Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran dubbisuuf deeman ukkamfaman

Aside

Ebla 30,2013 Ambo

BilisummaaYuunivarsiitiilee jiran mara keessatti gaaffiiwwan miraa barattootni Oromoo gaafatan wayyaaneen yeroo mara hidha,barnoota irraa ariiuu fi ajjeesuun dura dhaabbata.Yuunivarsiitii Amboo keessatti barattoota oromoo mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti sababa tokko malee dararamaa jiran barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo gaafachuuf wayita deemanitti mootummaan wayyaanee mana hidhaatti isaan darbee jira.Barattootni oromoo

1. Barataa Tamasgeen Tafarii barataa Horticulture waggaa 3ffaa

2. Barataa Guutuu Hirphaa Horticulture waggaa 3ffaa

Baratan ilmaan oromoo mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti ukkaamsaman dubbisuuf wayita deemanitti sababa tokko malee mana hidhaatti darbamuun isin ABOtu isin erge, Isin Miseensota ABOti jechuun badii tokko malee mana hidhaatti ukkaamsanii jiran.Gochaan farrummaa mootummaa wayyaanee hanga hireen murteeffannaa uummata oromoo mirkanfamutti tasa kan hin dhaabbanne tahuu hubachuun uummatni oromoo marti dirqama nurraa eegamu akka baanu jechuun qeerroon yuunivarsiitii Amboo dhaammatee jira.

Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti dhiibbaa Wayyaaneen barsiisota irraan gahu jabaachaa dhufe

Aside

Ebla 30,2013 Gabaasa Qeerroo Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee cunqursaa addaa ilmaan Oromoo irratti geessisuu kan aadeffate Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti barsiisota ilmaan oromoo tahan addatti miidhaa addaaf saaxilaa jira.Barsiisota oromoo mana barumsaa Baloo Jigaa keessaa barsiisan miindaa dhorkachuun qorannaan rakkisaa jiru.Barsiisaa Habtaamuu Oljirraa fi barsiisotni mana barumsaa kanaa gocha farrummaa mootummaan wayyaanee gaggeessaa jiruun rakkachuu irratti argamu.

Dhiibbaa mootummaan Wayyaanee gaggeessaa jiruunis barsiisotni oromoo 12 tahan Godina Kamash aanaa Kamash keessaa gadhiisuuf dirqamanii jiran.Gocha farrummaa kana irratti mootummaa wayyaanee waliin tahuun uummata qeee irraa buqqisaa fi barsiisota ammoo miindaa dhorkachuuf isin diina jechaa kan jiran jala deemtota mootummaa wayyaanee yeroo dheeraa Obbo Fiqaaduu fi Obbo Mazgabuu jedhaman akka tahe ifaan beekamuu dandaeera.Mootummaan wayyaanee basaastota ishee ulee gochuun uummata ittiin doorsisaa jirtu kana dabballootni gocha farrummaa irratti bobbaan hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin gatii isaanii madaalu akka isaan eeggatu akka hubatan dhaammanna.

Ibsa Ejjennoo Bakka Bu’oota Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa Godina Iluu fi Jimmaa

Aside

logo-qeerroo-oromiyaa3

Ibsa Ejjennoo Bakka Bu’oota Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa Godina Iluu fi Jimmaa

Nuti bakka bu’ootiin  Qeerroo Bilisummaa godina Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa Ebla 26/2013 walitti dhufuun haalaa yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo fi doorsisaa fi dararaa mootummaan Wayyaanee baratootaa Oromoo Yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaatti adeemsisaa jiruu fi addaatti immoo Wayyaaneen  xiyyeeffaannaa baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa, Amboo fi Finfinnee irraatti taasisaa jiruu ilaalchisuun marii bal’aa godhannee milkiin xummurachuun Ibsaa Ejjeennoo itti anuu fudhanne.

