Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Ashmiira jedhamtu keessaa waraanni TPLF maqaa komaand poostiin dargaggoota bifa haarawaan qabaa jiraachuu Qeeroon gabaase.

Aside

Bitootessa 31,2015/ Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Ashmiira jedhamtu keessaa dargaggoota bifa haarawaan adamsanii hidhatti guuraa jiru, Guyyaa har’aa jimaata dargaggoota Oromoo humni kumaandi poostitiin daandirraa qabamuun konkolaataa piikaappii poolisii Oromiyaatiin fe’anii kan deemaniin yoo ta’uu yeroo ammaa bakki isaan itti hidhamanii fi sababni qabamaniifis hin beekkamne dargaggoonni hidhamanis maqaan isaanii kan armaan gadii kana, Continue reading

Godina Wallaggaa Magaalaa Najjoo Keessatti FXG Itti Fufe.

Aside

Guyyaa har’aa Bitootessa 30,2017 G/W/Liixaa magaalaa Naajjoottii Qeerroon magaalaa Naajjoo Bifa qinda’aa ta’een Warqaa wammichaa qabsoofi
akeekachisaa sirna Wayyaanee akeekachiisu of irraa  qabu  guutuummaa magaalaa Naajjoo maneen namaaf waajjirallee keessaa facaassanii ollanii jiru. Halaa warqaa faca’eerraattii Wayyanneen nasuu guddaa keessa seente humnaa polisii Feederraallaa dabalaata magaalaa naajjoottii bobasanii jiru..
Magaalaan Naajjoos yeroo ammaa kana humnaa warrannaa guutamtee jirttii.  Continue reading

Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo Keessaatti Warraaqsi Biyyooleessa Oromiyaa FXG Gootota Dargaggootaa Barattoota Oromoon Itti Fufee Oole.

Aside

Image may contain: 13 people, people sittingBitootessaa 30/2017 AMBOO Gidduugaleessaa Oromiyaa Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo Keessaatti  Warraaqsi Biyyooleessa Oromiyaa FXG  Gootota Qeerroo Dargaggootaa Barattoota Oromoon durfamu itti fufe.
 Goototni Qeerroon Barattootni Oromoo Mana Barumsaa Qophaa’inaa Amboo fi Mana Barumsaa FiiwucheeriJeneerashinii Amboo Guyyaa har’aa  Warraaqsa Biyyooleessaa Oromiyaa FXG dhoosuun dhaadannoo armaan gadii dhageesisaan, Konkolaataa lukkeelee Wayyaanee hedduus dhagaan barbadeessaan.
     Dhaadannoolee Qeerroon Barattootni Amboo dhageesisan :
1. Gaaffiin mirga abbaa biyyuummaa kan hundeen bilisummaa fi walabummaa nuuf haa kabajamuu.
2. Dhaabni jalee Wayyaanee OPDOn warraaqsaa FXG kuftee waan jirtuuf nutti deebi’uuf tattaffiin OPDOn gootu hin milkaa’uu, dhaabni yakkamtuun kan uummata Oromoo lafarra ficisiifte OPDOn nu hin bulchitu, dhumaatii ilmaan Oromoof itti nuuf haa gaafataman.
3. Hidhamtootni ilmaan Oromoo hundii haalduree tokko malee haa hiikaman.

Continue reading

Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti Diddaa Uummataa Jabaachuu Irraan Humnooti Komaand Poostii TPLF Ummata Dararaa Jiru.

Aside

Bitootessaa 29/2017 Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti Diddaa Uummataa fi Qeerroo Dargaggoota Oromoo irraa Sodaaguddaan kan itti bulee mootummaan Wayyaanee maqaa duulaa sakkatta’insaa humna addaa ABO jedhuun uummata hiraarsa jira.
   Haaluma Kanaan  Aanaa Jaardagaa  Jaartee bakka addaa Shullukkee jedhamu keessatti Torbee darbe irraa eegaluun Mootummaan Wayyaanee Waraanaa Komaandii Poostii fi humnoota basaasa isaa uummatatti bobbaasuun  humna Addaa  ABOtu isin waliin jira jechuun sakkatta’insaa humnaa olii uummatarratti gaggeessa kan jiranii fi Uummats hiraarsaa jiraachuun ibsame jira.

