Poolisoonni Wayyaanee bara tajaajila isaanii xumuruun hojii gadhiisuuf gaafataa jiran dirqamanii gara adda waraanatti akka ergaman taasifamee jira.‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Onkoloolessa 31,2014

Wayyaanonni yeroo Qeerroo hidhanHumna waraanaas tahe hidhataan poolisii bara tajaajila isaa waggaa 7 ol tajaajila kenne fedha isaatiin hoji itti fufuus dhaabuus kan danda’u gaaffii bara hojii keenyaa xumurre ni boqonna, hojii ni dhaabna jedhani gaaffii iftoominaan mootummaa gaafatan gara adda waraanaatti dirqamaan akka ergaa jiru gabaasni nu gahe addeessa.

Shakkii fi soda  mootummaan Wayyeenee hidhattoota isaa keessattuu lammiin Oromoo ta’an irraa qabuun humni waraana isaa yeroo ammaa sabaan Oromoo tahan, aadaa Oromoo guddisu, ijoollee Oromoo qabee mootummaatti dhiyeessuu dhiisuu, sabboontota  waliin walitti dhiyeenya uummachuu, sirboota qabsoo fi sabboontotni weellistootni Oromoo sirban dhaggeffachuu fi wal dhaggeeffachiisuu, mootummaa irratti wal ijaaruu fi dhaaba mormaa uummata Oromoof dhaabbatu keessatti hirmaannaa gochuu, dhaaba ABOfis ilaalcha gaari qabaachuu isaanii, dhimma jireenyaaf malee sodaa fi dirqama mootummaa Wayyaaneef osoo hin tahin ittiin bulmataaf, jireenya isaaniif jecha meeshaa baachuu fi kkf hunda waan hordofsiisee hubataa jiruuf fedhuma isaaniiyyuu eeguu dhabuun mootummaa Wayyaanee hidhattoota isaa irratti kaasaa jiraachuun dhagayamaa kan jiruudha.

Humni waraana wayyaanee keessaa sabaan oromoo tahanii argaman kamiyyu yeroo ammaa miidhaan mootummaan Wayyaanee nurraan gahe inni guddaan saba keenyaan, saba bal’aa fi kabajamaa kanaan jibbamuu keenyaadha. Beela’uun keenya, dheebochun keenya daaraa uffachuun keenya, miidhama miti sabaan jibbamuun miidhama lafee suphaa hin qabne tahuu isaa hubatanii kophee qulqulleessani jiraachuu kan filatan, mana namaa keessa jiraatanii hojjetaafii jiraachuu yeroo itti filatanii ka’aniidha. Isaan kaan ammo dirqama mootummaa wayyaanee isaanitti kennu uummata dura dhaabbachuun saalfii itti tahee naannoo itti ramadamanii hojjetan iraa miliqanii naannoo biraatti galanii hojii kanas gadhiisanii kan jiraataa jiran tahuu gabaasni ibsa, kanumaan wal qabateemmoo olitti akkuma ibsame bara tajaajila isaanii xumuramanii hojii dhaabuuf, boqonnaa gaafatanii kan jiran dirqamni itti jabaatee yeroo ammaa naannoo gammoojjitti ergamaa, adda waraanaa naannoo Gambeelaatti dirqamaan ergamaa akka jiran gabaasni Qeerroo irra madde odeessi caasaa poolisii irraan as bahe addeessa.

Amnesty: Ethiopia Systematically Repressing Oromo

Aside

FE2E1076-BAB0-47FE-8E11-8FCB80AE7C9E_w640_r1_s_cx0_cy5_cw0

Amnesty International has issued anew report claiming that the Ethiopian government is systematically repressing the country’s largest ethnic group, the Oromo. Read more…

