Barattooti Oromoo University Haromaya yeroo boqonnaa isaanii gannaa akka gara warra isaaniittii hin galleef hojiin humnaa itti kenname.

Qerroo Haromaya, Adoolessa 31,2011

Bulchiinsa University Haromaayaa keessaan kanneen hojjetan namni Profeser Balaay Kaasaa jedhamuu fi Dr,Balaayinee Laggasee jedhaman, yeroo amma kana tti barattoota Oromoo yeroo boqonnaa isaanii akka noonnoo dhaloota isaanii hin galletti heddumninaan mooraatti akka hafan taasisuun hojii humnaan adabaa akka jiran beekame.

Sababaa barattooti Oromoo addatti hojii humnaan adabaman yeroo gaafataman practical attachment waan jedhamu hojjettu waan taheef hamma hojiin kun dhumutti naannoo keessanitt galuu hin dandeessani, kanneen naannoo keessanii fi warra keessanitti galuuf jarjaraa jirtan ergama addaa ABO irraa waan qabdaniif galuu hin dandeessan kan jedhuun doorsisaan  barattoota doorsisaa akka jiran qeerroon gabaasa.

Ergamtoota mootummaa Wayyaannee kanneen tahanii namooti Dr,Balaaynee fi Professr Balaayi jedhamn kun yeroo irraa gara yerootti barattoota Oromoo waajjira isaaniittii yaamanii doorsisuu fi akeekachiisa kennaa akka jiran gabaasi qeerroo Haromaya ni addeessa. Yeroo ammaa kanatti barattooti yoo mooraa keessaa gadi lakkifamanuu naannoo deemanitti akka ummata hin ijaarree fi gaaffii mootummichatti akka hin kaafne bulchiinsa poolisa naannoo dhaloota isaaniittii akka galmaayan diinnia kennaa jiru.

Kana irratti dabalee barattooa Oromoo mooraa keessa jiran FDG ni kaasu soda jedhuun kan of hudhe mootummaan Wayyaanee,basaasota dhalootaan Abashaa tahanii afaan Oromoo beekan mooraa keessa fi lafa ciisicha barattootaatti ergee akka doorsisaa jiru qeerroon University Haromaayaa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

Mekele University has continued implementing the long-term plan of educating Tigray youths in Afaan Oromoo

(Qeerroo Reports, Finfinnee, July 30, 2011)

With the opening of the Department of Afaan Oromoo at Mekele University, OPDO ‘the puppet of TPLF’ have been praising the Habesha as if they are helping to smooth the development of Afaan Oromoo. Apparently, the OPDO do not understand the unconcealed long term strategy of the Habesha once their ‘belly and pockets are overflowing.’ However, there will be no doubt that the OPDO will face the same fate that Dr Negaso Gidada has experienced while he was with them.

The central long term agenda of opening Department of Afaan Oromoo at Mekele University is to educate Tigray youths Afaan Oromo, so that they will work in Oromia region, and to assign them in OPDO organisation and in other ‘key’ offices. As top secret information coming out of TPLF government, currently 80% of Tigray born students graduated with Afaan Oromoo are working in Oromia region particularly in OPDO offices. This justifies the strategic plan why Mekele University has took firm stand on implementing  long-term plan to favour Tigray youths to study Afaan Oromoo.

When Meles Zenawi attended the celebration of the opening of the Department of Afaan Oromoo at Mekele University, Juneydin Saddo has been queried by Oromo students at Adama. Juneydin mentioned “the training of Tigray youth in Afaan Oromoo will help the development of Oromia and he said students who oppose government’s plan will be convicted.” As one of the higher officials of the puppet organisation, Juneydin with his colleagues are working towards the achievement of TPLF’s long term plan. The TPLF government are best known with their strategy of de-escalating Oromo elites by killing and putting them in prison; there are vast number of Qeerroo pro democracy Oromo students whose whereabouts are unknown. Currently, almost all business man and woman are the Habesha, Tigre and the Amhara. The Oromia region’s huge public and private resources are being sold out to the Tigray people. The Habesha people’s strategy has always been to weaken the Oromo youth and own all the resources of Oromia. Many Oromo people believed and thought the Qeerroo pro democracy Oromo youth should further intensify the struggle against the Habesha people’s strategy of owning Oromia.

