Ayyaanni Cuuphaa Magaala Finfinnee Keessatti Gara FXGtti Jijjiramee Oole,Gootonni Qeerroon ABO Faarsuun Diddaa Isaanii Dhageessifataa Turan.

Video

Ayyaanni Cuuphaa Magaala Finfinnee Keessatti Gara FXGtti Jijjiramee Oole Amajii 20,2016 guyyaa ayyaana Cuuphaa jedhamee biyyattiitti kabajamee jira.  Ayyaanni oromiyaa guutuu keessatti  gara Fincilaatti jijjiiramuudhaan FXG gaggeeffamaa oolee jira. Addatti
1.    Magaala Finfinnee kutaalee garagaraa keessatti uummanni haala mijawaa argatuun dhaadannoo isaa dhageesisaa oole. Uummanni lafa jiruu
ayyana sababeessuun wal argee oole WBO fi ABO faarsaa oolee jira. waraabbiin asirratti argamu kan kutaa magaala Finfinnee keessaa Saarisitti daandii gubbaatti bahuun ija diinaa dura dhaabbachuudhaan dhaadannoo dhageesisaa oolaniiru. Bakka  hedduutti uummanni Oromoo ayyaana kana irratti argame ayyaanicha guutummaan guututti gara FXGtti jijjiiree oolee jira.
2.    Naannolee godina addaa Oromiyaa keessatti ilmaan tigrootaa Oromoo irratti dhaadatan kannen mootummaa isaanii deggeran irratti uummanni
tarkaanfii garagaraa adeemsisuudhaan adabee jira.  Ayyaana kana irratti magaalota naannowaa oromiyaa keessaa baasuun ilmaan tigree bakka oolmaa dhabsiisanii jiru.  Uummanni tarkaanfii wal fakkaataas adeemsisee jira.
3.    Godinaalee oromiyaa garagaraa keessatti ayyaana kanaan wal qabsiisuun FXG asdeemsifamee jiruun dargaggoonni hedduun qabamuun
dhagayamee jira. shawaa lixaa kanneen akka Amboo irratti dargaggoonni bahanii akka ayyaana kana irratti hin hirmaanne humna waraana
Wayyaanetiin dhorkamanii jiru. Magaalotaa kanneen biroo keessatti humna waraana wayyaanee ariyuudhaan ayyaanicha gara fincilaatti
naanneessuun uummanni FXG itti fufee ooleera. Qonnaan bulaa fi dargaggoota hedduu irratti hidhaan adeemsifamee jabaatee itti fufee ooleera.

Beeksisa Filmii ” IMIMMAAN BAQATAA”

Video

Fiilmiin Oromoo “Himmimmaan Baqataa” jedhu qabiyyeen aja’ibsiisaa kan ta’ee fi seenaa fi dhaamsi inni dabarsu sadarkaa guddaatti kan ilaalamu waan ta’eef Ummanni Oromoo fiilmii taatoti ilmaam Oromoo hedduun irratti hirmaatan kana yeroo gabaabaa keessatti gabaa irra waan ooluuf akka bittattan haa ta’u.

Har’a Ebla 22,2015 Magaalaa Fifninnee Nannoo Hullooqoo Kormaa(Masqal Addabaabay) Jedhamutti Fincilli Jabaan Uumame, Humna Waraana Wayyaanee fi Uummata Gidduuttis Rukkuttaa Ta’een Gama Lachuu Irratti Midhamni Gahe.

Video

Har’a Ebla 22,2015 Magaalaa Fifninnee Nannoo Hullooqoo Kormaa(Masqal Addabaabay) Jedhamutti Fincilli Jabaan Uumame, Humna Waraana Wayyaanee fi Uummata Gidduuttis Rukkuttaa Ta’een Gama Lachuu Irratti Midhamni Gahe.


Gabaasa balinaan, Kaleessa akkuma gabaasne jirru lammiileen biyyaa Liibiyaatti gara jabeenyaan ajjeefaman guyyoota muraasa dura haala suukkanneessaa tahuun isaa dhala namaa kamuu kan hin dagachiisneeeha. Baqattoonni 28nuu keessaa hordoffii mootummaa Wayyaanee yeroo darbee FDG Oromiyaa keessatti dhalate mormii dhimma Master Pilaaniitiin mootummaa Wayyaanee dura dhaabbatanii falammii gaggeessuu irratti gara jabina mootummaa Wayyaanee baqachuu irraan dargaggoonni Oromoo hedduu naannoo garagaraatti godaansisee jira, Dargaggoonni kun mudatee jiru keessaa gochi kun kan irratti raawwatame kanneen akka Mangistuu Gashee,kaanis dargaggoota Oromoo maqaa hin argatin jiru, gochi kun dimshaashatti kan raawwate sabni Tigraay keessa waan jiruuf hiriirri taasifame kun hanga muummicha ministeeraa Wayyaanee hirmaachisutti gahus sababa mootummmaa wayyaanen biyya isaanii irraa bahanii carraan kun isaan kan mudateedha, kanumaan har’a hiriira taasifameen uummanni lakkoofsi isaa guddaa walakkaan ol uumata Oromoo kan tahe dhaadannoo hedduun, sirbis dhageessifameera.
Dhaadannowwan jedhamaa oolan,

  1. Mootummaan Wayyaanee hattuudha,
  2. Kan obbolaa keenya ajjeese mootummaa Wayyaaneeti,
  3. Shorokeessaan mootummaa Wayyaaneeti, kan jedhuu fi dubbii muummichan
  4. jedhames uummanni isin hin dhageenyu jechuudhaan feshaleessan.

