Caamsaa 2,2014 Oromoonni Ardii Australia Kutaalee Gara garaa Keessa Jiraatan Bakka Tokkotti Hiriira Mormii Sirna Wayyaanee Bahuufi.

Aside

Australia’s Oromo people rally in Canberra, Australia

PRESS RELEASE

Rally starts at Parliament Drive in Canberra on Monday 2nd June at 10am

australiaMore than 400 Oromo across Victoria, NSW, QLD, TAS, SA and WA will be gathering at Canberra’s Parliament house in a bid to expose the Ethiopian government’s recent human rights violations dubbed “Oromo Protests”. Since April 25, leaked photographs and videos show Ethiopian security forces shooting live ammunition at unarmed students in universities across Oromia. Reports of 85 students are confirmed as dead, 500 protestors wounded and over 5000 people detained in unknown camp locations as the Ethiopian government restriction of public media is in full force.

In response, more than 30 international cities including Washington, Oslo, Tel Aviv and London have staged mass peace protests, picking up interest globally and trending heavily on social media. US Congress members have also released legislature on May 9 to publicly condemn the violence perpetrated by the Ethiopian government against its people as well as publicly acknowledge and urge the Ethiopian government to respect human rights and democratic processes.

The government violence in Ethiopia continues to escalate in a bid to silence dissent for the proposed land grabbing in the capital city Finfinne (Addis Ababa). The “Master Plan expansion” seeks to dispossess Oromo farmers and displace 1.1 million hectares of land.

Ethiopia’s human rights abuses are well documented by human rights watch and US state departments and the current Oromo protests has renewed support to launch an international investigation to bring the responsible perpetrators to justice.

Federal Melbourne MP, Adam Bandt called for support of the Oromo people during Oromo protests held at Victoria’s State Parliament House.

On Monday, Australian Oromo communities will call on the Australian government to set an example by using its influence in the United Nations to put political, economic and diplomatic pressures upon the Ethiopian government to stop its continued attack on Oromo lives, their political organisations, educational establishments and the right to self-determination.

400 people from Australian Oromo communities Victoria, NSW, QLD, TAS, SA and WA will be gathering at Parliament Drive in Canberra on Monday 2ND June at 10am.

For information, please call Aliye (0422602204) Dereje (0432 639 074) or Yadata (0412 795 909)

Mootummaan Wayyaanee Humna Dabalataa Maqaa Jedhuun Gaafatamoota Tikaa 18 Magaalaa Amboof,Humna Tikaa fi Bulchiisa Naannoo Jechuun Ammoo 3 Xuqur Incinnitti Ramade.

Aside

Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo

P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisootni dhalootaan Oromoo hin ta’iin barattoota Oromoo dararaa jiraachuun saaxilamera. Haala kanaan ilmaan Oromoo illee nyaatni maatii irraa yoo dhufeef irraa fuudhanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta’uun gabaafamera.Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:-