Currently many OPDO members and Oromo workers in Oromia region have been accused of alleged corruption and made redundant of their jobs. This an alleged propaganda that TPLF government is implementing in order to favour Tigray youth who have trained in Afaan Oromoo to get job opportunities in Oromia region. The OPDO are still not taking any action to safeguard Oromo and Oromia. However, they OPDO themselves are also the victims of the TPLF long term agenda. Few months ago, 160 Oromo OPDO members and workers has been laid off and sustained in prison because of the reason of an alleged corruption and rent seeking accusations. As a result, about 200 Afaan Oromo trained Tigray youths have been appointed in many Oromia key positions. These key positions are in offices like Oromia Land Administration, Oromia Inland Revenue, Oromia Investment Commission, Oromia Education Bureau, etc.

The struggle shall continue and the oppressor will fall!

 

 

Universityn Tigraay Dargaggooti Dhalootaan Addatti Tigraay tahan Afaan Oromoon Akka Baratan Karoora Dhaabbataa Qabaachaa ture Itti Cimse.

Gabaasaa Qeerroo Finfinnee, Adoolessa 29,2011

Yeroo ammaaYuunivarsitii Maqaleetti Muummee (Department) Afaan Oromoo banametti  dabballoonni dhaabbata ergamee bulaa Waayyaanee (OPDO )akka waan habashootni Afaan Oromoo guddisuu fi aantummaa Oromoof godhaniitti faarsaa turuun isaanii beekamaadha. OPDOn waan garaa isaaniif ta’u argannaan ija ittiin haxxummaa waayyaanee argan hin qabani. Akka Dr.Nagaasoo Gidaadaa erga isaan waan garaa isaanii irraan isa gahinii booda booda arguu akka dandayan beekamaa dha. Department afaan Oromoo University Maqaleetti  kan baname kallattiin ilmaam Tigraay tahan afaan Oromoon leenjisee bakkoota hojii jajjaboo Oromiyaa keessaa fi gaafatama caasaalee OPDO hunda qabaatanii akka hojjetan taasisuuf ifatti akka saganteeffame beekamu. Ammaan dura absahoota afaan Oromoon leenjifamanii caasaa OPDO keessatti ramadaman 80% akka tahan gaabsi gola Wayyaanee ni addeessa ture. Yeroo ammaa kanas caalaatti dargaggoota Tigraay afaan Oromoon leenjisuun akeeka bittaa alagaa ittiin mirkaneessuuf tahuu ni beeksisa.

Ammaan duraMallas Zeenaawwii Muummee(Department)Afaan Oromoo yeroo deemee Yuunivarsitii Maqalee keessatti akka banamu eebbisetti,Hoganoota OPDO keessaa Juneid Saddoo Adaamaatti barattootaan dhimma kana irratti gaafatamnaan,”Dargaggoonni Tigraay afaan Oromoo barachuun guddina Oromomiyaaf gargaara,namni kana morme ammoo akka goolessituutti yakkama ykn ilaama” jedhee barattoota Oromoo doorsisaa ture. Jundein waan sagantaa TPLF yeroo dheeraaf Oromoo fi Oromiyaa irratti qaban bakka gahuuf siidaa tahe waan taheef kana jechuu ni dandaya,ammoo akeeki Wayyaanee beektotaa fi barattoota Oromoo tahan qeerroolee biyyaa arihaa kaaniin hidhaatti galchaa kaaniin ammoo bakka bu’an wallalchisaa duula Oromoo fi Oromiyaa balleessuu irra akka jiran beekamu. Abbootiin Qabeenya Oromiyaa keessaa yeroo har’aa Abashootaa fi Tigroota taha jiru,qabeenyi mootummaa Tigroota itti gurguramee abbootii Qabeenya Oromiyaa keessaa taha jiru,jarri kun ilmaan isaanii afaan Oromoo barsiifataa bittaa fi dhuunfata qabeenyaan Oromiyaatti duulaa waan jiraniif dargaggoonnii fi ummanni Oromoo yeroo mara kana irratti akka qabsaayee hojjetu barbaachisaa tahuu namoonni baayyee ni dubbatu.

