Barattooti Oromoo University Haromaya yeroo boqonnaa isaanii gannaa akka gara warra isaaniittii hin galleef hojiin humnaa itti kenname.

Qerroo Haromaya, Adoolessa 31,2011

Bulchiinsa University Haromaayaa keessaan kanneen hojjetan namni Profeser Balaay Kaasaa jedhamuu fi Dr,Balaayinee Laggasee jedhaman, yeroo amma kana tti barattoota Oromoo yeroo boqonnaa isaanii akka noonnoo dhaloota isaanii hin galletti heddumninaan mooraatti akka hafan taasisuun hojii humnaan adabaa akka jiran beekame.

Sababaa barattooti Oromoo addatti hojii humnaan adabaman yeroo gaafataman practical attachment waan jedhamu hojjettu waan taheef hamma hojiin kun dhumutti naannoo keessanitt galuu hin dandeessani, kanneen naannoo keessanii fi warra keessanitti galuuf jarjaraa jirtan ergama addaa ABO irraa waan qabdaniif galuu hin dandeessan kan jedhuun doorsisaan  barattoota doorsisaa akka jiran qeerroon gabaasa.

Ergamtoota mootummaa Wayyaannee kanneen tahanii namooti Dr,Balaaynee fi Professr Balaayi jedhamn kun yeroo irraa gara yerootti barattoota Oromoo waajjira isaaniittii yaamanii doorsisuu fi akeekachiisa kennaa akka jiran gabaasi qeerroo Haromaya ni addeessa. Yeroo ammaa kanatti barattooti yoo mooraa keessaa gadi lakkifamanuu naannoo deemanitti akka ummata hin ijaarree fi gaaffii mootummichatti akka hin kaafne bulchiinsa poolisa naannoo dhaloota isaaniittii akka galmaayan diinnia kennaa jiru.

Kana irratti dabalee barattooa Oromoo mooraa keessa jiran FDG ni kaasu soda jedhuun kan of hudhe mootummaan Wayyaanee,basaasota dhalootaan Abashaa tahanii afaan Oromoo beekan mooraa keessa fi lafa ciisicha barattootaatti ergee akka doorsisaa jiru qeerroon University Haromaayaa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

Mekele University has continued implementing the long-term plan of educating Tigray youths in Afaan Oromoo

(Qeerroo Reports, Finfinnee, July 30, 2011)

With the opening of the Department of Afaan Oromoo at Mekele University, OPDO ‘the puppet of TPLF’ have been praising the Habesha as if they are helping to smooth the development of Afaan Oromoo. Apparently, the OPDO do not understand the unconcealed long term strategy of the Habesha once their ‘belly and pockets are overflowing.’ However, there will be no doubt that the OPDO will face the same fate that Dr Negaso Gidada has experienced while he was with them.

The central long term agenda of opening Department of Afaan Oromoo at Mekele University is to educate Tigray youths Afaan Oromo, so that they will work in Oromia region, and to assign them in OPDO organisation and in other ‘key’ offices. As top secret information coming out of TPLF government, currently 80% of Tigray born students graduated with Afaan Oromoo are working in Oromia region particularly in OPDO offices. This justifies the strategic plan why Mekele University has took firm stand on implementing  long-term plan to favour Tigray youths to study Afaan Oromoo.

When Meles Zenawi attended the celebration of the opening of the Department of Afaan Oromoo at Mekele University, Juneydin Saddo has been queried by Oromo students at Adama. Juneydin mentioned “the training of Tigray youth in Afaan Oromoo will help the development of Oromia and he said students who oppose government’s plan will be convicted.” As one of the higher officials of the puppet organisation, Juneydin with his colleagues are working towards the achievement of TPLF’s long term plan. The TPLF government are best known with their strategy of de-escalating Oromo elites by killing and putting them in prison; there are vast number of Qeerroo pro democracy Oromo students whose whereabouts are unknown. Currently, almost all business man and woman are the Habesha, Tigre and the Amhara. The Oromia region’s huge public and private resources are being sold out to the Tigray people. The Habesha people’s strategy has always been to weaken the Oromo youth and own all the resources of Oromia. Many Oromo people believed and thought the Qeerroo pro democracy Oromo youth should further intensify the struggle against the Habesha people’s strategy of owning Oromia.

Currently many OPDO members and Oromo workers in Oromia region have been accused of alleged corruption and made redundant of their jobs. This an alleged propaganda that TPLF government is implementing in order to favour Tigray youth who have trained in Afaan Oromoo to get job opportunities in Oromia region. The OPDO are still not taking any action to safeguard Oromo and Oromia. However, they OPDO themselves are also the victims of the TPLF long term agenda. Few months ago, 160 Oromo OPDO members and workers has been laid off and sustained in prison because of the reason of an alleged corruption and rent seeking accusations. As a result, about 200 Afaan Oromo trained Tigray youths have been appointed in many Oromia key positions. These key positions are in offices like Oromia Land Administration, Oromia Inland Revenue, Oromia Investment Commission, Oromia Education Bureau, etc.

The struggle shall continue and the oppressor will fall!

 

 

Universityn Tigraay Dargaggooti Dhalootaan Addatti Tigraay tahan Afaan Oromoon Akka Baratan Karoora Dhaabbataa Qabaachaa ture Itti Cimse.

Gabaasaa Qeerroo Finfinnee, Adoolessa 29,2011

Yeroo ammaaYuunivarsitii Maqaleetti Muummee (Department) Afaan Oromoo banametti  dabballoonni dhaabbata ergamee bulaa Waayyaanee (OPDO )akka waan habashootni Afaan Oromoo guddisuu fi aantummaa Oromoof godhaniitti faarsaa turuun isaanii beekamaadha. OPDOn waan garaa isaaniif ta’u argannaan ija ittiin haxxummaa waayyaanee argan hin qabani. Akka Dr.Nagaasoo Gidaadaa erga isaan waan garaa isaanii irraan isa gahinii booda booda arguu akka dandayan beekamaa dha. Department afaan Oromoo University Maqaleetti  kan baname kallattiin ilmaam Tigraay tahan afaan Oromoon leenjisee bakkoota hojii jajjaboo Oromiyaa keessaa fi gaafatama caasaalee OPDO hunda qabaatanii akka hojjetan taasisuuf ifatti akka saganteeffame beekamu. Ammaan dura absahoota afaan Oromoon leenjifamanii caasaa OPDO keessatti ramadaman 80% akka tahan gaabsi gola Wayyaanee ni addeessa ture. Yeroo ammaa kanas caalaatti dargaggoota Tigraay afaan Oromoon leenjisuun akeeka bittaa alagaa ittiin mirkaneessuuf tahuu ni beeksisa.

Ammaan duraMallas Zeenaawwii Muummee(Department)Afaan Oromoo yeroo deemee Yuunivarsitii Maqalee keessatti akka banamu eebbisetti,Hoganoota OPDO keessaa Juneid Saddoo Adaamaatti barattootaan dhimma kana irratti gaafatamnaan,”Dargaggoonni Tigraay afaan Oromoo barachuun guddina Oromomiyaaf gargaara,namni kana morme ammoo akka goolessituutti yakkama ykn ilaama” jedhee barattoota Oromoo doorsisaa ture. Jundein waan sagantaa TPLF yeroo dheeraaf Oromoo fi Oromiyaa irratti qaban bakka gahuuf siidaa tahe waan taheef kana jechuu ni dandaya,ammoo akeeki Wayyaanee beektotaa fi barattoota Oromoo tahan qeerroolee biyyaa arihaa kaaniin hidhaatti galchaa kaaniin ammoo bakka bu’an wallalchisaa duula Oromoo fi Oromiyaa balleessuu irra akka jiran beekamu. Abbootiin Qabeenya Oromiyaa keessaa yeroo har’aa Abashootaa fi Tigroota taha jiru,qabeenyi mootummaa Tigroota itti gurguramee abbootii Qabeenya Oromiyaa keessaa taha jiru,jarri kun ilmaan isaanii afaan Oromoo barsiifataa bittaa fi dhuunfata qabeenyaan Oromiyaatti duulaa waan jiraniif dargaggoonnii fi ummanni Oromoo yeroo mara kana irratti akka qabsaayee hojjetu barbaachisaa tahuu namoonni baayyee ni dubbatu.

Hogganoonni OPDO fi dabballooti isaanii yeroo ammaatti sababoota adda addaan malaamaltummaa fi gunaa nyaattan jechuun hojii irraa arihamaa jiru,bakka isaaniis kan bu’ee Oromiyaaf ramadamu dhalootaan Abashoota afaan Oromoo baratan tahuun beekamaa dha.Warri OPDO kana ifii isaanii irratti dammaquuf amma illee yeroo irraa fudhataa akka jiru taajjabdooti Oromoo ni ibsu.

Yeroo ammaa akka fakkeenyaatti wajjiraalee  Oromiyaa irraa hoogantoota OPDO nama 160 ol ta’an maqaa malaammaltummaa fi kiraayi sassaabdummaatiin(rent seeking) kaan hojii irraa ari’uun, kaan mana hidhaa galchuun, kaan muudama irraa kaasuun hojjetaa gadi aanaa gochuun, kaan gara godinaa, aanaa fi gandaatti gadi buusuunii fi kan kana fakkatu gochuun bakka isaanii Tigiroota haala olitti caqasameen Yunaivarsitii maqaleetti Afaan Oromoo leenji’anii qophaa’an kan gara nama 200 ol ta’an waajjjiraalee  magaalaawwan gurguddoo fi bulchiinsota addaa kan akka Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee irra muudama Olaanaa fi miindaa gurguddaadhaan irra naquun isaa beekamaadha. Keessumaa bakki Tigirooti haala kanaan Afaan leenji’anii irra kaa’aman immoo waajjiraalee bakka furtuu ta’an kan akka Biiroo Bulchiinsa Lafaa, Biroo Galiiwwanii,Waajjira  Ministeera Dhimma Alaa, Barnoota, Invastmantii, kkf dha.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

Wayyane-Ethiopian Government has handed 20 Oromo civilians to the Federal Court accusing them of fabricated charges in the alleged reason of “speaking for Oromummaa and Oromia is a crime”

(Qeerroo Reports, Finfinnee, July 28th 2011)

Wayyane-Ethiopian government has handed 20 Oromo civilians to the government federal court in alleged charges. These civilians were accused of an alleged suspicious with OLF membership and the reason of “conspiracy to combat against EPRDF Ethiopia’s government.” The wayyane-Ethiopian government prosecutor opened court file (No 555/03) under the name of Getinet Gemechu.  These accusations are based on the ‘anti-terrorist law’ under number 329(1) A, 38(1) and 24 which was created and fashioned by the TPLF government to accuse and lay blame on opposition parties like Oromo Liberation Front. The news regarding this court hearing was broadcasted on July 22nd 2011 on ‘Bariisaa’ news letter and other private gazettes.

The alleged verdicts opened on these civilians were the following:

1st – Membership with anti-government political organisations, Oromo Liberation Front

2nd – Organising and mobilising members under the OLF

3rd – Information exchange with the OLF

4th – Supporting OLF with material and financial matters

5th – Collaborating with the OLF who has an “objective to threat the wayyane-Ethiopian government.”

The civilians presented their defensive statements to the court through their solicitor. However, the prosecutor alleged the statement was wrong and bucked up the judge to hand sentence on these civilians. The Ethiopian government prosecutor labelled this alleged accusation as “high level crime.”

Listening to both parties on July 22nd 2011, the judge at the federal court has agreed to take appointment for further investigation. Off the hearing of the day, one of the civilians has been released from prison by free pardon on November 6, 2008. Hence, the judge understood this individual will not be accused twice on the same charges he was accused for. The judge believed and decided all the documents related to the free pardon of this individual’s case must be presented to the court on the next appointment. The other individual has also been released free from prison previously by the Oromia Supreme Court. As the judgment by Oromia Supreme Court was made by Oromo language, the judge believed and decided the documents of his decision by Oromia Supreme Court must be translated to Amharic and presented to the court on the next appointment. The judge has scheduled the next appointment on August 4th 2011.

In addition, in many remote Oromia places where we couldn’t reach for the reports, there are vast number of Oromo farmers, workers and youths being taken to prison by TPLF securities. The activists of Qeerroo pro-democracy Oromo youths, farmers and workers intensified in all Oromia places. This intensified movement has distraught the wayyane-Ethiopian government.

The struggle shall continue! The oppressor will fall!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umurii fi gahummaa isaaniin malee ilmaan Oromoo humna Poolisa Federala TPLF akka tahanif dirqisiifaman.

Gabaasa Qeerroo Dirree Dawaa,Adoolessa  28,2011/ Baha Oromiyaa Hararge godinaa fi aanaalee adda addaa keessaa ilmaan Oromoo umuriin isaanii waggaa 16 gadi tahan heddumminaan  waraana Fedrala Wayyaaneef isin mambaana jechuun humnaan qabanii gara mooraa leenjii poolisoota Wayyaaneetti geessaa akka jiran beekame.

Oromoota maatii isaanii irraa rakkoo gabrummaan itti fideen dararamanii bahanii fi kanneen sadarkaan barnoota isaanii gadi aanaa tahe dabballoonni Wayyanee irra deemuun leenjii polisaaf dirqisiisanii guuruun ummata biratti dheekkamsa haakasu iyyuu malee,ijoolleen kun akka seera addunyaatti umuriin isaanii meeshaa waraanaa qabatanii loltummaa ykn poolisummaaf kaadhimamuu takkahuu leejifamanii sirna tokko tajaajiluun dhorkaa dha. Wayyaaneen kana osoo beekuu ijoollee dammaqiisaan xiqqaa tahan maqaa goolessituu balleessina jedhuun leenjisee waraanatti bobbaasuun yakkaa fi farrummaa Oromoo irratti qabu caalaatti gadi fageessuu isaa hubachiisa. Akka qeerroon tokko ijaan argaa isaa gabaasetti naannoo ciroo irraa daa’imman guuramanii deeman  umuriin isaan keessaa umuriin kan irra guddaan waggaa 14 taha jedhee gabaasa.

Karoorri Wayyaanee TPLF kun naannoo aanaalee Harage qofa osoo hin taane kutaalee Oromiyaa kaan keessattis akka xiyyeefatanii jiran gabaasi qeerroo Dirre Dawaa irraa addeessa.

Qabsoon itti fufa ! Gabroomsaan ni kufa!

