Jal-Bultii Ayyaana Irreessaan Wal qabatee Sochiin Wayyaanee Maal Fakkaataa Ture?

Aside

Ayyaanota Biyyatti keessatti kabajaman gurguddoon, ayyaana  Arafaa, Ayyaana Qillee, Chambalaalaa, Masqala dabalatee ayyaanota gurguddoo biyya impaayera Ethiopia keessaa tokkodha. Ayyaanonni kunneen akka amantaa amantaa mataasaanitti gartuu mootummaaf qaama mootummaa tokkoon utuu hindoorsifamin kabajamanii darbu. Ayyaanni kun hordoftoota amantaaf duudhaa sanaan bifa gammachuu ho’aa qabuu kabajamu. Keessaattuu ayyaanota sanyiin habashaa kabajan uummanni keenya gargaaree isaan faana bu’uun kabajee miidhaksa. Ayyaanota halagaa haalaan ba’ee bifa ollummaan gargaaree kabajuun Oromoo akka jirutti ta’ee ayyaanota Oromoo gargaaraanii kabajuunillee isa guddaadhaa dhavamiinsa isaaf aggaammiin halagaan darbatu, kanan dhaga’erran ijaan arguutti jira.

Continue reading

Sababaa Liyyuu Poolisiniin Lammiileen Oromoo Qabeenya Isaanii Saamaman Maal Keessa Jiruu??

Aside

Maqaa saboota ollaa keessattuu maqaa olloota daangaa Oromiyaan dahatee sirni gita bittuu Wayyaanee uummata Oromoo irratti loltoota bifa addaan biyyoota awuroophaa faana waliin ta’uun leenjifate itti bobbaaseen Oromoon kumoota hedduun lakkaahaman ardaa isaanirraa buqqaa’anii jiru. Ilmaan Oromoo garraamiin kun badii tokko malee rakkoo daangaa irraan xuxxuuqqaa jirus utuu quba hinqabaatin Sumaalee bakkoota Jijjigaaf, Wucaalee keessa dararaa hamaan irra dhaqqabeera. Dararaa gara jabeenyaa hamaa kanaan uummatni keenya kumootaan qabeenyaa isaanii mara dhabanii kan deemaan cinatti miidhaa suukaneessaan irra dhaqqabee jiraachuu dubbatu. Lammiilee Oromoo manaaf qabeenya isaanii dhabanii Oromiyaatti baqatan keessaa , gurmuu gara Oromiyaa Lixaatti qubsiifamanii jiran akka arginee haasofsiifnetti. Ilmaan Oromoo waan tokko wal dhabdee takka utuu gurraan hindhaga’in dararaa hamaan irra dhaqqabee jira jedhu. Daraaraawwan suukanneessoo kanneen keessaa keessattuu

Continue reading

Humni Waraanaa Wayyaanee Sodaa Hokkora Irreecha Irratti Kaafamuu Mala Jedhuun Gara Bushoiftuutti Guuramaa Jira.

Aside

Fulbaana 29,2017/ Aadaaf duudhaa Oromoo keessaa Irreechi isa guddaaf olaanaadha. Ayyaanni Irreechaa sirna galata galfannoo Waaqaa kan lammiin marti itti wal gahu ta’uun hubatamaadha. Irreechi Bushooftuu bakka nagaa, bakka jaalalaa, bakka kadhaa amantaa Oromooti. Bu’aa ba’ii hedduu mudataa turanis jabaatee asiin gahatee ayyaana kana kabajachuuf jalabultiirratti argama.
Ayyaanni kun akka miidiiyaan biyyaa keessaaf alaa wal harkaa fuudhanii dubbataa turanitti humbi waraanaa kamuu akka achitti argamuu hindandeenye jedha. Murtiin abbootii gadaas, kan Qaamni hidhannoo hidhatu kamuu akka achitti hinargamne, bakka sana alaba

Continue reading

Oromummaan Yakanii Hidhuu fi Dararuun Ummata Irratti Hammaatee Wayyaaneen TPLF Duula Biraa Banee Jira.