 1. Gochaa mootummaan Wayyaanee sochii warraaqsaa baratootaa Oromoo danquuf mooraa baratootaa Oromoo Oromummaan yakkuun hidhuu, doorsiisuu, barnotaa irraa arii’achuu fi ajjeessuu akka toftaa itti  fudhachaa kan jiruu attaamaan dhaabuu qaba. Akeeknii mootummaa Wayyaanee kun kayyoo keenyaa irraa kan nu hin laaffisnes ta’uu firaas diinaas ni  hubachifna.
 2. Torbee kanaa keessaa doorsiifni mootummaa Wayyaaneetiin baratootaa   Oromoo  Yuunivarsiitii Jimmaa nagaan barnotaa isaanii barachaa jiranii fi baratootaa Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaatti barnotaa isaaniitiin illee qabxii ol aanaa galmeessaa jiran baratootaa Oromoo 7 irraattii gaggeeffaamaa jiruu, atattaamaan dhaabbachuu qaba.
 3. Qabsoon goototni ilmaan Oromoo bilisummaa uummataa keenyaa fi walabummaa Oromiyaaf gaggeessaa utuu jiranii lubbuu itti wareegamaan fiixaan baasuuf:-

a)     Ilmaan Oromoo tokkummaa keenyaa jabeeffaachuun bakka jirruu hundaattii jabeessiinee wal haa ijaarru.

b)    Maqaa Ummaataa Oromootiin Jaarmiyaa Siyaasaa Omishuun bu’aan isaa uummataa keenyaa waanjoo garbummaa jala tursuu fi umrii abbootii irree dheereessuu qofa ta’uu beektotaa Oromoo ni hubachiifna.

c)     Gidduu kanaa karaa ilmaan Oromoo biyyaa ambaa jiraaniin fi hoggaantootaa fi miseensotaa ABO duraaniitiin dhaabnii haaraan hundeeffaamee jechuuu dhageenya, dhaabni kun qabsoo uummataa Oromoo lamsheessuu fi umrii bittaa garbummaa Oromoo irraatti dheeressuuf itti yaadamee kan hundeeffame ta’uu ni hubanna, keessaattuu Itoophiyaa ijaarraa jechuun kan dhaadataan maqaa Ummataa Oromootiin dhaadachuu dhaabuu qabu, guyyaa tokkoo miseensotni dhaabaa ADO ofiin jedhuu kun itti gaafatamaa seenaa fi seeraa jalaa ba’uu kan hin dandeenyee ta’uu ni hubachiifna, ilmaan Oromoo nagaan biyyaa Ambaa jirattaan utuu hin beekiin akeekaa kana keessaatti qooda fudhachaa kan jirtaan atattaamaan harkaa keessaa akka baafattaan ni dhaamna.

d)    Uummaannii Oromoo biyyaa keessaa fi biyyaa ambaa jiraatnu ololaa fi afaan faajjii wayyaanotaa fi gorsiitotaa Wayyaaneetiin qabsoo bilisummaa Oromoo irraattii gaggeeffaamaa jiruu fashaleessuuf jabeessiinee dhaabaa kaayyoo dhugaa kaleessaa ilmaan Oromoo irraatti wareegaman hin jijjirree ABO jalatti  wal ijaaruun tokkummaa keenyaa jabeeffaachuun qabsoo:

e)     Yeroo irraa gara yerootti bifa qindaa’een qabsoo FDG biyyaa  keessaattii jabeessinee itti fufna.

f)      Qabeenyaa , beekumsaa , humna fi waan dandeenyuu hundaan WBO ni jajjabeessina.

4.  Mootummaan Abbaa irree EPRDF sodaa guddaa keessaa seenuun Mooraa Yuunivarsiitiilee  biyyaatii keessaa jiran human waraanaa fi dabbalotaan eeguu irraa darbee baratootaa goolaa jira, kun immoo biyyaa keessaa jiratuu keessaattii lammiileen biyyaatii mirgi nagaan barachuu sarbamaa jira, Addaattii immoo ilmaan Oromoo miseensaa fi jala deemtuu wayyaanee hin ta’iin mirgii namummaa fi barnootaa irraa mulqamee akka lammii lammaaffaatti ilaalamuun galgalaa ganamaa qoratama, wayyaanotaan hordofamaa jiraachuun saxilamee jira, hallii kun wayyaanee kufuuf raafamaa jirtuu kufaatii wayyaanee kan ariifachiisuu ta’uu hubachiisuun mooraa Yuunivarsiitilee biyyaattii keessaatti gaffii mirgaa barnootaa fi bilisummaa sarbamuu ilaachiisuun FDG wal irraa hin citnee gaggeessuun jabeessiinee ni hojjeetna. Kanuma waliin mooraan Yuunivarsiitiis beektotaa fi hayyootaa Omishaa turtee amma dabbalotaa wayyaanee Omishuutti xiyyeeffaattee jirtuu atattamaan dhaabuu qabdii.

