Aside

Qeerroo

Dhaamsa Bara Haraa 2014

Ummanni Oromoo fi Qabsaawoti Oromiyaa Bakkoota Adda Addaa Jirtan Baga Nagaan Waggaa Haraa 2014n Isin Gahe.

Baroota Jaarraa tokkoo ol lakkoofsisan dhufaa darbaa keessatti waanjoon gabrummaa akkaanii uumata keenya irratti fe’amuu irraan dararaan biyya fi uumata keenya irra gahe gita hin qabu. Kanuma cinaattis ummanni keenya diddaa gabrummaaf jecha wareega inni hin baasiin tasa hin jiru. Qabsaawotii fi jaallootiin biyyaa hanga har’aa wareega luubbuu fi qabeenya akkasumas jireenyaa itti kitimanii diddaa waanjoo gabrummaa gaggeessaa kunoo 2014n nu gahanii jiru.

Firii ijaarsaa fi wareega qabsaawota keenyaa bilisummaa fi walabuummaa keenyaan bakkaan gahuuf jecha uummanni Oromoo walii gallii fi keessattuu Qeerroon Bilisummaa biyya alaa fi Oromiyaa keessa jirtan ciccoomina qabsoon FDG gaggeessuun bara 2014 kan milkie fi injifatnoo akka taasifnu dhaamsa keenya dabarsina.

Barri 2013 gochaa farrummaa mootummaan Wayyaanee uumata keenya irratti gaggeesu irratti dabalee duulli akkaanii ilmaan sirna nafxanyaa ammaan dura Oromiyaa dukkanatti galchaniin amma illee Oromoo irratti banana dha. Addatti baatii muraasa kana keessatti duula farrummaa Oromoo gaggeessaa jiraachuu isaanii ni agarra. Faarsaa mooticha habashaa Mililiiin qabanii jibbiinsaa fi diinummaa Uummata Oromoof qaban muldhisaa jiru. Haalli kun ammo madaa saba Oromoo irratti gubaa dabaluu waan ta’eef  bara 2014 kanatti gochaa farrummaa kana irraa akka dhaabbatan dhaamsa dabarsina.

Qeerroon Bilisummaa sochii diinummaa sirni nafxanyaa fi Wayyaaneen karaa lachuu ummata keenya irratti gaggeessaa jiran gama hundaan of irraa qolataa qabsoo bilisummaa gaggeessuun Oromiyaa fi uummata Oromoo tiksuuf kan yoomii irra qophii ta’uu keenya ni mirkaneessina.

Barri kan bilisummaa fi badhaadhinaa nuuf haa ta’u.

Injifannoon Ummata Oromoof!!

Qeerroo Bilisummaa

Finfinnee Oromiyaa.

Muddee 31.2013

Afaan Oromoon:- Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa Bara Haaraa 2014

Afaan Amaariffaan:Ibsa Qeerroo bara Haaraa 2014 Amaariffaan

Aside

QEERROO ADAAMAA YUUNIVERSITII IRRAA

AMAJJII TOKKOO(1)

GUYYAA AYYAANA WARAANA BILISUMMAA OROMOO(WBO)

WAAN BADE BARBAADAA,WARAABESSI GUYYAADHAN YUUSUU

EEGALEERAA!

Nagaan haa dursu !?

Rakkoo Oromoo uuman lammiif haa ibsu..

jaaman lafa arguu dadhabeet,Abbaan garaa dhaamsa dhageetti dadhabee jedhama,akka gurra nuuf ergisatan barbaadna(GAMATAA QEERROO,YSTA) .Ilmaan Oromoo beekaa fi eegaa,hayyoota,quuqqamtoota seenaa fi seexaa ilmaan saba guddaa Oromoo hundaaf waamicha eenyummaa fi lamummaa Oromoo yeroon dabarsinu amma jenna. Akka lammii Oromoo tokkotti,madaa keenyatu qooruf goguu dideef fala dhumaa waliif soqna,waan waloo,waliin hirmaatan malee,lafee duwwaa tahu akka loon bona dhalee!

Egaa akkumaan kaumsarratti tuquuf yaalletti,Jaamanii lafa arguu dadhabuun rakkoo uumamaa tahuu mala;Garaaf jedhanii dhageettii dhaamsa dhabun uumamumarraayyuu faalladha.maalif yoo jenne qaamni miiraa ittin dhagahan gurra, garuu GARAAN hojii isaan ala bahee kan gurraa dhaale,uumama faale.kanaaf dhiiroo ,lammiilee koo galaa eenyummaa bobaa jalatti of hidhuun yoo nu feesise waa hunda dura nama garaaf dubbii dhageettii dhabe irraa nu haa baraaru jechuu jaalanna.kana waa malee qabannee gad bahuu hin barbaadne.Ummanni Oromoo gabrummaa fuula hin qabneen erga sakaallamee hidhamee amma tureera gadaansaa.Kanammoo tole jedhe diinaa goodanee laga ceee qeee Oromootti duulee farrummaa duguuggaa sanyii fi saamicha badhaasa Uumaama Oromiyaa taasifamu dura waan qabuufi dandeetti isaa bifa gurmaaeefi mijaaten duraa dhaabbataa tureera.ammas itti jira borus itti fufa.Kuni Oromoof ifannoo addaati yeroon jechu diina

QEERROO ADAAMAA YUUNIVERSITII IRRAA.docx

Amajjii 1, Guyyaan WBO golee Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa keessatti qophiilee garaa garaan kabajamuu eegale

Aside

Muddee 30,2013

Guyyaan WBO Amajjii 1 fi Barri Haaraan 2014 Golee Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa keessatti Uummata Oromoon haala hoaan kabajamaa jira. Guyyaan WBO Amajjii 1, Magaala Finfinnee keessattii fi Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti haala hoaan ayyaaneffatamee jira. Miseensotni Qeerroo, Sabboontotni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa maadhee maadheen walitti dhufuun alaabaa ABO qabachuun, dungoo diimaa magariisa diimaa ibsuun ayyaaneffatanii jiran. Yuuniavrsiitii Finfinnee damee kiiloo 6, 4 fi 5 Keessaa qindeessitootni maadhees addatti walitti dhufuun ayyaanessanii jiran. Miseensotni Qeerroo fi sabboontotni Oromoo Yuunivarsiitii kana keessaa hojiiwwan darban gabaasaan dhiyeessuun kan gamaggaman yoommuu tahu hanqinootaa fi jabinawwan jiran adda baasuun marii balaa taasisanii jiran. WBO cinaa dhaabbachuufis gumaata maallaqaa qarshii 1280 gumaatanii jiran. Shira mootummaan wayyaanee habashummaa dagaagsuuf Wallisaa Teediroos Kaasahuun ( Teddy Afro ) Qabachuun sirna nafxanyaa leellisuuf jiran kanneen baasii dandaan Biiraa Baddallee fi Meettaa dura dhaabbachuu fi mormuu isaaniis addeessanii jiran.

Haaluma wal fakkaatuun Guyyaan WBO jiraattoota magaala Finfinnee bakkeewwan garaa garaa keessatti ayyaaneffatamee jira. Kutaa magaalaa Gullallee keessatti sabboontotni Oromoo walitti dhufuun Guyyaa WBO kabajanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun Guyyaan WBO Amajjii 1, maadhee ABO waraana mootummaa wayyaanee keessatti argamaniin maadhee Haadhoo ABDII BORII jalaa walitti dhufuun alaabaa ABO qabachuun irbuu haaromsuun WBO cinaa akka dhaabbatan mirkaneessanii jiran.

Godina Harargee bahaa Yuunivarsiitii Haramaayaa, Dirree Dawaa, Magaala Dirree Dawaa, Harar, Awwadaay, Dhangaggoo fi Godina Harargee lixaa magaala Ciroo fi Yuunivarsiitii Haramaayaa Damee Ciroo keessatti qophiilee garaa garaadhaan ayyaaneffatamuu argama.

Gareen Qeerroo Bilisummaa Dhiha Oromiyaa Walitti Dhufuun Dhaamsa Guyyaa WBO fi Bara Haaraa Dabarfatan.

Aside

Muddee 29/2013 Hojii Gaggeesitoota Qeerroo Dhihaa Oromiyaa Godinalee Dhihaa Oromiyaa: Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Shawaa dhihaa, Shawaa Kibba Dhihaa, Wallaggaa Lixaa, Wallagga Bahaa, Qeellam Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti bara haraa jalbultii Amajjii tokko bara 2014 guyyaa WBO kabajachuu egaluu keenya ibsuun, dhaamsa bara haara dabarsinee jirra.
Dhamsaa Jalbultii Amajjii tokko Guyyaa WBO fi Bara haaraawa 2014. baga ittin isin ga’ee jechuu kan barbadnu:-
1. Hoggantoota Dhaaba keenya ABO,SHGS ABO, fi hoggantoota olaanoo ABO hundaaf.
2. Hayyuu Duree Dhaaba keenyaa ABO Jaal Dawud Ibsaaf,
3. Hogantotaa WBO sadarkaa garaagaraa irra jirtanii fi WBO hundaaf,
4. Qabsa’otaa Bilisummaa Oromoo biyyaa keessa fi Biyya Ambaatti qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga’uuf kuftanii ka’aa jirtan hundaaf,
5. Qeerroo dargaggoota Oromoo dhugaa saba isanii hubatanii qabsoo bilisummaa Oromoof biyyaa keessaatti diina fulduraa dhaabbachuun falmacha jirtan hundaaf,
6. Qindeesitotaa Sagalee Bilisummaa Oromoo(SBO) hundaaf!,
7. Qindeesitota marsalee wibsite Qeerroo,Gadaa.com, Anyyaantuu, marsaa Radio Afuura biyyaa, Sinbirtuu, TVGadaa, fi radio Sefenabalbal hundaaf,
8. Ummaataa Oromoo biyyaa Kessaa fi Biyyota hambaa garaagara keessa jirtan hundaaf,
Barri haaraan 2014 kun bara gammachuu, Tokkummaa, Jaalaalaa, kan abdii,  haamilee,milkii guddaan qabsoo saba keenyaa itti saffisifnu, bara itti Oromoon waldhaggeffachuun dhaaba tokkicha isaa ABO jalatti hiriiruun sagalee tokkoon abbaa irree wayyaanee itti of irra darbu, bara injifannoo fi bilisummaa isinif haa ta’uu jechaa dhaamsa keenya dabarsina.
Bara kanatti Uummaanni Oromoo hundii bakka jiruu hunda dammaqinsaa,siyaasaa, hawaasummaa, dinagdee, aadaa, fi Afaanii qabachuu qabna.
Keessattu uummata angoo qabutu waan hundaa murteeffachuu danda’a. Angoo abbaa biyyummaa keenya kabachiifachuuf dhugaan tarree qabsoo keessatti hiriiruun bilisummaa saba keenya fi walabummaa biyya keenya Oromiyaa mirkaneeffachuuf yeroon gamtan qabsa’ani fi gumacha qabsoo bilisummaa Oromoof gochuuf ABO fi sochii warraqsa bisilisumma Oromoo Qeerroo cina dhaabbachuun, addaatti deeggarsa barbachiisa gochuun yeroon humna waraana bilisummaa Oromoof(WBO)f itti dirmannuuf amma.
Bara kanatti Oromoon tokkummaa fi murannoo qabsoof qabu daran cimsee ijifannoo waaraa akka goonfatuuf bakka jirrutti kutannee ka’uun barbaachisaa dha jenna.

Nuti Qeerroo Bilisummaa qabsoo hayyoota,fi gootota ilmaan Oromootiin eegalamee as ga’ee fiixaan baasuuf Amajjii 1/1/2014 kabaja Guyyaa WBO amma eggallee jirruu irraa egaaluun waadaa keenya kan haromsinu ta’uu dhaamsaa keenya uummata Oromoo cufaaf dabarsina.
Injifannoon Ummata Oromoof!
Dhaamsa gaggeesitoota Qeerroo Bilisummaa

Jimmaa, Dhiha OromiyaaBiyyaa

Muddee 29/2013

 

HORN OF AFRICA: Humanitarian Situation Deteriorates as New Year comes and goes

Aside

HRLHA Fine

December 28, 2013

HRLHA’s 2014 New Year Message

Dear friends,

Time does seem to pass ever more quickly. Has it really been a year since the HRLHA office last shared its thoughts on the occasion of the 2013 New Year? The fact is our attention is totally consumed by the job we are doing. For those who are languishing in prisons simply because they hold different political views from those of the ruling party of Ethiopia, for those Ethiopians and others who escaped from fear of persecution and are in refugee camps or live on the streets of the countries they took asylum in looking for their daily slice of bread, even a minute is too long. Soon we all will be joining together to welcome a new year with another new hope to do better. We must recognize the fact that doing better doesn’t happen simply because we wish it to be true. Rather, first we need to take our time and assess this year’s achievements or losses and compare them against the promises we made as this year began. In short, it is a time for “self-analysis”.

We can safely say the outgoing year has been the most turbulent year for defenders of human rights in the Horn of Africa and elsewhere. The struggles of the people which have been inflamed for over two years in North Africa didn’t come to an end and continued to reverberate in the Middle East and in North Africa. The people were attempting to rid themselves of dictatorial regimes and create a better democracy. Fearing that unrest would spread into the sub-Saharan countries, the governments of this region have been very busy in the past two or more years to silence any type of civilian movements in their respective countries. For example, in Ethiopia any individual or group who didn’t support the policy of the governing party was/were automatically labeled as terrorists. Muslim community members who opposed the involvement of the government in their religious affairs, farmers who resisted eviction from their ancestral lands, university students who demanded the improvement of university teaching and learning environments on their campuses were labeled as terrorists and imprisoned, tortured and sometimes killed- thousands escaped to neighboring countries. In general, the prolonged political unrests in, Ethiopia, Somalia, Sudan, S. Sudan and others made these regions unsafe places for citizens to live; they have produced the largest numbers of refugees ever seen in the past decades. Thousands have fled their homelands to seek safety in neighboring countries, including in Yemen, and Middle East Arab Countries out of a fear of persecution and imprisonment.

The Human Rights League of the Horn of Africa and other human rights organizations have repeatedly reported on the humanitarian crises in the Horn of Africa in the outgoing year.

Even though we faced human and financial challenges in the outgoing year and much work remains to be done, I would like to take this opportunity to recognize some significant human rights achievements recorded in 2013 by the HRLHA. Many violations of human rights were compiled and disseminated- written and oral presentations on human rights violations in Ethiopia included – were made at United Nations Human Rights Council session of 2013. Another major accomplishment which I would like to mention is we managed to open HRLHA’s Regional branch office in Uganda/Kampala in October 2013, an event that we strongly believe will help to strengthen the involvement of HRLHA in communities of the region and enhance the efforts of the agency in getting effective results.

Finally, I wish a stable, peaceful, joyful and healthy New Year for all of HRLHA’s members, supporters, staff, volunteers, and friends in the Horn of Africa Countries and elsewhere. I hope the coming New Year will bring democracy, and respect for all forms of freedoms and human rights. Let all people be free from tyranny and suffering at the hands of their dictator governments.

“We fight for Human Rights!”

With Regards,

Garoma B. Wakessa

Executive Director