargaggoota rifeensa guddifatan isin Miseensota ABO ti jechuun yakkuu jalqabanii jiran.Dabballootni mootummaa kunneen gocha farrummaa kana irraa dhaabbachuun qabsoo ilmaan oromoo cinaa akka hiriiran qeerroon naannoo kanaa dhaammachuun kan hin gocha hojii farrummaa kana irraa hatattamaan hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin hojii isaanii madaalu akka isaan eeggatu dhaammatanii jiru.Mootummaan wayyaanee dargaggootaOromoo biyyattii keessaa ganna hojii ABO hojjetu kan jedhu shakkuun maqaa misoomaan qabuuf karoora wixinuun ishees saaxilamee jira.

Waamicha Tumsa Qeerroo Biyya Australia

Aside

” Injifannoon Keenyuma Haakaanu”

( Tumsa Qeerroo Australia)

Haalli gabrummaa hammaannaan,jireenyi ummata Oromoo fi biyya keenya Oromiyaa gaaffii jala gallaan Qeerroon fincila diddaa gabrummaa gaggeessuuf dirqame.Ummanni Oromoos Oromiyaa keessaa birmannaa kanaaf bal’inaan ka’ee roorroo if irraa falmataa jira.
Haala kanaan Jaallan warraaqoo fi ilmaan Oromiyaa biyya alaa jiran dhalaan-dhala gantooti mooraa qabsoo keessaa itti deemsisan, soda fi baqa qabsoo jecha hamee fi gumgummii deemu mara irraa gurra isaanii cufachuun amala qabsawaa qulqulluu horachuun qabsoo diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru cinaa dhaabatanii warraaqsa Qeerroo cinaa hiriiruun tumsa Qeerroo guchuu irratti qooda guddaa kanneen kannaa jiran sabboontotii fi qabsaawoti qaqaalii dhugaatti diina hin sodaannee fi bilisummaa saba isaanii arguu barbaadan kanneen jireenya baqattummaan biyya Australia jiraatan qophii gora gudaa Tumsa Qeerroo taasisuuf gaafa Waxabajjii 30,2012 irratti Waamicha guddaa qabu.
Waamicha isaanii kana irratti ilmaan Oromoo bilisummaa saba keessaniif yaaddanii fi Oromummaan isinitti dhagahamu irratti argamtaniin gamtaan akka birmannaa ummata keessaniif gootan kabajaan isin beeksifna.

Uummattootni Kibbaa Tokkummaan Hiriira Bahuun hidhamtoota 20 gad Lakkisiisan

Aside

Waxabajjii 26,2012 Hawaasaa

Uummatni Naannoo Uummattoota Kibbaa Wal tahuun namni 5000 ol ta’an naannoo Tulluu jedhamutti hiriira nagaa bahuun ummata seeraan ala loltoota Wayyaaneen qabamanii hidhaman  20  lakkisiisan ykn gadhiisiisan.Mootummaan Wayyaanee diddaa uummataa jalqabe diddaan kun hammaataa waan deemuuf wal wal irratti akka ka’aniif Caasaaleen Bulchinsaa Magaala Hawaasaa keessaa Sidaamaan qofaa buluu hin qabu,Walaayittaan,Hadiyaan aangoo Magaala Hawaasaa keessatti diriirfame hirachuu qabna jechuun dabballootaan Waraqaa Magaala keessa facaasuun uummatni akka tokko hin taane kalaqus uummatni naannoo Kibbaa shira mootummaa Wayyaanee hubachuun tokkummaan diddaatti seenanii jiran.Mootummaan Wayyaanee waraqaa tokkummaa uummataa diigu,Magaala Cukkoo jedhamu keessatti haalaan bittinsuun lubnbuun namoota shanii akka dhabamu taasisuun daran jibbummaa kalaqatee jira.Magaala Hawaasaa fi naannoo isheettis kalaqa lolaa kanaan suuqiiwan hedduun bittinnaa’anii jiru.

Polisooti Wayyaanee 3 Irree Ummataan Adabaman

Aside

Waxabajjii 25,2012 Gabaasa Qeerroo

Tarkaanfiin uummataa lukkeelee diinaa irraattii jaabaatee itti fufee Waxabajjii 24,2012 Godina Wallaggaa, Onaa Haroo Limmuutti luukkeelee miseesotaa OPDO kan yeroo hedduu ummataa basaasuun beekaaman

1, Adulaa Gannatii,

2. Biraanuu Gamaadaa fi

3. Geetachoo Duubnee

jedhamaan diddaa ummataa ukkaamsuuf bobba’anii uumataan reeban, basastonnii kun gochaa diinummaa irraa dhaabbachuu diduu irraan Wayyaaneef amanamoo ta’uun yeroo irraa yerootti ummata dararaa waan turaniif ummanni Oromoo nu gahe roorroon jedhee jiru dachii isaa irratti falmachuuf jecha wal gurmeessee sagaleen yaada isaa dhageessisaa jiru dura dhaabbachuuf yeroo bobba’anitti ture kan reebaman.Haala kanaan Poolisoonni kaan naannoo san gadhiisuun baqatanii of duuba deebi’uun ummanni dhadannoo fi wallee warraaqsaa dhageessinaa akka oole naannicha irraa gabaafamee jira.

