Guyyaan Kabaja Alaabaa Wayyaanee Diddaa Uummataa Kaase. Sabboontoti Oromoos Alaabaa Wayyaanee Diduu Irraan Hidhaatti Guuraman. ‏

Aside

Onkoloolessa 31,2012 Finfinnee

Sabboontoti Oromoo Godina Arsii magaala Asallaa keessa jiraatan guyyaa alaabaa mootummaa Wayyaanee fashalsan.Sirni TPLF Wayyaanee guyyaa alaabaa kan jedhu irratti akeeka hoggana Wayyaanee duraanii Mallasaa Zeenaawwii fiixaan baasuuf kabajna jechuun wayita ololutti alaabaan Ethiopia fi mootummaa Wayyaanee ilmaan Oromoo hin ilaallatu,Oromoon alaabaa mataa isaa isa ibsu qaba jechuun fashalsanii jiran.Kaabinootaa fi milishootni magaala kanaa alaabaa baatanii bahuuf dirqamanis uummatni alaabaa bakka daldalaatti,hoteelotatti fannisaa jedhame didee jira.Mootummaan Wayyaanees gocha uummata kanaan hedduu kan rifate sabboontota ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsee isin ABO waliin hidhata qabdu jechuunrakkisaa jiraachuun gabaafame.Sabboontoti Oromoo hanga ammaatti hidhaman keessaa
1. Obbo Isheetuu Hurrisaa daldalaa
2. Balaay Mootummaa hojii dhabaa(TVET kan xumure
3. Umar Abduulqaadir barataa kutaa 12ffaa
Mana hidhaa Wayyaaneetti kan ukkaamsaman yoommuu tahu uummatni hidhaa fi ajjeechaan haamilee nu kaasa malee haamilee keenya hin cabsu jechaa jira.

Haaluma wal fakkaatuun guyyaan alaabaa biyyattii Oromiyaa keessatti fudhatama dhabuun haala qorraa fi nuffisiisaan mootummaa wayyaanee haamilee kutee jira.Godina Shawaa lixaa magaala Geedoo keessattis mootummaan Wayyaanee poolisii Tamasgeen Dhufeeraa jedhamu guyyaaalaabaatti alaabaa baattee deemuu didde,Ati miseensa ABOti jechuun mana hidhaatti ukkaamsee jira.Godina Iluu abbaa booraa,Jimmaa,harargee fi Wallaggaa keessatti wayita mootummaan wayyaanee alaabaa kabajna jechuun uummatni Oromoo alaabaan kun nu hin ibsu jechuun ayyaana kana fashalsee hojii mataa isaa hojjechaa oolee jira.

Godina Lixa Shawaa Keessatti Ayyaanni Irreechaa Kabajame. Qeerroon Sirboota Warraaqsaan Dhaamsa Dabarse.

Aside

Gabaasaa Onkololeessaa 28,2012 Godina Shawaa Lixaa Aanaa Midaa Qanyii Ganda Baaroo Bidaaruu bakka Dirree Calalaqii jedhamuttii Ayyaannii Irreechaa Ummataa Oromoo Godina Lixaa Shawaa kanneen aanotaa akkaa Amboo, Gudar Tokkee Kuttaayee, Dannoo, Iluu Galaan Calliyaa Geedoo,Godina Horroo Guduruu Wallaaggaa  Jimmaa Raaree  Irraa walittii dhufuun haala ay’ee ho’aa ta’een Ayyaannii Irreechaa kun Dirree Calalaqiittii kabajamaa jira. Ummaanni Oromoos kallaattii garaagaraa irraa konkolataa kontiraataa qabachuun gara ayyaanai Irreechaa dirree Calalaqiittii deemaa akka ayyaaneffate  gabaafame,

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee akkuma aadeffate waranaa Geedoo fi Midaa Qanyii  gidduuttii bakkotaa sadiittii sakkatta’insaa guddaatu godhamaa akka ture beekama. Bakkoota akka Tulluu Leencaa Jedhamuu fi bakka mana barumsaa Cuqqaalaa Wangee jedhamutti sakkatta’insa guddaa akka taasifame gabaafame.

Haaluma kana keessa dargaggoonni Oromoo ganama irraa hamma xumura ayyaana kanaatti  ABO fi WBO faarsuun akkasumas walleelee qeerroo faarsaniin ifatti diina dura akka dhaabbatan gabaasaan nu gahe addeessa.  ” meeshaa bitannee mudhiitti hidhanna,yoo Wayyaaneen didde ABO itti himanna”   fi ” hamma yoom qabamnee hidhamna,wabii saba Oromo ABO yaammanna” jechuun ifatti poolisoota Wayyaanee rifaasaa turuun beekame. 

Joint Press Release: Sidama and Oromo National Youth Movement

Aside

October 26, 2012

 The oppressed people of Ethiopia have spent years of painful struggle against alien’s domination and dictatorship. To this end the struggle of the Sidama and Oromo people have already costed countless life and a great deal of material destruction.

Based on this foundation and fact, we the Youth Representative of Oromo and Sidama people, have meet from 24 – 26 October 2012 and discussed on wide range of matters concerning our people and the need for a common struggle against common enemy. We have noted the current TPLF government’s deliberate impoverishment, looting, exiling, confiscation of land and unlawful imprisonment being unleashed against the Oromo and Sidama people. After long deliberation, we have agreed on the need to keep the struggle inherited from our struggle’s hero and the need to realise them.

