Wayyaanee TPLF Ummata Godina Harargee Lixaa fi Godinoota Oromiyaa Kaan Dararuu Itti Fuftee Jira.

Aside

because-i-am-oromoHaayya 30,2016 Mootummaan abbaa irree Wayyaanee ajjechaa suukkanneessaa amma uummata bal’aa irratti raawwataa jirutti qoosuudhaan uummata mirga isaaf falmataa jirutti maqaalee adda addaa itti  maxxansuun tooftaa ittiin umurii isaa dheereffatu daandii cirataa jiraatuun beekame.
Harargee Lixaatti qonnaan bulaa gaaffii abbaa biyyummaa gaafatanii fi FXG finiinsan baatiwwan wal irraa hin cinneen humna waraanaa ramadee gocha suukkanneessaa kan ajjechaa raawwataa jiruun shororkeesitoota jechuudhaan gaazixessitoota isaa gara sanatti geessee miidiyaaf reeffa
namoota waraana isaan ajjeefaman dhiibbaa qaama biraadhaan itti dhufu jalaa bahuudhaaf shira reeffa uummata oromootti gaazixaa qopheessuudhaan gara Masalaatti ergitee jirti.
Gochi suukkanneessoon wayyaaneen adeemsisaa jirtu kun FXG kan duubatti deebisu itti fakkaatus yeroo ammaa haalli wal fakkaataan Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru duula hidhaa jumlaa fi saamicha Wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwataa jirtuudha. Inni kunis karaa ergamtootaa fi saroota ishee mandaraa fi magaalota keessa meeshaa qabatanii sosso’aniin uummata oromoo irratti kan raawwataa jiruudha.
Hidhaa jumlaadhaan oromiyaa keessatti amma mul’ata jiruun sochii warraaqsaa biyyoolessaa kan Qeerroodhaan adeemsifamaa jiru hagam wayyaanee kan raasee fi kufaatiif saaxile tahuu isaa kan hubatamuudha. Sodaa kanaaf mootummaan abbaa irreeTPLF FXG gama ittiin qabbaneessuu fi gufuu sochii warraaqsaa kana tahu falachudhaan duula hidhaatti amanee jira.  Continue reading

Godina Wallaggaa Qeellam Aanaalee Gara Garaa Keessatti FXG Jabaatee Itti Fufe,Loltooti TPLFs Barattoota Heddumminaan Hidhaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

JHHagayya 30,2016, Qellem, Ona Anfilloo,Jimmaa Horroo, Dambi Doolloo, Qaaqee, Qeebbee fi ona garagaraa godinicha keeysatti argaman irraa Qeerroon humna badii kan taate loltoota Wayyaanetin funaanamaa jiraachuun gabaafamaa jira. Wayyaaneen amma kan abdii kutee fi  waggaan dhuftu kun Wayyaanef salphina tahuutti hubatee ilmaan Oromoo jajjabee fi abdii boruu tahan mana hidhaatti guuruun ejjennoo isaa tahee itti fufee jira. Qeerroon Qellem irra odeessa dhiyeessaa jiruun torbee kana keessa dargaggoonni hedduun dhabamaniiru halkan halkan mana mana irrra deemuun humni addaa Wayyaanee dargaggoota ukkaamsaaa jiraatuun kan gabaasanii fi akkasuma barattootni kutaa 12ffaa baratan magaala Jimmaa Horroo irraa hidhaa fi ajjechaa amma oromiyaatti gaggeeffamaa guyyaa qabxiin deebii isaanii biiroo barnota biyyattiirraa kennametti walitti dhufuudhaan mallattoo FXG sodaa malee humna wayyaanee dura dhaabbatanii agarsiisuu irraan kan ka’e ukkaamsamuun gabaafamee jira. suuran asirratti argamu barattoota kutaa 12ffaa JImmaa Horroo irraa barataniidha.