http://www.Ayyaantuu.com

http://www.Gadaa.com

Gabaasa Kabajamuu Ayyaanni Irreechaa Godina Jimmaa

Aside

10734181_584535965023130_6421479275020323424_n (1)Onkololeessaa 26,2014 Ayyaanni Irreechaa Godina Jimmaatti sirna ho’aa ta’een kabajame!! Uummatni Oromoo jalbultii ayyaana kana ilaalchisuun Onkololeessa 25/2014 irraa eegaluun godinaalee Oromiyaa gara dhihaa kanneen akka Godina Iluu abbaa Booraa, Godina kibba Lixa Shawaa, Shawaa Lixaa fi wallaggaa Bahaa irra gara Magaalaa Jimma seenan, jalbultiin Ayyaana kanaa haala akkam miidhagaa ta’een Malkaa Deeddeetti kan eegalame, Guyyaa kaleessaa Malkaa Booyyeetti haala akkam ajaa’ibsiisaa ta’een kabajame jira. Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa fi Saabboontootni hojjettootni fi barsiisotni Godina Jimmaa fi Yuunibarsiitii Jimmaa Ayyaana kana irratti argamuun haala akkam boonsaa ta’een Eenyummaa, Oromummaa ,sabboonummaa, fi tokkummaa uummata Oromoo jabeessuun Uummata Oromoo kuma kudha-shani (15,000) Olitti lakka’amuun kabajame jira.
Kabaja ayyaana Irreechaa Godina Jimmaa Malkaa Booyyeetti kabajame kana irratti dargaggootni Qeeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa gamtaadhaan argamuun walleewwaan warraaqsaa fi mootuummaa abbaa irree balaaleeffatan Sirbuun uummatni Oromoo eenyummaa, Oromummaa, Sabboonummaa fi bilisummaa isaa gonfachuuf yoom iyyuu rafee akka hin bullee fi tole jedhee halagaa fi abbootii irreef akka hin bitamne walleewwaan warraaqsaa kanaan uummataaf barnootaa fi ergaa guddaa dabarsa, walleewwaan warraaqsaa kanaaniis ABO fi Uummata Oromoo, Qabsoo bilisummaa Oromoo sodaa tokko malee faarsuun diina garaa gubaa oolaniru. walleewwaab Artisti kabajamaa fi Jaalatamaa Eebbisaa Addunyaa guutummaatti sirbaa Oolaan.
Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee akkuma amala ayyaana irreecha kana danquu fi uummata sodaachisuuf humna poolisaa guddaa bobbaasuun guyyaa jalbultii Ayyaana kana irraa eegaluun Magaalaan Jimmaa eegamaa turte, tokkummaa Uummataa fi haala hedduminan uummatni Ayyaana kanaaf qophii gochaa jiru irraa ka’uun tajajila uummataa kanneen akka Ibsaa Eliktiriikii, Bishaan dhugaatii fi Network Magaalaa Jimmaa irraa balleessun uummata darara jiraachuun beekamee jira. kessumattuu Ayyaana kanaan walqabatee tajajillii bishaan dhugaatii, Ibsaa fi Network magaalaa Jimmaa irra baduun immoo yeroo amma kana haalan kan uummata dheekkamsiise ta’uun gabaafame.
Goototni Barattootni Yuunibarsiitii Jimmaa tajajillii bishanii, Ibsaa fi network uummata irraa dhaabbatee(citee waan jiruuf Mooraa yuunibarsiitii Jimmaa Main Campus keessa naanna’uun roottoowwaan bishaan itti kuufaman caccabsuun Mootummaan wayyaanee tajaajila hawwasuummaa uummata irraa kutuun uummata darara jiru nurraa ka’uu qaba jechuun halkan guutuu hanga poolisiin mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa dhaabsiisuu dhadhabutti iyyaa bulan, Diddaa gootota barattoota Yuunibarsiitii Jimmaa kanatti Mootummaan Wayyaanee Yaaddoo ulfaata keessa seenuun humnoota basaasaa fi poolisaa bobbaasuun Yuunibarsiitiin Jimmaa eegamaa jira.

Ayyaanni irreechaa godina Jimmaa malkaa Booyyetti haala akkaan hoo’aa ta’een kabajamee.