Accordingly we have agreed:

  1. To work together to realise our freedom and democratic rights, which we have lost during the absolute dictatorship of the consecutive Ethiopian regimes.
  2. To work in partnership on the pressing issues of the Oromo and Sidama People.
  3. To be a global voice for the other voiceless and oppressed people of Ethiopia.
  4. To work with other oppressed people of Ethiopia.
  5. To building an able structure with in the regime’s rank and files and increasing the enlightenment level of other citizens, until inherent and democratic right of the people are restored.
  6. To work with, train and enrol our people of different background and diverse age group for the just cause of our people.
  7. To work on breaking information barrier of the regime and inform our people and the public at large on the right time.
  8. To establish an able communication structure and keep our promise to finally realise the freedom of our people.

Finally, the joint leadership have agreed on a prompt communication, coordinated resistance and toppling the current Ethiopian dictatorial government.

The Struggle Shall Continue!!! Oppressors Will Fall!!!

Oppressed People Will Continue Their Struggle For Self Determination!!!

National Oromo Youth Movement (QEERROO)

Sidama Youth Movement

October 26, 2012 (Sidama

Afaan Oromoon:- Ibasa Ejjennoo Dargaggoota Sidaamaa fi Dargaggoota Oromoo(Oro)

Afaan Amaaraan:-Oromo and Sidama Youth Joint Statement-Amharic (1)

Afaan Ingiliziin:- Joint Press Release Sidama and Oromo National Youth Movement

Barattooti Oromoo University Dirree Daawaa Lama Wallee Artist Hirphaa Gaanfuree Raabsitan Jechuun Yakkaman.

Aside

Onkoloolessa 29,2012 Dirree Dawaa

Humni tikoota Wayyaanee Onkoloolessa 27,2012 galgala bakka ciisicha barattootaataa seenuun wallee warraaqsaa Artist Hirphaa Gaanfuree VCDn barattoota kaaniif raabisitaniittu,doormii keessattis bararttoota haaraa kutaalee biyyaa irraa University san seenan akka isaan argataniif jecha wallee adda addaa osoo kennitanii argamtaniittu jechuun yakkaman.

Barataa Hafiiz Abdullee fi barataa Qixxaataa Wagii jedhaman kun humnoota tikaan fuudhamanii erga doorsifamaniin booda akka lakkifaman gabaasi Qeerroo Dirree Daawaa irraa nu gahe addeessa.

Ammaan duras Wallaga lixaa aanaa Airaa gullisoo fi University Miizaan Teeppii keessatti wallee Artist Hirphaa Gaanfureen wal qabatee barattooti hedduun akka hidhamanii turan beekamaa dha.

Barattooti Oromoo kanneen mooraalee University adda addaa keessa jiranii fi kanneen barnoota irraa ala jiran biratti walleeleen artistoota Oromoo kanneen bilisummaa faarsanii fi  Artist Ebbisaa Adduunyaa,Hirphaa Gaanfuree,Elemoo Alii,Muktar Usman,Ilfinesh Qannoo, Dirribee fi walleen Artist Hayiluu Kitaaba  “nu biyyi keenya Oromia hin beeynu Ethiopia” jedhu Oromoo biratti haalaan kan fudhatama qabuu fi warraaqsa Qeerroof gahee guddaa akka qabu ifaadha.

LAKKII DHIIROO

Aside

Bara 2000 kaafnee waan keessa jirru akka gaariitti yoo xiinxalle, Oromoon siyaasaaf hin dhalannee ? ykn Abaarsa qabnaayi ? ykn akka uumamaa fi Oromummaa keenyatti hin jirru ? Sabuma dhaabbanneef jennuuf of laannee hojjachaa jirraa ? siyaasaan eessa jirra ? saboota mirga isaanii falmatanii kabachiifan waliin akkamiin of ilaalla ? isaan irraa maaliin adda taane ? umamaan hanqina qabnaa ? beekumsi isaaniin fure nun maaf takaalee? jennee akka of gaafannu nu dirqisiisa .carraa sirnoota dabran keessa nu dabre dhiisneeyyuu , kan bara wayyaanee iyyuu yoo gilgaalle, ofiima keenyaan danqaa ofitti ta’aa jiraachuu waan nu qaabachiisuuu tarrisuu dandeenya. LAKKII DHIIROO

Diddaan Hawaasa Musiliimaa Finfinnee Raase; Wayyaaneenis sodaa isaa waraanaan mirkaneesse.

Aside

(Gabaasa Addaa: Qeerroo, Finfinnee, 26 Onkoloolessa 2012) Diddaa fi Fincilli Hawaasa Musiliimaa jabaachuu fi boqonnaa haaraatti ce’uun Guyyaa har’aa Onkoloolessa 26/2012 ganama sa’a 6:00 am irraa kaasee ayyaana Arafaa wayita kabajanitti hiriira jabaa dhaadannoo garaa garaan dabaalameeen magaalaa Finfinnee dhuunfatanii oolaniiru; Qeerroon akka gabaasetti, diddaa fi fincilli hawaasaa kun hedduu guddaa dha.