Odeessi dabalataa Godina sanarraa dhufes yeroo ammaa kana dargaggoon mana isaanii gadhiisanii kaan bosona kaan laga keessa kaanis bakka birootti godaanaa jiraachuun Qeerroon gabaasee jira.
Akkasuma ona hedduutti “Barri 2009 Mootummaa Wayyaaneef Salphina Tahuu Qaba” jedhu waajjiraalee fi bakka oolmaa hojjetoota mootummaa hedduutti maxxanfamaa buluun tikni fi ergamtootni Wayyaanee kan baaragan naasuu keessa seenanii ijoollee hidhaatti guuruu hidhatoota isaanii guurratanii halkanii guyyaa kufaati isanii kana oolfachuuf ona hedduurra deemaa jiru. Kun yeroo kana Qellem qofa kan hin taane Oromiyaa guutummaa tahuunis shakkii kan hin qabne hidhaanii fi ajjechaan ammallee hiika akka hin taanetti wayyaaneen hubatee jira.
Tikoonni isaa kufaatii mootii isaanii kana oolfachuuf humna hidhannootiin Qeerroo hidhaatti guuruu jabeeffataa jiraachuun kan godinaalee mara irraa odeessi Qeerroo nu gahaa jiruudha. Hidhaa fi Ajjechaan FXG Duubatti Hin Deebisu

Time of consolidative therapy in order to complete the formula

Aside

baroBy Dr.Baro Keno Deressa

The colonial state of Ethiopian empire is/was the machinery of disaster and total domination established to facilitate effective control and exploitation of the colonized nations. The Ethiopian colonial ruler imposed and maintained their ruling system by force, without the consent of the people, the colonial states never had the effective legitimacy of normal governments.

Oromo’s and other oppressed nations are put up the best resistance with the resources they had/have and armed with their truth. The current colonizers of Oromo peoples and oppressed nations TPLF junta fighting the innocent civilians, with more deadly firearms, machines guns, new rifles, and artillery guns. It is quite clear that most Oromo peoples fought and still fighting fiercely and bravely to retain control over their countries and to regain their right against Ethiopian colonialist. As TPLF intensified pressure to impose its colonial rule against Oromo and other oppressed nations, the Oromo’s and other oppressed nations are organized to resist. These organizational resistance become superluminal, goes faster than the speed of light. Now the question is the act of pacing up with the world!!! In order to give the proper answer to our colonizers. Continue reading

Second marathon runner from Ethiopia makes protest sign

Aside

(BBC News) — A week after marathon runner Feyisa Lilesa won silver for Ethiopia at the Olympics – making headlines forcrossing his hands above his head as he finished the race, a second Ethiopia runner has won the Quebec City Marathon in a similar fashion.The gesture is made by Ethiopia’s Oromo people who have suffered brutal police crackdowns.

A Twitter account in the Canadian city tweeted the moment Ebisa Ejigu won the race in 2:30:40:

Mr Ebisa is a regular on the Canadian running scene, the Canadian Running Magazine reports.

He has listed his place of residence at Toronto since June, the magazine quotes the website Sports Stat as saying.

Mr Feyisa has not returned to Ethiopia since his protest, saying he fears for his life or could faceprison for making.

Continue reading

Renewed Declaration of Protest to Culminate Slavery

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Renewed Declaration of Protest to Culminate Slavery

 From Qeerroo Bilisummaa Orom

August 26, 2016

The struggle of the Oromo people to regain the ownership of their country and to culminate a century old subjugation, marginalization, and slavery has reached a critical stage. The Oromo people are at a historical moment whereby the entire Oromo public in and outside of Oromia are waging a bitter struggle and are determined to regain their freedom and administer themselves and live in peace, stability, and freedom in their country, Oromia. The struggle of the Oromo people does not target any other peoples in Ethiopia. The fulfilment of the rights of the Oromo people does not infringe the rights of any other nation or nationality. More than any time in our history, the Oromo youth organization, Qeerroo Bilisummaa Oromoo (or just Qeerroo), is working to make sure that the current Oromo protest is coordinated with the struggle of other nations and nationalities in the country by devising various tactics and strategies.
The Oromo student movement, Fincila Diddaa Gabrummaa (meaning Protest Resisting Subjugation), which started in a more organized way by the organization of Qeerroo Bilisummaa Oromoo has over the years produced several small and big protests which gradually developed  reaching its climax at this moment in time. These big and small protests have had enormous contribution for the current wave of mass protest that engulfed the entire Oromia and beyond. To reach this stage the Oromo youth paid the ultimate sacrifice. Thousands have left their precious lives. Tens of thousands have been critically injured and disabled. Hundreds of thousands have been jailed and brutally tortured in Ethiopian prisons. We, the Oromo youth, Qeerroo, would like to declare that we are completing the necessary preparation to retaliate the bloods of our brothers and sisters in every shape or form and realizing the freedom of our country and the dignity of our people.
At the moment, the leadership, all members and cells in the organizational structure of Qeerroo Bilisummaa Oromoo are strongly making the necessary preparation to defeat our enemy by using a more sophisticated and modern struggle technics and strategies. As we speak, the structure and cells that are organized in the various levels of the TPLF/EPRDF government, Oromo students who have been waging bitter struggle for our freedom since November 2015, and the entire Oromo people are working day and night for another wave of grand Oromo protest for the realization of their rights and for the ownership of their country.
Therefore, the leadership of Qeerroo bilisummaa declare to the Oromo people that an Oromia wide protest will be waged on the TPLF/EPRDF government and details will be announced in a short time. We call on the Oromo public in and outside of Oromia to keenly follow the upcoming widespread protest and make yourselves ready, increase your support, and physically participate on these protests.