Hogganoonni OPDO fi dabballooti isaanii yeroo ammaatti sababoota adda addaan malaamaltummaa fi gunaa nyaattan jechuun hojii irraa arihamaa jiru,bakka isaaniis kan bu’ee Oromiyaaf ramadamu dhalootaan Abashoota afaan Oromoo baratan tahuun beekamaa dha.Warri OPDO kana ifii isaanii irratti dammaquuf amma illee yeroo irraa fudhataa akka jiru taajjabdooti Oromoo ni ibsu.

Yeroo ammaa akka fakkeenyaatti wajjiraalee  Oromiyaa irraa hoogantoota OPDO nama 160 ol ta’an maqaa malaammaltummaa fi kiraayi sassaabdummaatiin(rent seeking) kaan hojii irraa ari’uun, kaan mana hidhaa galchuun, kaan muudama irraa kaasuun hojjetaa gadi aanaa gochuun, kaan gara godinaa, aanaa fi gandaatti gadi buusuunii fi kan kana fakkatu gochuun bakka isaanii Tigiroota haala olitti caqasameen Yunaivarsitii maqaleetti Afaan Oromoo leenji’anii qophaa’an kan gara nama 200 ol ta’an waajjjiraalee  magaalaawwan gurguddoo fi bulchiinsota addaa kan akka Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee irra muudama Olaanaa fi miindaa gurguddaadhaan irra naquun isaa beekamaadha. Keessumaa bakki Tigirooti haala kanaan Afaan leenji’anii irra kaa’aman immoo waajjiraalee bakka furtuu ta’an kan akka Biiroo Bulchiinsa Lafaa, Biroo Galiiwwanii,Waajjira  Ministeera Dhimma Alaa, Barnoota, Invastmantii, kkf dha.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

Wayyane-Ethiopian Government has handed 20 Oromo civilians to the Federal Court accusing them of fabricated charges in the alleged reason of “speaking for Oromummaa and Oromia is a crime”

(Qeerroo Reports, Finfinnee, July 28th 2011)

Wayyane-Ethiopian government has handed 20 Oromo civilians to the government federal court in alleged charges. These civilians were accused of an alleged suspicious with OLF membership and the reason of “conspiracy to combat against EPRDF Ethiopia’s government.” The wayyane-Ethiopian government prosecutor opened court file (No 555/03) under the name of Getinet Gemechu.  These accusations are based on the ‘anti-terrorist law’ under number 329(1) A, 38(1) and 24 which was created and fashioned by the TPLF government to accuse and lay blame on opposition parties like Oromo Liberation Front. The news regarding this court hearing was broadcasted on July 22nd 2011 on ‘Bariisaa’ news letter and other private gazettes.

The alleged verdicts opened on these civilians were the following:

1st – Membership with anti-government political organisations, Oromo Liberation Front

2nd – Organising and mobilising members under the OLF

3rd – Information exchange with the OLF

4th – Supporting OLF with material and financial matters

5th – Collaborating with the OLF who has an “objective to threat the wayyane-Ethiopian government.”

The civilians presented their defensive statements to the court through their solicitor. However, the prosecutor alleged the statement was wrong and bucked up the judge to hand sentence on these civilians. The Ethiopian government prosecutor labelled this alleged accusation as “high level crime.”

Listening to both parties on July 22nd 2011, the judge at the federal court has agreed to take appointment for further investigation. Off the hearing of the day, one of the civilians has been released from prison by free pardon on November 6, 2008. Hence, the judge understood this individual will not be accused twice on the same charges he was accused for. The judge believed and decided all the documents related to the free pardon of this individual’s case must be presented to the court on the next appointment. The other individual has also been released free from prison previously by the Oromia Supreme Court. As the judgment by Oromia Supreme Court was made by Oromo language, the judge believed and decided the documents of his decision by Oromia Supreme Court must be translated to Amharic and presented to the court on the next appointment. The judge has scheduled the next appointment on August 4th 2011.

In addition, in many remote Oromia places where we couldn’t reach for the reports, there are vast number of Oromo farmers, workers and youths being taken to prison by TPLF securities. The activists of Qeerroo pro-democracy Oromo youths, farmers and workers intensified in all Oromia places. This intensified movement has distraught the wayyane-Ethiopian government.