Aside

Fulbaana 28,2017
Obbo Fedhasaa Guutaa

Obbo Fedhasaa Guutaa

Ilmaan Oromoo gita bittaa Wayyaanrrn ardaaf qe’ee isaa dhabee saamamuu cinatti Oromoo sababa ta’e qofaa yakkanii hidhuun gidursuun hammaate.Waggoota aangoo injiraanota Wayyaanee keessa Oromoon guyyaa guyyaatti hanga h8dhamutti gahaa ture har’as jira. Aangoo of harkaa qabaachuu isaaniif aangoo daheeffatanii akka Culullee ilmaan Oromoo butanii mana hiraarsaa galchuun dararu. Dararaa kana jalaa mataa olqabachuuf Oromoon takkaa ciisee hinbeeku. Sochii Wayyaaneen uummata Oromoof Impaayera biyyattii irrratti gootu keessaa hidhaaf reebichi hangafa. Akka hoolaa bakkee qabanii hidhanii Oromummaa isaa qofaa fannisanii yakka dhala.namaarra hingeenyye raawwatu. Tibba kanas hidhaaf hiraarsi itti fufee jiraachuu gaabsni Qeerroo Bilisummaa Oromoo gahe ifoomsee jira. Keessattuu Harargee, Jimmaa fi Lixa Oromiyaa Wallagga keessatti jabaate.

Haaluma kanaan hoji gaggeessaa waldaa makaana Yesuusi Sinodoosii kan ta’e Obbo Fedhasaa Guutaa ji’a Hagayyaa keessa maatiin bakka buutee isaa dhabuu dubbatu. Obbo Fedhasaa Guutaa Jiraataa Danbidoolloo bakka  Gidaamij jedhamtu Ganda gaara Kormaati. Obno Fedhasaa Guutaa abbaa ijoollee 4 yoo ta’an, dirqama Waldaarraa fudhatanii  Sinodosii Begiii Gidaamii walgayii gara Dassee deemanii utuu deebi’anii magaalaa Finfinnee keessatti ukkanfaman.

Continue reading

“GAANGEEN TAKAALLAA KUTATTE”   JENNAAN, “OFITTUU GABAABSITEE” JEDHAN

Aside

SEENAA Y.G (2005)

Qabsoon Oromoo Biyya keessaa fi alatti gaggeeffamaa jiru, suduudaan Oromoof osoo hin taanee, dina keessaa fi alaa, Diina Ollaa fi baar gamaaf ,akkasumas,  addunyaa maraaf waan dhaamaa jiruutu jira. Ergaan ifatti mul’isaa ykn dabarsaa jiru, waan lafa keessaa qotanii ykn qorannoo gaggeessanii bira ga’an odoo hin taanee, ifuma . kaleessa Biyya Itoophiyaa keessatti Ummati kum sagalee wayyabaa qabaa, gurraa laadhaafii yennaa jedhamuu , of tuulummaan maal fiddu ? warri jedhan , waan inni fiduuf taa’uuf itti gaafatamoo ta’uuf jiru.

Kaleessa Oromoon aadaa dimokiraasii qabaa, Ummata nagaa jaalatuu jennee wayita of ibsinuu, waan sun ka dur dabree jedhanii kan isaanii , isa mana hidhaa nama irratti ijaarsiisuu babal’isuuf arreedaa turan sun boollatti galee, Ummati kabajamaan isaan ukkaamsuf yaalaa turan, Ummata dhugaa qabu akka ta’ee ifatti itti argisiisaa jira. Shirri isaan waggaa meeqa dhama’anii irratti hojjachaa turan, guyyaa tokko fi lamatti fashalee , Saba qalbii qabeessa ta’uu fi Ummata nagaaf dursa kennuu ta’uu ifatti mirkaneessaa jira. Continue reading

Simbirtuu:

Aside

Dhalootni ol-dhufaa jiran akkamitti yaadu laata?Xiinxala dargaggoo #LammiiBeenyaafi dargaggoo #RabbirraaOromiyaa- Mootummaan Itoophiyaa maaliif gama Ogadeniyaatiin Oromiyaa weerare;
– Habashootni ykn warri maqaa tokkummaa Itoophiyaa leellisan yoroo Orommoon rakkoo keessa jiru kanatti maaliif usuu filatani ykn gargaaruu jibbanii;
– Habshootni qabeenya Oromiyaamoo Oromoo jaallatuu;
– Oromoon ofiisaan alatti kan abdatu qabaa kan jedhuufi dhimmoota gara-garaa irratti caqasaa. Oduunis jira.

Jalabultii Kabaja Ayyaana Irreechaa Birraa Bara 2017 Ilaalchisuun Dhaamsa Hoogana Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Dabarfame!!