Magaalaa Finfinnee keessatti hawaasni Musliimaa  ayyaana Arafaa ayyaaneffachuuf Istaadiyoomiitti walgahe waraqaa keelloo fi huccuu gurraachaan diddaa isaanii haala hedduu mirqaansaa fi qindeeffamina jabaa ta’een mootummaa wayyaanee balaaleffatanii jiru. Hawaasni Musliimaa kunneen dhaadannoolee dhageessisaa oolan keessattis,

1.    Hidhamtootni haa hiikaman
2.    Sagaleen keenya haa dhaga’amu
3.    Mirgi keenya haa kabajamu
4.    Filannoon sobaa fi qarshii 50 hin jiru
5.    Hooggantootni nuyi fin filanne nu hin bulchan
6.    Mootummaan wayyaanee abbaa irree dha
7.    Cunqurfamuun,Reebamuun,Ukkaamsamuun haa dhaabbatu
8.    Bilisaan  dhalanne bilisummaa barbaadna
9.    Biyya keenya irratti cunqurfamuu fi ukkaamsamuun haa dhaabbatu
10. Sobduuf gurra hin laannu
11. Sobni nu gahe
12. Raadiyoo fi Televisioniin Itoophiyaa sobduu fi Hattuu dha
13. Miidiyaan Itoophiyaa sobduu dha
14. Amantii fi mirga keenya irratti ni duuna
15. Nuyi miliyoonaan lakkaa’amna abbaa irreen wayyaanee muraasa
16. Biyyattii keessatti dhiitamuun mirga namaa haa dhaabbatu fi k.k.f dhaadachuun mootummaa wayyaanee rifaatii guddaa keessa galchuun waraana mootummaa wayyaanee abdii kutachiisanii jiran.
Mootummaan wayyaanee diddaa kana jala dhaabbachuuf jala bultii kaasee mana hordoftoota amantaa Musliimaa sakatta’aa kan turanii fi guyyaa ayyaana kanaa irrattis karaa gara Istaadiyoomii geessu irratti poolisootni federaalaa sakatta’aan hawaasa musliimaa doorsisuun diddaa dhaabuuf yaalus nuyi abdii hin kutnu jechuun hawaasni musliimaa mormii jaba dhageessisee jira.
Dhaabbata Raadiyoo fi Television Itoophiyaatti marsuudhaanis ETV sobduu,ETV hattuu jechuun gurra qabatanii kan kee hin dhageenyu jechuun dhaadannoo dhageessisanii jiru.
Haaluma wal fakkaatuun hawaasni musliimaa Biiroo ajajaa Poolisii Federaalaa Warqinee Gabayyootti marsuudhaan waraqaa akeekkachiisaa kennuun poolisootni federaalaa abdii akka kutatan godhamee jira.
Mootummaa wayyaaneetti akeekkachiisni waraqaa keelloo kun armaan duras kan kenname yoommuu guyyaa kana irratti ammoo tahu gara waajjiraatti deemuun akeekkachiisni kennamee jira.
Mormiin hawaasa musliimaa kutaa biyyattii mara keessatti haalaan mootummaa wayyaanee yaaddoo guddaa keessa kan buuse yoommuu tahu magaala Jimmaa keessatti dhaadannoowwan garaa garaa jala bultii ayyaana kanaa kaasee waraqaaleen dhaadannoo
1.    Mirgi keenya haa kabajamu
2.    Wayyaaneen abbaa irree dha
3.    Hawaasni musliimaa nagaa barbaada
4.    Biyya keenya irratti dhiitamnee hin jiraannu
5.    Mootummaan dhimma amantii keessaa harka haa fudhatu
fi k.k f hedduumminaan maxxanfamanii jiran.Magaala Shaashimannee,Baalee(Roobee),Kamisee keessatti diddaan wal fakkaataan uumamee hawaasni musliimaa waraqaa keelloon mootummaa wayyaanee balaaleffachaa hiriira jabaa gaggeessee jira.
Magaala Harar,Gujii,Dirree Dawaa fi kanneen biro keessattis mormiin hawaasa musliimaa sadarkaa jabaatti ce’uun pirezedaantii fi kaantiibaa gaaffii mirgaa maaliif nuu hin deebistan jechuun uummatni itti yaa’ee arii’ee jira.
Pirezedaantii Harar kan tahe Fuadii fi Kantiibaa magaala Dirree Dawaa Abdullaah jedhaman uummatni dhugaa uummataa dhoksitu taanaan maal fayyaddu jechuun hanga manaa itti deemuun  arii’anii jiran.Pirezedaantii Harar kan tahe waraana mootummaa wayyaaneen marfamuun gara Finfinneetti dhokfamee akka fuidhatames beekamee jira.
Hiriirri nagaan Kamiseetti taasifame uffata gurraachaa fi mudhii ol qullaa tahuun yoommuu tahu kanneen mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa sababa gaafataniif qofa ajjeefteef yaadachuuni dha. Mootummaan wayyaanee kana booda nu hin bulchu, osoo ajjeefamnuu hin jiraannu dhaadannoo jedhanis dhageessisaa oolanii jiran.
Walumaa galatti yeroo ammaa mootummaan wayyaanee abdii kutachuun uummata biyyattii waraana itti bobbaasuun humnaan to’achuuf yaalus uummatni kutannaan gaaffii mirgaa kaasee yaaddoo jabaa itti tahee jira.Kun ammoo jala deemtota mootummaa wayyaanee yeroo dheeraa fi miseensota TPLF gidduutti wal dhabbii uumee jira.Miseensotni TPLF dhoksaan wal gahii gaggeessan irrattis wal shakkiin akka isaan gidduutti uumamee fi wal amantamummaa wal irraa dhaban odeessi saaxilee jira.
Sochiin dargaggoota biyyoolessaa kan Bilisummaa fi Dimokiraasii(Qeerroo) gaaffiin mirgaa hawaasni musliimaa kaasu gaaffii uummataa fi Qaama qabsoo tahuu hubachiisuun gaaffiin kun hanga galmaan gahutti adda durummaan akka hojjetuu fi itti jiru dhaama.