 1. Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan Amhaara, kan hidhamtoota Oromoo reebichaan darara jiru fi nama nyaatni illee hidhamtoota ilmaan Oromoof yoo maatii irraa ergameef harkaa fudhee millaan awwaara keessatti dhidhiita jirudha.
 2. Poolisii Dhugaasaa kan jedhamu,kan barattoota Oromoo reebuun ilmaan Oromoo qaama hir’isaa jiru.
 3. Leejjisaa Jootee Baasaasaa olaanaa yeroo garaagaraatti ilmaan Oromoo dararaa tureeammas itti jiru.
 4. Gizaachoow Kumsaa Itti gaafatamaa dhimma nageenya Godina lixa Shawaa, nama qajeelfama Wayyaanee uummata karaa nagaa gaaffii dhiyeeffacha jiru irratti dabarsite fudhatee uummata Oromoo magaalaa Amboo rukuchiise keessaa isa tokkodha.
 5. Yibalxaal Warquu itti gaafatamaa basaasaa Wayyaanee ta’ee m/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi qopha’ina irratti kan ramadamee gochaa diinummaa dalagaa kan jiru.
 6. Dajanee Kabbadaa, qondaala tikaa Wayyaanee barattootaa fi Yuuniversitii fi barsiisota irratti kan ramadame.
 7. Dandanaa Eejjetaa basaasaa Wayyaanee, hojiin idlee barsiisa.
 8. Baashawu Mangashaa basaastuu Wayyaanee hojiin idilee konkolaachisaa fakkaatee uumata konkolaataa fe’u irratti akka basaasu kan ramadame.
 9. Kalifaa Sheek Musaa barataa Yuunibarsiitii Amboo Farmasiistii waggaa 5ffaa barachaa kan jiru.
 10. Begaashawu Dabalaa ajajaa pooliisii mooraa Yuunibarsiitii Amboo fi basaasa ta’ee kan ramadame.
 11. Xilaahuun Hoomaa Itti aanaa ajaja poolisii mooraa Yuunibarsiitii Amboo ta’ee kan ramadame.
 12. Tammanaa Wachimoo Poolisii Basaastuu Wayyaanee ta’ee magaalaa keessaa fi manneen daldalaa irratti kan ramadame.
 13. Makuriyaa Abarraa barataa seeraa waggaa 4ffaa Yuunibarsiitii Amboo, sanyii amhaara basastuu wayyaanee
 14. Fayisaa kan jedhamu bakkaa bu’aa OPDO mooraa Yuunibarsiitii Amboo.
 15. Yuhaannis Kaasayee dhalootan Tigiree barataa mechanichal engineering waggaa 2ffaa Yuunibarsiiti Amboo keessatti diinii barattootaa irratti kan ramadame.
 16. Yaared Tashoomee dhalootaan Tigree bulchiinsa Magaalaa Amboo keessa ramadame.
 17. Kumalaa Abdiisaa dura taa’aa ganda 03 kan ta’eef barattoota Oromoo hordofsisee qabsiisuun diinatti dabarsee kennaa kan jiru.
 18. Sintaayyoo bulchiinsa magaalaa Amboo keessa kan hojjetu, yeroo dheeraaf ilmaan Oromoo basaasuun hisisaa kan ture.

Xiqur Incinnii: Yeroo ammaa kanatti ergamtootni Wayyaanee aanaa Xuuqur Incinnii irratti ramadamanii uumata dararaa jiran keessaa gariin:

1ffaa Dhaabaa Badhaadhaa bulchiinsaa fi nageenya Aanaa Xiquur Inciinnii
2ffaa Alamuu Abdiisaa dura taa’aa waajjira OPDO aanaa Xiiquur Incinnii
3ffaa Immaanaa Hundeessaa Abbaa adeemsa hojii aanaa Xuuqur Incinnii keessattu barattootni Oromoo akka rukutamanii fi hidhamaniif kanneen yakka dalagaa jiran ta’uun beekamee jira.

Uummaanni Oromoo fi dargaggoonni Oromoo ergamtoota Wayyaanee kanneen hubatee osoo isaanii hin jilbeffatiin FDG itti fufaa jiraachuunis beekamee jira.

 

Godina Lixa Shawaa Bakkoota Adda Addaa Keessatti FDG Barattoota Oromoon Itti Fufe. Humni Waraana Wayyaanees Ummata irratti Duula Bane.

Aside

Caamsaa 30.2014 Amboo

Barattoota OromooCaamsaa 30,2014 Godina Lixa Shawaatti goototni barattootni Oromoo kutaa 10ffaa qormaata Biyyoolessaa kutaa 10ffaa qoramaa turan har’a xummuruun FDG kaachisan.

Goototni barattootni Oromoo manneen barnootaa Sadarkaa 2ffaa kutaa 10ffaa Lixa Shawaa Amboo, Gudar, Xuuqur Incinnii, Geedoo, Midaa Qanyii qormaata biyyoolessa Kutaa 10ffaa humna poolisaa guddaan eegamaa fi doorsifamaa qorumsa guyyaa 3f qoraamaa turan irratti humnoota waraanaa fi tikoota mootummaa fashistii Wayyaanee EPRDF’n dorsifamaa turan.Akka kanaan guyyaa har’aa qorumsa biyyooleessa qoramaa turan xummuruun FDG itti fufuun gaaffii mirga uumata Oromoof falmaa itti fufan.