Victory to the Oromo people
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
August 26, 2016
Finfinnee, Oromia

Renewed Declaration of Protest to Culminate Slavery 2016

Labsa Ficincila Xumura Gabrummaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Bahe.

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Labsa Ficincila Xumura Gabrummaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Bahe.

  Hagayya 26,2016

Qabsoo mirga abbaa biyyummaa falmii ummanni Oromoo taasisaa jiru Oromiyaa keessaa fi alaan kan yoomii irra haala abdachiisaan deemaa jira. Sabni Oromoo mirga isaa jaarraa tokkoo oliif dhabee jiru deebsiee of harkatti galfatee nagaa, tasgabbi fi bilisummaan Oromiyaa keessa jiraachuuf yeroo murteeffatee ka’e keessatti argamna. Mirgi ummata Oromoo mirga saboota kami iyyuu dhiibuu fi sarbuuf osoo hin taane sabni kamuu Oromiyaa keessa jiraatu cunqursaa fi hacuucaa bifa kami irraa iyyuu bilisa bahee nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu kan wabii kennuufii ta’uu irra deebiin mirkaneessina. Sochii yeroo kamiinuu caalaatti ummanni Oromoo bara ammaa taasisaa jiru kun sablammii cunqurfamoo dabalatee daran jabaatee akka itti fufuuf Qeerroon Bilsummaa Oromoo kan yeroo kamiinuu caalaa tooftaa fi tarsiimoo adda addaan hojjechaa jira.

Sochii FDG bara 2011 bifa qindaayeen Qerroon Bilisummaa Oromoo eegale irraa jalaan finciloota xiqqaa fi guddaa gaggeessuun har’aan gahee jira, sochiilee Oromiyaa keessaa adda Qooda ol aanaa kennaa injifatnoolee irraa jalaan argamaa jiru hanga ammaa salphaa hin turre, Wareegami lubbuu fi qaamaa akkasumas qabeenyaa hedduu kan itti kitimamee fi dhabame yeroo ta’u gumaa wareegama kanaa bilisummaan baasuuf bifa fedheen irratti hojjetamaa akka jiru mirkaneessina. Kun hanga argamuu fi xumuramu wareegama caalaa baasuufis of duubaa akka hin deebine firaafis diinaafis ifa goona.

Fincila Xumura gabrummaa yeroo kana ykn bara 2016 kana keessa gaggeessaa jirru toftaa ammayyummaan fayyadamuun diina keenya irra aanuuf hogganootiin Qeerroo fi miseensotiin Qeerroo Bilisummaa akkasumas madheeleen qabsoo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiran jabinaan irratti hojjetaa jiru. Caasaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi madheeleen Qabsoo Bilisummaa Oromoo mootummaa Wayyaanee keessa ta’anii mootummicha akka rirmaatti nyaataa jiranii fi ummati Oromoo akkasumas barattootiin Oromoo addatti fincila gaggeessaa jiran akeekaa fi kaayyoo abbaa biyyummaa bakkaan gahuuf hakanii fi guyyaa irratti hojjechaa jirama.