Continue reading

Dargaggoota Oromoo Warshaa Sukkaara Arjoo Dhidheessaa Keessaa Hojjetan 178 Ari’amuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Bitootessa 28/2017 Godina Wallagga Bahaa Aanaa Jimmaa Arjootti Mootuimmaan Wayyaanee Dargaggoota Oromoo Warshaa Sukkaara Arjoo Dhidheessaa keessa sadarkaa garaagaraa irratti ramadamani Hojjetan 178 hojii irraa Arii’uuf qophii xummuree kan jiru yoo ta’uu, Ilmaan Oromoo 5 immoo Waraana Kokmandii Poostii Wayyaaneetiin ukkaanfamuun Aanaa Jimmaa Arjoo magaalaa Arjoo Awuraajjootti hidhamanii hiraarfamaa jiraachuu maddeen Qeerroo Godina Lixa Oromiyaa gabaasan.
  Ilmaan Oromoo biyyaa abbaa isaanii keessatti Oromummaa  yakkamanii hiraarfamaa jiran kanneen Warshaa Sukkaaras Arjoo Dhidheessaa irraa qabamani hidhaman keessaa kan ammaf maqaan adda bafaman :
1. Dargaggoo Ayyaanaa Badhaasaa
2. Dargaggoo Yooseef Gaarummaa,
3. Dargaggoo Waggaarii Bayyanee
 4. Obboo Iddoosaa Gulummaa
5. Dargaggoo Taamiruu Dajanee kanneen keessatti argaman ukkanfamuun hidhamanii hiraarfamaa jiraachuun ibsamee jira.

Continue reading

Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Darrabbaa Keessaa Manneen Daldalaa Ummataa Waraana TPLFn Cufamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Bitootessa 29,2017, Godina Arsii keessatti manneen daldalaa dhuunfaa cufsiisuun akkuma itti fufetti jira,Godina Arsii Aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa keessatti wayyaaneen manneen daldalaa dhuunfaa cufuudhan dirqamaan daldaltoota sabaan Oromoo ta’an dirqamaan gurmaayaa jechuun hojii dhuunfaa isaanii irraa ittisaa jiraachuun beekamee jira.

Bifuma wal fakkaatun Godinuma kana Maagaalaa Eddoo keessattis daldaltoota daldala dhuunfaarratti eeyyama baafatanii daldalan eeyyama haaromsiisaa jechuun manneen isaanii irratti cufuudhaan erga waajiratti waamaniin booda gurmootanii dalaguu qabdu jechuun dirqamaan hojii isaanii irraa ittisaa jiraachunis gabaafamee jira.

Wayyaaneen TPLF “Waldaan Ijaaramtanii Daldaluu Qabdu” Jechuun Ummata Tooftaa  Hirkatummaa Jala Galchuuf Duula Banee Jira.

Aside

Bitootessa 28,2017/Gocha gara jabinaa hamaaf ajjeechaa suukanneessaa raawwachuun maqaa ABO tu akkas godha jedhuun waggoota dheeraa umurii dheereffattee turuun Wayyaanee beekamaadha.Gocha sana itti fuukleffachuun tibba darbe jechuun ji’oota muraasa duras dalagaa hamaa manneen kadhataa gubuu raawwattee  Dhaabaaf,qaama biraatti maxxanfachuuf yaalaas turte.Adeemsa sanas uummanni irra aanuu hubachuun naannoowwan ollaa Oromiyaa uummata keenyaan walitti buuftee utuu jirtu tibbana,Godina Jimmaa Aanaa Limmuu saqqaa magaalaa Atinaagootti motummaan abbaa Hirree harkaa woyyaa jalaatiin dukkaana uffataaf Sheedii (Mana woldaa) dargaggoof kennamee ture abiddaan barbadeesse.ABO tu isin keessa jira jechuun hololtoota isaa OPDO keessw lakkisee jiraachuun himame. Namoota manneen duraa gubate Continue reading

Anaa Baabboo Gambeel Godina Wallaggaa Ummataa fi Humna Waraana Wayyaanee Jidduu Walitti Bu’iinsi Jiraachuun Beekame.