The struggle shall continue! The oppressor will fall!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umurii fi gahummaa isaaniin malee ilmaan Oromoo humna Poolisa Federala TPLF akka tahanif dirqisiifaman.

Gabaasa Qeerroo Dirree Dawaa,Adoolessa  28,2011/ Baha Oromiyaa Hararge godinaa fi aanaalee adda addaa keessaa ilmaan Oromoo umuriin isaanii waggaa 16 gadi tahan heddumminaan  waraana Fedrala Wayyaaneef isin mambaana jechuun humnaan qabanii gara mooraa leenjii poolisoota Wayyaaneetti geessaa akka jiran beekame.

Oromoota maatii isaanii irraa rakkoo gabrummaan itti fideen dararamanii bahanii fi kanneen sadarkaan barnoota isaanii gadi aanaa tahe dabballoonni Wayyanee irra deemuun leenjii polisaaf dirqisiisanii guuruun ummata biratti dheekkamsa haakasu iyyuu malee,ijoolleen kun akka seera addunyaatti umuriin isaanii meeshaa waraanaa qabatanii loltummaa ykn poolisummaaf kaadhimamuu takkahuu leejifamanii sirna tokko tajaajiluun dhorkaa dha. Wayyaaneen kana osoo beekuu ijoollee dammaqiisaan xiqqaa tahan maqaa goolessituu balleessina jedhuun leenjisee waraanatti bobbaasuun yakkaa fi farrummaa Oromoo irratti qabu caalaatti gadi fageessuu isaa hubachiisa. Akka qeerroon tokko ijaan argaa isaa gabaasetti naannoo ciroo irraa daa’imman guuramanii deeman  umuriin isaan keessaa umuriin kan irra guddaan waggaa 14 taha jedhee gabaasa.

Karoorri Wayyaanee TPLF kun naannoo aanaalee Harage qofa osoo hin taane kutaalee Oromiyaa kaan keessattis akka xiyyeefatanii jiran gabaasi qeerroo Dirre Dawaa irraa addeessa.

Qabsoon itti fufa ! Gabroomsaan ni kufa!

Barattooti Oromoo yeroo boqonnaa gannaa maatii isaaniif akka hin hojjenne Wayyaaneen Dirqaman.

Gabaasa Qeerroo Finfinnee irraa, Adoolessa,27,2011

Mootummaan Wayyaanee barattoonnii fi qonnaan bulaa Oromoo yeroo gannaa kannaa fi boqonnaa barattootaatti FDG ni gaggeeffama jedhee waan shakkuuf jecha karoora barattooti ganna qe’eetti galan hojii tolaa ykn volentery work mootummaaf hojjechuu qabu jedhee dabballoota isaan aanaalee hundatti labasaa fi ajaja dabarsee dirqisiisaa akka jiru beekame.

Kun ta’e jedhee sochii FDBG biyyoota Arabaa fi Afirikaa keessatti ka’aa jiru sodaachuun akka namni hunduu hojii bilisummaa isaa irratti  hojjechuuf yeroo hin qabaanneef ‘’busy’’gochuudhaaf ganaa utuu barattootni Yunivarsitii ,Kolleejjii fi manneen barnootaa irraa xumuranii hin ba’in dursee mootummaan Waayyaanee tooftaa qopheessee jira. Innis ‘’hojii tola ooltummaa( voluntary work) fi hojii misoomaa ‘’ maqaa jedhuun ganna kana Naannoo, Godinaalee, Aanaalee, Gandoota,Gooxii fi Garee irratti walgahii teessisuudha.Walgahii kana irratti ajandaan dhiyaatu waa’ee shororkeessummaa fi ABO yeroo tahu, ergaan mootummaan Wwaayyaanee fi bitamtooti isaanii dabarfachaa jiranis,miseensonni Qeerroo bilisummaa Oromoo baadiyyaa fi magaalaa keessaa ummata dammaqfachaa waan jiraniif hojii kana irraa kaachisuuf hojii tolaa ykn voluntary work kan jedhutti hundi barataa yeroo gannaa University fi high school irraa gale akka bobba’u labsaa fi ergaa dabarfataa jirti.

