Gaaffii Abbaa Biyyummaa Uummanni Oromoo Gaafatu Itti Fufuun Godina Arsii Keessatti FXG Guutuutti Itti Fufee Jira. Waraanni Wayyaanees Magaalota Adda Adda Addaa Weeraree Jira.

Aside

Adoolessa 31,2016 Godinni Arsii guutumaan guututti dirree waraanaa fakkaatee jira waraana agaaziif feederaala qofaan guuttamtee jira. Har’aa fi  halkan edaa Adolessa 30, 2016 magaalota Asaasaa, Adaabbaa Dodola, Xijjoo qanxeraa Xiyyootti mromiin cimaan godhameera.

Ummanni magaalaa Asaasaa waraana Wayyaanee Agaazii lama irratti tarkaanfii fudhachuun tokko yeroo lubbuun darbu kaan ammo Hosptaala Awaasaa jiraachuun beekamee jira.

Godinuma Arsii bahaa magaalaa Ashmiira jedhamtu keessattis Adoolessa30, 2016 sagaleen mormii dhageesifamaa oluu Qeerroon naannicha irraa gabaase.

Asaasa keessatti qabeenya mootummichaafi jala deemtota Wayyaanee kanneen ta’an irratti uummani aariin guutamee fi roorroon itti hammaate adabbii sirreessaa kenneen mootummicha rifaasisee jira. waajjirri bulchiisa magaalaa kan balbala shan qabu waajjira bulchiilsa gandaa buusaa gonnoofa dhabamee jira. Kanumaan wal qabatee magaalaa Asaasaa keessaa dargaggoonni hedduun FXG qindeessaa jirtu sababaa jedhuun guyyaa har’aa hidhamanii kanneen jiran keessaa:-

 

  1. Dargaggoo Kaddii Abdallaa oggatoo
  2. Muktaar Abdallaa
  3. Daawud Abdallaa

Keessatti argamu.

 

Godina Wallaggaa Aanaa Jaarsoo Keessatti FXG Bifa Qindaayeen Deemsifamaa Oole

Aside

FXGGuyyaaa 30/07 /2016 G/W/Lixaa Aanaa Jjaarsoottii galgalaa keessa sa’a 2;30 irraa egallee Qeerroo Magaalaattiin FXG hangaa sa’aa amma kanattii geeggeeffamaa jira gutumaan magaalaa Jaarsoo dirree warrannaa ta’ee jira Qeerroon magaalaa Jaarsoos humnaa warrannaa Wayyannee irraattii tarkanfii fudhate jira… Abbaan biyyaa ABO , hoo balaa shunkurttii Wayyaneen lafaa gurgurttii jechuun sirbaa mormii jabaa ummannii jiru….dhukkasiis akkaa rooba gadii namaa namaa jira namonnii hedduun midhamanii jiru garuu addaa basuun hin dandamee.

Duulli Hammeenyaa Ummata Oromoo Irratti Jabeeffamaa Jiru, Xumurri Sirna Bittaa Alagaa Dhiyaachuu Mirkaneessa!

Aside

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo

asxaa_oromoQabsoon Ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa, Bilisummaa fi Walabummaa isaatiif gaggeessaa jiru gulantaa murteessaa irra gahuu, haalli Oromiyaa keessaa sirriitti agarsiisa. Sochiin warraaqsaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiru gootummaa, bilchina jaarmayaa fi tooftaan akkasumas Impaayerattii keessattis tahe naannawa Gaanfa Afrikaatti fakkeenya murteessaa tahuu ummata Oromoo dirreetti baasee agarsiiseera. Keessumaa dhaloonni haaraan Gabrummaan Nu irratti Xumura Argachuu Qaba jechuun gootummaa fi murannoon bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf muxannoo qabsoo fi jaarmayaa hunda sochoosaa agarsiisaa jiran lammiif abdii, mootummaa gabroomfataaf ammoo naasuu akka malee itti ta’e.

