Barattooti Oromoo hedduun baatii 4 oliif osoo qormaata tokko irra hin jiraatiin Ma’ikalaawwii keessatti dararaa irra gahamaa jira,kanneen keessaa hammi tokko.

Aside

Because I am OromoBarattooti Oromoo hedduun baatii 4 oliif osoo qormaata tokko irra hin jiraatiin Ma’ikalaawwii keessatti dararaa irra gahamaa jira,kanneen keessaa hammi tokko.

  1. SHALLOO NAGAASA. ………..ELECTRICAL ENGINEERING WAGGAA 4FFAA
  2. KISUU TULLUU ………..ELECTRICAL ENGINEERING WAGGAA 4FFAA
  3. GADAA GAMMAACHUU….ELECTRICAL ENGINEERING WAGGAA 4FFAA
  4. WAYYEECHA TAMMIRUU … CIVIL ENGINEERING WAGGAA 3FFAA
  5. YOOHANIS FURGAASA………MECHANICAL ENGINEERING WAGGAA 3FFAA
  6. BOORANAA ABARRAA …MECHANICAL ENGINEERING WAGGAA 3FFAA
  7. ZAWUUDUU NUGUSEE…..AGRO-ECONOMICS WAGGAA 3FFAA
  8. IYOOB MUL’ISAA………..ENGINEERING WAGGAA 1FFAA
  9. WASAANUU ……….ELECTRICAL ENGINEERING WAGGAA 3FFA
  10. MOOTUMMAA KIFLEE ..CIVIL ENGINEERING WAGGA 2FFAA

Sochii Fincila Xumura Gabrummaa dhaabuuf kan Taankiin dadhabe,” Ye Selaam Hayil” bakkaan gahuu hin danda’u.

Aside

Leelloo Sabaa Irraa

ffdFincilli Xumura Gabrummaa Oromiyaa mara keessatti akka abida bonaa belbelaa jiru, mootummaa wayyaanee fi sirna gabarummaa Impaayera Ixoophiyaa hundee irraa raasee rifatuu hamaa keessaa galchee akka jiru, ummata Oromoo fi amba biratti ifatti beekameetu jira. Ummatni Oromoo, yeroo kamuu caalaatti, ammaan tana, gootummaa seenaa qabsoo ummattoota addunyaa keessatti argamee hin beekne garsiisuun, mirga akka seera: Waaqaatti, uumaatti, addunyaatti fi seenaan qabu  deebifatee abbaa biyya isaa Oromiyaa fi abbaa qabeenyaa Oromiyaa ta’uuf  falmaa hadhooytuu geggeessaa jira. Falmaa haqaa fi seeraa ummatni Oromoo geggeessaa jiru kana dhabamsiisuuf, waraana hanga funyaaniitti hidhate fi sirnichaaf guddoo amanamaa ta’e ummata Oromoo irratti yoo babbaase iyyuu, mootummaan Wayyaanee fincila Xumura Gabrummaa ummata Oromoo cabsuun qabsoo bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa jaarraa tokko oliif deemaa jiru, amina inni gara galma isaatti godhaa jiru irraa dhaabuu hin dandeenye. Fincila ummata Oromoo dhaabuuf, ololli daangaa hin qabne irratti oofamu illee, akkasumas, gorsitooti fi leenjistooti biyya ambaa doolora miliyoona hedduun bitamanii irratti yoo duulchifaman illee,  mootummaan Wayyaanee, Warraaqsa Xumura Gabrummaa golee Oromiyaa mara keessatti deemaa jiru injifachuu hin dandeenye. Sochii Fincila Xumura Gabrummaa Taankiin hin dandeenye

Fincilli Xumura Garbummaa Baha Wallaggaa Waamaa Hagaloo Mana Barumsaa Qophaa’ina Naqamteetti Eegalame