Kanaaf, yeroo gabaabaa keessatti bifa qindaayee fi mootummaa Wayyaanee irratti fincilootaa qindaawaan irraatti humna guutuun hirmaatuun fincila xumura gabrummaa itti fufamuuf deemu ummanni Oromoo waliigala qorqalbiin hordofaa qaamaan keessatti of qusatnaa maleee hirmaataa biyya keessaa fi alaan sochii warraaqsaa fi deggersa keessan daran akka jabeessitan waamicha lammummaa dabarsina.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Injifatnoon Ummata Oromoof

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Hagayya 26,2016

Finfinnee,Oromiyaa

PDFn- LABSA FXG Qeerroo Irraa Kenname Hagayya 26 2016

 

Beektoti Oromoo Hedduun Hiriira Yeroo Darbee Irratti Ukkamfaman Bakka Bu’an Hin Beekamu

Aside

Hagayyaa 26/2016 Eengıneer Gammachuu Hirphasaa kan keessatti argamuu Ilmaan Oromoo Jumlaan ukkanfaman Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG marsaa 8ffaaf utuu walirraa hin citin gaggeeffamaa jiruun wal.qabatee torbanoota darban  warraaqsaa magaalaa Fınfınnee keessattı Gaggeeffameen ilmaan Oromoo qaroo hawaasaa ta’an 3500 oliittı lakkaa’aman Magaalaa Fınfınnee qofa keessa ukkaanfamuun gara dabarfamuun mooraa leenjıı waraanaa Awaash Arbaa jedhamuu fı bakkoota garaagaraa hın beekamneettı ukkanfamuun hıdhaman keessa:

1. Engıneer Gammachuu Hirphasaa Oromummaa isaan yakkamee kan ukkanfame Awaashaa Arbaattı hıdhamee kan jıru

Ing Gammachuu HIrphaasa

Ing Gammachuu HIrphaasa

Barsiisaa Olyaad

Barsiisaa Olyaad

2. Barsıısaa Oliyaad Hirphasaa , Barsiisaa afaan Ingliffaa godina/k/l/Shaggar ture.Yuuniversiitii Finfinneettii barnootaa peedaagojii osoo hordofaa jiruu qabamee dhabame.

3. Dargaggoo Guutuu Abarraa kan jedhamu  jedhamu.nannoon dhalootaa godina wallagga lixaa aanaa Gimbiiti.Magaalaa Finfinneetti warshaa kophee china hojjetee jiraata. Innis gafa qabamee dhabame, ta’uu maddeen Qeerroo Bilısummaa Oromo gabaasan.

Mootummaa Cimdeessa

4.Ogeessaa Fayyaa Mootummaa Cımdeessaa Godına Lıxa shaggar Aanaa Midaa Qanyii bakka Hojıı Aanaa dandıı Buufata Fayyaa Daanisaa ırraa Agaazıın Qabamee Sanqalleettı hıdhame

Dargaggoo Guutuu Abarraa

Dargaggoo Guutuu Abarraa

Uummatni Oromoo ilmaan ısaa hidhaman hiiksıfachuufi kanneen Wareegamaan gumaa baafachuun Bilisummaa isaa gonfachuuf Qabsoo isaa roga hundaan jabeeffachuun motummaa wayyaanee hudhee qabuun  Qabsoon Warraaqsaa Bıyyoolessaa Oromıyaa FXG  bakka hundaaıttı jabaachuu akka qabu hubachııfna!!

Gootichi Oromoo Girmaa Galataa Tulluu Jedhamu Qonnaan Bultoota Oromoo fi Dargaggoota Gurmeessite Jedhamee Lafa Qonnaa Isaatti Poolisootaan Reebamuun Wareegame.

