Barattooti Oromoo 33 Badii Tokkoon Malee Yuuniversitii Finfinnee Irraa Arihaman

Gabaasa Qeerroo Finifnnee Gurraandhala 28,2013

scan0004

Gabaasa Qeerroo

Gaaffii mirga sabaa karaa nagaa gaafachuun yakka taee biyya jiru Itiyoophiyaa keessatti barattooti Oromoo kumaatamaan hidhamanii kumaatamaan biyyaa ariamanii kumaatamaan ammo manneen barnootaa fi hojii irraa arihamaa jiraachuun isaanii baroota 21 kana keessa beekamaa dha.

Bara kana keessa gaaffii mirga sabaa gaafattan ijaarsa siyaasaa mirga Oromoo gaafatu isin boodaan jira sababa jedhuun barattoota Oromoo Yuuniversitii Kiiloo 4 jiru keessaa barattooti 10 waggaa lamaaf 23 ammoo wagga 1f arihamuun 3 ammoo guutummaatti akka Yuuniversitii itti deebiuu hin daneenyetti mootummaa Wayyaaneen arihamanii jiru.

Kanneen guutuutti barnoota isaanii irraa arihaman

1. Barataa Araarsoo Waaktolaa

2. Barataa Malkamu Mulugeta

3. Barataa Baqalu Siyum

Kanneen jedhaman yeroo tau kanneen kaan 33 taan ammo guutummaa list isaanii caasaa Qeerroon qabuun kan argame kanatti maxxansinee jirra.

Oromoon haqa ummata isaa fi rakkoo barattooti Oromoo argaa jiran kanaaf tokkummaan bakka maratti iyyachuu akka dandayutti qeerroon dhaamsa dabarsa.

scan0003

Gabaasa Qeerroo

scan0005

Gabaasa Qeerroo

Godina Harargee Aanaa Haromayaa Keessatti Diddaan Qonnaan Bultoota Oromoo Itti Fufe.

Aside

Gurraandhala 26,2013 Haroomayaa 

Oromian resistanceMootummaan wayyaanee dabballoota bobbaasuun qotee bultoota dirqamaan hojii isaanii irraa buqqisuun olola siyaasaaf duula Sulula qotaa deemsisaa jiraachuun isaa beekamaa dha.Godina Harargee bahaa aanaa Haramaayaa ganda Xinniqqee araddaa gargaaraa keessatti ololli siyaasaa Wayyaanee nu biratti hin hojjetu jechuun qotee bulaan dabballoota Wayyaanee dura dhaabbatan.

Haala kanaan Wayyaaneen namootni baatanii Viidiyoo fi raadiyoon waraabamtanii mootummaan keenyi gaariidha hin jenne qarshii 100n adabamtu jechuun duula qotee bultoota irratti banus qotee bultootni walii galuun mormii dhiyeessanii jiran.Mootummaan Wayyaanee
dabballoota
1. Obbo Zaakkoo Saalii
2. Obbo Abdii Musaqeeroo
3. Angisoo fi
4. Jeeylaan waardiyaa yuunivarsiitii kan tahe
Bobbaasuun uummata afaan qawween doorsisuuf dirqama itti kennitus uummatni basaastotaa fi jala deemtota wayyaanee dura dhaabbatee jira.Yeroo ammaa kanas namootni walgahiitti akka bahan akeekkachiisnii fi waamichi halkanii guyyaa taasifamus uummatni guutummaan wayyaanee didee jira.

Kana malees Dabballootni Wayyaanee uummata doorsisuu,hidhuu fi saamuu kan amaleeffatan magaala Dirree Dawaa saabbiyaan ganda 02 keessatti basaasti wayyaanee federaala tahe Amaanu’eel Taammiruu jedhamu namoota nagaa osoo saamuu uummataan reebamuun saaxilame.Basaasaan Wayyaanee kun dirqama wayyaanee irraa fudhate keesumaa qabeenya sabboontotaa afaan qawween saamuu irratti kan bobbaafame mana Obbo Jundii Shariif saaminsaaf wayita seenutti dargaggootaa Oromoon qabamuun harka sabboontotaan salphatee jira.Mootummaan Wayyaanee magaala Dirree Dawaauummata nagaan waliin jiraachaa jiru keessatti saamtota akkanaan tolchuu ishees odeeffatni qeerroo maagaala kanaa addeessee jira.

