Godina Arsii Bakkoota Gara Garaa Keessatti Diddaan Ummataa Jabinaa Itti Fufe,Waraanni Agaazii(TPLF)s Ummata Nagaa Goolaa Jira.

Fulbaana 27,2016,Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa siree keessatti Qeerron Daandii cufee Wallee warraaqsaa Eebisaa Adunyaatin garmaamaa jira.

Kanuma waliin Arsii aanaa Diksiis Hamdaa magaalaa Diksiis keessatti kaabinootni OPDO ummata dararaa turan ammas gocha isaanii kana kan durii caalatti cichanii dalagaa jiraachuu fi miseensota ABO fi OPDO jechuun addaan baasanii namoota miseensota ABO ti jedhanii shakkan hiisisaa fi reebsisaa jiran maqaan isaanii akka armaan yeroo ta’u maqaan isaanii :-

 1. Muhaammad Qotichaa itti gaafatamaa dhimma nageenya aanaa
 2. Inispeektar Tashoomaa Mangistee
 3. Biraanuu Adaree itti gaafatamaa milishaa aanaa
 4. Bulbulee Muhaammad Bulchaa ganda 01Ta’uun beekamee jira.

Gama biroon achuma Godina Arsii lixaa aanaa Shaallaa gandoota ollaa magaalaa Shaallaa keessatti komaandoon ummata isaan dheefa daggalatti gale isintuu shiftaa bosonatti nurratti sooraa jira jechuun reebicha hamaa ummata nagayaa irraan gayaa jiru.ummanni magaalaa Shaallaa fi gandoota baadiyyaa jeeqama hamaa keessa jirra waan.ABO hin deggeriina jechuun kan ummata biyyattii shororkeessaa jiru sirna abbaa irree loltoota TPLF dha.

Arsii lixaa aanaalee Shaashamannee fi Shaallaa jiddutti kan argamu gaara Harree keessatti waraanni Agaazii ummatarraa hidhannoo hiikaa jedhamanii bobbaafaman tarkaanfii ummanni irratti fudhateen waraanni agaazii lama ummataan reebamanii galaafatamuun beekame. Continue reading

SBO Fulbaana 28,2016. Oduu, Haala Godina Kibba-bahaa irratti gaaffii fi deebii miseensa G/S ABO Jaal.Dachaas Roobaa waliin godhame kutaa xumuraa fi dhaggeeffatamuu kan qabu, akkasumas Irreecha 2016 Torontoo Kanadatti dhiheenya kabajame irratti gabaasa qindaa’ee fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Ilmaan Oromoo Affaar Keessatti Hidhamanii Turan Keessaa Namni Kudhan Fulbaana 26,2016 Mana Murtii Massalamiya Finfinnee Irratti Dhihaatan.

Fulbaana 27,2016 Finfinnee

because-i-am-oromoHimatamtoonni Sabboontoti ilmaan Oromoo kudhan(10) ammas guyyaan beellamaa irratti gaafatame! Himatamtoonni kun hirira guddicha Fifinnee Hagayya 6 bara 2016 irratti kan qabamanii fi gidirsaa Awaash booda, namoota 45 ta’anii kan hambisaman yeroo ta’an,yeroo ammaa kana “hiriira dirqama mootummaa beeksisuu dhabuu” ba’an maqaa jedhuun himatamanii beellama isaanii irratti guyyaa kaleessaa jechuun Fulbaana 26/2016 dhiyaatanii turan. Himatamtoonni kun, gartuudhaan kan mana murtii Massaallamiyaa jedhamutti himatamanii fi baay’inaan saddet yeroo ta’an, mana murtiitti dhiyaatanii hojjettoonni mootummaa hojiirraa dhorkamanii jiranii fi karaa seeraa alaa daangeffaman mana murtichaa mana hidhaa fi to’annaa keessa turuu keenyaaf waraqaa raga nuuf barreessaa hojiitti akka deebinuuf” jedhanii yeroo gaafatan Abbaan Murtii Andargachoo Jimaa jedhamu, waraqaa kana isaanii barreessuf,akkasumas bilbila isaanii Komishiniin poolisii Finfinnee irraa saame ajajee deebisiisuuf illee homaa aangoo akka hin qabne dubbachuun gaaffii isaaniitiif wajjiricha poolisii Addis Katamaa akka gaafatan ajaje.