Sochii warraqsaa FDG barattootni kaachiisuuf qophaa’an duraa waraannii fi humni bittinneessa Wayyaanee Liyuuhayil jedhamuu barattoota irratti baay’inaan bobbaafamuun manneen barnootaa Amboo sadarkaa 2ffaa M/b Liibaan Maccaa Amboo, M/b Amboo sadarkaa 2ffaa lakkoofsa 2 fi m/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa, M/b Gudar Sadarkaa 2ffaa fi qophaa’ina, M/b Geedoo sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina, M/b barumsaa Baallammii sadarka 2ffaa fi Qophaa’ina, barattootni humna waraanaa Waayyaanee humnaa ol itti bobbaafameen bittinneeffamaniru.

Addaatti Sabboontootni Gootootni Barattootni Oromoo Aanaa Xiiquur Inicinnii M/b Dirree Badhaas Sadarkaa 2ffaa gaaffii mirgaa kaasaniin waraanaa Wayyaanee irratti fincilan, waraannii Wayyaanee Barattoota Oromoo karaa nagaa gaaffii mirgaa fi dimookiraasii gaafachuuf jiran afaan qawwee fi humnaan dura dhaabbate. Waraanni wayyaanees barattoota Oromoo dararuu itti fufe jira. Baraataa Oromoo Diinaaol (Mokonnoon) Taaddasaa Barataa Mana barumsaa Dirree Badhaas kutaa 11ffaa humna Waraanaa Wayyaaneen qabamee eessa buteen isaa dhabamuun gabaafamera.

Manneen Uumataa fi Nagadaa Magaalaa Gudar Sirnaan Ala Waraana Wayyaaneen Sakata’amaa Jiraachuun Beekame.

Aside

Gabaasa Caamsaa 30,2014 Gudar

Qeerroo bilisummaaCaamsaa 27,2014 irraa eegalee mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee  humna poolisaa fi waraanaa heddumina qabu magaalaa Gudartitti bobbaasuun sakkatta’insa guddaa gaggeessaa jira.  Mannenne dhuunfaa fi galmi adda addaa magaalaa Gudar tokko illee utuu hin hafiin sakkatta’insii guddaan irratti gaggeeffamera.

Adeemsi yeroo ammaa Mootummaan Wayyaanee Uummaata Oromoo irratti karaa loltoota isaa gaggeessa jiru, daran suukkaneessaa kana ta’ee fi yakka gara jabinaa uummata Oromoo irraatti Wayyaaneen garboomsaan guyyaa irraa gara guyyaatti jabeessa jira. Yeroo ammaa kanatti mootummaan Wayyaanee loltootaa fi poolisota isaa uummatatti bobbaasuun  magaalaa Gudaar, Amboo fi  Naannoo isheetti guyyaa guyyaa sakkatta’insa halkaan halkan immoo sammichaan uummaanni dararamaa jira. Hallii kun magaalaa Gudarii fi gandoota baadiyyaa aanaa Tokkee Kuttaayyee keessatti haalan jabaatee uummaanni dararaa guddaa keessa seenaa jira. Loltootni Wayyaanee qabeenyaa uummataa saamaa, yakkaa dirqisiisanii gudeeduu uummatarratti rawwachaa, uummata reebaa jiru.

Gama biraan Caamsaa 25/2014 uumni magaalichaa walitti dhufanii maanguddoota filachuun gaaffii bilchiisa naannoof dhiheeffatan keessaa akka waraanni Wayyaanee irraa ka’uu fi sodaan qawween doorsifaman akka dhaabbatu ture,un ta’uu hanqatnaan uumanni wal gahee waraanaa maal nurraa fuudhaa nurraa kaasaa nuti hidhannee hin jirruu jechuun gaaffii bulchiinsa godinaa Lixa Shawaaf dhiyyeessuullee hanga ammaa deebiin kenname kan hin jirree ta’uun gabaafamera.