 

Barattootni aanaa Haroo Limmuu dabballoota OPDO Qaanessan! Wal gahiin Wayyaanees diddaa barattootaan diigame

Aside

Waxabajjii 25,2012

Waxabajjii 24,2012 Godina Wallagga bahaa aanaa Haroo Limmuu mana barumsaa Haroo Limmuu sad 2ffaa keessatti barattootni oromoo barattoota oromoo hidhaman hiikuu qabdu jechuun fincila qabsiisan.Mootummaan wayyaanee gara aanaa kanaatti dabballummaan akka hojjetanii fi diddaa akka dhaabsisan

  1. Obbo Girmaa Duubee itti gaafatamaa waajjira OPDO aanaa
  2. Obbo Margaa Mokonnon itti gaafatamaa OPDO manneen barnootaa

Dirqama itti kennitus barattootnii fi barsiisotni diddaan isaan simatanii jiran.Dabballootni kun maqaa misoomaa fi nageenyaa odeessaa nama nyaachaa akka jiran ifaan kan itti himame yoommuu tahu,Barattootni tokkummaan Barataa oromoo Taarikuu Dhugumaa mana hidhaa keessaa gad lakkisiisanii jiran.

Haaluma wal fakkaatuun aanaa Eebantuu keessatti wal gahiin mootummaa wayyaanee fashalee jira.Wal gahiin mootummaan wayyaanee waamte diddaa uummataan simatamuun  wal gahii mootummaa wayyaanee uummatni diigee jira.

 

 

Wallgga Keessatti Ummanni Oromoo Diddaa Isaa Cimsuun Walgahii Wayyaanee Guutummaati Dide.

Aside

Waxabajjii 25,2012 Gabaasa Qeerroo

Waxabajjii 24,2012 Godinaa wallaaggaa Bahaa onoota Onotaa Heebantuu, Haaroo Limmuu,Jaartee,Guttiini, Hagamsaa, Diggaa Saasiggaa Giddaa Ayyaanaa, Limmuu Galiilaa, kiraamuu fi Dongoroo jedhamanitti Mootummaan Wayyaanee humnaa waraanaattii fayyaadamuun ummata walgahii baasee uummaannii Mormii cimaan duraa dhaabbate.

Humnoonnii farreen nageenyaa isiin keessaa dhokataanii biyyaa kenyaa diigaa jiruu isaan of keessaa hin baastaan yoo ta’ee isiin iyyuu diinaa jechuun uummaataa sodaachiisuuf yaaliin godhaamee diddaa uummataatiin fashaalaa’ee jira. Ummaannii Onotaa Heebantuu, Haaroo Limmuu,Jaartee,Guttiini, Hagamsaa, Diggaa Saasiggaa Giddaa Ayyaanaa, Limmuu Galiilaa, kiraamuu fi Dongoroo irraattii isiin nu bulchuu hin dandeessaan, waggaa 20 guutuu isiini obsineraa kanaan boodaa nuti isinitti hin bulluu mootummaa mataa keenyaa ijaarraanna jechuun uummaanii mormii kaasee walga’ii keessaan lammaaffaa hin teenyuu jechuun walgahii dhiisee ka’ee, Lukkeeleen gochaa Ummaataa kanaattii aruun uummaataa humnaan teesisuuf yaaltullee ummaannii didee fincilaa itti kaasuun of irraa dhorkee jira.
warraannii wayyaanee Onotaa kanattii bobbaa’ee jiruu isiin uummaataa kana tasgabeessuu hin dandeenyee jechuun bulchitotaa OPDO kan Gandaa,Bulchiinsaa magalaa, fi Onotaa dorsisani, kaan immoo qabamanii hidhamanii reebma jiru, kanneen qabamanii hidhamanii reebaman Onaa Heebantuu irraa 1.Abdiisaa Qana’aa fi 2. Keekuu Korree bulchitotaa OPDO Magaalaa Heebantuu[Magaalaa Hindee] fi kan Onaa Haroo Limmuu 1.Alaamuu Mokonnon fi 2. Dabalaa Dheerressaa bulchitotaa maagaalaa Onaa Haroo Limmuu humnotaa waraanaa mootummaan wayyaanee bobbaaseen reebichaan humnaa olii irraa ga’ee jira diddaan uummataa itti fufee jira.