Barattooti Oromoo yeroo boqonnaa gannaa maatii isaaniif akka hin hojjenne Wayyaaneen Dirqaman.

Gabaasa Qeerroo Finfinnee irraa, Adoolessa,27,2011

Mootummaan Wayyaanee barattoonnii fi qonnaan bulaa Oromoo yeroo gannaa kannaa fi boqonnaa barattootaatti FDG ni gaggeeffama jedhee waan shakkuuf jecha karoora barattooti ganna qe’eetti galan hojii tolaa ykn volentery work mootummaaf hojjechuu qabu jedhee dabballoota isaan aanaalee hundatti labasaa fi ajaja dabarsee dirqisiisaa akka jiru beekame.

Kun ta’e jedhee sochii FDBG biyyoota Arabaa fi Afirikaa keessatti ka’aa jiru sodaachuun akka namni hunduu hojii bilisummaa isaa irratti  hojjechuuf yeroo hin qabaanneef ‘’busy’’gochuudhaaf ganaa utuu barattootni Yunivarsitii ,Kolleejjii fi manneen barnootaa irraa xumuranii hin ba’in dursee mootummaan Waayyaanee tooftaa qopheessee jira. Innis ‘’hojii tola ooltummaa( voluntary work) fi hojii misoomaa ‘’ maqaa jedhuun ganna kana Naannoo, Godinaalee, Aanaalee, Gandoota,Gooxii fi Garee irratti walgahii teessisuudha.Walgahii kana irratti ajandaan dhiyaatu waa’ee shororkeessummaa fi ABO yeroo tahu, ergaan mootummaan Wwaayyaanee fi bitamtooti isaanii dabarfachaa jiranis,miseensonni Qeerroo bilisummaa Oromoo baadiyyaa fi magaalaa keessaa ummata dammaqfachaa waan jiraniif hojii kana irraa kaachisuuf hojii tolaa ykn voluntary work kan jedhutti hundi barataa yeroo gannaa University fi high school irraa gale akka bobba’u labsaa fi ergaa dabarfataa jirti.

Gochaa farrummaa fi warraaqsa bilisummaa Wayyaanee  TPLF fi garaaf bultooti hojjetaa jiran kana dura jagnoonni dargaggoonni Oromoo akkasumsa sabboontoti ilmaan Orommiyaa marti godinaalee hunda keessaa akka dura dhaabbataa jiranii fi ummati hundi akka diddaa isaa mul’isaa jiru gabaasaan qeerroo naannoo adda addaa ni muldhisa.

Gama biraan kara miidiyaalee Mootummaa Waayyaanee Itiyoophiyaa illee yeroo ammaa kan isaan ittiin gurra nama duuchan sababaan jecha shororkeessitummaa kan jedhu dha, ummanni Oromoo garuu naannoo adda addaatti kan hojii shororkeessitummaa nuratti deemsisaa jiru dabballoota Wayyaanee fi OPDO waan taheef isaaniin of keessaa baasuu qabna,shororkeessitoonni warra maqaa Wayyanummaa fi bulchiinsaan deeman waan tahaniif jara kana of irraa lolannee deebisuun ammo miga keenya kan jedhuun ejjennoo dhaabbataa fudhatee jiraachuun beekamee jira.

Tooftaaleen propogaandaa dabballoota Wayyaanee fi raadiyoon Ethiopia kan ittiin uummata bal’aa, qeerroo bilisummaa fi kkf to’achuun ittiin sirna bittaa ishee dheereffachuuf karoorfatte waan ta’eef uummati, barattootni Yunivarsitii, Kolleejii fi manneen boarnootaa, akkasumas daldaltootni,dafqaan bulaan,hojjettootni dhuunfaa fi kan mootummaa, hawaasi fayyabuleessi(civil society) fi kkf akka gocha badaa diinni  saba keenya irratti lubbuu garbummaa dheerefachuuf karoorfate kana akka irratti baranii akka fashalsiisaniif akka irratti hojjetamu  qeerroo warraaqsa irra jiran bakka hundatti beeksisaa jiru.

 

The TPLF Led Ethiopian Federal Court Disarrayed by Oromo Nationalists

(Qeerroo Reports, Finfinnee, July 26nd 2011) Oromo students’ political prisoners’ were forced to be disconnected from their families, relatives and loved ones. Qeerrii pro democracy Oromo students, who took firm stand on their protest against the tyrant Ethiopian government, have been put under arrest by the Ethiopian security forces. The students’ family and relatives were warned not to follow the case of their children at the court and prison. As the family of these students reported to Qeerroo, the so called Federal Court which is completely seized and controlled by the TPLF members passed warning to them about the dangers of visiting and attending the hearing of the students.

Pro democracy Oromo students were taken to the federal court on July 22nd 2011 from Kaliti prison. The innocent students were told to be arraigned at closed hearing. However, the closed hearing decision passed by the Federal Court had caused anger to the families and supporters of these students. There was huge disorder in front of the federal court. As a result the government securities put the families of the students under arrest.

As Qeerroo reported, the nationalist supporters of the students went on protesting against the decision of the judges and the action of the securities. These supporters accentuated the fact that there are no democratic rights and systems in Ethiopia. The supporters hollered out with anger to the securities that they will be liable for their actions. Qeerroo added that because of the disarray happened in and outside the federal court; the innocent Oromo students were taken back to prison without hearing.

The struggle shall continue! The oppressor will fall!

Dr, Nagaasoo Gidaadaa Waggoota 20 guutuu rafaa akka turee fi amma ammoo dammaquu isaa beeksise.

Hogganaan dhaaba maxxannee Wayyaanee OPDO fi President Ethiopia duraanii Dr,Nagaasoo Gidaadaan Wayyaanota(Mallas Zeenaawwii)n gowwomfameera,haxxummaan isaa har’a naaf gala jedhanii kitaaba barreessan. Kitaaba isaanii kana irratti Dr,Nagaasoon reefu waggaa 20 booda akka haxxummaan Wayyaanee isaaniif gale beeksisuun isaa namoota hedduuf koflaa fi raajii haatahu iyyuu malee waanneen burjaajii siyaasaa Wayyaanee keessa jiru ibsuun isaanii hin oolle.

Dr.Nagaasoo Gidaadaa kitaaba tibbana ’’ Daandii Nagaasoo’’  jedhanii baaseen ‘’Mootummaan Waayyaanee Jalqabuma irraa kan badeedha’’  jedhanii Hiccitii Mootummaa Waayyaanee dhoksaa gola diinaa waa’een Taamiraat Laayinee,Waa’een Siyyee Abirahaa,Waa’een Pirezidaantummaa isaanii ,Waa’een Asteer Maammoo ,Waa’een Raadiyoo Faanaa,Waa’een Daggafaa Bulaa,Waa’een Abbaaduulaa Gammadaa fi waa’een tooftaa bittaa waayyaanee Tigiraayi utuu tokko illee hin hafin dhoksaa gola diinaa bakkee yaaseera jedhanii maxxansan.

Waa’een Taamiraat Laayinees akkuman duraan gabaasa dheeraa keessatti waa’ee malaammaltummaa Kaadiroota Tigiree fi Bitamtoota Oromiyaa keessatti dhiyeessee ture, waa’een hidhamuu Taamiraat Laayinee Sababii Malaammaltummaa Tigiroota Caalaatti hojjeteef yokin  dhuguma maatii isaa yakkee yokin seera dhaabaa EPRDF cabsee utuu hin taane haaloo Tigirooti TPLF/EPRDF faayidaa isaanii eeguufii dideef irratti qabatan qofaaf akka ergamaa seexanaatti hidhaa cimaa keessatti gatamuu Taamiraat Laayinee Dr.Nagaasoon dhoksaa isaa inuma gadi y kitaaba isaanii irratti gadi yaasanii jiru.

Kan Dr.Nagaasoon Gowwomfameera jedhan ’’Jalqaba irratti Mootummaa ce’umsaa booda yeroo Mallas Ministeera Muummee  fi Dr.Nagaasoon immoo Pirezidaantii ta’utti Mallas wanta xalayaa barreessee hojjetu hundumaa irratti  Chaappaa TPLF tiin fayyadameetu sobee dhuma isaa irratti chaappaa EPRDF waanan argachuu dhabeef chaappaa TPLF tiin fayyadamuuf dirqameera’’ jedhee waggoota baayyeedhaaf hojii mootummaa Itiyoophiyaa maqaa TPLF qofaan fayyadamuudhaan qarshii biiliyoonaan lakkaa’amu gara Tigiraayitti dhangalaasaa yeroo ture ani irratti dammaquu hin dandeenye, dhuguman se’e malee haxxummaan Mallas dafee naaf hin galle ture jedhe Dr.Nagaasoon.

Addumaan Mootummaan Waayyaanee sirna bittaa ishee yeroo diriirfachuu jalqabdetti’’ Taamiraat Laayinee Lammii Guraagee qarshiidhaan bittee Paartii Mootummaa Waayyaanee Naannoo Amaaraa bulchu irratti dura taa’aa gochuun itti fayyadamuu ishee Ummati Amaaraa yakka irratti raawwatame har’a hiccitii Dr.Nagaasoon bakkee baasaniin baruudhaan FDBGtiif kaka’aa jiraachuun barame. Kana irraa ka’uudhaan inni barattootnii fi uummati Oromoo Yeroo Abbaan Duulaa inni Alii Hasan jedhama ture sun Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa jedhamee Muudame Inni Oromoo waan hin taaneef nu bulchuu hin danda’u jechuudhaan mormiin hiriira nagaan dhageessifatamaa ture sirrii ta’uu isaas Dr.Nagaasoon caqasaniiru.

Walumaa gala Kitaabi Dr,Nagaasoo kun mata duree “Daandii ye-Negaso menged” jedhee afaan Amaaraan bahe akka irraa hubatamutti Dr kun waggoota 20 Wayyaaneen biyya bitaa turte rafaa turanii reefu dammaquu isaa kan muldhisu dha. Baroota 20 kana keessa ummati oromoo yeroo ajjeefamu,hidhaa tti dararamu,qe’ee irraa buqa’ee waan nyaatu dhabu,dachiin irratti gurguramu san hunda Dr,Nagaasoon hiriba guddaa keessa akka turanii amma yeroo dammaqan kanas rakkoon saba Oromoo itti muldhachuu dhabee,hegereen Oromoo garamitti akka deemu arguu dhabee waan Wayyaanee keessatti hamee fi gumgummii walii isaanii jidduu bali’aan katabanii jiraachuu mul’isa.

Gabaasa Qeerroo tokko  Finfinnee irraa

Oromummaa fi Oromiyaaf dubbachuun Yakka Jedhee Mootummaan Waayyaanee Oromoota digdama murtoof dhiheesse:

Gabaasa Qeerroo Finfinnee, Adoolessa 25,2011/ Mootummaan waayyaanee  ‘’humna EPRDF  biyya bitee jiru tuqan’’  jechuudhaan, miseensummaa ABOn shakkamu jechuun waan qabatamaa tokko malee Oromoota 20 mana murtii federaalaa Waayyaaneetti yakkaan dhiyeesse.

Abbaan alangaa mootummaa Waayyaanee lakk.galmee himannaa yakkaa 555/03 Galmee Geetinnat Gammachuufaa jechuudhaan namoota 20 yakkaan dhiiyeesse. Yakka inni ittiin himate lakkoofsa yakkaa 329(1)A ,38(1) fi 241 kan mootummaan Waayyaanee mormitoota siyaasaa kan akka ABO ittiin yakkuuf seera ofiif baafate irratti hundaa’uudhaan  ta’uu beeksisee jira. Kanas Gaazexaan Bariisaa Adoolessa 22 bara 2011 bahee fi gaazexootni dhuunfaa balballoomsanii  akka jiran beekama.

Sababiin Yakka jedhamee Obbo Geetinnat Gammachuufaa irratti dhiyaate:

1ffaa:Dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa morman  akka ABO tti miseensa waan ta’aniif,

2ffaa:Dhaaba ABO f miseensota filanii waan ijaaraniif/gurmeessaniif

3ffaa:Odeeffannoo dhaaba ABO wajjin waan wal jijjiiraniif,

4ffaa:Dhaabbata ABO qarshii fi materiyaalii garagaraan waan deggaraniif/gargaaraniif

5ffaa:Walumaa gala  ‘’kaayyoo Mootummaa Itiyoophiyaa rakkina irra buusu isa qabatee jiru ABO keessatti hirmaannaa qabu’’  jechuudhaan,

Sababii kanaaf ‘’yakka olaanaa ‘’ jechuudhaan yakkaman jedhee doorsisa abdii kutannaa dhiheessa.

‘’Himatamtooti shakkamtoota ‘’ jedhamanii Obbo Geetinnat Gammachuufaa dhiyaatanii  kara Abukaatota isaanii mormii isaanii galmeeffataniiru.

Abaan Alangaa Mootummaa Waayyaanee ,Mormiin shakkamtooti dhiyeeffatan ragaadhaan kan hin deggaramne waan ta’eef manni murtii mormii isaanii kufaa godhee raga isaan irratti akka fuuchuu eegalu/jalqabu gaafateera.

Manni murtii federaalaa dhaadacha guyyaa kana Adoolessa 22 bara 2011 Ooleen ‘’mormii shakkamtootaa’’ fi ‘’mormiin isaanii kufaa haa ta’u ‘’ isa Abbaan Alangaa mootummaa Waayyaanee jedhe erga dhaggeeffatee booda:

Shakkamaa tokkoffaan karaa abukaatoo isaa mormii dhiyeeffateen ’’Yakkamaan kun yakka kana fakkaatuun himatamee utuu deemsa irra jiruu Sadaasa  16 bara 2001 A.L.H labsii irratti hundaa’ee dhiifamaan waan gadi dhiifameef yakka tokkicha sanaan yeroo lama himatamuu/yakkamuu hin qabu’’ isa jedhameef  ‘’ shakkamaan kun galmee dhiifamaan ittiin gadi dhiifame(galmeen himata yakkaa inni yeroo sana dhiifamaan ittiin ba’e yokin gadi dhiifame)’’ dhaadacha kana irratti  waan hin caqasaminiif/waan hin yaadachiisiniif manni hidhaa galmee sana mana murtiif dhaadacha itti aanu irratti akka dhiyeessu ajaji kennameera.

