Hawaasa Oromoo Hundaaf- Boordii Deeggarsa Qeerroo Idila Addunyaa Irraa

Qeerroo interHawaasa Oromoo Hundaaf

Akkuma beekamu Qeerroon Bilisummaa Oromiyaa keessatti mirga uummata Oromoo fi walbummaa Oromiyaa kabachisiisuuf mootummaa abbaa irree biyya bulchu waliin qabsoo hadhooftuu gaggeessaa jira. Qabsoo kana keessattis lammiiwwan keenya hedduun lubbuu isaanii bakka bu’umsa hin qabne dhabaniiru, qaamaas hir’ataniiru akkasumas mana hidhaa keessatti dararaa dhala namaaf hin malle argaa jiru. Keessumattuu Fincilli Xumura Gabrummaa (FXG) Sadaasda 12, 2015 eegalee hanga ammaatti finiinee deemaa jiru fi lubbuuwwan qaqqaaliin kan itti wareegaman waggaa tokkoffaa isaa haala lamaan yaadachuun barbaachisaa dha.

  1. Uummata keenya sochii fincilaa kana keessatti lubbuun isaanii darbe, kan qaamaa hir’atanii fi kan mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa jiraniif gadda onnee Oromummaa irraa madde ibsuu
  2. Qabsoo adeemsa bu’i bahii hedduu keessa darbee sadarkaa amansiisaa irra ga’eef dhiyaachuu bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa kan nutty mul’iseef ammoo gammachuu keenya ibsuun barbaachisaa dha

Continue reading

SBO Onkoloolessa 19,2016. Oduu, Ijoo Dubbii ABO fi hiriira dhiheenyatti Washington DC.tti geggeeffamuuf jiru irratti gaaffii fi deebii Obbo Abraham Jarman miseensa boordii koree hoji geggeessituu hawaasa Oromoo Amerikaa Kaabaa waliin taasifamee fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Dhumaatiin Arsedee Dhuma Wayaanee Ti.

Damee Booruun

4-must-go1Mootumaa TPLF qomee demokraasii ufatee waggaa digdamii shan sirbaa baate Dhumaatiin Arsedee irraa molqee qullaa dhaabee jira. Dumaatiin ilmaan Oromoo ka mari’maan keenya waadu haa tahu malee dhuma aangoo Wayaanee tahuun isaa immoo jabina nuuf kenna. Onkololessa 2, 2016 kaase Wayaanee fi Uummatni Oromoo ifatti warra gumaa dhiigan duwwaa gargar bahuu danda’an tahee jira. Uummatni Oromoo haala keessa jiru kana keessaa kan bahuu danda’u injifannaan qofa tahuu murteefatee qabsoo hadhooftuutti akka seene kan hin hubanne jira hin fakkaatu.

Mootumaan TPLF tarkaanfii Uummatni Oromoo fudhachuu jalqabee kana waan sodaatteef labsii hattattamaa labsuuf dirqamtee jiri. Uummata Oromoof haalli kun injifannaa isa duraa ti. Biyyi Oromoo amma yoonaa humna waraanaan bulaa akka jiru eenyu jalaa iyyuu dhokataa miti. Waan haaraa itti tahu tokko illee hin jiru. Garuu Mootummaan kun maqaa demookraasiin biyya lafaa kadhatee akka lubbuu hin dheerefanne saaxila of baaftee jirti. Michoonni ishee warri kana dura badii Uummata Impaayera Itopiyaa maraa hoojjetamaa jiruu utuu arganii achi galgalanii gargaarsa itti hixatan hundi akka ofti qaana’aa isaanis saaxila baaftee jirti. Gargaarsi kam iyyuu mootummaa kana kufaatii irraa olshuu akka hin dandeenye eenyuufuu ifaa dha. Guyyaa  awwaalamtu xiqqoo  yoo achi buteef ni gaha. Mootummaan uummata bal’aa  lolee mo’e tokko seenaa biyya lafaa keessatti amma yoona hin argamne. Duuti Wayaanee kan wal nama gaafachiisu yoo qabaate guyyaa isaa qofa. Continue reading

