Hoo Hoo…. Yaa Waaq- Yaa Waaq, nu hin dagatiin

Diddaa Qeerroo Haromaayaa                   Diddaa Qeerroo HAromaayaa15

(Odeessa Qeerroo, Haromaayaa, 26 Muddee 2011) Gabaasaan Qeerroo akka ibsuttii, yeroo ammaa kana naannoon Yunivarsitii Haromaayaa mooraa waraanaa fakkaatee jira.

Qeerroo Oromoo adamsuuf ergamtoota Wayyeenee bobba'an

Haata’uutii, marfamni kun diddaa Qeerroo dhaabuu hin dandeenye. Qeerroon naannoo san jiran haala mijjate hundatti dhimma bahanii diddaa fi mormii sirna Wayyaanee irraa qaban ibsachaa jiran.

Kanneen sirbaan diddaa isaanii ibsachaa jiran akkuma jiran, kaan immoo Odaa jalatti walgahanii akka aadaa Waaqeffannaatti fedhii fi hawwii qaban ibsatanii akka jiran hubatamee jira.

Akka gabaasaa Qeerrootti, sochiin barattootaa waan uggurameef, barattooti Oromoo guyyaa Waaqeffannaa kabajanna jechuun wayyaa aadaa Oromoo uffachuun roorroo if irraa ittisuuf jecha sambata diddaa isaanii dhageessifachaa olanii jiru.

Haalli naannoo sanii amma illee dhiphuu keessa kan jiru yoo ta’u, gama kaaniin FDG itti fufees jira.

Qeerroo dabalee akka suuraa fi sagaleen gabaasetti, yeroo ammaa kanatti humnooti Agaazii kanneen Qeerroo Oromoo adamsuuf ramadaman hidhatanii  ergama waardiyyummaa Wayyaanee bahuuf  of-eeggannaan jiran.

Dubbiin garuu daran hammaataa akka jiru odeessi nu gahe ni addeessa. Ergamtooti Wayyaanees  bobbaa  Diddaa Qeerroo fi sochii Barattoota Oromoo mooraa University Haromayaa dhaabuuf yaalan illee mormiin caalatti waan itti fufeef , humni tikaa fi waraana Wayyaanee dabalataan  naannoo sanatti akka heddummaatan godhee jira.

Diddaa Qeerroo Oromoo Yuni Haromaayaa

Image

(Haromayaa, Muddee 26, 2011) Diddaan barattoota Oromoo Oromiyaa bahaa keessaa qillisaa jira; sirni Wayyaaneens yeroo ammaa kanatti tarkaanfii abdii kutannaa fudhachuu malee fala dhabdee raakamaa akka jirtu oduun nu gahaa jiru ni hubachiisa.

Waan sagalee fi barruun akkasumas Videodhaan waraabamee akka muldhisutti, diddaa fi sagaleen diddaa Qeerroo University Haromaayaa kan gaafa 25,2011 hedduu hoo’aa fi miiressaa ta’uun hubatamaa dha. Kanas tokko lamaan gama fuula duraa ummata keenyaaf dhiheessina.

                                                       

“Nuti, Qeerroon Oromoo, seenaa wareegama qabsaa’ota Bilisummaa Oromoo haga yoonaatti galmeeffameef bakka guddaa kennaa, nutis akka dhaloota haaraatti wareegama bilisummaa baasuuf kaanee jirra.”

Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa

Qabsoon itti fufa! Garboonfataan ni kufa!!

The Qeerroo resistance embarrassed the Woyane Government in Haromaya University

Image

(Qeerroo, Haromaya, December 26, 2011)The fake celebration of Nations and Nationalities day was disrupted by the brave resistance of Oromo Students in Haromaya University.

It is the public knowledge that the brutal government in Ethiopia is using this day to deceive the public with is deceptive propaganda machine and to buy time to its dying regimes life.

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

After getting in touch with and reaching a deal on the necessity of resisting the deceptive propaganda of the government with the rest of other enlightened nations and nationality students, the Oromo students were able to turn down the evil agenda of the day.

In spite of the suspicion and deployment of the Peace and Security Club, Oromiya and the Federal police in a bid to celebrate well the on the planned day, the brave students were able to tear down the flag of the repressive regime on the night of 23rd of December 2001 and started to sing motivational and freedom songs including the one that Praises the OLF.

Accordingly the highly planned ceremony on the 24th of December 2011 was forced to collapse in a shame. In a last minute effort to fix the problem and move on the program, they forced some students to carry OPDO flag but they also showed their resistance by changing it with Abba Gadaa flag with a name “Oromiya” written on it.

By doing that they have bravely demonstrated that OPDO is illegitimate and unrepresentative within the Oromo people.

Finally they called up on all citizens to realize the long overdue deception of the dictatorial regime in Ethiopia and to stand up against this deceptive day and the regime that manipulated everything in the country for so long.

The struggle shall continue!!!

@Qeerroo

Diddaa Qeerroo University Haromaayaa fi Abdii Kutannaa Wayyaanee.

Video

(Qeerroo, Haromaayaa, Muddee 25, 2011) Ayyaana Sab-lammootaa Wayyaaneen qopeessite  akka yaadde tahuu dhabee University Haroomaayaa keessatti guyyaan ayyaana sanaa  Diddaa Qeerroo bakka bu’e.

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

Alaabaan OPDO buqqifame Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

 Muddee gaafa 24,2011 Albaan Wayyaanee fi OPDO bu’ee bakka isaa alaabaan Gadaa Oromoo fannifamee oolee jira.

Gootonni barattooti Oromoo guyyaa kana guutuu sirboota Warraaqsaa fi ABO akkasumas WBO faarsaniin diddaa isaanii guutuutti muldhifataa turan.

Humni Waraana Wayyaanee diddaa kana dhaamsuuf gara University Haromaayaatti habobba’u iyyuu malee tasa itti milkaawuu dhadhabe.

Qeerroon yeroo ammaas diddaa isaanii itti fufanii kan jiran yoo ta’u, humnooti tikaa Wayyaanee immoo diddaa Qeerroo kana  maal akka godhan wallaalanii walfalmaa akka jiran beekamee jira.

Tika Wayyaanee mootummaa isaanii irraa abdii dhaban

Qeerroon Oromoo roorroon itti hammaate walleelee warraaqsaa fi sirboota gootaan tokkummaan ka’anii alaabaa diinaa buusanii bakka isaa kan gadaa Oromoo gurraacha adii diimaa buusuun ayyaana Wayyaanee qindeessite jalaa fashalchiisanii oolan.

TV n Ethiopia fi raadion Wayyaanee ayyaana sabaaf sab lammootaa kana irraa olola tolfachuuf kan naannoo sanitti bobba’e qaanyuu guutuun of irra galagalee deebi’uun gabaasi Qeerroo Haromayaa addeessa.

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

Alaabaa Abbaa Gada

Guutummaa sochii kanaa tahuu baatus hanga tokko sagalee fi suuraan akka armaa gadiitti dhiheessina. Video n waraabame waan humni interneetaa nuu rakkeef ammatti irra oollee bullee nu darbuu hin dandeenye.