Aside

Caamsaa 30,2016
Baha Wallaggaa magaalaa Moxee keessatti FXG haala ho’aa ta’een Qeerroon sagalee dhageessisaa Jira,sochii warraaqsaa eegalame hanga
fiixaan baasnutti duuba hin deebinu sagaleen hedhu gurmuu barattootaagidduudhaa dhaga’amaa ture haala sochii warraaqsaa itti fuufsiisuuf duubatti akka hin deebine walii galan,Akkuma qorumsarraa dhorkamanii bahaniin sirba qabsoo gobiin lafa dhiitaa jiru

Godina Shaggar Kaabaa Salaalee Aanaa Kuyyuutti Mana M/B Garba Gurraachaa Sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa Keessatti FXG Itti Fufe.

Aside

Itti fufaCaamsaa 30,2016 Oduu Ammee Godina Shaggar Kaabaa Salaalee Aanaa Kuyyuutti Goototni barattootni Oromoo Mana M/B Garba Gurraachaa sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG marsaa 5ffaa daran jabeessuun Qormaatni kutaa 12ffaa Oromiyaa keessatti utuu guyyaa tokkoof Illee hin baratiin qoramuun miidhaa uummata Oromoof jecha kan yaadamee malee uummataa biyyattis fayyaduuf mitii dursa gaaffii mirga abbaa biyyummaa oromoof Deebiin kennamuu qaba jechuun Warraaqsaa finiinsuun yeroo amma kanatti Goototni Uummtni Oromoo gabra gurraachaa Barattoota isaaniif dirmachuun dhaadannoo Warraaqsaa FXG sagalee guddaan Salaalee keessa dhageessifama jira. sagalee dhaadannoo fi iyya guddaatu magaalaa Garba Gurraachaa sochoosaa jiruun walqabatee Mootummaan abbaa irree Waraana guddaa Godina Salaalee irra qubsiise jiru Uummata mirga isaaf falmachaa jiru irraatti dhukaasaagaasii Summaa’aa boombii ija keessa imimmaan nama naquu dhoosuun uummata gooluu irratti argama. yeroo amma kanaa warraaqsaa ummataa dhaadannoo guddaa fi sagaalee dhukaasaa guddaatu Godina salaalee garba Gurraachaa irraa dhagaa’ama jira, goototni barattootni Oromoo kutaa 12ffaa 4’ human waraana Agaaziin qabamuun ittumaa Uummata Oromoo Aanichaa warraaqsaaf akka dirmatan godhaa jiraachuu gabaasaan nu qaqqabe addeesee jira.

Godina Wallaggaa Aanaa Jaarsoo Magaalaa Jaarsoo fi Horroo Guduruu Magaala Ficahaa Keessatti FXG Itti Fufee Jira.

Aside

13268445_623001194518466_3826948236576784576_o 13305062_623000957851823_502377180015647278_o 13329348_623001121185140_2078953309438586240_oHar’a Caamsaa 30,2016 Godina Wallaggaa Aanaa Jaarsoo keessatti mormiin jabaa gootota Qeerroo fi ummata Oromoon ka’ee jira. Sababaa qormaata biyyoolessaa mootummaan Wayyaanee addaan kuteen wal qabatee yeroo ammaa kana mormiin deemaa jiraachu Qeerroon gabaase.

Kana malees har’a Caamsaa 30,2016 Oduu Ammee Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abbaay Coomman Magaalaa Fincaa’aa Keessatti Goototni barattootni Oromoo Mana M/B Finca’aa sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG Marsaa 5ffaa daran jabeessuun Qormaatni kutaa 12ffaa utuu Guyyaa tokko Illee hin baratiin qoramuun miidhaa uummata Oromoof jecha kan yaadame jechuun Warraaqsaa finiinsuun yeroo amma kanatti sagalee dhaadannoo fi iyya guddaatu magaalaa fincaa’aa keessa dhaga’amaa jira. Waraanni mootummaa wayyaanee Magaalaa Finca’aa Irra qubatee jiru hidhannoo guutuun barattootaa fi uummata dura dhaabbatee jira.uummatni gamaa gamasiin barattoota ilmaan isaaf iyya guddaa kaasee dimannaa guddaa gochaa jira. Gabaasaa guutuun walitti deebina!!