Aside

IMG_20160824_064726Hagayya 26,2016 ,Gootichi beekamaan ilma Oromoo onneen isaa waa’ee saba isaaf quuqamu kun kan dhalatee guddate Godina Wallaggaa bahaa aanaa Kiiramuu  nannoo Burqaa Soorumaa  bakka addaa Gooftoo jedhamutti dhalatee akka guddate beekamee jira .
Kan inni irraa dhalates haadha isaa aadde Buzee Abbabaa Rorroo fi Abbaa isaa obbo Galataa Tulluu irraa dhalatee akka guddate jiraattonni naannoo sanaa  nuuf himanii jiru.
Gootichi Oromoo oromummaa isaaf  diinaaf hin jilbeenffanne kun xinnummaa isaa irraa kaasuun falmaa hadhaawwaa gochaa kan turee fi jala deemtota diinaa waliinis waliin gaareffachaa imala jireenyaa isaa keessattillee doorsisni jumlaan irra ga’a akka  ture beekamee jira.
Girmaan osoo barnoota isaa kutaa 10ffaa barachaa  jiruus doorsisni mootummaa gabroonffataan waan itti jabaateef barnoota isaa kanas  addaan akkanni  kutuuf yaaliin guddaan godhamaa turus Girmaan garuu jabaatee barnoota isaa kanatti qaxalee ta’uudhaan diina waliin wallansoo wal qabaa barnootasaa itti fufee ture .
Haaluma kanaanis guyyaa dhaloota isaa irraa ka’uun naannoo inni jiraatu keessatti doorsisni jabaan irratti akka raawwatamaa ture jiraattonni naannoo sanaa tokko tokko nuuf imanii jiru.
Kanneen keessaas Saamichi  lafaa kan maatiisaatii  irraa fuudhuun beenyaa tokko malee waajjira qonnaa naannoo isaaniif galii ta’ee akka jiru akkasumas bakka ijaarsaa waldaa Bu’uuraa Caffee Eebbaa jedhamuufis kaffaltii tokko malee lafa maatii isaa irraa booji’uun waldaa sanaaf akka laatame  beekamee jira.
Kanumarraa ka’uunis Girmaan aarii jabaan mootummaa faashistii Wayyaanee irratti duuluu jalqabee. Mootummaan Wayyaanees Girmaa irratti humnoota qaama nageenyaa naannoo sanaa irratti duulsisuun isa hordofsiisuu jalqabani.
Keessumaa namni miseensi poolisii naannoo Kiiramuu ta’e tokko maqaan isaa Abiyoot namni  jedhamu irra deddeebiidhaan nama mana jireenyaa Girmaan jiraatutti deemuudhaan doorsisaa turee fi  abbaasaaf haadhasaallee nama deemee  mana jireenyaa isaanii keessatti reebaa nama ture akka ta’e beekamee jira.
Akkasumas akka jiraattonni naannoo sanaa  nuuf eeranitti guyyaa gaafa 13/10/2008 waajira gandaa irraa situ ijaarsa ijaaramee jiru diige maqaa jedhuun bakka inni qonnaa qotaa jirutti osoo inni qotiisa dhaabee ciree isaa nyaachaa jiruu bulchaan gandaa naannoo isaa namni maqaan isaa Fiqaaduu Soorii Baayyisaa namni jedhamu poolisoota aanaa nama lama fudhatee deemuudhaan bakka inni qonnaa qotaa jiruu butuudhaan reebicha jumlaan irratti raawwachaa gara waajjira poolisii aanaa kiiramuutti geeffamee dararaa guddaan achi keessatti irratti raawwatamaa akka ture jiraattonni naannoo isaa nuuf eeranii jiru.
Girmaan turtii hidhaa torban lamaa boodas mirgi wabii eegamee fi ba’u danda’ee tureem. Haa ta’u malee gootichi Oromoo Girmaa Taakkalaa rakkoo daangaa hin qabne hamma kanaa dandamatee ,roorroo alagaaf otuu harka hin laatin guyyaa dhaloota isaa irraa ka’uun osoo oromummaa isaaf diinaa wajjin wallaansoo wal qabuu guyyaa gaafa adoollessa 30 bara 2008 hiriira guddicha akka guutuu Oromiyaatti finiinaa ooleen innis gaaffii Abbaa biyyummaa isaa gaafachuuf gaafa ba’u humnoota poolisii duraan naannoo isaatti isa adamsaa turaniin akka ajeefame maddeen keenya nuuf eeranii jiru.
Sirni geggeessaa awwalcha isaas hagayya 01bara 2008 waldaa warra waaqeffannaa warra wangeelaa Tokkummaa waldoota kiiramuu Fissoo bakka jedhamutti sirni awwaalcha isaa akka raawwate maddeen keenya nuuf himanii jiru.
Qabsa’an du’us qabsoon itti fufa.