Aside

ONKOLOOLESSA 26/2014 “IRREECHA MALKA BOOYYEE”

DSC02079Ayyaanni irreechaa godina Jimmaa malkaa Booyyetti haala akkaan hoo’aa ta’een kabajamee oolee jira.Irreecha birraas ta’ee kan Arfaasaa biyya keessattii fi biyyoota alaattis waggaa waggaan akka irreeffatamu eenyu illee waan haaluu hin dandeenyedha. Haaluma kanaan ummanni oromoo magaalaa Jimmaa,naannawa ishii,akkasumas barattoonni oromoo yunivarsiitii Jimmaa kaampaasota garagaraa fi barattoonni kolleejjii barsiisota Jimmaa walitti dhufuun ayyaanicha jalabultii irraa jalqabuun bifa nama boonsuun kabajuu danda’anii jiru.Qeerroon yunivarsiitii Jimmaa fi kolleejjii barsiisota Jimmaa jiraattota magaalaa fi naannawa ishee waliin ta’uun jalabultii irreechaa dug-duuba kolleejjii barsiisota jimmaa malkaa doodee irratti bifa miidhagaa ta’een kabajanii jiru jedha gabaasni Qeerroo godina Jimmaa. Qeerroo fi sabboontonni oromoo kan yoomiyyuu diinaf gadi hin jenne sirboota fi waallewwan warraaqsan jibbaa fi tuffii diina isaanif qaban itti mul’isuun wayyaane fi ergamtoota wayyaanee daran rifaasisanii jiru.Qeerroo fi sabboontonni oromoo waalleewwan warraaqsaa akka armaan gadii kanatti kaasuun ijjannoo isaanii diinaf mul’isan:

1.Taaddee Birruu leenca boombin dadhabe har’a saaxiniin gadi qabe.

2.Yaa oromoo oromoo qulqulluu qonnee nyaannaa lafa hin gurgurru. 3.Boolloo xaddee Taaddasaa koo hin badde biyyoon galabaa miti wal-irraa hin xaragani.As irratti wanti hubatamuu qabu akka fakkeenyatti maqaan taaddasaa ka’e malee maqaan gootota oromoo osoo falmaa bilisummaa gaggeessanuu lubbuun isaanii wareegamte hedduun kaafamanii jiru.

4.Foolleen shanii Dabbaalleen kudhanii maal balleesse kan barataa Kenya hidhanii jechuun barattoota Oromoo gaaffii mirga namoomaafi abbaa biyyummaa gaafatanuu maqaa shororkeessan wayyaaneen mana hidhaatti darbattee hiraarsaa jirtu yaadatanii wall yaadachisuu danda’anii jiru.Walumaa galattii Irreechi birraa malkaa Booyyee oromoota kumaatamaan lakkaa’amaniin sirboota fi waalleewwan warraaqsaan dabaalamuun haala akkaan hoo’aa ta’een kabajamee oolee jira.Wayyaaneen humna tikaa fi basaastota ishii bobbaastus ayyaanichi muudannoo tokko malee milkaa’uu danda’ee Kira.Gabaasa kana irraatti waraabbii suuraa fi sagaleenis qindaawe dhihaata.

Celebrate Qubee & Afan Oromo: 23 Years of Success Since the Nov. 3, 1991 Adoption of Qubee

Aside

CelebrateAfanOromoQubee2014

Posted: Onkoloolessa/October 26, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | 

CelebrateAfanOromoQubee2014_4

As November 3 (Qubee Day) is fast approaching, it’s important to celebrate and understand the significance of November 3, 1991 – the day Qubee was adopted as the alphabet of Afan Oromo, after being endorsed by Oromo as well as other international linguists. With Qubee, Afan Oromo, the language so many fought and died to keep alive and legal, was sprung into its current revival period.

Afan Oromo is Africa’s fourth most widely “spoken” language, and since the November 3, 1991 adoption of Qubee, it’s also becoming one of the top “written” languages in Africa.

The history of Oromo shows that the Abyssinian successive ruling classes, emboldened by ignorance and arrogance, had the mission to wipe out this language; and their mission failed by the relentless national struggle of many Oromo generations before 1991 and after 1991.