Yuunivarsiitii Asoosaa Keessatti Diddaan Barattoota Oromoo Bifa Qindaayaan Itti Fufe

Aside

Gurraandhala 26,2013 Asoossaa

OromiaALutaContinua2011FDGDiddaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitiilee,Koollejjii fi manneen barnootaa gad aanaa keessatti hidhaa fi ajjeechaa mootummaa wayyaaneen kan hin jilbeeffachiifamne itti fufuun barattootni Oromoo fi barattootni hiree wal fakkaataan Imaapera biyyattii keessatti isaan mudate Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti nyaata lagatan.Mootummaan Wayyaanee yeroodhaa gara yerootti gaaffiiwwan mirgaa kan bilisummaa barattootaan gaafatamuuf bakka kennuu dhabuun gaaffii dabalataa uumuun barattootni mooraa Yuunivarsiitii Asoosaa kun gaaffiin nuyi gaafannu hanga guutummaan nuuf deebiutti jechuun lagannaa nyaataa taasisanii jiran.

Wayyaaneen gaaffiiwwan mirgaa gaafatamu kallattiin furmaata godhchuu haqachuu irraan hidhaa fi ajjeechaan barnoota irraa ariiuun akka dhaabbatu gaafatan siyaasa gaggeessitu,deeggartoota ABOti jechuun Yuunivarsiitii Finfinnee fi Amboo keessatti barnoota irraa ariiamuu tuquun ni dandayama. Yeroo ammaa kanatti Yuuniversitii Asoosaa keessatti gaaffiin ka’ee jiru,mirgi sabootaa eegamuu hanqachuu fi barattoonni wayita mana barumsaa jiranitti qabeenyii fi lafti maatii isaanii ammoo bakka dhaloota isaanii irraa waan saamamaa jiruuf yeroo boqonnaa isaanii bakkatti galan dhabuu irraan diddaa jabaa mootummaa Wayyaanee irratti kaasuu isaati. Gaaffiilee mirgaa gaafatame kanaan wal qabsiisee mootummaan kun waan isin gaafataa jirtan gaaffii ABO iti deeggartoota ABOti wayita jedhamanitti diddaa itti fufuun lagannaa nyaataa taasisanii jiran.

Wayyaaneen barattootni nyaata lagachuun kan kae baajata nyaataa baes gurguruun basaasaa fi federaalota dhibbaan naqee barattoota doorsisuu irratti argama.Mootummaan Wayyaanee doorsisaan gaaffii mirgaa akka dhaabuu hin dandeenyes qeerroon Yuunivarsiitii Asoosaa addeessee jira.

Qabsoon Itti Fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Bulchiinsa Sidaamaa Aanaa Beensaa Keessatti Diddaa Dargaggoonni Sidaamaa fi Qeerroon Kaasaniin Wal Qabatee Namoonni Hedduun Hidhaman.

Aside

Gurraandhala 25,2013 Finfinnee

diddaaMootummaan EPRDF Wayyaanee gaaffii bilisummaa ukkaamsuun uummata biyyattii garbummaan dhuunfatee itti fufuuf shaakalus hidhaa fi ajjeechaan daran qabsoo uummtaa jabeesse malee jilbeeffachiisees hin beeku.Sabawwan cunqurfamoo biyyattii keessaa uummatni Sidaamaa qeerroo waliin tahuun mormii sirna bulchinsa Wayyaanee irratti dhiyeessuun sirni bittaa Wayyaanee amma dhumachuu qaba,ummanni kana irra haacuucaa hifatee waan jiruuf mootummaan kun karaa nagaa aangoo gadhiisuu qaba,Sirni bulchinsa wayyaanee abbaa irrummaadha,Bilisummaa barbaadna jechuun gaaffii mirgaa kaase wayyaaneen dura dhaabbachuuf ilmaan Sidaamaa keessumaa dargaggoota Jumlaan mana hidhaatti guuraa jira.