Gochaa farrummaa fi warraaqsa bilisummaa Wayyaanee  TPLF fi garaaf bultooti hojjetaa jiran kana dura jagnoonni dargaggoonni Oromoo akkasumsa sabboontoti ilmaan Orommiyaa marti godinaalee hunda keessaa akka dura dhaabbataa jiranii fi ummati hundi akka diddaa isaa mul’isaa jiru gabaasaan qeerroo naannoo adda addaa ni muldhisa.

Gama biraan kara miidiyaalee Mootummaa Waayyaanee Itiyoophiyaa illee yeroo ammaa kan isaan ittiin gurra nama duuchan sababaan jecha shororkeessitummaa kan jedhu dha, ummanni Oromoo garuu naannoo adda addaatti kan hojii shororkeessitummaa nuratti deemsisaa jiru dabballoota Wayyaanee fi OPDO waan taheef isaaniin of keessaa baasuu qabna,shororkeessitoonni warra maqaa Wayyanummaa fi bulchiinsaan deeman waan tahaniif jara kana of irraa lolannee deebisuun ammo miga keenya kan jedhuun ejjennoo dhaabbataa fudhatee jiraachuun beekamee jira.

Tooftaaleen propogaandaa dabballoota Wayyaanee fi raadiyoon Ethiopia kan ittiin uummata bal’aa, qeerroo bilisummaa fi kkf to’achuun ittiin sirna bittaa ishee dheereffachuuf karoorfatte waan ta’eef uummati, barattootni Yunivarsitii, Kolleejii fi manneen boarnootaa, akkasumas daldaltootni,dafqaan bulaan,hojjettootni dhuunfaa fi kan mootummaa, hawaasi fayyabuleessi(civil society) fi kkf akka gocha badaa diinni  saba keenya irratti lubbuu garbummaa dheerefachuuf karoorfate kana akka irratti baranii akka fashalsiisaniif akka irratti hojjetamu  qeerroo warraaqsa irra jiran bakka hundatti beeksisaa jiru.

 

The TPLF Led Ethiopian Federal Court Disarrayed by Oromo Nationalists

(Qeerroo Reports, Finfinnee, July 26nd 2011) Oromo students’ political prisoners’ were forced to be disconnected from their families, relatives and loved ones. Qeerrii pro democracy Oromo students, who took firm stand on their protest against the tyrant Ethiopian government, have been put under arrest by the Ethiopian security forces. The students’ family and relatives were warned not to follow the case of their children at the court and prison. As the family of these students reported to Qeerroo, the so called Federal Court which is completely seized and controlled by the TPLF members passed warning to them about the dangers of visiting and attending the hearing of the students.

Pro democracy Oromo students were taken to the federal court on July 22nd 2011 from Kaliti prison. The innocent students were told to be arraigned at closed hearing. However, the closed hearing decision passed by the Federal Court had caused anger to the families and supporters of these students. There was huge disorder in front of the federal court. As a result the government securities put the families of the students under arrest.

As Qeerroo reported, the nationalist supporters of the students went on protesting against the decision of the judges and the action of the securities. These supporters accentuated the fact that there are no democratic rights and systems in Ethiopia. The supporters hollered out with anger to the securities that they will be liable for their actions. Qeerroo added that because of the disarray happened in and outside the federal court; the innocent Oromo students were taken back to prison without hearing.

The struggle shall continue! The oppressor will fall!

Dr, Nagaasoo Gidaadaa Waggoota 20 guutuu rafaa akka turee fi amma ammoo dammaquu isaa beeksise.

Hogganaan dhaaba maxxannee Wayyaanee OPDO fi President Ethiopia duraanii Dr,Nagaasoo Gidaadaan Wayyaanota(Mallas Zeenaawwii)n gowwomfameera,haxxummaan isaa har’a naaf gala jedhanii kitaaba barreessan. Kitaaba isaanii kana irratti Dr,Nagaasoon reefu waggaa 20 booda akka haxxummaan Wayyaanee isaaniif gale beeksisuun isaa namoota hedduuf koflaa fi raajii haatahu iyyuu malee waanneen burjaajii siyaasaa Wayyaanee keessa jiru ibsuun isaanii hin oolle.