When November comes, we are also reminded of the sacrifices paid by the Oromo youth during the 2005 FDG, which broke out on November 9, 2005 to fight against the subjugation of the Oromo people by the Tigrean TPLF regime.

The sacrifices of the Oromo youth have been seared into the Nation’s memory forever. Kabada Badhassa, Jagama Badhane, Alemayehu Garba, Gaddisa Hirphasaa, Morkata Idosa, Gemechu Benesa Bula, Lelisa Waqgari Bula, Yaasiin Muhaammad, Dirribee Jifaar, Simee Tarrafaa, Shibbiruu Damisee and many many others – died for Oromo’s national liberation and national pride, and to uphold Oromo’s national heritage, such as Qubee, the Gadaa System,Aaddaa Oromoo, to mention just a few of the Oromo national heritage.

SOCHII OROMOO BARA 2014……kutaa 3ffaa

Aside

HUMNA TA’UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU !!!

SEENAA Y.G(2005) kutaa 3ffaa | Onkoloolessa 22, 2014

barruuSochii Oromoo Bara 2014 irratti yaadan eegale har’an xumura. Kanneen yaada akka dhuunfaatti naa kennitan guddaan isin galateeffadha. Gaaffiilee akka dhuunfaatti naa kaaftaniif, ammatti deebii laachuun na rakkisa. Waan dursuu qabnu waa hedduun waan jiruuf. Kanneen yaada furmaataa tokko tokko na gaafattaniif garuu, yaadi furmaataa dirree kana irratti walii ibsuun rakkoo waan qabaatu natti fakkaata. Waan gadi fageenyaa odoo hin taanee, irra keessa waan itti jabaachuu qabnu irratti garuu yaada amma eegale xumuree, akkan mariif dhiheessu hin shakku. Waanuma lafa jiru maxxansuu qofaadha. Sochii keenya xiinxallee kan itti aanutti jabaachuun garuu waan fardiidha. Kutaa 3ffaatti haa ceenu.

  1. Midiyaalee walabaa (Intarneetaanis) dhimma Ummata isaanii irratti hojjataa jiran,
  2. Dhaabbileen, Waldaaleen gargaarsaa fi Amantii dhimma Oromoo irratti hiriiruu eegaluu ,
  3. Baqattootaaf birmannaa taaisfame,
  4. Aadaa, Seenaa fi Oromiyaa beeksisuuf sochiilee taasifaman,
  5. Ayyaana Irreechaa 2014 irratti Sochii Biyya keessaa fi alatti gaggeeffame,

SOCHIIN OROMOO —kutaa 3ffaa.docx

Aside

 Call for Conference on Revolt Against Subjugation /Fincila Diddaa Gabrummaa:

Nürnberg,Germany

The Union of Oromo Students in Europe, (UOSE) or Tokkumma Bartoota Oromoo Awurooppaa (TBOA) is a student organization based in Germany. Founded in 1974, it is a political organization that functions according to the political programs and political ideals of the Oromo Liberation Front (OLF). 

As active branch of UOSE,UOSG (Union of Oromo Students in Germany) played the biggest role in nurturing the language and culture of the Oromo people, protesting against successive Ethiopian regimes, and coordinating the overall support to the OLF/ABO.

The Month of November is always remebered in the minds of all Oromos due to its  historical sudden occasions of revolt against subjugation. Therefore,we are so excited to announce that the 9th year  of fincila didda gabrummaa  will be organized in Germany by the Union of Oromo Students. We are  looking to see all the Oromo communities living in all Germany states to take part on 08 November,2014 in Bayern (Siebenkees str.4, 90459 Nürnberg ) from 12:00-18:00 Hour.

TBOJ/Caayaa ABO Executive Committee,

Oromia shall liberate!

tboj.uosg@gmail.com or abdissa2011@gmail.com

or kindly reach us through the following numbers:

+4915210249774  or +4915217299850

Call_for_Revolt_Against_Subjugation_Confernece_Nürnberg_G ermany

“Biyya Mootummaan Hin Jirre Keessatti Abbootii Irree Bakka Bu’anii Uummata Afaan Faajjessuun Haadhabbatu” Jedhchuun Barattootni Oromoo Kolleejjii Barsiisota Jimmaa Walga’ii Angawoota Wayyaanee Diddaan Lagatan.