Qormaatni Biyyooleessaa Seensa Yuunibarsiitiif Barattoota Kutaa 12ffaa Kennamuu Egaale Labsii Mootummaan Addan Citee Jira

Aside

Caamsaa 30,2016 Qormaatni Biyyooleessaa Seensa Yuunibarsiitiif barattoota kutaa 12ffaa kennamuu egaalee Addan Citee jira ,Warraaqsii FXG kallattii hundaan itti fufe!! Qormaatni Kutaa 12ffaa kun Barattootni Oromoo utuu hin baratiin akka Qoraman waraanaan dirqisiifamuun wal qabatee sabboontootni fi hayyootni Oromoo Qormaatni utuu barattootni oromoo hin baratiin kennamu kun haqamuu qaba jechuun qormaatni utuu hin eegalamiin qormaatichaa fi deebii qormaatichaa marsaalee social media irran facaasuun qormaatichi guutummaatti addaan cite jira. Qormaatni kutaa 12ffaa kun barattootni oromoo torbee Tokkoof illee daree barnootaa nagaan seenaanii ta’aanii utuu hin baratiin dirqamaan qormaata kutaa 12ffaa akka fudhataan waraana agaaziin dirqisiifamuun wal qabatee Qorumsichi Qormaata seera qabeessaa utuu hin Ta’iin ta’ee jedhamee Barattoota Oromoo Ittin Kuffisuuf kan yaadame ta’uu irraa ,Sabboontootni Beektootni Oromoo fi hayyootni shira diinaa kanarratti dammaquun Qoramatichi utuu hin eegaliin marsaalee Social media irraan tamsaasuu fi deebii qormaaticha hojjechuun medialee irra facaasuun Qormaataa mootummaan Abbaa irree afaan Qawween dirqisiisee Barattoota oromoo ittin kuffisuufii bay’ina barattoota Oromoo Dhaabbilee barnoota olaanoo yuunibarsiitii seenuu danda’ani gadi xiqqeessuun ittin saba Oromoo miidhuuf karoorfatee fashaleessan Qormaatni kutaa 12ffaa Kun Guutummaatti saaxilamee Dirree Social midea Cufaa Uwwisee waan jiruuf Yeroo amma kanatti Abbaan irree wayyaanee Qawwee fi Waraanaan oromiyaa qabee jiruu waan qabee gadhiisuu wallaaluub Qormaaticha akka Guutummaa Biyyattiitti kennuu eegalee jiruu Addaan kutee jiraachuun baramee jira. Murtii Qormaata biyyooleessa kutaa 12ffaa ilaalchisuun kennamu jala buunee kan gabaafnu ta’uu isin hubachiifna!!

Godinaalee Arsii keessatti barreeffamoota warraaqsaa maxxansuu fi raabsuun itti fufe!

Aside

QeeroCaamsaa 29,2016, Godinaalee Arsii keessatti barreeffamoota  warraaqsaa maxxansuun kan itti  fufan yoo ta’u barruulen kunniin Magaalaa Saguree keessatti kan maxxanfamaniidha, kanumaan wal qabatee wayyaanen Aanaa loodee heexosaa keessatti ummata dararuu itti fuftee jirti magaalaa Jimaata loodee keessatti isintu Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)haada elektiriikaa irratti fannise jedhanii namoota hedduu achuma aanaa Loodee Heexosaa magaalaa Hurutaa jedhamtutti guuranii hidhamaa kaka jiran Qeerroon gabaase.QEERROO ARSIIIII

“Nuti Namaa fi Maqaa Miti” Walaloo Sirkanan Ahimad

Aside

Nuti Namaa fi Maqaa Miti

Sirkanaan

Abbaa keenya kan sabboonummaa

Barsiisaa keenya kan bilisummaa

Onnee nu seentee ni caalta hundumaa!

