SBO: Hagayya 1, 2018. Oduu, Murtii fi Kutannoo Kora Gamtaa ABO Ameerikaa kaabaa, Lola Kaaba Orommiyaa Walloo Kee ssatti Hidhattoota Affaarii fi Ummata Oromoo Gidduutti Deemaa Jiru Ilaalchisuun Yaada Jiraattota Naannichaa, Gaaffii fi Deebii Dura taa’aa Kutaa ABO Ameerikaa Lixaa fi Walitti Qabaa Koree Qindeessituu Kora Gamtaa ABO Ameerikaa Kaabaa Jaal Huseen Qaasim Waliin Taasifamee fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Kora Gamtaa ABO Amerikaa Kaabaa Adoolessa 24 – 27, 2018.

Aside

Kora Gamtaa ABO Amerikaa Kaabaa Adoolessa 24 – 27, 2018.

Murti ejjannoo fi kutannoolee

Nuti miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo biyya USA fi Kanada keessatti argamnu Kora Gamtaa ABO kan bara 2018 irratti hirmaatne dhimmoota siyaasa, jarmiya dinagdee fi haala waligalaa yero ammaa belbeltuu taate irratti maree ballaa fi dheera erga godhanneen booda milkaa’ina Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn durfammu shaffisiisuuf murtii ejjennoo fi kutannoolee asiin gaditti tarreeffaman dabarfanne.

  1. Bilisummaa Ummata Oromoo dhugoomsuuf karaa siyaasaa, diplomasi fi waranaa ABOn geggeeffama as ga’e hanga xumuratti itti fufsiisuuf deggersa barbaachisu hunda dacha dachaan gummaachuuf murteeffanne.
  2. Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa motummaa Itophiya waliin qabu karaa nagaa furuuf tattaaffi inni itti jiru akka milkaa’uuf deggersa guutu kennuufiif murteeffanne.
  3. Warraanni Bilisummaa Oromoo, WBOn, wabii qabsoo bilisummaa Oromoo ta’uun yeroo kamuu caala yeroo dhugooma jirutti deggersa bifa hundaan barbaachisu shaffissaan dhiheessuuf murteeffanne. Continue reading

Oromoon maal keessa jirra? Maaltu nutti dhufuuf jedhaa?

Aside

Qalbeessaa Dhangi’aan
Adooleessa 30,2018
Finfinnee Oromiyaa
(Hubachiisa: Barruu kana Ilma Oromoo maraf naa ergaa! Share gochuun, karaa keessaa message inbox waliif ergaa! OPDO n illee akka dubbisan!)
Barruu kana barreessuuf wantoota ta’aa jirantu na kakaase. Barreeffamne kun yoo wal dhageenyeef qoricha barbaaduuf yoo akkuma kanaan itti fufnemmoo kan rakkoo nutti fidu ta’uuf durfamee dubbatameera jechuuf akka oolitti qophaa’e.

Seensa.
Qabsoon Oromoon gaggeessaa ture qaxxaamuramaa turuuf saamamaa turuusaa eenyumtuu cimsee beeka. Qabsoon Oromoo kaleessa bara barnootni haala ammaan danatee hinjirretti hatamaa turee har’as hatamuuf akka jedhuuf gariin hatamuusaa himuu barbaanna. Qabsoon keenya hatuuf kan munyuuqaa jiru halagaa akkuma ta’e diinni Oromoo arcaatota baabura qabsoo Oromoo qabatee marroo dabalataa Oromoon akka hinkaaneetti cabsuuf adeemaa jira. Wayiita qabsoon Oromoo afaan boola’aarra jirtu ta’uu himaa yeroo kanatti ammoo dammaqiinsi uummata laaffataa jiraachuusaa asumaan dubbachuun barbaada. Continue reading

SBO: Adoolessa 29, 2018. Oduu, Gaaffii fi Deebii Miseensa GS-ABO fi Miseensa Koree WBO Zoonii Kibbaa Jaal Jaatanii Dhugaa Waliin Taasifame fi Ajjeechaa Aadde Biraanee Maammoo Irratti Raawwatame Balaaleffachuun Ibsa Paartii KFO Irraa Kenname.

Aside

Muummee Seenaa (Seenaarraa maal baranna)?

Aside

Qalbeessaa Dhangi’aan
Adooleessa 27,2018
Finfinnee Oromiyaa
Seensa
Uummanni Kuush/Kuusaan waggoota hedduun duras cunqursaarra tureera. Seenaan isaas hatamaa yoona gaheera. Kaawwan ammoo gubamaa yoona gahan. Waa’ee Kuush barreessitoonni maal jedhu.
Obbo Birruu Tsaggaayee kitaaba isaanii keessatti waa’ee saamicha uummata Kuush irra gahaa ture haala kanaan ibsu “Araboonni yeroo Afrikaa Kaabaa weeraranii babal’ataa turanitti kitaaba Misir saamanii biyyatti fe’ataniin gamatti kan guban ji’a jahaaf (6f) halkanii guyyaa akka boba’e seenaan galmeesseera. Piraamidoota Nuumiibiyaa fi Misir keessa jiran dachaan kan caalan kan mancaa’an warra seenaa sana hinojjeenneeni. Fakkii dubartii (Sphinx) kan yaadannoo Asiisif (Asete-Ateete) tolfame san Naappoliyoon Boonappaartii madfiidhaan jigsiisef inaaffaa jibba sanyiitiin qabamee yoo ta’u siidaa guddaan kun yoo lafarratti hafe ragaa guddaa sagalee hinqabne warra hojjeteef ta’a jedheeti. Aleeksaandar guddichi Giriik barruu waa’ee mootota Misir san duraa barreeffamee kaa’ame barruu waggoota kuma hedduu hanga danda’e saamee fudhatee jira” jechuun ibsa. Continue reading

SBO: Adoolessa 27, 2018. Oduu, Ajjeechaa Aadde Biraanee Maammoo Irratti Raawwatame balaaleffachuun Ibsa ABO Irraa Laatame, Kora Gamtaa ABO Ameerikaa Kaabaa Kutaa Koloraadoo Ilaalchisuun Gabaasa Qophaahe fi Gabaasa Oduu.