Himatamaa shakkamaa salgaffaan  ‘’Yakka wal fakkaatuun yakkamee/himatamee manni murtii walii gala Oromiyaa bilisaan waan gadi dhiiseef lammata yakka kanaan himatamuu/yakkamuu hin qabu’’  jechuun kara abukaatoo isaa mormii dhiyeeffateef ;Murtoon manni murtii waliigala Oromiyaa ittiin bilisaan gadi dhiise sun Dhaadacha Kana irratti Afaan Oromoon waan dhiyaateef Abukaatoon isaa gara Afaan Amaaraatti hiikuudhaan dhaadacha itti aanu irratti akka dhiyeessu manni murtii Federaalaa TPLF guyyaa kana  dhaadacha geggeessaa ture ajaje.

Akkasitti  manni murtii kun galmee kana sakatta’ee ‘’Mormiiwwan Shakkamtooti dhiyeeffatanii’’ fi  ‘’kufaa naaf haa ta’u ‘’ isa Abbaan Alangaa Mootummaa Waayyaanee gaafate irratti murtii kennuudhaaf Hagayya 4 bara 2011 irratti beellama qabatee dhaadacha guyyaa kanaa raawwateera.

Kana malees yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti bakkoota qaqabnee gabaasuu hin daneenye mara qoteebulaa fi hojjetaa akkasumas qeerrolee Oromoo heddumminaan hidhamaa akka jiran gabaafama. Sochiin qeerroo bilisummaa ummata Oromoo qabatee bakkoota adda addaatti akka qabatee jiruun mootummaan TPLF naasuu kanaa bakka hundatti bobba’ee tohachuu dadhabuun raafamaa jira.

Qabson itti fufa ! Gabroomsaan ni kufa!

 

Dabballooti Wayyaanee Ummata Saamsisaa Jiran!

(Qeerroo, Amboo, 25 Adoolessa 2011) Godina Shawaa Lixaattii dabballoonni OPDO halkan wal qindeessuun ummataa fi daldaltoota saamaa fi saamsisaa akka jiran ibsame.

Qeerroon akka gabaasettii, namoonni maqaan isaanii Gareen 1ffaa Kabbadaa Qoroo miseensaa fi aangawaa waajjira milishaa Onaa Midaa Qanyii, kan yeroo hedduu sabboontota Oromoo dararaa ture, jalatti ijaaraman halkan dhokatanii ummata saamaa fi saamsisaa jiran.

Ergamtooti OPDo kunneen hattoota kurfeessuun halkan ummata saamaa fi samsiisaa kan turan yammuu ta’u,  gochaan isaanii waan isaan irratti beekameef yeroo ammaa kanaa humna poolisaa godina Shawaa Lixaatiin  to’atamanii waajjira poolisaa godina Shawaa Lixaatti akka argaman beekameera.

Kana malees, maqaa ABO fi Qeerrootiin kanneen ummata saamaa fi saamsisaa turan keessaa Gareen 2ffaa namaa Tamasgeen Damissee jedhamuu, kan hojjetaa puulii ijaarsaa Onaa midaa Qanyii kan turee fi yeroo hedduu hattoota qindeessuun qonnaan bultootaa fi daldaaltoota saamaa fi saamsiisa kan turee ta’uun beekamee jira.

Saamtonni kunneen kan yeroo dheeraaf dabballoota OPDO ta’anii ummata hiraarsaa jiran kunneen haala kanaan garee uumanii torbee kanaa keessaa Onaa Midaa Qanyii fi Calliyaa Geedoo gidduu fi Onaa Iluu Galaan gidduuttii uummaata saamaa fi saamsisaa otuu jiranii bira gahamee akka ta’atamanis gabaasaan Qeerroo dabalee hubachiisee jira.

Haata’uutii, mootummaan wayyaanee samtoota[hattootaa] kana to’achuu dhiisee sabboontotaa nagaa hidhaa fi dararaa akka ture kan gabaase Qeerroon, ammas maqaaf malee murtiin dhugaa dabballota OPDO kana irratti akka kennamu waanti mirkaneessu akka hin jiirre eeree jira.

Qeerroon Ummata Dammaqsuu Itti Fufan!

(Qeerroo, Amboo, 25 Adoolessa 2011) Sabboontonni Qeerroo Oromoo Godina Shawaa Lixaa, Onotaa Caalliyaa, Geedoo, Midaa Qaanyii fi Amboo keessatti dirqama isaanii ga’ummaan bahachaa jiraachuun gabaasame.

Gabaasaan Qeerroo akka hubachiisetti, Ilmaan Oromoo balleessaa tokkoo malee  hidhamuun akka dhaabbatu, kanneen hidhamanis akka hiikaman bulchiitoota Onaa isaanii gaafataa jiru.

Keessaayyuu, dabballooti OPDO siyaasa wayyaaneen gowwoomfamanii ummata isaanii miidhaa turan gochaa diinummaa irraa deebi’anii gaaffii mirga abbaa biyyummaa mirkaneessuu keessatti akka qooda fudhatan barumsi kennamaafii akka jiru beekamee jira.

Qeerroon yeroo ammaa kanatti ummati keenya mirga abbaa biyyummaa sarbamuun, qe’ee isaa keessatti akka malee hiraarafamaa jiraachuun yoo furmaata hin arganne badiin caalu akka dhufuu malu dabballoota Wayyaaneetti himaa jiran.

Dabballooti Wayyaanees, otuu garboomfataaf ugguumanii ummata isaanii hiraarsaa jiranii, mootummmichi yeroo fedhetti isaanis qabee hidhaa jiraachuun maalummaa sirna sanaa ifatti kan saaxilu ta’uu barsiisaa kan jiran miseensoti Qeerroo, haala kana jijjiiruuf dhalli Oromoo marti karaa danda’een walqabatee akka hojjatus dhaamsi darbaa jira.

Kana malees, srini wayyaanee kaayyoo dheeraa Oromoo fi Oromiyaa deegsuu baafatee hojjachaa akka jiru kan himan miseensoti Qeerroo, sirna orom-nyaataa kana  gamtaan buqqisuuf, dabballoti OPDO Qeerroo waliina akka dhaabbatanii wayyaanee dachee Oromiyaa irraa buqqisan itti himaa akka jiran gabaasti Qeerroo ni hubachiisa.

Manni Murtii Federaala TPLF Mormiin Saboontota Oromoon Jeeqame

(Gabaasa Qeerroo, Finfinnee, Adoolessa 22, 2011) Barattoota Oromoo seenaa gootummaa galmeessanii garaaf osoo hin taane sabaaf otuu hojjatanii humna wayyaaneetiin qabamanii mana hidhaa fi mana murtii Wayyaaneetti geessamaa jiran akka dhimma isaanii maatiin isaanii hin hordofne godhamuun beekame.

Maatiin barattoota kanaa gabaastuu Qeerroof akka ibsanitti, mootummaan Wayyanee mana Murtii Federalaa jedhee waamuu fi kan dabballooti Wayyaanee akka abbaa seeraatti ramadamanii murtii jalloo ilmaan Oromoo irratti murteessan irratti argamanii dhimma ilmaan isaanii hordofuu hin dandeenye ugguramanii jiru.

Akka kanaan  gaafa Adoolessa  22,2011 barattoota mana hidhaa Qaallittii irraa gara dhaddecha Wayyaanee federaalaa kanatti geeffaman badiin, bakka warri hidhes tahe warri murtii tumus isaanuma tahee jiru mana seeraa Wayyaanottaa dhihaatanitti maatiin barattootaa kun akka bakka abbaan seeraa itti dhimma barattoota sanaa ilaalu jiru hin seennee fi yakka sobaa  barattoota kana irratti dhihaate akka hin dhageeffanneef alatti dhorkamuun maatii barattootaa fi ummata deggersa barattootaaf argaman  dheekkamsee jira.

Sababa kanaan dheekkamsaa fi diddaa guddaa mana murticha fuula duratti waan dhalateef jecha,waraanni Federaalaa dhaqabuun maatii barattoota kanaa yakka tokkoon malee gara mana hidhaatti guuranii jiru.

Haala kanatti kan dalansuu godhatan Oromoonni kaan daanyotaa fi polisoota waliin sirnii fi mirgi dimokraasii guutuutti Ethiopia keessa akka hin jirree fi guyyaa tokko yakka godhan kanatti akka gaafatamuuf deeman itti himuun qeerroon naannoo sanatti argame gabaasa.

Barattooti guyya kan mana seeraa sanatti dhihaatanis battala osoo murtiin kamuu hin kennamiin gara mana Hidhaa irraa dhufanitti deebisuu isaanii gabaasaan qeerroo Finfinnee addeessa.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

Harmee Oromoo Boochisuun Itti Fufe.

(Qeerroo, Amboo, 22 Adoolessa 2011) Mootummaan murna bicuu, Wayyaaneen Qeerroo Oromoo adamsuu fi hidhuu itti fufuun, barattoota Oromoo magaala Amboo keessaa badiin tokkoo malee mana hidhaatti darbaa akka jiru gabaasame.
Gabaasaan Qeerroo Amboo irraa akka hubachiisetti, sirni Wayyaanee akkuma baroottan daraban Harmee Oromoo boochisaa turetti, ammas  Adoolessa 20,2011 barattooti Oromoo sadarkaa lammaffaa barataa turan badiin tokkoon malee magalaa Amboo keessaa qabamanii bakka jiran hin beekamu.
Akka gabaasa Qeerroo magaalaa Ambootti barattooti kun mana barnoota isaanii keessatti qaroo fi dammaqoo tahanii fi dhimmota miidhaa saba isaanii irra gahuu fi mirga dhala namaaf waan dubbataniif qabamani malee badii tokko illee hin qaban.  Maqaa barattoota kanaas
1.   Barattaa Ifaa Gaarii
2.   Barataa Eebbisaa Tulluu
3.   Barataa Caala Tolaa
4.   Barattaa Lata Kinfuu warreen jedhaman tahuu gabaasi qeerroo naannoo sanii ni addeessa.
Yeroo har’aa duula barattoota Oromoo fi qoteebulaa Oromoo hidhuutti kan bobba’e mootummaan Wayyaanee, hidhaa fi ajjechaan akkasumas ummata deegsanii hiyyoomsuun daran qabsoo Oromoo jabeessa malee furmaata gaaffii mirga ummata Oromoo akka hin taane dargaggoonni Oromoo bakka hunda irraa beeksisaa jiru.
Haala kana irratti Qeerroon Bilisummaa dhaamsa gabaabaa dabarseen hidhaa fi ajjeechaan kamuu Qeerroo jabeessa malee kaayyoo isaanii dubbatti hin deebisu jedhee jira.
“Oromoon jaarraa 16ffaa keessa biyya isaa alagaa irraa deebifatee, leelloo walabummaa goonfate har’a saba bicunn hiraarfamaa jiraachuun qaanessaa dha,” kan jedhe Qeerroon, kaka’umsa seenaa fokkotaa kana jijjiiruuf karaa Qeerroo haaromfame waanti duubatti deebisu akka hin jirre hubachiiseera.
“Qeerroon dhaloota haaraa egeree biyyaa ti. Qeerroon biyyaa fi biyyee garbummaan dhaalamte bara baraan jiraachisuu hin fedhan. Qeerroon irra deebi’ee kan dhaamu, hidhaan nu hin balleessu; kaka’umsa keenyas hin laamshessu. Inumaayyuu, kaayyoon keenya hagam jabaa fi haqa irratti akka hundaa’e mirkaneessa.” jedhee jira.

QABSOO-DHA MAQAAN ISAA*

 Taammanaa Bitimaa

Isa kuffifamee lafarra ciisu
Silaa tolaan jarri isan-dhiisuu
Bakka itti-kufee olkaasee
Sansalata irraa babbaasee
Kan akka ejersaa isa dhaabu
Seerri-saanii-woo isan dhaabuu
Qabsoo-dha maqaan isaa
Gonfachiisaa bilisaa!

Qabsoo-dha maqaan kansaa
Dachee hunda biyyisaa
Keessumaa qabsoo bilisummaa
Kan caccabsee darbatu
Harqoota kan gabrummaa
Isa guutuu taasisu
Nameenya kan namummaa!

Iddootti kufee olkaasee
Kiyyoo mormarraa baasee
Madaasaa irraa haqee
Raammoo isa madaa keessaa
Nyanyaata akka bineensaa
Irraa mimmicirqisee
Nama nama taasisa
Bineensarra olcaalchisa!

Inni nama sanyiin hin qoqqobu
Dabalees amantiin hin qoqqoodu
Aadaan addaan hin baasu
Bifaan gargar hin yaasu
Hunda ija takkaan laala
Cufaaf mirgasaa abbala
Isa abbaan walqixxeessaa
Saboota addunyaa keessaa!

Injiree nurraa micirqisee
Hinjirree nurraa dhidhimsee
Yeeyyilee nurraa bittimsee
Shilmiis saawwanirraa harcaasa
Daanawoos gumbii keessaa baasa
Gabrummaa qabeetoo rarraasa!

Kan Oromoos qabsoo
Kan Kuush kaanis qabsoo
Keessumaa qabsoo sabaa
Kuffifamaa-dha ol-qabaa!

Oromoo, yaa abbilee
Oromiyaa, yaa harmilee
Erga qorichi qabsoo ta’ee
Erga malli tokkummaa ta’ee
Haa qabsoofnu tokko taanee
Hidhannee manaa baanee!

Obbolummaan waltaanee
Hidhannee manaa baanee
Warra Kuushiin waltaanee
Bakka kufnee olkaanee
Imimmaan walirraa haquun
Obbolummaan walolqabuun
Karchallee wajjin diignee
Roorroo walirraa dhiibnee
Hayyee, qabsoo-dhaan galma keenya geenya
Sansalata malee, guyyum tokkollee teenya!

Yaa Oromoo, aadaan-kee bubburree
Ilaa, biyyi-kees sonaan cocorree
Akka nafxanyoota asittis “iskistaa”
Achittis “iskistaa”, mitii sirboonni-kee
Biddeenuma callaasoo, miti nyaanni-kee
Of-tuullummaa fi sanyummaa miti yaanni-kee!

Atoo qaccee Leenjisaa Diigaa-tii
Atoo diroo Elemoo Qilxuu-tii
Eekaa sanyii Taaddoo Birruu-tii
Maarree lammii Abbishee Garbaa-tii
Mataa gadqabachuu
Eessaayyi barattee
Oromo-sodaan beekuu
Kan eessaayyi argattee?