Aside

diddaa9Onkololessaa gaafa 20,bara 2014,Goototni Barattootni Oromoo koolleejjii barasiisota Jimmaa maqaa walga’ii tarsiimoo ”Haaromsaa Itoophiyaa” jedhuun olola mootummaan Wayyaanee sochii warraqsaa FDG dura dhaabbachuuf gaggeessuu balaaleffachuun sagalee diddaa dhageesisuun walga’ii Wayyaanotaa dhiitani ka’an.

Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee maqaa walga’ii siyaasaa fi afaan faajjii baatee waliin rakkachaa jiru kana akkuma barattootni koolleejjilee barsiisota Oromiyaa gara mooraa barnootatti deebi’anii Koolleejjiiwwaan barsiisota kanneen akka Kolleejjii barsiisota Jimmaa, Kolleejjii barsiisota Naqemtee, kolleejjii barsiisota Mattuu, kolleejjii barsiisota Shambuu, kolleejjii barsiisota Asallaa fi kolleejjii barsiisota Baalee Roobeeetti walitti qabuun dirqamaan itoophiyummaa fi olola siyaasaa abbaa irree fudhachiisuuf torbee tokkoof teesisaa kan jiru goototni barattootni Oromoo Gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo irratti kaachisuun wayyaanee dura dhaabbachaa jiru.

Addatti goototni barattootni Oromoo Koolleejjii barsiisota Jimmaa walga’ii Wayyaanee torbee tokkoof taa’aa jiran irratti guyyaa tokko guyyaan isaan tole jedhanii ergamtoota wayyaanee dhaaggeeffatan hin jiru, gaaffii mirga Oromoo fi Oromiyaa gadi jabeessanii irratti kaasuun isin uummata keenya ajjeessa  fi ajjeesisaa jirtu uummata keenyaa bakka bu’uu hin dandeessa biyya mootummaa hin jirre keessatti waa’ee mootummaa kaasuun keessan nuuf ifaa miti  biyyaa isin Itoophiyaa jettaan kana keessa mootummaa nama ajjeesuu malee mootummaan uummataaf dhaabbatuu fi uummata bakka bu’uu danda’uu keessatti ijaaramee hin beeku, seenaan biyya kana illee akkasitti barreeffamuu qaba jechuun ergamtoota Wayyaanee waan qabanii gadhiisaan wallaalchisuun  guyyaa har’aa sagalee mormii guddaa dhageesisuun walga’ii isiin gaggeessaa jirtaan hanga gaaffiin keenya deebii argatutti hin teenyu jechuun walga’ii wayyaanee dhiitanii ka’an.

Haaluma kanaan Ergamtootni Wayyaanee waan qabanii gadhiisan wallaaluun akkuma baratan humna poolisii waammachuun mooraan Koolleejjii barsiisota Jimmaa humna poolisaan eegamaa jira. Diddaa barattoota Oromoo Kolleejjii barsiisota jimmaa kana ilaalchisuun warabbii sagalee ni qabna waan ta’eef obsan nu eegadha, guyyaa boruuttis diddaan kun jaabatee kan itti fufu ta’uu beekamaa dha.