 

Poolisoonni Sirna Wayyaanee Tajaajilaa Turan 8 meeshaa guutuu waliin galmee Wayyaanee gubuun Dhabaman

Aside

Waxabajjii 24,2012
Waxabajjii 20,2012 Godina wallaggaa Bahaa Onaa Haaroo Limmuu bakkaa Abbaa Mo’aa fi Yaasoo gidduutti waraanaa Wayyaanee sakatta’insaaf Bobbaatee irraatti tarkaanfiin maayyii fudhatame.

Gootonnii sabboontonnii Oromoo Maadhee Dhugumaa Jaldeessoo fi Saadan Egguutiin hooggaanaman akka gabaasanitti humni hin beekamiin daandii konkolaataa bakkaa Abbaa Mo’aa fi Yaasoo gidduutti boollaa qotanii qindeesuun  daandii konkolaataa kutanii, konkolaataan Waranaa Wayyaanee Feetee Deemtuu Boollaa tooftaan qotamee qindaa’ee keessaa butee garagaluun lubbuun loltootaa 6 kan hooggaanaan isaanii namni maqaan;

*Dayyaas G/Mikaa’el jedhamuu keessaattii argamuu  battalumatti Du’ani, namonni kudhaan (10), akka malee maadaa’an. Konkolaataan ittin deemaa jiran hojiin alaa taatee jirti, Mootummaan wayyaanee gochaa kanatti akka malee rifachuun humnaa waraanaa bakkaa Abbaa Mo’aa jedhamuu tti guuraa jirti.

Mootummaan Wayyaanee Miseensota isaa irraa amantii dhabuun Qeeerrummaan Isaan Yakke.

Aside

Waxabajjii 24,2012

Mootummaan garboomfataa Wayyaanee miseensota isaa irraa amantii dhabuu irraa kan ka’e Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeree Ganda Areertuu keessatti dargaggoota Oromoo ‘isin Miseensota keenya karaa misoomaa irraa kaasaa jirtu’’Qeerroo nurratti ijaaraa jirtu maqaa jedhuun dargaggoota qorannoon rakkisuu irratti argama.Mootummaan wayyaanee dargaggoota ganda kanaa oolmaa keessan gabaasuu qabdu jechuun rakkisuu irratti argama.Dargagglootni
1. Kabbadaa Daadhii
2. Asaffaa Abbabaa
Jedhaman ergamtoota mootummaa wayyaaneen akka tikfamanii fi guyyaa guyyaan oolmaa isaanii hin gabaasan taanaan akeekkachiisni kanneen itti kenname keessaa garii dha.
Kana Malees Abbaa irreen aangoo biyyattii qabate qabeenya oromoo saamuuf kan kutate Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii keessatti bosona Cillimoo argamu hedduumminaan muruun humnaan guuraa jiraachuunii fi uummatni diddaa dhageessisaa jiraachuu qeerroon aanaa kanaa gabaase.

Walitti Bu’insi Mootummaan Wayyaanee Uummattoota gidduutti uumu babal’achaa dhufe

Aside

Waxabajjii 24,2012

Biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti Mootummaan Wayyaanee tokkummaa uummattoota biyyattii diiguuf tooftaa garaa garaa bixxilaa turuunii fi lubbuun uummata hedduu,qabeenyi hedduun baduun isaa ni yaadatama.Yeroo ammaa kanaas Mootummaan wayyaanee walitti bu’insa Uummattoota Kibbaa keessatti uumeen Uummatni Sidaamaa fi Walaayittaa walitti bu’uun uummatni walaayittaa irratti miidhaan garaa garaa gahuu irratti argama.Mootummaan wayyaanee magaala Hawaasaa keessa Federaalota dhibbaan lakkaa’aman maqaaf kan naqe yoommuu tahu,Yeroo mootummaa irratti uummatni ka’u malee yeroo uummatni lameen wal lolan hin tuqiin jedhamanii dirqama fudhatanii akka deeman iccitiin Federaalota naannoo sanatti bobba’e keessaa bahe saaxilee jira.

 

Wayyaanee TPLF dargaggoota Oromoo hojii dhaban gara Adda waraanaa Gowwoomsee geessuuf olii fi gadi kaachuun isaa milii dhabe.‏