Aside

Bitootessa 28,2017 /Godina Wallaggaa  Anaa Baaboo Gambeel Keessaattii humni waraana Wayyannee uumataa nagaa gooluu irraan kan ka’e ummanni naannichaa wal gurmeessuun waraanni jiraattoota nagaatti roorrisu akka naannicha gadhiisee bahu yoo gaafatan illee ummata reebuu fi doorsisuun waan itti fufeef jecha gartuun komaandi poostii jedhamu  mormii dhageessisuuf jettu jechuun uummata ba’aaf galla dhowwa jiru.. Magaalaan Baaboo moraa Leenjii warrannaa fakkataa yeroo amma kana uummanii deeme galuuf soda keessa jira…dhimaa kana irraattii Baaboodha nama dubbisunu qaban. Continue reading

Godina Wallaggaa Magaalaa Najjii Keessatti Diddaan Barattoota Oromoo Itti Fufe.

Aside

Guyyaa kaleessaa 272017 G/W/Liixaa magaalaa Naajjoottii bartonnii mana barumsaa qopha’insaa Naajjoo Mormii yeroo jalqabanittii humnaa warannaa wayyanneen bitina’anii bartoottii hedduun gara lagaattii baqatanii turan haalumaa kanan bartoottii hedduun guyyaa kalleessa qabamanii mana hiidhaattii geessuun aduu keessa ka’iini reebichaa hammaan irraattii rawwachaa jira. Maatiin bartootaas ta’ee namnnii kammiyyuu hiidhamtoota dubbisuu hin danda’u. Continue reading

SBO Bitootessa 29,2017. Oduu, H/Dn ABO J/Daawud Ibsaa Giddu Gala Mooraa Leenjii ABOtti argamuun miseensota WBOf haasaa godhan. Kana irratti gabaasa addaa qabna; kutaa 4ffaan gaaffii fi deebii Art.Tafarii Makonnin itti fufa. Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Aside

UNPO caught up with Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front,

Aside

UNPO caught up with Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front, one of our speakers at our conference “Women’s Inferno in #Ethiopia” co-organised with the People’s Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) and hosted by Liliana Rodrigues MEP (S&D). Mr Geleta highlights his great concern for #women‘s rights in #Ethiopia, as they are the first victims when conflict strikes.

If you missed it look back at our live streaming here: bit.ly/2nS3LJc
The conference declaration: bit.ly/2nCkp24
The conference programme: bit.ly/2mQuxzM
Statement by UNPO General Secretary: bit.ly/2nkxiNo

Godina wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee Fi Naannoo ishee keessatti waraanni mootummaa abbaa irree Wayyaanee uummata magaalichaa hiraarsaa akka jirutu ibsame.