Waan baay’ee nama gaddisiisuu loltootni fi poolisootni Sirna abbaa irree Wayyaanee ijoollee umriin iraasii waggaa 14 gadii qabee, maatii ijoolleetiin immoo hanga qarshii nuuf fiddanitti hin gadhiifnu jechuun qabeenyaa uummataa fi mirga uuummataa sarbaa jiru. Namoota rakkoon akkasii irra ga’ee keessa tokko Obboo Goobanaa Amansiisaa daldalaa jiraataa magaalaa Gudaar kan ta’ee humnootni waraanaa Wayyaanee liyuu hayilii jedhaman muchaa isaa umrii waggaa 13 qabuun, mana hidhaa galchuun qarshii nuuf kennitu malee hin gadhiifnu jechuun qarshii 4000 kennee mucaa isaa gadhiisifachuu danda’ee jira.

 

Qormaata Biyyooleessaa kutaa 10ffaa Kennamu irratti FDG itti fufe.

Aside

Caamsaa 27/2014 irraa eegaluun akka guutuu biyyaalessaatti qorumsa biyyaaleessaa kutaa 10ffaa keennamuuf wayita egaalutti Godina Lixa Shawaa Ambootti barattootni Oromoo m/b sadarkaa 2ffaa Liibaan Maccaa Amboo, fi M/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa hanga barattootni Oromoo nu gidduudhaa hidhaman hiikamaniitti qorumsaa hin fudhannuu, mootummaan waraanaan nu jeeqaa ture barnoota utuu hin baratiin qorumsa irra ta’uun bu’aa maalii qaba jechuun gaaffii kaasaniinn waraanaa Wayyaanee humnaa ol itti bobbaafameen doorsifamanii akka qorumsa seenaan taasifamera.

Godina Bahaa Wallaaggaa Magaalaa Naqemteettis haaluma walfakkaatuun barattootni kutaa 10ffaa mormii guddaa dhageesisaa
qorumsicha qoramaa jiru. M/b sadarkaa 2ffaa Dargee, fi Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa magaalaa Naqemtee keessatti argaman hundi
hanga barattootni Oromoo nu gidduudha badii tokko malee hidhaman hiikamanitti qorumsa hin fudhannuu jechuun mormii guddaa kaasanii
humna waraanaa waayyaanee hedduminaan itti bobbaafameen dirqisiifamanii qormaata akka seenaan ta’ee jira. Haala kanaan
barattootni manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa kutaa 1offaa Godinalee dhihaa Oromiyaa keessatti argaman yeroo amma kanatti qorumsa biyyaalessaa kutaa 10ffaa qoramuu irratti yeroo argamanitti humna waraanaa fi humnoota tikaan doorsifamafi eegamaa sammuu nagaan akka qorumsaa hojjetanii qabxii gaarii hin galmeessineef shoroorkeeffamaa jiraachuun gabaafamera.

Breaking News: Amma Galgala Kana Barattooti Oromoo Yuuniversitii Haromaayaa 10 Doormii Keessaa Lolotoota Wayyaaneen Ukkaamfaman.

Aside

Eegala Caamsaa 29,2014 Haromaayaa.

Guyyaa Ayyaana Wayyaanee Caamsaa 20 jechuun kabajamu mormuun barattooti Oromoo Yuuniversitii Haromayaa har’aa nyaata lagachuun mormii isaanii dhageessifataa oolan. Haala kanaan galgala ammaa sa’aa muraasa dura humni loltuu Federaalaa mooraa Yuuniversitii Haromayaa seenuun barattoota Oromoo 10 bakka ciisicha isaanii irraa deemee funaanuun ukkaamsee mana hidhaa hin beekamnetti geessee jira. Haalli kun haalaan sukkanneessaa ta’ee  jira.