Aside

Waxabajjii 24,2012 Finfinnee

Biyyattii keessatti diddaa mootummaa Wayyaaneetti jabaachaa dhufe dura dhaabbachuuf mootummaan abbaa irree Wayyaanee dargaggoota gara Adda Waraanaa deemtu jechuun Godinaa Godinatti deemuun galmeessaa jira.Dargaggootni Oromoo Hojii dhabdummaan rakkachaa jiran Carraa Adda Waraanaa deemuuu hin didan jechuun akeeka kan godhate mootummaan abbaa irree dargaggoota Oromoo galmeessaa jira.Godina Iluu abbaa Booraa magaala Mattuu fi Magaala Jimmaatti maaliif akka galmeessan osoo hin himiin dargaggoota 300 ol kan galmeessan yoommuu tahu,Isin adda Waraanaa deemtanii dirqama hin baatan taanaan Maqaan keessan nu bira jira,Yoo bakka kanatti diddaan tokko dhalate,Itti gaafatamummaa kan fudhatu isini kanaaf deemuu qabdu jechuun doorsisaa dirqisiisaa jiru.Miindaa jabaan isinii kaffalama jechuun dargaggoota oromoo gowwoomsuu irratti argamu.Qeerroon naannoo kanaa shira mootummaa wayyaanee dursee hubachuun dargaggoota oromoo naannoo biraafis dhaammanna jedha.

Mootummaan Wayyaanee shira amantiilee gidduutti kalaqeen walitti bu’insi uumame hammaataa ta’aa jira

Aside

Waxabajjii 24,2012

Biyya Itoophiyaa jedhamtee waamamtu keessatti uummatni biyyattii keessaa gaafa nagaan oolee bule takkaa hin argine.Uummatni aadaa fi safuu fi amantiin wal danda’ee waliin jiraatu erga Mootummaan garboomsaa Wayyaanee gara Aangootti ba’ee wal waraanuu fi wal jibbinsaan akka jiraatu tooftaa aangoof gidduu isaaniitti waan uumameef uummatni amantiin wal danda’e baroota dhufaa darbaa dheeraaf jiraachaa ture yeroo ammaa kana gochaa fi shira Wayyaaneen ummatoota jidduutti uumaa jiruun  yeroodhaa yeroottii walitti bu’aa jira.Hordoftootni amantii Musliimaa fi Kiristaanaa Mootummaan Wayyaanee wal dhabde gidduu isaaniitti kalaqe irraan ka’uun Godina Iluu abbaa Booraa aanaa Mattuu,Dhidheessaa fi Kamisee walitti bu’uun hordoftootni amantii lamaanii wal miidhuun gara Hospitaalaa akka seenan ta’ee jira.Mootummaan Wayyaanee walitti bu’insa kanaaf kan gammade yoommuu tahu,walitti bu’insa kana tasgabbeessuuf hojiin hojjetu hin jiru.Humna uummataa diddiigaa dhimma aangoo kan itti gaggeessaa jiru mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo naannoo kanaa doorsisaa fi hidhuu irratti argama.Ilmaan Oromoo lama Magaala Mattuu keessatti dhoksee gara mana hidhaatti fudhachuus kanneen ijaan argan ragaa bahu.

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Mootummaan Wayyaanee Diddaa uummataa dhaamsuuf maqaa ”Seelii Diinaa” jedhuun dargaggoota mana hidhaatti guuraa jira

Aside

Waxabajjii 24,2012  Shaambu

Mootummaan wayyaanee diddaa Uummataa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti qabate dhaamsuuf dargaggoota oromoo maqaa Seelii diinaa jedhuun mana hidhaa mootummaa wayyaanee Magaala Aliboo keessatti guuruun dararuu irratti argamti.Dargaggootni

  1. Misgaanaa Rabbirraa aanaa J/Jaartee ganda Jaarroo  Siree irraa
  2. Tolosaa Rumichaa aanaa J/Jaartee ganda Diimaa Jokkee irraa
  3. Sharifoo aanaa J/Jaartee ganda Diimaa Jokkee irraa
  4. Tolosaa Galataa aanaa Horroo Guta irraa
  5. Fayyeeraa Ganda Laaloo Igguu irraa
  6. Dargaggoo Mokonnon Laaloo Igguu irraa dargaggoota oromoo 6 mana hidhaa kanatti mootummaa wayyaaneen ukkaamsaman waliin dararamaa jiru.

Gaaffiin Mirgaa uummatni Oromoo naannoo kanaa gaafate poolisoota naannoo biratti fudhatama qabaachuun poolisootni naannoo kanaa uummata waliin gaaffii gaafachaa kan jiruu fi mootummaan wayyaanee amanamtoota ishii gidduu galeessa irraa bobbaasuun Poolisootas isin ergama diinaa qabdu jechuubn qorannoon rakkisaa jirti.Diddaan uummataa jalqabame hidhaa fi doorsisaan dhaabbachuu akka hin dandeenye mootummaan wayyaanee jala sararee baruu akka qabus uummatni naannoo kanaa fi maadheen ABO dhaamu.

Diddaan Qeerroo fi ummataa poolisootattis ce’e; lubbuun poolisoota Wayyaanee sadiis galaafatame.