Aside

Bitootessa 26,2017
Mootummaan sirna shiftummaa fi saamichaan hundeen ishee walitti coccoramuun bixxilamte sirni wayyaanee yeroo ammaa guutummaa magaalaa Naqamtee keessa waraana ishee facaasuudhaan uummata bahaa f gala dhorkaa akka jirtullee maddeen gabaasaa jiru.
Addattimmoo wayyaaneen yeroo ammaa waan qabduu fi gad lakkistu wallaaluudhaan uummata magaalichaa nagaan karaarra deemu qabdee ukkaamsuu fi reebuu irratti akka argamtu himame.
Gochi diinummaa kun kutaa magaalaa Naqamtee keessaa Adda durummaan Bakka addaa Muka Haraaraa/Boordii bakka jedhamuu fi Naannoo dargeettii ilmaan oromoo galgala galgala karaarraa qabamuun reebamaa akka jiran maddeen dabaluun gabaasaa jiran.
.
Torban kana keessa waraanni wayyaanee kunneen guyyaa sanbata duraa fi sanbata guddaa guutummaa magaalaa Naqamtee dhuunffachuudhaan uummata bahaaf gala dhorkaa jiraachuunis gabaafame.
Irra caalaattimmoo waraanni sirna wayyaanee kunneen shakkii addaa naannoo boordii fi naannoo Mana barumsaa qophaa’ina Naqaqteetii waan qabaniif naannoo sana irra caalaatti dhuunfatanii akka jiranillee maddeen keenya gootowwan qeerroo leeqaa irraa nu qaqqaban ibsanii jiru. Continue reading

Opening remark of Dr. Shigut Geleta, Oromo Liberation Front, on a conference entitled ‘Women’s Inferno in Ethiopia’ held at European Parliament on 22 March 2017

Aside

Video: <https://www.facebook.com/UNPOintl/?fref=ts&gt; bit.ly/2nS3LJc

Excellency Ms. Liliana Rodrigues (S&D), MEP and chairperson,

Your excellences Members of the European Parliament, Dear participants, Ladies and Gentlemen,

I would like to thanks the office of the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) and the office of her Excellency Mrs. Liliana Rodrigues (S&D), MEP for Organizing this Conference.

I am honored for having an opportunity to give remarks on the present oppression and gross human rights violations committed by Ethiopian government on all peoples in Ethiopia on behalf of Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD). PAFD is a democratic alliance that was established in October 2015 to unite the efforts of five major organizations that represent the aspirations of more than 67% of the nations in Ethiopia. The Alliance intends to transform the current Empire of Ethiopia into free, democratic communities of nations who coexist peacefully, in freely chosen systems of governance.

Ladies and Gentlemen, Continue reading

BADHAADHAA DHAQQABAA WAARIYOO’-Ogeessa Seeraa fi barsiisaa

Aside

Maqaansaa Badhaadhaa Dhaqqabaa Waariyoo jedhama. Biyya Oromiyaa godina Arsii Lixaa Shaashamannee Ganda Kuyaaraa jedhamtuuttii dhalatee guddate. Dargaggoo ogummaa lama gonfatedha; Ogummaa herregaa/Mathematics fi Seeraa/Law ti. Barumsa Herregaa barsiisuun dhaloota qubee nama qaraa turedha. Manneen barnootaa naannoo Finfinnee marsanii jiran hedduu barsiiseera. Erga barnoota seeraa Yunivarsiitii Finfinnee seenuun abratee boodammoo ogummaa seeraa gadi fageenyaan leenji’eera. Abbaa murtii Godina Baalee ta’eemagaalaa Roobee keessa hojjetaa tureera. Continue reading

Amnestii Internaashinaal Waa’ee Mirga Dhala-namaa Oromoo Irratti Kolombiyaa Yunivarsitii Keessatti Kora Qopheesse

Aside

Godina Wallaggaa Magaalaa Naqamtee Keessatti Barattootaaf Tiliila Isinii Kennina Jechuun Barattooti Hedduun Summaawanii Hosptala Galaa Jiru

Aside

Bitootessa 24,2017 ,Godina wallagga bahaa magaalaa Naqamteetti  garboomfataan Wayyaanee  TPLF posticha talaalliiti jechuun mana barnootaarra deemee kan liqimsiiseen barattoonni hedduun miidhamuun faarfame. Bitootessa 24 bara 2017 manneen barnoota kanneen akka mana barumsaa

  1. Calalaqiii,
  2. Kibba Waachaa,
  3. Abdii Lammii,

Sun Shine fii kanneen biroo keessatti barattoonni hedduun posticha kana erga liquidation booda gaggabuun
ambulaansiin gara hospitaala naqamteetti guuramaa jiru.