SBO Amajjii 28, 2018. Oduu, Ajjeechaa Jumlaa Mootummaan Wayyaanee Lammilee nagaa irratti Waldayatti raawwate ilaalchisuun Ibsa Tumsa Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii(PAFD) irraa laatamee fi Gaaffii fi Deebii Jaal Araarsoo Abbaahumnaa Waliin taasifame kutaa 3ffaa.

Aside

Odeessa Olmaa Oromiyaa Gara Garaa

Aside

[SQ, amajji 27,2018] Godina Iluu Abbaabooraa aanaa Daarimuu irraa gaaffii “Karaan nuuf haa hojjetamu, bishaan nuuf haa galu” jedhanii gaaffii dhiyyeessan qofaaf qabamanii hidhaman.
Mootummaan abbaa irree wayyaanee dargaggoota Oromoo iraarsuuf duuba kan hin jenne, namoota gaaffii mirgaa gaafataniifi aantummaa uummataa qaban hidhuu itti fufteetti. Haaluma kanaan yeroo darbe dargaggoota gaaffii misoomaa gaafatan mana hidhaatti naqxeetti. Dargaggoonni kunniin maqaan kan nu dhaqqabe
1. Caalii luuccee
2. Sulee umar
3. Yaasin Jamaal
4. Salamoon Mabiraatee
5. Maammudee Muzammil
6. Huseen Fiqaaduufi
7. Abbush Darajjee akka ta’an maddeen keenya  Daarimuu irraa SQBOf himaniiru.

Continue reading

Sabboontonni Oromoonaannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal irraa qabaman Manni Murtii Olaanaa Dhaddacha 19ffaa dhaddacha guyyaa 25/1/2018 (17/5/2010 A.L.Htti) ooleen ammas beellamaan mana hidhaatti deebise.

Aside

Akkuma Beekamu Sabboontonni Oromoo 16 olta’an Godina Matakkal (Dangab) Oromummaa isaaniitiin qofa yakkamanii Humna tikaa wayyaaneen qabamanii mana hidhaa wayyaanee “Maayikalaawwii” keessatti ji’oota toorbaa oliif hiraarfamaa turanii hagayya darbe Himata “Shororkeessummaan” yakkamanii Galmee obbo Habtaamuu Bayyanaatiin irrattibanamee murtee fi ragaa tokko malee mana murtiitti deddeebi’aa jiru.

Sabboontonni Oromoo Matakkal kuni qabeenyaa fi Dinagdeen warra sadarkaa gaariirra jiran, Qabiyyee lafaa gaashaa qaban, Hubannoo siyaasaa gaarii kan qabaniifi hojii Mootummaa fi Miti-Mootummaa adda addaa keessaa hojjetan lafa jiranii adamsamanii mana hidhaatti erga darbamanii waggaa darbe. Kunis sababii Uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatu gaaffii mirgaa gaafateefi karoora Saamichaa Mootummaan wayyaanee qabeenya Uumamaa naannichaa saamuuf karoorfate danqaa akka hin taaneef jecha. Continue reading

Ibsa Ejjennoo Qeerroo Naannoo Matakkal.

Aside

Uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatu Hacuuccaa Mootummaa gabroofataa wayyaaneen irragahaa jiruu fi Shira mootummaan wayyaanee bifaa fi haala adda addaan irratti xaxaa jiru ofirraa molqee gatuuf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa turuunsaa fi jiraachuunsaa nibeekama.  Akkasumas qabsoo guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jirus Qeerroon Oromoo naannoo Beenishaangul gumuz qoodaa fi dirqama lammummaa isaa bahaa jira. Continue reading

Artistonni Oromoo Qaqqaalii Galaanaa Gaaromsaa fi Artist Lataa Qanaa’iin Consertii Biyya Germany Qophaawu Irratti ni Argamu

Aside

Goototni Artistootni Oromoo Artistii Galaanaa Gaaromsaafi Waloo Lataa Qanaa’ii Godina Awwurooppaa Biyya Jarmanitti Consertii Addaa Qophaa’eef Irratti Argamuuf akka jiran Mirkanaa’eera!!

Continue reading

VOA-Gargaarsaan Wal Cina Dhaabachuu Qabna: Qindeessitoota

Aside

Weellesaa, ogeessa kaameeraa fi Dizaayinii uuffata aadaa Oromoo baasuun kan beekamu, Eliyaas Kifluu

Mana Hidhaa Qiliinxoo Keessatti dhukkubsataa kan jiru Eliyaas Kifluu gargaaruuf jecha Dilbata darbee Amajjii 21 bara 2018 qophiin tokko magaalaa Finfinnee keessa kan jiru galma giddu gala aadaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamee jira. Continue reading

SBO Amajjii 24, 2018.

Aside

SBO Amajjii 24, 2018. Oduu, Ibsa ABO Ajjeechaa Mootummaan Wayyaanee Lammilee Nagahaa Ayyaana cuuphaaf bahan irratti raawwate kan ilaallatu, Gaaffii fi deebii Jaal Araarsoo Abbaahumnaa waliin taasifne kutaa jalqabaa fi Sagalee Bilisummaa Oromoo Sagantaa Afaan Amaaraa.

Godina Wallagga magaalaa Naqamtee keessatti Wayyaaneen karaa ergamtoota ishee barattootatti makamuudhaan ilmaan oromoo gandaa fi kutaan walitti buusuuf shira guddaa xaxaa akka jirtu himame.

Aside

Amajjii 23,2017 Akka maddi oduu qeerroo magaalaa Naqamtee irraa dhufaa jirutti gidduu kana dabballoonni wayyaanee ergama fudhachuudhaan barattoota magaalaa Naqamtee keessa jiranitti makamuudhaan lo’anii mana barnootaa seenuun barattoota oromoo walitti buusuuf yaalii jabaa taasisaa akka jirantu hubatame. Continue reading

Hidhaaf Hiraarsaan Uummata Oromoorratti Oromummaasaa Qofaaf Itti Fufe

Aside

[SQ, amajji 22,2018] Tibba darbee qabee hanga ammaatti Wayyaanen Kan hiine gadhiifna jettee odeessaa kan biraa hidhatti guuraa jirti. Ofiin Bulli Wayyaanee uummata cunqurfamoo lafarraa daguuguu hojii akaakayyuuwwansheerraa dhaalte gadhiisuun kan itti cime ilmaan Oromoo hiraarsuu ittuu fuulleffattee hojjetaa jirti.
Haaluma kanaan guyyaa Har’aa Wiixata baha Oromiyaa Magaalaa Gadab Hasaasaa keessaa Dargaggoonni Shan(5) achi buuteensaanii dhabamuu odeessi arganne ifa godha. Namoonni Wayyaaneen qabaman kunneen

Continue reading

Ethiopia: Chronic, Political, Economical and Social Crises in Ethiopia Need A Genuine Solution

Aside

HRLHA  Urgent Action


January 21, 2018

The promise of the Ethiopian Authorities started to become practical on January 17, 2018  when they  released 115 federal inmates, including Dr. Marara Gudina, the OFC leader. The release of a few political prisoners could be a good start, if the regime  continues to release all political prisoners, including those forcefully disappeared under the current regime. A few political prisoners being released, however, is synonymous to picking a few individual grains out of a ton of grains.

Haile Mariam Dessalegn, the PM of Ethiopia, opened a Pandora’s Box of the EPRDF over the past twenty-five years and committed crimes against citizens under the façade of democracy. Government officials have denied repeatedly for many years that they have been holding political prisoners and having torture chambers such as Maikelawi in which the political prisoners have been tortured in the past two and half decades under the EPRDF government. Continue reading