Godina Wallaggaa Aanaa Qellem Gaa’oo Qeebbee Keessatti FDG Ka’en Wal Qabatee Qonnaan Bultooti Oromoo 30 Ol Hidhuu Qeerroon Gabaase.‏

Aside

Qellem Gaa’oo Qeebbee; Caamsaa 31,2015
Because I am OromoFilannoo Wayyaanee torbee har’aa jechuun Caamsaa 24,2015 gaggeeffameen wal qabatee uummanni oromoo fi barattootni Oromoo bakka garagaraatti FDG finiinsaa itti fufuun yeroodhaa yerootti gabaasni isaa darbaa jira. ammallee haaluma wal irraa hin cinneen oromiyaa keessatti kan itti fufeedha.

Godina Qellem aanaa Gaa’oo Qeebbee, ganda Qonnaan Bulaa Leeqaa Kobbachaa jedhamu keessatti torban kana qonnaan bulaan shiraa fi filannoo kijibaa mootummaa wayyaanee wal qabsiisuun diddaa kaasee jiraachuu Qeerroon gabaasee jira. Erga filannoon filannoo kijibaa tahe, erga mootummaan wayyaanee uummaata sobee, erga sagaleen uummataa mootummaadhaan hatamee, jechuun Caamsaa 25,2015 irraa akasee aanaa ganda garagaraa keessatti diddaan qabate guyyuudhaan jabaatee kan dhufee fi Wayyaaneen humna bittimneessaa gara sanatti erguudhaan qonnaan bulaa nama 30 ol mana hidhaatti darbee reebichaan hiraarsaa jiraachuu Qeerroon gabaasa. Qotatee bulaa nama 30 keessaa waajjira poolisii magaala Arroojjii jedhamtutti kan hidhamanii jiran maqaan muraasni nu qaqqabe keessaa Qonnaan Bulaa:

 1. Toomaasa Uwwisaa
 2. Gasullaa Tasfaayee
 3. Nagaasaa Kibbii,
 4. Milkii Kibbii,
 5. Lammaa oljirraa,
 6. Simoon Uwwisaa,
 7. Fedhesaa Baqqalaa
 8. Toofik Abdallaa
  Kanneen jedhaman torbee kana guyyaa guyyaatti qonnaan bulaa FDG finiinsaa jiru waraana agaazii gara sanatti erguudhaan qabsiisee
  tumsiisaa jira, namootni kun waajjira poolisii kanatti guyyoota qabaman irraa kaasee hedduu reebichi irraa gahaa jiraachuu fi uummanni
  qonnaan bulaan aanaa kana keessa jiraatu FDG itti fufee akka jiru Qeerroon gabaasa.

Wallagga Horroo Guduruu Keessatti Ummanni Magaalaa Fi Baadiyyaan Tokkummaan Ka’ee FDG Gaggeessaa Jira,Loltooti Wayyaanee Amma Galgalaatti Qabaneessuu Hin Dandeenye.

Aside

Caamsaa 31.2015 Magaala Finca’aa

diddaa9Wallagga, Horro Guduruutti keessatti har’a Caamsaa 31,2015 FDG uummataan Finine, Aanaan Guduruu fi magaalli Finca’a fincila uummataa dura dhaabbatuuf humni waraana Wayyaanee ergame uummata dura dhaabbachuu hin dandeenye.
Uummanni qonnaan bulaan, daldalaan, hojjetaan mootummaa barattotni, jaartii fi jaarsa osoo hin jedhin dargaggoonni godina Horro Guduruu aanaa Guduruu keessa har’a mootummaan Wayyaanee hattuu dha, kana booda jalee Wayyaanee OPDO hin barbaannu, hattuu fi saamtuun nurraa haa kaatu kan jedhe uummatichi ganama sa’a 1:00 irraa kaasee hanga galgala kana sa’a 11:00tti jechuun guyyaa guutuu daandiitti bahee oole, akkasuma hojjetootni warshaa sukkaaraa Finca’aa keessaa hojjetan guyyaa boruu kaasanii hojii akka dhaaban beeksisan.

Weelluwwan qabsoo dargaggoota oromoon Guduruu keessatti dhagayamaa oole, Hattoota Wayyaaneef bakka hin qabnu, Sagaleen keenya hatame aangootti fufe mootummaan wayyaanee, Wayyaaneen hattuudha. Hidhamaan keenya amma nuuf haa gadhiifamu OPDOn maxxantuu saree, haadha garaa kan sabashee diinatti gurgurteedha. Kottaa waliin kaanee Bilisummaa fi walabummaa keenya mirkaneeffanna. Oromiyaan Ni Bilisoomti Jechuudhaan dhaadanno fi weelluu garagaraa uummanni aanaa Guduruu keessaa dhageesisaa oole, guyyaa keessaa gara sa’a boodatti humni waraana Wayyaanee bakka biroodhaa dhufe kan achi jirutti dabalame uummata dura dhaabbate, uummannis cabsee bira darbe, sagalee isaaa dheeressee wal dhageesise, humni waraana wayyaaneen diddaa uummataa har’a aanaa Guduruutti qabsiifame dura dhaabbachuu hin dandeenye. Itti fufee jira. Hojjetootni warshaa Sukkaaraa Finca’aa kana booda hojii dhaabuun gara FDG seenuu wal akeekan. FDG itti fufeera.

Warraaqsi Bilisummaa Dargaggoota Oromoo Itti Fufuun Godina Wallaggaa,Horroo Guduruu Keessatti FDG Itti Fufe.

Aside

diddaa9Caamsaa 30,2015 Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti FDG uummata Oromoo fi dargaggoota Oromoon Jabbaachuun Walqabatee barsiisotni
Oromoo kan keessatti argaman namootni 12 hidhamuu maddeen Qeerroo gabaasan.
Diddaan Uummataa kallattii hundaan mootummaa abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF irratti jabaachuun kan itti fufe yoo ta’uu, Godina Horroo
Guduruu Wallaggaa AANAA AMMUURUU jedhamu keessatti diddaan uummata daran jabaachuun mootummaa Wayyaanee guyyaa irraa gara guyyaatti raafama guddaa keessa galee jira.

Wayyaaneen gaaffii uummataaf deebii kennuu dhabuun ilmaan Uummata Oromoo qaroo biyyaa ta’an qabee hidhuu fi dararaan gochaa diinummaa isaa calaqisiisuu fudhachaa jiraachuun ibsame jira, haaluma kanaan ilmaan Oromoo kanneen barsiisotni Oromoo keessatti argaman AANAA AMMUURUU irra Caamsaa 29/2015 maqaa uummata nurratti kakasuun fincila nurratti gaggeessaa jirtu jedhamuun fi isin miseensota Qeerroo
Bilisummaa Oromooti jedhamuun qabamuun kanneen hidhaman ta’uu madden Qeerroo bilisummaa magaalaa Shaambuu irraa gabaasan.ilmaan Oromoo hidhaman kessaan kanneen maqaan nu ga’ee jiruu keessa:
1.Barsiisaa Arabuu Yaasiin
2.Barsiisaa Jireenyaa Dachee
3. Barsiisaa Gammachuu
4.Dargaggoo Garramuu Biyyansaa kanneen keessatti argamaan AANAA AMURUUtti hidhamuu maddeen keenya gabaasan.mootummaan wayyaanee hidhaa fi ajjeechaan warraaqsaa FDG fi bilisummaa keenya dura dhaabbatus nuti ilmaan Oromoo wareegama kamiifuu of qopheesinee mirga keenyaa fi bilisummaa keenyaa kabachiifachuuf murteeffannee kaane jirra jechuun dhaammata sabboontootni Oromoo dhaammatu.

Yuuniversitiilee Gara Garaa Keessatti Ka’e Gaaffiin Mirgaa Barattoota Oromoon Itti Fufe.

