Qeerroon yuunivarsiitii Hawaasaa hanga bilisummaa gonfanutti gahee nurraa eegamu haa baanu jechuun waamicha dabarsan!

Aside

Muddee 31,2012
DIDDAA 2Barattootni Oromoo mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti ukkaamsaman hidhaatii hanga hiikaman qabsoo daran jabeessinee itti fufna jechuun Qeerroon yuunivariisii Hawaasaa qophii ayyaana haaraaf taasifamu irratti mariiatan.Barattootni Oromoo yuunivarsiitii fi koollejiidhaa akkasumas manneen barnootaa gad aanaa irraa mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti ukkaamsamanii jiran.Kanneen lubuun ajjeefamanis danuu dha.Barattootni oromoo miliyoonaan lakkaaaman dhaabbiilee barnootaa keessatti baratan garbummaa bara baraa kana jalaa bahuuf ayyaana guyyaa WBO irratti marii tahuu akka qabu ibsanii jiran.

Mootummaan Wayyaanee yeroodhaa gara yerootti ilmaan oromoo qeee irraa buqqisaa,qabeenya saamaa kan as gahe yoommuu tahu kana guutummaan dhaabuuf yeroodhaa gara yerootti harka wal qabachuun hojjechuun dirqii dha.Mootummaan wayyaanee barattoota yuunivarsiitii yeroodhaa gara yerootti sababa oromummaa duwwaan kan ariiaa jiru hubachiisuun diddaa sabawwan cunqurfamoo dargaggootni Sidaamaa taasisan cinaas akka dhaabbatan ibsanii jiran.Yuunivarsiitii Hawaasaatii barataan dhalata sidaamaa tahe Zoodee Kaachisoo jedhamu yeroodhaa gara yerootti ati barattoota ijaaraa jirta jechuun diinaan qoratamaa jiraachuu fi ilmaan oromoo waliinis hidhata qabda baasi jechuun rakkifamaa jiraachuu ibsanii jiran.Mootummaan wayyaanee diddaa naannoo kanatti jabaate dura dhaabbachuuf ilmaan oromoo fi Sidaamaa 40 tahan mana hidhaatti ukkaamsuun ishees ni yaadatama.

Barsiisotni Godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaartee maadheen of ijaaruun dhimma QBOf gumaatan!

Aside

Muddee 31,2012

OromiaALutaContinua2011FDGBarsiisotni Godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaartee mana barumsaa Aliboo sadarkaa 1ffaa,2ffaa fi mana barumsaa Akkayyuu keessaa walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii jabaa gaggeessuun QBOf gumaatan.Mootummaan Wayyaanee yeroodhaa gara yerootti ilmaan Oromoo haala jibbisiisaa fi cunqursaa addaan rakkisaa kan jiru dura dhaabbachuuf dirqamni nu eeggatu guddaadha jechuun barsiisotni 15 walitti dhufuun dhimma kana irratti marii jabaa erga gaggeessanii booda Maadhee MAADHEE LAGA ALIBOO LAKK 2,3 fi 4 jalatti wal ijaaranii jiran.Mootummaan wayyaanee miindaa hojjettootaa keessumaa kan barsiisotaa yeroodhaan kennuu kan dhorkate dhiibbaa addaa fi tuffii nurraa qabu jechuun barsiisotni kuneen tokko tokkoon isaanii qarshii 50 walitti buusuun qarshii 750 dhimma QBOf walitti wabatanii jiran.Mootummaan wayyaanee kaabinota duwwaa irra harka qabaa jiraachuun bittaa umrii isaa dheeressuu akka tahes hubachiisanii jiran.Barsiisotni miseensota DH.D.U.O tahanis gamtaan QBO gaggeessuuf marii barsiisotaa keessatti argamanii jiran.Barsiistni maadheen of ijaaranis maadhee naannoo kanatti ijaaraman maadhee Ulaa Soogiddaa,Pilaattee fi Dirre Bilisummaa waliin walitti dhufuun hojjechuuf qophii barbaachisaa akka xumuran ibsachuun ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiran

1. Barsiisota duwwaa osoo hin tahiin hojjettootaa fi barattoota sagantaa hojii qabameen ni ijaarra

2. Miseensota DH.D.U.O nu waliin tahan galatoomfachaa kanneen hubachiisuun gara QBOtti ni daballa

3. Dhiibbaa mootummaan wayyaanee ilmaan oromoo irraan gahu ni mormina

4. Dhimma COC Oromiyaa keessatti duwwaa ija banate ni mormina

5. Hojii dhabdummaa,Qaalainsa jireenyaa fi saaminsa qabeenya Oromiyaa akka dhaabbatu yoomuu ni qabsoofna

6. Godina Horroo Guduruun alatti gaaffiin mirgaa Oromiyaa guutuu irratti akka finiinu wareegma kamuu ni baafna

7. Ilmaan oromoo 2006 balleessaa tokko malee Guduruu keessatti waraana mootummaa wayyaaneen dhuman bara baraan yaadachaa gumaa isaanii ni baafna

8. Bilisummaa biyya keenyaa olola diinaa injifachuun ni mirkansina

Kan jedhu ejjetnoo fudhatanii akka jiran gabaasi addeessa.