Hawaasni Musliimaa gaaffii mirgaa mootummaan wayyaanee dhimma amantii keessaa harka haa fudhatu jedhu gaafachuu erga kaasee yeroo hedduu lakkoofsisee jira. Mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa kana dura dhaabbachuuf hawaasa musliimaa keessumaa gaggeessitoota kan tahan mana hidhaatti ukkaamsus hordoftootni amataa musliimaa yeroodhaa yerootti biyyattii keessatti Godina garaa garaa irraa gaaffii mirgaa dhiyeessaa turan.

[Sagalee dhaadannoo]Gaaffiin mirgaa kunis mootummaa wayyaanee biratti hidhaa,ajjeechaa,doorsisaa fi miidhaa garaa garaan deebi’us hordoftoota amantaa musliimaa haamilee kutee dhaabuu hin dandeenye. Uummatni mirga isaa sarbame gaaffiin hawaasni musliimaa kaasu gaaffii mirgaa tahuu hubachuudhaan hawaasa musliimaa cinaas dhaabbatnii gaaffii mirgaa akka dhiyeessan kakaasee jira.

 

Injifannoo uummata oromoof!!
Gadaan Gadaa Bilisummaati!!

Guyyaa Har’aa Godinni Jimmaa Mormii Sirna Wayyaaneen Dhunfatamuu Irraan Mootummaan EPRDF Muddama Seene

Aside

Gabaasaa Onkololeessaa 26,2012 Jimmaa

Ayyaannii Idaal Fatir Godinaa Jimmaattii Mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee Balaaleffaachuun kabajame, Waraqaleen Warraqsaa Sirna Ayyaanaa Hawwaasaa Musilimaa Hundaa ilaalatuu kana irraattii Facaafaman, Waraqaaleen kunis Mirgii Amantaa Keenyaa nuf , Mirgii Dhala namoommaa Nuf haa kabajamuu, Mootummaan Abbaa Irree Nu hin bulchuu kan jedhuu fi kkf ta’uun hubatame, Sochii Sirna Ayyanaa kana Kabajachuun wal qabatee Godina Jimmaa, Magaalaa Jimmaa Keessaattii Ummaannii Fi Dargaggeessii sagalee diddaa dhageesisuun Kan kabajamee ta’uun isaa hubatame, Ayyaannii Kun haalumaa Walfakkaatuun Godinaa Jimmaa Aanotaa Akka Mannaa Magaalaa Yabbuu, Goommaa Magaalaa Aggaaroo, Shabee, Deedoo, Saqqaa, Geeraa, Limmuu Gannatii, Limmuu Shaayii, Asseendaaboo, Fi Sokkorruu fa’ittii Sagalee Diddaa Dhageesisuun kan kabajamee Ta’uu Gabaasni kallaattii Hundaa irraa Nu gahaa jiruu Ifaa godhee jira. Sodaa Ummataa Irraa qabuu irraa ka’uun Mootummaan Abbaa Irree Humnotaa Waraanaa of harkaa qabuu Humnaa Ol Bobbaasee Ummataa Egaa Kan Olee ta’uun hubatame . Suuraawwaan Armaan Olii Kan Loltotaa Wayyaanee Ummataa Gooluuf bobbaafamanii fi kan Ummataa Sagalee Diddaa Dhageesisaan kan magaalaa Jimmaa irraa fudhatamedha.

This slideshow requires JavaScript.

Qeerroon Dhaamsa Warraaqsaa Dabarse; Hordoftooti Amantii Islaamaas Diddaa Isaanii Tinnisan!!

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 26 Onkoloolessa 2012) Miidhaa fi roorroon saba Oromoo fi ummatoota cunqurfamoo irra gahaa jiru haga hin dhaabbannetti, diddaa fi fincilli roga hundaa tinnisee akka itti fufu Qeerroon dhaame.

Tuutni Qeerroo ayyaana horfoftoota amantaa Musiliimaan guyyaa har’aa kabajaa jiru sababeeffachuun dhaamsa dabarsan keessatti “yeroo ummati keenya mirga amatii isaa sarbamee ajjeefamaa jiru kanatti teenyee ilaaluun seexaa dhabuu dha,” jedhanii jiru.
Qeerroon waraqaa warraaqsaa godinaalee fi kutaa magaalaa adda addaa keessatti bittimse keessatti qabsoo fi dhaadannoo adda addaa qopheessuun akka ummati gamtaadhaan socho’ee humna wayyaanee ofirraa buqqisan hubachiisanii jiru.
Dhaamsi Qeerroo kun magaalaa Finfinnee keessatti, halkan edaa sa’a 11:00(Local Time) irraa kaasee waraqaa dhaadannoo fi asxaalee diddaa fi fincilaa garagaraa, mooraa yuuniversitii Finfinnee kiiloo 6,4, fi 5 akkasuma koollejjii Alkan University College,mana barumsaa qophaayinaa minilik kiiloo 4tti kan argamu,koollejjii medical Finfinnee, naannoo uummanni oromoo baayinaan jiraatu kan akka Gullallee,Shiro Meedaa.Faransay,Makkanniisaa,Saaris,Buraayyuu fi kkf keessatti ifatti maxxanfamee jira.
Gama hordoftoota amantaatiinis, har’a istaadiyeemii Finfinnee keessatti sirna ayyaanichaa erga kabajatanii booda waraqaalee bifa keelloo (Yellow) qabatanii, kanneen biroon ammo huccuu gaddaa gugurraacha mataa isaanitti marachuudhaan dhaadannoo “Gaaffiin mirgaa gaafanneef maalif hidhamnaa?Dhugaan keenya hamma yoomitti dhokata? Yaa ALAH dhugaa keenya nuuf deebisi!,diina keenya nurraa kaasi!” jechuudhaan dirree sanaa kaasanii hamma magaalaatti bahanii dhaamsa gamtaa dabarsanii jiru.