Oromoo uummata kiyya
Uummata-koo uumee tiyya
Yaa safuun guddisa-koo
Abbaa dhugaa lubbuu-too
Atiwoo galaanaa
Jarri maa si dhaana?
Maaf dhaana dirra-kee
Maaf waxala miila-kee?

Ol-ka’i uummata kiyya
Walta’i yaa saba kiyya
Xiqqaa-guddaan waltayii
Alaa-manaa walgayii
Harqoota gabrummaa caccabsi
Sansalata ciccirii darbaddhu
Galma-kee ni geessa abdaddhu!

Ni mootaa, ni mootaa daran abdaddhu
Dhalawwan-kee mara walitti qabaddhu
Sabbata-kee jabeessitii hidhaddhu
Aayyoo ka’ii, siiqqeen joollee-tee labsaddhu
Oromiyaa iyyii, ilmaan Kuush waammaddhu
Mirgaan mancaa qabaddhu
Bitaan wantaa qabaddhu
Oljedhi-kaa waanjoo ofirraa darbaddhu
Biyya biraan qabduu Oromiyaa jaarraddhu!

Barliin – 16. 06. 09

************* Hubachiisa **************

* Walaloon kun gaafa 02.08.09 Kora Waldaa Qorannoo Oromoo, jechuun kan OSA isa dira Atlaantaa, Biyya Ameerikaa keessatti adeemsifame irratti kan uummataaf dubbifame ture. Silaa barri kun bara qabsoo uummatoota Afrikaa Kaabaa fi Jiddugaleessa Bahaa-tii, kunoo ijoolleen Oromoos, dhaloonni qubee gabroomfattoota Habashaa irratti fincilaa jirtii, mee walaloo kun isaaniif: mararfannoo, rajeeffannoo, jajjabeessii fi bira-dhaabbannoo haa tahu!

The TPLF/EPRDF government cadres involved in huge looting of public properties in the name of privatization.

(Qeerroo, 20th of July 2011, Finfinnee) Indulged in the fear of mass uprising that consumed the dictatorial regimes in the Northern Africa and shaking the Arab Lands, The TPLF/EPRDF government has waged a huge number of public owned companies, corporations and other properties transfer to private ownership.

According to reliable inside sources, the ‘senior cadre members of TPLF / EPRDF’ were given one or more companies with out any cost.

Uncertain and confused with the creative Qeerroo mass uprising, that is going across all class of the people and reaching all places in the country, the government have decided to handover the public properties to its senior cadres, convincing themselves of, ‘once an uprising started government properties will be looted’.

Accordingly the government have declared the previously ‘Government Development Agencies’ as if they are now owned by the ‘Private Owners’. What is more they have started to change the codes of the vehicles from Code 4, which shows public properties to Codes 3, designating them of private properties. What is more, they are being tagged as Share Companies, PLC and others to show they no more belongs to the public.

Some of the public properties of the country currently confiscated by the TPLF/EPRDF cadres for personal wealthy includes:

1.      Ethiopian Shipping Lines

2.      Ethiopian Dry Port Agency

3.      Artistic Printing Press

4.      Bedelle Beer factory

5.      Harar Beer Factory

6.      Ambo Mineral Water

7.      Dire Dawa Food Complex

8.      Ethiopian Telecommunication Corporation

9.      Qalitti Steel Factory

10.   Sabata Agro Industry

11.  Ethiopian Water Construction Company

12.  Government Hotels

13.  Harar Aid and Development Organization

14.  Ethiopian Railways trading

15.  Ethiopian Civil Service College

16.  National Theatre

17.  Birhan nad Selam Printing

18.  Ethiopian Tourism Agency

19.  National Cigarette Company

20.  National Motors Corporation

21.  Ethiopian Coffee Forest Forum

22.  Ethiopian Leather Company

23.  International Trading Manufacturing and Service

24.  Ethiopian Public Health Agency

25.  Ethiopian Pulp and Paper Organization

26.  Fana Broadcasting Corporate S.Co

27.  Fil Wuha

28.  Aqaqi Cloth factory

29.  Addis Mojo Oil Factory and other are worthy to be mentioned.

Some of these properties being looted are to be estimated in millions if not billions of dollars. According to Qeerroo informants, the properties being looted are much more and serious questions and concerns are being raised in relation to the status of Ethiopian Electric Power Corporation, Ethiopian Water Authority, Ethiopian Commercial Bank, Some Hotels, Ethiopian Airlines, Ethiopian Airport Authority, Ethiopian Seeds Agency, Ethiopian Import and Exporting Agency and much more. The level of looting and public funds being directed to private accounts is very disturbing and shocking as some insiders underlined.

Some of the critical questions the public are asking includes:

1.      What are the public properties and companies the state currently owns, how did they turned to private ownership, by who and on what legal grounds.

2.      Who are the board members of the companies that are making billions of Dollars, does any one know the amount and level of funds and properties being looted in these companies

3.      Can any one tells the status and wealth of many hand picked Tigreans in relation to the normal life of the Ethiopian People and their background to 20 ago, how did some individuals become millionaire and billionaires in a matter of few years while currently 4.5 million people are dying of hunger in Ethiopia

Unfortunately the answer from the side of repressive regimes in Ethiopia turned to be more and sophisticated looting, imprisonment, kidnapping, forced exiling, torture and killing. This draconian Stalinist rule  resulted in taking families from children’s and letting families without children’s. It has now reached the level that no one in the country is able to tolerate the inhumane and brutal rule of Meles Zenawi and the way forward is to only to struggle in unison.

Jiddu Galeessa Oromiyaatti Sochiin Qeerroo Bilisummaa Qonnaan Bultoota Dabalatee Itti Fufe.

(Gabaasa Qeerroo, Miidhaa Qanyii, Oromiyaa, Adoolessa 20, 2011)Godina Shawaa lixaa Onaa Midaa Qaanyiittii qonnaan bultoonnii  Oromoo fi dargaggoonni Oromoo FDG kaasaniin dhaaba jalee Wayyaanee OPDOn akka faaydaa hin qabne beeksisan.

Qonnaannaan bultooti finciloota Qeerroon itti fufan cinaa dhaabbatanii gaaffii abbaa biyyummaa fi walabummaa biyyaa gaafataa jiran kun osoo OPDOn maqaa Oromoon Oromiyaa keessa jirra jettuu Wayyaaneen mootummaa Federaalaa kan jedhuun guyyuu Qabeenya ummataa samuu fi dachii irratti gurguruu balaaleffachuutti jiran.

Kana malees, yeroo irraa gara yerootti dhaloota Oromoo keessaa isaan gaaffii mirgaa uumamaa gaafatan  hidhaa,  abbaa barbaadus biyya aarihaa kan jiru Wayyaanee waan ta’eef  faaydummaan OPDO akka hin jirre kan ibsan qonnaan bultooti kunneen, OPDOn barbaachistuu miti,  nurraa haakaatu, dhaaba maqaa Oromoon daldalu waan taheef bakka nu bu’uu hin dandayu  jechaa akka jiran Qeerroon gabaasee jira.

Qonannaan bultoonni ona Midaqanyii  FDGf  gandoota gara garaa keessatti walitti dhufuun OPDO onichan isiin aangoo hin qabdan yeroo ilmaan keenya mootummaan feederalaa yeroo barbaadeetti akka barbaadetti balleessaa tokkoo malee hidhee daraaru ga’een keessaan maaliidhaa?

Ilmaan oromoo hisisaa,kana biraan immoo jireenyaa nutti qaalessitan gaatiin xaa’oo humna keenyaa ol nuti ta’ee ,waan ittin xaa’oo binnee facaasannuu dhaabnee utuu rakkannuu nuti mootummaa keessaanii isiin bulchiina nun jechuu hin dandeessaan isiin ofii keessaaniifuu aangoo hin qabdan jechuun gadoota garaagaraa keessaattii qonnaan bultoonnii OPDO balaaleeffachuun  FDG’n itti  fufanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

Daldaltooti fi Qonnaan Bultooti Diddaa Qeerrootti Makaman!

(Qeerroo, Naqamtee, 19 Adoolessaa 2011) Godina Wallaaggaa Bahaa Onaa Limmuu Galiilatti Fincilli Diddaa Garbummaa kan daldaltootaa fi qonnaan bultootaan kaé itti fufee akka jiru gabaasame.

Qeerroon akka gabaasetti, diddaan ummataa kun gara fincilaatti kan babal’áte gaaffii gaafa Adooleessaa 9/11/2003 A.L Haabashaattii daldaltoonnii fi qonnaan bultoonnii maagalaa Limmuuttii walga’ii godhatanii sagalee mormii dhageessisuuf wayta yaalanitti jeequmsa poolisiin uumeen akka eegale beekamee jira.

Yeroo ummati dhiibbaa fi hiraarsa karaa sirna wayyaanee isaan irra gahaa jiru ibsachuuf  walitti qabamaniitti humni pooliisii Onaa Limmuu Galiilaa waan isaan bittineesseef fincilli kun daran hammate.

Gabaasa Qeerroo irraa akka hubatamutti, sababiin mormii uummataa inni guddaan ”daldaltoota irraatti qaraxa[gibirrii]dachaan waan dabaaleef, qonnaan bultootaatti gatiin xaa’oo humnaa ol waanta’eef akka isaan irraa xiqqeeffamu gaafachuuf ture.

Gaaffii ummataa kan qonnaan bultooti waan ittiin xaa’óo  bitatanii sanyii isaanii facaasan dhabanii rakkachaa waan jiraniifi, gaaffiin gatiin xaa’oo akka humna keenyaatti gatii madaalawaa ta’een nuf haa dhiiyatu jedhu akka biraatti waan ilaalameef ummati gaaffii sirnaa gaafateef deebiin reebichaa fi hiraarsa taée jira.

Kana malees, daldaltoota  kanfaltiin gibiraa humna ol dachaa lamaan waan nuti dabaleef hin kaffaluu jedhanii akka fincilan beekamee jira.

Wayyaaneen Qabeenya Mootummaa Gurgurtee Dhuunfachaa Jirti!

(Qeerroo, Finfinnee, 17 Adoolessa 2011) Mootummaan Wayyaanee Sodaa Finiclla diddaa gabrummaaf jecha qabeenyi mootummaa gara dhuunfaatti gurguraa jiraachuun beekame; qabeenya mootummaa kanas maqaa dhuunfaatiin kan bitataa jiran dabballoota Wayyaanee ta’uun beekamee jira.

Maddi Oduu Qeerroo akka gabaasetti, mootummaan Wayyaanee finciloota biyyoota Arabaa fi Afrikaa Kaabaa keessatti taha jiruun hodofee biyya Ethiopia keessatti fincilli barattootaa fi ummata Oromoo keessattuu qeerroon itti fufee jiru mootummaa Wayyaanee haalaan yaaddessuu isaa argaa jirra.

Haallen mootummaa Wayyaanee aangoo irraa buqqisan dhiyaachaa jiraachuun kan isa yaaddesse mootummaan Wayyaanee, jidduu kana baayyee jeeqamee waan jiruuf yoo fincilli biyya Ethiopiaa jedhamtu kana keessatti ka’e qabeenyi mootummaa jedhamu ni saamama sababa jedhuun Qabeenya mootummaa haala hatattama taheen gara dhuunfaatti deebisaa jira.

Akka kanaan Mootummaan Shiraa Abbaa Irree Waayyaanee moggaasetti ‘’Dhaabbatoota Misoomaa Mootummaa’’kan jedhaman sobaan ‘’abboota qabeenyyaa dhuunfaatti gurguramaniiru ‘’ jechuudhaan ‘’Kaadirootaa Mootummaa Waayyaanee keessaa ‘kan qabsaa’ota TPLF/EPRDF warra duraanii jedhamanii beekamaniif’’tolaan hireefi. Dhaabbatoota kana lakkoofsa konkolaataa isaanii 4 irraa gara 3tti jijjiiruun kana dhuunfaa fakkeessuun qabeenya uummataa biiliyoonaan lakkaa’amuu wajjin kanneen kaadiroota Waayyeenee Tigiraayiif Hiraman keessaa muraasi isaanii kanneen kanatti fufanii jiraniidha.

1)    Daandii Markabaa Itiyoophiyaa

2)    Fana Broadcasting Corporate S.Co (Maqaa Moofaa: Raadiyoo Faanaa)

3)    Mana Bishaan Ho’aa Dhiqannaa Dhagnaa yokin Amaariffaan:Fiwul Wuha(Hot Water Shower)

4)    Dhaabbata Buufata Qooraa Itiyoophiyaa(Dry Port),

5)    Artistic Printing Press,

6)    Warshaa Biiraa Beddellee

7)    Warshaa Biiraa Harar

8)    Warshaa Bishaan Albuudaa Amboo

9)    Warshaa Nyaataa Dirre Dawwaa(Dire Dawa Food Complex)

10)    Ethiopian Telecommunication

11)     Waldaa Barsiisota Itiyoophiyaa

12)     Waldaa Ogeeyyii Seeraa Dubartoota Itiyoophiyaa

13)     Dhaabbata Paarkiiwwan Itiyoophiyaa

14)      Waldaa Ikkoonoomsitoota Itiyoophiyaa

15)      Warshaa Sibiilaa Qaallittii

16)      Warshaa Indaastirii Qonnaa Sabbataa(Sabata Agro Industry),

17)      Dhaabbata Hojii Ijaarsa Bishaanii Itiyoophiyaa

18)      Hoteelota Mootummaa kanneen amma gara dhuunfaatti naannaa’an jedhaman

19)      Dhaabbata Gargaarsaa fi Misooma Harar

20)        Dhaabbata Daldalaa Hadiidii

21)        Fooramii Jijjiirama Qilleensaa Itiyoophiyaa

22)        Kolleejjii Siivil Seervisii Itiyoophiyaa

23)        Dhaabbata Ti’aatirii Siniimaa Itiyoophiyaa

24)        Dhaabbata Tiyaatirii Biyyoolessaa Itiyoophiyaa

25)        Dhaabbata Maxxansaa Birihaanii fi Salaam

26)        Dhaabbata Tuurizimii Itiyoophiyaa

27)        Dhaabbata Tamboo biyyooleessaa

28)        National Motors Corporation

29)        Dhaabbata Daldala Doonii Itiyoophiyaa

30)        Ethiopian Coffee Forest Forum

31)        Dhaabbata Warshaa Gogaa Itiyoophiyaa

32)        International Trading Manufacturing and Service

33)        Waldaa Eegumsa Fayyaa Itiyoophiyaa

34)        Ethiopian Pulp and Paper Organization

35)        Warshaa Uffataa Aqaaqii

36)        Warshaa Sibiilaa Aqaaqii

37)        Ethiopian Public Health Association(EPHA)

38)        Warshaa Zayitii Addis Moojoo fi kkf dha.