Gadaan Gadaa Bilisummaati!!

Godina Wallagga lixaa aanaa Ayiraa keessatti dargaggootni qorannoo Wayyaaneen rakkaman.Uummatni walgahii wayyaanee lagate

Aside

Muddee 30,2012

Godina Wallaga lixaa aanaa Ayiraa keessatti diddaa mootummaa wayyaanee irratti jabaachaa dhufeen mootummaa wayyaanee waraana bobbaasuun dargaggoota oromoo dararuu itti fufe.Mootummaan wayyaanee dargaggoota oromoo naannoo kanaa yeroodhaa gara yerootti isin miseensa ABOti jechuun hidhaa kan jiru yoommuu tahu yeroo ammaa daran hammeessuun qorannoo fi hidhaan rakkisaa jira.Dargaggootni oromoo

1. Barakat Efreem

2. Taarikuu Abarraa

Jedhaman hojii dhabdummaan rakkachuu irra darbanii mootummaan wayyaanee isin miseensa ABOti jechuun yeroodhaa gara yerootti rakkisaa jira.Mootummaan wayyaanee diddaa uummata irraa itti jabaachaa dhufeef walgahii ololaan uummata afaanfaajjessuuf kan karoorfates uummatni walgahii isaa lagachuun diddaa jabaa muisaa jira.

Haaluma walfakkaatuun mootummaan wayyaanee Godina Qeellam wallaggaa keessatti ilmaan oromoo isin waaraana ABO deeggartu jechuun rakkisaa jira.Mootummaan garboomfataa abbaa irree wayyaanee diddaa uummataa dura dhaabbachuuf yeroo mara hidhaa fi ukkaamsaan akkasumas doorsisaan kan itti jiru qeerroon yoomuu harka akka hin laanne addeessee jira.

Call for Protest of all Oromos in and around Washington D.C. against the Ethiopian Regime

Aside

shared_master-page_masterpageheader_picture

Jointly Organized by the Oromo Studies Association (OSA), the Oromo Community Organization (OCO) of Washington D.C. area, and Oromo Youth Self-help Association (OYSA)

The government of Ethiopia has continued its widespread harassment, arrest, killing, kidnapping and disappearance, accusing, convicting and sentencing to life and long term prison of Oromo nationals under fabricated charges.  It is using the infamous   newly adopted so called “Anti-Terrorism Proclamation”. To cite few of the most recent examples:

1.       On November 1, 2012, two well respected Oromo opposition leaders, Mr. Bekele Gerba and Mr. Olbana Lellisa, and seven other Oromo nationals are convicted under the charge of “working underground to secede Oromia from the federal government” and other bogus “terrorism” charges after keeping them in prison for more than one year in jail.

2.      On September 30, 2012, more than 200 Oromo nationals, mostly the youth, have been rounded up and arrested when they were peacefully celebrating the annual Irreechaa festival at Lake Arsadi, Bushoftu, Eastern Shoa zone. Two months after their arrest, they are still held without any change.

3.      On April 6, 2012, at least four Oromo Muslims: Musa Gabi, Kemal Irena, Aliyi Wako, and Shafi Jano  were gunned down in the town of Asasa, Oromia regional state, when the government forces fired live ammunition on unarmed civilians coming out of the local mosque.

4.      Harassment of our  Muslim community has continued unabated:

Ø  More than 30 Muslim leaders are put in Maikelawi Prison and facing the same fabricated “terrorism” charges,

Ø  Thousands of Muslims, mainly Oromos, have been beaten and rounded up and incarcerated merely for demanding their religion freedom enshrined by the Ethiopian Constitution.

Ø  On October 21, 2012, at least three Muslims; Said Abdala, Abdu Oda, and Hussein, were murdered by the Federal Police in Gerba town, Wollo. Several others were beaten and wounded and many others arrested.

These are few of the recent examples of the rampant human right violations of the Ethiopian regime perpetrated on the Oromo and other oppressed nations and nationalities demanding their lawful rights. Overall, it is estimated that more than 20, 000 Oromo nationals languish in prison at any given moment over the last 20 or so years of the EPRDF rule.

To bring these abuses to the attention of the US public and decision makers, the Oromo Studies Association (OSA), the Oromo Community Organization (OCO) of Washington D.C. area, and the Oromo Youth Self-help Association have jointly organized a protest in Washington D.C. We call all Oromo nationals and Oromo friends living in and around Washington D.C. to participate in this peaceful demonstration. Let’s get together, stand in unison and speak on behalf of those whose voices have been unjustly silenced.