Dr.Nagaasoo Gidaadaa kitaaba tibbana ’’ Daandii Nagaasoo’’  jedhanii baaseen ‘’Mootummaan Waayyaanee Jalqabuma irraa kan badeedha’’  jedhanii Hiccitii Mootummaa Waayyaanee dhoksaa gola diinaa waa’een Taamiraat Laayinee,Waa’een Siyyee Abirahaa,Waa’een Pirezidaantummaa isaanii ,Waa’een Asteer Maammoo ,Waa’een Raadiyoo Faanaa,Waa’een Daggafaa Bulaa,Waa’een Abbaaduulaa Gammadaa fi waa’een tooftaa bittaa waayyaanee Tigiraayi utuu tokko illee hin hafin dhoksaa gola diinaa bakkee yaaseera jedhanii maxxansan.

Waa’een Taamiraat Laayinees akkuman duraan gabaasa dheeraa keessatti waa’ee malaammaltummaa Kaadiroota Tigiree fi Bitamtoota Oromiyaa keessatti dhiyeessee ture, waa’een hidhamuu Taamiraat Laayinee Sababii Malaammaltummaa Tigiroota Caalaatti hojjeteef yokin  dhuguma maatii isaa yakkee yokin seera dhaabaa EPRDF cabsee utuu hin taane haaloo Tigirooti TPLF/EPRDF faayidaa isaanii eeguufii dideef irratti qabatan qofaaf akka ergamaa seexanaatti hidhaa cimaa keessatti gatamuu Taamiraat Laayinee Dr.Nagaasoon dhoksaa isaa inuma gadi y kitaaba isaanii irratti gadi yaasanii jiru.

Kan Dr.Nagaasoon Gowwomfameera jedhan ’’Jalqaba irratti Mootummaa ce’umsaa booda yeroo Mallas Ministeera Muummee  fi Dr.Nagaasoon immoo Pirezidaantii ta’utti Mallas wanta xalayaa barreessee hojjetu hundumaa irratti  Chaappaa TPLF tiin fayyadameetu sobee dhuma isaa irratti chaappaa EPRDF waanan argachuu dhabeef chaappaa TPLF tiin fayyadamuuf dirqameera’’ jedhee waggoota baayyeedhaaf hojii mootummaa Itiyoophiyaa maqaa TPLF qofaan fayyadamuudhaan qarshii biiliyoonaan lakkaa’amu gara Tigiraayitti dhangalaasaa yeroo ture ani irratti dammaquu hin dandeenye, dhuguman se’e malee haxxummaan Mallas dafee naaf hin galle ture jedhe Dr.Nagaasoon.

Addumaan Mootummaan Waayyaanee sirna bittaa ishee yeroo diriirfachuu jalqabdetti’’ Taamiraat Laayinee Lammii Guraagee qarshiidhaan bittee Paartii Mootummaa Waayyaanee Naannoo Amaaraa bulchu irratti dura taa’aa gochuun itti fayyadamuu ishee Ummati Amaaraa yakka irratti raawwatame har’a hiccitii Dr.Nagaasoon bakkee baasaniin baruudhaan FDBGtiif kaka’aa jiraachuun barame. Kana irraa ka’uudhaan inni barattootnii fi uummati Oromoo Yeroo Abbaan Duulaa inni Alii Hasan jedhama ture sun Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa jedhamee Muudame Inni Oromoo waan hin taaneef nu bulchuu hin danda’u jechuudhaan mormiin hiriira nagaan dhageessifatamaa ture sirrii ta’uu isaas Dr.Nagaasoon caqasaniiru.

Walumaa gala Kitaabi Dr,Nagaasoo kun mata duree “Daandii ye-Negaso menged” jedhee afaan Amaaraan bahe akka irraa hubatamutti Dr kun waggoota 20 Wayyaaneen biyya bitaa turte rafaa turanii reefu dammaquu isaa kan muldhisu dha. Baroota 20 kana keessa ummati oromoo yeroo ajjeefamu,hidhaa tti dararamu,qe’ee irraa buqa’ee waan nyaatu dhabu,dachiin irratti gurguramu san hunda Dr,Nagaasoon hiriba guddaa keessa akka turanii amma yeroo dammaqan kanas rakkoon saba Oromoo itti muldhachuu dhabee,hegereen Oromoo garamitti akka deemu arguu dhabee waan Wayyaanee keessatti hamee fi gumgummii walii isaanii jidduu bali’aan katabanii jiraachuu mul’isa.