Akkasumas Godina Jimmaa, magaalaa fi mooraa yuuniversitii Jimmaatti Qeerroon amantaa musiliimaa hordofan waraqaalee fincilaa waajjiralee OPDO fi mooraa keessatti mamaxxansuu fi bittimsuu isaanii Qeerroon gabaasee jira.
Waraqaaleen halkan bittimsame kunis hidhattoota Wayyaanee rifaasisuudhaan ganama obboroo irraa kaasanii tikoonni Wayyaanee magaalaa Jimmaa keessa uummata musilimaa gidduuttii fi naannoo University heddumminaan buufatanii sochii namaa hordofaa oolan.
Kana malees, Qeerroon Godina Harargee fi Dirre Dhawaa irraa akka gabaasetti, hawaasti diddaa fi fincila isaanii ifatti mul’isanii jiru. Keessaayyuu, uummanni godinichaa diddaa isaanii keessatti pirezidaantii naannoo Harariin “ati nu hin bulchitu,” jechuudhaan jeequmsa kaasanii jiru.
Diddaa fi fincilli Qeerroo fi ummataa kun sirna kabaja ayyaana kanaa waliin walqabatee, godinaalee Arsii, Gujjii, fi magaalaa Haromaayaa keessatti uummata Oromoofi saboota biroo dadammaqsuun akka ummanni harka walqabatanii qabsoo isaanii tinnisan hubachiisanii jiru.
Qeerroon godinaalee addaddaa keessa jiranis, ayyaana Musiliimaa kana waliin walqabsiisanii dhaamsa gamtaan dabarsan keessatti, hawaasti bakka jiru irraa barattoota, dargaggootaa fi sabboontota Oromoo waliin qabsoo isaanii otuu walirraa hin kutiin akka finiinsan dhaamanii jiru.

Dhaamsi diddaa fi fincilaa darbaa jirus, barreeffamaa fi sirbootaan kan dhaadhessamaa jiru yoo ta’u, sirboota qabsoo Oromoo fi waraqaa dhaadannoo darban keessatti, “Barri kan Oromoo Lafti kan Oromoo,Tokkummaan kaanee Of Irraa Kaasna Roorroo; Jabaadhu Ilmoo Oromoo;” jechuun barreessanii maxxansaa oolanii jiru.’
Akkasumas waraqaan Qeerroo bakkeewwan adda addaa keessattuu godinaalee Arsii keessatti heddumminaan akka tamsaasamee jiru gabaasaan achirraa nuuf ergame addeessaa jira.
Guyyaa har’aa kanas magaalaa Finfinnee keessatti waraanni Wayyaanee qophii asii fi achi kaachuudhaan hidhannoo isaanii guuttatanii uummata nagaa shororkeessaa jiraatan iyyuu, bakkaa bakkatti, naannoodhaa naannootti guuramaa jiraatanis, sagalee fi diddaa ummataa dhiibaa fi mandi’aa jiru dhaabuu fi ukkaamsuu akka hin dandeenye miira diddaa ummataa kan arge, gabaasaan Qeerroo hubachiisee jira.Qabsoon itti fufa!!Gabrummaan ni kufa!!

Ibsa Ejjennoo Dargaggoota Sidaamaa fi Dargagoota Oromoo( Qeerroo)

Aside

Guyyaa Onkoloolessa 26 bara2012

(Qeerroo Sidaamaa fi Qeerroo Oromoo) Saboonni cunqurfamoo biyya Itiyoophiyaa keessa gabrummaan barootaaf jiraataa turan waanjoo sirna alagaa jalaa bahuuf jecha qabsoo wal irraa hin cinne deemsisaa har’aan gahanii jiru. Ummati Oromoo fi Sidaamaas ta’e lammiileen cunqurfamaa gariin wareega lubbuu fi qabeenya guddaa aarsaa gochuun diddaa sirna abbaa irree fi gabroomfataa irratti deemsisaa jiru.