Haala kanaan diddaa mootummaa irratti kakaafataniittu sababaa jedhuun Gurraandhala 24,2013 Bulchiinsa Sidaamaa aanaa Beensaa keessaa uummata nagaa hedduumminaan kan hidhe yoommuu tahu isaan keessaa
1. Obbo Tashoomaa Dabbabaa
2. Obbo Tasfaayee Hasamoo
3. Dargaggoo Amaaree Dastaa
4. Diikkaa Diirraa
5. Sukkaaree Amadoo
6. Burqaa Buunkisoo
7. Kaanuu Kaayessoo
8. Lankaamoo Kaaloo
9. Lammaa Laalegoo
10. Burqitoo Gaasee
11. Sombolaa Shiifoo
12. Dimbaaroo Chiicholaa
13. Asaffaa Musee
14. Didaamoo Fagoo
15. Narramoo Sombolaa
Jedhaman loltoota Wayyaaneen ukkaamsamuun kanneen mana hidhaatti fudhataman keessatti argamu.Wayyaaneen yeroodhaa gara yerootti gaaffii mirgaa sabawwan cunqurfamoo biyyattii keessaa hidhaa,ajjeechaa,qeee irraa ariiuu,saaminsa,barnootaa fi hojii irraa ariiuu fi kanneen kana fakkaataniin dura dhaabbachuuf yaalus dargaggootni Sidaamaa yoomuu qeerroo waliin tahuun bittaa garbummaa jalaa bahuuf akka hojjetu diinaa fi firaaf dhaamuun sabawwan cunqurfamoo marti harka wal qabachuun gaaffii bilisummaa akka gaafatan dhaamanii jiran.

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Aanaa Jaardagaa Jaartee Ganda Diimaa Jokkee Keessatti Qeerroo Bilisummaa fi Hidhattoonni Wayyaanee Walitti Bu’an.

Aside

Gurraandhala 24,2013 Gabaasa Qeerroo Jartee

OromiaALutaContinua2011FDGMootummaan Wayyaanee gaaffii mirgaa ilmaan Oromoo dura dhaabbachuuf yeroo mara hidhaa,ajjeechaa fi doorsisaan dura dhaabbachaa kan ture yeroo ammaa daran jabeessuun Godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa
Jaartee ganda Diimaa Jokkee irraa funaanuun mana hidhaa Wayyaanee aanaa kanaa Waajjira Poolisii magaala Aliboo keessatti ukkaamsuun reebichaa fi darara irraan gahaa jira.Dargaggootni aanaa Jaardagaa Jaartee mootummaan wayyaanee mootummaa garboomfataa waan taheef sirni bulchisa isaa nurraa dhaabbachuu qaba jechuun Gabaa Roobiitti walitti dhufuun dhaadannoo dhageessisaa kan turan yoommuu tahu wayyaaneen dargaggoota oromoo isintu gaaffii mirgaa kana qindeessa jechuun mana hidhaatti ukkaamsanii jiraachuun gabaafame.