Olympic Marathoner Who Defied Ethiopian Government at the Finish Line Hasn’t Returned Home

Aside

August 24, 2016

 By MORGAN WINSOR

http://abcnews.go.com/video/embed?id=32659924
(ABC News) — Ethiopian marathon runner Feyisa Lilesa has not returned to his home country since making anti-government demonstrations after he won a silver medal at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, ABC News has learned.

Lilesa’s agent Federico Rosa confirmed to ABC News today that the runner did not fly home to Ethiopia with the country’s Olympics team Monday.

“He didn’t go back to Ethiopia,” Rosa wrote in an email. “Plan for future not clear yet, we will know more in some days.”

Continue reading

OLF is the immune system of the Oromo nations

Aside

Dr Baro KenoBy. Baro keno Deressa

OLF is an organization established in 1973 by Oromo nationalists to culminate the uncoordinated resistance by brave sons and daughters of Oromo people against colonialist hegemony as well as oppression and suppression of the Oromo people and their culture and to promote self-determination for the Oromo people against “Abyssinian colonial rule”.  The birth of the OLF was a turning point in the history of Oromo people’s struggle for freedom. Now, nationally and internationally the Oromo people are intensifying the struggle for its rights more than any time in the history of the Liberation struggle.  Our struggle is now transforming from limited sector of the nation to the popular revolution.  The OLF articulated the Oromo national question and skillfully set the target for the Oromo national struggle. As an organization the OLF deserves all the credit for almost all political gains achieved by the Oromo people.

Why the OLF is the immune system of the Oromo people?  Firstly, what is immune system?

The immune system is made up of a network of special cells, proteins, tissues, and organs, defends people against germs and microorganisms every day in order to keep people healthy and preventing infections. The immune system is the body’s defense against infectious organisms and other invaders, through a series of steps called the immune response, the immune system attacks organisms and substances that invade body systems and cause disease. Continue reading

TOKKUMMAAN  HUMNA !!!!èèè HUMNA TOKKUMMAA !!!!

Aside

Barreessaa dhugaa baasa!SEENAA  Y.G(2005)  kutaa  4ffaa fi xumuraa

Barreeffamoota kiyya kutaa 3n dhiheesse keessatti, Adeemsa siyaasaa fi sochii akkasumas, Muuxannoo Biyyoota adda addaa gama hundaan gaggabaabsee kaaseen jira. Xiyyffannaan kiyya, sadarkaan qabsoo Oromoo irra jiru kan nu akeeku, waan kana booda hojjannuf qormaataa fi qophii gama hundaa akka nu barbaachisuudha. Keessa keenyatti wanni umamaa jiraate, alaa waan nu eeggataa jiru nu dagee jira. Har’a garuu osoo hin jaalannee, keessa keenya tasgabbeessinee, gara alaatti waan iaaluu qabnuu nutti dhihaachaa dhufeera. Kana ammoo, bu’aa keenya waliin madaallee irratti hojajchuuf, tattaaaffii qaama tokko osoo hin taanee, hunduu akka beekumsaa fi dandeetti isaatiin waliif birmatu qabu irra geenye jirra. Kanaafan muuxannoo Biyyota adda addaa kaasee . waan isaan mudate irraa waa baranna. Hanqinaa fi jabiina isaanii irraa barnoota arganna. Waan nu eeggatu hedduu qabnaa. Yoo kanneen adda baafnee keewwannee, mooraan qabsoo Oromoo walii galaayyuu nagaa argata. Kan gara keessaatti ILAALUU QOFAA qabsoo taasifatee jiru ija banachuun dirqama isaatii. carraan wayyaanee umuriin dheerachuuf yaaltu irra, carraa nuuti wayyaanee kuffisuuf qabnuutu bal’aadhaa. Kana dhiiga ijoollee keenyaan dhugeessinee jirra. Qalbiin keenyas, kana booda waa’ee wayyaanee qofa osoo hin taanee, Oromiyaa fi addunyaa ilaaluutti tarkaanfatu qaba. haasaa golaa fi alaa adda baafachuun gaariidha.  Continue reading