Wayta ammaa kana goleen Oromiyaa fincilaa fi mormii hin keessummeessine hin jiru jechuun ni danda’ama. Magaalotaa fi baadiyyaalee Oromiyaa keessaa sagalee fedhii bilisummaa fi mormii gabrummaatu dhaga’ama. Alaabaa ABO waggoottan kudhanoota dabran goototni kumaatamni hedduun irratti wareegamanii asiin gahan tan faajjii bilisummaa taate qabatanii hiriira bahuu fi bakkoota addaa addaatti fannisanii balaliisuun, alaabaa Impaayerattii mallattoo gabrummaa taate irra ol kaasanii aduun gabroomsaa dhihuu, bilisummaan Oromoo dhiyaatuu labsaa jiru. Walumaagalatti warraaqsa gabrummaatti xumura gochuu akeekkatetu wareegama ilmaan oromoo qaqqaaliidhaan guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jira.Ibsa ABO Adoolessa 29 2016

Gooti Bara Dukkanaa Oromoo Ifatti Baasuuf Qabsoo Hadhooftuu Taasisaa Ture Jaal Tarfaa Dibaabaa Boqote.

Aside

Oduu Gaddisiisaa: Obbo Tarfaa Dibaabaa addunyaa kana irra boqote; Tarfa Dibaaba passed away

terfa_dibabaObbo Tarfaa Dibaabaa, har’a Adoolessa 29, 2016, magaalaa Hamburg, Jarmanii, keessati addunyaa kana irraa dhukkubaan boqoochuu isaanii gadda guddaan isin beeksisna. Obbo Tarfaan, Amajjii 6, 1940 magaalaa Dambidoollo, Wallaga, Oromiyaa tti dhalatan.

Obbo Tarfaan abbaa manaa Adde Arfaasee Gammadaa, abbaa Yared, Benjamin fi Talile, fi akaakayyuu Gilcha, Galan Hirtz-Dibaba, Hawani Yonas and Yadani Yonas turan. Maatii fi firootin isaanii jaalala fi kabaja guddaanisaan yaadatu.

Sirna, bakka fi yeroo awwaalcha isaanii yeroo dhihooti beeksisna.

Maatii Oboo Tarfaa Dibaabaa
——————————–
Sad News

Our family is deeply saddened to inform every one of the passing of our beloved Obbo Tarfaa Dibaaba, on July 29, 2016 in Hamburg, Germany. Obbo Tarfaa was born on January 6, 1940 in Dambidollo town, Wallaga, Oromia.

Obb Tarfaa is survived by his dear wife Adde Arfaasee Gammadaa, his loving adult children Yared, Benjamin and Talile, and his beloved grandchildren Gilcha, Galan Hirtz-Dibaba, Hawani Yonas and Yadani Yonas. He will be missed terribly and remembered fondly by his family and friends

Obbo Tarfa’s funeral arrangements will be announced soon.

Obbo Tarfa’s Family.

Seenaa Jaal Tarfaa Dbaabaa Qeerroon Bilisummaa gara fuula duraatti baldhinaan ni dhiheessa.

Godina Lixa Shaggar Aanaan Baakkoo Tibbee Humna Waraana Agaazii fi Kora Bittinneessaan Sakkatta’insii Guddaan Irratti Gaggeeffamaa jira .

Aside

Adoolessa 27/2016 Godina Lixa Shaggaar  Sodaa Guddaa Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG irraa kan Ka’een Aanaan Baakkoo Tibbee Humna Waraana Agaazii fi Kora Bittinneessaan Sakkatta’insii Guddaan Irratti Gaggeeffamaa jira .