Dabballeen Wayyaanee aanaa kanaa Bulchinsa aanaa Jaardagaa Jaartee kan tahe Obbo Misikkir Lammii Deebisaa gaaffii mirgaa kanaan baaraguun waraana
bobbaasee ilmaan oromoo mana hidhaatti ukkaamsaa jira.Dargaggootni
mana hidhaatti ukkaamsaman
1. Barataa Wandee Margaa Galataa
2. Dargaggoo Dobee Mangistuu Haayiluu
3. Barataa Mokonnon Baqqalaa
4. Barata Kabbadaa Filee
5. Dargaggoo Badhaasaa Taaddasaa Hundarraa
Yoommuu tahan kaabinootni aanaa kanaa marti gaaffii mirgaa sirna bulchinsa wayyaanee irratti kau keessaa harka qabdu jedhamuun dabballoota wayyaanee fi amanamtootaan qorannoon rakkamaa jiru.Mootummaan wayyaanee shira kamuu xaxee gaaffii mirgaa dura dhaabbachuuf yaalus warraaqsi bilisa nu baasu nurraati eegama waan taheef qeerroo kai jechuun walii dhaamanii jiran.

Qonnaan Bultooti Oromoo Godhina Harargee Aanaa Haromaayaa , Maadhee Xinniqee Gochaa Wayyaanee Balaaleffatan.

Aside

Gabaasa Qeerroo Haromaya Guradhala 23,2013

Godina Harargee bahaa aanaa Haramaayaa Ganda Xinniqqee keessatti qotee bultootni Oromoo walitti dhufuun dhimma Wayyaaneen yeroo ammaa sabaa fi sablammoota walitti buusuun hidhattootaan ummata Oromoo naannoo irraa buqisuu fi dhibbaatamaan miidhaa irra geessisan akkasumas dhimma QBO irratti marii gaggeessan.Qotee bultootni Ganda Xinniqqee quunnamtii bua qabeessummaa baratttoota Yuunivarsiitii Haramaayaa waliin tolchuun akeeka goototaa galmaan geessisuuf hojjechuuf waadaa kan seenan yoommuu tahu diina keennya walitti birmannee bilisa baana jechuun mariiatanii jiran.Qotee bultootni ganda Xinniqqee Maadhee XINNIQQEE 01 tti wal ijaaruun gumaata isaan irraa QBOf barbaachisu adda durummaan bahuuf irbuu seenuun ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiran.
Ibsawwan ejjennoo
1.Ummanni Oromoo bakkoota adda addaa Oromiyaa keessaa haalaan dararamaa waan jiruuf qabsoo inni godhu bakka gahee hanga mirga argatutti diddaan qotee bulaa itti fufa

2. WBO ni deeggarra,waan barbaachisaan cinaa dhaabbanna
3. Hidhaa,ajjeechaa,saaminsaa fi dhiibbaa mootummaan wayyaanee ilmaan
Oromoo irraan gahu ni mormina
4. Sagaleen qotee bultoota Oromoo fi ilmaan oromoo maraa Addunyaatti
akka dhagaamu ni taasifna
5. Dabballoota Wayyaanee yeroo dheeraa mootummaa wayyaanee jala fiigan
hubannoo gahaa ni kenninaaf
6. Yeroodhaa gara yerootti qotee bultoota hubachiisaa gumaata qotee
bulltoota irraa eegamu ni baana
7. Wayyaaneen garboomfataa waan taheef hanga Bilisummaa qabsoo irraa
hin dhaabbannu
8. Waadaa keenya tikfannee QBO haala kam keessattuu galmaan ni geenya
Kanneen jedhan yoommuu tahu wayyaaneen hidhaa fi ajjeechaa ilmaan
Oromoo irraan gahu wal hubachiisaa maadhee Xinniqqee 01 irraa kaasnee
maadheelee ABO ijaaraa deemna jechuun mariiatanii irbuun goolabanii
jiran.

Duulli Qubee Sirreessuun Barreessuu Gototaa Baratootaa Oromoo Yuunivarsiisii Jimmaatiin Gaggeeffaame.