ከማይሰለጥነዉ የዕብሪተኞች አንደበት

Aside

“እስርቤቱ  ኦሮሞ ኦሮሞ ይሸታል…”

 Jiituu Lammii Irraa

barruuዘመነ ቅኝ-ግዛት (the colonial era) ሲታሰብ ለኣፍርካ ሕዝብና ለምድሪቷ የማይሽር  መራራ ትዝታ ኣለዉ። የዚህ ክፉ ቀን የክፋቱ ልክ፣ የሕመሙ መጠንና የጸጸቱ ጥልቀት ከወሰን ያለፋ ዘመን ተሻጋሪ ነዉ።  የሀገር ባለቤትነትን ከመነጠቅ ኣልፎ ከሰብዓዊ ፍጡር ምድብ እስከ መዉረድ የደረሰ በደል የተስተናገደበት የታሪክ ጥቀርሻ በመሆኑ መቼም በጊዜ ወሰን የማይገደብ የታሪክ ትዉስታ ይዞ ይቆያል። ጥቁሩ ባለሀገር ሕዝብ (the indigenous people) በነጮቹ ወራሪዎች ዕይታ ሲመዘን እንደሳይጠን፣ ያልሰለጠነና ክፉ እንስሳ እንጂ እንደሰብዓዊ ፍጡር አይታሰብም ነበር። ይህንኑ አመለካከት ለማስረጽ ሲባልም ሁለንተናዊ ማንነቱን የሚያጥላሉ በርካታ አዋራጅ (pejorative) ስያሜዎች ተሰጥቶታል። የኣፍርካ ምድርም ቢሆን ወርቅና አልማዝ በገፍ እየታፈሰበት እንኳ የጨለማ ዕምብርት (heart of the darkness, the abode of barbarism and cruelty) ከመባል ኣላመለጠም።

በኣንጻሩ ደግሞ ነጮቹ ቅኝ ገዥዎች ለራሳቸዉ የሚሰጡት ግምትና ሁለንታናዊ ማንነታቸዉን የሚስሉት በታቃራኒዉ ገጽታ ነበር። ቋንቋቸዉ፣ ባሕላቸዉ፣ የተፈጥሮ ገፀ-ቀላማቸዉና ተክለ- ሰዉነታቸዉ በአጠቃላይ ሁለንተናዊ ማንነታቸዉ የመጠቀና የበላይ (superior) እንደሆነ ይሰብካሉ። ጥቁሩ ሕዝብ በኣእምሮ ብስለትም ሆነ በሰዉነት ብቃቱ የበታች (inferior) ሆኖ እንደተፈጠረ በጭፍኑ ይመሰክራሉ።  እንግሊዛዊዉ ታዋቂ ደራሲና ገጣሚ Rudyard Kipling ጥቁር ሕዝቦችን ማሰልጠንና ማስተዳደር የነጮቹ ዋነኛ ኃላፊነትና ሸክም እንደሆነ በድፍረት ተናግሯል። የብሪትሽ ቅኝ ግዛትን ወደ ኣፍርካ በማስፋፋቱ ሂደት ላይ ከፍተኛ ሚና የነበረዉ ፌረድሪክ ሉጋርድም (Frederick Lugard) በበኩሉ “ለዚህ ስልጣኔ ኣልባና የጭለማ ዕምብሪት ለሆነዉ ሕዝብና ምድር የባሕል ግስጋሴና የስልጣኔ ብርሃን ማምጣት ነዉ” በማለት የወረሪዎቹን ስዉር ዓለማ ምክንያታዊ ለማስመሰል ጥሯል

ይህንን ኣንዱን የበላይ ሌላዉን የበታች ማድረግን ዓላማዉ ያደረገ ኣድሎኣዊ የማንነት አሳሳል( Identity characterization) ለመተግበር ከፍተኛ የቋንቋ ምሁራንን (lexicographers, psycholinguists, editors) ወዘተ የመሳሰሉትን እንዳሳተፋ ይነገራል። ትርጉሙ ወይንም ቃላቶቹ የሚሸከሙት ምስል(connotation) ከእዉነተኛዉ ኣፍሪካዊ ማንነት ጋር ምንም ዓይነት ዝምድና ባይኖረዉም እንኳ በሂደት ግን የሥነ-ልቦና ተጽዕኖ ማሳደሩ አልቀረም። ዛሬም ቢሆን እነዚህ ሁለቱ ቀለማት በብዙዎቹ ኣእምሮ ዉስጥ የሚፈጥሩት ምስልና የሚወክሉት ቃላዊ ፍቺ የተጽዕኖዉን ጥልቀት ያመላክታል። ያም ሆኖ ግን የሕዝቦችን እዉነተኛ ማንነት ዉጦ የሚቀር ኃይል አልተገኘምና ቀኑ ሲደርስ የጭለማ ስብከት በእዉነተኛ ብርሃን ከመሸነፍ አልተረፈም።