Himatamtoonni kun,qabeenyaa isaanii irraa saamame qarshii, uffataa fi kophee akkasumas bilbila isaaniitiif, Waajjira Poolisii Addis Katamaa yeroo gaafatanitti waajjirri poolisii sun “bilbillikoo naaf haa deebi’u jedheetii waraqaa iyyannoo galfadhu” jedhamuun qabenyaa isaanii galmaa’ee irraa fudhatame akka iyyataan fudhatan jechuun hojii qaanessaa akkasii waajjirri poolisii sun hattuu gurmeessee ilmaan Oromoo hachisiisuu irra darbee saalfii wallaaluu fi lammiileetti qoosuun isaa beekameera Himatamtoonni kun ammas gaafa 6/10/2016tti kan beellaman yeroo ta’u, himatamtoonni kun:-

 1. Dirribaa Koorsaa Maammaa…. B/saa
 2. Eebbisaa Bal’inaa Qana’aa…. B/saa
 3. Baay’isaa Magarsaa …. H/mootummaa
 4. Taagal Daaqaa Waggaarii …H/mootummaa
 5. Magarsaa Baqqalaa … H/dhuunfaa
 6. Yaadataa Biraanuu….. Gaazexeessaa
 7. Mo’iibuli Misgaanuu…. Barataa
 8. Joonsee Ayyaanaa …..Gaazexeessaa jedhamu.Hidhaafi ajjeechaan qabsoo Uummata Oromoo duubatti hin deebisu.

U.S. CONCERN OVER ETHIOPIA

FILE – U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield.

FILE – U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield.

(VOA News) — The United States is very concerned over the situation in Ethiopia, particularly the instability in the Oromia and Amhara regions.

The United States is very concerned over the situation in Ethiopia, particularly the instability in the Oromia and Amhara regions, Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield said in an interview. Speaking in New York on the sidelines of the UN General Assembly meeting, Assistant Secretary Thomas-Greenfield called the response by the government to protests an “intense and somewhat harsh crackdown:”

“We have had discussions with the Ethiopian government encouraging that they have dialogue, and that they open the possibly for press freedom, civil society’s ability to function, and that many of the people who have been put in jail be released.”

In Oromia anti-government protests began in November 2015, and they have also occurred in the northern Amhara region.

Assistant Secretary Thomas-Greenfield said the United States believes that the situation in the country could deteriorate and that the Ethiopian government is aware of that possibility as well.

“We’ve met with Prime Minister Hailemariam [Desalegn] in New York, and we have encouraged him to look at how the government is addressing this situation.”

“We think,” she said, “it could get worse if it’s not addressed – sooner rather than later.”

Magaalaa Naqamtee Keessatti Sirni Gaggeessaa Dargaggoo Ifaa Addisuu Kan Kaleessa Lubbuun Dabartee Haala Onnataan Xumurame

Fulbaana 26,2016

Dargaaggoo Ifaa Adisuu

Dargaaggoo Ifaa Adisuu

Dargaggoo Ifaa Addisuu badii tokkoon alatti qabsaa’ota Qeerroo Bilisummaa gidduutii ajjeechaa gara jabinaan qaamonni TPLF lubbuu kan baasan ta’ullee awwaalcha gootaa argatee jira.

Dargaggoo kun Nama umurii isaa keessatti Waayyaaneef buchulloota ishee hudhee qabaa ture yoo ta’u du’a gara jabinaatiin Jaallan waliin qabsaa’aa ture cinaa lubbuun darbullee;Awwaalchi Ifaa uummata kumaan lakkaahamuun kan gaggeeffame yoo ta’u,dhaadannoowwaan ciccimoof okkora jabaadhaan gaggeessan godhameefii jira.

Duuti dargaggoo kanaa uummata magaalaa Naqamtee hedduu kan aarsee finiinse yoo ta’u yeroo dhiyoo gidduutti gumaa Ifaa akkaa baafatan walii dhaadannoo isaanii har’aan ibsataniiru.

Kanuma sababeeffachuun humnoonnoonni mootummaa hidhannoo guutuudhaan magaalaattii keessa lakkoofsaan olitti kan deddeebi’aa oolan yoo ta’u,guutummaan magaalaa Naqamtee qaamota hidhannoo guutuun socho’aniin kirkiraa ooltee jirti.