Aside

Caamsaa 30,2015 Adaamaa

DSC00047Yuuniversitii saayinsii fi teknoloojii Adaamaa keessatti Caamsaa gaafa 27/2015 barattootni waraqaa garagaraa mooraa keessatti facaasuun
kan dhagayame YEROO BILISUMMAAN KEENYA DHIYAATE KANATTI HIN CALLISNU YAA BARATTOOTA OROMOO KA’AA kan jedhu barattootni waraqaa balaliituu bittimsuun eegduwwan mootummaa Wayyaanee bakkaa kan sochoose tahee jira, akkasuma yuuniversitii Bulee Horaa, Madda Walaabu fi Haromayyaa keessatti walleewwan qabsoo dhageessisuu, mootummaa Wayyaanee hin barbaannu, bulchiinsi Wayyaanee nugaheera jechuu fi barumsa dhaabuun gara FDG olkaasuun uummata dhageesisuu fi hirmaachisaa jiraachuu Qeerroon gabaasaa jira.

Gaafa Caamsa 29/2015 barattootni mooraa Yuuniversitii Bulee Horaa keessaa qabamanii bahan yeroof maqaa isaanii argachuu baannus ilmaan Oromoo sabboonummaa qabanii fi kijibni mootummaa Wayyaanee wayita kana aangoo isaa itti fufee jiraachuuf karoorfate kun yoomiyyuu cal kan nama hin jechiisne tahuu barattootni diddaa gaggeessanii fi kanneen fincila kaasuuf adda dureedha jedhamanii shakkaman tikoota wayyaaneen qabamanii mooraadhaa bahuus gabaasni Qeerroo nugahe hubachiisa. FDG ammas haaluma wal irraa hin cinneen itti fufee jiruudha.

Yuuniversitii Mattuu Keessaa Barattooti Oromoo 7 Waraana Wayyaaneen Ukkaamfamanii Kaan Reebicha Irraa Dheessuun Mooraa Gadhiisan.

Aside

Caamsaa 30,2015 Mattuu

Because I am OromoBarattootni Yuuniversitii Mattuu mooraa keessatti  FDG guyyaa filannoon Wayyaanee gaggeeffame irraa kaasee itti fufiinsaan aarsaa kaffalaa jiru. Gama tokkoon barumsa isaanii dhiisanii gara mirga uummata bal’aa uummata Oromoo kabachiisuu dhaaf torbee kana guutuu humna waraana Wayyaanee dura dhaabbatanii FDG finiinsaa jiru, humni waraana Wayyaanees didaa yeroon kan wal qabate barattoota harka qullaa mooraa
fi doormii ciisicha isaanii seenuudhaan barattoota hedduu reebuu fi dhaanicha suukkanneessaa irratti raawwataa turan, barattootni sabboontootni moorichaa guutummaatti humna waraana Wayyaanee dura dhaabbataa turan, ammas haaluma kanaan kan itti fufe yoo tahu barattoota muraasa waraana Wayyaaneen qabamanii bahan guyyoota lamaan kana bakka buuteen isaanii dhabamee jiru keessaa:-

 1. Warquu Darajjee-barataa Engineering waggaa 3ffaa
 2. Guutuu Baqqalaa-barataa Engineering waggaa 2ffaa
 3. Amaddiin Jamaal- barataa Engineering  waggaa 2ffaa
 4. Shimallis Durgommee-barataa waggaa 3ffaa
 5. Ibrahim Rundaas-
 6. Oliiqaa Gechoo-
 7. Ermiyaas Leellisaa-

Kana malees  walakkaa ol yeroo ammaa bosona naannoo sanaatti badanii dhaanicha fi qabamuu baqatanii fi guyyaa guyyaadhaan barattootni ammas humna kanaan qabamanii bahaa akka jiran Qeerroon gabaasee jira.

Godina Lixa Shaggar Aanaa Midaa Qanyii Keessaa Oromoonni 160 Ol Hidhaman,Gaaffiin Mirgaa Uummanni Oromoo Kaasanis Jabinaan Itti Fufee Jiraachuu Qeerroon Gabaase

Aside

diddaa9Caamsaa 29/2015 Godina Lixa  Shaggar AANAA MIDAA QANYII tti Uummatni Oromoo  filannoo  fakkeesii fi sobaa Wayyaanee irratti dammaquun  mormii guddaan  dura dhaabbachuun FDG qabsiisan jabeessuun itti fufan. Uummatni Oromoo Qoteebulaa, Dargaggoota fi Barattootni Oromoo 160 ol ta’an jumlaan hidhaman.

 Uummatni Oromoo Godina lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYII  keessatti filannoo  fakkeessii abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO maqaa dimookiraasii sobaa fi filmaata sobaa baachuun Uummata ganna 24 guutu gowwomsaa jiraate irratti dammaquun dargaggoota isaa Qeerroon Bilisummaa Oromoo waliin wal ta’uun  filannoo Caamsaa 24/2015 gaggeeffame kun, Soba, waliin dhaahaa fi itti fakkeessii ta’uu Uummatni hubachuun   filmaata Wayyaanee dura dhaabbachuun FDG kaachisuun  mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa deeffachuuf qabsoo warraaqsaa FDG karaa nagaa fi dimookiraatawaa ta’een finiinse, Wareegama qaalii itti kaffalaa jiraachuun ibsame jira. Mootummaan Wayyaanees Warraaqsa FDG Uummata Oromoo fi dargaggootni Barattootni Oromoo gaggeessan kana dura dhaabbachuuf humna waraanaa guddaa fi poolisii federaalaa uummatatti bobbaasuun dhukaasee madeessaa, ajjeesaa fi hidhaa fi ukkamsee gara dabarsaa jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan yeroo amma kanatti AANAA MIDAA QANYII Irratti uummatni Oromoo 160 olitti lakka’aman hidhamuun gabaafame jira. Kanneen hidhaman keessatti manguddootni ganna 70 olii illee kan argamaan ta’uun beekamera. Kanneen hidhaman keessa ammaf maqaa namoota muraasaa argannee jirra, isanis:

1.      Barataa Gaadisaa Bultumaa barataa kutaa 10ffaa M/B  Baallammii sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa.

2.      Obboo  Guzoo Diroo  manguddoo jaarsa biyyaa umriin 70 , ganda Tulluu Umburaa

3.      Obboo Taakkalaa Hirphaa ganda Tulluu Umburaa

4.      Obboo kindee Hirphaa  ganda qotee bulaa Tulluu umburaa

5.      Obboo Dhibbaa Addunyaa  qotee bulaa

6.      Obboo Goduu Gaaddisaa ganda qotee bulaa Tulluu umburaa

7.      Obboo Abbee Caalumaa qotee bulaa,

8.      Obboo Shaanduu Tamasgeen, ganda qotee bulaa Dirree Weennii

9.      Obboo Tarfaa Iddeessaa  ganda qotee bulaa Boquu Nissoo , qabeenyaa isaanii saamamuun kan hidhaman

10.  Obboo Caalumaa Nagaraa ganda Boquu Nissoo qabeenyaa isaanii saamamuun kan hidhaman

11.  Obboo Xuuqur Birdiidaa ganda Boquu Nissoo qabeenyaa isaanii saamamuun kan hidhaman. Lakkofsa 9- 11tti kanneen argamaan maatii isaanii waliin hdhaman.