Aside

(Qeerroo, Naqamtee, Waxabajjii 20/2012) Godinaa Wallaaggaa Bahaa Onaa Giddaa Ayyaanaa, Guttinitti Buufataa poolisii 2ffaatti walitti bu’insii guddaan poolisotaa Wayyaanee Gidduutti uumamee dhukaasaa wal irraattii reebuun poolisonnii wayyaannee namonni sadii batalumatti du’uun namonni lama akka malee maada’aniru.

Gabaasaan Qeerroo bakka san irraa akka odeessa nuuf dabarsetti, ka’umsi  waliitti bu’insaa kanaa poolisotaa ilmaan Oromoo duraa aangoo irraa jiran shakkuun ilmaan Amaaraa fi Tigiree gara aangootti baasuuf ,wayitaa wayyaaneen shiraa xaxaa jirtutti kan dhalatee dha.

Akka kanaan,poolisonnii  Ilmaan Oromoo aangoo irra turan  aangoo keenyaadabarsinee Habashaattii hin kenninuu jechuun Habaashootaa aangoo fudhaachuuf qophaa’an irratti dhukaasaa banuun namoonni sadii batalumaatti si’a ajjeefaman namoonni lamaa madaa’anii mana yaalaa galuun gabaafamee jira

Poolisonnii Habaashaa aangoof utuu fiigaanii ajjeefamaan 1, Poolisii Tasalem Eliyaas, lammii Amaaraa, 2. Poliisii Wandimaagenyii Taageenyi lammii Amaaraa, 3, Poolisii Araayaa W/Miikaa’el   Lammii Tigree kanneen du’aan yoo ta’aan, Poolisonnii lamaa kan madaa’an yeroof maqaan kan nu hin geenyee ta’uun ni hubaachiisna,

Waliitti bu’iinsaa uumamee kanaanis Magaalaan Guttiin akkaa malee jeeqamaa Oluun gabaafamee jira.

Kan kanaan otuu jiruu, Walgahiin baratootaa miseensotaa OPDO ta’anii Onaa Dongoroo M/B Dongoroo sadarkaa 2ffaa fincilaa diddaa garbummaattii jijjiiramee waxabajjii 20/2012 baratoonnii OPDO hin barbaannuu jechuun walga’ii dhiitanii ka’uunii jiru.
Akka kanaan barattooti kunneen mootummaa abbaa irree balaleeffaachuun gabaafamee jira.
Akkasumas “dhaabni OPDO kun beekamtii hin qabdu, ummaataa Oromoos bulchuu hin dandeessuu,” jechuun baratoonnii dhaadannoo Oromiyaan ni Bilisomti, jedhuu dhageessisaa akka oolan oduun kun dabalee hubachiisee jira.

Filannoo Gamtaa Barattootaa Mooraa Yuunivarsiitii Hawaasaatti Tikni Mootummaa barattoota oromoo basaasuu fi doorsisuuf bahe wal dhabe

Aside

Waxabajjii 22,2012 Gabaasa Qeerroo Hawaasaa
Mooraa Yuunivarsiitii Hawaasaa Keessatti Filannoo barattootaa deemsifamaa jiru irratti Miseensotni OPDO fi jala deemtotni mootummaa wayyaanee nuyitu filatama jechuun olii fi gadi fiiganis Qeerroon diddaa burqisiisuun mooraa yuunivarsiitii Hawaasaa Yaaddoon liqimsiise.Mooraan yuunivarsiitii Hawaasaa yeroo dheeraaf waraana mootummaa wayyaaneen tikfamaa kan ture yoommuu tahu,yeroo ammaa kana haalaan daran jabaachuun Tiknii fi waraanni mooraa yuunivarsiitichaa seenuun hojii basaasummaa jalqabuun isaanii saaxilamee jira.Wal dhabbiin tika mootummaa wayyaanee yuunivarsiitii kana keessatti bobba’an gidduutti dhalachuus odeeffatni isaan keessaa ni saaxila.
Kana malees karaa biraa hojjettootni Magaala Finfinnee bulchinsa aanaa 7 keessatti hojjetan Miseensummaa wayyaanee dirqiin akka guutan dirqamsiifaman.Hojjettootni bulchinsa kana keessatti hojjetan Mormii guddaa kan dhageessisan yoommuu tahu mootummaan wayyaanee Miseensummaa hin guuttan taanaan hojii irraa arii’amtu jechuun akeekkachiisee jira.Bulchinsa aanaa kanaa keessatti ji’oottan shaman darbanitti mootummaan wayyaanee Poolisoota Gibira irraa funaanuuf leenjisaa kan turee fi diddaan kan isa simate tahuun isaas ni yaadatama.

J/Ilfinash Qannoo: Haadha Bukkuu Welluu Warraaqsaa

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 20 Waxabajjii 2012) Haadha muuziqaa Oromoo kan taate, Sabboontittiin Oromoo, Jaal Ilfinash Qannoo baatii yaadannoo Wellistoota Oromoo, Waxabajjii,  keessatti Haadha muuziqaa Warraaqsaa ta’uun akka filatamte Adulaan Qeerroo bilisummaa beeksise.