5.Biyyaa keenyaa Oromiyaa keessaattii midhaa fi dhiibbaan Mootummaa EPRDF’n gaggeeffaama jiru hedduu jabaachaa jira, qotee bulaan Oromoo qotatee of jiraachiisuu dadhabaa jira, Xaa’oo yeroon hin argatuu, yoo argatees, xaa’oon karaa Abbootii qabeenyaa wayyaanee dhiyaatu gatiin isaa human qotee bulaa olidha, kaffaltiin gibiraa, buusiwwaan fi kanfaltii taksii fi qaraxaa dachaan dabaluun uummaannii keenyaa dararamaa jira, rakkoo uummataa keenyaa kanatti furmataa gochuunf uummataa keenyaa cinaa dhaabbaannee, gaffii mirgaa:-

a) Laftii kan qotee bulaatii, qotee bulaa Oromoof mirgii abbaa lafummaa haa kabajamuu.

b) Xaa’oon  qotee bulaa keenyaaf karaa mootummaa haa dhiyaatu,

c) Kaffaltiin gibiraa, qaraxaa, fi busiin taksii humnaa olii qotee bulaa irraa kafamuu qaba,

d) Maqaa investimentii jedhuun Oromoo qee’ee irraa buqqisuun dhaabbaachuu qaba jennee , rakkoo ummaataa keenyaaf furmaataa fiduuf uummataa keenyaa ijaaruun FDG ni gaggeesina, sagalee uummataa keenyaas addunyaa ni dhageesifna, uummaannii keenyaa tokkummaan harkaa wal qabannee wal wajjiin haa kaanu jechuun marii haala yeroo irraatti gaggeeffatan milkiin xummuratan.

Injifannoon Ummata Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Godina Iluu Abbaa Booraa Keessatti Maadheeleen Qabsoo GGO Haala Gaariin Kabajatan

Aside

Ebla 27,2013 Mattuu

guyyaaGuyyaan Goototaa Oromoo (GGO)n Eblii 15 Godina Iluu Abbaa Booraatti Ebla 24/2013 Sabboontota Oromoo Maadhee garaagaraa jalatti hundeeffaaman sirna ho’aa ta’een kabajatan. Madheewwaan kunneenis walittii dhufuun bakka lamatti kabajatan, Magaalaa Mattuu fi Baddaallee irraattii walittii dhufuun dungoo warraaqsaa halluu Alaabaa ABO Oromoo qabu diimaa magariisaa diimaa qabsiifachuun yaadannoo Sammuu daqiiqaa lamaaf  goototaa Ilmaan Oromoof gochuun  kabajatan. Madheewwaan kunis:- Madhee Laga Soor lakkofsa 430B, Maadhee Oromiyaa Bu’uuraa Biyyaa,  Maadhee Ilmaltu Maadhee Dhaamsaa Barii fi Madhee   Tokkummaa Biyyaaf jedhamanii GGO sirna ho’aa ta’een kabajame.

Maadheewwaan kunis GGO sababeeffaachuun haala qabsoo bilisummaa Ummataa Oromoo irraatti marii godhachuun waan itti qabsoo bilisummaa Oromoo jajjabeessaan buusii mallaqaa qarshii 680  fi Boombii lama bituun qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachaa taasisan.

Maarii isaanii keessaatti Irbuu isaanii haroomsachuun kaayyoo goototni keenyaa kaleessaa nutti dabarsanii nuf wareegaman galmaan haa geenyuu, Jabeessiinee tokkummaa keenyaa haa jajjabeeffaannuu, Ololaa Gantootaan hin gowwomfamnuu, Affaan fajjii fi Waliindhahiinsaa Ayyaan-Laaltootaan deeddeebi’ee qabsoo Bilisummaa Oromoo keessaatti deeddebi’ee mul’atuu ni balaaleeffaanna, Yeroon kun yeroo itti yaadaa garaagaraa itti dhiyeessinee danqaa qabsoo bilisummaa Oromoo irraatti uummnee umrii abbaa irree dheeressuuf sababaa taanuu utuu hin ta’iin yeroo itti tokkummaa gurmuu Qabasaa’otaa fi Ummataa jabeessinee kufaatii wayyaaneef sababa guddaa ta’uu qabna jechuun dhaamsa dabarfatan.