Qabeenyi mootummaa gurguramaa jiru kun hedduu ta’uu kan eere gabaasti Qeerroo kun, dhaabbatooti misoomaa, industiriiwwanii fi kanneen kana fakkaatan dhaabbatoota mootummaa qabeenyaa uummataa ta’anii utuu jiranii maqaa kan dhuunfaa ta’uu isaanii ibsu kan akka ‘’PLC,S.Co,fi kkfttii fi koodii lakkoofsa konkolaattota dhaabbata kanneenii 4 irraa gara 3tti jijjiiruun kaadiroota Mootummaa waayyaanee Tigiraayi TPLF dhaaf tolaan hiramaniiru.

Kanaa fi dhaabbatoota Mootummaa kan akka Korporeeshinii Humna Ibsaa Itiyoophiyaa, Dhaabbata Abbaa Taayitaa Bishaanii Itiyoophiyaa, Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa, Hoteelota Mootummaa, Daandii Qilleensaa Itiyoophiyaa, Buufata Qilleensaa Itiyoophiyaa, Dhaabbata Sanyii Filatamaa Itiyoophiyaa, Dhaabbata Meeshaalee Biyya Alaatti erguu fi Fichisiisu fi kkf kanneen lakkaa’amanii dhumuu hin dandeenye ilaalchisee gaaffiiwwan ka’aa jiru.

1)    Dhaabbatooti misoomaa mootummaa kan turan hundi eenyufayi?eenyurraa fuudhaman?eenyufayi kan gara dhuunfaatti naannessan?Attamitti?Maaliif gara dhuunfaatti naanna’e? Seera isa kamiin?

2) Dhaabbatoota misoomaa kanneen baayyee qarshii olaanaa biiliyoonaan lakkaa’amu galchan irratti hoogganaa boordii olaanaa kan ta’an eenyufayi? Maalis hojjetan? Gidduu kanatti Tigiroota waajjiraalee kana geggeessaniin qabeenyi uummataa saamame,miliqfame,baayyinnii fi gosi qabeenya sanaa hammii fi gosi isaa meeqa?ken jedhu

3) Daldaltootni Tigiree waggaa 20 har’aa qabeenyaan kara dhumaa tokkoffaa fi negatiivii keessa turan qabeenyi isaanii yeroo sana baayyinnii fi gosi isaa hammam ture? Har’a eessaa fi eessa ga’anii biiliyeenarii fi  miiliyeenarii kan ta’an meeqa?Maaliin achi ga’anii??  fi kkf gaaffii uummati bal’aan waayyaanota TPLF/EPRDF dhaaf dhiyeessuuf deebiin isaa rasaasa, hidhaa, ajjeechaa, ukkaamsaa, cunqursaa fi saamicha caalu uummata bal’aa irratti raawwachuu,abbaa irraa ajjeesuu fi hidhuun daa’imman warra malee ,ijoollee jalaa ajjeesuu fi hidhuun warra ijoollee malee, haadha irraa qabanii ajjeesuu fi hidhuun abbaa manaa haadha manaa malee fi daa’imman haadha malee hambisuu fi kkf ta’ee jira deebiin isaa.

Artisti Elemoo Alii fi Qooda Qabsoo Bilisumma Oromoo

(Qeerroo, Oromiyaa, 16 Adoolessa 2011) Artisti Elemoo Alii baroota dheeraaf qabsoo bilisummaa Oromoof  ogummaa isaan gumaacha akkuma jirutti, ammas diddaa Qeerroo tumsuun faaruu diddaa qeerroo bilisummaa leellisu gumaache.

“Hidhaanis jabaatu, qeerroon diddee kaate,” kan jedhu Aartisti Elemoon, dhaamsa isaa kana keessatti cunqursaan kamuu jabina diddaatiin akka buqqa’u hubachiisee jira.

Aarsaan qabsoo keessatti inni baase dargaggoota Oromoo kumaatamaan akka bilisummaa saba isaaniif qabsaayan kakaasuu keessatti qooda ol-aanaa qaba.

Arsitis Elemoo sochii keenya kan Qeerroo Bilisummaa Oromoo daran jabeessuuf gumaacha hojii artii godhee dhaamsa Dargaggoota Oromoo walii galaaf walleen dabarse as tuqaa dhageeffadha.

Artist Alemoo, maqaa SOCHII DARGAGGOOTA BIYYOOLESSAA BILISUMMAA FI DIMOKRAASII( QEERROON) guddifnee si galateeffanna.

Qabsoon Itti Fufa! Gabroomsaan ni Kufa!!

  

የወያኔ መንግስት ከኦሮሞ ባለሀብቶች ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ዘረፈ

(የቄሮ ዜና ምንጭ /ቄዜም/ ፍንፍኔ ሀምሌ 12፣2011) የወያኔ ሽፍታ ቡድን በኦሮሞ ባለህብቶች ላይ የሚፈጽመዉ ዘረፋ በግልጽ እየተባባሰ መሆኑ ተዘገበ።

የቄሮ ዜና ምንጭ ከፍንፍኔ እንደዘገበው በወያኔ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ዓቃቤ ሕግ ተከሰው በእስር ላይ የሚገኙት አቶ አየለ ደበላ (አይኤምኤፍ)፣ አቶ ገብረ ኪዳን ገብረ ሥላሴ (ሞሮኮ)፣ አቶ ከበደ ተሰራ (ወርልድ ባንክ) እና አቶ ሌንጫ ዘገዬ በባንክ ያላቸው ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ወደ ወያኔ ሒሳብ እንዲዛወር መደረጉ ታወቋል፡፡

ከወያኔ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በተጻፈ ደብዳቤ ከሰኔ 23 ቀን 2003 ዓ.ም. ጀምሮ አቶ አየለ ደበላ፣ ወ/ሮ አልማዝ ሁሉቃ (የአቶ አየለ ባለቤት)፣ አቶ ከበደ ተሰራ፣ ወ/ሮ አልማዝ ጫካ (የአቶ ከበደ ባለቤት)፣ ወ/ሮ አልማዝ ሁሉቃና ወ/ሮ አልማዝ ጫካ በጋራ በንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አክሲዮን ማኅበር በተለያየ የሒሳብ ቁጥር አስቀምጠውት የነበረ በድምሩ 40,747,259.75 ብር፣ ወደ ወያኔ ካዝና ሒሳብ ከሰኔ 25 ቀን 2003 ዓ.ም. ጀምሮ ገቢ መደረጉን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች አስታውቀዋል፡፡

ታሳሪዎቹ በተከሰሱበት ወንጀል በወያኔ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የተጣለባቸውን የእስርና የገንዘብ ቅጣት በመቃወም ለወያኔ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ጠይቀዉ ጉዳዩ በመታየትም ላይ ነው፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳሌ የወያኔ ዘራፍዎች ለማንም ምንም ሳያሳውቁ የግለሰቦቹን የባንክ ሒሳብ ወደ ራሱ ሒሳብ እንዲዛወር አድርጓል ። ድርግቱ ግን በህገ_ወጥ የተደረገና ባለህብቶቹም ምክንያቱን እንደማያውቁ  ለምንጫን ገልጸዋል፡፡

‹‹ገንዘቤን በአደራ አስቀምጥልኝ›› ተብሎ የተሰጠው ባንክም፣ ለባለቤቶቹ ሳያሳውቅ አድርግ የተባለውን ማድረጉ አግባብነት የሌውና በሕግም ተገቢ እንዳልሆነ እምነት እንደሌላቸው የገለጹት እነዚህ ምንጮች፣ ሁለቱንም ወገኖች ለማነጋገር ቢሞክሩም ምላሽ የሚሰጣቸው ማጣታቸውን ተናግረዋል፡፡

ምናልባት በፍትሐ ብሔር የተከሰሱበትና የተጠየቁበት ሁኔታ እንዳለ ተጠይቀው፣ ባለሥልጣኑ ከፍተኛ የሆነ ግብር እንዳለባቸው መጠየቁን አስታውሰው፣ የጠየቀው ግብር በተዘጉና ፈቃዳቸው በተመለሱ ድርጅቶች መሆኑን ቀርበው ማስረዳታቸውን ይናገራሉ፡፡

በፍትሐ ብሔር በኩል ጥያቄ የሚቀርብ ቢሆን እንኳን መጥርያ ደርሷቸው ሊከራከሩና መጨረሻው ታይቶ ውሳኔ መሰጠት ሲገባው፣ ያለምንም ማስጠንቀቂያና አፈጻጸም ሒሳብ እንዲዛወር ማዘዝ ‹‹ተገቢ ነው›› ብለው እንደማያምኑ አስረድተዋል፡፡

አቶ ገብረ ኪዳን ገብረ ሥላሴና አቶ ሌንጫ ዘገዬም ተመሳሳይ ድርጊት የተፈጸመባቸው መሆኑንና ሒሳባቸው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለያዩ ቅርንጫፎች በመሆኑ፣ ትክክለኛ የገንዘቡ መጠን ባይታወቅም ገቢ እንዲሆን መደረጉን ምንጮች ገልጸዋል፡፡

አቶ ከበደ ተሰራ በንብ ኢንተርናሽናል ባንክ በተለያዩ ሒሳብ ቁጥሮች አስቀምጠውት የነበረው በድምሩ 6,199,387.03 ብር፣ ባለቤታቸው ወ/ሮ አልማዝ ጫካ በሦስት የተለያዩ ሒሳቦች በድምሩ 1321.95 ብር፣ ወ/ሮ አልማዝ ጫካ (የአቶ ከበደ ባለቤት) እና ወ/ሮ አልማዝ ሁለቃ (የአቶ አየለ ባለቤት) በጋራ 10 ብር ያስቀመጡ ሲሆን፣ ቀሪው በሁለት የተለያዩ ሒሳብ ቁጥሮች የተቀመጠው ገንዘብ የአቶ አየለ ደበላ ነው፡፡

“የባለሀብቶቹ ገንዘብ በፍርድ ቤት ውሳኔ ለገቢዎች ተፈርዶ ብሆን እንኳን  ባንክ ቤት ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ፤ ለተፈረደበት ወገን የፍርድ ትዕዛዙን ሳያሳውቅ የገንዘብ ዝውውር ሊያደርግ አይችልም ነበር” ያሉት አስተያያት ሰጭዎች “ይህ ሁኔታ የስርዓቱን አይን ያወጣ ዘራፍነትን የሚያጋልጥ ነዉ” ብለዋል ።

የወያኔ አገዛዝ በእስረኞች ላይ የሚፈጽመዉ ሰቆቃ እያተጋለጠ ነው

(የቄሮ ዜና ምንጭ /ቄዜም/ ፍንፍኔ ሀምሌ 12፣2011) የዘረኛው መለስ ዜናዊ አገዛዝ በታሰሩ የኦሮሞ እና ሌሎች የፖለቲካ እስረኞች ላይ የሚፈጸመው ሰቆቃ የሚያጋልጥ ባለ 24 ገጽ ሪፖርት ለተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ መብት ኮሚቴ መቅረቡ ተዘገበ።

የአለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት አምንስቲ ኢንተርናሽናል እንደፈረንጆች አቆጣጠር ጁላይ 11 ቀን በጄነቫ ሲውዘርላንድ ለተሰየመው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚቴ እንዳጋጠው ፤ የመለስ ዜናዊ አገዛዝ በታሰሩ እስረኞች ላይ የፈጸማቸው ዘግኛኝ ሰቆቃዎች እንዲመረምሩና ለድርጊቱ ተጠያቂ የሆኑ አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቋል።

በኦሮሞ እና በግንቦት 7 የፖለቲካ  እስረኞች ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ የግርፋት አይነቶች የዘረዘረው የአምንስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት በተለይ በኦነግ ደጋፊነት ተጠርጥረው በገፍ በሚታሰሩ የኦሮሞ ተወላጆች ላይ ተመሳሳይ የሆነ ስብዕናን የሚነካና  የሚዘገንን ጥቃትና ሰቆቃ መፈጸሙን እንዳረጋገጠ አጋልጧል።

በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆች ኦነግን ትደግፋላችሁ በሚል ሰበብ ብቻ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች ፤ ወህኒ ቤቶች፤ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፖች እና ድብቅ በሆኑ ማጎሪያ ቤቶች እየታሠሩ አሰቃቂ የሆነ ድብደባ ይፈጸምባቸዋል ያለው አምንስቲ፤ ታሳሪዎች ገላቸውን በአለንጋ ይተለተላሉ ፤ ይረገጣሉ፤ በጋለ ብረት ይተኮሳሉ ፤ ሴቶች ተገደው ይደፈራሉ፤ ብልታቸው ውስጥ ጠርሙስ እና ሌላ አሰቃቂ ቁስ በመክተት ለስቃይ ይዳረጋሉ በማለት ከከሰሰ በኋላ ይህ ሁሉ ስቃይ የተፈጸመባቸው እስረኞች ያለፍርድ ለረጅም ጊዜ እሥር ቤት ይሰቃያሉ ሲል ሪፖርቱ ይገልጻል።

ሃረር ውስጥ በንግድ ሥራ ይተዳደሩ በነበሩት በአቶ ሙላቱ አበራ ላይ የተፈጸመው ጭካኔ የተሞላበት ሰቆቃ በብዙ የኦነግ ተጠርጣሪ እስረኞች ላይ እንደሚፈጸም ግልጽ ነው ያለው አምኒስቲ ለ3ኛ ጊዜ በኦነግ ደጋፊነት ተጠርጥሮ ወደ ሃረር ማዕከላዊ ፖሊስ የተወሰደው አቶ ሙላቱ ፤ የጎን ስፋቱ 4 ሜትር ቁመቱ አንድ ሜትር በሆነ ከምድር በታች ባለ አንድ ጠባብ የጨለማ ክፍል ውስጥ ከሌሎች 3 ታሳሪዎች ጋር እርቃኑን እንዲታሰር ከተደረገ በኋላ ማታ ማታ ቀዝቃዛ ውሃ ከአናታቸው ላይ እየተንጠባጠበ እንዲሰቃዩ መደረጋቸውንም አጋልጦአል።