Adulaan Qeerroo Bilisummaa torbee kana xiinxala hojii fi qabsoo diddaa gaggeesse keessatti wallistoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee boonsaa fi mul’ataa gumaachan hundaaf “Galati keessan Bilisummaa haa ta’u!” jedhee jira.

Adulaan Qeerroo itti dabaluunis, sabboontoti Oromoo keessattuu, wellistooti Oromoo sagalee isaanii rasaasa bilisummaa gochuudhaan akka hundeen sabboonummaa Oromoo jabaatuu fi guddatu gahee isaanii gumaachaniif kabajaa addaa qabu illee jabeessee dhaamee jira.

“Sanyii sabboonummaa Oromoo dhiiga jaallan qaqaalii sooratee biqile, xaa’oo warraaqsaa sabboontoti Oromoo ogummaan beekumsaan akkasuma maallaqaan dhiyeessaniin guddataa jira,” kan jedhe Adulaan Qeerroo, “Qeerroon har’aas qabsoo bilisummaa abbootii keenyaan eegalame furuuf qophii duraatti akka dhayaannu kanneen nu dhaqqabsiisan faandhahhota keenya olaanoo dha,” jechuudhaan dhaadhessee jira.

Adulaan Qeerroo, itti dabaluunis, wellistoota Oromoo akka qabsoon Bilisummaa Oromoo gala sammuufi seexaa argatuuf welluu warraaqsaa qopheessuun gahee lammummaa isaanii baasaa jiran dinqisiifatee, yeroo qabsoon keenya danqaa fi didhaa olaanaa keessa galee jirutti kanneen otuu abdii hin kutatiin qooda fulla’aa gumaachaa jiran addatti dhaadhessee jira.

“Wallisttoti Oromoo marti seexaa sabboontotaa dammaqsuu fi kakaasuu keeessatti hojii boonsaa hojjachaa jiran,” kan jedhe Qeerroon, “Walleen warraaqsaas lammiilee dhimma saba isaanii dagataniif dhaamsa seenaa, kanneen qabsootti jiraniif immoo gala sammuu fi seexaa gumaachuun akka riqichi qabsoo addaan hin cinne gochaa waan jiraniif  wellistoota Oromoo kunneen yeroo amara yaadachuu fi seenaa isaanii walbarsiisuun barbaachisaa dha,” jechuun dhaamee jira.

Yeroo ammaa kanattis wellistoti Oromoo kanneen akka J/Afandii Siyyoo, J/Hirphaa Gaanfurre, J/ Elemoo Alii fa’aa warraaqsa Qeerroo bilisummaa kallattiin deeggarun gumaacha gochaa jiraachuu isaanii yaadachiisee, kanneen hojiilee Qeerroo guddisuu fi mul’isuu keessattis ta’ee hojii qabsoo bilisummaa tumsuu keessatti gumaachaa jiran maraaf kabajaa addaa akka qabu beeksisee jira.

Haala kana keessattis wellisttota Oromoo mara otuu wal hin caalchifne kabajaa fi marartoodhaan akka dhaadhessu ibsee, haata’uutii, kanneen akka urjii ifan, kanneen akka bakkalcha barii daandii qabsoo agarsiisan keessaa kanneen Bokkuu Welluu Bilisummaa badhaafamuu qaban akka jiran iftoomsee jira.

Akka kanaan qabsoo Oromoo keessatti kutannoo fi murannoodhaan qooda olaanaa gumaachuun kan beekamtu Wellistuu fi qabsooftuu Oromoo J/Ilfinash Qannoo akka Haadha Bokkuu Welluu Warraaqsaa taatee muudamtu Adulaan Qeerroo bilisummaa sagalee tokkoon murteessee jira.

Mootummaan Wayyaanee diddaa ilmaan Oromoon jalqabame dhaamsuuf barattoota hidhaa,Uummatas sakatta’insaa fi doorsisaan rakkisaa jira

Aside

Waxabajjii 21,2012

Warraaqsa Biyyattii keessatti qabate jala dhaabbachuuf mootummaan wayyaanee Godina Wallagga bahaa aanaa Sibuu Siree mana Barumsaa sadarkaa lammaffaa Sibuu Siree keessatti kan baratan Barattoota oromoo Isin deeggartoota ABOti,Qeerroo ijaaraa jirtu,Hojii barnootaa dhiistanii siyaasa gaggeessitu jechuun mana hidhaa mootummaa Wayyaanee Sibuu siree keessatti ukkaamsee jira.Barattootni

1.Abdii Laggaasaa barataa kutaa kutaa 10ffaa irraa

2.Gammachuu Gonfaa Barataa kutaa 10ffaa irraa

2.Soorumaa Baqqalaa barataa kutaa 9ffaa irraa

Barattoota oromoo lama yeroof maqaan isaanii adda hin baafamne waliin mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti rakkachuu irratti argamu.