Haala kanaan nuti dargaggoonni Oromoo fi Sidaamaa yeroo adda addaa walitti dhufuun dhimmoota fardii saboota keenyaa irratti marii baldhaa erga deemsisaa turree booda walgahii Onkoloolessa 24-26,2012 itti godina Sidaamaa keessatti gaggeeffanneen Mootummaan Wayyaanee  aangoo bara 21 qabate kanaan saboota biyyattii keessaa abbaa irrummaan dhiisee hiyyummaa fi beela,saamichaa fi biyyaa ari’uu akkasumas hidhaan waan dararaa jiruuf sirni kun garboomfataa fi abbaa irree tahuu isaa hubachuun nuyi dargaggootni Sidaamaa fi Oromoo walitti dhufuun Qabsoo gootota keenya irraa dhaalle galmaan geessisnee  Bilisummaa biyya keenyaa fi uummata keenyaa mirkaneessuuf jecha ejjennoo fudhanne. Ibsi ejjennoo keenyas qabxiilee 8 kan hammate yoommuu tahu kanneen armaan gadii ta’a.

1.  Mootummaan Wayyaanee abbaa irree fi gabroomfataa tahuu irratti sirnaan haalleen dhufaa darbaan ummata irratti tatta’aa jiran erga hubannee booda  mirtoota bilisummaa fi dirmokraasii ummata keenyaa kabachiisuuf jecha jabaanee waliin akka hojjennu murteeffanne.

2. Bakka rakkoon ilmaan Oromoo mudatee fi uummata sidaamaa mudatetti wal taanee furuun akeeka keenya galmaan geessisuuf ni hojjenna.

3. Sagaleen sabawwan cunqurfamee biyyattii keessatti mootummaa abbaa irree wayyaaneen  ukkaamsame addunyaatti akka dhaga’amu tokkummaan ni hojjenna!

4. Saboota cunqurafamoo Impaayera biyyattii keessatti carraa wal fakkaataan isaan mudate waliin tahuun ni hojjenna

5. Amma mirgi cunqurfamtootaa argamutti akeeka keenya itti fufuun human gabroomfataa Wayyaaneetti xumura gochuuf diddaa  wal fakkaataan caasaa  mootummaa Wayyaanee keessatti sabboontota jiran ijaaruun tumsa qabsoo jabeeffachuun fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa fi Sidaamaa keessatti  qabsiisuun uummatni gaaffii mirgaa akka kaasu yoomuu caalaa ni hojjenna.

6.      Uummatnii fi biyyi keenya bilisa hanga bahutti  jaarsa,jaartii,dargaggeessa,barataa barsiisaa,hojjetaa,qotee bulaa keenya mara barsiisuun,leenjisuun qabsoo itti fufna

7.      Odeeffata diddaa uummataan jiruu fi shira mootummaa Wayyaanee yeroodhaa yerootti saaxiluun Addunyaatti akka dhaga’amu kutannaan ni hojjenna.

8.      Quunnamtii bu’a qabeessummaa tolchuun Waadaa keenya hanga dhumaa ni tikfannee uummata Oromoo fi Sidaamaa bilisa baasuuf yoomuu kam caalaa ni hojjenna

Kan jedhan baafachuun yeroodhaa yerootti quunnamtii jabaan akka itti fufamuu fi diddaa wal fakkaataa mootummaa abbaa irree dhabamsiisee qaanqee bilisummaa fi walabummaa qabsiisu irratti hojjechuuf murtii irra ganyee jirra.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Saboonni Cunqurfamoo Mirga Hiree Murteeffannaaf Qabsoo Itti Fufu!

Koree Biyyoolessaa Dargaggoota Oromoo( Qeerroo)

Koree Dargaggoota Sidaamaa

Onkoloolessa 26,2012 Sidaamaa

Duree Saba Oromoo ABO Lalisi.

Hawwisoo

Duree saba Oromoo ABO lalisii
Oromiyaa guutuutti ifii of muldhisi
Cunqurfamaa hundaaf abdii babalidhis
Gabbadhu gudadhu dameef hidda yaasi
Seenaa ummata Oromoo isa awwaalame
Boolla keessaa baafteee
Qe’eee diinni diige ijaaruuf ol kaate
Hirdhuu ummata baldhaaf, guutuu taatee argamte……

…..

Godina Jimmaa Magaaala Jimmaa Malkaa Deeddeetti Ayyaanni Irreessaa Sirna Howwaan Kabajame.Qeerroon Dhaamsa Warraaqsaa Walii Dabarsan.

Aside

Onkoloolessa 22,2012

Jalbultiin Ayyaanaa Irreechaa Guyyaa Onkololeessaa 20/2012 Oromoonni sabboontoti  magaalaa Jimmaa fi  gototaa Barattotaa Oromoo University Jimmaatiin Malkaa Deeddeettii jalbultiin godhameen haala howwaa fi mirqaansaan ayyaanicha kabajatan.

Itti fufuun Onkololeessaa 21/2012 Sirnaa haalaan miidhagaa ta’een Oromoonni kumaatamaan irratti argaman kabajamee jira. Sirnni kabajannaa kun kan kabajames dura buutota gototaa Barattootaa Oromoo Moraa University Jimmaatiin kan gaaggeeffaamaa ture yeroo ta’uu, Sirna kana irraattii Walaloon Oromummaa Leellisuu sochii qabsoo Oromoo fi rakkoo saba Oromoo irra jiru kan muldhisu dhihaatee jira. Sirbonnii  akka

” Yaa baala tuufoo …..Oromoo ABO, Laggasaa , Daawud fi Bultum Biyyoo nuuf  wayyaa nuufoo……”.

jechuun Gototni baratootaa Oromoo Gutummaa Magaalittii dhunfachuun Maalummaa Ummataa Oromoo, Sabaa fi Sablammii Magaalaa Jimmaa keessaa buufattee barootaa dheeraa jiraachaa turtettii himaan.