Sochiin warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa baatii 8f itti fufinsaan adeemaa jiru; Godinaalee Oromiyaa Hedduu keessatti akkuma itti fufeen gara baatii 9ffaatti tarkaanfachaa wayita jiru kanatti Biyyattiin Caalmatti raafama guddaa keessa galtee jiraachuun beekame  Aanaan Baakkoo Tibbee Wallaggaa Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Lixa Shaggar Iluu galaanii fi Calliyaa Daangessitee  kan Argamtuu Daandii Guddaa Gara Wallagga Bahaa Naqamtetti geessuu fi Daandii guddaa Gara Horroo Guduruu Shaambuutti geessuu irratti kan argamtuu guyyaa kaleessa human waraanaa guddaan weeraramtee sakkatta’insii guddaan Magaalaa Bakkoo daandii bakkoo fi iluu galaan Gidduu fi Daandii Gara Horroo Guduruutti geessuu irratti gaggeeffama kan olee guyyaa ha’aas ittuma fufee jira. Humni waraana Wayyaanees gara Aanota Lixa Shaggar  Iluu Galaan Ijaajjii, Calliyaa Geedoo, Midaa Qanyii Baallammii, Daannoo fi Godina wallaggaa Bahaa fi Godina Horroo guduruu Wallaggaa Shambuu, Haratoo, Amuruu, Jaartee, Guduruu, Fincaa’aa fi Habaaboo Guduruu  dabalataan qubsiifamaa jiraachuu madden keenya Godinaalee dhihaa Oromiyaa garaagaraa irraa gabaasaan.
Akka guutummaa Godina Lixa Shaggarii fi Gidduu Galeessa Oromiyaa , fi Godinaalee Oromiyaa Bahaa Arsii Lixaa fi Harargee Bahaa fi Lixaa,
Godina Booraanaa , Gujii fi Baaleetti  jabaachuu Sochii warraaqsaa biyyoolessaa Oromiyaa FXGn cinatti Duullii gabaa lagachuu fi uggura
dinagdee buusuu itti fufee jiraachuu Maddeen keenyaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa gabaasa jiru, Guutummaa gabaasa kanaan walitti
deebina.

Dhaamsi  Hatattamaa  Deebii Hatattamaa argachuun Dirqama

Aside

Damee Boruun

Barreessaa dhugaa baasa!Qeerroon Bilisummaa Oromoo Adoolesa 17,2016 Daamsa Hatattamaa uummata Oromoo dabrsee jira. Waamchi yaroo isaa eegate waan dhufeef ilmaan Oromoo onnumaan fudhachuu qabna jedheen amana. Bakka jirru marati gamtaan saba keenya wajjin dhaabbachuu fi aarsaa barbaachisu keennuuf of qopheessuuu nu irraa eegama. Gummaachi qabsoo bilisuummaa saba keenyaaf goonu dacha dachaan dabaluu qaba.

Mootummaa faashitii ilmaan Oromoo lafa irraa duguugee balleessaa jiru kana wajjin qabsoo karaa nagaa ni goona jechuun funyoo mormatti of hidhanii of fanisuu irraa adda hin  tahu.  Mootummaan TPLF sagalee nagaan rakkina furuu jedhu hiikaa isaa hin beeku. Kan beeku afaan qawween furuu duwwaa dha. Mirga keenya meeshaa qabnu maraan karaa dandeenyuu falmachuun haqa dhalootaan qabnu yoo tahu Waaqayyos akka nuyi wajjin jiru dagachuu hin qabnu. Filmaatni qabnu humnaa fi meeshaa qabnuun diina faashitii kana of irraa ittisna yookaan duguugamnee baduu dha. Amma yoonaatti qabsoon keenya karaa ifa taheen filmaata kana lamaan keessaa  murteefatee hin jiru . Garuu ammaan kana eejjennaan fudhatame jiraachuu saba Oromoof murteessaa dha.

Qabsoo bilisummaa biyya lafaa irratti godhame keessatti  yarooitti uummatni bal’aan gartuu waraana xiqqoon aangoo mootummaa cabse  aangoo qabate hin jiru. Hojiin humna garee waaraana uummata damaqisuu , ijaaruu fi dhidhachiisuu dha.  Mootummaa kan humnaan cabsuu danda’u gaafa uummtni bal’aa gamtaan kaa’ee  duraa dhaabbate qofa. Lolli bilisummaa lola uummata bal’aati malee lola humni muraasni mootumaa cabsee bilisummaa mirkaneessu miti. Haalli kun adda bahee hubatamuu qaba. Hojiin ijaarsaa daaba bilisummaaf dhaabbatee kaayyoo bilisummaa  dhaabbateef irratti hundeefatee  uummata bal’aa  dhamqisuu , ijaaruu fi hidhachiisuuf qabsaa’uu dha.  ABO waggaa afurtmaan darbaan kana keessaa qabsoo bilisummaa  uummatni Oromoo har’a itti jirru kana argamsiisuu wareegama amma kana jedhamee himamuu hin dandeenye baasee jira. Gootonni Oromoo hedduun itti aarsaa tahanii jiru. Damaqinsi uummata keenyaa sadarkaa  har’a jiru kana irra gahuu kan danda’e tasa lafaa ka’ee akka hin taane bareechinee hubachuu qabana.Dhaamsi Hatattamaa Deebii Hatattamaa argachuun Dirqama