 1. Sabboonaa barataa Leencoo Fiixaa Hordofaa agriculture waggaa 3ffaa ,bakki dhaloota Godina Shawwaa kibba lixa Aanaa Daawo
 2. Ararsaa Laggasaa kan inni baratu engenering waggaa 4ffaa,bakki dhaloota Godina kibba lixa shawaa aanaa Tolee
 3. Jaarraa Margaa,kan inni baratu water engenering waggaa 4ffaa bakki dhaloota Godina shawwaa kibba lixaa Sabbata
 4. Alsan Hassan bakki dhalootaa shawaa dhihaa Ambo,kan inni baratu electrical engenering wagga 2ffaa
 5. Walabummaa Goshee kan inni baratu Economics waggaa 2ffa bakki dhalootaa godina shawaa lixaa Ambo,
 6. Irranaa Kabbadaa kan inni baratu agricultural wagga 2ffaa bakki dhalootaa godina Shawaa lixaa Ambo
 7. Sanyii Yaalii kan inni baratu economics waggaa 3ffaa bakki dhalootaa godina Shawaa lixaa AMBO
 8. Biqila Toleeraa  kan inni baratu veternari Medecine waggaa 6ffaa bakki dhaloota godina kibba lixa Shawaa AMBO
 9. Raggaasaa  kan inni baratu waggaa lammaaffaa water engenering bakki dhalootaa Godina Shawa lixati 10.maqaan nu hin geenye
 10. Ammaaf maqaan hin baramne.

  Barataa Fiixaa Hordofaa agriculture waggaa 3ffaa

  Barataa Fiixaa Hordofaa
  agriculture waggaa 3ffaa

 

Wallagga, Anfilloo Gada Yettii Keessatti Gaaffiin Mirgaa(FDG) Ka’e Daran Hammaatee Waraanaa fi Qondaalota Wayyaanee Sodaa Keessa Buuse.

Aside

DiddaaGuyyaa har’aa Caamsaan 28/Ginbot 20 akka mootummaa Wayyaaneetti guyyaa kabajaa isaanii kan ture godina Qellem Aanaa Anfilloo irratti guyyaan kun dagatamee Wayyaanotii fi ergamtooti isaanii gara diddaa dhaamsutti bobbahaa oolan. Guyyoota muraasa dura aanaa Anfilloo ganda Yattii irratti ergamtooti Wayyaanee fi kanneen sirna EPRDF jalatti amanamaa ta’anii tajaajilan tuffii fi uummata Oromoo arrabsuu irraan kan ka’e uummanni ganda kanaa gara tarkaanfiitti seenee akka jiru gabaasuun keenya ni yaadatama.

Walitti bu’iinsi Oromoo fi ergamtoota Wayyaanee jidduu jiru daran  cimaa dhufuu irraan humni waraana Wayyaanees dachaadhaan halkanii guyyaa gara ganda kanaatti bobbahaa jira. Kaleessa jechuun Caamsaa 27,2014 Aangawoonni mootummaan Wayyaanee ayyaana Gibot ykn Caamsaa 20 fi sababaa uumata tasgabbeessuu jedhuun humnaan uumata walgahiitti yaasuu yaalan, Ummanni Oromoo hamma xiqqaa ta’e walgahii kana irratti argaman iyyuu dabballootaa fi aangawoota Wayyaanee akka biyyaa gadhiisanii fi biyyi Oromoo kan Oromoo ta’uu qabdi kanaafi barattootii fi uumanni Oromoo gaaffii mirgaa kan kaaseefii jechuun qaanyessuun walgahichi akka fashalu taasisan.

Haala kanaan uumata diddaa dhageessise battalumatti nama 16 hidhuun mana hidhaa magaalaa Anfilloo Muggii keessatti reebichaa fi dararaa ulfaataa akka irraan gahaa jiran beekamee jira.Kanneen keessaa:-

1.Kaasayee Tasfaayee-Qote Bulaa gandichaa
2.Taaddalaa Qana’aa -Qote Bulaa gandichaa
3.Gabayyoo-Qote Bulaa gandichaa
4.Wandimuu Asaffaa -Qote Bulaa gandichaa
5.Qannaa Tafsaayee-Barataa
6.Ebbaa Abboomaa-Qote Bulaa gandichaa
7.Shuggux-Barataa
8.Obbo Goobanaa-Qote Bulaa gandichaa
Kanneen jedhamaniidha.Isaan kun namoota maqaan isaanii nu
dhaqqabeedha.Namootni kun waraqaa ABO ganda keessatti kan
maxxansu,uummata mootummaa irratti kanneen kakaasu sababaa jedhamuun dararaa haalaan ulfaataa ta’etu irraan gahamaa jira.