Diddaa uummataa deemsifamaa jiruun mootummaan wayyaanee kan baarage Godina Iluu abbaa Booraa Magaala Mattuu fi naannoo isheetti,Wallagga Lixaa aanaa Ayiraa,Qeellam Wallaggaa magaala Dambi Doolloo,Godina Horroo Guduruu wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee,Fincaa’aa fi kanneen biroo keessatti waraana bobbaasuun sakatta’insaa fi doorsisaan ilmaan oromoo rakkisuu irratti argamu.

 

Mariin OPDO Yuunivarsiitii Adaamaa walii galtee malee Goolabame

Aside

Waxabajjii 21,2012 Gabaasa Qeerroo Adaamaa

Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti diddaa Qeerroon mootummaa wayyaanee yaaddessaa dhufe irraa ka’uun mootummaan Wayyaanee yeroodhaa yerootti Miseensota isaa Filannoo gamtaa barattootaa keessa gochuuf yaalaa turus diddaa qeerroon fashalaa turuunii fi walii galtee diigamaa turuun ni yaadata.Mootummaan wayyaanee Hojiin hojjechaa jiru bitaa kan itti gale Gaafa Guyyaa 19/06/2012 Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti miseensota OPDO tahanii fi kanneen hedduu amanaman Wal gahii Kaaffee lakk 2 keessatti gochaa kan turan yoommuu tahu,Amanamtootni Miseensota OPDO Dura taa’aa OPDO Mooraa kanaa Barataa Dajanee Alamuu fi tika mootummaan durfamu Karoora gannaa fi Haala ittiin hidda qeerroo balleessan irratti marii kaasanis Qeerroon Nuyi keessa jira jechuun Walii galtee malee diigamanii jiran.Barataa Dajanee Alamuu Gocha bilisummaa ilmaan  oromootti gufuu tahu kana irraa hin dhaabbattu taanaan tarkaanfiin hojii ke madaalu akka si eeggatu beekuu qabda jechuun qeerroon yuunivarsiitii Adaamaa dhaamanii jiran

Dhaaccii Bara Rakkoo

Aside

Dhaaccii Bara Rakkoo

(Dur-durii Taphanna)

Dur-durii taphanna, waan dur Bara Rakkoo,

Kaniin dur dhagahe, yeroo ijoollummaa koo.

Bara Rakkoon mootee barri isiin yaamame,

Bara biyyi guutuun rakkinaan dhaalamee,

Bara sana rakkoon guddoo nama dhamaaste,

Waliigaltee dhorkuun gurmuu isaa facaastee,

Wal shakkiin dagaagee, firri fira dheessee,

Wal amantiin dhibuun mala isii fageessee,

“Kun waan barri fidee, barumatu deebisaa,

Bara eeguu malee, mala maal feesisaa?”,

Jedhanii guungumuu maatiin cufatanii,

Rakkinaan mohamuutti aariin gubatanii.

Alaan’ala akkasii hordoftee qorattee,

Hunda moone seetee hamilee horattee,

Kijiba, hattummaa fi sheexanaan gorfamtee,

Tattaaffii cimsite, waan biroofuu onnattee,

Nama of fakkeessuuf waan aadaa golgattee,

Eenyummaa isii dhugaa keessatti dhokfattee,

Bakka jirtuu yaatee korattee wal geessee,

Rakkoo furra” jette, Rakkoon Yaa’ii teessee.

Jedhanii haasawu Akaakayyuu fi Akkoon,

Qoosaa fakkeessanii raajii bara rakkoo.

Kun waan har’aa mitii, kan durii dubbannee,

Isa ijoollummaa irraa taphachaa guddannee.

Kan durii dur dabreef dur-durii taphannaa,

Har’a akka itti jirru beekna moo daggannaa?

Barasii fi barri ammaa maaliif wal fakkaataa?

Dhaacciin Bara Rakkoo nuttuu marte laataa ?

 

Malkaa Caffee

Waxabajjii 2012

malkaacaffee@gmail.com

Poolisoonni Sirna Wayyaanee Tiksuun Gaaffii Oromoo Dura Dhaabbatan 3 Irree Ummataan Reebaman.