እነ አቶ ሙላቱ የታሰሩበት ክፍል ውስጥ እስረኞች እንዳይተኙ በሚል ሹል ሆኖ የተጠረበ ድንጋይ እንደተነጠፈበት፤ ሲደክማቸው ግድግዳውን ተደግፈው እንኳን እንዳይቆሙ የክፍሉ ጣሪያ ከፍታ አንድ ሜትር ብቻ እንደሆነና፤ በዚህ ላይ ወገባቸው ላይ የብረት ካቴና ከታሰረ በኋላ ህመም እንዲሰማቸው በየቀኑ ብሎኑ እንዲጠብቅ ይደረጋል ሲል ዘግቧል። በዚህም የተነሳ የአቶ ሙላቱ የወገብ አጥንት ለስብራት በቅቶአል በማለት በዜጎቻችን ላይ እየደረሰ ያለውን ስቃይ ሪፖርቱ ይፋ አድርጎል።

የወንድ ብልታቸው ላይ በገመድ ጠርሙስ እንዲንጠለጠል በማድረግ በህመም ስቃይ ውስጥ ሆነው ያልሰሩትንና የማያውቁትን ወንጀል ጭምር እንዲናዘዙ ይደረጋሉ ያለው አምኒስቲ ከግንቦት 7 ጋር የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ሊያደርጉ ነው ተብለው በማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ዘግናኝ የሆነ ድብደባ ከተፈጸመባቸው መሃል አቶ ጌቱ ወርቁና ጀኔራል አሳመነው ፅጌ ገለልተኛ በሆነ ሃኪም እንዲታዩና የህግ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ለፍርድ ቤት አቤቱታ አቅርበው ተቀባይነት አለማግኘታቸው ይታወሳል።

አምኒስቲ ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚቴ ባቀረበው በዚህ ሪፖርቱ በኢትዮጵያ እስር ቤት ውስጥ ባሉት እሰረኞች ላይ የተፈጸመውን ጭካኔ የተሞላበት ሰቆቃ በገለልተኛ አካል እንዲመረመርና ሰቆቃ ፈጻሚዎቹ በአስቸኳይ ህግ ፊት እንዲቀርቡ ተማጽኖአል።

Ukkaamsaan Hammaate; Sirni Ukkaamsaa Diddaa Garbummaan Burkutaa’a

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, Adoolessa 12, 2011) Mootummaan Wayyaanee Ilmaan Oromoo seeraan ala hidhuu, ukkaamsuu fi himachuu itti fufe; torbee kana keessa ilmaan Oromoo torba humnoota tikaan hordofamaa turan dhabamuun isaanii beekamee jira.

Qeerroon akka gabaasetti, ilmaan Oromoo sobaan hidhuu fi hiraarsuu kaayyoo kan godhate mootummaan Wayyaanee labsii shororkeessaa baaseen dahatee dhaloota Oromoo egeree fi abdii biyyaa ta’an dhabamsiisuutti jira.

Akka kanaan gidduu darbe ilmaan Oromoo hedduu kanneen yeroo dheeraaf manneen hidhaa maa’ikalaawwii fi dhoksaa adda addaa keessatti hiraarsaa ture himannaa kijibaa itti banee erga mana murtii ofii to’atutti dhiyeessee eegalee karaa caasaa fi sabqunnamtii isaa olola itti banee jira.

Olola kijibaa kanaan wal qabatees biyyattii keessatti hidhaa fi ukkaamsaan babal’achuu isaa gabaasa bal’aa akka qabu kan ibse Qeerroon, ilmaan Oromoo torba  kanneen yeroo dheeraaf humnoota tikaa Wayyaaneetiin adamsamaa fi hordofamaa turan gaafa Waxabajjii 19, 2011 irraa eegalee dhabamuu isaanii gabaasa argachuu isaa beeksisee jira.

Tokkoffaa, Gammachuu Anbassaa Waddeessaa barnoota olaanaan (BA degree in Accounting + distance learner of ACCA,   Finance Dep’t kan qabuu dha. magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu dhaabbata German Leprosy and TB Relief Association hogganaa kan jiru dha. Otuu hin ukkaamsamiin duras, yeroo hedduu humnoota tikaa Wayyaaneetiin doorsisamaa akka ture kanneen isa beekan Qeerroof ibsanii jiru.

Gammachiis Garbaabaa Gurraachoo immoo ogummaa Diploma in Automechanics, Diploma in Law, Diploma Theology, kan qabu yoo ta’u, muuxannoo fo ogummaa qabuun project manager ta’ee magaalaa Holotaa keessatti NGO  “Good Samaritan Training Center” jedhamu keessa kan hojjatuu dha. Ob Gammachiis Garbaabaas yeroo hedduu akka ergamaa wayyaanee ta’uuf gaafatamee waan dideef, sodaachisamaa akka ture kanneen ibsan ammas humnoota tikaa mootummaadhaan ukkaamsamuun akka hin oolee Qeerroof himanii jiru.

Kanneen gidduu kana ukkaamsamuun beekame keessa kan dhibii immoo Asfaaw Daadhii Tufaa yoo ta’u, ogummaan isaa Athelet dha. Yeroo dheeraaf  ‘Menar Athletics Club’, jedhamu keessatti fiigicha  Marathon fi abbaa meetira 10,000 keessatti hirmaataa akka ture beekamee jira.

Kanneen achi buuteen isaanii dhabame keessaa arfaffaan, Girmaa Anbassaa Waddeessaa jedhama. Girmaan barnoota olaanaa kan “Road  construction” jedhamu  mana barnootaa “Addis Ababa Tegbare-ed”, jedhamu keessatti baratee qabxii olaanaadhaan kan eebbifame yoo ta’u,  Finfinnee keessatti kan argamu dhaabbata Yetinayet Building Construction jedhamu keessatti Project Coordinator ta’ee hojjata ture.

Kan biraa Ayyalaa Alamuu Qana’aa kan jedhamuu dha. Ayyalaan barnoota olaanaadhaan BSC Degree in Computer Science,kan qabuu fi dhuunfaadhaan hojii ogummaa   system administrator fi computer maintenance  hojjachaa otuu jiruu akka dhabame gabaasamee jira.

Aadde Shittaayee Malaakuu Kitilaa immoo BA degree in Accounting kan qabduu fi Oromiyaa dhiyaa, aanaa Qilxu Kaarraa keessatti  Internal Auditor of Indusry and urban development taatee hojjataa jirtu humnoota tikaa Wayyaanee ukkaamfamte. Yeroo amma bakki jirtu kan hin beekme yoo ta’u, sana duras yeroo hedduu doorsisamaa  akka turte kanneen ishii beekan Qeerroof himanii jiru.

Ilmaan Oromoo kunneen yoo sabboonummaa isaaniitiin ta’e malee yakka kamuu kan hin hojjanne ta’uu qoratee akka bira gahe kan ibse Qeerroon, Abinnat Hailu G/Sillaasee, BA degree in Management kan qabduu fi kaampaanii dhuunfaa tokko keessatti  human  resource manager taatee otuu hojjataa jirtu magaalaa Finfinnee keessaa akka ukkaamfamte  beeksisee jira.

 “lammiilee hawaasa keessatti maqaa fi kabajaa gaarii qaban ukkaamsuu fi gara dabarsuun amala mootummaa Wayyaanee ti,” kan jedhe Qeerroon ibsa har’a baase keessatti, lammillee kunneen baraarsuuf dhaaboliin mirga dhala namaaf falman akka biramataniif, hawaasti addunyaa immoo mootummaa dhala Oromoo balleessuutti jiru kana callisee akka hin ilaalle gaafatee jira.

Keessaayyuu, ilmaan Oromoo egere biyyaa ta’an kanneen barumsa olaanaa qaban, kanneen beekumsaa fi ogummaa gurgurdaa qaban dhabamsiisuuf akeeka baafatee hojjataa akka jiru kan bira gahe ta’uu kan hubachiise Qeerroon, akkuma kana duraatti ammas manneen barnootaa olaanaa keessaa barattoota Oromoo ukkaamsuun akka itti fufee jiru hubachiisee jira.

“Dambaliin Ukkaamsaa Wayyaanee barattoota callaa irratti kan xiyyeeffatee miti,” kan jedhe ibsi Qeerroo, “Hojjattoota Oromoo muuxannoo fi ga’umsa olaanaa qaban, kanneen hawaasa keessatti amala gaarii qaba dhabamsiisuun akka haaraatti eegalee jira,” jedhee jira.

Akka kanaan, baatii shanii oliif achi buuteen isaa kan dhabamee ture, Tafarii Qajeelaa  hiraarsaa fi reebicha olaanaa irra gahaa tureen booda torbaan kana keessa himannaa kijibaa itti banameen  maa’ikalaawwii irraa gara Qaallittiit geessamee akka jiru beekamee jira.

Bitootessa 11, 2011 irraa eegalee achi buuteen isaa dhabamee kan ture, Tafarii Qajeelaa,hojjataa dhaabbata misoomaa Oxfam UK magaalaa Finfinnee keessatti argamuu yoo ta’u, ilmaan isaa shan irraa qabamee akka hidhaatti darbame beekamee jira.

Mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kanas ilmaan Oromoo bebbeekamoo fo sabboonoo ta’an caasaalee mootummaa federaalaa fi naannolee keessaa calaluu baasuuf iccitiin irratti hojjataa akka jiru odeessa akka qabu kan saaxile, Qeerroon yeroo gannaa keessa illee barattoota manneen barnootaa olaanoo boqonnaaf maatii isaanii biratti deebi’an akka hordofaniif humnooti tikaa fi basaasaa bobbaafamuu isaanii bira gahuu isaa ibsee jira.

Haallen walxaxoo akkanaa qabsoo diddaa keessatti mul’achuu akka malan kan eere, ibsi Qeerroon kun, “Yeroo mara mootummaan ummata bulchu irraa abdii hin qabne gochaa gara jabinaan guutame mara  fudhachuun beekama. Qeerroonis haala kana hubatanii of-eeggannoon hojjachuu qaban,” jedhee jira.

“Ba’aa garbummaa ofirraa buusuuf wareega gaafatu kamiyyuu baasuun dirqama kanneen garbummaa didanii ti,” kan jedhe dhaamsi Qeerroo dhuma irrattis, “wareega fedhe gaafatus, guyyaa bilisummaa dhiyeessuu fi umurii garbummaa gabaabsuuf diddaan keenya kan hundee garbummaa ciru sadarkaa sadarkaan itti fufa! Hundeen sirna ukkaamsaas diddaa garbummaan burkutaa’a,” jedheera.

Wayyaaneen Hoggantoota Baankii Awaash International Kudhan Hojii Dhorkite.

Adoolessa 10,2011,Gabaasa Qeerroo Finfinnee

  Hojjettootaa fi qoteebulaa akkasumas barattoota Oromoo karaa hundaan miidhuun akka heeraatti fudhatee kan ka’e mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kana Gaggeessitooti Bankii Awash international kudhan(10) hojii baankicha irraa akka dhaabbatan dhorkuun beekame.

Hojjettooti baankii kanaa fi kanneen itti gaafatama ol anaa qaban kun seera baankii Ethiopian alatti hojjettan sababa jedhuun mootummaan TPLF hojii irraa dhaabee mana seeraatti isaan dhiheessuun yakka irratti funaanee kanneen jiru keessaa:-

1)      Obbo Layikuun Birihaanuu,Pirezidaantii Duraanii

2)      Obbo Mitikkuu Abbashuu,

3)      Obbo Taaddasee Ashaagiree,

4)      Aadde Wangeelaawwit Birihaanasillaasee,

5)      Obbo Geeta’uun Alamaar,

6)      Obbo Indaalee Tunii,

7)      Aadde Eelsaabeet Tuunii,

8)      Obbo Darajjee Abbabaa,

9)      Obbo Cheerinnat Waaqgaaarii,

10)  Aadde Fiqirta Shimallis

Kanneen jedhaman hojii baankichaa hojjechuu iraa akka dhorkaman manni mutii mootummaa TPLF irra bahee jiru gabaafama. Haala seera bank mootummaa TPLF ala hojjettan jedhanii mana seeratti yeroo dhiheessanitti kanneen keessaa Adde Fiqirta Shimalilis miseeensa dhaaba Wayyaanee waan taateef dhimma kana irraa bilisa baatee kanneen hafan sagal akka murtiin irratti kennamuuf baallamaa jiru.

Haalli yakka mootummaan Wayyaanee irratti dhiheessite kun yakka fudhatama hin qabne haatahu malee yeroo ammaatti ummata Oromoo mana hojjetaa hojjii irraa arihuu,qotee bulaa lafa irraa buqisuu,barataa barnoota irraa arihanii hidhuun kaan biyyaa akka bahu gochuun Akeeka Wayyaanee isa hangafa tahuu isaan beekamaa dha.

Lafti Oromiyaa Dureessota Biyyoota Alaatti Gurguramuun Itti Fufe.