Protest Date:     Friday, January 25, 2013

Protest Time:    8:30 AM – 12:00 noon

Protest Place:   US State Department, 2201 C Street Northwest, Washington,  

                               D.C. 20520

Contact:             Oromo Community Organization, Washington D.C.:

                              Tel.  202 234 1151

                              Oromo Youth Self-help Association, Washington D.C.:

                              Tel.  202 705 6585

Call for Protest of all Oromos in and around Washington D.C..docx

Seife Nebelbal Radio Program First Year Anniversary

Aside

LogoAyyaantuu

(December 28, http://www.Ayyaantuu.comSeife Nebelbal Radio Program celebrates its first year anniversary. It has broadcast about 52 qualified interviews. The team believes all of those interviews were focusing on issues of the time and all were very beneficial to the struggle of the Oromo people.

The radio program has made interviews with key people to the Oromo struggle both inside and outside of Oromia. The interviews with Qerro Oromia were remarkable. We believe that we have introduced the youth movements with the Oromo people. The youth in Oromia are raising legitimate issues and they are advancing the freedom of struggle to the next level. During this year, the Radio Program team noticed that the struggle of Qerro Oromia is gaining momentum and the growth is very dramatic.  We managed to interview Qerro virtually from all corners of Oromia. We have also observed that the determination of Qerro for the liberation of Oromia is enormous and unshakeable.  The team will continue giving coverage to youth movements in the coming year.

Besides interviewing Qerro inside Oromia, Seife Nebelbal Radio Program also tried to verify and counter checked the accuracy of most of the military activities carried out by the Oromo Liberation Army (OLA). The team is very glad for proving the activities of OLA and all were accurate to the point and quite encouraging. We have also closely followed the desperate moves and activities of the Woyane regime to counter the attacks from OLA. Despite the regime’s desperate moves, we have first hand and reliable information that OLA is embraced by the whole Oromo nation more than ever.

We also interviewed leaders from other nations and nationalities including Sidama, Ogaden, and others. The team also believes that those interviews were very productive and the cooperation between the Oromo and other nations and nationalities, that are our natural allies, is very desirable and useful for our struggle.

Some people like to follow than to lead and there were a number of internet based radio programs that flourished after Seife Nebelbal Radio Program has launched its first program. While we appreciate these efforts, we still demand working together as a team than fragmentation.  Seife Nebelbal Radio Program wants to take an initiative to cooperate and work with other Oromo radio programs to create a mega Oromo media. Our team believes that working together in unison is the only force that can take our struggle to the next stage. We have seen during the past twenty years that division and fragmentation has produced nothing. It is just like jumping on trampoline. It is the right time that all of our media outlets work together as a team. Let us get out of our comfort zones and start working together as a team.  The benefit will be enormous for all of us. We will also share the burden and minimize redundancy. We think that Margaret Wheatley ‘s observation is worth quoting to support our quest for cooperation: “Everything in the universe only exists because it is in relationship to everything else. We have to stop pretending we are individuals that can go it alone.” Margaret Wheatley. All of us cannot make it alone.

The radio program team members, most of the time, have paid for telephone expenses from their personal pockets. As you all know, calling Oromia is not that cheap. There are also individuals who have contributed to the strength of this radio program.  The team extends its heartfelt appreciation for their support and their continued support will take us further to bring you more reliable and accurate information from inside Oromia. Let us all join hands and work together for the common good. The Tigreans, by number, are very few as compared to the Oromo. However, they got organized and worked together and managed to control the whole country. The only secret they had is organizational skill and working together as a team. Now, while they have started cracking, we are getting united and organized. We must build on this momentum and dismantle the cold truth of minority dictatorship.

Seife Nebelbal Radio Program also broadcast in Afan Oromo for some time. However, due to some technical issues and the flourishing of other radio programs in Afan Oromo, we stopped it. We appreciate the two Oromo individuals who have volunteered and spent their precious time to work with us. Their historical contribution to the Oromo people’s struggle deserves appreciation.

United we stand divided we fall!

Unity makes strength!!

Let us make it in 2013!!!

Happy New Year!!

Ayyaantuu  oromia@ayyaantuu.com

Godina Iluu abbaa Booraa aanaa Cooraa keessatti diddaan jabaachaa deemuun Qeerroon waraqaa dhaadannoo maxxanse!

Aside

Muddee 26,012 Mattuu

Godina Iluu abbaa booraa aanaa Cooraa keessatti diddaan uummataa itti
fufe.Mootummaan Wayyaanee yeroodhaa gara yerootti ilmaan Oromoo mana
hidhaatti guuraa kan ture yoommuu tahu yeroo ammaa kanas dargaggoota
hojii dhabdummaan rakkachaa jiran isin miseensa ABOti,Qeerroo nurratti
ijaaraa jirtu jechuun mana hidhaatti guuraa jira.Dargaggoowwan
1.Balaay Fayyeeraa Jimmaa yuunivarsiitii irraa kan eebbifamee fi
2.Siraaj Mohaammed Hawaasaa yuuivarsiitii irraa kan eebbifame
mootummaa wayyaaneen yakkamuun yeroo ammaa mana hidhaa mootummaa
Wayyaaneetti darbatamanii jiru.Wayyaaneen yeroodhaa yerootti ilmaan
Oromoo mana hidhaatti guuruu ni mormina jechuun uummatni walgahii
mootummaa Wayyaanee lagachuun mirga keenya barbaadna jechuun falma
eegalee jira.Wayyaaneen olola sobaa gaggeessuun uummata biyyattii
keessaa humnaan bulchaa kan jiru dargaggootni aanaa Cooraa mormuun
waraqaalee dhaadannoo qalama diimaa magariisa diimaan barreessuun
bakkeewwan hedduutti maxxansanii jiru.Dhaasannooowwan
a) Hidhaan haa dhaabbatu!
B) Garboomfataan ni kufa
c)Wayyaaneen nu hin bulchu
jedhan hedduumminaan maxxanfamuun mootummaa Wayyaanee dargaggootni
balaaleffatanii jiru.