Har’a Oromummaan ol ka’ee, qeerroon Oromoo Barsisotaa fi Baratootaa Mooraa University Jimmaa Jiraan Oromuummaa Leellisaan tokkummaa farfataan, Bilisummaa hawwataan, Sirbotaa akka Ijollee Oromoo sii Abdadhuu laataa akkamiinii akka hayyuun Jedhee, akka WBO’n jedhee saniini, jechuun iddoo meeqattii wal kutuun, gareen kan immoo sirbotaa Akka ” Homaa Ofee jamaamaa koo Homaa ofee [ Saba Oromoo Qabadheettan,Hayyuu Oromoo Waammadhetaanm Warraa Harargeettii Himadheetaanm Warraa Amboo Wammadheettan Warraa Wallaaggaattii Himadheetan,Arsii Balee Kaafadheetaan, Warraa Kaabaa rukutetaan Tokkummaadhaaf na maraachaa] Homaa ofee jamamaa koo Homaa Ofee” jechuun Qeerroowwaan Baratootaa Oromoo Sirbotaa Labsii Bilisummaa fi Warraaqsaa Waallisuun Sirnichaa Haalaa Baay’ee Miidhagaa Ta’een kabajatan,

Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee Sodaa Sirna kana irraa qabuu irraan kan ka’ee poolisotaa humnaa Ol bobbaasuuyyuu sochiin goototaa baratootaa Oromoo mooraa yuuniversiitii Jimmaa Pooliisotaa dhalotaan Ilmaan Oromoo ta’an dhiisee alagoota Oromoof naasuu hin qabne bakka sanitti bobbaasuun Ayyaanicha bittimsuu fi barattoota doorsisuuf guddoo dhama’an illee tokkummaa barattoota Oromoon ayyaanichi milkaawuu dandayee jira.

 

 

FDG Jabaatee Itti Fufa!

Aside

(Qeerroo, Finfinnee,  20 Onkoloolessa 2012) FDG abbootii keenyaan qabsiisamee dhaloota dhalootatti darbaa jiru kutannoo fi murannoodhaan akka itti fufiinsaan gaggeessamu Qeerroon Bilisummaa Oromiyaa  beeksise.

Qeerroo Bilisummaa ibsa baase keessatti akka hubachiisetti, Fincila Diddaa Garbummaa Oromoo seenaa diddaa Oromoo kan karaa nagaatiin mirga ofii kabachiifachuuf kan eegalamee dha.

“Fincilli Diddaa Garbummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo Bilisummaa Oromoo guutummaatti galmaan ga’uuf kan biqile dha,” kan jedhe Qeeroon Bilisummaa, “Sadaasa 9: guyyaa yaadannoo FDG kan taasisames, fincillii fi diddaan eegalame, otuu addaan hin citiin fufiinsaan fi qindoominaan akka gaggeeffamu taasisuuf ,” jedhee  jira.

Keessaayyuu, “Kaayyoo FDG kan ta’e diddaa karaa nagaa finiinsuun ummati sgalee guddaa humna alagaa ofirraa kaasuu fi mirga isaa kabachiifachuu akka danda’u kan taasisu dha,” kan jedhe Qeerroon, fincloonni kunneen caalatti kabajamanii akka itti fufan gochuu irratti Qeerroon kutannoo fi murannoon hojjachaa akka jiru dhaamee jira.

Qeerroon Bilisummaa diddaa karaa nagaa taasisu keessatti hiriira bahuu, mallattoo Bilisummaa bakkoota mul’atan hundatti maxxansuu fi raabsuu, sagalee diddaa fi fincilaa dhageessisuu fi mootummaa garboonfataaf ajajamuu diduun kan fincilan yoo ta’u, diddaa fi fincilooti kunneen caalatti jabaatanii  kan itti fufan ta’uu Qeerroon ibsee jira.

Ayyaana Irreechaa irratti gaaffii haqaa fi bilisummaa ifatti dhiyeessuuf sagantaan akeekame milkiin raawaatamuu isaa kan ibse Qeerroon, Ayyaana kana irratti fedhiin saba Oromoo bilisummaa ta’uu, haga bilisummaan Oromoo hin deebinettis, diddaa fi fincili ummataa kan itti fufu ta’uu ifaan mul’isamuu isaa  Qeerroon itti dabalee addeessee jira.

32

Ayyaanota Irreechaa Bishooftuu fi Burraayyuutti kabajaman jiru irratti, keessaayyuu, Qeerroon kutannoo fi murannoodhaan haga mooraa waraanaa keessatti  Kaayyoo fi mallattoo bilisummaa Oromoo fannisuu fi maxxansuutti akka milkaa’an kan yaadachiise Qeerroon, sagantaaleen akkanaa jabinaa fi amantaa Kaayyoo diddaa irraa qaban kan agarsisu adeemsa karaa nagaa waan ta’eef, daran jabaatee kan itti fufu ta’uu ibsi Qeerroo ni hubachiisa.