kaayyoodha deeggarraa
Olola oofanii duulanillee itti
Waan fedhan jedhanis jaluma hiriirra!
Siitu nuuf jalqabaa
Sumaani if barree
Olola dubbii sobaa
Mixirqishoofi maarree
Xiqqollee hin dhageenyuu
Diinaa fi fira garree
Ati nuuf gaachana
Waan feetellee taatuu
Kan waa siin jettu hundi,
Haasawaa haa ooltuu
Ofumaaf rakkattii
Homaa sirraan tartu.
Dammaqina keenya
Kan ganama bariisaa
Diinni sitti hinaafee
Waan meeqa odeessaa
Hundi isaanii hin gayan
Xurii qeensa keessaa
Maqaan kee haa leellisu
Kan duraanii caalee
Nuuf jiraadhu yoomuu
Siitu nuuf dagalee!

Dhimma Filannoo Presedantii Barattootaan Wal Qabatee Haalli Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Ulfaachaa Dhufee Jira,Sagaleen Diddaa Dhaga’amaa Jira

Aside

Caamsaa 29,2016
Dhimma filannoo peresedaantii barataa irratti,gocha mooraan raawwachaa jirtu FXG dhoosuuf sababa guddaa uumaa jira. Peresedaantii Barattootaa ka ture barataa #Dabalee Asaffaa haqummaan waan hojetaa ture qofaaf hanga jiraachu isa dhorkanitti ka deemaa jiran. Barattoota Oromoo mooraa Jimmaa hunda keessatti quuqamaaf aarii jabaa uumaa jira.Kanarratti guyyaa har’aa walga’ii dirree taphaa Xiqaa (min-studium) taasifamaa tuterratti barattoonni gamtaan akka ta’anitti dabaleef sagalee dhageessisaa turanii jiru.
Haa ta’uu malee mirgi barataa ammallee eegamaa kan hin jirre ta’uu,Haala filannoo hoganaa barattootaarratti icciitiin gadi baate kan mul’iftu,Dabalee Asaffaa dirqamaan akka Filannoorraa haqamu ka jedhuuf,Dhaabnisaanii mugduun OPDO nama amanattu nama Guyyoo jedhamu barataa jedhamu filuuf qophii akka xumuranii jiran icciti achii baate nii ibsiti. Miseensa OPDO kan ta’e Guyyoon Hojii basaasummaarratti dammaqinaan nama hojjeta ture yoo ta’u,Barataa hedduu galaafachiisaa akka tureen beekama.Kanaaf Guyyoon ka Filannoo darbu taanaan Barataa Oromootiif mirgi lubbuun jiraachuu kiyyoo jabaa keessa galti.

Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee EPRDF/TPLF Maqaa Olola Caamsa 20 Waggaa 25ffaa Kabajuu Jedhuun Godinaalee Oromiyaa Hundarra Hoomaa Waraanaa Qubsiisuun Uummata Goolaa jira, Warraaqsii FXG Daran Jabaachuun Itti Fufe!!

Aside

13237867_540424306130428_3204236786203039175_nCaamsaa 27,2016 Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee EPRDF/TPLF jedhamu maqaa olola Caamsa 20 waggaa 25ffaa kabajuu jedhuun Magaalota Oromiyaa akka Amboo, Naqamtee,Shaashamannee, Harargee Qobboo,Gimbii, Shaambuu, Jimma, Adaamaa, Arsii fi Godinaalee Oromiyaa hundarra Hoomaa Waraanaa Qubsiisuun Uummata goolaa jira, Warraaqsii FXG daran jabaachuun itti fufe!!