Gabaasa Qeerroo tokko  Finfinnee irraa

Oromummaa fi Oromiyaaf dubbachuun Yakka Jedhee Mootummaan Waayyaanee Oromoota digdama murtoof dhiheesse:

Gabaasa Qeerroo Finfinnee, Adoolessa 25,2011/ Mootummaan waayyaanee  ‘’humna EPRDF  biyya bitee jiru tuqan’’  jechuudhaan, miseensummaa ABOn shakkamu jechuun waan qabatamaa tokko malee Oromoota 20 mana murtii federaalaa Waayyaaneetti yakkaan dhiyeesse.

Abbaan alangaa mootummaa Waayyaanee lakk.galmee himannaa yakkaa 555/03 Galmee Geetinnat Gammachuufaa jechuudhaan namoota 20 yakkaan dhiiyeesse. Yakka inni ittiin himate lakkoofsa yakkaa 329(1)A ,38(1) fi 241 kan mootummaan Waayyaanee mormitoota siyaasaa kan akka ABO ittiin yakkuuf seera ofiif baafate irratti hundaa’uudhaan  ta’uu beeksisee jira. Kanas Gaazexaan Bariisaa Adoolessa 22 bara 2011 bahee fi gaazexootni dhuunfaa balballoomsanii  akka jiran beekama.

Sababiin Yakka jedhamee Obbo Geetinnat Gammachuufaa irratti dhiyaate:

1ffaa:Dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa morman  akka ABO tti miseensa waan ta’aniif,

2ffaa:Dhaaba ABO f miseensota filanii waan ijaaraniif/gurmeessaniif

3ffaa:Odeeffannoo dhaaba ABO wajjin waan wal jijjiiraniif,

4ffaa:Dhaabbata ABO qarshii fi materiyaalii garagaraan waan deggaraniif/gargaaraniif

5ffaa:Walumaa gala  ‘’kaayyoo Mootummaa Itiyoophiyaa rakkina irra buusu isa qabatee jiru ABO keessatti hirmaannaa qabu’’  jechuudhaan,

Sababii kanaaf ‘’yakka olaanaa ‘’ jechuudhaan yakkaman jedhee doorsisa abdii kutannaa dhiheessa.

‘’Himatamtooti shakkamtoota ‘’ jedhamanii Obbo Geetinnat Gammachuufaa dhiyaatanii  kara Abukaatota isaanii mormii isaanii galmeeffataniiru.

Abaan Alangaa Mootummaa Waayyaanee ,Mormiin shakkamtooti dhiyeeffatan ragaadhaan kan hin deggaramne waan ta’eef manni murtii mormii isaanii kufaa godhee raga isaan irratti akka fuuchuu eegalu/jalqabu gaafateera.

Manni murtii federaalaa dhaadacha guyyaa kana Adoolessa 22 bara 2011 Ooleen ‘’mormii shakkamtootaa’’ fi ‘’mormiin isaanii kufaa haa ta’u ‘’ isa Abbaan Alangaa mootummaa Waayyaanee jedhe erga dhaggeeffatee booda:

Shakkamaa tokkoffaan karaa abukaatoo isaa mormii dhiyeeffateen ’’Yakkamaan kun yakka kana fakkaatuun himatamee utuu deemsa irra jiruu Sadaasa  16 bara 2001 A.L.H labsii irratti hundaa’ee dhiifamaan waan gadi dhiifameef yakka tokkicha sanaan yeroo lama himatamuu/yakkamuu hin qabu’’ isa jedhameef  ‘’ shakkamaan kun galmee dhiifamaan ittiin gadi dhiifame(galmeen himata yakkaa inni yeroo sana dhiifamaan ittiin ba’e yokin gadi dhiifame)’’ dhaadacha kana irratti  waan hin caqasaminiif/waan hin yaadachiisiniif manni hidhaa galmee sana mana murtiif dhaadacha itti aanu irratti akka dhiyeessu ajaji kennameera.