Aside

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Aside

Daldalli Siyaasaa Tokkummaa Uummata Oromoofi Addatti Tokkummaa Qeerroo Dargaggoota Oromoo Cabsuuf Maqaa ‘Qeerroo Oromiyaa’ Jedhuun Gaggeeffama Jiru Atattamaan Dhaabbachu Qaba.

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Yeroo Uummatni Oromoo akka sabaattifi akka Jarmiyaatti wal hubannoofi tokkummaa isaa jabeeffachuun Qabsoo Bilisummaa Orommoo galii isaa isa dhumaa Bilisummaa isaa gonfachuufi walabummaa Oromiyaa mirkaneeffachuuf Carraaqiin inni mayyii gaggeeffama jiru kanatti farreen qabsoo bilisummaa Oromoofi farreen Uummata Oromoo kan ta’aniifi Addatti immoo dinni humna qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ta’ee Qeerroo cabsuufi dadhabsiisuuf maqaa ‘Qeerroo Oromiyaa’ jedhuun daldala siyaasaafi shira diinummaa butatee gadi bahaa jiraachuun hubatame jira. Gabaabadhumatti Qeerroon Bilisummaa Oromoo yeroo Qabsoon Bilisummaa Oromoo galii isaa gahaa jiru kanatti shira siyaasaa humna uummata keenyaa cabsuuf aggamamaa jiruufi Oromoon walii isaatiin walitti deebi’ee akka walloluuf , ofii immoo Oromoo wal nyaachisaa bittaa umrii dheereffachuuf karaa dhaaba ergamtuu wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDOfi humnoota tikaafi siyaasaa isaanitiin kan gaggeeffama jiru kana fashaleessuuf Ibsa gabaaba itti aanu kana dabarsuun kan akeekaafi kaayyoo diinaa fashaleessuu ta’uu hubachisa!! Continue reading

Agartuu Qeerroo -Tibbanaa Harkisaa(Gotottaa) Siyyaasaa

Aside

Qalbeessaa Dhangi’aatiin
Adooleessa 21,2018
Finfinnee Oromiyaa

Hordoftoota Agartuu Qeerroo, haalota torbanii barruun akkuma hordofaa turtan kan torban kanaas isiniin gahuufan jedha. Kan fuulduraas xuxxuquu yaalla.

(…Qabiyyee Agartuu Qeerroo har’aa
1. Do’ii/Fiilmii siyyaasaa
2. Waldhuga siyyaasaa
3. Rarraasoo ayyaanlaallattootaa…)

Xiyyoo (Moxobii) dubbii

Adduunyaan keessa jirru addunyaa qabsooti. Qabsoon gosoota bacaqa qabdi. Qabsoon gosaawwaan hedduu keessaa, qabsoo jireenyaa, qabsoo bilisummaa, qabsoo dimokiraasii, qabsoo waa hedduu maqaa dhaanuu dandeenya. Nuti kan ilaallu qabsoo Abbaa Biyyuummaati. Qabsoon abbaa biyyummaa qabsoo gaggeefamu keessaan kan ulfaataa ta’eef wareegama guddaa nama baasisudha. Waan ta’eef namootiin qabsoo abbaa biyyummaa haa jaallatan malee duukaa bu’anii galiin gahuu irratti arcaatiin mumul’achuu mala. Qabsoo abbaa biyyummaa keessatti kuma taatee qabsoof baatee, kudhan taatee jechuun muraasattee galma gahiinsa qabsoo geessa.

Continue reading

SBO:Adoolessa 22, 2018. Oduu, Haala Yeroo Irratti Ibsa ABO fi Ajjeechaa Magaalaa Najjoo Keessatti Obbo Geetachoo Addisuu Irratti Raawwatame Ilaalchisuun Gabaasa Radion VOA Afaan Oromoo Adoolessa 19,2018 Dhiheesse Irratti Qophii Qindaahe.

Aside

የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ አላስፈላጊ ጦርነት ከማካሄድ መቆጠብ አለበት።

Aside

(የኦነግ መግለጫ ሓምሌ 20 ቀን 2018ዓም)
(የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ/VOL – ሓምሌ 20, 2018) ከኢህኣደግ ውስጥ የተገኘ ተጨባጭ መረጃ እንደሚያመለክተው የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳና አስተዳደሩ በኦነግና በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ ሲያካሂዱት ከነበረውና በማካሄድ ላይ ከሚገኙት ጦርነት እየቆሙ አይደሉም። አቶ ለማ መገርሳ፣ አቶ አባዱላ ገመዳ፣ ጄኔራል ብርሃኑ ጁላና ሌሎች ሰዎችም የሚገኙበት አንድ ቡድን የዚህ ጦርነት ጉዳይ በግንባር ቀደምነት እየገፉት እንዳሉም ለመረዳት ተችሏል። ይህ ቡድን ከኦነግ ጋር የተጀመረው የሰላም ድርድር በእንጥልጥል ቆይቶ ቢያንስ ለአንድ ወር በኦነሰ ላይ የሚካሄደው ዘመቻ እንዲቀጥል በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶር. ዐብይ አህመድ ላይ ግፊት በማድረግ ማሳመኑምት ተሰምቷል።

Continue reading