SBO: Adoolessa 29 Bara 2016. Oduu, Fincils Xumura Gabrummaa(FXG) Godina Lixa Arsiitti finiinaa jirurratti gaaffii fi deebii Obboo Dhaqqaboo Waaqoo waliin taasifamee fi Qophii shira waajjiraalee Oromiyaa keessa jiranirratti xaxamaa jiru ilaallatu.

Aside

Adoolessa 28,2016 Godna Wallaggaa magaalaa Madiin keessatti FXG itti fufee jira.

Aside

Odeessi Qeerroo Mandii akka eeretti, maqaa hidha abbayy jedhuun Wayyaaneen Ummata magaalaa Mandii sossobuuf yeroo ta’u uummati itti ba’ee waajjiraalee wayyaanee gube FXG finiinse akka jiru beekameera

SBO Adoolessa 27,2016. Oduu, Warraaqsa FXG Lixa Shaggar keessatti deemaa jiru irratti gaaffii fi deebii dargaggoota Oromoo waliin geggeeffamee fi qophii haala yeroo irratti hundaawe, akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Aside

FXG Qeerroo Jabaachuun Xurree Walquunamtii Wayyaanotaa Addaan Kutaa Jira.

Aside

qeerroo1Adoolessa 25,2016 Waraani Wayyaanee humna jabaa agaazii jedhamu sun uummata godina Arsii fi Harargee shororkeessuuf har’a konkolaataa hedduudhaan hiriiree daangaa irraas gara sanatti ergamaa jira. Harargeen Lixaa alaabaadhaan faayamtee jirti.  Uummanni xiqqaa fi guddaan Alaabaa ABO qabatee jira. Kaan hucuudhaan faayamee jira. Daandiin humna uummataan cufamaa jira.
Qeerroonis uummata godinaalee kanneen hunda qabatee bahee jira. Har’a akka Qeerroon gabaasaa jirutti Arsii lixaa fi Hararee Lixaatti FXG itti fufee waan jiruuf meeshaa gurguddaan konkolaataadhaan fe’amee gara godinaalee kanaatti guuramaa jira. uummannis Qeerroon sirba qabsoo fi dhaadannoo ABOn Abbaa Biyyaa Tahuu dhaadachaa jira.
Uummata irratti dhukaasni banamuuf jedha. Shawaa lixaa ona hedduutti bulchiinsi Wayyaanee diigamaa jira. injifannoo uummatichaan networkiin diinaa godina Shaggar  keessatti addaan cituu irraan caasaan mootummas gara FXGtti makamaa akka jiru gabaafamee jira.