Gama biraan humni addaa uummata kana boodaan jira kan jedhuufis mootummaan Wayyaanee raafamaa jiru tikoonni isaa boqonnaa dhabanii halkanii guyyaa uummata nagaa keessa meeshaa lolaa guuranii yaa’u, waraanni konkolaataa hedduun guyyoota
lamaa asitti dhufee gandoota Anfilloo keessa qubataa jira,sochiin uummataa gandoota aanaa kanaa keessaa addatti kan ganda Yattii,Ashii fi Garjeeda irra jiru mufannaa guddaa mootummaan Wayyaanee irratti uumee jira.

Gama biraan Caamsaa 28,2014 barihuun Magaazina kuufama meeshaa waraanaa Wayyaanee kan ta’e weeraramee humna hin beekamneen qabeenyi waraana Wayyaanee fudhatame. Haala kanaan loltooti Wayyaanee Taammiruu fi Taaddalaa jedhaman kan Magaazina eegan tohannoo jala galuun dararaan guddaa irraan gahamaa akka jiru gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.

 

 

Breaking News:Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa Ayaana Ayyaanee Wayyaanee Caamsaa 20 Nyaata Lagachuun Dabarsan

Aside

Barattootni Yuunivarsiitii Haramaayaa Ayaana Caamsaa 20 irratti nyaata lagachuun diddaa dhageesisan. Yuunivarsiitii Garaa garaa keessattis Sabboontotni Oromoo uffata gaddaa 

DiddaaMootummaa Wayyaanee irratti qabsoon abbaa biyyummaa jabaachuudhaan kan itti fufe Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti Barattootni Oromoo ayyaana Mootummaa Wayyaanee Caamsaa 20 irratti Yuunivarsiitii keessatti nyaata lagachuun diddaa dhageessisan. Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti baay’inaan 10,000 ol tahan Guyyaa waanjoon garbummaa Uummata Oromoo irratti bifa jijjiirratee dhufe Caamsaa 20 gaddaan dabarsuun diddaa nyaata lagachuu taasisanii jiran. Bulchinsi mooraa Yuunivarsiitii Haramaayaa fi Bulchaan Godina Harargee bahaa dhimma kana irratti dhiphina guddaa keessa kan seenan yoommuu tahu Mootummaan wayyaanees haala jabaan dhiphattee jirti. Barattootni Kunneen nyaata lagachuu irraan darbuun uffata gaddaa kan uffatan Yoommuu tahu diddaa wal fakkaataan Yuunivarsiitii Adaamaa, Amboo fi Hawaasaa keessatti bifa wal fakkaataan sabboontotni Uffata gaddaa uffachuun ayyaana caamsaa 20 gaddaan yaadatanii jiran.

FDG Itti Fufuun Walitti Bu’iins Sabboontota Oromoo fi Ergamtoota Sirna Wayyaanee Jidduu Jabaate Itti Fufe.

Aside

Caamsaa 27,2014 D.Doolloo
Godina Wallaggaa,Qeellam Anfillo gada Yettii fi Muggii keessatti FDG jabaatee itti fufuun guyyaa lamaan darban keessatti walitti bu’iinsi Oromootaa fi ergamtoota Wayyaanee kanneen mashaa sirnichaa baatanii uumata Oromoo irratti roorrisan jidduu haalaan hammaatee itti fufee ture.Eda Caamsaa 27,2014 hakan keessaa sa’aa 5:00 irratti diddaa sirna Wayyaanee uumanni Oromoo kaasaniin lelliftooti mootummaa Wayyaanee fi degertooti isaa magaalaa Muggii fi Yettii gadhiisanii baqachaa jiraachuun gabaasi nu gahe addeessa. Haala kanatti kan rifate mootummaan Wayyaanee humna waraana Federaalaa heddumminaan gama sanitti akka bobbaasaa jirus gabaasi amma nu gahe ni ibsa.Gama kaaniin dargaggoonni naannoo kanaa karaa irratti bahanii ABO fi WBO faarsaa ” Guyyaan har’aa Oromoo dha” sirba jedhuu fi walleelee warraqsaa adda addaan akka sirbaa oolan beekamee jira.

