Hojjettootni waarshaa Sukkaara Tandaahoo 500 ol tahan hoji dhaabuun hiriira diddaa sirna EPRDF gaggeessan

Aside

Waxabajjii 29,2013 Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee erga aangootti ol bahee guyyaa tokko illee fedhii uummataa eeguuf hojii hojjete hin qabu.Hojiiwwan biyyattii keessatti hojjetaman irraa fayyadamuun bittaa umrii isaa dheereffachuuf duwwaa hojjeta.Haalli kun hammaataa kan deeme Waarshaa Sukkaaraa Tandaahoo keessatti mootummaan Wayyaanee hojjettoota miindaa dhorkachuu irraa hojjettootni gamataan hiriira nagaa taasisan.Hojjettootni waarshaa Tandaahoo keessaa hojjetan haala qilleensaa rakkisaa keessatti hojjechaa osoo jirruu mootummaan wayyaanee miindaa gahaa dhorkachuu fi kanuma ittiin ramadamne illee nu dhorkachuun abbaa irrummaa isaa haala kamuu caalaa kan mulisudha jechuun hojii dhaabuun hiriira mormii taasisaa jiran.Mootummaan Wayyaanee gocha kanaan kutannaa uummataan kan baarage waraana federaalaa baajata hedduu baasuun ramaduun uummata doorsisaa jira.Hojjettootni waarshaa kanaa 500 ol tahan yeroo ammaa hojii dhaabuun mootummaa irratti diddaa jabaa gaggeessaa jiran.

Eebba Barattootaa Irratti Diddaan Qeerroo Yuuniversitii Jimmaa Tohannoo Wayyaanotaan ol Ta’uu Gabaafame

Aside

Waxabajjii28,2013 Jimmaa

OromiaALutaContinua2011FDGGaafa  Waxabajjii 25,2013 Qeerroowwaan Ebbifamtootni baratootni Oromoo  Yuunivarsiitii Jimmaa galgala kana guutummaatti Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Dhuunfachuun Walleewwaan warraaqsaa dhageesisuun.barruulee warraaqsaa Qeerroo bilisummaan maxxanfame facaasuun ykn maxxansuun,alabaa ABO mooralee bakkoota muldhatan itti maxxansuun sagalee warraaqsaa muldhisuu fi  jibbinsaa fi mormii mootummaa Wayyaaneef qabaan ifatti mul’ifatan. Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Main Campus keessaa oliif gadi deddeebii’uun wallee warraaqsaa kanneen akka ” Falaxaa Falaxaa Mukaa hin sofaanii halagaaf hin garboomanii, Siifan Lolaa Ummataa,WBO koo ABO ana irraa hin gortuu dargaggoon Oromoo kaatee boosona hin galtuu, korma Guduruu Oromoon, ABO’n leencuma duruu, Qeerroon qeerraansaa duruu,  dhiroo dhiirrii sii wamaa leencii bosonaa sii wamaa, ya gantuuyaa goobanaa ABO sitti wamaa” jedhuu fi walleelee warraaqsaa kan Eebbisaa Addunyaa, Hirphaa Gaanfurree, Hayiluu kitabaa, Dawuutee Mokonnoo, Kadir Martuu fi kkf wallisuun lallifannaa fi mararfannaa ABO fi qabsoo bilisummaa Oromoof qaban ibsatan.

Sochii wallee warraaqsaa goototni baratootni Oromoo kanaa dhaabuuf poolisonnii fi humnonnii basaasa humna ol bobbaafamanii dura dhaabbaachuuf yaalaan illee sochiin baratootaa humna ol waan ta’eef tochuu hin dandeenyee fi baratootnis tokkummaa cimaan waan socho’aniif tokkummaan baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa diinaa rifaasisuun duuba kan deebisee ta’uun erameera. goototni baratoota Oromoo kunneen halkan guutuu wallee warraaqsaan dhiichiisaa kan jiran ta’uu ibsamera. sochiin kun kan itti fufuu ta’uu ibsatani jiruu. Sochii wallee waarraaqsaan baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa wayyanee balaaleffaachaa jiran kana sagalee qeerroo Audio fi video’n warabame kan isin qaqqqabsifnu ta’uu ni hubachiifna.