A) Godina Harargee Bahaa, guyyaa kaleessa godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar Magaalaa Qobboo keessatti Warraaqsii FXG daran jabaachuun itti fufee kan olee fi Godinaalee Harargee dhihaa bakkoota garaagaraattiis diddaab uummataa jabaachuun abbaa irree boqonnaa dhorkachuu irratti argama.
B) Godinaalee Arsii Bahaa fi Lixaa keessatti uummatni Oromoo Waraana abbaa irree Wayyaaneen goolamuu fi uummatnis ayyaanii Caamsaa 20 kun Uummata Oromoo nu hin ilaallaatu, camsaan 20 uummataa Oromoofi sabaaf sablammoota cunqurfamoo biyyattiif guyyaa gaddaa waan ta’eef nuti uummatni Oromoo diiddaa keenyaa daran jabeessuun mirga keenyaaf falmachuu itti jabeessuun walqabatee waraannii Wayyaanee hedduminaa guddaa qabu Godina Arsii lixaa fi fi Bahaa irraa qubsiifamuun uummata doorsisuu irraatti kan argamu ta’uun beekame jira.
C) Godina Lixa Shaggar Amboo fi Aanotni Naannoo Ambootti argaman galgala kanaa Waraana agaazii Wayyaaneen goolamaa jiraachuun beekame, aanota godina Lixa shaggar 18’n keessatti Humni agaazii kaleessa galgala kana dabalataan qubsiifamaa jiraachuu fi bakkoota hedduutti
namoota nagaa daandii deemaan dhaabanii sakkatta’aa jiraachuun ibsamee jira. Naannoo Magaalaa Giincii fi olaankomiitti immoo uummatni Oromoo dachaan hidhaatti guuraama jiraachuun gabafame jira.
D) Godina Wallaggaa Bahaa Magaalaa Naqamtee fi aanota Godinichaa keessatti Maqaa Caamsaa 20 kabajuu jedhuu fi warraaqsaa Sagalee uummataa fi qeerroo baarattoota Oromoo koolleejjii barsiisota Naqamtee ukkaamsuuf wayyaaneen waan qabee gadhiisuu dhabaa jira. sochiin daran jabaachuun itti fufe jira. Waraannii Wayyaanee guddaan kaleessa galgalaa kana godina Jimmaa irraa gara Naqamtee fi Naannoo isheetti guuramaa jiraachuun ibsamera. Diddaan Uummata Oromoos Aanota Godinichaa hedduu keessatti daran jabaachuun kan itti fufee jiruu
ta’uun beekamera.
E) Gidduu gala Oromiyaa Magaalaa Finfinnee fi Magaalota garaagaraa keessatti diigumsii manneen jireenya jiraattoota waan itti fufee jiruuf Uummtani jiraattootni magaalaa Finfinnee fi naannoo Finfinneetti argaman bakka jireenyaa fi dahoo jireenyaa dhabuun rakkoo guddaaf saaxilamaniru. Mormiin uummata Oromoos magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti daran jabaachuun itti fufee mootummaa abbaa irree yaaddoo keessa buusee jira.
F) Godinaalee Kibba Lixa shaggar Magaalaa Walisoo fi Naannoo isheetti diddaan uumataa fi Sochiin warraaqsaa waan Wayyaanee sodachiseef
Humna waraanaa guddaa Magaalaa Walisoo fi guutummaa Godinichaa irra qubsiisee jiraachuu fi uummataa goolaa fi dararaa jiraachuu ibsame
jira!!.
G) Godina Horroo Guduruu wallaggaa keessatti Sochiin warraaqsaa FXG gaggeeffamuu jabaachuu irraan mootummaan wayyaanee yaaddoo guddaa
keessa galuun human waraanaa bifa haaraawaan Shambuu, Hammuruu, Finfa’aa fi Kombolcha irra qabsiisaa jirachuun ibsamera. Haaluma walfakkaatuun godinaalee Oromiyaa cufa keessatti uummatni Oromoo Caamsaan 20 waggaan 25 Oromoo cufa biratti bara gaddaa, bara gadadoo fi bara nmirga namummaa fi dimookiraasii itti sarbamuun qe’eefi qabeenyaa keenyaa saamamnee, bara hidhatti guuramnee fi ajjeechaan duguuggaa sanyii nurratti rawwatamee waan ta’eef mirga keenya qawween sarbamnee deeffachuuf bakka hundaa qabsoo diddaa keenya Warraaqsaa FXG jabeessuu kan yaadannuu fi falmannu ta’a jechuun dhaamsa waliif dabarsan.