Aside

Uummatni Oromoo hundii baga bacaqii gannaa baatanii ifa booqa Birraatti Ceetan; Ayyaana Irreecha Birraa kan bara 2017 Dilbata dhufuu Hora Harsadee Bishooftuutti kabajamuuf jiru Jalbultii Ayyaana Irreecha Birraa baga ittin isin gahee, Kan Milkiifi nagaa uummata Oromoof haa ta’u!!
Waan Hundumaa Caalaa Ilmaan Oromoo bara darbee 2016 Hora Harsadeetti nagaadhaan Ayyaanneffachuuf Manaa ba’anii nagaan galuu dadhabanii mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneetiin akka baalaa harcafaman 750 olitti kanneen lakkaawwaman Wareegamaniif gaddaa guddaatu nutti dhagaahama, Dhimmi kun gonaaddisa sammuu uummata Oromoo hundatti kan ta’ee jirudha. Gadda Keenyaa yaadannoo Sammuufi Sirna Yaadannoo akkataa qajeelfama Gumiin Abbootii Gadaafi hoggantootni amantaa Waaqqeffannaa akeekanitti yaadannoo Ilmaan Oromoo Wareegama qaalii baasanii kan rawwatnu ta’uu gadi jabeessinee hubachiifna!!  Continue reading

Liyyuu Poolisiin Wayyaanee Lixa Oromiyaanis Ummata Irratti Duula Banuun Isaa Beekame.

Aside

Fulbaana 26, 2017/Waraanni Daangaa Irraan Uummata Oromoo Irratti Baname Daangaa Bahaan Akkuma Uummata Buqqisuu Irratti Fuulleffate Lixaa Oromiyaanis Uummata Oromoo Irratti Banamee Jiraachuu Gabaasni Sagalee Qeerroo Bilisummaa Dhaqqabe Ifa Godheera.
Oromoon uummata bal’aa gaanfa Afrikaa abbaa ardichaas ta’uun beekamaadha. Uummata nagaaf jaalala beeku keessaa hangafni Oromoo ta’uus seenaan nii dubbata. Oromoon uummata saba biraa saba isaa taatsifetee waan qabu qoodee jiraachisu yoo ta’u, uummata nagaa jaalalaa fii waliin jireenyatti amanudha. Akkasuma Uummanni Oromoo diina gabbaree hinbulle, bara weerara biyyoota alaa illee uummata lolee diina lafa isaaf araddaa isaa saamuu dhufe lolee of keessaa baasuun isaa nii yaadatama. Continue reading

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Fulbaana 26,2017

Aside

                                                   

                                                                           

Gogaa Saboota ollaa Oromiyaan Daheffatanii OromooIirratti Waraana Labsuun Dhaabbatuu qaba!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Fulbaana 26, 2017

Biyya impaayera Ethiopia keessatti sirni garboonfataa hidda gad jabeessee jiraatuun haaraa miti. Sirna garboonfataa abbaa Irree Wayyaanee waggoota 26’f ilmaan Oromoo fi saboota cunqurfanoo impaayera biyyatti haalmalee saamuun biyyattii irratti rakkoo hamaa geessisaa yoona gaheera. Yakkoota ilmaan Oromoo irraan gahaa turan keessaa hayyoota dhabamsiisuu, hidhuu, reebuu, Shamara Gudeeduu keessatti project hamaa  hojjetaa turuun Wayyaanotaa beekaamadha. Haaluma kanaan oladeemaa Oromoo mooraa Yuunibarsiitiif manneen barnootaa irraa sektaroota mootummaa garaagaraaf hawwaasicha keessaa adamsanii qabanii lubbuun dhabamsiisuu irratti hojjetaniin lubbuu isaanii yoonaa gahatanii jiru. Keessattuu gocha mana hidhaa keessatti ilma namaa irraan gahaa turanif itti jiran yaadannoo sammuu namaa keessaa bilbiludha. Ilma namaa fannisanii guyyoota dheeraa dararuu, torch godhanii xiinsammuu isaa hadoochuuf yaaluu, limmoon quba namaa waraanaanii dhibee daddarboo kanneen akka HIV fii kabiroof saaxiluu, bakka namni hinargine geessanii bosona keessatti ajjeesuun al-awwaala gochuun maatii karaa eegsiisaa, biyya karaa ilaalchisaa hanbisaniiru. Kun keessattuu sabboontota akka Nadhii Gammadaa, Artist Jireenyaa, Hayyicha Dabbasaa Guyyoo fi oladeemtota barattoota Yuunibarsiitii Finfinnee Adaamaa, Wallaggaa, Madda Walaabuu, Haramayyaaf Jimma dabalatee Yuunibarsiitoota danuu keessaa dhabaman danuun yakka garajabummaa Wayyaaneen bakki buuteen isaanii dhabamee jiraachuun beekamaadha. Yakka kana yakkoota sammuu Oromoo umurii guutuu dararaa hanbisan yakkoota aarii hamaa keessatti nama hanbisan dalagaa turtee jirti. Keessattuu qote bultoota lafa irraa buqqaasuun duroomuu, qee’ee isaarraa buqqaasuun beenyaa gahaa tokko malee maatii karaarraas nu gootee jiraachuun beekamaadha. Har’as yakkoota sana fardeessitee jirti. Qabsaa’ota haqaa, Artistoota Oromoo fii Oromoo hedduu Oromummaasaaf yakkamuun manneen hidhaa keessatti dararamaa jiru. Continue reading

