Qeerroo: Kun Dhaamsa Oromiyaa ti!

(Qeerroo, Finfinnee, 31 Muddee 2011) Dhaloota keenya Qeerroo irraa dhaamsi darbaa jiru barri moofaa darbuu isaa, garbummaa immoo daranuu jabaatee nu waliin lufaa jiraatuu kan ibsuu dha.

Dhaamsi Oromiyaa immoo garbummaan hammaattee, kaayyoo dhalootaa jabeeffadhaa tii umurii garbummaa gabaabsaa kan jedhuu dha.

Dhaamsi viidiyoo kun kennaa Oromiyaa kana bara 2012 ti. Ilmaan Oromoo bakka jiran mara irraa waan qabaniin qabsoo Bilisummaa Oromoo tumsuun akka guyyaan bilisummaa dhiyaatu, umuriin garbummaa immoo gabaabbatu akka hojjatan kan dhaamuu dha.
Bilisummaan wareega barbaada; namuu hojiidhaan guyyaa bilisummaa haa dhiyeessu!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s