Uummanni sagalee dhageessisaa oole kana booda aangoo irratti isin hin barbaannujechudha,kanumaan dhagaan darbatame, poolisoonni Wayyaanee 50 ol tahan baayina uummataa hanga kana keessaa kan hubatame reebicha uummataan garmalee miidhamuun beekame akkasuma uummata keessas keessattuu dargaggoota irratti miidhaan guddaanis tahee jira baayeen suuran kan olkaa’ame gocha isaanii addeessus ni jira yeroo ammaa uummanni miidhamee jiru Hospitaala Gaandii fi Zawudiituu kan ciisan dhibbaan lakkaawamu, uummata gadda isaa ibsachuuf bahe irratti ammas miidhaa gurguddaan qaama mootummaa Wayyaameetiin irra gahamee jira.

Qabeenyaan manneen mootummaa naannoo kanatti argamanis dhagaadhan hojiin ala tahanii jiru, Yeroo ammaa naannoo hiriirri kun itti gaggeeffamee fi daandii Boolee, Waddeessa(Piyaassaa)geessu martiyyuu humna waraana Wayyaaneen eegamaa jira, uaummanni qe’ee isaatti hin galu jechuudhaan mootummaan wayyaanee nu fixeera jechuun iyyaa booyichaa dhageessisaa jira.Ammas kan itti fufu uummanni Oromoo jaallan keenya gochi kun irratti raawwate suuraa qabannee magaala Finfinneetti wal argee hiriira adeemsisiu Qeerroon waamicha isaa dabarsuu fedha.

Sabboontonni Oromoo Ayyaana Irreecha Oromiyaa Irratti ” Akkasii miti akka WBOn jedhe sani” Jechuun Dhaamsa Dabarfatan.

Video

“Akkasii miti akka WBOn jedhe sani”

Gabrummaan hammaatee roorroon fala fidnaan sabboonti Oromoo kitilaan lakkaawaman mirgaa eenyummaa fi biyyummaa Oromoof jecha wareegama qaqaalii kafalaa yoonaan gahanii jiru.Qabsoo hadhaawaa baroota dheeraa godhame keessatti karaa nagaa mirga Oromummaa fi abbaa biyyummaa argamsiisuuf carraaqii Oromoon godhe waan laayyoo hin turre,milkoomminni qabsoo karaa nagaa argachuun biyya Ethiopia jedhamu keessatti abjuu ta’uu irraan kan ka’e qabsoo hidhannoo itti fufee roorroo saba ofii irraa falmuuf gootonni Oromoo qabsoo godhaa akka jiran beekamaa dha. Har’a abdiin saba Oromoo fi gaachanni ummata Oromoo WBO dha.Kun ammoo ummata Oromiyaa keessaa fi kanneen biyya alaa jiraniif abdii fi wabii dha.

Yeroo ammaa Oromoon akka sabaatti mirga isaa kabachiisuu hin dandayu mirga Oromoof wabii ta’ee kan argamsiisu warra TPLF ykn ammoo Gimbot 7 jechuun jaarmota halagaa jala deemuu diduun Oromoon Oromiyaa jiru guutummaatti halagaa jala deemuu mormuu fi diddaa sanii dhageessisuuf jecha Oromoota mirga Oromoo halagaa jalaan arganna jedhaniif dhaamsa video kana irra jiru dabarsanii jiru.

Innis kan jedhu ” Akkasii miti akka WBOn jedhe sani” jechun  Oromoon saba of dandayee fi ittisa qabu ta’uu isaa irreecha Bishooftuu Onkoleessa 30,2012 irratti mirkaneessani jiru.