Aside

Waxabajjii 18,2012
Haaluma kanaan Waxabajjii 16,2012 Onaa Kiiramuutti poolisonnii diddaa ummataa fi sochii Qeerroo dhaabuuf bobba’an dargaggoota waliin walitti bu’uu irraan kan ka’e Poolisoonni sirna Wayyaanee tiksan 3 irree dargaggootaan gara malee reebamanii yeroo ammaa kana du’aaf jireenya gidduutti akka argaman gabaasi Kiiramuu irraa nu gahe addeessa,lukkeeleen kun yeroo dheeraa uummata dararuun beekamu maqaan Poolisoota diinaa ta’an kun:-
1. Kumsaa Caamdaa,
2. Getachoo Baayisaa,
3. Tayyee Gammadaa
Kanneen jedhama kun yeroo amma hospitala, Neqamtee galanii akka jiran beekama. Lukkeelee warrii hafan kaanis gochaa dinummaa irraa of hin dhaabdan yoo ta’ee tarkanfiin irree ummataan dhabamuu akka irra gahu ummanni naannichaa dubbata.
Qabsoon Itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Wayyaanee TPLF Diddaa Aanaa Ayiraa keessaa jabaate dhaamsuuf dargaggoota hidhaa jira‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Waxabajjii 18,2012
Mootummaan Wayyaanee diddaa uummataa dhaamsuuf barattoota Oromoo xiyyeeffannoon mana hidhaatti guuraa turuu fi har’as itti jiraachuun beekamaa dha haala kanaan Godina Wallagga Lixaa aanaa Ayiraa Gullisoo Ganda Warra Kuraa Fichii keessatti barataa Kutaa 9ffaa kan baratu Barataa Saaqqataa Abarraa jedhamu Ati miseensa ABOti jechuun yakkuun mana hidhaa mootummaa Wayyaanee Aanaa Ayiraa keessatti argamu keessatti dararuu irratti argamu.
Ergamaan mootummaa wayyaanee naannoo kanatti Darajjee Tashoomee jedhamu dargaggoota Oromoo mana hidhaatti guursisaa kan turee fi har’as kan itti jiru yoommuu tahu gocha bilisummaa ilmaan Oromoo danqu jala dhaabbachuu dhaabuu dhiisnaan tarkaanfiin gatii isaa madaalu akka isa eeggatu Qeerroon naannoo kanaa jabeessee dhaammata.

Mootummaan wayyaanee Bakkeewwan Amantiitti sakatta’insa jalqabe

Aside

Gabaasa Qeerroo Waxabajjii 18,2012
Mootummaan Wayyaanee sodaa diddaa deemsifamaa jiruun wal qabatee hordoftoota amantii Kiristaanaa Muluu Wangeelii fi Makaana Yesuus Godina Qeellam Wallaggaa magaala Dambi Doolloo keessatti waaaqeffatan waraqaa eenyummaa agarsiisaa jechuu fi sakatta’insaan rakkiste.Mootummaan Wayyaanee waraanaa fi milishaa bakkeewwan amantii kanaatti bobbaasuun shororkeessaan galee jira maqaa jedhuun uummata rakkisaa akka jiru gabaasi Dambi Dolloo irraa nu gahe addeessa.

Dabballoonnii fi Bulchiisi OPDO Sochii FDG dura Dhaabbachuuf Bobba’an Irree Qeerroon Reebaman

Aside

Waxabajjii 15,2012 Gabaasa Qeerroo Habee Dongoroo
Waxabajjii 14/2012 guyyaa har’aa Onaa Haabee Dongoroottii FDG’n Ummataan jabatee itti fufuun barattooti magaalaa keessatti diddaa kaasuu irraan kan ke’e diddaa qabate dhaamsuuf dabballoonni Wayyaanee bobba’an irraa Qeerroo magaalichaan reebaman
Haala kanaan dabbaleen OPDO itti gaafatamaan ijaarsaa dhaabaa OPDO Onaa Haabee Dongoroo kan ta’ee nama maqaan isaa
1. Amanuu Toluu
2. Getaachoo Dinquu
3. Daani’el samuu’eel j
jedhaman dargaggootaan reebaman. Haala kanaan poolisoonni aanichaa naannoo san irraa dheessuun barattoota tuquu sodaachoon of qosachuun beekame.Haala kanaa dargaggoonni amma galgalaatti magaalcha keessa sirboota ABO faarsuu fi WBO faarsu ka’I Qeerroo dhadannoo dhageessisaa turanii jiru.
Waraanni Wayyaanees halkan san naannoo Ukkee Qarsaa jedhamu irraa magaalicha guutee akka jiru gabaasi achi irraa nu gahe addeessa.
Kana malees sochiilee Godina Shawaa Dhiyaa,Aanaa Dandii ganda Ginci keessaa ta’aa jiruun wal qabatee namoota sadii shakkiidhaan deggertoota ABO jedhee qabee mana hidhaa buusee jira. Namoonni kun :
1. Barsiisaa Abuunaa-magaalaa Gincii irraa
2. Barsiisaa Bilisummaa-magalaa Gincii irraa
3. Aadde Maartaa ;