HRLHA: Merry Christmas!!

Aside

HRLHA

Merry Christmas!!

merryxmas-1024x576We Wish you and those around you a very merry Christmas and May the light of the holiday season shine brightly in your heart!
Its The Most Wonderful [Giveaway] Time Of The Year! Use this Opportunity to Support Human Rights!

Merry Christmas Wish.doc

WALII GALAN, ALAA GALAN !!!!

Aside

Y.G(2005)

parchment 7Walii galan, alaa galan!! Mammaaksii kun Ijoollee kaasee hanga Maanguddootti, beekaa hanga wallaalaatti, Firaa hanga halagaatti hiikkaa ifa tae akka laatuuf hin shakku.Mana keessa Nagaan dhibnaan , tarkaafiin jalqabaa mana keessaa bauudha.bakka yaada itti cabsatan barbaaddatu. Yoo Biyya keessaa roorroonis tauu waan biraan baan , alaa galuuf yoo xiqqaate, sammuu ofiin walii galuutu murteessaa taa. Mammaaksi kun hiikkaa tokkollee odoo hin laanneefii ykn ibsa tokkollee osoo hin barbaanneefi hiikkaa qulqulluu qaba.

Kun Biyya alaa kan jiruf qofaa miti kan mammaakamee . Kan Biyya isaa keessa taaee , Biyya isaaf keessummaa taes ni dabalata. kan eessayyuu jiru , Mana isaa keessatti deebiee nagaan jiraachuuf , walii galuun barbaachisaa tauu akka hiikkaa isaa tokkoffaatti yoo fudhanne, walii galuu keessaan humna qabaachuu fi kan hin galtu nuun jedhu illee ittin injifachuu akka dandeenyu nu akeeka. Faallaa kanaa yoo yaaduun barbaachises, Mana ofitti akka hin deebineef walii galuun akka nu irra hin jiraanne diinni nu irratti hojjachuu akka dandau ilaaluu dandeenya.

Alaa galuun murtiidha. Ega murtii taee , walii galuun waan murame jechuudha. Walii galuun ega baraachisaa tae ammoo , waan walii nu galchu irratti hojjachuun murteessaadha, waan wal-nu taasisu irra gauuf ammo , waan wal nu taasisu irratti walii galuun hundee taa. kana jechuun yoo kan ummata keenyaaf jennee wal dhabnu taane, ummata keenyaaf jennee waan wal nu taasisu adda baafannee , irratti hojjannee alaa galuun dirqii taa. waggaa 15 dura , Maanguddoo Booranaa Umamaan hayyooman, waan naaf ibsan asi irratti haa kaasu. Maanguddoon kun barnoota tokkollee hin qaban. Garuu beekumsa nama wal taasisee alaa nama galchu hedduu beekan.

WALII GALAN, ALAA GALAN !!!.docx

Godna Wallaggaa Aanaa Shebelii fi Yettii Keessatti WBO fi Uummati Wal Makatee Jira Sababaa Jedhuun Wayyaaneen Qonnaan Bultoota Hiraarsan

Aside

Muddee 25,2012 D.Doolloo

Godina Wallaggaa , aanaa Shebel fi lafa gammoojjii Meeraa jedhamee beekamu keessa WBOn sochii gochaa jira sabababa jedhuun humni waraana Wayyaanee heddumminaan naannoo Shebel qubachaa jiraachuu gabaasi Qeerroo naannicha irraa nu dhaqabe addeessa.

Gabaasi guyyaa kaleessaa addeessaa jiru gandoota Ashii,Shebel,Yattii fi Doollaa uummata jiraataan guyyaa 16f walgayii yaamamee hanga kana ummanni gara owuuruu isaa akka hin deemnee fi lafa walgahii yaamametti argamuu akka qabu diramaa jiraachuun ummaticha gara diddaa fi fincilaatti isa geessaa akka jiru hubatame. Dabalata gandoota kana keessa hidhataan Wayyaanee dhaa ganda tokko keessatti hidhataa hamma 150 oliitti ramadeetu jira kana malees bosona naannoo Yaanqii jedhamu keessa waraanni Wayyaanee buufatee uummanni qabeenya qabuu fi buna funaannatu dhiisee walgahii mootummaan yaame akka daqu dirqaa jira.