12.  Obboo Taadasaa Galmeessaa ganda qotee bulaa Goosuu Wangee Umriin isaani ganna 67 kan ta’e.

13.  Obboo Dabalee Guddataa  ganda qotee bulaa Goosuu Wangee

14.  Obboo Birri’aa Disaasaa ganda qotee bulaa Goosuu Wangee

15.  Obboo Tarfaa Waljirraa ganda qotee bulaa Goosuu Wangee

16.  Obboo Shibbiruu Maammoo ganda qotee bulaa Goosuu Wangee

17.  Obboo Biraasaa Naggasaa ganda qotee bulaa Goosuu Wangee,

18.  Obboo Gurmeessaa Namee ganda qotee bulaa Goosuu Wangee, kanneen keessatti argaman irra caalaan hidhamtoota kanaa qonnaan bultootaa fi Abbootii maatii guddaa gaggeessanii fi jaarsolii biyyaa ta’uun ibsame jira, ilmaan Oromoo kunneen hidhamuun ittumaa Uummata gara FDG tti kan jabeessee yoo ta’uu uummatni hidhaa fi du’a sodannee bara baraan abbaan irree nuti hin taphatu jechuun ummatni FDG jabeessuun itti fufe.

Kana malees Yeroo amma kanatti AANAA MIDAA QANYII keessatti Manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa hanga sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inatti cufamanii jiru. Waajjiraaleen bulchiinsa aanaa, Qonnaa, Fayinaansii fi barnootaas hojii dhaabani jiru, haalli qabatamaan sochiin warraaqsaa Uummataa  fi qeerroon barattootni Oromoo finiinsa jiran dhugaatti karaa bilisummaa ta’uu fi akka Mootummaan biyyatti irra hin jirree saaxilee jira.

Gaaffii Mirgaa Barattooti Oromoo Yuuniversitii Mattuu Eegalan Jabaatee Itti Fufuun Waraanni Wayyaanee Barattoota Irratti Dhukaasa Banuun Mooraa Dhuunfate.

Aside

Qeerroo KaiGaafa  Caamsaa 27/2015 Godina Iluu Abbaa Booraa Yuunibarsiitii Mattuutti Goototni barattootni Oromoo  filannoo  fakkeesii fi sobaa Wayyaanee irratti dammaquun  mormii guddaan  dura dhaabbachuun FDG qabsiisan jabeessuun  Hoomaan Waraana wayyaanee irra garagaluun Mooraa yuunibarsiitii Mattuu Dhuunfate, Barattootni Guutummatti mooraa gadhiisan, jumlaan hidhaman, maddeeffaman kan du’ee illee hin dhabamu.

 Mootummaan wayyaanee takkaa gaaffii mirgaa batrattootni Oromoo karaa nagaa gaafatan karaa nagaa deebisee hin beekuu, goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu gaaffii mirgaa fi dimookiraasii gaafachuun lafa mirgi dimookiraasii uummata keenya cabee fi mirgi namummaa Uummata keenyaa sarbamee jirutti filmaatni fakkeessii fi ololli sobaa kun haqamuu qaba jechuun FDG kaachisuun dura waan dhaabbataniif akka bineensaa arii’ataman mooraa Yuunibarsiitii Mattuu gadhiisuun bahan, Waraannii immoo Mooraa dhuunfachuun yeroo Amma kanatti guyyaa 3ffaaf yuunibarsiitiin Mattuu kaambii Waraanaa taatee jirti. Barattootni Oromoo hedduun maddaa’anii hospitaalaa Mattuutti argamu, namni firrii illee itti siqee akka hin gaafatne dhorkaman, kanneen lubbuun darban illee akka hin dhabamne addeessa Maddii qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Mattuu irraa. Bartsiisaan Oromoo tokkos haalaan Madaa’ee du’aa fi jireenya gidduutti argama, barsiisaan kun maqaan isaa:

1.      Barsiisaa Dirribaa Baayisaa kan jedhamuu barsiisaan kun sadarkaa barnootaa dipiloomaan qabu gara digiriitti guddifachuuf gara Mattuu Yuunibarsiitii kan dhufee yoo ta’uu yeroo ammaa kanatti rasaasaan rukutamee haala ulfaataa keessatti  hospitaalaa Mattuutti kan argamu ta’uun ibsame jira. Barattootni Oromoo hedduun illee madaa’uun hospitaalaa Mattuu galanii kan jiran yoo ta’uu isaan keessa barattootni Lama lubbuun kan darban ta’uu ni dubbatama, odeessa kana qulqulleeffachuuf madden Qeerroo gara Hospitaalaa Mattuu deemaan illee ilmaan Oromoo madaa’anii fi nama isaan gaafatu illee irraa dhorkaa jiraachuun namoota madaa’an adda baafachuun hedduu kan nu rakkisaa jiru ta’uu nuuf ibsan.

Haaluma kanaanaan Ilmaan Oromoo Jumlaan Yuunibarsiitii Mattuu irraa Ukkaanfamaan konkolaataan guuraamanii kaan gara Asoosaatti geeffamaa jiraachuu madden ijaan argan addeessaniru, hedduun isaanii immoo Magaalaa Mattuu Waajjiraa Poolisii Godinatti kan ukkanfamanii hidhamuun dararama jiran ta’uu madden gabaasan.

Kana Malees Mootummaan Abbaa Irree EPRDF/TPLF/OPDO’n  Caamsaa 28/2015 Mooraa Yuunibarsiitii Wallaggaa halkan Seenuun Doormii barattoota irra Adeemuun kan barattoota reebanii, fi ID barattootaa irraa guuruun biirootti koottaa fudhadhaa jechuun barattootaa reebaa fidoorsiisa jiraachuun ibsame jira. Haaluma walfakkaatuun Mooraa Yuunibarsiitii AMboottis sababaa FDG ka’uuf jira jedhuun halkan Mooraa Yuunibarsiitii Amboo cabsuun seenuun barattoota 16  ol ukkaamsuun kan hidhatti darban ta’uun saaxilame jira. Barattoota kanneen maqaa adda baasuun kan isiniif gabaasnu ta’a,

 Godina Kibbaa Dhihaa Oromiyaatti kan argamtuu  Yuunibarsiitiin Jimmaa Eeggicha hoomaa Waraanaa Mooraa Waraana dhihaa Magaalaa Jimmaa keessatti argamu kutaa Waraana 44ffaa jedhamuun kan waamamaniin eegamaa jirti, humni waraanaa kun halkanii guyyaa hidhannoo guutuun socho’uun uummata goolaa jiraachuun ibsame, kanuma keessan Goototni barattootni Oromoo FDG kaachisuuf Mootummaa abbaa irree wayita yaaddessaa jiranitti filmaata fakkeessii fi sobaa Wayyaanee irraa qooda hin fudhannu jechuun barattootni oromoo Yuunibarsiitii jimmaa dura waan dhaabbataniif Filannoon Wayyaanee Yuunibarsiitii jimmaa irratti guyyoota sadiif gaggeeffame, guyyoota sadanuu beeksisa baasuun adaraa bahaa filadhaa jechaa kan turan yoo ta’uu barattootni Oromoo harki guddaan filmaaticha irraa qooda utuu hin fudhatiin hafuun kaardii ittin filatan gubaniru, kanneen dhaqanii filataniif bu’aan filannoo guyyaa kaleessaa kan maxxanfameef yoo ta’uu  Mootummaan Wayyaanee 76% ‘n paartiilee Mormitootaa KFO(Maderik)n  Injifatamuu  isaa soda FDG keessa galee waan jiruuf  maxxansanii jiru.  Mootummaan wayyaanee waan qabee gadhiisuu dhabuun Mooraa yuunibarsiitii irratti humna waraanaa deebisuun barattoota Oromoo dura dhaabbachaa jira.

Caamsaa 29/2015 Godina Lixa  Oromiyaatti Uummatni Oromoo  Filannoon  Fakkeesii Wayyaanee Irratti Dammaquun  Mormiin Dura Dhaabbachuun FDG Jabeessan.