Aside

Ammaan dura rakkoon barreeffaamotaa Qubee afaan Oromoo Waajjiiraalee Mootummaa TPLF fi OPDO irraa egaalee hangaa barreeffaamotaa Hoteelaa fi manneen Daldalaa garaagaraa Godinaa Jimmaa Magaalaa Jimmaa fi Anotaa Godinichaa keessaatti argamaan keessaatti barreeffaamonnii argaman Qubee Afaan Oromoon yeroo barreeffaaman Seeraa Afaanichaa kan hin egganee fi Ol aantummaa Afaan Amaaraatiin barreeffaamanii kan argaman ta’uun beekamaadha,

Duulli Qubee Sirreessuun Barreessuu Gototaa Baratootaa Oromoo Yuunivarsiisii Jimmaatiin Gaggeeffaame.docx

Qeerroo Sidaamaa: Leemboo

Aside

(Qeerroo, Hawaasaa, 22 Guraandhala 2013) Mootummaan Wayyaanee sabooti biyyattii, keessaayyuu kanneen akka saba Sidaamaa fa’aa irratti daba olaanaa wayita raawwachaa jirutti, Qeerroon saboota kunneenii immoo imaanaa abbootii isaanii harkaa fuudhan eeggachaa, qabsoo diddaa isaanii ittii fufanii akka jiran beekame.

Keessaayyuu Qeerroon Sidaamaa Qeerroo Oromoo waliin walta’uun roorroo wayyaanee ofirraa faccisaa kan jiran yoo ta’u, gamtaa Qeerroolee kunneenii cabsuuf shiraa fi daba karaa addaddaa wayyaanee dhaan irratti raawwatamaa jiru jabinaan ofirraa ittisaa jiran.

Gabaasaan Qeerroo akka Hawaasaa keessa naanna’ee Qeerroo SIadaamaa gaafatee huabchiisetti, Qeerroon Sidaamaa akkuma abbootii isaaniitti mirga biyyaa fi saba isaanii tiksuuf kutatanii hojjachaa jiran.

Dhiyeenya kana illee Qeerroo Sidaamaa keessaa garii isaanii himannaa sobaatiin murtii dabaa itti murteessitee akka jirtu kan yaadatamuu dha.

Qeerroon Sidaamaa garuu diddaa isaanii karaa hundaan itti fufanii kan jiran yoo ta’u, aadaa Sidaamaa deebisanii guddisuunis Qeerroon akka Alamaayyoo Tsaggaa tattaaffii jabaa gochaa akak jiran Qeerroon Bilisummaa Hawaasaa keessaa gabaasee jira.

Shamarran Oromoo Yuuniversitii Adda Addaa Irraa Walitti Dhufan Qooda Qabsoo Daran Jabeessuuf Jecha Ejjennoo Fudhatan

Aside

Gurraandhala 22,2013 Sulultaa

Gabaasaa Godina Addaa naannoo Finfinnee Ona Sulultaa irraa gabaasi Qeerroo  Guraandhala 20 akka addeessutti shamarran Oromoo qooda qabsoo bilisummaa Oromoo bahuu fi sochii Qeerroo daran cimsuuf jecha bakkoota adda addaa irraa walitti dhufuun bifa haalaan gammachiisaan walgahii godhachuun murtii fudhatan.

Shamarran Oromoo bakkoota adda addaa irraa walitti dhufuun ola sulultaa keessatti wal gahan kun irra guddaan isaanii kanneen ammaan dura Yuniversitiilee adda addaa keessatti sochii barattooti Oromoo godhan keessatti qooda guddaa warra fudhataaa turani dha.

Qindeessituun Shamarran Oromoo kanaa yeroo haasaa gootu keessatti qoodi dubartooti Oromoo qabsoo keessatti yeroo dheeraan dura kennaa turanii fi amma illee gumaacha qabsoof jecha wareeega kafalaa jiran gahaatti ibsuun seenaa jaallan wareegamanii kaasuun hirmaatota walgahicha irratti argaman booyichaan akka jaalala qabsoof qaban baafatan ta’ee jira.