Waraana wayyaanee waliin taee kan walgahicha zoonicha irratti qindeessu nama maqaan P/Israael Fayyisaa jedhamu yeroo tau namni kun sababaa mishoomaa fi ABOn naannicha keessa sossoaa jira jedhuun duula jabaa godhee ummata hiraarsuu fi basaasuutti kan bobbae tauu beekama.

Gabaasaan haala kana ilaalu baldhaa waan taeef gara fuula duraa gabaafama.

Dddaan Barattoota Oromoo Yuuniversitii Mattuu Itti Fufe

Aside

Muddee 24,2012 Mattuu

OromiyaGabaasaa Mattuu: Muddee 22/2012  FDG mooraa Yuunivarsiitii Mattuu bifa qindaa’een jabaatee kan itti fufee ta’uun gabaafamee,Baratootni Oromoo fi baratotni mooraa yuunivarsiitii Mattuu irraa barachaa jiran sirna barnotaa kan lammiilee biyyatii midhuu kan EPRDF’n gaggeeffaama jiruu mormuun FDG kaasuun mootummaa abbaa irree EPRDF balaaleffaachuu itti fufaan.Haaluma kanaan baratootni gaaffii isaanii keessaattii sirni EPRDF abbaa irree dha, sirni kun hundeen jijjiramuu qaba, sirna barnotaa sirnii kun ittin lammilee biyyatii midhaa jiruu ni balaleffaanna, hin fudhannu, sirni kun sirna fallaa dimookiraasii dhaabbatee, ani dimookiraatawwadha ofiin jedhuu waan ta’eef  ololli maqaa dimokiraasiitiin ofaamuu sirni kun dhaabuu qaba jechuun gaaffiin baratotaa irraa hoggantotaa mooraa Yuunivarsiitii Mattuuf dhiyaate, qaamni ol aanuu dhufee deebii akka itti kennuu tasifna jechuun baratootaa sossobuuf yaalaan illee hangaa gaffiin keenyaa deebii hin argannettii nuti hin barannuu jechuun baratootnii diddaa isaanii cimsan.

Kana malees baratotni mooraa yuuniversitii Mattuu kun rakkinaa nyaataa gahaa fi qulqullinaa qabuu dhabuun dhukkubotaa garaa kaasaatiin qabamanii rakkoo hamtuu keessaa kan jiraan ibsuun du’aa boodaa jireenyii keenyaa maaliidhaa jechuun mirgaa keenyaa fi mirgaa saba keenyaaf falmaannee abbaa irree of irraa buusuu qabna jechuun qeerroowwaan baraatotaa Oromoo sagalee mormii walittii fufinsaa qabuu dhageesisan,

Yeroo ammaa kana rakkinaa hamaa isaan mudatee jiruu irraa ka’uun baratootni yuunivarsitii Mattuu irraa barachaa turaan tokko tokko barnotaa dhiisaanii gara maatii isaaniittii deebii’aa jiraachuun beekamee jira. Kanaa biraan sirni abbaa irree Wayyaanee fi EPRDF’n gaggeeffamuu sochii baratootaa kanattii rifachuun humnaa waraanaa isaa garaa mooraa yuunivarsiitii mattuu nanneessuun egaa kan jiruu ta’uun gabaafamera, guutummaan magaalaa mattuus yeroo amma kana dirree waraanaa fakkaattee kan jirtuu ta’uun hubatame jira,

Diddaan Qeerroo fi Dargaggoo Sidaamaan Finiinee Itti Fufe.

Aside

Muddee 23,2012 Finfinnee

OromiaALutaContinua2011FDGNaannoo uummattoota Kibbaa magaala Hawaasaa keessatti diddaan uummataa itti fufuun mootummaan Wayyaanee lammiiwwan Sidaamaa fi ilmaan Oromoo adamsuu itti fufe.Mootummaan wayyaanee yeroodhaa gara yerootti impaayera biyyattii keessatti uummata gaaffii mirgaa gaafatu mana hidhaatti ukkaamsuu kan bare yeroo ammaa kana daran jabeessuun reebicha jabaa irraan gahee ukkaamsaa jira.Mudde 22/2012 kanneen mana hidhaa wayyaaneetti ukkaamsan keessaa

Lakk Maqaa Teessoo Hojii lammii
1 Darajjee Kuusaa Harbegoonaa Hojjetaa mootummaa Oromoo
2 Libano Laammessoo Hawaasaa Hojjetaa qonnaa Sidaamaa
3 Miishoo Dalasaa Hawaasaa Hojjettuu mootummaa Sidaamaa
4 Warquu Alamaayyoo Harbegoonaa Hojjetaa mootummaa Oromoo

Yoommuu tahan kanneen mana hidhaatti ukkaamsamanii turanitti ammoo mootummaan wayyaanee himata irratti bane tureen mana murtii dharaa isaatti hidhaa jabaan adabee jira.