 

MANNI GOGAA HARREEN IJAARAME, GAAFA WARAABEESSI YUUSU DIIGAMA !!

Aside

Y.G(2005) Kutaa 3ffaa | Waxabajii 24, 2013

barruuBara 1991 ABOn chaartara keessa wayita turetti ayyaanoota yk wal ga’iilee inni gaggeessee fi qopheesse keessaa wayyaanee akka malee kan rifaasise, Ayyaana ODAA BULTUMII FI HIRIIRA FINFINNEE ta’uu keessa beektoonni ni dubbatu. Seenaa yeroosii keessaa barruu har’af seensa kan taasifadhu haasaa Maanguddoo tokko ta’a. akkas jedhan. “Oromoon bilisoomuuf waa takka qofaatu hafaaf” jedhan. Innis, “TOKKUMMAADHAA” jedhan. Hari’inni waggaa 22 dura maanguddoo kanatti mul’ate haqa ta’uu isaa har’a irra dhaabbannee dhugaa ba’ufii dandeenya. Har’as kan nu hidhee jiru kanuma. Hojiin gama kanaan nu eeggatu salphaa hin ta’u.

Manni gogaa harree irraa ijaarame, heedduun , gaafa waraabeessi yuusu diigameera. Waggoota 40n dabaraniif kan dhageenye fi argine kanadha. Manni gogaa harree irraa hin ijaaramiin waraabeessi yuusaa oolee bulu hin diigamiin jira. Yoo waan kaleessaa irraa barachuu dadhabnee, diigamuun itti fufa . yoo waan dabre irraa barannee, manni , waan irraa ijaaramu danda’u akka gaaritti yoo hubannee , mana bara baraa ijaarrachuutti ceena jechuudha. Seenaan waan nu mirkaneessus kanuma. Ega dhala namaa taanee umama hunda irraa adda taanee ammo kana qalbifachuun dansaadha. Manni sirriitti hin ijaaramiin bakka hedduu diigamee , gama mana utubaan dhaabbatee jirutti cillaaffachaa jiraachuun haqa argaa jirrudha. Kan isaaf hin galiin ammoo , mana gogaa harreen ijaaruu qofa odoo hin taane, mana cirracha irratti ijaarrachuutti ce’aa jiraachuun nama raja. Qabsoon Oromoo kana booda waan isaaf hin taane, ifatti ummata waliin balaaleffatee kan karaa irraa dabe qajeelchutti ce’uu qaba . qabsoon gadi dhaabbatus kana irratti utubamu isa barbaachisa.

Yeroo sochiin akkasii lafa qabachaa jirutti ammoo , waan kaleessaa kaasanii akka irra hin deebi’amne, yk waan gadi dhaabamaa jiru akka deebi’ee hin jigneef, irraa wal gorfachuun hedduu barbaachisaadha. Qabsoo keenya baraarree , bakka dhaabbannu tolfannee diinatti jabiinaan fulleeffachuuf yaaduun waan jabaadha. Kana irraa garuu amma tokko duubatti deebinaan waan keessaa ba’uu hin dandeenye seenuudha. Kanaaf waan keessa dabarree keessaa , waan deebi’ee nu keessatti tasumaa mul’achuu hin qabne kaasee, hegaree keenya ijaaruu keessatti sadarkaa dhunfaa kaafnee waan raawwachuu qabnu waliif keenye barruu keenya goolabna . Qabxiilee kutaa lamaan kaasee :

=WAAN FOOYYEEFFACHUUN NU IRRAA EEGAMU:-

1. FEDHII UMMATAA GADI FAGEESSANII BEEKU :

2. ABOn, KUDHAAMA UMMATA OROMOOTI !

3.ILAALCHAAN ADDA TA’UUN, OROMUMMAAN ADDA TA’UU MITI !

4.TOKKUMMAA HOJIIN ARGISIISUU:

5 .MATA DUREE ADDUNYAAN NU UMTUUN WAL TAKAALUU DHAABUU :

Kutaa 3ffaa

Hunda dubbisuuf as tuqi

MANNI GOGAA HARREEN IJAARAME, ………..kutaa 3ffaa.docx