Hiriira Nagayaa Hawaasoota Oromoo Biyyaa Jarmanii Milkiin geggeffame

Aside

Die Oromo Gemeinschaft in Deutschland Hielt eine Erfolgreiche Protest Demonstration

Berlin, den 09.05.2014

Im Namen aller Oromos und unserer Freunde in Deutschland und Europa schreiben wir diesen Appell, um gegen die aktuelle Massentötung von Oromo Studenten in Äthiopien zu protestieren

Wie man internationalen Nachrichtensendungen wie BBC und CNN in den letzten Tagen entnehmen konnte, wurden zahlreiche Studenten bei friedlichen Demonstrationen gegen die systematische Diskriminierung und Marginalisierung ihrer Volksgruppe von Sicherheitskräften der äthiopischen Regierung massakriert. Nach offiziellen Meldungen ist, allein in der Stadt Ambo, von etwa 50 Studenten die Rede, die während der friedlichen Demonstrationen von Sicherheitsbeamten überrascht und kaltblütig ermordet wurden.

Dutzende Hoch- und Oberschüler sind auch in verschieden anderen Regionen, wie Hara Mayaa, Robe, Naqamtee, Dire Dawa, Adamaa, Gedo, Dembi Dolo, Mada Walaabu, Aliboo etc. kaltblutig getötet worden. Die Sicherheitskräfte schreckten nicht einmal davor zurück, Eltern, bei dem Versuch, die Körper ihrer toten Kinder zu bergen, kaltblütig zu erschießen.

Außerdem wurden hunderte Oromos durch Schusswaffen der Sicherheitskräfte schwer verletzt. Andere Oromos wurden gezielt mit Schlagstöcken und anderen Waffen zu Tode geprügelt. Nun, da sich die Empörungen über das Massaker gegen Oromos über das ganze Land rasend schnell ausbreiten, versucht die Regierung, die Protestbewegung im Keim zu ersticken: Laut aktueller Berichterstattung sind sowohl Massenverhaftungen als auch Deportationen in Konzentrationslager die grausame Folge dieser Maßnahmen. Rade More:-  http://tboj.de/home/berlin-demo-deutsch.html

Berliin 2 Berliin Berliin3

 

Mootummaan Abbaa Irree Wayyaaneen Yakka Barattoota Oromoo Irratti Raawataa Jiru Itti Fufe

Aside

Caamsaa 26,2014 Finfinnee

Caamsaa 25/2014 Halkan edaa sa’aatii 9:00PM irratti yakki suukkaneessan barattoota Oromoo fi barattoota lammiilee biyyatti
Yuunibarsiitii Walqixxee irratti raawwatame. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee Gaaffii Mirga abbaa biyyummaa fi FDG Oromiyaa keessa fi biyyoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti naasuu keessa seenuun FDG kana gara dabarsuuf karaa dabbaallootaa fi humnoota tikaa isaa qaama hin beekamnee fakkeessuun doormii barattootni Oromoo baay’inaan keessa jiraatanitti ibidda qabsiisuun qabeenyaa miliyoonatti lakka’amuu fi lubbuu barattoota irraatti yakkaa suukkaneessa rawwachaa jira.

Gochaa humnooti tikaa fi dabballoonni Wayyaanee raawwatan kanaan barattooti baqatanii bahuu hin dandeenyetti balbala doormichaa
itti cufuun ibidaan barattoota Oromoo barbadeesse., Barattootni gariin isaanii gamoo abbaa darbii 3 irraa jala ba’uuf lafatti utaalanii midhaan ulfaataan irra ga’ee jira.