Haala kanaan shamarran kun sochii qabsoo qeerroon deemaa jiru jabeessuuf jecha gumaacha maallaqaa gahaa gochuun qindeesitoota Qeerroof akka galchan gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa

Kana malees maadhee Utubaa Oromiyaa jedhamu jalatti of ijaaruudhaan shamarran lakkoofsaan nama 12 tahan,isaan keessaas barattoota yuuniversitii adda addaa irraa boqonnaaf galan,hojjettoota mootummaa fi hojjettoota dhuunfaa akka tahan gabaasaan isaan irraa nu gahe dabalee addeessa.

Dhuma irrattis ibsoota armaa gadii buufachuun teessuma milkiin xumuratan.

  1. Nuti Shamarran Kaayyoo keenyatti cichinee qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf tokkoomnee kaanee jirra.
  2. Qabsoo qindoomina qabuu fi ijaarsa tokkummaatiin uummata keenya waliin  sirna nama nyaataa Wayyaanee  dura dhaabachuun mirga Oromoo kabachiisuuf qophii dha.
  3. Gaachana saba Oromoo WBO cinatti of ijaarree hanga dirree qabsootti deemuuf haalaan kan hin daangeffamneen  murtoon keenya ibsanna
  4. Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa hunda keessatti wal gurmeessinee qindeessuu irratti gumaacha barbaachisu ni kafalla.
  5. Waan qabnuun qabsoo bilisummaa Oromootti hirmaachuun waadaa keenyaa cimsanna

Jedhuun ibsa ejjennoo isaanii lafa keeyatani jiru.

Mootummaan EPRDF Wayyaane Humna Raayyaa Ittisaa Jedhee Kan Yaamu Keessaa Oromoota 4 Ukkamsee Hidhaatti Darbe

Aside

Gabaasa Qeerroo Gurraandhala 21,2013 Finfinnee

Mootummaan Wayyaaneen yeroodhaa gara yerootti dhiibbaa inni godhu Oromummaa irratti hundaaee malee kun anaaf hojjeta.Kun meeshaa waraanaa naa baatee deema jedhee kan addaan qoodu tokkollee hin jiru.Haaluma kanaan wal qabatee doorsisa mootummaan Wayyaanee uummata irratti TV dhaan dhimma Raayyaa ittisa biyyaa irratti gaggeessaa ture jibbitanii jirtu,uummatni ija diinummaan akka ilaalu taasistanii jirtu kanaaf ilaalcha ABO qabdu  jechuun ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessaa hojjetan mana hidhaatti ukkaamsanii jiran.Ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessaa maqaa ABOn shakkamanii mana hidhaatti ukkaamsaman
1. Efreem Abaataa
2. Jalduu Itichaa fi
3. Ziyaad Mohaammed
4. Habtaamuu
Jedhaman gaafa Guraandhala 17/2013 dhoksaan fudhatamuun bakka buuteen
isaanii dhibee jira.Mootummaan wayyaanee ilmaan oromoo hojii mootummaa
keessaas hojjetan irraa amanamtummaa kan dhabde yoommuu tahu kaan hojii

“Rakkadhe jettee, hin seeniin mana gumaa, si gaafata seenaan bara kumaa,” jedhe wallisaan Oromoo.

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 21 Guraandhala 2013) Qeerroon Oromoo gidduu kana wallee viidiyoodhaan gadhise keessatti, sabni Oromoo gootota rakkoof hin jilbeeffanne akka qaban ibsuun, gootota abbaa biyyaa irraa akka hin hafne illee Qeeroon Oromoo kun waadaa isaa haaromsuu isaa ifatti beeksise.

Wallisaan Oromoo kun wallee seena qabeessaa kan  gootummaa fi sabboonummaa Oromoon mul’isu kana keessatti goototi Oromoo yeroo kamiyyuu rakkannee jedhanii mana gumaa seenanii akka hin beekne yaadachiisee jira.

