Diddaan Qeerroo Itti Fufee,Barattooti Oromoos Jimulaan Hidhaman,

Gabaasa Qeerroo Shawaa Kaabaa,Muddee 20,2011

Ilmaan Oromoo barnootaaf manaa ba’an Hireen isaan eeggatu hidhaa,Ajjeechaa fi barnoota irraa arii’amuu ta’uun kan amaleeffatame dha.Yeroo ammaa kanas Fincila barattootnii fi Uummatni Oromoo Shawaa Kibba bahaa itti jiran ukkaamsuuf mootummaan Wayyaanee barattoota Sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa Muddee 18,2011 irraa eegaltee mana hidhaatti funaantee jirti.Qeerroon iccitii kana baasuuf dirqama fudhate mootummaan garboomfataa kun barattoota qabaman dhoksuu yaalus maqaa barattootaa mana hidhaa Wayyaanee keessatti argamanii ifa godhee jira.

Maqaan Barattootaa fi Jiraattotaa kunis akka armaa gadii fi kanneen hafanis akka iccitii gola mootummichaa irraa argannetti gaabaasa jala deemtonni diinaa mootummaa Federaalaaf gabaasan irraa argachuun dandayamee jira. Maqaan barattoota sochii Qeerroon yakkamanii hidhamanii fi bakkoota irraa hidhaman kan Federaalatti gabaafame oduu kana waliin guutuu isaa maxxansinee jirra.

Barattooti kanaa gaditti maqaa baafnee fi list humni tikaa Qeerroon mootummaa federaalaa irraa argate akka armaa gadii taha.

1.Milkiyaas Alamuu kutaa 10ffaa Aanaa wancii irraa
2.Daggituu Alamaayyoo kutaa 9ffaa
3.Shukkaaree Abbabaa kutaa 9ffaa
4.Tsehaay Kumsaa Kutaa 9ffaa
5.Abbabaa Warqinee kutaa 9ffaa
6.Dajanee Xurunaa kutaa 12ffaa
7.Gennet Dirribaa kutaa 8ffaa
8.Tseggaayee Asfaawu Kutaa 9ffaa
9.Biraanuu Damissee kutaa 10ffaa
10.Tafarraa Haayiluu kutaa 10ffaa
11.Ayyaantuu Waaqumaa Kutaa 6ffaa
12.Malkaamuu Dassaaleny Kutaa 9ffaa
13.Wanduu Leencoo kutaa12ffaa
14.Shifarraaw Tasfaayee Kutaa 9ffaa
15.Magartuu Taaddasaa Kutaa 9ffaa
16.Siddisee Shumaamaaa Kutaa 9ffaa
17.Yaadataa Waldee kutaa 10ffaa
18.Gaashaw Alamuu kutaaa 10ffaa
19.Wanduu Hasen kutaa 9ffaa
21.Ijjigaayyoo Qabbaneessaa kutaa kutaa 9ffaa
22.Gulummaa Toleeraa kutaa kutaa 9ffaa
23.Shawul W/Rufaa’el sadarkaa barnootaa Diploma kan qabanii fi umriin
isaanii waggaa 42 kan ta’an
24.Balaachoo Asmaraa Kutaa 9ffaa fi
25,. Maanguddoo Toleeraa Badhaadhaa Umriin isaanii waggaa 70 ol kan ta’an
26.Taakkalaa Badhaadhaa kutaa 9ffaa

Walumaa gala yeroo ammaa kana keessatti ilmaan oromoo baay’inaan 41 ta’an mana hidhaa Wayyaanee kana keessatti dararamaa akka jiranii fi Fincilli
ilmaan Oromoo jabaatee itti fufuu tikni Qeerroo saaxilee jira.

Maqaan namoota hafanii kun akka maxxoo armaa gadii taha.

List Barattoota Oromoo hidhamanii

Barattoota Oromoo hidhaman