Injifannoo Qeerroo Oromiyaa Godina kibbaa fi Bahaatti FXG har’a Adoolessa 26/2016 Oromiyaa godinoota kanatti:
–       Arsii Lixaa,
–       Arsii Bahaa
–       Harargee Lixaa
–       Harargee Bahaa
–       Gujii
–       Booranaa fi
–       Baaletti
Seenaa keessatti addatti kan yaadatamuu fi yeroo xumura sirna gabroonfataa mootummaa abbaa irreetti taasisuu injifannoo guddaa
galmeessee ooleera.  Guyyaa har’aa guyaa seena qabeessa tahee Qeerroo godinaalee kanaan kan yaadatamu FXG marsaa 8ffaa oromiyaa keessatti
itti fufee jiruun humna diinaa kumaatama guddaa fi meeshaalee gurguddaadhaan ijaarame dura harka qullaa dhaabbatuun har’a faajjii Alaabaa ABO olkaasee mul’isee jira. Uummanni bal’aan uummanni oromoo Oromiyaa Bilisa baasuun yeroo isaa amma jechuun murteeffatee ka’ee jira.  Guyyaa har’aa akka odeessa Qeerroo godinaalee kana irraa gabaasa taasiseen
–       Ammas tahu yoomillee mootummaa wayyaaneef hin bullu barbaachisaa yoo tahe seera ofiin bulla ykn sirna gadaatiin jedheera.
–       Mootummaa TPLF/OPDO waliin jiraachuun kana booda waan hin yaadamneedha. Mootummaan kun kana booda jaallatu kara nagaatin
oromiyaa gadhiisee deemuu jibbus tarkaanfii dhumaa qabnuun fonqolchinee biyyatti ishee galchina jechuun uummanni Oromoo murteeffatee ka’eera.
–       Karaa nagaatiin hidhamtoota keenya nuuf baasaa kan ajjeefame nuyyuu gumaa isaa ni baafannaa jedhee uummatni gaafateef deebiin hin kennamne murtoon uummata Oromoo FXG finiinsuu keessatti hidhamtoota manneen hidhaa hundarraa baasisuun Bilisummaas gonfachuuf murteeffatee ka’ee jira.
–       Qabeenyaan diinaa, alaabaan wayyaanee fi OPDO, waajjirri wayyaanee fi waanti Wayyaanee fakkaatu kamuu Oromiyaa keessaa dhabamuu qabu tarkaanfii barbadeessuutiin kanas uummanni oromoo sodaa tokko malee afaan qawwee dura dhaabbatee tarkaanfii kana fudhachuu itti fufee
jira.
–       Godinaalee kanneen keessatti daandiiwwan akkuma beeknu guutummmaati cufamanii jiru. Kun gahaa tahuu baatuus riqicha garagaraas addaan kutamee jira. Oromoon martuu gantuu fi ergamtuu diinaa irraa kan hafe gara FXGtti hiriiree jira. FXG har’a godinoota olitti tarreessine keessatti uummataan itti fufee oolee fi murannoo uummataa qabxiiwwan olii kanaan ibsamu yoommu tahu godinaalee kanneen akka Shaggar kaabaa, lixaa fi Wallaggattis FXG bifuma kanaan itti fufee jira. Uummanni wayyaanee hin feenu kana booda jechuunis FXG wal fakkaataa daandii cufuu fi tarkaanfii adeemsisuun guutummaa Oromiyaatti deemaa jiraachuun Qeerroon gabaasee jira.  Humni waraana Wayyaanee agaazii jedhamus uummata godina Arsii fi Harargeetti konkolaataa hedduudhaan fe’amee jiraachuunis Qeerroodhaan gabaafamee jira.
Dhukaasni naannoo Harargee, Gaara Mul’ataatti uummata irratti baname jiru namootni hedduun miidhamuunis kan gabaafame ammatti kan du’es jiraatuu baatu namootni madoo tahan jiraachuunis gabaasni nu gahe addeessa. Halkan kanas odeessa Qeerroo shawaa bahaa Adaamaarraa addeessuun humni waraanaa dabalataan karaa Asellaa fi shaashimanneen gara Arsii seenaa jira. kutees gara Harargee fi Gujiittis fe’amaa akka jiru odeessi Qeerroo qaqqabee jira.
Dhukaasni naannoo magaala shaashimannee irraa nu gahes magaalichi haalaa sodaachisa kan mootummaan itti raafamaa jiru humna uummata
keessaan diina irratti tarkaanfii fudhatus  mul’inatti tarkaanfii fudhataa jiraatuun kan beekameedha. Injifannoon Galla Jechuun Uummanni Dhaadannoos Dhageesisuun Itti Fufeera.

Godina Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Keessatti FXG Itti Fufee Jira.