Aside

DiddaaUummatni Oromoo Godina lixa Oromiyaa keessatti filmaata fakkeessii abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO maqaa dimookiraasii sobaa fi filmaata sobaa baachuun Uummata ganna 24 guutu Gowwomsaa jiraate irratti Qeerroon Bilisummaa Oromoo filmaatichi soba, waliin dhaahaa fi itti fakkeessii ta’uu Uummata Oromoo dursee irra deddeebi’uun ibsoota garaagaraa baasuun uummata Oromoo  waan hubachiiseef uummatni Oromoo  Oromiyaa bakka hundattuu  filmaata Wayyaanee dura dhaabbachuun FDG kaachisuun  mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa deeffachuuf qabsoo warraaqsaa FDG karaa nagaa fi dimookiraatawaa ta’een finiinsa jira. Haluma kanaan Yeroo amma kana Godina dhihaa Oromiyaa AANAA MIDAA QANYII, MEETTAA ROOBII,  Adaa’aa Bargaa,  Calliyaa Geedoo, Iluu Galan, Baakkoo, Giincii (Dandii), Jalduu, fi Gindabarti, Amboo, Tokkee Kuttaayee, Xiiqur Incinnii, fi Godina Bahaa Wallaggaa Siree, Guutoo Waayyuu, Magaalaa Neqemtee, HAROO LIMMUU, HEEBANTUU , Limmuu Galiilaa, Giddaa Ayyaanaa, fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaa ;  Aanaawwaan JImmaa Gannatii, Haratoo, Hammuuruu, Jaartee Jaardagaa, Hagamsaa, SHaambuu, Jimmaa Raaree, Finca’aa,  fi Guduruu fa’aatti Uummatni haalaan filmaata fakkeessii fi sobaa Wayyaanee irratti dammaquun diddaa cimaan jala dhaabbachuun FDG itti jabeessa jira.

odina dhihaa Oromiyaa Aanaawwaan armaan olitti tarreeffaman keessatti yeroo amma kana Uummatni fi Mootummaan garboomsaa wal irraa haala waliitti deebi’uu hin dandeenyeen gargar bahee jira, Manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa Hanga sadarkaa 1ffatti jiraan adeemsa baruu fi barsiisuu dhaabani jiru, Wajjiraalee garaagaraa keessatti hojiin gaggeessummaa uummataa dhaabbatee jira, bakka hundatti uummatni mootummaa akka hin qabne fi mootummaa bakka isa bu’uu akka hin qabne Warraaqsa gochaa jiruun mirkaneessa jira.

Magaalaa Neqemteetti Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa, koolleejjii technikaa fi Ogummaa , Koolleejjii barsiisota Neqemtee, dabalatee Caamsaa 27/2015 barattootni Oromoo barnoota dhaabuun FDG dhoosuuf wayita jiranitti hoomaan Waraanaa Magaalaa Neqemtee irra qubsiifamee jiruu irra garagaluun magaalitti raafama guddaa keessa buusee jira, Barattootni Oromoos barnoota dhaabuun gar uummata fi maatii isaanitti deebi’an. Kana Maleesa Guutummaa Godna Dhihaa Oromiyaa keessatti diddaan uummataa kallattii hundaan mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO irratti jabaachuun mootummaa wayyaanee raafama Guddaa keessa galchee jira.

Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDOn  Uummata afaan qawween bulchaa akka jiran uummatatti argisiisuuf Dhukaasaanii ajjeessuu, ukkamsanii hidhuu fi gara dabarsuu ifatti gaggeessa jira, adeemsii kun Uummata daranuu FDG kan Onnachiisee fi akka namni diinaan wareegamuu irraa diinarratti qabsoo finiinsuun Wareegamuutu Caala jedhee murteeffatu godhee kan jiru ta’uun isaa haala amma qabatamaan Oromiyaa keessatti rawwachaa jiru irra hubachuun dabda’amera.

Naannawa Shaggar Aanaa Sulultaa Ganda Dubar Keessatti Mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneen Uummata Nagaa Goolaa Jira.

Aside

Caamsaa 30,2015 Sulultaa

Filmaata WayyaaneeNaannawa Shaggar Aanaa Sulultaa Ganda Dubar Keessatti mootummaa abbaa irree Wayyaanee diddaa uummataa dhaamsuuf uummata gooluu itti fufe. Mootummaa abbaa irree Wayyaanee TPLF filannoo dharaa fi fakkeessii yeroo darbe gaggeessuuf yaale irratti uummata isa deeggaru dhabuun sagalee uummataa haatuun isaa ni beekama. Sagalee uummataa hatuu irraan kan ka’e uummanni Oromoo Qeerroo waliin ta’uun FDG finiinsaa kan jiru yoo ta’u, mootummaan TPLF akkuma amala isaa diddaa uummataa dhaamsuuf guyyaa har’aa AanaaSulultaa ganda Dubar keessatti karaa dabballoota kaadiree fi tikoota isaan uummata mana manatti irra naaanna’uun dargaggoota keessan dhoowwadhaa, mootummaa irratti fincila kaasaa jiru waan ta’eef guyyaa har’aa irraa eegalee dargaggoo karaatti bahee falmu irratti mootummaan tarkaanfii fudhata jechuun doorsisaa oolan.

Qeerroo Oromoo Aanichaa fi gandicha keessatti argamu FDG daran jabeessee kan itti fufu tahuu dhaamsa qaban waliif dabarsaa uummanni Oromoo naannoolee Oromiyaa hunda irraa Qeerroo Bilisummaa waliin tahuun FDG daran finiinsuu akka qaban dargaggoonni aanichaa waamicha lammummaa dabarsu.

Caamsaa 28/2015 Godina Lixa Shaggar AANAA MEETTAA ROOBII Keessattis Fincilli Ummataa Daran Jabaachaa Dhufe.

Aside

DiddaaGodina Lixa Shaggar Aanaa Meettaa Roobii keessatti holola mootummaan Wayyaanee maqaa filannoo dharaatiin afarsuun walqabatee fincilli ummataa Magaalota akka Gooroo, Eelaa, Minaaree, Laga Roobii, Shinoo fi gandoota baadiyyaa kanneen akka Suubbaa Gaajoo, Dhalataa, Qaxqaxoo, Kuyyuu Gicii cimee Kan itti fufe tahuun ibsameera.

Addaatti immoo Uummatni Oromoo Meettaa Roobii ganda ‘’Kuyyuu Gicii’’ jedhamtuu ganda gootichi Oromoo Jaal Laggasaa Wagii itti dhalatee yoo taatu yeroo amma kana FDG finiinsuun qamni mootummaa Wayyaanee sadarkaa Aanaa irraa hanga Sadarkaa Federaalaatti jiru kamuu akka nutti hin seennee jechuun of irraa kan ittisan ta’uun ibsame jira. Yeroo Ammaa kanatti Gadindi dhalootaa Gooticha Oromoo Laggasaa Wagii qama bulchiinsa Aanaa illee of irraa ittisuun, diina dura dhaabbatan milishootni  gandaa illee gara uummataa hiriiruun qaamni mootummaa kamuu hidhatees, ergama addaas qabaatee akka ganda Kuyyuu Giciitti hin seenne dhorkatan, hanga bilisummaan keenya gonfanutti halagaaf garboomnee hin bulluu jechuun uummatni murtoo fudhachaa jira.

Akka Waliigala guutummaa AANAA MEETTAA ROOBIItti  Ummatni sagalee keenya diinaaf hin laatnu jechuun,filmaata sobaa keessatti hirmaachuun fafa jechuun uummatni karaan keenyaa tookichaa kanaan booda falmannee falmachiisuuf murtii fudhannee jirra jechuun FDG jabeessuun kan itti fufan yoo ta’uu , Caamsaa 26/2015 gandoota baadiyyaa keessatti korojoon filannoo wayyaanee utuu gara Aanaa Geessuuf adeemanii uummatni itti iyyuun koree boordii irraa fudhachuun ibiddaan barbadeessuun gabaafame, Waraanni wayyaanee uummata sodaachisuuf sagalee dhukaasaa meeshaa gurguddaa dhageesisaa jiraachuun ibsame jira.

Mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo shororkeessee jiraachuu akkuma bare sababa kanaan walqabatee guyyaa har’aa dargaggoo Taaddasaa Shifarraa magaalaa Gooroo keessatti loltoota mootummaa wayyaatiin rukutamee Hospitaala Phaawuloos Finfinnee galuun dhagahame. Haaluma walfakkatuun dargaggootni Oromoo fi qonnaan bultootni lakkoofsaan 40 ol tahan yeroo ammaa naannuma kanaa mana hidhaatti darbamanii dararamaa jiraachuunis barame. Uummatni Oromoo AANAA MEETTAA ROOBII Waan manaa baaneef mana argannutti manatti hin deebinu, Kan manaa baaneef Bilisummaa fiduufi malee rasaasa diinaan reebamnee galuu miti jechuun Ibsa ijjannoo baafatan ummatni naannichaas. Qabsoon daran finiinee itti fufee jira.

Caamsaa 28,2015 Godina Lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYII Warraaqsi Bilisummaa Qabsiifame Itti Fufe, Sabboonaa Oromoo Waraana Wayyaaneen Ajjeefames Uummanni Oromoo Kabajaan Boqochiisan.

Aside

Caamsaa 28,2015 Midaa Qanyii

diddaa9Uummatni  Oromoo AANAA MIDAA QANYII ajjeechaa fi hidhaan mirga keenya falmachuu irraa duubatti nu laffisuu hin danda’u, jechuun FDG qabsiisuun wareegama qaalii kanfalaa jiran daran jabeessuun itti fufan. Uummatni Oromoo fi dargaggootni Qeerroon Oromoo wal jabeeffachuun dabballootaa fi ergamtoota Diinaa irratti mana galmaa diiguu fi akka ergamtootni Wayyaaneen OPDO’n  nannooa gadhiisaanii uummata keessa bahaanif Uummatni walta’uun tarkaanfii irratti fudhachaa jira. Dabballootni Wayyaaneee fi koreen boordii filannoo wayyaanee OPDO  UUmmataan reebaman, Manni isaanis irratti diigamee jira.  

Gandoota AANAA MIDAA QANYII kanneen akka  Baaroo Bidaaruu, Cuqqalaa Wangee, Goosuu Daamuu,  Daamuu, GUddataa Gabaa Lagaa, Dirree Weennii, Kilicaa, Boquu Nissoo, Tuulluu Umburaa, Waayiloo, Goobee Kuraam, Galaan Gumjee,  Haleeluu Goosuu, Bakkaafaa Abeetoo, kanneen jedhaman keessatti Goototni uummatni Oromoo Warraaqsa jabeessuun ergamtoota Wayyaanee uummata ficisiisaa jirtu irratti tarkaanfii reebichaa fudhachuun mirga abbaa biyyummaa keenya nu dhabsiisanii taa’uu hin qaban jechuun manni galmaa dabbaloota Wayyaanee fi koree boordii filannoo Wayyaanee irratti tarkaanfii uummatni fudhateen manni galmaa isaani diigameera, reebichaan ulfaatan irra qaqqabee jira.

 Kana malees Caamsaa 27/2015 Godina Lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYIItti Sabboonaan Oromoo obboo Giddisaa Camadaa FDG irratti wareegame sirni gaggeessaa isaa guyyaa kaleessaa Bakka dhaloota isaa AANAA MIDAA QANYII ganda Galaan Gumjeetti bakka uummatni Oromoo kumootaan argamanitti gaggeeffame . sirna gaggeessaa Sabboonaa Oromoo kana irrattis Waraannii Wayyaanee bobbafamuun uummata gooluu fi dargaggoonni Oromoo dhadatnoo jajjabaa dhageessisaa akka turan Qeerroon gabaasa.

Goototni Qeerroon, Barattootni Oromoo Yuniversitii MATTUU Warraaqsaa FDG Jabeessuun Itti Fufan, Mootummaan Wayyaanee Humna Waraanaa Guddaa Mooraa Yuunivarsiitiitti Olgalchee Barattoota Reebaa Jira.

Aside

Caamsaa 27,2015 Mattuu

IMG_20150507_150925-1Goototni Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu Warraqsaa FDG jabeessuun itti fufan, Waraannii mootummaa Wayyaanee Mooraa Yuunivarsiitii Mattuu seenee barattoota goolaa jira. Barattootni Mooraa Yuunibarsiitii gadi lakkisuun gara uummaata magaalaa Mattuu fi naannawaa Yuunivarsiitii mattuutti makaman, Waraannii guddaan mootummaan Wayyaanee barattoota irratti bobbaase mooraa Yuunibarsiitii mattuu irratti waraana banuun dhukaasa gurguddatu dhaga’ama jira. meeshaa gaazii summaa’aa nama boosisuu barattoota irratti dhukaasuun barattoota hedduu ukkamsuun hidhaatti guuraa jiru, barattootni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa fi dimookiraasii waan gaafataniif hedduun reebamani, hedduun hidhaatti ukkanfamaa jiru.

Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu guyyaa har’aa kanas warraaqsaa FDG kaleessa galgala eegalaan jabeessuun waraana wayyaanee dura dhaabbatan. Waranni Wayyaanee baay’ina barattoota Yuunivarsiitii Mattuu ol ta’uu mooraa Yuunibarsiitichaa waan seeneef barattootni iyya guddaa kaasuun mooraa gadhiisanii gara uummata Magaalaa Mattuu fi naannoo Yuunibarsiitii Mattuutti makatan. Waranni Wayyaanee immoo mooraa Yuunibarsiitii to’achuun mooraa Yuunibarsiitii mattuu dirree liinjii waraanaa fakkeesse goolii uumee jira.

Caamsaa 26/2015 Goototni Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu Filatnoo Kijibaa Wayyaanee EPRDF/TPLF Balaaleeffachuun Diddaa Dhageessisan

Aside

Caamsaa 27,2015 Mattuu

DiddaaGoototni barattootni Qeerroon Bilisummaa  Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu FDG haalaan qindaa’aa fi jabaa ta’ee mootummaa  maqaa dimookiraasii fi filannoo dahoo godhatee mirga uummata Oromoo cabsaa jiru irratti qabsiisan.   Oromiyaa keessatti maqaa filannoo  fakkeessii dahoo godhachuun  mirgii dimookiraasii fi namummaa uummata Oromoo sarbameera, Oromoon lubbuun ajjeefamaa jira, hidhaatti guuramaa jira, barattootni Oromoo doorsifaamaa fi barnoota irraa arii’ama jiru, Adeemsi waliin dha’insa filannoo fakkeessii dhaabbilee barnoota Olaanoo hanga qonnaan bultoota baadiyyaa, Magaalaa fi gammoojjii jiraataniitti uummatni keenya biyya abbaa isaa keessatti dararamaa  jiraachuun hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun goototni Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo warraaqsaa FDG finiinsuu kan eegalan ta’uun guyyaa har’aa galgala sa’aa 12 irraa egaluun Mooraa Yuunibarsiitii Mattuu keessa naanna’uun dhaadannoowwaan itti aanaan kana dhageessisan:

 1. Nuti mootummaa abbaa irreettin hin bullu!
 2. Nuti bilisummaa fi walabummaa barbaadna,
 3. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi hiree ofii ofiin murteeffannaa nuuf haa kabajamu!
 4. Ilmaan Oromoo Oromummaa fi siyaasaan yakkamanii hidhaman haa hiikaman.
 5. Sagaleen keeny sagalee  uummata badhaa Oromoo ti  nuuf kabajamuu qaba.
 6. Mirgootni dimookiraasii fi namummaa haa kabajamuu ,
 7. Saamichi lafaa Oromiyaa irraa dhaabbachuu qaba,
 8. Master Plan Finfinnee guutummaatti haqamuu qaba.
 9. Mootummaan EPRDF/TPLF uummata keenyaa hidhaa, ajjeesaa fi ukkaamsaa jiru seeratti dhiyaachuu qaba, kanneen jedhan dhageesisuun warraaqsa FDG finiinsan.

Battaluma Warraaqsi FDG egaletti Mootummaan abbaa irree Wayyaanee waraanaa isaa poolisii, kora bittinneess aa fi poolisii Federaalaa Mooraa yuunivarsiitii Mattuutti seensisuun halkan guutuu barattoota gaaffii mirgaa dhiyeeffatan goolaa kan bule ta’uun ibsame jira., Tajajjillii kanneen akka  ibsaa, interneetii, network  Magaalaa Mattuu fi Yuunibarsiitii Mattuu irra kan bade fi akkasumas magaalaa Baddallee fi Yuunibarsiitii Jimmaa fi Magaalaa Jimmaa irraa balleessuun moortummaan wayyaanee uummata goolaa jiraachuun ibsame.

SBO Caamsaa 27,2015. Oduu, Filannoo kijibaa wayyaaneen walqabatee FDG Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti gabaasa bal’aa, akkasumas dhimmuma kanaan walqabatee gaaffii fi deebii dargaggoo Dachaasaa Lammii waliin akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Aside

Barattoota Oromoo Yuniversitii Walqixxee Filannoo Kijibaa Hin Filatiin Hafan,FDGs Yuuniversitiilee Biroo Keessatti Itti Fufe!‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Caamsaa 26,2015
Wayita ammaa kana dhaabbilee barnootaa yuuniversitii Oromiyaa keessa jiraanii fi naanno biraattis argamu keessatti FDGbarattoota
sabboontota Oromootin finiinaa jiraachuun waan beekamee uummata, hojjetoota mootummaas itti hirmaachisuudhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuuf itti fufee jiruudha, filannoo kijibaatiin kubbuun namaa osoo darbuu jaallan hedduun mana hidhaatti waraana wayyaaneen qabamanii utuu guuramanii akkamiin nama callisiisa jechuudhaan akkasuma diddaa utuu dhukaasni irratti dhuka’uu barattootni
yuuniversitii Bulee Horaa keessatti kaasan rasaasa dura dhaabbatanii falmii gageessuu fi tarkaanfii konkolaataa wayyaanee 4 irratti
fudhatuu deeman uummata kan boonsee hanga har’aatti mooraan Yuuniversitii Bulee Horaa dirree qabsoo fakkaattee kan jirtuu, haaluma
kanaan yuuniversitii Walqixxee keessatti barattootni naannoo Oromiyaa irraa dhufan filannoo irratti guutummaan guututti hin hirmaanne nuti filanno dhugaa fi diimokiraasi jennee yeroo keenya hin balleessinu jechuudhaan filannoon naannoo oromiyaatti barattoota oromoo moorichaan hin gaggeeffamin hafuu Qeerroon har’a gabaase,yuuniversitiilee kanneen akka Haromayyaa, Hawaasaa, Asellaa,Walloo, Dirre Dawaa fi Mattuu keessatti waraqaa filannoo irratti barattootni akkuma jirutti Haayilamariyamin gaggeessuudhaaf kunoo Hihadegin filleerra,
OPDOn ergamtuudha, hattuudha, abba garaati Uummatatti taphachuun haa dhaabbatu, kan hidhaman haa bahan, sagaleen
keenya haa dhagahamu,
Filannoon amma gaggeeffamuu isaatii diimokiraasiidhaan? Kan filannu hin barre, Mootummaan kun ammas yeelloo malee aangoo isaatti fufuufii? Ofii keessani of filtanii filannoo jettuu nuti miseensa ABOti, Mootummaa naggaadee waliin tapha hin deemnu bosonatti galla malee
Kan jedhu waraqoota filannoo irratti barreessuun gabaasni nu gahe addeessa. Akkuma yeroodhaa yerootti gabaasni ibsu ammas mootummaan Wayyaanee FDG aangoo irraa nu buusa jedhee shakkuu irraan barattoota yuuniversitii fi manneen barnootaa keessaa fi alatti humna waraana isaa qubachiisee jiraachuu Qeerroon gabaasaa jira.

Sabboonaa Oromoo Obboo Giddiisaa Camadaa Caamsaa 24/2015 Loltoota Wayyaaneen Ajjeefame,Uummata Miidaa Qanyii FDG Jabaaf Kaase.

Aside

Caamsaa 26,2015 Goototni Uummatni Oromoo AANAA MIDAA QANYII guyyaa har’aa gana irraa eegaluun reeffa sabboonaa Oromoo obboo Giddiisaa Camadaa dheengaddaaCaamsaa 24,2015 loltoota Wayyaaneetiin rukutamee Hospitaalaa dhufaa jiruu daandii cufuun eegaa jiru Godina Lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYII tti Waarraqsaa FDG uummatni Oromoo fi Dargaggootni Qeerroon Oromoo filannoo kijibaa Wayyaanee irratti gaggeessan irratti Waranni wayyaanee dhukaasee sabboonaa Oromoo Obboo Giddisaa Camadaa Ajjeesee, uummatnni Guyyaa har’aa Uummatni Oromoo AANAA MIDAA QANYII Reeffa Obboo Giddisaa Camadaa daandii cufee egaagaa jiraachuun ibsame jira. Waranni wayyaanees uummata daandii Cufee sabboona ilma Oromoo Obboo Giddisaa Camadaa eegaa jiruu bittinneessuuf hanga baay’ina uummata olta’uu ramadamee uummatarratti bobbafamuun ibsame jira, Haaluma Wal fakkaatuun Aanaa Calliyaa geedoo irrattis uummatni daandiitti ba’ee Reeffa sabboonaa Oromoo Obboo Giddisaa Camadaa Finfinnee hospitaalaatti sakkatta’amee deebi’aa jiruu eegaa jiraachuun wal qabatee FDG guddaan ka’uuf akka jiruufi mootummaan Wayyaanees waraana guddaa bobbaasa jiraachuun ibsame.
Yeroo amma Kanatti maanneen barnoota AANAA MIDAA QANYII keessatti argamaan sadarkaa 1ffaa hanga sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaatti jiran Cufamanii jiraachuun ibsame jira. hojjettootni mootummaa fi daldaltootnis hojii isaanii dhaabuun sabboonaa Oromoo Obboo Giddiisaa Camadaa Eegaa jiraachuun ibsame jira.

Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Keessaatti Barattooti Oromoo fi Sabaa fi Sab-Lammii Filatnoo Wayyaaneen Mormuun Korojoo Dhorkatan.