Doormiin ibiddaan barbadeeffame kun Doormii barattootni Oromoo
kumaan lakka’aman keessatti argamanidha. Barattootni hedduun kanneen 68 olitti lakka’aman amma miidhaa ulfaataan irra ga’ee hospitaala seenanii jiru.Barattootni muraasni utuu mana yaalaa hin qaqqabiinlubbuun wareegaman.

Balaa ulfaataa ilmaan Oromoo fi lammilee biyyatti irratti
rawwatamaa jiruuf mootummaan abbaa irree Wayyaanee itti gaafatamaa ta’uu fi gochaa hammeenyaa lammii Oromoo irratti fudhatu kun kan yeroon hin dhaabanne taee qabsoon FDG sadarkaa ol aanaatti akka deemu uumanni Oromomoo bakka hedduu keessatti himatu.

Hayyama Hiriira Nagaa Paartiin SLM Gaafateef Deebisaan Wayyaanee Irraa Kenname Diddaa Dha!

Aside

Caamsaa 25,2014 Hawaasaa

Sidama Weddelli (Dargaggoo Sidaamaa) FDG itti fufuun gama biraan Uummatni Sidaamaa mormii mootummaa Wayyaaneef qabu dhageessisuuf SLM paartiin eeyyama hiriira nagaa karaa seeraa wayyaanee gaafate. Mootummaan Wayyaanee garuu eeyyama kana ni dide. Deebiin Wayyaanee kan SLM dhaaf debei’e akka maxxanee jiru kana ta’a. Kanas ta’u  Godina Sidaamaa aanaalee fi manneen barnootaa keessatti diddaan eegalamee jira. Yuunivarsiitii Hawaasaa keessattis sodaa diddaan eegalama jedhuun humni waraanaa dabalamee jira.FDG Oromiyaa fi naannoo Sidaamaa bifa daran jabaateen itti fufa.

FDG itti fufuun Godina Baalee Roobee keessa uumanni Oromoo wal gahii Wayyaanee lagaachuun diddaa itti fufe

Aside

Gabaasa Qeerroo Caamsaa 25,2014 Roobee

DiddaaGaaffii mirgaa Uummatni oromoo Oromiyaa keessatti gaafachaa jiru gara shororkeessummaatti jijjiiruun olola TPLF irraa daballootni Wayyaanee Godina Baalee Magaala Roobee fi naannoo ishee keessa naannessuuf fudhatan Uummatni gamtaan fashalsee jira. Dabballootni mootummaa Wayyaanee aanaa kana keessatti olola wal irraa hin citne gaggeessuuf Uummata wal gahii fi hiriira nagaa dirqamaan baasuufwayita bobba’anitti Uummatni harkatti fashalsee jira. Uummatni wal gahii mootummaan Wayyaanee qopheessite kan dhaquu dide yoommuu tahu daballootnii fi ergamotootni wayyaanee waraanaan Uummata hiriira baasuuf bobba’anis Uummatni gamtaan diddaa dhageessisee jira. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangala’ee fi dhangala’aa jiru irra tarkaanfachuudhaan kanneen QBOttii fi wareegama kaffalamaa jirutti bishaan naqaa jirtan itti gaafatamummaa keessaa hin baane keessa seenaa waan jirtaniif gufuu QBO tahuu irraa akka dhaabbattan hatattamaan quba isin
qabaachisna jechuun Uummatni aanaa kanaa dhaammatee jira.

Itti dabalee Godinuma Baalee Roobee keessatti ammoo Uummatni walgahii wayyaanee dhaquu didee diddaa itti fufee jira. Karaa cufuu fi midhaan gabaatti baasuu diduudhaan dhiphina jabaa keessa seensisanii jiran

Kana malees Yuunivarsiitii Hawaasaa keessattis sodaa diddaan eegalama jedhuun humni waraanaa dabalamee jira.

Dr,Gizaachoo Teessoo Waayee Master Plan Magaalaa Finfinnee Irratti Gaaffii fi Deebii VOA Waliin

Aside

Dr,Gizachoo

Part 1

Part2