Dargaggoonni Oromoo Magaalaa Naqamtee Loltoota TPLFn Qabamanii Hiraarfamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

20160924152733Fulbaana 26,2016 Suuraan dargaggoo kanaan gadiitti argitan kun Maqaan isaa Abubakar Nuuree jedhama. Dhalatee kaninni guddates magaalaa Naqamtee keessaa naannoo Dargee bakka jedhamu yoo ta’u sababii Oromoo ta’e duwwaaf  magaalaa Naqamtee keessaa hojii isaa idilee hojjechaa utuu jiru poolisoonni Oromiyaan TPLF f ergamanii fi deeninnatiidhaan qabamee erga qabameen boodas reebamaa fi lafarra harkifamaa bakka hojiisaatii butamee achi buuteen isaa dhabamee jira.
Dargaggoon Abubakar nuuree nama Oromummaasaatti boonuu fi Oromummaasaaf jedhees nama dii aaf hin jilbeenffanne akka ta’e jiraattonni naanno sanaa eeruu nuuf kennanii jiru. Dargaggoon kun hiriyyoota isaa heedduu waliin butamee akka dhabamees jiraattonni magaalaa naqamtee nuti dubbisne tokko tokko nuuf eeranii jiru.
Kanneen dargaggoo Abubakar waliin magaalaa Naqamtee keessaa achibuuteen isaanii dhabames:

Dargaggoo Amaanu’eel Beekkataa. Dargaggoon kunis dhalatee kaninni guddate magaalaa Naqamtee keessaa naannoo kutaa magaalaa jiituu mana barumsaa qophaayinaa Naqamtee cinatti kan argamuudha.

Dargaaggoo Ifaa Adisuu

Dargaaggoo Ifaa Adisuu 

Dargaggoo Hundee fi dargaggoonni heedduun maqaansaanii ammaaf hin beekamnes Oromoo sababa ta’an duwwaaf  magaalaa Naqamtee keessaa butamanii dhabamaa akka jiran Maddeen keenya magaalaa Naqamtee irraa nu qaqqaban ifa godhanii jiru.

Eda galgala jiraataa naannoo Boordii irratti tarkaanfii gara jabinaa diinni fudhattullee maatiif hiriyoonnisaa qabsoo Ifaa Addisuun belbessaa ture
du’e lafa qabsiisuuf muranno guddaadhaan waadaa seenanii jiru Addatti haati Ifaa sa’aatii hospitaalaa baasanii ilma isaanii reeffa mana galchuuf jedhanitti bohichaa watwaatnaa ulfaataa keessa seenanii hanga maraatanif konkolaataan rukutuuf ka’utti kan gahan ta’ullee dhaadannoo “mucaako diinni si nyaatee” ,jechuun aariif dhikkifata isaanii ibsataa turaniiru.

cropped-qeerroo-edit.jpg

Beeksisa

Barattooti Oromoo  guutummaa  Oromiyaa keessaa yeroo ammaa barnootaaf qophaawaa jiran marti yeroo mana barnootaatti deebi’an sadarkaa duraatti diddaa sirna TPLF f qaban waan ittiin muldhisan keessaa  wanneen lama lagatuuni:-

 1. Faaruu Alaabaa OPDO(TPLF) kan naannoo Oromiyaa gutummaatti hin faarfatamu.
 2. Barnoonni civics(lammummaa) Biyyattii keessatti hojii irra oolaa waan hin jirref hin baratamu.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Fulbaana 24,2016

Guutoo Giddaa Magaalaa Ukkee Barsiisonni Leenjii Dabbalootaa TPLF Dura Dhaabbachuun Haala Boonsaan Xumuran

Fulbaana 24,2016
Godina Wallagga bahaa Aanaa Guutoo giddaa Magaalaa Ukkeetti Leenjiin barsiisotaa kan torban lamaaf ture har’a Barsiisonni keenya
injifannoodhaan Xumuraniiru…Guyyaa walga’iin kun eegale irraa kaasuun barsiisonni mana barumsaa ukkee sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa
Mootummaa nama nyaata kana hadheeffatanii mormuudhaan Mujula kana hin dubbifnu jechuun harkatti didanii Mormii bifa callisuutiin
Xumuraniiru. Haalli kun waan garaa isaan gubeef Sabboona Barsiisaa Akkawaaq Jalduu kan jedhamuun Gaaffii qabdaa, hindubbattuu jedhanii
gaafannaan Sababan Dubbadheefan Xoollayitti hidhame jedhee deebiseef..

Waldaan Guutuu Wangeela Magaalaa Naqamtee Loltoota Wayyaanee TPLFn Goolamaa Jirti,Tajaajiltooti Waldichaas Hidhamanii Jiru.