Aside

Adoolessa 24,2016 Godina Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaana Ganda Ijeeree jedhamtu keessa cimee itti fuufe jira  eda halkaan biroo bulchinsa ganda ejeree kan ta’e cabsuun gootonni galmee maqaa ijoolloota basaastuun qopheesite fi ragalee heeddu fi teessuma biroon sun qabduf meeshaa degersa ishee hunda abdiin keessumeessani jiru amma yoonatti qamni kana godhee adda ba’ee hin beekamu garuu namoota gurguddoo fi dubartoota naannoo sanatti argaman hunda irraatti reebbaan cimaan gaggeeffama akkasumas da’immaan ol demtoota dandii irraatti jiksani aleella cima irraan ga’a jiru dabalees achumaan kan akeekkachisuu barbaannu polisiin Tesfa’ee jedhamu kan dhalataa naannoo Gaba Jimaata ta’e akka Uummata keenyaaf of eeggatu beeksifame.

The good diagnosis leads to the perfect treatment

Aside

baroBy Dr. Baaroo Keno Deressa

In medical terminology diagnostic means the act of identifying a disease, illness, or problem by examining someone or something. Diagnosis is a statement or conclusion that describes the reason for a disease, illness, or problem. Treatment is the remedie to cure the disease.

The Oromo people are the forefront champion of peace and nonviolent nation in Ethiopian empire. The powerful evidence of these fact is the way of life that Oromo people exercise: Oromo means peace, Oromo means love, Oromo means equality, Oromo means democracy, Oromo means generosity, Oromo means honesty, Oromo means transparency, Oromo means happiness, Oromo means OLF, OLF means Oromo.  Despite all unhuman atrocities against the Oromo people by Ethiopian colonialist leaders, the Oromo nation committed to defend his qualities. The Oromo people paid/paying enormous sacrifice to be free in his own country and free from brutality of the colonizers to exercise his golden gifts (mentioned above).

To mention some of the Oromo people struggle to defend his qualities:

  • Raya and Azebo during 1928-30
  • Bale revolt led by hero of the Oromo people general Waqo Guutu in 1960th
  • Mecha-Tulema movement led by hero of the Oromo people general Tadesse Biru in 1965
  • OLF leadership with popular mass movement and imprinting Oromummaa
  • Qube generations supported by Qeerroo leadership with historic mobilization of the Oromo people.

This paper try to explore the current ongoing peace movement led by some Oromo political organization:

My question is who deny the peace? 

Who reject the democracy?

Who promote hate?

Who is mother of greediness? ….the answer to all this question is the Ethiopian empire leaders. If really the Ethiopian empire elite try to implement the true peace for all oppressive nation they have to come to the Oromo people and other nations with reconciliation and peace plan (because they are the master of the disaster). But, the Oromo leaders has to concentrate further  mobilization of Oromummaa to defend his qualities instead of touring around the western world to promote Ethiopianst agenda. So, the history teach Oromo people, the way of the Ethiopian empire approach brought us again and again death award before the war is started.  perfect treatment

Qeerroon Harargee Lixaa FXG Itti Fufe. Shaggar Lixaa Keessatti Alaabaan ABO Bakka Hedduutti Fannifame.

Aside

HLHarargee Lixaa aanaa Massalaa ganda Coomaa keessatti Qeerroo godinichaa FXG itti wareegamuudhaan cichoominaan baatii sadii ol walitti fufsiisanii olaantummaa dhaabaa diina hubachiisuun diina dura dhaabbata har’a gahaniin kana booda oromiyaa bilisa baasuun gaaffii abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu qabna jechuun har’a Adoolessa 22 guutummaan Qeerroo ona Masalaa irraa walitti dhufee dhaadannoo dhageesisaa ooleera.
FXG Harargeetti gaggeeffamaa jirutti mootummaan wayyaanee kan sodaa keessa seene lubbuu hedduun godinicha keessatti wareegame lakkoofsaan akka godinaalee oromiyaatti olaanaa kan tahee fi kunis uummata Oromoo fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo gara FXG jabeessuudhaan itti fufsiisanii jiraatuun gabaafamee jira.  FXG godina Harargee keessatti haga galii isaa fi bilisummaan uummata Oromoo mirkanii taatutti qabsoo jabeessuuf FXG fiixaan baasuuf Qeerroon Harargee lixaa walitti dhufee ibruu isaa har’as haareffachuu gabaafame.
Godinni shawaa lixaa yeroo ammaa Bilisummaa gonfattee jirti jechuun nama hin shakkisiisu. Bakkeewwan adda addaatti Alaabaan Keenya(ABO) fannifamee sirnan jiraataa jira. Qeerroon bulchiinsa uummata keessatti dhaabuun ofiin of bulchuu mirkaneessaa jira. Ergamtooti Wayyaanee bakka namni wal bira hin jirree fi nama qobaa deemu butuun miidhaa jirti. Bulchiinsi Wayyaanee oromiyaa keessaa guutummaatti diigamee baduuf jirtutti FXG jabaatuun Qeerroon gabaase.