Aside

Yes We Can!!Caamsaa 26/2015 Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaatti Filannoon fakkeessii mootummaa Wayyaanee Qooda fudhannaa barattoota Oromoo fi
Barattoota ilmaan sabaa fi Sablammoota biyyatti malee hafuun fashaala’e. Kaardii filannoo Wayyaanes bakka tokkotti walitti qabuun
dhorkatan.
Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa filannoon gaggeeffamaa jiru, haqa dhabeessa fi kijiba afaan qawwee fi humna
waraanaan gaggeeffama jiruu waan ta’eef hin filannu jechuun murtii fudhatan. Mootummaan Wayyaanee barattoota dirqisiisee filachiisuuf
yaalii guddaa gochuun humna waraanaa fi tikaa hedduminaan Mooraa Yuunibarsiitii Jimmatti olgalchuun barattoota doorsisuuf waraana
irratti bobbaasullee goototni barattootni Oromoo filmaata Wayyaanee irra tasuma qooda kan hin fudhannee ta’uu baaksisuun mormii guddaa
sirna wayyaaneef akka qaban ibsachuun kaardii filannoo wayyaanee walitti qabuun guban, filaamaticha irra qooda fudhachuun gatii kan hin
qabne ta’uu ibsan. Mootummaan wayyaanee barattootni Oromoo filmatichatti hirmaachuu waan didaniif guyyaa har’aa Yeroo 3ffaaf
barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa bahaa nu filadhaa jechuun beeksisa maxxansan. Goototni barattootni Oromoo filmaata jechaa humna waraanaa fi pooliisii federaalaan nu doorsisuun dhaabbachuu qaba,
Mootummaan WAyyaanee biyya goolessaa waan jiruuf yakka uummata biyyattii fi keessattuu Uummata Oromoo irratti raawwachaa jiruuf
seeratti dhiyaachuu qaba jechuun dhaamsa dabarsan. Sabboontootni barsiisotni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa filannoon Mootummaan EPRDF/TPLF maqaa dimookiraasiin dahatee gaggeessa jiru filannoo utuu hin ta’ii shororkeessummaadha, keessattu abbaan irrummaa fi jibbinsii guddaan Mootummaan kun Uummata Oromoof qabu ifatti kan ittin muldhatee fi mootummaa gara laafina tokko malee bara darbee irraa eegaluun ilmaan Oromoo gara jabeenyaan ajjeessaa, hidhaa fi barnoota irraa arii’achaa jiran waan ta’eef yakka ulfaataa uummata Oromoo irratti irra deddeebi’ee rawwatamaa jiruuf itti gaafatamaan mootummaa EPRDF/TPLF fi Mootummaa naannoo Oromiyaan bulcha jechaa jiru OPDO ta’uu gadi jabeessuun dhaamsa dabarasan.
Yeroo amma kanatti goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa maqaa FDG narratti kaasuuf jedhuun yaaddoo hamaan qabamee humna waraanaa fi poolisii federaalaan Yuunibarsiitii Jimmaa eegaa jiraachuun ibsame.

Godina Lixaa Shaggar AANAA MIDAA QANYII Dargaggoonni Oromoo Uummata Waliin Wal Tahuun Korojoo Filatnoo Buufata Adda Addaa Wayyaanee Dhorkatan.

Aside

Geedoo fi tokkee kuttaayyee

Caamsaa 26,2015 Godina Lixaa Shaggar AANAA MIDAA QANYII Qeerroon dargaggootni Oromoo Uummata Oromoo waliin ta’uun FDG finiinsuunFalannoo fakkeessii wayyaanee fashaleessuun korojoo filatnoo buufata gara garaa irraa dhorkatan
Caamsaa 24,2015 guyyaa filannoo Wayyaanee AANAA’n MIDAA QANYII gara dirree waraanatti jijjiramte. Warraqsii FDGs haalan jabaatee itti fufuun Uummanni fi Qeerroowwan dargaggootni Oromoo wal ta’uun korojoo filannoo wayyaanee sagalee sobaan guutame ibiddaan barbadeesse, Waraannii wayyaanee fi poolisiin federaalaa wayyaanee gandoota baadiyaa aanichaa irra qubsiifamee, Uummatni Oromoo fi Qeerroon dargaggootni Oromoo Waraana wayyaanee irratti gaaffii mirga Abbaa biyyummaa finiinsan, Guyyaa har’aa Caamsaa 25/2015 FDG haalaan jabachuun kan itti fufe yoo ta’uu Uummatni fi Qeerroon dargaggootni Oromoo halkan daandiiwwaan konkolaataa gara gandoota baadiyyaatti geessuu bakkota hedduutti cufuun waraana Wayyaanee sochii dhorkatan. Waraanni Wayyaanees Uummata sodaachisuuf sagalee meeshaa gurguguddaa dhageesisuun kan itti fufe gaaffii uummataa karaa nagaan uummatni dheeffachaa jiruuf deebii waraana gochuun amala mootummaan abbaa irree qabuu fi jibbinsa sanyii Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF uummata Oromoof qabu ta’uun ibsame jira. Sochiin Warraaqsaa FDG haalaan jabaachuun walqabatee Uummatni Oromoo qotee bulaa, Qeerroon dargaggootni ,barattootni daldaltootni, barsiiftonni hojjettootni wajjiraalee garaagaraa keessa dalagan hojii dhaabuun gara FDGtti kan dabalamanii fi qooda gudduu warraaqsaa FDG irraa fudhachaa jiraachuun ibsame jira.

Mootummaan wayyaanee haalaan raafamee kufuuf jiruu FDG kana dura dhaabachuuf humna waraanaa guddaa AANAA MIDAA QANYII irraa keessattuu gandoota baadiyaa irra qabsiise jirachuu madden Qeerroo Bilisummaa Oromoo Baallaammii irraa gabaasan. Tarkaanfii diinummaa Waraannii wayyaanee kun uummata nagaan mirga isaaf falmatu irratti fudhateenis ilmaan Oromoo madaa’anii hospitalaa kan galani, fi ilmaan Oromoo 60 olitti lakka’aman humna waraanaan qabamuun hidhatti kan darbataman ta’uu maddii keenya ibsa jira.

Shaggar Kaabaa Keessatti Gaaffiin Mirgaa Itti Fufee Uummanni Karaa Cufuun Diddaa Jabeessaa Jira.

Aside

Caamsaa 26,2015 Gabaasa Qeerroo Fiichee

diddaa9Godina Shaggar Kaabaa magaalota Fiichee, Caancoo,Sulultaa irraan daandiin kutu uummataan cufamee jira, Gabroomnee jiraachuudhaaf
gabroonfataan humnaan nu bituuf qawwee qajeelfatee ka’e wayyaaneen uummata keenya fixuudhaaf wayita karoorfatee ka’etti callisuun
waanjoo gabrummaa of irratti dheeressuudha jechuun filannooos deemne jijjiiramni jiru diina nurratti aangomse jechun FDG shaggar kaabaatti itti fufee jira, uummanni qe’ee isaa qabeenyaa isaa beela osoo hin jedhin erga filannoon kijibaa wayyaanee raawwatee asitti mootummaa Wayyaanee ofirraa fonqolchuu, bilisummaa gonfachuu abdii wal godhatee deggersa Qeerroo Bilisummaatiin Fincilli ka’ee itti fufee jira,
Magaala keessa jirutti uummanni daandiitti bahee iyyaa fi waamicha dabarsaa jiraachuu amma Qeerroon magaala Sulultaa irraa gabaasa.

Warraaqsi Bilisummaa Qeerroon Oromoo Godina Lixa Shaggar Aanaawwaa Godinichaa Garaagaraa Keessatti Jabaatee Itti Fufe.

Aside

Caamsaa 26,2015 Amboo

33Godina Lixa Shaggar Aanaawwaa Godinichaa Garaagaraa Keessatti FDG Qeerroo Dargaggoota Oromoo ttiin jabaachuun Itti fufe, hoomaan waraana Wayyaanee gandoota baadiyaa keessa qubsiifame . AANAA MIDAA QANYII tti FDG dargaggoota Qeerroo barattoota
Oromoo fi Uummata Oromoon filannoo fakkeessii wayyaanee fashaleessuuf qabsiifame daran jabaachuun itti fufe Aanawwaan GOdinichaa humnda keessatti warraaqsii FDG jabachuun finiinaa jira. AANAA ILUU GALAAN IJAAJJII irrattis haaluma walfakkaatuun uummatni Oromoo fi Qeerroon dargaggootni Oromoo Warraaqsa FDG jabeessuun mootummaa abbaa irree filmaata fakkeessii fi kijibaan dhaadatu dura dhaabbatan, Mootummaan Abbaa irree Wayyaanees humna guddaa of harkaa qabu uummatarratti bobbaasuun rasaasaa Uummata meeshaa tokkoolee of harka hin qabnetti dhukaasuun ajjeesaa ,fi madeessaa jiraachuun ifa ta’ee jira.