Fulbaana 24,2016/ Warraakasa biyyoolessaa baatii 11 Oliif akka abidda saafaatti finiinaa tureen kan rifate mootummaan garboonffataau murna bicuu Wayyaanee aangoo isaatti fayyadamuun ilmaan oromoo sabboontota ta’aniifi tajaajiltoota wangeelaan maaliif uummataaf kadhattu jechuun magaalaa Naqamtee keessaa jumlaan mana adabaatti guuraa jira.
Haaluma kanaan  mootummaan  abbaa irree(TPLF) yakka isaa  ajeechaa fi doorsisni inni ummaata biyyaatirraan gahaa ture itti xinnaannaan amma immoo abbooti amaantii sabaaf kadhataan akkasumas uummata isaaniif kan  quqqamaan yakka tokko malee mana  adabaatti guuraa jira.
Hanga ammaattis tajaajiltoonni waldaa guutuu wangeelaa kan  magaalaa Naqamtee keessa jiran keessaa namoonni heedduun hidhamaa jiru.
Teessoon waldaa guutuu wangeelichaa kan inni keessatti argamus 07 keessa yemmuu ta’u namni tajaajiltoota wangeelaa kanarratti yakka duguuggaa sanyummaa raawwachaa jirus nama maqaansaa Fiqaaduu Takilee jedhamuudha.
Yakkamaan kun Waldaa guutuu wangeelaa keessaa nama tajaajilamuuf deeme fakkaachuun tajaajiltoota kanaan Yaa waaqayyo mootummaa kana nurraa buqqisi jechuun kadhattan jedhee mana hidhaatti guursisaa akka jirus baramee jira.
Bifuma walfakkaatuunis yakkamaan Fiqaaduu Takilee jedhamu kun tajaajiltoota kanaan maqaa meeshaa waraanaa guutummaa magaalaa naqamtee keessatti dhukaafamaa jiru isintu maallaqa walitti qabee bitaa jira maqaa jedhuun tajaajiltoota kana mana hidhaatti guursisaa jira.
Kanumaan wal qabatees tajaajiltoonni maqaan isaanii kanaa gaditti eerame mana hidhaatti kanneen gidduuma kana qabamanii jiran keessaa:

 1. Zerihuun Imiru hojiin isaa tajaajilaa guutuu wangeelaa magaalaa Naqamtee.
 2. Kennsaa Alemuu hojiinsaa tajaajilaa guutuu wangeelaa.
 3. Fayyisaa Tashomee hojiin isaa tajaajilaa guutuu wangeelaa.
 4. Kennasaa Darajee Hojiinsaa tajaajilaa guutuu wangeelaa

Sagantaan Dirmannaa Xumura Gabrummaa Konyaa ABO Washington, DC Ful. 11, 2016ti Geggeeffame Milkiidhaan Xumurame.

http://www.Ayyaantuu.net Walgahii Konyaan ABO Washington DC mata duree Dirmannaa Xumura Gabrummaa jedhuun Dilbata Fulbaana 11, 2016 waame bakka sabboontoti Oromoo fi miseensoti ABO naannoo Washington, DC, Maryland fi Virginia heedduunii fi hooggantooti Olaanoo ABO argamanitti haala onnachiisaa fi hamileen guutameen geggeeffameera.

abo-5Sagantaan WBO fi ummata Oromoo humneessu xiyyeeffate kun yaadannoo gootota Oromoo Bilisummaa Oromootiif wareegamaniitiin kana calqabame yoo tahu itti aansuudhaan eebbi manguddotaa fi faaaruun alaabaa wal-duraa duubaan taasifameera. Continue reading

Godina Wallaggaa Magaalota Qassoo,Moxee fi Yaamaa Hagaloo Jedhamu Keessatti Diddaan Sirna TPLF Itti Fufee Jira.

Fulbaana 21,2016 Godina Wallaggaa Bahaa Magaalaa Qassoo naannawaa mana barnoota sadarkaa lammaffaatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo erga fannisanii booda, magaalicha guyya gabaa roobii waldaldalaa oolee wajjin ta’uun hanga halkan kanaatti mormii jabaa geggeessaa jiru.

Achuma Magaalaa Aanichaa Magaalaa Moxee irraa humnk waraanaa bakkichatti sochoosamaa fi tarkaanfii fudhachuu akka qaban ajjeechaa
ilmaan Oromoo irratti raawwachuuf tiki aanaa Waamaa Hagaloo Obbo Girmaa Gurmeessaa fi Tasfaayee Bantii akkasumas namni yeroo hedduu
uummatatti roorrisuun beekamu kaabineen tikaa Wayyaanee Takkaalliny Lammaa jedhama irratti walii galanii waraanni dhiiga uummata nagaa
akka lolaasuuf irratti walii galuu isaanii fi konkolaataan dhaqanii akka uummata goolan waajjira keessattiwal dhabuu. isaaniillee odeessi
waajjiricha keessaa ba’e dabalee addeessee jira.