Dirre Dawaa Magaalaa fi Kulaalee Baadiyaa Keessatti FXG Itti Fufe, Ayyaanni Caamsaa Wayyanee Diddaa Ummataan Bakka Bakkattti Fashalaa Jira‏

Aside

Dirree2Dirre Dawaa keessatti FXG magaalaa fi kutaa baadiyaalettis guyyaa har’aa Caamsaa 28/2016 ayyaana Wayyaanee fesheleessuun wal qabatee itti fufee oole.

Dargaggoon Oromoo tokko osoo manatti hin hafinillee Qeeyroon FXG finiinsaa ooluun ishee Qeeyroon Dirre Dawaa gabaase. Akkuma odeessi Qeeyron nu gahe ibsutti walgayiin wayyaanee magaala Dirre Dawaatti gaggeeffamuuf ture dhaadanno fi qabsoo Qeeyroon magaalichan kan hafe yoo tahu namootni miseensotni walgayi ayyaanicha irratti argamuuf yaalan addatti miseensotni wayyaanee FXG sodaatanii gara manaatti kan deebi’anii fi Qeeyroonis kaayyoo wayyaaneen qabdu guyyaa ayyaana kanaatti uummata yaada isaanii hatuuf karoorsite fesheleessuun injifannoo galmeessanii akka jiran Qeeyroon gabaaseee jira.Dirree
Lola har’a Harargee lixaatti taasifameen FXG daran jabaachuu irraan lubbuun namoota hedduus kan badee fi namootni heduunis miidhamuun kan gabafame kan hin adda hin basin gabaasa itti aanuun gabaafamu taha. FXG goleewwan oromiyaa mara gahee itti fufeetu jira. Ayyaana ginbot 20 jedhu uummanni oromoo bakki itti argame tokkollee kan hin jirre godina wallaggaa keessaa gabaafamee jira. Addatti godina Wallagga lixaa aanaa Haaruu irraa Qeerroon gabaasuun dhaadannoo“ QABEENYAAN HAMMA LUKKUU, BILISUMMAAN HAMMA LUBBUU” jedhuun murannoo fi kutannoo isaanii Qeeyroon aanicha diina beeksisuun ayyaana caamsaa 28 uummanni akka hin argamne taasisuun FXG akka itti fufu tahee ooluu Qeeyroon gabaasetu jira.

dirree4Walumaa galatti Finfinnee irraa kan hafe kunuu saboota amaaraa fi tigree kanneen miseensa isaanii tahan irraa kan hafe ayyaana Ginbpt 20 jedhamu irratti argamaniin ala Oromiyaatti godinaalee hedduutti uummanni lagachuudhan feshelatee hafeera.

Caamsaa 20 Kabajjan malee jechuun mootummaan humnaan Wayyaanee manneen daldalaa cufsiisaa jira.

Aside

13320594_991453827589611_7053193712031376070_o 13320783_991453590922968_8465432763774880771_o 13320914_991454114256249_3446356436090718528_o13308492_991454547589539_2011141544157624430_oMarkaatoon (Finfinneen) Ginboot 20 bara 1983 a.l.h fakkaatti suuqii daldalaa hund dirqamaan cufsiisani.jiru. Bara mootummaa abba irreetti gabaan bilisaa akkanuma fakkaata. Kun ammoo mootummaa dimokiraatawa fi misoomaawaa suuqii cufsiisee ayyaana namni harkatti jibbee dirqamaan kabachiisaa jira.