Guyyaa Har’aa Adoolessa 22,2016,Waraanni Wayyaanee Aanaa Ada’aa Bargaa fi Mugar Goolaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase

Aside

Adoolessaa 22/2016 Godina Lixa Shaggarii fi Gidduu Galeessa Oromiyaa kan taate Aanaan Ada’aa Bargaa Mogoorii fi Meettaa Roobiitti Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FXG itti jabachuun daandiileen konkolaataa bakkoota hedduutti Cufuu fi humni ittisa Uummataa Tarkaanfiilee rifaachisoo fudhachuu irraa Abbaan irree Waraanaa isaa Gara kanatti bobbaasee uummata gooluu irratti argama. Magaalootni Aanaa Adaa’aa Bargaa fi Mogoor Baadiyyaa dabalatee Waraanaan goolamaa jirti, Suuraan Argitan Kun Suuraa waraana Wayyaanee Mogorii fi Magaalota Naannoo ishee irraa fudhatamedha!! Gabaasaan itti fufa


13817092_1646466409014179_1625900335_n
13823715_1646465605680926_2057075700_n - Copy

Barattootni 20 Humna Waraana Wayyaaneen Qellem, Magaala Muggiirraa Ukkaamfaman

Aside

Because I am OromoAdoolessa 21,2016/ Qeerrooo Qellem, Anfilloorraa Barattootni bara kana qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barattootni qormaata dhumaa sababeeffachuun nagaa walitti dhaamuu kan jedhuu fi yaadannoof jecha walitti dhufanii osoo jiranii barattootni 20 humna waraana wayyaaneetiin dhiira 8 fi dhalaa 20 kan tahan ukkaamfamanii jiru. Isin ABOdha FXG qindeessuuf walitti dhuftan jechuun barattootni kunneen ukkaamfamuun Qeerroon gabaasee jira.
Liistiiwwan ijoollee kanaa akka nu gaheen qilleensarra oolchina. Uummanni magaalicha barattootni keenya bakka itti hidhamanii nuuf haa deebihan jechun FXG kaasuun dhaga’ame. Walgahiin Wayyaanee sababa kanaaf magaalicha fi gandoota hedduu aanicha keessatti feshelataa
jiraatuun gabaafameera.

Artist Birraatuu Lammaa du’aan boqote.

Aside

Artist Birraatuu Lammaa du’aan boqotee jira. Artistii Birraatuun bakka dhaloota isaa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree ganda Tattafataa Tulluu Maraatti kaleessaa Adooleessa 20, 2016 addunyaa kan irra boqqotaniru. Sirni awwalcha isaanii boru gaafa Adoolessa 22, 2016 Walda Ortoodoxii Mikaa’ela Goobanitti rawwata. Waaqni maatiifi firoota isaaf jajjabina haa laatu jenna.

Aritis Birraatun sirboota beekamuun keessaa kan armaan gadii kana yaadattan jennee abdanna.

Yaa baallee sarariitii
maal yaadaa bulaniitii
namni yartuun nama miiti

 

FXG Godinaa Oromiyaa Hedduutti Itti Fufe. Shaggar Lixaa, Booranaa fi Godina Harargee Keessa itti FXG Jabaatee Itti Fufe.