Continue reading

Fulbaana 20/2016  Wayyaanee TPLF  Aangawoota OPDO YAKKA ol-aanaa   ummata Oromoo irratti rawwachaafi raawwachiisaa turan  aangoo ırraa arii’uun yakkamaa biraa bakka buusan.

Uummatni Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, jaarmiyaaleen qabsoo Bilisummaa Oromoo, fi hayyootni fi beektootnı Oromoo sirni abbaa irree hundeen uummata keenyaa fi biyya keenyaarra buqqa’ee uummatni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuufi walabummaa isaa deeffachuuf  qabsoo hadhooftuu gaggeessee wareegama qaalii kanfalaa jira malee jijjirama haromsa aangoo abbootii irree Wayyaanee OPDOf qabsa’a miti. OPDOn duras hardhas, borus aangoo ittin uummata Oromoo ficisiisuufi ulee harka mirgaa diinati malee uummata Oromoo bakka hin butuu, uummatni Oromoos OPDO jalatti akka bulaa hin jirree alaabaa OPDO gubee, waajji ishee irraatti duuguufi barbadeessuun itti argisiseera, kanaan booda aangawaan OPDO kamuu maqaa uummatan bakka bu’a jettuun Oromıyaa keessa socho’uu dhaabuu qabdi, uummatni Oromoo OPDO of irraa dhaabuuf of irrattii fi dargaggoota Qeerroo isaa irratti abdata.Kanaafuu  kanaan booda Oduun OPDOn bifa kamiinuu Odeessituu uummata Oromoo hin ilaallatu, OPDOn kan Uummata Oromoo miti, jijjiramni kabeebsaa fi itti fakkeessii  abbootii irreef gurraa hin qabnu!!  Diramaan OPDO kan arman gadii kana!!

1.Muktaar Kadir Bakki dhaloota isaa Godina Jimmaa Aanaa Shabee Somboo kan ta’eefi Presidentii OPDO ta’uun  Nama Uummata Oromoo irratti Waraanni Yeroo Labsamu, Waraana daa’imman, Dubartii ulfaa, Manguddootaa fi dargaggoota qaroo hawaasaa dhukaasee ajjeesaa jiru mediatti bahee kan galateeffachaa turefi waraana uummata keenyarratti labsuu keessatti qooda guddaa kan qabu  OPDO’n Aangoo irraa arii’uun ibsamaa jira!!

2. Asteer Maammoo Bakki dhalootaa GO/I/Abbaa Booraa Aanaa Gachii kan turtee fi  hiddi dhaloota ishee Oromoo hin taanee qubattoota irraa kan dhalatte fi Mınisteraa Sivil Servisii fi itti aantuu itti gaafatamtuu OPDO kan taatee fi yakkaa suukkaneessaa uummata Oromoo irraatti rawwatamuu sadarkaa hojjettootaa hanga uummataatti duguugınsa sanyii gaggeeffamaa jiru keessa harka guddaa kan qabduu aangoo OPDO irraa arii’atamte,

3.Lammaa Magarsaa Iafa-yaa’iin Caffee OPDO ergama diinummaa rawwatamaa jiru keessa kanneen qooda guddaa qaban, utuu arganii fi ilaalanii yeroo dubartiin ulfaa duutuu,daa’imni wareegamtu, manguddoon Gannaa 80 olii fi dargaggootni qaroo hawaasaa yeroo wareegaman ijaafi gurra cuqqallaachaa kanneen turanii fi yakkicha keessa warra harka qaban keessa tokko kan ta’ee angawaa Hogganaa OPDO ta’uun OPDOn Muuddattee jirti.

4. Warqinaa Gabayyoo gaafatamaan poolisii Federaalaa duraanii kan turee fi dhalootaan Oromoo kan hin taane fi yakka ulfaataa Uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru keessa harka guddaa kan qabuu itti aanaa hoogganaa OPDO godhachuun OPDOn filattee jirti. Garuu uummataa Oromoo biyyaa keessa fi biyyoota garaagaraa jiran bakka hin bu’an. Oromoon waraanaan wal dura dhaabbachaa jira, hanga mirga isaa kabachiifatee bilisummaa isaa fi walabummaa isaa gonfatutti qabsoo isaa finiinsuun wareegamaa caaluu baasee of kabachiisuuf qophiidha!!