Murtiiwwan kennamanis

1. Obbo Araggaa Tasfaayeetti hidhaa waggaa 6

2. Obbo Shibbiquu Maganee hidhaa waggaa 5

3. Obbo Indiriyaas Guugaa hidhaa waggaa 6 fi walakkaan adabee jira.

Mootummaan wayyaanee jarreen kana bara darbe isin mootummaa irratti uummata ijaaraa jirtu jechuun raga sobaan akka tahes beekamee jira.Mootummaan wayyaanee dhiibbaa kamuu godhe mirga keenya falmachuu irraa kan nu dhaabu hin jiru jechuun Koreen gamtaa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa kan Bilisummaa fi Dimokiraasii(Qeerroo) fi Waldaan tokkummaa dargaggoota Sidaamaa ibsee jira.

Sirni Wayyaaneen Poolisoota Godina Jimmaa Garii Sochii Warraaqaa Keessaa Qooda Qabu Jechuun Yakke.

Aside

Muddee 22,2012

Godina Jimmaattii Poolisotni sirna Wayyaanee, Waraqaa Waamichaa FDG Qeerroon Godina Jimmaa keessatti uummataaf tamsasee jiruutti rifachuun akka Godinaatti walgaa’ii Poolisotaa hoggaantotaa komishinii Poolisii godina Jimmaatiin magaalaa Jimmaa mana barumsaa Jireen sadarkaa 2ffaa fi Piriipaaraatoorii keessaatti gaggeeffamaa jiruu irraatti Poolisonnii Oromummaa isaaniin amanaan ilaacha ABO qabdu, waraqaale FDG magaalotaa fi manneen barnootaa keessatti tamsaaa jiru tohachuu hin dandeenye, poolisoonni waan kana keessatti qooda qabdan ni jirtu jechuun doorsifamaa akka jiran gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.

Mootummaan EPRDF muddama keessa seenuun pooliisotaa aanaa fi godinaalee Oromiyaa irraa jiraan osoo hin hafiin dhiphisaa jiraachuun gabaafamee jira. Karaa biraa gaggeesitoni walga’ichaas poolisoota godinaan akka jedhani itti dhadatanitti, yeroo ABO’n waraqaa nurraatti bittimsuu fi ummataaf baldhinaan raabsu kanatti isin poolisoonni mootummaa eeguuf mindaan isinii kafalamaa jiru maal eegaa akka jirtan mootummaan wallalee bitaa itti galee waan jiruuf poolisoota keessa kanneen ABO waliin hidhata qabdan ni jirtu jechuun dorsisaa akka turan madden keenya addeessu.

Kun kanaan osoo jiruu Qeerroon waraqaa wamichaa FDG garbummaa magaalaa Jimmaa fi Aanotaa Godinaa Jimmaa jala jiraan hundaa keessaattii maxxaansuu itti fufee jiraachuu Qeerroon godina kanaa beeksisu.

Diddaan Barattoota Oromoo Godina Ilu Abbaa Booraa Itti Fufe

Aside

Muddee 22,2012 Mattuu

Gabaasi Qeerroo Mattuu irraa nu dhaqabe akka addeessutti Muddee 21,2012 baratootni University Mattuu guyyaa kana FDG kasuun Motummaa abbaa irree balaaleffaachaa jiru. Baratootni University Mattuu sirna barnootaa motummaa EPRDF haala kenninsaa qabxii baratootaa fi sirnaa bulchiinsaa mootummaa abbaa irree balaaleffaachuun hiriiraa mormii adeemsisaa jiru. Qabxiin baratotaa 90 fI isaa ol kan galmeessee ‘A’ kan argatu, 80-90 =B 60-70=C kan galmeessee qabxii kanaan murteessuun baratootaa hedduu University irraa arii’achuuf baratootaa miidhuun kan seeraa tumatan ta’uun hubatame, kana malees rakkoon nyaataa fi bishaan dhugaatii baratootaa University mattuu mudatee baratootni hedduun dhukkuba garaa kaasaan qabamanii baatii tokkoo oliif rakkaachaa erga turanii boodaa, FDG kun itti fufuun hubatamee jira.

Sirna abbaa irree kana balaaleffaachuun yeroo irraa gara yeroottii waammichaa[FDG] Qeerroon godinotaa Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa sirna bulchiinsaa mootummaa abbaa irree irraattii gaggeessaa jiruu hordofuun baratotni Oromoo dhabbiilee barnotaa garaagaraa FDG gaggeessuuttii seenaanii jiruu,kanumaa hordofuun baratootni University mattuu addaattii ammoo baratootaa Oromootiin FDG Moraa University Mattuu Keessaattii Qaanqeen Fincilaa Diddaa Garbummaa kunoo guyyaa Har’a Ifaan ifaatti hiriirrii mormii sirna Wayyaanee irraatti gaggeessuun egaalame.

Ammaa baratootni mooraa University keessaatti walittii qabamuun gaaffii isaanii bulchiinsaa mooraa University mattuuttii dhiyeeffaachaa jiruu. Mootummaan abbaa irree sochii hiriiraa mormii baratotni gaggeessaa jiran kanatti rifachuun humna waranaa konkolaataatti fe’ee garaa mooraa Yuniversitiitti guuraa jira.