ለመንደርደሪያ ያህል ካነሳሁት አጭር ቅኝት ሰሞኑን በእጅጉ ሲከነክነኝ ወደ ሰነበተዉ ተመሳሳይ ጉዳይ ልዝለቅ። የኦሮሞን ሕዝብ ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክና አጠቃላይ የማንነት እሴቶቹን ለመደምሰስ ዘመናትን ያስቆጠረ ዘመቻ ሲካሄድ መቆየቱ አጠያያቂ አይደለም። ሆኖም ግን ህዝቡ በዚህ ረገድ ባካሄደዉ ትግል በሚያስደንቅ ፍጥነት እዉነተኛ ማንነቱን በትዉልዱ ልብ ዉስጥ መልሶ ለመስረጽ ተችሏል። በዚህ የትግል ዕምርታ የሚደነግጡ ቀናተኛ ግለሰቦች ኣለዋቂነታቸዉን በሚያሳብቅ መልኩ በደነገጡ ቁጥር ኣላዋቂነታቸዉን የሚያጎላ አጸያፊ ቋንቋን ከመጠቀም ኣልታቀቡም። ከማይሰለጥነዉ የዕብሪተኞች አንደበት

Barattootni Yuuniversitii Hawaasaa Barattoota Haaraa Barana Yuuniversitii Seenan Simachuun Wal Qabsiisanii Dhaadannoo fi Sirboota Qabsoon Diddaa Mootummaa Wayyaaneef Qaban Dhageessisan.‏

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGGabaasa Qeerroo Yuuniversitii Hawaasaa Onkoloolessa 19,2014
Oromoon gaafa mammaaku “YAA GOWWAA SI DUUBAAN BOWWAA” Mootummaan Wayyaanee hagayya 10/2006 A.H irraa eegalee marroo marroodhaan barattoota fibarsiisota mana baruumsa sadarkaa tokkooffaa hanga barattoota fi barsiisota dhaabbilee ol’aanotti jiraniif leenjii tarsiimoo fi imaammata siyaasa EPRDF dirqiin walitti qabee kennaafii turuun ni yaadatama. Waan ummata gowwoomsitu itti fakkaate maleeofumaa akka gowwoomaa jirtu waan hubatte hin fakkaattu.

Walgahiin Wayyaaneen dirqii fi humnaan barattoota fi baarsiistota teessisaa turte kun siyaasa ishii kasaaraa guddaa keessa buusuu irra darbee biyyattiis qarqara gaaga’ama kufaatii diinagdee irraan gahuunis waan hafuu miti. Mammaaksi mataa gubbaa irratti caqafamuuf yaalames cal jedhee miti kan kaafameef: wayyaaneen yommuu umrii aangoo ishee dheereffachuuf tooftaa fi maloota garagaraa baafattu saboota cunqurfamoon immoo tooftaa kanatti dhimma bahuun haala mijataa uummatanii narratti finciluu danda’u jedhee yaadee beekaa laata yoo hin beeku ta’e yaa gowwaa si duubaan bowwaa jedhaani.Walgahiin dirqii tun qeerroon oromoo iddoo garagaraa irraa walitti dhufuun walbaranii akka warraaqsa isaanif humna argatan carraa banteefii turte.