Hojjettooti Oromoo Guyyaa Gootota Oromoo Sirna Addaan Kabajatan

Aside

Gabaasaa Qeerroo Naqamtee Ebla 25,2013

Hojjettooti Oromoo hojii mootummaa gara garaa hojjetan magaalaa Naqamtee keessatti walitti dhufuun GGO bara 2013 sirna howwaan kabajatan. Kabajaan GGO kun Ebla 24,2013 waaree booda hanga halkaniitti walitti dhufuun alaabaa Oromoo fannifachuun faaruu dhaamsa goototaa fi kan alaabaa Oromoo faarfattu waliin faarfachuun yaadannoo jaallan wareegamanii yeroo taasisan,gariin hojjettootaa maadhee ABO keessa jiran warra haala miidhagaa akkasii irraa adda ta’anii mana hidhaa keessatti roorrifamaa jiran akkasumas kanneen biyyaa bahan yaadachuun boo’ichaan jaalala qabsoo fi ummata isaaniif qaban muldhisanii jiru.

Guyyaa kana haala qabsoon Oromoo keessa baatee fi har’a irra jirtu gahaatti mariyachuun san irrattis uummanni Oromoo haala keessa jiru irrattis marii baldhaa gaggeessanii ejjennoo wal fakkaataa akka qabaataniif jecha akeeka armaa gadii waliin lafa kaayyatanii jiru.

 1. Nuti hojjettooti Oromoo bakkoota garagaraa irraa hojjetaa jirru,haala ammaan dura jiraannuun addatti bifa qabsoo fi haala itti mormii mootummaa gaggeesinu cimsuuf murteeffanne.
 2. Gantootaa fi galtoota diinaa dursinee of irraa ittiisuu fi tiksuun maadhee keenyas ta’e akeeka dhaaba keenyaa tikfachuuf murteeffanne.
 3. Kaayyoo goototi Oromoo irratti wareegamanii fi dhaamsa isaan nuu dhaamanii darban hamma bakkaan geenyutti murannoo jabduun irratti hojjechuun akeekkanne.
 4. Kaayyoo goototi keenya irratti wareegaman warri faallessuuf jecha biyya ambaa keessa ta’anii ummata keenya jeeqanii fi akeeka dhabsiisuuf tattafatan humna kamiinuu dura cimsisee akka dhaabbannuu fi dhaaba keenya ABO akka qaroo ijaatti akka eeggannu waadaa keenya haaromsine.
 5. Sochii hojjettootaa fi qonnaan bultootaa akkasumas Qeerroo daran murii mata mataa fi gamtaa waan fudhanneef akkeeki kaaneef akka bakka gahu murteeffanne.

Injifannoon Ummata Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Barattootni Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu kanneen arrabsoo irratti bobba’anii fi basaastota adda baasuun itti gaafatamummaa haa fudhatan jechuun diddaa itti fufan

Aside

Ebla 24,2013 Finfinnee
Garboomfataa mootummaa wayyaaneewaliin tahuun barattootni habashaa ilmaan oromoo arrabsuutti bobbaan Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu Veternary waggaa 1ffaa baratan ifaan seeratti haa dhiyaatan jechuun diddaan barattoota oromoo jabaatee itti fufee jira.Yuunivarsiitii Bishooftuu keessatti barattootni ilmaan habashaa tahan

1. Magbaat Mulgeta

2. Matiwoos Xilahuun

3. Tesfasillaasee Saamuel

4. Zalalem Tesfayee

5. Kaasahun Dallaanee

6. Mohaammed Habiib

7. Raqiiq Geetahun

8. Mihret Tafarii

Maqaa oromoo jijjiiruun tuffii uummatichaaf qabanis waan agarsiisuuf mirga keenya nutu kabajsiifata,Isaan waliin teenyee hin barannu jechuun barattootni oromoo gamtaan irbuu seenan tiksuun roorroo of irraa ittisuu irratti argamu.Ilmaan habashaa maqaan isaanii armaan olitti tarreeffaman ifaan diina oromoo ergama wayyaanee irraa fudhatan waan tahaniif ilmaan oromoo marti diina keessan dura dhaabbachuuf gumaata barbaachisaa akka baatan waamicha oromummaa dabarsfanna jechuun qeerroon Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu dhaamsa jabaa dabarfata.

Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu keessatti barattooti Oromoo rorroo if irraa ittisuutti seenan

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Ebla 23,2013
OromiaALutaContinua2011FDGMootummaan Wayyaanee biyyaa fi uummata Oromoo maqaa jijjiiruutti kan amaleeffate yeroodhaa gara yerootti basaastotaa fi jala deemtota isaa bobbaasuun arrabsoo fi maqaa jijjiirraa ilmaan oromoo irratti gaggaeessaa jira.Yuunivarsiitiilee keessattii barattootni Oromoo baratan arrabsoo jala deemtotaa fi ilmaan habashaan gaggeeffamu irratti tarkaanfiin seera qabeessaa akka isaan irratti fudhatamuuf iyyannoo fi gaaffii mirgaa wal irraa hin cinne gaggeessaa turan.Garuu deebiin mootummaa wayyaanee irraa kennamu hidhaa fi ajjeechaa akkasumas barnoota irraa ilmaan Oromoo arii’uu tahe.
Haaluma kanaan wal qabachuunis Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Kiiloo 4 keessatti arrabsoon ilmaan oromoo irratti raawwatame irra deebi’uun Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu keessatti itti fufuu irraan kan ka’e sabboontotni barattoota oromoo alagaa waliin hin barannu,Namni arrabsoo kanatti bobba’ee fi bobbaase biyyattii irratti TVdhaan ibsamee murtiin seeraa itti nuuf haa kennamu hangas tarkaanfii mataa keenyaa fudhanna jechuun barattoota habashaa hunda mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu keessaa baasanii jiran.Mootummaan Wayyaanee kana dura dhaabbachuuf waraanaa fi kadhaan dura dhaabbachuuf yaalus ilmaan Oromoo ejjennoo murtii dhumaa fudhatanii jiran.
Wayyaaneen gocha farrummaa akka nurraa dhaabuuf ilmaan Oromoo marti waamicha keenya akka nuu dhageessan jechuun sabboontotni barattoota Oromoo ibsatanii jiran.

Gudunnfaa Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo 2013

Aside

Ebla 23,2013 Finfinnee

Guyyaan Gootota Oromoo Qeerroo Oromoo fi deeggartoota QBO biratti haala holaan kabajamee jira.Ayyaanni kun qophiilee garaa garaan kabajame.Yuunivarsiitiilee keessatti barattootni,barsiisotni,hojjettootni dungoo diimaa magariisa ibsuun alaabaa ABO qabachuun qophiin waadaa haaromsuu fi marii akkasumas dhimma QBOf kan oolu buusiin buufamee jira.Maadheelee dhaabaa fi deeggartoota irraa walii gala buusiin dhimma QBOf oolu 4370(qarshii kuma afurii fi dhibba sadiif torbaatama) buufamee jira.Waraqaaleen dhaadannoo garaa garaa magaalawwan Oromiyaa keessatti hedduumminaan maxxanfamanii jiran.

Ayyaanni kun manneen barnootaa gad aanaa,Koollejjiiwwan kanneen akka rift vaalii,daandii booruu,unity,Odaa bulluq,Fincha Valley fi yuunivarsiitiilee Jimmaa,Mattuu,Finfinnee,Adaamaa,Amboo,Bishooftuu,Haramaayaa,Dirree Dawaa,Jijjigaa,Arbamin,Hawaasaa,Naqqamtee fi Gonder keessatti haala hoaan kabajamee jira.Waraqaaleen dhaadannoos dhaabbilee barnootaa fi magaalawwan keessatti hedduumminaan maxxanfaman mootummaa wayyaanee rifaatii keessa buusuun waraana bobbaasee uummata sakattauuf akka dirqamu taasisee jira.

Gabaabumatti Oromiyaa keessatti Guyyaan Gootota Oromoo wayita kabajamutti qophiileen irratti dhiyeeffaman abdii QBO kan tahanii fi garbummaa bara baraa of irraa darbuuf karaa guddaa saaqee kan darbe dha.