Shirri Mootummaa Wayyaanee Uummattoota Kibbaa fi Ilmaan Oromoo Walitti Buusuuf Deemu Tokkummaa Uummataan Fashalaa Jira.

Aside

Muddee 22,2012 Finfinnee

Godina Gujii aanaa Booree magaala Booree keessatti shirri mootummaa Wayyaanee uummata Sidaamaa fi Oromoo walitti buusuuf shire tokkummaa uummataan fashale.Mootummaan Wayyaanee tokkummaa fi gamtaa ilmaan Oromoo fi Sidaamaa qaban irraa sodaa guddan kan isa qabate yoommuu tahu uummata lameen walitti buusuuf shira guddaa hojjechuu irratti argama.Gaafa Guyyaa Mudde 18/2012 magaala Buree keessatti dhalata Oromoo kan tahe konkolaataan konkolaachisaa lammii sidaamaa taheen wayita rukkutamutti mootummaan Wayyaanee milishoota bobbaasuun kun maaliif tahuu dandaa?,Akkamiin tahuu dandaa?,Warreen Sidaamaa uummata Oromoo jibbanii malee kun waan tahu miti olola jedhu oofsisuun walitti buusuuf yaalii jabaa taasisee jira. Ilmaan Oromoo fi Sidaamaas nuyi tokkuma,Rakkoon keenyas rakkoo garbummaati malee dhimma walitti
buunuuf hin qabnu jechuun maanguddootaan dubbii fixatanii jiran.

Wayyaaneen yeroodhaa gara yerootti tokkummaa uummata biyyattii keessaa diiguuf uummata nagaa walitti buusaa kan ture yoommuu tahu godina Oromoo aanaa Nyangaatom keessaa beeylada 1000 ol saamaman uummata Oromoo Booranaa fi Gujiitu isin jalaa saame jechuun uummata lameen walitti buusuuf olola oofaa jira.Uummatni lameen walitti buinsa kamuu kan hin barbaanne yoommuu tahu beeyladoota kanneen uummata Keeniyaatu ceee fudhate yoo tahe malee uummatni Oromoo hin fudhanne jechuun mormaa jiru.Walumaa galatti shirri mootummaa Wayyaanee tokkummaa uummataan fashalaa kan jiruu fi uummatni shira Wayyaanee hubachuun nagaan akka jiraatan qeerroon dhaamsa kan dabarsuyoommuu tahu uummata Oromoo fi Beenishaangul Gumuz nagaan waliin yeroo dheeraaf jiraate wal waraansisaa turuun isaa ni yaadatama.

Jiraattootni Magaala Finfinnee Dhimma Karooraa fi Tiraanisfoormeeshinii Waggaa Shanii Irratti Mufannaa Jabaa Dhiheessuu Eegalan

Aside

Muddee 21,2012 Finfinnee

Magaala Finfinnee keessatti rakkoon geejibaa uummata daran mudachuu irraan kan kae uummatni mufannaa ibsuu jalqabe.keessumaa wayita uummatni hojii seenuu fi hojiidhaa bahutti rakkoon geejibaa uumamuu irraan kae yoommuu tahu kantiibaa magaal a Finfinnee Obbo Kumaa Dammaqsaa irratti uummatni himannaa fi komii duraanuu qaban caalaatti jabeessee jira.Mootummaan Wayyaanee karoora waggaa shaniif baase keessaa karaa fi geejibni keessatti adda durummaan kan hammataman yoommuu tahu karaan magaala Finfinnee keessaa kan qotame malee kan hojjetame dhibuun uummata magaala Finfinnee biratti gaaffii jabduu kaasee akka jiru ifa galaa dha.

Mootummaan Wayyaanee ololaan uummata biyyattii bulchuu kan bare amma itti fufuu jiraattotni magaala Finfinnee ibsanii jiran.Jiraattotni magaala Finfinnee wayita hojii deemanii fi hojiidhaa galanitti rakkoon taaksii dhabuu ykn humnaa ol kaffaluu isaan mudhachaa jira.Wayita hojii galanitti ammoo rakkoo geejibaan yoo barfatan Wayyaaneen isin ilaalcha addaa qabdu,Kaayyoo Mallasaa fiixaan baasuuf hin hojjettan jechuun qorannoon rakkisaa jira.Yeroodhaa gara yerootti rakkoon uummata biyyattii irratti gama bulchinsa abbaa irrummaa mootummaa Wayyaaneen gaggeeffamaa kan jiru yoommuu tahu yeroo ammaa kana uummatni ifaan yaada isaa fi mufannaa ibsachaa jira.Qaalainsa jireenyaa biyyattii keessatti uummata rakkisaa jiru irratti gatiin geejibaa fi hanqinaa uummata dhaqqabuun rakkoo irratti rakkoo tahee jira.Gaaffii uummatni gaafachaa jiruufis EPRDF
Wayyaanee gurra dhorkachaa jira.Uummatnis gaaffii mirgaa baajata karaa fi geejibaaf bahe eessa akka dhaqee fi bulchinsi magaalaa dhimma kana hatattamaan akka xumuru baldhinaan gandoota adda addaa keessatti gaafachaa jira.Qaalainsi jireenyaa biyyattii keessaa uummata magaalaas rakkisaa kan jiru yoommuu tahu Zayita,sukkaara,kuduraalee fi muduraalee argachuuf karaa dheeraa deemaa kan jiranii fi gatii madaalawaa ol bitaa jiru.