Mana Hidhaa Qaallittii Keessatti Sabboontoti Oromoo Hedduun Dararaa Guddaaf Daran Saaxilaman

Aside

Guraandhalaa 20/2013 Finfinnee

BilisummaaYeroo ammaa kanattii motummaan Wayyaanee gochaalee hammeenyaa fi gara jabinaa Ilmaan Oromoo mana hidhaa Qaalliittii jiraan irraattii fudhachaa jiruu jabeessee itti fufuun torcherii sammuu fi nyaata qulqullinaa hinqabne hidhamtootaaf dhiyeessuun har’as dabuma kaleesaa bare daran jabeessee jiraachuun gabaafame jira.Haala kanaan yeroo ammaa kanatti barsiisaa Dirribii Nagaasaa fi Barataa Hirphasaa Diriirsaa bara 2011 qabamanii fi Oromoonni dhibbaatamaan lakkaawaman yeroo amma mana hidhaa qaalliittii zoonii tokkoo kan jiran dhukkubsatanii yaalaa gahaa dhabuun daraarama jiraachuun gabaasaan keenyaa Finfinnee addeesse jira.

Ilmaan Oromoo kunneen yaalaa dhabuun hedduu kan miidhama jiran yoo ta’uu,Kanaa Malees torbee Darbee keessaa mannii murtii wayyaanee ilmaan Oromoo lama badii tokkoo malee murtii garaa jabinaa kennuun ni yaadatama, ilmaan Oromoo Dargaggoo Fayisaa Sanyii fi Gaaddisaa Insarmuu jedhamaan badii tokkoo malee mannii murtii Wayyaanee wal duraa dubaan murtii waggaa 7 fi 6tiin adabee jira. Dargaggoo Fayisaa Sanyii Asiin fulduraas maatiin isaa Obboo Sanyii Bakkaalchee bara sagaltamotaa keessaa hidhaa waggaa 12n adabamanii, mana hidhaa keessaa bara 2005 baanii, turtii batii shanii hin guutnee keessaattii seensaa baraa 2006 balleessaa tokkoo malee qabamanii mana hidhaa maaikalaawwii keessaatti dararamaa turuun ammaasa yeroo lammaaffaaf mannii murtii wayyaanee baalleessaa tokkoo malee hidhaa waggaa kudhaniin(10) irraatti murteessuun kan hidhamanii jiraan tauun ibsamera.

Gochaa sukkaaneessaa fi daba abbaa irruummaa Wayyaanee fi EPRDFn mana hidhaatti ummaataa Oromoo irraattii raawwaatamaa jiruuf Mootummaan Wayyaanee gaaffatamaa Seeraa fi seenaa jalaa bauu kan hin dandeenyee tauu bakka buoonnii Qeerroo Godina Jimmaa akeekaniru. Kana malees Qeerroon itti dabaluun yaa uummataa Oromoo Ilmaan kee dhugaa mirgaa saba isaanii waan gafataniif badii tokkoo malee mana hidhattii galfamanii dararaamaa jiraachuunii fi murtiin dabaa itti kennaamaa jiraachuun isinittii haa dhagaaamu, namni utuu qomoon isaa balleessaa tokkoo malee waan mirgaa saba isaa gaafateef, hidhamee dararamuun, hidhaan seeraan alaa irraatti godhamuu fi murtiin seeraan alaa irraatti kennaamuu Oromoon taaee ilaaluu hin qabu,kan garaa taaee gochaa diinummaa kana ilaaluu yoo jiratee irmii(hirmii)nyaachaa akka jiruu dagachuu hin qabu, kun boruu kan sirraas gauu waan taeef gamtaan kaanee gochaa diinummaa saba keenyaa irraatti raawwaatamaa jiruu kanaa haa balaaleffaannuu ummataa Oromoo hundaaf dhamsaa keenyaa dabarsina jechuun dhaamsa dabarfachuun beekame.