Dabalataanis barattoota cunqursaa saba isaanii irra gahaa turee fi jiru hin hubanneef hubannoo bal’aa laateejira. Onkoloolessa 18/2014 Qeerroon Yunivarsiitii Hawaasaa kaampasii Awaadaa waallee warraaqsa fi kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta’e ABO faarsuun lammii boonsuun diina raasaa bulan.Qeerroon yunivarsiitii Hawaasaa qophii barattoonni waggaa lammaffaa waggaa tokkoffaa isaanii yaadachuuf qopheeffatan sababeeffachuun dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiifachuun itti naanna’anii sirbaa bulan.
Iyyoolee ABOn dhufee as oolee……..
Maasaan gamaa lafa hin baatuu…………
Gooba kormaa fi waallewwan warraaqsaa hedduudhan ilmaan habashootaa sodaa guddaa fi raafama hin taane keessa buusan. Wanti guddaa nama dinqu barattoonni haaraan bara kana mooratti dabalaman guutummaan guututti hirmaachuu isaaniti.Kun immoo leenjiin wayyaanee ilmaan Oromoo kaayyoo ganamaa geeddarsiisuu irra ittuu xiiqessee akka isaan mirga isaaniif falmatan taasisuu nutti mul’isa.

Wayyaaneen leenjis kennitee barattoota Oromoos Yunivarsiitota Oromiyaan ala jiranittis ramaddee ilmaan Oromootti danqaa taatee akeeka ganamaa irraa dhaabuu hin dandeessu.kanumaan wal qabatee yuuniversitii Hawaasaa keessatti barattootni haaraa dhufanii fi kan mooraa jiraatan walitti dhufuudhaan mootummaa Wayyaanee dhaadannoo fi sirboota qabsootiin muffaa guddaa keessa akka buusan gabaasni Qeerroo mooraa Yuuniversitii Hawaasaa irraa nu gahee addeessa.

 

 

Humni Waraanaa fi Tika Wayyaanee Wallagga,Aandaa Gaa’oo Qeebbee Keessatti Ummata Goolaa Jiraachuun Gabaafame.

Aside

Gabaasa Qeerroo DD.Onkoloolessa 18,2014

Qeerroo bilisummaaGodina Qellem, aanaa Gaa’oo Qeebbee uumata nagaa fi barattoota nagaa maatii irra deemee jeequu fi uumata maatii barattootaa qabanii qormaata irratti gaggeessuu hojii godhatee jira. Humni waraanaa fi tikoota wayyaanee Onkoloolessa 16,2014 naannicha qubate addatti barattootaa fi qonnaan bultoota umuriin dardara ta’an irratti xiyyeefatnoo guddaa kennee maatii irra deemee qabee doorsisuu fi mana sakatta’uun ABO waliin hariiroo qabdan sababa jedhuun guutummaan naannichaa goolaa jira.

Godina kana guutummaa kan keessatti mootummaan Wayyaanee hanga gandaa fi hawwasa keessa deemee hojjetotas tahee hojjetaa kan hin tahin maqaa qorannaa fi toohannaan uummata keessa jaleewwan isaa tamsaasee jira, asuma magaalaa Dambi Doolloo keessattis shira hangana hin jedhamnetu xaxamaa jira, of jiraachisuuf hojii dhuunfaa banatanii kan hojjetan, daldala irratti kan argaman muutummaaf gibira kennaa hin jirtan jechuun saamicha gaggeessaa jira, jabinnii fi tumsi uummataas kan jabaatee fi kan isa rifachiiseedha, mare fi wal gayii mootummaan Wayyaanee waamu irratti uummanni hin argamin fesheleessuun, fedhaa fi duudhaa mootummaan Wayyaanee ofiif barbaadu uummanni yeroo kana dura dhaabbatee waan ugguruuf uummata gidduutti shira hammeenyaa xaxuu fi maqaa shororkeessaa keessatti moggaasaa jira, uummata keessatti humna mootummaadhaan mormutu jira kan jedhuttis waan shakkuuf qaama waraana federaala irraagara Godina Qeellem erguun uummata nagaa keessa lolaasaa jira. Filannoonis fuula duratti waan gaheef jecha yeroo jiru ololaan guubuudhaan uummata gowomsaa jiruudha, caasaa fi qaama uummata keessaa qabuunis yeroo ammaa kana uummata qote bultoota gandoota keessa deemuun filannoo akka filaniif jecha ololli dharaa fi uumata kan hin fayyadne hafarfamaa jira.