 

Waraqaaleen dhaadannoo Magaalota Oromiya a bakkoota gara garaa keessatti Qeerroon bal’inaan maxxanfame

Video

Hagayya 27,2012 Finfinnee
Waraqaan dhaadannoo fi hubannoo siyaasaa kennan Oromiyaa keessatti bakkeewwan gaa garaa keessatti Qeerroon maxxanfaman.Dhaadannoowwan
1. Hidhaa fi ajjeechaan gaaffii mirgaa dhaabuu hin dandaan
2. Qeerroon Oromiyaa bilisoomsuuf wareegama kamuu ni baasa
3. Oromiyaan ni bilisoomti
4. Garboomfataan ni kufa
5. Oromiyaan kan oromooti
6. Mirgi amantiilee haa kabajamu
7. Bilisaan dhalatanii garboomuun salphina
8. Bilisummaa fi Walabummaa ilmaan oromoo gaggeessuuf warraaqsa uummataa gaggeessuun murteessaa taheera
9. Lama duuun salphina
10. Qeerroo imaanaa ilmaan oromoo baasuuf kai!
Kanneen jedhan magaala Finfinnee,Amboo,Sabbataa,Dirree Dawaa,Adaaa Bargaa,Gimbii,Ayiraa fi Adaamaa keessatti dhaabbilee barnootaa fi bakkeewwan uummatni haalaan dubbisuu dandautti maxxanfamanii jiran.Waraqaalee maxxanf amaniin uummatni oromoo dammaqinsa guddaan kan kaaa jiruu fi haamileen itti horame yoommuu tahu mootummaan wayyaanee dhiphuu jabaa keessa seenee jira.Waraqaalee maxxanfaman waraanni mootummaa wayyaanee hedduu kan dhiphatee fi funaansaaf bobbauun dhiphachaa jira.
Alaabaan ABOs magaalotaa fi konkolaattota magaalaa irratti fannifamuun magaala Finfinnee fi Adaamaa keessatti ABO seenee waan jiruuf waraanni mootummaa wayyaanee dhiphate.Alaabaan ABO ibsituu ilmaan oromooti,Alaabaan ABO ifa bahuu qaba jechuun Alaabaan fannifamee jira.Alaabaa Konkolaattota duubaan fannifamanii magaala Finfinnee keessa wayita balaliianitti wayyaaneen haala yeroo waliin dhiphuu jabaa keessa seenee jira.Alaabaan ABO Oromiyaa irratti hanga balaliiutti qabsoon hadhaa akka gageeffamu qeerroon irbuu seenee jira.

Muumichi Ministeera Itiyoophiyaa Mallas Zeenaan Dhukubsachuu Irraan Kan Ka’e Adduunyaa Kana Irraa Boqochuu ETVn Gabaase.

Video

Hagayya 21,2012 Finfinnee
Muummichi Ministeera biyya Itiyoophiyaa adduunyaa kana irraa boqochuun isaa erga dubbatamuu eegalee torbaanota lakkaayee ture,haata’u waan dhokatee hafu waan hin jirreef Obbo Mallasaan buqochuu isaanii ETVn har’a gadi baasee ibsa itti kennuun beekama.
Haalli kun biyya Oromiyaa fi Itiyoophiyaa keessatti jijjirraa siyaasaa jabaa fida jechuun ummanni haalaan irratti mariyachaa jira.Caasaan mootummaa Wayyaanee martuu shororkaayee kan gaafa Mangistuu H/Mariyam biyya gadhiisee bahee san fakkaata.Haalli kun jijjirraa fidee sabaa fi sablammoota kamiifuu Bilisummaa fi Walabbummaatti akka fullaasuuf jecha irratti hojjechuun yeroon isaa amma.
Sirni mootummaa Waayyanee harca’aa jirus jijjirraa hudee qabu fiduuf kan tattafatu hin fakkaatu kanaafis qophii osoo hin taane aangoo irratti of jabeessuuf aanjaa addaa soqachuu waan hin dhiifneef ummanni kana irratti yaada kennachuu fi amma irraa itti of qopheessuun karaa dha.

Ona Limmuu Galiilaa Keessatti Investerooti Wayyaanee Ummata 300 ol Lafa Irraa Buqisanii Kanneen Turan Ifiis Buqa’an

Video

Hagayya 20,2012 Naqamte.
Godina Wallaggaa Ona Limmuu Galiilaa Bakka Harqambee jedhamu irraa qonnaan bultoota Oromoo 300 qe’ee irraa buqisuun gumaati ykn kaasaan tokko osoo hin kafalamiiniif qe’ee alakilii fi abaabiliin irra jiraatan irraa buqisuun qabeenyummaa ofii jala kan dhuunfatan inveesiterroota Wayyaalee lama irratti humni addaa WBO tarkaanfii fudhachuun gabaafame.
Hagayya 18,2012 Inveesteroota maqaan isaanii Abajjee Xilaahun fi Tarikuu Bayyanee kanneen jedhaman irratti humni WBO tarkaanfii fudhateen ummanni naannoo fi kanneen qe’ee isaanii irraa buqa’anii rakkoo fi gidiraa argaa turan gammachuu isaanii wallee fi sirbaan akka muldhisaa oolan gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.
Godina Wallagaa keessatti yeroo adda addaatti tarkaanfiin diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatamu irraa kan ka’e abootiin qabeenyaa Wayyaanee hedduun naannicha gadhiisanii akka bahaa jiran gabaasi qeerroo addeessa. Ummanni naannoo jirus haala kanaan mirqaansuu fi gammachuu akka qabu beekame.