Haala kanaan AANAA ILUU GALAAN ganda Xiixaa Gibee jedhamu irraa dargaggoon Oromoo tokko ajjeefamuun gabaafame jira.
1, Dargaggoon Tashoomee kan jedhamuu gandaa qotee bulaa Xiixaa Gibee irratti kan ajjeesan ta’uun ibsame jira. FDG qonnaan bultootaa fi
qargaggootni Oromoo qabsiisaniin bulchinsa gandaa to’achuun kanaan booda Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee nu hin bulchitu jechuun
dhaadannoon uummata jabaate itti fufe, Mootummaan Wayyaanees kanatti rifatuu keessa seenuun ilmaan Oromoo dhukaasee ajjeessaa jira.
Warraaqsii FDG daran jabaachuun AANAA MEETTAA ROOBII ttis itti fufuun Qeerroon daragaggootni Oromoo fi Uummatni Oromoo AANAA MEETTAA ROOBII tokkummaadhaan Mootummaan wayyaanee akkuma amala isaa kanaan dura baretti waggaa shan shaniin baratti maqaa filannoo dharaatiin uummata keenyaa gowwomsuun dhaabbachuu qaba jechuun filmaataa waliin dhahaa wayyaanee balaaleffachuun FDG irraatti kaachisuu madden Qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasan. Haaluma Kanaan sochii kana dhaabsisuuf MEETTAA ROOBII gandootaa fi magaaloota adda adaatti poolisiin federaalaa humnaa ol ramadamuun uummatni reebama jira. Keessattuu magaaloota kanneen akka Eelaa, Minaaree, Gooroo, Laga Roobii, Shinoo fi gandoota baadiyyaa keessatti uummatni waraana fi poolisii federaalaan wal dura dhaabbacha jira. Aanaawwaan Lixa Shaggar kanneen Akka Jalduu, Giincii, Gindabarat, Ejeree, keessattis haala walfakkaatuun mormiin uummata Wayyaanee irratti jabaachuun uummatni hanga mootummaa mataa keenyaa hundeeffannutti mootummaa abbaa irree jalatti hin bulluu jechuun murtii walitti dabarfachaa jiraachuun madden keenya gabaasan.

Godina Horroo Guduruu Wallaaggaatti Magaalaan Shaambuu Humna Waraana Poolisii Federaalaan Marfamte.

Aside

Caamsaa 25,2015  Shaambuu

dsc02316

Mootummaan abbaa irree Afaan qawween uummata bulchaa jiraachuu isaa ibsachuuf uummata karaa nagaa gaaffii mirgaa fi dimookiraatawaa ta’ee dhiyyeeffachuun mirga isaaf falmachaa jiru irra humna waraanaa qubsiisaa jira. Mootummaan Wayyaanee filannnoo waliin dhaa isaa irratti uummatni Waan dammaqeef, waan qabuu gadhiisuu fi waan ittin uummata gowwomsuu waan harkatti dhumeef FDG uummatni Oromoo irratti gaggeessa jiru irratti humna waraanaa bobbaasanii Uummata darara jira.
Maalaa Shaambuu, Aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoo, Jaartee Jaardagaa magaalaa Aliiboo, Hamuruu, Jimmaa Raaree fi Fincaa’aa irra humni poolisii Federaalaa fi Agaaziin uummata irra qubsiifamee uummata goolaa jirachuun gabaafamera, AANAA JIMMAA GANNATI’ tti ilmaan Oromoo hidhamuun daraaraan ulfaata irra ga’aa jiru keessa :
1. Dargaggoo Nugusaa Biraanuu fi
2. Dargaggoo Tolaasaa Abbaa Garoo, kan kaassaatti argamaan ilmaan
Oromoo 10 wajjiraa Poolisii magaalaa haratootti hidhamanii dararamaa jiraachuun ibsame jira.

Wallagga Lixaa Aanaa Haaruu Magaala Jiituu/Guyii Keessatti Sagaleen Uummataa Filatame Nama Lamaan Gurgurame,Fincillis Ka’e

Aside

Caamsaa 25,2015 Gabaasa Qeerroo Haaruu

Filannoo Dhugaa Seenee Filanne Garuu Sagaleen Keenya Ni Gurgurame Jedhu Uummanni Wallaggaa Lixaa, Aanaa Haaruu Magaala Jiituu/Guyii. Gabaasa Qeerroo Magaala Guyii Irraa,Caamsaa 25/2015 Mootummaan abbaa biyyaa bulchu erga lafa jalee warra bilisummaa uummata oromoo dura dhaabbatan, maqaa Oromoo baatanii Oromoo irratti kan dhaabbatan aanjefatee booda filannoon baranaa filannoo diimokiraasii, mirga paartii barbaadu filatuu sagalee isaa mirkaneessuu, fi filannoo nagaan gaggeeffamuudha jedhee miidiyaadhaan gurra uummataa coolligsaa bahe, erga filannoon gahe nutis dhuguma filannoo diimokiraasiin keessatti dagaage seenee kaardii filannoo fudhannee filuuf hiriirre kunoo paartii haatahu jennee sagalee keenya laanne NI GURGURAME wallaggaa lixaa aanaa Haaruu magaala Guyii keessatti namoota lamaan:

 1. Zarihun Tamasgeen Tarfaasaa fi
 2. Abboomaa Magarsaatiin

Sagaleen keenya mootummaa wayyaaneetti gurgurame jechuudhaan uummanni fincila kaasee jira. namootni kun duris sabboonummaa Oromoo dura dhaabbatu, mirgi namaa isaan biratti akka yakkaatti ilaalamee mootii isaaniif gabaasa godhu, daaimmaan keenya oromummaa isaanii qabatanii guddatan diinaaf saaxiluuf kennuu irratti duulanii osoo hojjetanii
amma ammoo mootummaan filannoon kun kan diimokiraasii jedhee odeessinaan filatne garuu sagalee keenya nuuf taha jennee filannee turre wayyaaneetti gurgutan, itti bahi keenya kana akka hin taane ni beekna, filannoodhaan milkaahuun hafu Bilisummaan keenya FDGn kan milkii geessu hin hankaaktu jechuudhan uummanni jiraattotni aanaa Haruu keessatti fincila irra jira, namootni gurguddoon maanguddooliin poolisii mootumma wayyaaneen utuu doorsifamanii saa ammaa kana diddaa qabsiisanii jiru. Dhuguma FDGtu uummata oromoof bilisummaa fida!

Shaggar Kaabaa,Kuyyuu Irratti Maqaa Filannootiin Saamichi Mootummaadhan Gaggeeffame

Aside

Godina Shaggar kaabaa ona kuyyuu ganda darroo birbirsaatti qarshiin kuma soddomii shaniifi midhaan kumtaalli kudha jaha ummatarraa walitti qabame as buuteen isaa dhabame.Wayyaaneen guyyaa filannoo ummataaf affeerraan godhama jettee maallaqaa fi midhaan sassaabaa turte dhimma filannoo isheef oolfatte.Ummannis waadaa galameef gaafa dhabu wayyaanee irratti finciluun raafama keessa buusuun addeeffame.

Ummanni filannoon keessan soba hojiin keessan hunduu soba jechuun mormiiisaa dhageessifachuun Wayyaanee baarragsan. Maallaqakeenya midhaan keenyas nuuf deebisaa nuti isin hin barbaadnu jechuun Wayyaanee kokkee qabaa oolan. Ummanni nuti nyaata fi dhugaatii osoo hin taane bilisummaa barbaanna kanaafuu lammin nu dhaqqabaa jechaa jiru.