Barataa Qananiisaa Raggaasaa Amboo Yuuniversitii Irraa, Taakkalaa Yohaannis Ammoo Anfilloo Irraa Seeraan ala Ukkamfaman

Aside

Ebla 20,2012 Finfinnee

Barataa Qananiisaa Raggaasaa Bioprocess Engineering waggaa 3ffaa Ambo Yuuniversitii irraa baratu human tikaa fi poolisa Wayyaaneen guyyaa haraa Ebla 19, guyyaa keessaa saa 12:30 pm hidhattoota mooraa Yuuniversitii Amboo keessatti guyyaa GGO kabajjee fi alaabaa ABO uffatte sababaa jedhuun rukutamuu fi qabamuu isaa ragaan kan argame yeroo tau erga qabamee hanga ammaatti bakka buuteen mucaa kana dhabamee akka jiru Qeerroon mooraa Yuuniversitii Amboo gabaasee jira.

Barattooti gariin bulchitoota mooraa yeroo gaafatanitti Fincila moootummaa irratti kaasuuf uummataa fi barattoota kan qindeessu si jechuun akkasuma mootummaa irratti uummata kaasuun GGO jedhee alaabaa uffate jechuun mootumaan yakkuu irraan qabame jechuu malee waan biraa hin beeknu jedhanii barattoota of irraa deebisan. Hanga ammaatti barataan kun duaa fi jiraachuun isaa hin beekamu.

Kana malees Wallagga aanaa Anifilloo irraa barattoota naannoo tokkotti gurmaayee taphatuun wal qabsiisanii isin guyyaa GGO kabajjuu fi halluu alaabaa ABO uffattaniittu sababa jedhuun barattoota 7 qabanii qoratan keessaa Barataa Yohaannis Taakkalaa hanga ammaa bakka buuteen isaa hin beekamiin jira.

Ummanni Oromoos tae sabboontoti Oromoo barattoota ilmaan sabaa biyya abbaa isaanii keessatti akkana dararamaa jiraniif birmannaa Oromummaa akka godhaniif eerroon waamicha dabarsa.

Dhaamsa Jajjabduu!! Jaal Kardir Sa’idii fi Jaal Elemoo Alii /TV Oromoo Waliin

Aside

” Kallacha Qabsoo……. ABO qabna!! 

Jaarmiyaa Cimsaa…… ni Bilisoomna” !!   Jaal Kadir Sa’id

————-//————————

“An dide gabrummaa!! jedhe bilisummaa!!

ABO dhaaba koo Abdiin Kiyya  Sumaa

Hagamuu yoo turte moohinsi keetuma!!”    Jaal Elemoo Alii

Gabaasaa GGO Ebla 15 Godina Booranaa fi Harargee Irraa Nu Gahe

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Ebla 20,2013

Rakkoo quunnamtii networkiin kan gabaasaan isaa boodatti harkifate guyyaa gootota oromoo Ebla 15 Oromiyaa keessaa naannoo adda addaatti kabajamee jiru ammallee gabaasaan isaa kan nugahaa jiru:1.Godina Booraa Ona ;
1.1 Booree
1.2 Dirree,
1.3 Galaana Abbayyaa
1.4 Liiban fi
1.5 Shaakkisoo irraa haala hoo’aan kabachaa turuu isaanii akkasuma kanatti dhimma bahuudhaanis ijaarsa maadhee fi leenjii uummata armaan dura ijaarsi hin qaqqabin jiru qaqqabuun ayyaana kanaan wal qabsiisanii hojii hojjetaa akka turan gabaasaan Qeerroo addeessa. Keessattuu hojiileen hojjetaman:-

 1. -Leenjii siyaasaa uummata naannoo jiranii fi kan itti amananiif kennaa turaniiru,
 2. -Barattoota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaatiin leenjii siyaasaa kennamaa tureera.
 3. -Hidhattootni mootummaa milishaa gandaa fi poolisoonni maadhetti ijaaramanii godina kana keessaa ona Dirree fi Liiban irra jiran walitti dhufanii wal ijaarsa,qabsoo keessatti kallattii isaan irratti hirmaachuun barbaachisuun waadaa seenaa,barruu dhaabaa kanneen siyaasa keenya hin hubatin ittiin gahuun raabsaa fi buusiin sochii qeerroo godina sana irra jiruuf deggersa gochuuf gumaacha gochuun GGO kabajachuun haala dabarsanii akka jiran gabaasaa isaa nuun gahanii jiru.