Aside

FXGAdoolessa 20,2016 FXG  Oromiyaa godinaalee maratti marsaa 6ffaa baatii 8 oliif osoo wal irraa hin cinne itti fufee jira.  Dhiyoo godina Harargee fi Arsii keessatti GFXG haala diina hundeen raasutti finiinaa turuun ni yaadatama.  Godinoota kanneenitti uummanni jala muree Wayyaanee akka hin barbaanne gadi bahee himatee jira. Wayyaaneen aangoo ishee gadhiisuurra lubbuu hedduu barbaaddeesuu fi hidhuutti fuulleffattee jirti.  Uummanni godinaalee kanneen keessa jiraatu hidhaa fi ajjechaalubbuu hedduun wareegamus ilaalee duubatti kan hin deebine Qeerroo waliin hiriiree FXG itti fufee jira.
Haaluma kanaan godina shawaa lixaatti torban tokko dura FXG marsaa 6ffaa baatii kana keessa jabaatee itti fufuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Amma godinni shawaa lixaa magaalonni kanneen Jalduu, Gindabarat, Gincii, Amboo, fi Goojoo tti uummanni ammaan booda sirni
Wayyaanee nu keessatti hin hojjetu jechuun murteeffateera.

Godina Shaggar  keessa yeroo ammaa daandiin konkolaataan wayyaanee kan humna waraanaa deddeebistu nageenyaan keessa deemtu hin jiru daandiwwan hedduun cufaa akka tahan Qeerroon gabaasaa jira. itti dabalee uummanni karaawwan konkolaataa Wayyanee guutummaatti hin dabarsine xumuree ofirraa cufuutti huursee cufataa jira.

Lixi Shaggar  yeroo ammaa Bilisa of baasee bulchiinsa diinaa onaa fi gandatti barbaadeessaa jira. Loltuu Wayyaanee meeshaa baattee naannofturraa kan hafe caasaan diina keessa uummata keessatti QBO dura dhaabbachuuf uummata Oromoo dabarsee diinaaf saaxilaa ture murannoo uummatichaa sodaadhaan bakka jijjiirrataa jiraatuunis Qeerroon gabaasee jira.  Deggeraan mootummaa wayyaanee godina kana keessa jiraatu yeroo amma afaan qabatee uummata waliin hiriiree jiraatuun Qeerroon gabaasee jira.
Itti fufuun har’a Adoolessa 20 godina Booranaatti FXG uummataa fi barattoota yeroo gannaa boqonnaaf galaniin itti fufee jira.  FXG Boorana ona Yaaballootti har’a gaggeeffamaa oole ganama irraa kaasee dhaadannoowwan
–       ABBAAN BIYYAA OROMOODHA
–       GAAFFIIN ABBAA BIYYUMMAA NUUF HAA DEEBIHU
–       LAFTI KEENYA SAAMAME NUUF HAA DEEBIHU
–       MOOTUMMAAN WAYYAANEE HATTUUDHA
–       JIREENYA UUMMATA OROMOO DIIGUUF KAN DHAABBATE MOOTUMMAAN ISAA HAA DIIGAMU
–       ABO’N NUU HAA BULCHU
Jechuun dhaadannoo dhageesisaa oolaniiru. Daandiwwanis Qeerroo Yaabelloon cufamuun kan gabaafame yoommuu tahu jiraattota naannichaa
yeroo duraa kanaaf FXG jabeessanii humna waraanaa dura dhaabbatanii falman kana doorsisuuf dhukaasni uummata irratti dhuka;e ture uummata
hafe dachaadhaan gara FXGtti hirmaachise.
Onuma kana keessatti milishootni gara gaaffii uummataa dhaabbatuu fi deggeruu irratti hiriiruu gabaasni Qeerroo addeessera. Milishootni fi
hojjetootni waajjira dhaabaa keessaa hojjetanis gaaffiin uummata siriiddha nuti uummata keenyaaf dhaabbanna malee kan uummata
shororkeessu hin deggerru jechuun murannoo qaban agarsiisaniiru. FXG itti fufiinsaaf halkan kanas Qeerroon waraqaa adda addaa bittimsee
jira.