Haala kana ilaalchisuun Qeerroon jiraataa magalaa Finfinnee haasofsisee jira caqassa

Magaala Gambeellaa Keessatti Barattootni Koollejjii Fayyaa 500 ol Tahan Hanqina Bishaaniin Rakkoo Fayyaaf Saaxilamaa Jiru

Aside

Muddee 20,2012 Gambeela

A boy drinks water from a pond in Bule Duba village in the outskirts of Moyale, near the edge of Oroma and Somali regions of EthiopiaMootummaan Wayyanee gaaffii barattoota Koollejjii Saayinsii fayyaa naannoo Gambeellaa Magaala Gambeellaa keessaa dhageettii dhorkachuun rakkoo fayyaa keessatti akka kufan taasise.Magaala Gambeellaa keessatti barattootni saayinsii fayyaa baayinaan 500 ol  yeroo ammaa yeroo ji’a tokkoo oliif rakkoo bishaan dhugaatiin rakkachaa jiru.Barattootni koollejjii gamtaan rakkoon isaanii akka hiikamu gaafatanis mootummaan Wayyaanee rakkoo isaanii kana dhageettii dhorkachuun dararn dhibee hamaaf akka saaxilaman taasisanii jiru.

Guyyaa kaleessaa  Muddee 19,2012 irraa kaasee barattootni Koollejjii kanaa rakkoo fayyaan rakkachuu irraa barnoota dhaabaa akka jiran Qeerroon naannoo kanaa gabaasee jira.Baajatni pirojektii kanaaf bahe malaammaltummaan akka dhume kan gabaafame yoommuu tahu mootummaan Wayyaanee yeroodhaa gara yerootti gibira uummata irraa funaanu dhimma misoomaaf osoo hin taane dhimma siyaasaaf oolchaa jiraachuun beekamaa dha.Yeroo ammaa kanas barattootni gaaffii kana gaafatan ija diinaan ilaalamaa akka jiran Qeerroon dabalee addeessee jira.

Yuunivarsiitii Dirree Dawaa Keessatti Diddaan Barsiisotaa Dhalate.Gaaffiin Daballii Mindaas Ka’e

Aside

Muddee 20,2012 Dirree Daawaa

DIDDAAQaalainsi jireenyaa biyyattii keessatti uummata rakkisaa jiru yeroodhaa gara yerootti hammaachaa deemee jira.Mootummaan Wayyaanee gibira humnaa ol uummata irraa funaanu dhimma siyaasaa ittiin gaggeessuu irraan darbee yeroo miindaan hojjettoota mootummaaf kaffalu baayee gad aanaa dha.Gaaffiin dabalinsa miindaa fi gibira madaalawaa kaffaluu yeroodhaa gara yerootti gaafatamaa dhufuun yeroo ammaa kana jabaachaa dhufee jira.

Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti barsiisotni Engineering fi Technolgy baayinaan 30 ol tahan gaaffii dabalinsa miindaa gaafatan.Gaaffii isaaniis gamtaan Pirezedaantii Yuunivarsiitichaatti kan beeksisan yoommuu tahu deebii hatattamaa guyyaa shaman kana
keessatti hin argannu taanaan hojii dhaabna jechuun beeksisanii jiran.Mooraa Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti hojjettootni mootummaa marti gaaffiin gaafatame gaaffii mirgaa fi nuyis cinaa dhaabbanna jedhanii jiran.Mootummaan wayyaanees gaaffii mirgaa hojjettootni gaafatan irraan kan baarage hojjettoota amalaan qabachuu yaalus nuyi waan itti jiraannu dhabne jechuun hojjettootni diddaa jabeessanii jiran.

Haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti diddaan barattootaa dhalate.Mootummaan wayyaanee yeroodhaa gara yerootti baajata dhimma barnootaaf ramadamu hojii siyaasaaf oolchuu waan jabeesseef barattootni gamtaan gaaffii gaafatanii jiran.Baajatni nyaataa ramadamu dhimma siyaasaaf ooluu hin qabu,Nyaatni barattootaa qulqullummaa kan eeggate tahuu qaba jechuun gaafatanii jiran.Rakkoo wal fakkaataan barattoota Yuunivarsiitii Mattuu,Debre Markos,Amboo,Jimmaa fi Yuunivarsiitii Aksum mudatee waan jiruuf gaaffiin mirgaa itti fufee jira.Mootummaan Wayyaanees gaaffiiwwan
mirgaa gaafataman dura dhaabbachuu dadhabuun humna waraanaa fayyadamuun ukkaamsaa jira.