LAFI OROMIYAA LABSIIDHAAN DUREESSOTA BIYYOOTA ALAATTI GURGURAMUUN AKKUMA ITTI FUFETTI JIRA

Gabaasa Qeeerroo Adaamaa,Adoolessa 09,2011

Akka Wayyaanotni moggaasanitti Magaalaa Finfinnee marsanii magaalotni argaman ‘’Godina Addaa Naannoo Finfinnee’’isa jedhamu  irratti labsiin seera itti fayyadama lafaa haaraan sababii inni durii sirrii hin turreef bahuu isaayi jedhanii tibbana gaazexootni dhuunfaa fi kan mootummaa balballoomsaniiru.Isaanis:

 1. Sandaafaa ijaarsa gamoo Real Estate tiif,
 2. Sabbataa IjaarsaWarshaa Agirooindaastiriif,
 3. Dukamiin ijaarsa warshaalee gurguddoo fi ulfaatoof,
 4. Laga Xaafoo Real Estate fi Induustirii Aara Qabaniif
 5. Holataa Ijaarsa Giddugaleessa Hormaata Horii Manaa fi WarshaaAannaniif

Kunis kan gurguramu  Kubaaniyoota Turkii,Hindii,Chaayinaa fi kkf ta’uu isaa gaazexaan Rippoorterii  Caamsaa 15 bara 2011  bahe ibseera.Keessumaa  Kubbaaniyaan Turkii Akkigoon Insat jedhamu Sandaafaatii Hanga Laga Xaafootti Lafa Oromiyaa Heektaara 1000 ol ta’u qarshii biliyoona 2 oliin geggeessaa mootummaa wayyaane Mallas Zeenaawwii irraa biteera.Coomni lafa keenyaa alagaatti gurguramee dhumee Oromoon hiyyoomee fi biyyaa arihamee kaan hidhaatti dhumee akka jiraate taasiseera. Kana malees qabeenyi Oromiyaa gurguraman hundi kuufama bank bulchitoota TPLF tahee dilbaayaa akka jiru adunyaan raga bahaa kan jir tahuu as tuqaa dubbisa..
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_heads_of_state_and_government_by_net_worth&oldid=331394125

 

Gabaasa Qeerroo Adaamaa irraa

Mootummaan TPLF Addatti Barattoota Oromoo Himannaa Sobaan Yakke

“Bara Baraan Waraana Keessa Jiraachuu Irra Bilisummaa Keenyaaf Wareega Kaffaluuf Qabsoo Gaggeessine”  jedhanii waan filataniif Qeerroon Yakkamoota tahan jedha manni heera Feederaala Ethiopia.

Himannaa Mootummaan TPLF Qeerroo irratti dhiheesse keessaa tokko

Himannaa Mootummaan TPLF Qeerroo irratti dhiheesse keessaa tokko

Baatii Eblaa 2011 keessaa sochiin Dargaggoota biyyoolessaa kan bilisummaa fi dimokraasii(Qeerroon) qabsoo bilisummaa sabootaaf jedhee dhaabatee Oromiyaa guutuu keessatti sosso’aa jiraachuu aduunyaan beeka. Qabsoo murannoon eegalame kana karaa nagaa meeshaa tokkoon malee qeerroon mirga  bilisummaa fi dimokraasii waan gaafataa jirtuuf rasaasaan reebamuu fi kumaatamaan hidhaatti guuramuun kaan ammoo nyaata summaayaa nyaachifamuu kaanis biyyaa arihamuun irraan gahameera. Barattoota  fi hojjettoota maqaa Qeeerroon yakkamanii kumaatama hidhaman keessaa hanga ammaa kanneen dararaan guddaa irraan gahamee reefu mana murtee feederaalaatti dhihaatan keessaan kanneen armaa gadi  yakka hin jirreen mirgaaf qabsooftan jedhanii yakkaman.Yakka kanaafis raga namoota 15 itti yaamuu fi kanneen raga tahanii dhihaatan gariin isaanii biyya Kenya kan jiraatanii fi jireenyaan kan biyya keessa kan  hin taahe tahuu beekamaa dha. Maqaa ragaalee kanaa yoo isaan sobaan raga kana kan bahan tahe guutuu isaanii gara fuula duratti  qeerroon ni maxxansiti. Ragaalee sobaa  qeerrolee Oromoo irratti funaanuun dhaalota booruu qabsoo irraa dhaabuun wan hin dandayamneef ummati Oromoo fi aduunyaan yakka isaan itti himatama fuula tokko maxxansinee jirra.

 1. Dachaasaa Wiirtuu Moosisaa , University Haromaayaa irraa
 2. Geetuu Saqataa Roorroo ,University Finfinnee irraa
 3. Dirribsaa Daamxee Jootee  , University  Finfinnee
 4. Alamuu Tashoomee Beke   ,Dhiha Shawwaa Fantaallee matahaaraa irraa
 5. Shaafii Se’id Wedaay Daadhii ,Harargee Mi’essoo irraa
 6. Sileshii Soorii Malaakuu ,Harargee Harmaayaa irraa
 7. Daagim Bekele Galata ,Wallaga Boojjii irraa
 8. Eebbisaa Raatessaa ,Wallaga Horroo Guduruu irraa
 9. Damee Zarihun Mulata ,Wallaga Dambi Dolloo irraa
 10. Alamaayyoo Raggaasaa , godina Kibbaa irraa
 11. Mirreessaa H/Iyyasuus Qananii, University Finfinnee irraa
 12. Senaa Mararaa Birruu ,University Arbaminci irraa
 13. Getacho Abara Toleera ,University Haromaya
 14. Birhanu Immiruu Irranaa  ,Finfinnee ganda 08 irraa
 15. Lalisaa Abdiisaa  Wallga ,Qeellam irraa
 16. Abdiisaa Derejjee Amanuu  ,Wallaga Shaambu irraa
 17. Jireenya Dessalenyi Rumichaa  ,Finfinnee Gullallee irraa
 18. Derejjee Guutuu Qana’ii  ,University Jimmaa irraa
 19. Abdiisaa Guddataa Luulaa,  University Madda Walabuu
 20. Kabadee Beenyaa Hinseene , Jimmaa naannoo  Qersaa ganda Ginchaa irraa
 21. Barsiisaa Lammii Dargoo ,University Haromaayaa irraa
 22. Gurmeessaa Daammanaa Kumsaa ,Dhiha Shawwaa magaala Aamboo ganda 03 irraa
Dachaasaa Wiirtuu Moosisaa

Dachaasaa Wiirtuu Moosisaa

Damee Zarihun Mulata

Damee Zarihun Mulata

Mirreessaa H/Iyyasuus, Qananii

Mirreessaa H/Iyyasuus, Qananii

 

 

 

 

Senaa Mararaa Birruu

Senaa Mararaa Birruu

Dirribsaa Daamxee Jootee

Dirribsaa Daamxee Jootee

 

 

 

 

 

Yeroo tahan Kana malees baatii Waxabajjii fi Aoolessa 2011 kana keessa  mooraa idhaa Ma’ikalaawwii  keessatti haala baay’ee rakkisaa fi suukkanneessaa keessaattii kanneen argaman

Girmaa Nagaasaa Waggaasaa

Girmaa Nagaasaa Waggaasaa

 

 

 

 

 

 

Dargaggoonni [qeerroon]Oromoo keessaa  barataa Girmaa Nagaasaa Waggaasaa Lixa Shaawwaa irraa qabamee hidhamee moraa maakalawii mana dukkana keessaatti hidhamee halkan nannoo sa’aa 7 fi 8 ttii guyyuu qoratamaa kan jiruu ta’uu hubatamera,Akkasumas barataa Ebbisaa Raatessaa mooruma Hidhaa kana keessatti haala sukkanneessaan dararamee qoratamaa akka jiru gabaasi Qeerroo mooraa Ma’ikelaawwii irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

 

 

 

 

LABSII WALABUMMAA MIIDIYAA FI MIIDIYAA ITIYOOPHIYAA

Isa Du’e Ajjeesuun jagna Nama hin jechisiisu! (Miidiyaa Itiyoophiyaa).

Walabummaan Labsii Miidiyaa fi Miidiyaan Itiyoophiyaaf, Itiyoophiyaa gidduu garagarummaan jiru ;Garaagarummaa Ifaa fi Dukkana,Guyyaa fi Halkanii,samii fi dachee, gidduu jiruu ol akkuma ta’etti jira.Kana duras Mirgi Labsii Miidiyaadhaa kabajamee hin beeku.Ammas yoo cabe hawaasi addunyaa reefuu waan dhaga’aniif haaraa isaaniti ta’e malee walabummaan miidiyaa Itiyoophiyaaf keessatti takkaa walabumaa qabaatee akka hin beekne seenaan midiyaa biyyichaa ni ibsa.

Gaazeexessitooti hedduun kan miidhiyaa biyyatti irraa hojjetanis tahe dhuunfaatti waldaa ijaratanii dhugaa biyyattii keessa jiru ibsuuf hojjetaa turan walabummaa dhabuun Hidhaa galanii jiru,kaan biyyaa arihamanii jiru. Kan yeroo dheeraa yoo dhiifne as dhihootti Dhaabbatooti Gaazexeexaa Dhuunfaa sadii:1ffaa.Awuraambaa Taayimsi,2ffaa.Fiittii fi 3ffaa.Addis Nagar  jeeqxotaa fi goolessitummaan yakkamanii  baqatanii biyyaa bahuu isaanii eeree akkan ture ni yaadatama.Amma immoo Abbaan Dhaabbata Gaazexaa Awuraambaa Taayimsi Obbo Wubisheet Tasfaayee jedhamu Humna waraanaa Muutummaa Wayaanee nama 7 ol ta’aniin qabamee harki isaa kaateenaadhaan hidhamee mannii fi Waajjirri Dhaabbata Gaazexaa Awuraambaa erga sakattaa’amee booda qabeenya Dhaabbatichaa wajjin fuudhamee bakka mana hidhaa maayikalaawwii jedhamutti hidhamuun maatiin isaa akka hin daawwanne dhorkameera.Kanuma irraa kan ka’e Gaazexeessitoota Dhaabbata Awuraambaa Taayimsi warri kaan sodaa du’aa fi jireenyaa keessa galanii waan godhan wallaalanii akka jiran haati manaa hidhamaa  fi Gaazexeessaa Wubisheet Tasfaayee Aadde  Biraanee Tasfaayee ibsa gaazexeessitootaaf laatteen dhaamteetti.Waa’ee gaazexeessaa hidhame kanaa ilaalchisee Daarikteerri Dhaabbata Gaazexaa Awuraambaa Taayimsi kan ammaa Obbo Daawwit Kabbadee haasawaa Sagalee Raadiyoo Amerikaa fi Miidiyaalee Addunyaa Biroo wajjin godhaniin ibsa kennanitti Mootummaan wayyaanee ’’ walabummaa labsii miidiyaa akka waan cabeetti ibse’’  jechuun baayyee aaranii baannananiiru.Garuu kan cabe labsiidhuma walabummaa gaazexeessitootaati malee waan addaa miti. Walabummaan waan hin jirreef cabe jechuun ibsuu dhiisuu danda’a.Isa sila iyyuu du’ee jirutu  irra deebi’ee du’e yoo jenne xiqqoo ishee itti Dhiyaata.Egaa Gaaffii fi Deebii Daawwit Kabbadee waajjin miidiyaaleen addunyaa godhan kana irratti akka ibsanitti hidhamaan kun jalbultii filannoo bara 2002(A.L.H) dura hojii gaazexaa kana irratti Kaadireen Mootummaa Wayyaanee Daarikteerri Olaanaan Abbaa Taayitaa Biroodkastii Itiyoophiyaa bilbilee hidhamaa kana waamuun ‘’Paartiilee Siyaasaa murtaa’oof akka Lissaaniitti tajaajilaa waan jirtuuf gatii kaffalta of eeggadhu’’ jedhanii erga doorsisanii gadi dhiisanii booda hidhamaan kun daarikteerummaa irraa gara Itti Aanaa Daarikteerummaatti gadi of buusee hanga guyyaa hidhamuutti hojjetaa turuun eerameera.Akkasitti torban tokkoo ol sababa qabameef utuu hin beeksisin turanii erga Sagaleen Raadiyoo Amerikaa fi Miidiyaaleen addunyaa biroon oduu isaa balballoomsanii fi Dhaabbati Mirga Gaazexeessitota addunyaa CPA n ‘’seera labsii mirga gaazexeessitootaa kan cabse waan ta’eef hatattamaan akka gadi dhiifamu ‘’jedhee mootummaa wayyaanee erga gaafatee booda mootummaan wayyaanee walumatti Gaazexeessaa kana dabalatee namoota sagal geggeessitoota Paartii Mormitootaa,Namoota Dhuunfaa fi Gaazexeessituu Gaazexaa Fiitii ,kan maqaan ishee Ri’iyoota Alamuu jedhamtu Waxabajjii 21 bara 2011 guyyaa gaafa facaasaa/hoji lammaffoo ganama sa’a 4 irratti humna waraanaa wayyaaneetiin qabamtee harkashee kaateenaan erga hidhanii booda manaa fi Waajjira Dhaabbata Gaazexaa Dhuunfaa Fiitii sakatta’uun meeshaalee maxxansaa,maxxansa hanga har’aa fi qabeenya Dhaabbatichaa waliin qabanii Mana hidhaa  Maayikalaawwiitti sababa hinbeekamneen kan hidhamte waliin walumatti namoota 9 hidhamanii jiru.

Kunuunsaa fi Eegaan Mirgaa fi Walabummaa Gaazexeessitoota Addunyaa CPA n ibsa gidduu kana baaseen  wanti gaazexeessitoota kanneen irratti akka seera walabummaa Addunyaatti Gaazexeessaan kam iyyuu  deemsa mana murtii dura hidhamuu fi gaafatamuu akka hin dandeenye eeree,wanti mootummaan wayyaanee raawwataa jiru  faallaa/farra labsii walabummaa miidiyaawwanii ta’uu isaaf gaazexeessaan kun hatattamaan akka gadi dhiifamu mootummaa Itiyoophiyaa gaafateera.CPAn dhimma kana ilaalchisee  kan inni waliin haasawaa godhe  kaadiree mootummaa wayyaanee kan ta’e Itti Aanaa Daarikteera Olaanaa Waajjira Dhimoota Kumiyunikeeshinii Mootummaa Shimallis Kamaal  ibsa kenneen soba dhugaa irraa akka dacheen samii irraa gadi fagaattu fagaatu ‘’biyya kana keessatti gaazexeessaan hidhame hinjiru,hidhamuus hinqabu,yoo kun ta’eera ta’es dogoggora ‘’jedhee ibseera.Garuu gaazexeessitooti hedduun hidhamuu fi kaan biyyaa arihamuun biyyi lafaa kan beekuu fi ammos namooni olitti tuqne hidhamuu isaa hawaasi addunyaa mana hidhaa keessatti ija isaaniin arganii miidiyaa isaaniin bira ga’anii argan gaazexeessaadhuma malee uumama kan biraa akka hin ta’in CPAn ragaadha.Isaan kana duraan dhoksanii utuu sababii hidhamaniif hin beeksisin turanii erga hawaasi addunyaa bira ga’ee gara itti dhoksan dhabanii booda torban kana Adoolessa 2011 eegalee ‘’namooti kun utuu isaan humna ibsaa fi Telee Itiyoophiyaa irratti balaa geessisuuf jedhanii bira geenyee qabanne malee hojii gaazexeessummaa fi siyaasaa waliin wal hinqabatu’’ jechuun sobaan miidiyaa mootummaa wayyaanee biyyattiitiin labsaa jira.