Godina Gujii keessatti Qeerroon Bilisummaa  waraqaa waamichaa facaasaa jira.

01Fulbaana 20,2016  Qeerroon Bilisummaa godina Guji Bahaattii aanaa Gooroo magaala Harqalloo keessatti waraqaa dhaadannoo fi qabsoon Oromoo fuuula duratti akka tarkaanfatuuf sochii uummatichaa kan jabeessu of kessaa qabu bottimfamee jira. 02

Waraqaaleen heddumminaan facaan fuula lama qabu kunis asiin hiine jirra. Uummanni Oromoo yeroo kanas waan isa baasu hubatee diinaa fi hidhataa kan diinaa kan qaban akkasumas investeroota Wayyaanee qabeenyaa isaanii Oromiyaa keesaa jiru irratti tarkaanfii fudhatuu fi lagannaaf of qopheessuun waamicha garagaraa waliif gochaa jiraachun yeroo kana haalaan kan hubatamee jiruudha. haatahu malee diinni sochii abbaa qabsoo oromoo wayita kanaa Qeerroo Bilisummaatti kan nahee fi sodaa keessatti kufee jiruun tarkaanfiin diinni uummata keenyarratti aggaamee jiru gara laafina malee gocha suukkanneessaa fudhataa jiraatuun gabaasonni garagaraa ibsu.

Qeerroon Oromiyaa keessatti wayita kana FXG kan jabeessu kutannoodhaan galmaan gahuuf itti cicheetu jira. kanumaanis waamicha FXG fiixaan bahiinsa itti gochuuf waraqaan Qeerroo magaalotaa fi baadiyaalee Oromiyaa keessatti faca’aa jira. Continue reading

Haxxummaa fi Malaamaltummaa Mootota Habashaa

Damee Boruu Irraa

barruuHaayile Selaaseen Mo’aa Lenca Yihuundaa Mootii moototaa kan Waaqayyon muude godhee of dhiyeessaa ture. Haxxummaa kana keessaa  bu’ura dubbii guddaa lamatu jira. Inni duraa kan Waaqayyo muude namni xuqquu hin danda’u yaada jedhuuf kan xiyyeefatame dha. Inni  lamaffaa  Lunca Yihuudaa yaroo jedhu an isin keessaa iyyuu hin dhalanne, isin bituuf ergamaa Waaqayyoo waanan taheef  na sodaachuu fi na kabajuu qabduu dha. Kunis uummata bitaa jiru irratti humna aangoo akka kennuuf kan tilmaame dha .  Kana irratti Haayile Selaaseen ofumaanuu  an jedhee  of hin waamu. Yaroo hundaa nuyi jedhee of waama.  Maal jechuu isaati? Tokkoo isa inni lamaffaa eenyuu?  Waaqa isa muude jechuu isaati laata? Jechi isaa kun mala guddaa of keessaa akka qabu ni agarra.Mootonni Habashaa haxxummaa fi malaamaltummaan akkataa itti uummata cabsuu fi bituu danda’an wal duraa booda wal irraa barachaa, wal dhaalaa amma guyyaa har’aa gahanii jiru. Malaamaltummaan tokkoof hojjete isa biraa hin hojjetu. Inni  Itti aanu immoo haxxumaa biraan as bahuu qaba. Continue reading

Who is Pathogen?

By Dr. Baro Keno Deressa

Mr. Getachew Reda (spokesperson of TPLF government)

Mr. Getachew Reda (spokesperson of TPLF government)

In medical terminology: Pathogen is an agent causing disease orillness to its host. Pathogens are mostlymicroscopic, such asbacteria, viruses,protozoa, and fungi.

Today i am going to talk about the macroscopic pathogen of the humanity TPLF government. I said this because of my profound belief that, the TPLF government and their leaders  are very much aware of the real situation in Oromia which is quite different from what they were trying to portray to the Ethiopian empire nations and international community. Before i am going to enter to my main point i would like to quote the universal declaration of humanity.

Declaration on a shared humanity:

 • Human being are born equal and that they all share hopes and aspirations, paths of fulfillment, paths of suffering, and dreams within a common journey as human beings.
 • Human beings share the freedom to follow particular paths of life within the rights and obligations shared by all and contributing to the common good of humanity.

Continue reading

%d bloggers like this: