Godina Baha Wallaggaa HORROO ALALTUUTTII dargaggoon 8 qabamanii hidhaan akka dararamaniif Darbarfamanii Kennaman.

Aside

because-i-am-oromoFulbaana 30,2016 ,Dargaggoota kana hidhaaf kan dabarsee kennee fi waraana Agaazii TPLFn akka qabaman kan taasise kaabinoota OPDO

1 ,Addisuu Saaqqataa kantibaa
2,Waggarii Dhabaa Durata aa gandaa
3,Badhasaa jalduu dhimmanagenyaa kanneen olii sadan kunneen lukkeewwaan Wayyaanee ta’uun dargaggootaaf maatii dargaggootaa hiraarsaa jiru

Poliisota Ijoollee kana qaban Continue reading

 MATAKKAL WAMBARAATTI FINCILLI ITTI FUFEE JIRA!

Aside

Fulbaana 30,2016, Odeessi Qeerroo Gaalessaa akka addeessetti ilmaan Oromoo Godina Matakkal Wambaraa gaaffii eenyummaa isaanii dhiyeessaa akka jiran hubachiisuun,Ayyaana Masqalaa irrattis Qeerroon Aanaa Gaalessaa Walleelee Aadaa fi Warraaksaa weellisuun gaaffii eenyummaa isaanii dhiyeessan!

Ergamtootni murna Xinnoo kanaa, Marsariitii Waajjira Komunikeekeeshinii Aanaa Gaalessaa irrattis, Uummati_Shinaashaa_Afaan_Oromootiin sirbuun ayyana masqalaa kabajan jechuun gaaffii eenummaa uummata Matakkal

Gaalessaa haauuf yaalanii jiru. Continue reading

Hiriira Hagayya jahaa irratti kan qabaman ilmaan Oromoo 17 mana murtii Qirqoos/Golbootti dhiyaatan‏

Aside

Fulbaana 30,2016,Wanbadeen Murna TPLF guyyaa har’aa hidhamtoota 45 keessaa 17 mana murtii magaalaa Finfinnee Cirqoostti(Golbootti) dhiyeessuun,  Onkoloolessa  09,2016tti beellamee jira.Himatamtoonni kun badii tokko mlee,hanga har’aa kan hiraarsamaa jiran yeroo ta’u Hiriira guddicha Oromiyaa Hagayya jahaa irratti qabamuun isaanii ni yaadatama! Continue reading

Sochii Diddaa Gabrummaa Saba Oromoo (Sadaasa 2015 – Hagayya 2016)

Aside

Gaaromaa B. Waaqasaa Hagayya 30, 2016

 Seensa

Barreffamni kun kan xiyyeefate sochii saba Oromoo sababa moottummaan abbaa irree Itoophiyaa “Finfinnee Karoora Guddicha Oromiyaa waliin walitti dabaluu “Addis Ababa – Oromia region integrated master plan” jechuun base mormii bara 2014 baatii Eeblaa keessa eegale irraa kaasee hanga ammaatti sochiiwan bifa adda-addaatiin adeemsifamaa ture fi ammas kan itti jiru irrati dha.

Karoorri magaalaa Finfinnee diriirsuuf moottummaan Itoopiyaatiin bara 2014 keessa labse, magaala Finfinnee fi magaalaalee 36 naannoo Finfinnee jiran walitti dabaluuf kan aggaamame ture. Sababa kanaanis yoo xiqqaate qotate bulaa Oroomoo miliyoona lamaa ol ta’an qee abbaa isaanii irraa buqisuuf kan karoorfame yoo ta’u lammii isaanii gaaga’umsa irraa baraaruuf barattootni Oromoo yuunivarsitii karoora kana gufachiisuuf sochiii mormii eegalani. Sochiin barattoota yuuniversitii Ambootiin eegalame guyyoota yartuu keessatti gara man barnootaa sadarkaa ol’aanaa fi gidduu galeessa akkasumas gara gandoota Oromoo maraatti babal’ate. Kunis ibidda hoongee ta’ee magaalotaa fi baadiyaalee Oromoo waliin gahuun karoorri moottummaan abbaa irree baafate ibdatti shidame . Loltootni moottummaa Itoophiyaa sochii diddaa saba Oromoo kana gara jabinaan tarkaanfiilee irratti fudhate, Oroomota 80 ol ajjeesani, dhiboota madeessani, kumaatama gara mana hidhaatti guurani. Humna waraanaatti dhimma bahuun yeroof dhaamsuu danda’ani. Yeroof human waraanaatiin ukkamsamee ganna tokkoof eega turee booda qophii fi qindoomina guddaadhaan Sadaasa 2015 keessa magaala Gincii keesatti sochiin bifa haarawaan eegalame. Fincilli diddaa saba Oromoo marsaa lammaffaaf magaalaa Gincii keessatti buruqe magaalaalee fi baadiyyaa Oromiyaa guyyoota yartuu keessatti waliin gahee hanga har’aatti itti baatiiwan sagal oliif osoo wal-irraa hin citiin gageeffamaa jira. Bareefamni kunis sochii diddaa saba Oromoo baatilee saglan dabran keessa ademsifamaa ture irratti kan xiyyefate dha. Continue reading

Dargaggoon Oromoo Hojii Qophee Qulqulleessuun bulu ,Ammoo Barreessaa Kitaabaa Asoosama “Uddeellaa” Jedhu barreesse bakka b’ue wallaalame

Aside

20160927015214Fulbaana 29,2016 Dargaggoon kun maqaan isaa guutuun Galataa baayyisaa jedhama.

Dhaloonni isaa godina Wallaggaa lixaa Gullusoo bakka jedhamtutti dhalatee guddate. Hojiinsaa idileen magaalaa Naqamtee keessaa kophee qulquleessee jireenya isaa nama ittiin of jiraachisuudha. Galataan kanaan duras kopheema qulqulleessuun Asoosama maqaan isaa ” UDDEELLAA ” Jedhamu barreessee nama uummata isaaf gumaache akka ta’e jiraattonni tokko tokko nuuf eeranii jiru.
Haata’uutii Dargaggoon Galataa Baayyisaa Gidduu kana Osoo magaalaa Naqamtee keessaa kophee qulqulleessaa jiruu bakka hojii isaatii deeninnatoota magaalaa Naqamtee keessa jiraniin  butamee achi buuteen isaa dhabamee jira. Yeroo qabamee deemes harki isaa sansalataan boodatti hodhamuun konkolaataa sireeffii jedhamu keessatti xaxamee hidhamuun magaalaa naqamtee keessaa butamee akka dhabame bira ga’amee jira.

Godina Arsii Lixaa Alambadaa Keessatti Qeerroon Bilisummaa FXG Itti Fufanii Olan.

Aside

Arsii lixaa Alambadaatti guyyaa har’aa Fulbaana 28/2016 saa’atii 11 Irraa kaasee Qeerron daandii cufuun mormii gaggeessaa oolee hanga galgala kana saa’atii 2:00tti wallee warraaqsaa Caalaa Bultumee ka’i Qeerroo hin kaanaa jedhuun daandiirra garmaamaa jiru

Waraanni Agaazii TPLF Qaanyii Tokko Malee Abbootii Amantii Hiriira Nagaa Bahanitti Dhukaasaa Turuun Beekamaa Dha.

Aside

luba-daaniel-abraham-mandiiGaafa Hagayya 7, 2016 Luba Daani’eel jedhama.Godina Wallaggaa Magaalaa Mandii keessatti yeroo darbe hiriira nagaa gaggeeffamuuf ture sanarratti uffata ittiin waaqeffachiisan,Kitaaba Qulqulluu fi Fannoo baatanii Uummata fuuldura bu’uun hiriirsisan.

Ejjennoon itti aanee hiriira sanarratti fudhatame akkuma beekamu waraanni Agaazii TPLF amantoota ykn namoota isaan faana hiriiraa turan irratti reebichaa fi ajjeechaa erga gaggeessan booda Luba Daani’eel harkaa Kitaaba Qulqulluu fi Fannoo harkaa darbatanii erga reeban booda gara mana hidhaatti darbatan.

Yeroo ammaa kanatti erga gaafa hidhamee kaasee yaalli fayyaa tokkollee hin taasifamneef. 
Abbootiiin Amantii kaaniifis fakkeenya gaarii taatan. Seenaan yoomuu sin yaadata. Dhugaa barsiisaa,dhugaaf hidhamaa,dhugaaf du’uun Abbaa Amantaa ta’uu mirkaneessitan.

Godina Arsii Bakkoota Gara Garaa Keessatti Diddaan Ummataa Jabinaa Itti Fufe,Waraanni Agaazii(TPLF)s Ummata Nagaa Goolaa Jira.

Aside

Fulbaana 27,2016,Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa siree keessatti Qeerron Daandii cufee Wallee warraaqsaa Eebisaa Adunyaatin garmaamaa jira.

Kanuma waliin Arsii aanaa Diksiis Hamdaa magaalaa Diksiis keessatti kaabinootni OPDO ummata dararaa turan ammas gocha isaanii kana kan durii caalatti cichanii dalagaa jiraachuu fi miseensota ABO fi OPDO jechuun addaan baasanii namoota miseensota ABO ti jedhanii shakkan hiisisaa fi reebsisaa jiran maqaan isaanii akka armaan yeroo ta’u maqaan isaanii :-

 1. Muhaammad Qotichaa itti gaafatamaa dhimma nageenya aanaa
 2. Inispeektar Tashoomaa Mangistee
 3. Biraanuu Adaree itti gaafatamaa milishaa aanaa
 4. Bulbulee Muhaammad Bulchaa ganda 01Ta’uun beekamee jira.

Gama biroon achuma Godina Arsii lixaa aanaa Shaallaa gandoota ollaa magaalaa Shaallaa keessatti komaandoon ummata isaan dheefa daggalatti gale isintuu shiftaa bosonatti nurratti sooraa jira jechuun reebicha hamaa ummata nagayaa irraan gayaa jiru.ummanni magaalaa Shaallaa fi gandoota baadiyyaa jeeqama hamaa keessa jirra waan.ABO hin deggeriina jechuun kan ummata biyyattii shororkeessaa jiru sirna abbaa irree loltoota TPLF dha.

Arsii lixaa aanaalee Shaashamannee fi Shaallaa jiddutti kan argamu gaara Harree keessatti waraanni Agaazii ummatarraa hidhannoo hiikaa jedhamanii bobbaafaman tarkaanfii ummanni irratti fudhateen waraanni agaazii lama ummataan reebamanii galaafatamuun beekame. Continue reading

SBO Fulbaana 28,2016. Oduu, Haala Godina Kibba-bahaa irratti gaaffii fi deebii miseensa G/S ABO Jaal.Dachaas Roobaa waliin godhame kutaa xumuraa fi dhaggeeffatamuu kan qabu, akkasumas Irreecha 2016 Torontoo Kanadatti dhiheenya kabajame irratti gabaasa qindaa’ee fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Aside

Ilmaan Oromoo Affaar Keessatti Hidhamanii Turan Keessaa Namni Kudhan Fulbaana 26,2016 Mana Murtii Massalamiya Finfinnee Irratti Dhihaatan.

Aside

Fulbaana 27,2016 Finfinnee

because-i-am-oromoHimatamtoonni Sabboontoti ilmaan Oromoo kudhan(10) ammas guyyaan beellamaa irratti gaafatame! Himatamtoonni kun hirira guddicha Fifinnee Hagayya 6 bara 2016 irratti kan qabamanii fi gidirsaa Awaash booda, namoota 45 ta’anii kan hambisaman yeroo ta’an,yeroo ammaa kana “hiriira dirqama mootummaa beeksisuu dhabuu” ba’an maqaa jedhuun himatamanii beellama isaanii irratti guyyaa kaleessaa jechuun Fulbaana 26/2016 dhiyaatanii turan. Himatamtoonni kun, gartuudhaan kan mana murtii Massaallamiyaa jedhamutti himatamanii fi baay’inaan saddet yeroo ta’an, mana murtiitti dhiyaatanii hojjettoonni mootummaa hojiirraa dhorkamanii jiranii fi karaa seeraa alaa daangeffaman mana murtichaa mana hidhaa fi to’annaa keessa turuu keenyaaf waraqaa raga nuuf barreessaa hojiitti akka deebinuuf” jedhanii yeroo gaafatan Abbaan Murtii Andargachoo Jimaa jedhamu, waraqaa kana isaanii barreessuf,akkasumas bilbila isaanii Komishiniin poolisii Finfinnee irraa saame ajajee deebisiisuuf illee homaa aangoo akka hin qabne dubbachuun gaaffii isaaniitiif wajjiricha poolisii Addis Katamaa akka gaafatan ajaje.

Himatamtoonni kun,qabeenyaa isaanii irraa saamame qarshii, uffataa fi kophee akkasumas bilbila isaaniitiif, Waajjira Poolisii Addis Katamaa yeroo gaafatanitti waajjirri poolisii sun “bilbillikoo naaf haa deebi’u jedheetii waraqaa iyyannoo galfadhu” jedhamuun qabenyaa isaanii galmaa’ee irraa fudhatame akka iyyataan fudhatan jechuun hojii qaanessaa akkasii waajjirri poolisii sun hattuu gurmeessee ilmaan Oromoo hachisiisuu irra darbee saalfii wallaaluu fi lammiileetti qoosuun isaa beekameera Himatamtoonni kun ammas gaafa 6/10/2016tti kan beellaman yeroo ta’u, himatamtoonni kun:-

 1. Dirribaa Koorsaa Maammaa…. B/saa
 2. Eebbisaa Bal’inaa Qana’aa…. B/saa
 3. Baay’isaa Magarsaa …. H/mootummaa
 4. Taagal Daaqaa Waggaarii …H/mootummaa
 5. Magarsaa Baqqalaa … H/dhuunfaa
 6. Yaadataa Biraanuu….. Gaazexeessaa
 7. Mo’iibuli Misgaanuu…. Barataa
 8. Joonsee Ayyaanaa …..Gaazexeessaa jedhamu.Hidhaafi ajjeechaan qabsoo Uummata Oromoo duubatti hin deebisu.

U.S. CONCERN OVER ETHIOPIA

Aside

FILE – U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield.

FILE – U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield.

(VOA News) — The United States is very concerned over the situation in Ethiopia, particularly the instability in the Oromia and Amhara regions.

The United States is very concerned over the situation in Ethiopia, particularly the instability in the Oromia and Amhara regions, Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield said in an interview. Speaking in New York on the sidelines of the UN General Assembly meeting, Assistant Secretary Thomas-Greenfield called the response by the government to protests an “intense and somewhat harsh crackdown:”

“We have had discussions with the Ethiopian government encouraging that they have dialogue, and that they open the possibly for press freedom, civil society’s ability to function, and that many of the people who have been put in jail be released.”

In Oromia anti-government protests began in November 2015, and they have also occurred in the northern Amhara region.

Assistant Secretary Thomas-Greenfield said the United States believes that the situation in the country could deteriorate and that the Ethiopian government is aware of that possibility as well.

“We’ve met with Prime Minister Hailemariam [Desalegn] in New York, and we have encouraged him to look at how the government is addressing this situation.”

“We think,” she said, “it could get worse if it’s not addressed – sooner rather than later.”