Faaroo-faaya,abdii fi boonsituu sabaa…. Faaroo anaan ibsuun daran natti ulfaata; seenaan ishee haa ibsu. Garuu waa haajedhumee… Faaroon […]