Himatamaa shakkamaa salgaffaan  ‘’Yakka wal fakkaatuun yakkamee/himatamee manni murtii walii gala Oromiyaa bilisaan waan gadi dhiiseef lammata yakka kanaan himatamuu/yakkamuu hin qabu’’  jechuun kara abukaatoo isaa mormii dhiyeeffateef ;Murtoon manni murtii waliigala Oromiyaa ittiin bilisaan gadi dhiise sun Dhaadacha Kana irratti Afaan Oromoon waan dhiyaateef Abukaatoon isaa gara Afaan Amaaraatti hiikuudhaan dhaadacha itti aanu irratti akka dhiyeessu manni murtii Federaalaa TPLF guyyaa kana  dhaadacha geggeessaa ture ajaje.

Akkasitti  manni murtii kun galmee kana sakatta’ee ‘’Mormiiwwan Shakkamtooti dhiyeeffatanii’’ fi  ‘’kufaa naaf haa ta’u ‘’ isa Abbaan Alangaa Mootummaa Waayyaanee gaafate irratti murtii kennuudhaaf Hagayya 4 bara 2011 irratti beellama qabatee dhaadacha guyyaa kanaa raawwateera.

Kana malees yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti bakkoota qaqabnee gabaasuu hin daneenye mara qoteebulaa fi hojjetaa akkasumas qeerrolee Oromoo heddumminaan hidhamaa akka jiran gabaafama. Sochiin qeerroo bilisummaa ummata Oromoo qabatee bakkoota adda addaatti akka qabatee jiruun mootummaan TPLF naasuu kanaa bakka hundatti bobba’ee tohachuu dadhabuun raafamaa jira.

Qabson itti fufa ! Gabroomsaan ni kufa!

 

Dabballooti Wayyaanee Ummata Saamsisaa Jiran!

(Qeerroo, Amboo, 25 Adoolessa 2011) Godina Shawaa Lixaattii dabballoonni OPDO halkan wal qindeessuun ummataa fi daldaltoota saamaa fi saamsisaa akka jiran ibsame.

Qeerroon akka gabaasettii, namoonni maqaan isaanii Gareen 1ffaa Kabbadaa Qoroo miseensaa fi aangawaa waajjira milishaa Onaa Midaa Qanyii, kan yeroo hedduu sabboontota Oromoo dararaa ture, jalatti ijaaraman halkan dhokatanii ummata saamaa fi saamsisaa jiran.

Ergamtooti OPDo kunneen hattoota kurfeessuun halkan ummata saamaa fi samsiisaa kan turan yammuu ta’u,  gochaan isaanii waan isaan irratti beekameef yeroo ammaa kanaa humna poolisaa godina Shawaa Lixaatiin  to’atamanii waajjira poolisaa godina Shawaa Lixaatti akka argaman beekameera.

Kana malees, maqaa ABO fi Qeerrootiin kanneen ummata saamaa fi saamsisaa turan keessaa Gareen 2ffaa namaa Tamasgeen Damissee jedhamuu, kan hojjetaa puulii ijaarsaa Onaa midaa Qanyii kan turee fi yeroo hedduu hattoota qindeessuun qonnaan bultootaa fi daldaaltoota saamaa fi saamsiisa kan turee ta’uun beekamee jira.

Saamtonni kunneen kan yeroo dheeraaf dabballoota OPDO ta’anii ummata hiraarsaa jiran kunneen haala kanaan garee uumanii torbee kanaa keessaa Onaa Midaa Qanyii fi Calliyaa Geedoo gidduu fi Onaa Iluu Galaan gidduuttii uummaata saamaa fi saamsisaa otuu jiranii bira gahamee akka ta’atamanis gabaasaan Qeerroo dabalee hubachiisee jira.

Haata’uutii, mootummaan wayyaanee samtoota[hattootaa] kana to’achuu dhiisee sabboontotaa nagaa hidhaa fi dararaa akka ture kan gabaase Qeerroon, ammas maqaaf malee murtiin dhugaa dabballota OPDO kana irratti akka kennamu waanti mirkaneessu akka hin jiirre eeree jira.