 

Yuunivarsiitii Arbaminc Mooraa Abbayyaa Keessatti Waraqaalee Dhaadannoo Baldhinaan Maxxanfaman. Wayyaaneenis Tohannaaf Jecha Waraana Bobbaafte

Aside

Gurraandala 20,2013 Arbaminc

OromiaALutaContinua2011FDGQeerroon Yuunivarsiitii Arbaminc walgahii kubbaa miilaa Yuunivarsiitiilee gaggeeffamu irratti waraqaalee dhaadannoo mooraa Abbayyaa keessatti hedduumminaan maxxansan.Qeerrooon Yuunivarsiitii Arbaminc mootummaan wayyaanee wayita ofitti amanamummaa dhabee fi yeroon tokkummaan kaan amma jechuun ilmaan Oromoo mooraa sanaa walitti qabachuun waraqaalee dhaadannoo hedduumminaan Istaadiyoomii,Galmaa fi gamoowwan akkasumas bakkeewwan beeksisni maxxanfamanitti hedduumminaan maxxansuun mootummaan wayyaanee sodaan akka liqimfamu taasisanii jiran.Waraqaaleen dhaadannoo 1. Qeerroonni Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo itti fufna! 2. Sabawwan cunqurfamoon marti mirga keessaniif kaaa 3. Wayyaaneen garboomfataa dha 4. ABO Oromoo bilisa baasa 5. Kai Qeerroo 6. Kubbaa ilaaluu ilaaluun dura qeerroo of haa ilaallu! 7. Oromiyaan dhiiga ilmaan isheen bilisoomti 8. Hidhi Abbayyaa gaaffii mirgaa hin dhaabu 9. Hidhamtootni siyaasaa haa hiikaman Kanneen jedhan hedduumminaan diimaa,magariisa diimaan barreeffamuun kan maxxanfaman yoommuu tahu,mootummaan wayyaanee hedduu kan rifatee fi waraana konkolaataa 2 dabalee gara Yuunivarsiitii kanaatti geessaa jira.Waardiyootnii fi poolisootni federaalaa yuunivarsiitii kanaa basaasa mootummaa wayyaanee dabalachuun ilmaan oromoo lama sadii tahanii dhaabbatan hin dhaabbatiinaa deemaa asii jechuun doorsisaa jira.Qeerroon Yuunivarsiitii Arbaminc mootumamaan wayyaanee garboomfataa tahuu isaa dabballoota isaaf mirkansina jechuun diddaa itti fufanii jiran.

Dabballootni Wayyaanee aanaa Ejeree Uummata Qabachuun Wal -gahii Qondaalota Wayyaaman Yaamte Diigan.

Aside

Gabaasa Qeerroo Lixa Shawaa Gurrandhala 20,2013

Gurraandala 19,2013 Godina Shawaa lixaa aanaa Ejeree keessatti ololli mootummaa Wayyaanee uummataa fi dabballoota isaa yeroo dheeraa biratti fudhatama dhabuun uummatni wal gahii diiguun diddaa agarsiise.Amanamtootni mootummaa Wayyaanee yeroo dheeraa shira mootummaa wayyaaneen wal gahii irratti kaasu dura dhaabbachuun amanamtoota Wayyaanee qaanessanii jiran.Yeroodhaa gara yerootti misooma,misooma jechuun maallqni guuramu eessa gahe? Nuyi oromoo sababa taaneef duwwaa maaliif yoo gaafatne hojii irraa ariiamna? Jechuun dabballootni mootummaa wayyaanee yeroo dheeraa uummatatti ifaan mootummaan Wayyaanee saamuu malee guddina Oromoo fi Oromiyaaf waan hojjetuu fi hojjechaa jirus hin qabu jechuun uummata qabatanii wal gahii lakkisanii jiran.

Mootummaan Wayyaanees diddaa kana kan qindeessu ABO dha jechuun magaala Hoolotaa galumsaa fi bahumsaan waraanaan tiksuu irratti argamti.Waraanaa fi ukkaamsaan gaaffii mirgaa ilmaan oromoo dura dhaabbachuuf garboomfaa fi abbaa irreen xaarus hanga bilisummaa jabaatee akka itti fufu diinaa fi firaaf qeerroon dhaamee jira.