Walumaa gala mirgi gaazexxessuummaa fi gaazexoti Ethiopia keessaa ni eegama jechuun dhara. Qabsaawoti Oromoo hedduun rakkoo kanneen osoo jiruu sagalee ummata Oromoo dhageessisuuf jecha biyya keessatti bobaa diinaa jala ta’anii qabsoo osoo godhanii harka diinaa seenaa turan,gariin ammoo bakka bu’an hin beekamu. Warri sababa kanaan biyya irraa arihamanis ni jiru. Mootummaan Wayyaanee gaazexxessitoota hafnaan biyya Oromoo fi Ethiopia kaan guutuu Hidhaa keessa galchee waan jiruuf Hidhaa kana irraa saba biyya sanii baasuuf Qeerroon Oromootaa bakka hundatti wal gurmeessuun qabsaawaa jiraachuun abdii guddaa kan namaa kennu waan taheef jabaannee Akeeka kana bakkaan gahuun fimaata keenya.

Baatii Adoolessa kana keessas sararaan qeerroo http://www.qeerroo.com akka Oromiyaa keessatti hin banamneef tattaaffii mootummaan Ethiopia godheen qunamtiin isaa hedduu harkfataa jira,sanis tahu qeerroon sagalee isaa ummata Oromoo dhageessisuu dandayu mara akka mootummaan TPLF cufuu hin dandeenye dha

Qeerroo , Finfiinee irra

Adoolessa 07,2011

 

 

Miseensonni Sochii dargaggoo( Qeerroo) Maqaa gartuu Bakkalcha 1215n qabsaa’an murtoo fudhatan.

Gabaasa qeerroo, Adoolessa 05,2011 Adaamaa

Miseensonni dargaggoonni Oromoo humna Qeerroo Bakkalcha 1215 jalatti gurmoofnee jirru, Walgahii Jalqaba Adoolessa 2011 itti godhanne irratti hojiin qabsoo bilisummaa Oromoo biyya keessatti sagalee keenya dhageessisuun akkuma dargaggoota biyyoota biro mirga ummata Oromoo falmuuf jecha maree fi karoora bal’aa erga lafa kaayyannee booda murtii ejjennoo keenya akka kanaa gadiitti fudhannee kaane:-

Murtoo fi Ejjennoo:

 1. Sochii mootummaan Wayyaanee Oromiyaa keessatti godhuu fi rorroo ummata Oromoo irran gahaa jiru dura dhabbannee qabsaawuuf murtii fi waadaa keenya haaromsine
 2. Qabsoo bilisummaa Oromoo goototni Oromoo darban nu dhaalchisan galmaan gahuuf kutannee waadaa seeneerra
 3. Uummata Oromoo olola diinaan gargar qoodamanii jiran ,harka Wayyaaneetii baasnee walitti deebisuun umurii mootummaa Wayyaanen kanaaan achitti karoorfatte gabaasuuf murteeffannee kaanee jirra.
 4. Saamicha qabeeenyaa Oromiyaa fi lafa Oromoo irratti adeemsifamaa jiru dura dhabbachuun mirgaa fi  dirqama dhalootaa qabna.
 5. Miidhaa fi ajjechaa qabsaa’otaa Oromoo irratti taasifaman jiru dura dhaabbannee gumaa lammii,Bilisummaa Uummataa fi walabummaa lafa keenyaa ni kabachiifna.
 6. Barattoota maqaa sochii Qeerroo bilisummaan qabamanii yakki dharaa irratti dhihaate akka hatattamaan gadhiifamaniif irratti ni qabsoofna.
 7. Dhuma irratti Fincila Diddaa Garbummaatti  uummata keenya kakasuun gara hiree isaa murteeffannatti akka hirmaatu ni goona irrattis ni hojjenna.
 8. Sochiin dargaggoota biyyoolessaa kan bilisummaa fi dimokraasii osoo diinaaf hin jilbeefatiin,Hidhaa fi ajjeechaa akkasumas doorsisa summii nyaachisuun duubatti osoo hin deebi’iin ummata Oromoo galma bilisummaatti hanga geessu duubatti hin deebinu.
 9. Wareegama barbaachisu baafnee ummataa Oromoof qabsaawuun waada keenya yoomiiti.

Qabsoon itti fufa !Gabaroomsaan ni kufa!

Injifannoon Ummata Oromoof!


 

Qerroon baratee eessa irraa ka’ee garamitti?(Part 2)

  

  Qerroon baratee eessa irraa ka’ee garamitti?

Sabboonaa Qeerrootiin(Hawaasaa University)

 Rakko barnootan wal qabatee ka’uu ummata  osoo ofii hin baratiin ilmoo isaa barsiifatu gaaga’uu irra taree isuma barataa jiruu iyyu bitaa itti galuun isaa osoo hin hafiin barataan tokko sadarka kollejji erga xumuree booda hojitti ille akka hin bobbane taasifama jira.kanaf ammo fakkenyoota heddu kaasun ni danda’ama. Kanneen keessaa kollejjin teekinikaa fi ogumma fakkeenya tokko.

Armaan duraa ogumma kanan baratee kan ba’uu barataan tokko sadarka barnoota  10+3 jedhamun kan eebbifamu  ture.kana jechuun sadarka dippiloma yoo ta’uu kan amma garuu kanarra adda.akkuma konkolataaf sadarkaan kennamu barnootafis kennu n  level 1,level 2,level 3 fi level  4 jechuun maqaa itti geggeddera jiru.beeksisni yeroo amma ba’uu  level kan gaafatuu yoo ta’uu barataan yeroo  duraa 10+3 barnoota teekinika fi ogumma ebbifamef bakki tokko ille hin jiruu,..beeksifni hojiif isaa ilaallatus tokko illee bahaa  hin jiru.

Erga akkana ta’ee ilmii qotee bulaafi dafqaan bula gadadoo kessa jiratuu,..bor anaf maati koof dabarsaa jedhee baratee akkam ta’a? guddinii Ethiopia ykn ammo sadarkan barnoota fi qulqullina jedhame ummataatti dibbe reebun essa dhufee?

Qerroo kana hoo maaltu eggataa? Qerron dhimma kana maaf callise dhaggefata?

Iccitii COC kollejji fayya fi dhimma HOLASTIC EXAM barattota enjineringii ammoo bareefama itti aanu kessatti ilaalla

 

 

Mootummaan TPLF Barattoota Summii Nyaachise.

/Gabaasa Qeerroo, Adaamaa, Adoolessa 04,2011/ Mootummaan Wayyaanee ammas akkuma kana duraa gaafa guyyaa Adoolessa 02,2011 aduu sambata duraa barattoota mooraa keessa jiran nyaata summaa’e nyaachisuun gabaasame.

Qeerroon Adaamaa irraa akka gabaasett, barattooti nyaata summaa’e kana nyaatanii dhibeef saaxilaman kunnee irra guddaan isaanii kanneen barana eebbifamanii fi kaan ammoo qormaata xumuranii yeroo gannaatti maatii isaaniittii deebisuuf kanneen qophiitti jiranii dha.

Akka kanaan ammas yeroo lammataaf beekaa nyaata summiin makaa barattoota Oromoo fi saboota kaanii hamma tokko nyaachifamuun yeroo ammaa  Hosptala ciisanii kan jiran yoo ta’u, kaan isaanii immoo waldhaansa dhabanii rakkachaa akka jiran beekamee jira.

Cafeteria University Adaamaa barattooti keessatti summii nyaachifaman

Cafeteria University Adaamaa barattooti keessatti summii nyaachifaman

Mootummaan Wayyaanee yeroo adda addaatti sochii barattoota Oromoo doomsuu fi of irraa ittisuuf jecha tooftaan inni itti dhimma bahu hidhuu, reebuu, doorsisuu, ajjeesuu, biyyaa arihuu fi summii nyaachisuu dha.

Bara kana keessa barattooti Oromoo yeroo lama mooraa University Adamaa fi yeroo tokko mooraa University Arbaminc keessattis summii nyaataan makame nyaachifaman hanga har’aa gariin fayyaa dhabuun, kaan ammoo hanga ammaatti hosptala keessaa rakkachaa jiraachuun beekamu.

Kan dheengadda guyyaa sambata duraa mooraa University Adaamaatti tahes heddummina barattootaa waan miidhee jiruuf qaami mootummaa birmateefii tokko illee hin jiru.

Kaafteeriyaan mana nyaata barattootaaf kennamus guyyaa kaleessaa waraqaa CUFAMEERA( TASHIGUAL) jedhuun irratti maxxanfamee manni nyaata irraa nyaatan hin jiru. Barattooti hafan nyaata ala irraa bitatanii akka hin nyaanneef waraana Feederaalaan eegamuu caalaa iyyuu maallaqa ittiin of jiraachisan dhabuun dararaa keessa jiru.

tashigual(Cufameera) jedhanii Kaaffee irratti maxxansanii barataan nyaata dhabuu.

tashigual(Cufameera) jedhanii Kaaffee irratti maxxansanii barataan nyaata dhabuu.

Diddaa barattoota Oromoo ykn Qeerroon itti fufiinsa qabaachuu isaa irraa kan ka’e ergamee bulaan Wayyaanee Junaddiin Saaddoo gochaan kana barattoota Oromoo irratti warra raawwachiisu keessaa isa hangafa tahuus hojjettootii mootummaa kanneen degertoota sochii qeerroo tahan ifatti dubbatu.

Haalli kun hanga har’aa kanaan cimee waan jiruuf Oromootiin bakka hunda jirtan barattoota Oromoo Adaamaa fi Oromiyaa jiran hunda cinaa dhabbattanii akka cunqursaa falman qeerroo Adaamaa dhaammatu.

Qabsoon itti fufa! Cunqursaan ni kufa!!

Qerroon baratee eessaa ka’ee garamitti?

            Qerroon baratee eessa irraa ka’ee garamitti?

Sabboonaa Qeerrootiin(Hawaasaa University)

Waggoota digdamaam dibbeen mishoomaa fi guddina nutti tumamaa haabahu iyyuu malee mee Kan waggaa kaan dhiifnee kan waggaa Wagga 3 asitti wantaa ta’ee akkasumas ammo wagga kana qofaa barrnoota ilaalchisee adeemsa Ethiopia kessa jiruu haa tilmaamnu.

Karaa fodda televisiona isaanitiin humni nama baratee meeqa akka ta’ee Ethiopia kessa dhibbantan yeroo ka’an 90-97 giddu himuun kanuma barsiifamee fi gurra hawassa cufuu wantaa ta’eef kana dubbachun nuuf qaanidha.sirna  barnoota Ethiopia dhabbanna hin qabne yeroo ilaallu barnoota sadarka kutaa 10ffatti xumuruun erga eegalame kaase rakkolee gurguddan mudatanii jiru.fkn  barattotni heddun kutaa 10ffatti kufaani yookin ammo garaa qoph’insatti hin darbin hafaan mallaqa isaanin ogumma akka barataanifi kollejjota qulqullina hin qabnefi meesha hanquu ta;an akka babal;atan taasisee.dubbif jenne malee kan mootumma isaa kamtuu qulqullina qaba yoo jenne garuu  deebiin keenya callisudha.

Qotee bulaan biyyatti jireenyi isaa harka garaa afaani ta’ee  ta’ee qotiyyo isaa cimdii qabuus ta’ee qeenxee gurguree ilmoo isaa barsiisuu itti fufee. Gatiin xaa’oo mataa isaa irra ba’ee milishan gandaa meesha warana baatee har’aaf bor irra dhaabatu jalaa ilmoon koo baratee na baasa jedhee  itti xaaruu itti fufee.haa ta’uu malee kasaara mootummafi abbotiin qabeenya waliin uumata irratti xaphataan kaasun salphadha.abban qabeenya kollejji qulqullina hin qabne  malammaltumman bane boors abbotii irree  mootumma wayyane furdisaa jira.ilmii qotee bulaa fi dafqaan bulaa garuu qarshii isaa gadii lolaasee ilmoo isaa barsiifate,..ilmoon isaa garuu har’aa hojii tokko ille dhabee bakka beeksifni maxxanfame maratti dookumentii isaa adda isaa irra kewwate aduu dhugaa oola.

Mootummaan Wayyaanee humni Ethiopia keessatti barate kan hin baratiin irra caalaa fi ummati Ethiopia harki 90-97% baratee jira kanaaf mishoomaa fi guddinni biyya san keessatti akka rookeetaa dhuka’aa jira haajedhu malee,guyyaa TV Wayyaanee irratti lallabamaa jiru kana namoota biyya Ethiopia keessatti baratanii jireenya dhabuun karaa irra bulanii fi kanneen karaa irra rakkina isaanii baadhatanii deemaa jiran akka fakkeenyaatti suuraa isaanii walakkaa magaalaa Adaamaa keessa kaafnee kana waliin maxxansinee jirra.

Barnoota Ethiopia fi hegeree namaa

Barnoota Ethiopia fi hegeree namaa

Inni rakkoo fi gidiraa argee ilmaan qotee bulaa Oromoo iyyuu barateee hojii fi mindaa dhabuun karaa irra deemee kadhata,bakka bultii dhabee ala gala.Yoo miseensa ergamee bultootaa hin tahiin biyyatti keessa jiraachuu fi hojjechuu hin dandayu. Ummanni kaan ammoo barnooti haahafuu midhaan nyaatee bulu hin qabu. Mootummaan TPLF isa kamiin akka Ethiopia keessa namni baratee 90-97% jedhee akka lallabuu barbaade hin beeknu. Barattooti Oromoo Qeerroon barnoota isaanii fixan hojii dhabanii barandaa kanneen bulanii qabsoo saba isaanii itti xichaa jiran hedduu dha.Kaan ammoo osoo barnoota hin fixiin gara mana hidhaatti guuramanii deeman ifa gala dha. Dhihoo kana baatii Ebla 14,2011 dhalachuu Qeerroo irraa eegalee barattooti Oromoo hidhaman kumaatama tahu,kaan bakka buuteen isaanii hin beekamu.Kun hundi osoo jiruu humni barate guddate jedhanii yeroo lallaban nama hin raaju,amala Wayyaanee waan taheef.

 

Sabboonaa Qeerroo Hawaasaa irraa