SBO Fulbaana 27,2017. Oduu, Dhumaatii Irreecha irratti Onkoloolessa 2 bara 2016 mootummaa wayyaaneettin Raawwatame ilaalchisuun Gabaasaa HRW tibba darbe baase kessatti hirmaachuun Qooda guddaa kan qabu Dargaggoo Lammii Beenyaa Waliin gaaffii fi deebii taasifame kutaa 2ffaaf isa Xumuraa fi itti fufa Yaada Hirmaattota Kora Sabaa ABO 4ffaa akkasumas SBO sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Wayyaaneen TPLF maqaa dhaabbata Lotorii biyyoolessaa jedhuun tooftaa saamichaa bal’isaa jira.

Aside

Fulbaana 26,2017/ Dhaabbanni lototii biyyooleessaa kan jedhan fakkeessuun uummata saamaa kan turee fi kan jiru akkasumas hidhaa laga Abbayyaaf jedhee uummaata immicha hin hubannee saamaa kan turee fi ammas kan itti jiru uummaata tattaafatatee Jireenya Isaa siqsuuf waan guyyaan argatan irraa kuufachuuf hixaa waliif darban irratti qaqqoobbii dhiyyeesse jiraachu namoonni quba qaban addeessan.
 Dhaabbanni kun namoota hixaa kana buusan isintu galii mootummaaf malu galii dhuumfaa keessanii gootani,akkasumas namoota akka lotorii hin kunne gochaa jira jechuun lukkeelee isaa gara namoota waan  kana hijjetanitti bobbaasee jiraachu namoonni waan kana dalagan Continue reading

Mootummaa Wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa jedhe beeksisa baasee jiraachuun beekame.

Aside

Image may contain: textFulbaana 25,2017/ Namoota haalli jireenyaa rakkisuudhaan gara wallaalchise walitti guuree raayyaa ittisa biyyaa jechuun dargaggoo funaanaa kan ture mootummaan abbaa irree Wayyaanee, har’as itti fufuudhaan dargaggootaaf beeksisa baasee akka jiru odeeffannoon kutaalee Oromiyaa adda addaa keessaa arganne ifoomsee jira. Dargaggoonni Oromoo carraan barnootaa isaan rakkisuufi haalli jireenya hawaasummaa isaanitti ulfaachuudhaan tarkaanfii raayyaa ittisa mootummaa wayyaanee ta’uudhaan hojjechuu ofirratti fudhataa akka turan namui quba qaba. Akkuma baroota darban irraa hubachuu dandeenyutti, ilmaan hiyyeessaafi harka qalleeyyii barnoota gahaa hin qabne funaanuun leenjii waraanaa kennee uummatyma ofiitti bobbaasuudhaan hojii diinummaa akka hojjetan taasisaa kan ture mootummaan Wayyaanee, yeroobammaa kanas hojii kanaaf carraaqaa akka jiru madden eeraniiru. Dargaggoota Oromoo gara humna waraanaatti fiduudhaaf tooftaa adda addaa fayyadamaa kan turte mootummaan Wayyaanee, tooftaa kanaanis milkaa’aa turteetti. Karaa itti dargaggoonni Oromoo gara leenjii waraanaatti seenuun humna ittisa wayyaanee ta’an keessaa tokko, dargaggoota biyya keessaa nageenya booressitan jechuudhaan Continue reading

Wayyaaneen TPLF Shira Saboota Walitti Buusuu Itti Fufee Jira.

Aside

Fulbaana 25,2017 Mootummaan Wayyaanee shira Oromoofi ollaa isaa walitti buusuu xaxaa turte ammas itti fufuun daangaalee Oromiyaa adda addaa keessatti rakkoon uumamaa akka jiru dhaga’ame. Yeroo dheeraadhaaf uummata nagaan waliin jiraataa ture walitti buusuudhaaf mootummaan wayyaanee adeemsa adda addaa deemaa turteetti. Uummata Oromoo oromiyaa bahaafi kibba baha Oromiyaa jiran uummata somaalee waliin walitti buusuudhaan nageenyi akka dhabamu taasisaa kan turteefi lubbuuf qabeenyi uummataa akka badu taasisaa jirti. Sababii walitti bu’insa kanaatiinis lubbuun oromoota hedduu kan darbeefi miidhaan ulfaataan uummata kanarra kan ga’e yommuu ta’u, Continue reading