Karaa biraa
2.Harargee Ona;
2.1 Baddaannoo
2.2 Qarsaa
2.3 Jaarsoo
2.4.Meettaa fi
2.5 Daaroo Labuu
Akka gabaasaa GGO onoota kana irraa nugahee jiruttis;

 • -Hidhataan mootummaa maadhee keessatti ijaaramee jiu bakka tokkotti wal gahuun guyyaa kana icciti qabeessaan bosona keessatti kabajaa isaanii akka raawwatan nuuf dhaamu.Akkasuma ibsa ejjennoo lafa kaayatanii nuuf dhaaman:
 • -Yoomiyyuu ajajaa fi dirqama dhaaba keenyaan durfamnee qabsoo bilisummaa oromoo galmaan gahuuf tokkummaadhaan akka kaanu murtoo keenya ibsanna.
 • -Nuti hidhattootni mootummaa godina Harargee irra jirru dhugaa fi miidhaa uummata keenyaa oromoo hubannee waanjoo garbummaa saba keenya irra jiru kana,mootummaa wayyaanee nurratti goobee jiru of irraa fonqolchuufgama keenyaan ni qabsoofna!
 • -Wareegama qabsoof barbaachisu gochuuf yoomiyyuu boodatti hin jennu!
 • -Ilmaan oromoo mana hidhaatti dararamaa jiru gargaarsa barbaachisu gochuuf; isaanii fi maatii isaanii cina tokkummaa qabnuu fi ijaarsa keenya kanaan gumaacha barbaachisu ni goona jedhuun ibsa ejjennoo isaanii kan ibsatan yoo yahu godina kana irratti haalli kabajaa GGO ittiin darbe yaadannoo gootota darbanii waliif kaasuun,faaruu wal dheggeeffachiisuun akkasuma ijaarsa qaban irratti buusii adda addaa gochuun barruu ittiin baayisaa bittimsaa fi kuusaa barruu dhaaba irraa dhufu qopheessuun kabajaa ayyaana kanaa dabarsanii jiru.Ammallee Qeerroon godina kana irra jiru sochiin qeerroo fi uummataa jabaatee akka fufaa jiruu fi babal’inni siyaasaa godina kana irratti hanga hidhataa mootummaa fi waajjiraalee godinicha keessa jiruutti haalaan kan jabaataa jiru tahuu isaa nu hubachiisee jira.

Qabsoon Itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Mootummaan Wayyaanee Naannoo Beeneshangul Keessatti Duulla Farruummaa Barsiisota Oromoo Irratti Bane.

Aside

Ebla 20,2013 Asoosaa

Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Sogee keessatti gocha farrummaa mootummaan wayyaanee qeee irraa buqqisuu gaggeessaa jiruun barsiisotni Oromoo addatti mana barumsaa Lakkuu Qumbii sadarkaa 1ffaa rakkoo hamaa keessatti kufan.Mootummaan wayyaanee qeee irraa uummata hojii investimentiif qeee irraa buqqisuu kan barate mana barumsaa Qumbii Sadarkaa 1ffaa buqqisuuf hojii dhaabbateen barsiisotaaf miindaa hin kaffalu jechaa mana isaan keessa jiraatanis buqqisee jira.Rakkoo kanaan barsiisotni mana barumsaa kanaa

1. Barsiisaa Habtaamuu Oljirraa

2. Barsiistuu Belaaynesh Boggaalee

3. Barsiisaa Amaluu Kumii

4. Barsiisaa Baatiree Culaa

5. Barsiisaa Olqabaa Tarfaa

Rakkoo kana keessatti kufanii jiran.Jala deemtotni mootummaa wayyaanee gocha farrummaa kanatti diina waliin ejjennoo walii tahuun itti jiran Obbo Biraanuu Mallasaa fi Obbo Fiqaaduu Koorsisaa dabballoota mootummaa wayyaanee tahan yoommuu tahu jarreen kun gocha farrummaa kana irraa hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin gatii isaanii madaalu akka isaan eegu qeerroon gabaasee jira.