Godina Iluu Abbaa Booraa Ona Mattuu Keessatti Barattooti Oromoo Hiriira Nagaa Bahuun Gaaffii Mirga Gaafatan

Aside

Onkoloolessa 20,2012 Mattuu

Gabaasaa Godina Illuu Abbaa Booraa,Ona Mattuu akka addeessutti  ganda 01. Naannoon buufata mana barumsaa Hospitaala Ona sanaa cina ykn buufata raadiyoo mattuu(Mettu Radio Station) cinaadha  kan argamuu keessatti Onkoloolessa 16 Qeerroon mana barumsaa qophaayina irraa baratu  ganama mana barnootaa osoo hin seeniin duratti waraqaa dhadannoo qabsoo qabachuu fi gaaffii mirgaa Oromummaa fi qeerroo dhadessu baadhachuun hiriira bahan. Waraqaalee fi alabaa Oromoo bakkoota adda addaatti akka maxxansanii fi facaasanii jiran gabaafame.

Qeerroon gabaasaa isaa addeessa. waraqaan kunis walakkaan isaa dhaadannoo:

-Qabsoon Oromoo Hamma bilisummaatti!!

-Hireen murteeffannaa Oromoo haakabajamu

-Bilisummaan Amma dhufti!!

-Mootummaa Wayyaanee Gadaan Isaa Raawwate!!

-Kottaa Tokko Taanaa Yaa Oromoo!!

-Of irraa Kaasnaa Roorroo!

-Qeerroon qabsoo karaa nagaa gaggeessu itti fufa.mirga keenyas

Kanneeen jedhan qabachuun kan biroo ammoo bifa walalootiin waraqaa walitti fufsiisuun qopheessanii hiriira barattootaa irratti mul’isuudhaan barsiisota kanneen mootumma kanaaf garaa guutuu bitamanii jira rifaasisuudhaan hamma sadarkaa dhimma nageenyaa godina sanaa waamsisuutti akka gahan gabaasaan Qeerroo addeessa. Guyyaa kana dhimma kanaan wal qabatee barumsi manicha barumsaa ona Mattuu san irratti akka hin taane gabaasaan Qeerroo addeessa.Gaaffiin barattootaas sirnaan osoo hin deebi’iin humna poolisoota naannoon akka tamsa’u taasifamee jira.

Wallagga Qeellam Aanaa Gidaamii Keessatti Ummanni Oromoo Walgahii Qondaalota Wayyaanee Diddaan Diigan

Aside

Onkoloolessa 20,2012 Qeellam

Gabaasaa Qellem,Aanaa Gidaamii akka addeessuun gaafa Onkolooleessa 15 dhimma nageenyaan wal qabsiisanii mootummaan Wayyaanee uummata walgayii teessisaa ooluu isaa gabaasaan Qeerroo addeessa. Walgahiin kun misooma naannoo, akkasuma dhimma nageenya naannootiin wal qabsiisanii sabboontota Oromoo naannoo san jiran ABO waliin walitti hidhata waan qabdaniif qe’een keessan guutuutti sakatta’ama warreen haftanis garaa keessan keessa ABO degeraa waan jiratniif itti gaafatama jalaa hin baatan jechuun doorsisa waan dhageessiif jecha,ummati walgahicha irratti argame guutummaatti haala kana dura dhaabbachun ABOn yoom iyyuu dhaaba keenya bilisummaanis kaayyoo keenya waan ta’eef dabballoonnis taatan milishoonni gandaa qe’ee keenya sakatta’uu fi hidhaatti nu guuruuf mirga hin qabdan jechuun guutummaatti walgahicha dhiisanii deemuun gabaafame.

Kana malees diddaan barattootaa ona san keessa waan haalaan babaldhatee jiruuf jecha qondaaloti Wayyaanee manneetii barnootaa ona sana keessatti mana barumsaa qophaayinaa fi high school irratti sakatta’iinsa adeemsisuuf guyyaa beellamaa qabatanii jiraachuu isaanii caasaa mootummaa ona sanaa keessaa gabaasaan kun bahee qeerroof dhiyaateera.Guyyaan beellama sakatta’iinsa shakkii ABOtiin wal qabate kunis onkoloolessa 23 tti akka ta’e gabaasaan kenname addeessa.

Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta’e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari’ame.

Aside

Onkoleelessa 17,2012 Finfinnee
Mootummaan Wayyaanee miseensota isaa irraa amantaa dhabuun hojii irraa ariiuu fi aangoo irraa buusuu erga jalqabdee bubbulus kan ammaa daran hammaachaa dhufee jira.Yeroo dheeraaf ajajaa poolisii Oromiyaa tahuun hojjetaa kan turee fi yeroo ammaa dhimma nageenyaa mootummaa Wayyaanee keessatti hojjechaa kan ture Fiqaaduu Sabbooqaa ati hojii keenya ,balleessaa jirta,hidhata ABO qabda,Hojiitti gahumsa hin qabdu,Iccitiin mootummaa gama keen saaxilame jira,Malaammaltummaa keessaa harka qabda jechuun hojii irraa ariianii jiran.Wal dhabdeen yeroo ammaa kana hanga Koree Gidduu galeessaa OPDOtti dhalachuun mootummaan Wayyaanee namoota amantamummaa irraa qabdu duwwaa haasofsiisaa akka jirtus saaxilamee jira.Wal gahii KG miseensotni marti irratti hirmaachuu qabanis qofaatti hirtee hirmaachisuu akka jalqabde saaxilamee jira.Mootummaa Wayyaanee yeroo ammaa kana rakkoo biyyattii keessatti dhimma siyaasaan,dinagdeen mudate dura dhaabbachuu dadhabaa akka jirtus keessi mootummaa kanaa ifa godha.