Re articulating the Oromo liberation objective is not consensus building

By Rundassa Asheetee

oromorevolution-thefinalmarchforfreedomThe Diaspora Oromo confusions seem to change shape and color as the political situations in Oromia change from time to time.Years ago, many Oromos claimed the Ethiopian identity because being an Ethiopian had great benefit, at least conceptually. Now, instead of improving the Oromo interactions first, we’ve got people who are focused on less-obvious problems and flirt with Ethiopia only to create standoffish situation amongst the Oromians.  The truth is, sometimes we have a lot of trouble expressing ourselves or understand the process that will lead us to the right direction.It is clear that almost all of us seem to have this disability, not because we are mental retarded but because of the ambition each of us has to assume higher position in our society.  Nonetheless, the lack of taking the first step first will create obstacles at every turn and going to result in an embarrassing, unrewarding and frustrating situation.   The so called leadership conference organized in Atlanta can be effective if the intentions of the conference never put on the paper and posted for the enemy to read. Because the organizers of this conference wanted to get big attention, they wanted to exploit the political situation in Oromia to position themselves in what they think will morph into a transitional government of Ethiopia. However, such rush-rush attitude has already resulted in the reaction expressed by the Amharas while it may generate resentful situation between the Ethiopianist camp, groups such as;

  1. The OPDO
  2. The ODF
  3. MEDREK
  4. Oromo Federalist Party, etc.

 

Continue reading

Ololli Hogganoota fi Miseensota ABO irratti godhamaa jiru Qabsoo Oromoo fi Misensota Dhaabicha ni jabeessa malee hin laffisu.

Abdii Borii Irraa

Ethnic Oromos from Mogor town, West Shewa Zone, participating in the nationwide protest on August 6, 2016

Ethnic Oromos from Mogor town, West Shewa Zone, participating in the nationwide protest on August 6, 2016

Diinni baroota dheeradhaf milijena itti dhangalasee karaa bitamtootaa fi gantota qabsoo kana dhabamsiisuu ijibataa ture.Haa tahu malee dhabichis tahe hogganoti qabsicha cichoo tahan abdii osoo hin kutanne  qabsoo hidhatinnoo,Diplomasii siyasaa fi fincila uummataa walitti  qindessuun waregama qaqqalii kaffalaa fi injifatnoo gurgguddaa  galmeessaa turan fi jirus.

Yeroo dheeraa fi keessaa iyyuu ji’ota darban kana  olollii fi roorroon ABO fi qabsa’ota bilisummaa oromoo irratti godhama jiru kana, hogganootii fi miseensoti dhabichaa hojii  fi diina uummata oromoo fi oromiyaa irratti duula sanyii daguuggaa rawachaa jirutti qiyyafatanii ti malee kan akkasumatti callisanii ykn sodatanii  bira kutan namatti fakkachuu hin qabu. Continue reading

Magaala Arbaaminci Geedoon fincila itti fufee jira,

2016-10-10-04-06-07Onkoloolessa 16,2016/ Akkuma beekamu sochiin naannoo kibbaa jiru daran jabaa kan tahe mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachuudhaan FXG Oromiyaa keessatti
egalee jiru deggeruun fincila itti fufanii jiru.
Magaala Arbaaminci Geedoon fincila itti fufuudhaan waraqaa garagaraa dhaadannoo bittimsaa jiru waraqaan bittimsan fuula kana irratti kan argamuudha. Akkasuma sochiin paartilee mormitootaa kanneen akka SINEG walaghii addeemsisaa jiruun  ijoolleen oromoo miidhama guddaa keessa jiru waan taheef nuti ijoolleen sidaamaas boo’icha finncila ijoollee Oromoo bira dhaabbachuu qabna wayyaanee kana ofirraa arihuu qabna kanaaf sochiin keenya jabaatee itti fufuu akka qabu jechuun walgahii adeemsisaani jiru.
Kan malees Miseennif hoggantoonni paartii Madrek naannoo kibbaa hadiyyaatti argaman  mare taasisaniin ,obboleessi pro. Beyene Pheexroos Bezabih Pheexiross haala inni irra jiru mootummaan akka uummata beeksisuuf sochii godhaa jiraachuun dhaga’ame.  Dabalataanis Deengessuu daangaa irratti  bara 2000 aanaa Miidaa jala kan tuurte soqqeen  guraageef akka kaennamtu kan godhe mootummaa kana kanaaf amma deebihuu qaba jechuun sochiin fincilaa eegaleejira.
Naannoo Sidaamaa walumaa galatti sochii Qeerrroon Bilisummaa oromoo taasisaa jiru deggeruudhaan mootummaa wayyaanee sirna isaa ofirraa
barbadeessuuf sochii isaanii itt fufaniitu jiru.

Godina Arsii Aanaaleen Shan Bulchiinsa Wayyaanee Jalaa Bahuun Jaarsolii Biyyaan Bulaa Jiru.

4-must-go1Onkoloolessa 16,2016, Godina Arsii bahaa aanotni shan Aanaa Roobee Diida’aa Aanaa Balee gasgaar Aanaa Amiinyaa Aanaa suudee Aanaa Xannaa baadiyyaaf magaalaanis caasaa mootummaatin ala jaarsolii biyyaatin bulaa jiru Aanaa Roobee Magaalaa Roobee diida’aa keessatti namni maqaan isaa Saadiqoo Kiyaaroo Jedhamu manguddummaaf ummataaf mootummaa walitti araarsa jechuun ummataaf mootummaa jidduu deemee waan ummanni hin barbaanne dalaguurratti bobba’ee jira.

Aanuma kana keessatti basaastonniifi milishoonni ganda Jiddaa Roobee KAN Maqaan isaanii Baahmud Ahmad fi Bunee Amaan jedhaman FXG tibba kana naannawa sanatti godhamaa jirurratti ummanni meeshaa irraa hiikkatee ture. haata’u malee jarri kun ammas gocha isaanii itti fufuun waraana agaazii magaalaa keessaa yaasanii uf jalaan deemun dargaggoota guursisaa jiraachunis dhagayameera Daandii Adaamarraa Roobee Diida’aa deemu laggeen Roobe fi Moorxuxaa jedhamanitti riqichi isaa ummataan addaan citee tures akkasumatti jira Agaazii ilikopteran gadi fidaa jiru

InJifannoole Argamaniifi Tokkumma Uumata, Olola ABO, Qeerroo fi Qabsa’oota irratti Karaa EBC, TVO fi social Media Deemuu. Akkasumas Of eeggannoo Haala Yeroo waliin Taasifamu qabu irratti Turtii Magarsaa Waaqjiraa waliin Taasifame

Jaal Magarsaa Waaqjiraa miseensa Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi gartuu hoggana bu’ureessaa Jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo ( National Youth Movement for Freedom and Democracy)kan ta’e  sochii FDG seena qabeessa bara  2011 Qeerroon Bilisummaa taasisan keessatti Yuniverstiilee Oromiyaa fi Magaalota keessatti hogganummaa Warraaqsaa osoo kennuu harka loltoota Wayyaanee Agaazii galee  mana hidhaa Wayyaanee keessatti dararaa guddaa arguun waggootaaf dhimee lubbuu isaan kan bahee fi sana boodas qasootti makamuun gahee guddaa bahaa ture ykn jira.

Itti fufa Video kanaa barruu kanaa gadii tuqi argatta. Continue reading

cropped-qeerroo-edit.jpg

Declaring ‘State of Emergency’ will Only Facilitate the Demise of the Minority  TPLF Regime in Ethiopia

 Statement of the Central Leadership of Oromian Youth Movement (a.k.a. Qeerroo Bilisummaa)

It has now been a clear that the heroic sacrifices Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa has been making since its formation in 2011 has resulted in shortening the date of the freedom of the Oromo people and independence of our homeland Oromia. The current declaration of “State of Emergency” is a clear evidence that the TPLF led regime is crumbling and is existing in a state of hopelessness. Due to the bitter struggle of Oromian youth led by Qeerroo Bilisummaa, the minority Tigrean elite which has been boasting of its political superiority for a long time has started disintegrating and collapsing by the day. The heroism displayed by Qeerroo has been a nightmare to the TPLF leaders.

It is important to note that the declaration of the so called “State of Emergency” will only fuel our struggle. Qeerroo Bilisummaa would like to make it clear to all of our friends and enemies that the current desperate ‘declaration’ will never deter the struggle of Oromo people led by Qeerroo Bilisummaa. It will rather bolster our strength and fuel the struggle. Hereafter, any futile exercise made by the TPLF regime will only result in shortening the date of its demise. In its bitter struggle, Qeerroo Bilisummaa succeeded in stripping the mask of TPLF covered with lies and has shown its true color of dictatorship and racist nature to the entire world.  The current ‘declaration’ corroborates that the TPLF regime is shaky, that it is hated by the Oromo people and entire peoples of Ethiopia, that it doesn’t have the capacity to protect the peace and stability of the country, and that it does not have the trust and confidence of the people it supposedly govern. The date of the death of the TPLF regime is not far.  Continue reading

cropped-qeerroo-edit.jpg     

  “Ofiinuu Duutii Maaf Of Huuti?” – Labsi ‘Yeroo Atattamaa’  TPLF labsite Ilaalchisee Ibsa Hooggana Jiddu-galeesa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname

Wareeegamni Qerroon Bilisummaa Oromoo gootummaan gumaachaa as gahe ummata keenya guyyuu gara Bilisummaa isatti dhiheessaa jiraachuun dhugaa haalamuu hindandeenye dha. TPLFtti guyyaan dukkanawaa dhufuu isaaf labsi isheen mata duree ‘yeroo atattamaa’ jedhuun labsite kana caalaa ragaan guddaan hinjiru. Qabsoo hadhawaa Qeerroon Bilisummaa geggessaa jiruun gartuun yeroo dheeraaf olaantummaa siyaasaan of bokoksaa turte kun guyyaa irraa guyyaatti caccabuu,salphachuu fi diigamuu erga eegaltee bubbulteetti.  Gootummaan Qeerroon agarsiisaa jiru mootota TPLF guyyaa saafaa abjchisuu erga eegalee oolee buleera.  

Labsiin TPLF ummata keenya  irratti labiste kunis Qeerroo Bilisummaa Oromoo caalmaatti qabsichaaf hiriirsa malee tasa of-booda kan hindeebifne ta’uun isaa  firaafis ta’e diinaa ifa ta’uu qaba. Ammaan booda taattaaffiin TPLF gootu  marti yoo guyyaa du’a ishee gabaabse malee gonkumaa  bara angoo ishee dheeressuu hindanda’u.  Qeerroon Bilisummaa kafana soba TPLF bara dheeraaf marxifachaa turte sana irraa mulquun  bifa dhaloota ishee isa dhugaa, of-irrummaa siyaasaa fi dhiphummaa sanyiin guutame sana addunyaaf saaxileera.  Mootummaan ishee rommaa jiraachuu, ummata biratti jibbamtuu fi tuffatamtuu ta’uun ishee, akkasumas nagaa biyyattii eeguuf dandeettii fi amantaa gaha kan hinqabne ta’uu isheef labsii isheen baafatte kana caalaa ragaan hinjiru. Guyyaan isheen yeroo maayyiif angoo biyyatti irra fonqoltus fago hin ta’u.  Continue reading

Godina Shaggar Bahaa aanaa Fantaallee keessatti waraanni guddaan uummata Oromoo Karrayyuufi Wayyaanee jidduutti gaggeeffamaa jiru injifannoo Oromootiin ofdura tarkaanfataa jira.

Onkoloolessa 10,2016 ,Labsiin yeroo hatattamaa otoo hin labsamiin dura halkan eengaddaa waraana Wayyaanee ooraalii sagaliin bobba’e wajjiin waldura dhaabbatee, bifa haaraan jabaatee kan itti fufe waraanni kun, ganda Gidaaraa jedhamutti waraana Aga’aazii nama 6 galaafatee shan madeesse,

Guyyaa kaleessaasaa ammoo Ganda XUXXUUXXII jedhamtutti waraana oraalii 60, taankii 10fi elikooptara lamaan kan bobba’e gidduutti falmaa hadhaawaa gaggeesseen waraana diinaa 32 barbadeessee sadii jiraa booji’uun madoo konkolaataa ooraalii tokko hospitaala seensisee jiraachuun argameera.

Akka aadaa Oromootti eebba Abbaa Bokkuu gandaafi Qaalluu abbootii ayyaanaan waraana Oromoo Ayyaana Godaanaa Qumbiin eebbisanii waraana diinaa walgahanii abaaranii kan bobba’an yoo ta’u injifannoo guddaa galmeessuun humna diinaa kana bittinsanii of duuba dachaasuun addaateera. Continue reading

Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti.

log(Kan Bishaan Nayyataa Jiru Homacha Qabata)

(Ibsa ABO)Labsii yeroo hatattamaa mootummaa haala gara garaa irraa labsamuu danda’a. Mootummootni labsii hatattamaa wayta haalli addaa biyyaa fi ummata biyyaa irratti yaaddoo uumuu fi balaa dhaqqabsiisa jedhanii yaadan uumamutti labsan.  Labsiin akkanaa ummataa fi biyyaaf dhimmuun labsamu mootummoota dimokraarawaa jalatti mul’ata. Labsiin Hatattamaa Wayyaanee Onkololessa 9, 2016 garuu mootummaa fi ummatootaa Itopiyaa balaa irraa hambisuuf osoo hin taane Wayyaanee/TPLF kufaatii irraa lubbuu itti dheeressuuf qofa kan labsame dha

Mootummaan Wayyaanee/TPLF labsii yeroo hatattamaa Onkoloolessa 9, 2016  murtii mana marii ministorootaan dabarfame Manni Marii bakka bu’ootaa hin raggaafne karaa Muummicha Ministeraa Wayyaanee Dessalenyi H/Maariyaamiin labsamee jira. Labsiin yeroo hattattamaa kun kan isa jalqabaa miti. Bara 1992 labsa fakkaataa prezidaantii alasii Mallas Zeenaawiin lola labsameen lammiileen Oromoo bakkayyuutti ajjeefamaa fi hidhamaa turan. Sababa labsii kanaan manneen hidhaa akka Huursoo fi Dhidheessatti lammiileen Oromoo daa’imaa hanga jaarsaatti kumma kudhanoota hedduun hidhamuu irraa lubbuun namota hedduu mooraa hidhaa kana keessatti dabreera. Hedduun ilmaan Oromoo mooraa kana keessatti Wayyaaneen giddirfamuu irraa  qaamaan hir’atuu  har’ayyuu ummata Oromoon ni yaadata.

 

Continue reading

Oromoon Roorroo Alagaa of irraa ittisuuf Qabsoo akkaan jabaattuu yeroo inni itti geggeessu amma 

 Noolee Buttaatiin!

Guyyaa Har’aa 9/10/2016 giti bittuu fi murna waraana Agaaziitiin waggoota 25n guutuu Uummata keenya reebaa baate, dhoksaadhaan ji’oota ja’aa oliif humna waraana Agaazii command post jedhamuun uummata keenya irratti ajjeechaa deettii  ta’e raawwachaa ture guyyaa har’aa jechuun Onkoloolessa 9/2016 ifatti biyyattii impaayeraa kana guutuuyyuu “labsa hatattamaa emergency state ” keessa buusuun beekamaadha!

Murni kun maqaa labsii hatattamaa jedhuun,Oromiyaa irratti uummata nagaa gooluufi shororkeessuuf akeekee jira.Kaayyoon gita bittoota kanaa salphina,qaanii, tuffatamaafi afaan qawweetiin garboomfannaa Abisiyaanotaa yeroo lammaaffaaf Oromiyaa irratti qiyyaafate ta’uun beekamuu qaba! Continue reading

Ethiopia: The TPLF/EPRDF Government has declared an official state of emergency in the Oromia region

HRLHA Urgent Action

October 9, 2016

HRLHAThe Ethiopian Prime Minister Hailamariam Dessalegn has informed the public  through the state run TV that a six month state of emergency has been declared as of October 8, 2016 because “the current situation in the country posed a threat against the people of Ethiopia”

Prime Minister Hailemariam Dessalegn indicated in  his emergency declaration that the Council of  Ministers  declared the state of  emergency after they discussed the damage caused by protests across the country during the past week.

HRLHA reported in its “Ethiopia: The TPLF Hidden Agenda of Reducing the Oromo Population Must be Stopped” on April 17, 2016 that the Oromia regional State has fallen under the TPLF Security intelligence officer generals’ control when they removed the civil administration and declared unofficial martial law as of Febrary 26, 2016. The recent declaration is designed to legitimize the previuos military administration of TPLF government.

Background:

The protests in Oromia regional state, which have continued steadily  since November 2015,   escalated  on October 2, 2016 after many Oromo people were killed by the Agazi force  on the ground supported by helicopter gunships at the Irrecha Festival – which left reportedly at least  600 civilians dead and thousands  wounded.

 

Continue reading

Shawwisi Eeboo Ofirratti Ciniinaa Du’a.

Utubaa Leeqaan
Haalota biyya keenya Oromiyaa keessatti ta’aa jirru kanneen ijaan argaa jirru hanga nama maraachuutti iddoottis gammaachuun hanga humnaan ol ta’utti hariiroof tarsiimoo hawwasii keenya wal utubee hawwii waggaa dheeraa kan gama garaagaraatiin Tokkummaa jechaa waliif dhaamaa ture,kan utuu “Tokkummaan humna”jedhee utuu dheebuusaa lalabatuu dheebuun darbe,beela bilisummaa akka qabu utuu iyyee lallabuu kan dachee kanarraa godaanee,kan hawwiin kun hin dhugoomu uummanikoo Tokkoomuu dadhabe garbummaatti hafuusaati jechuun abdii of kutee qullaa buusee maraatee karaarraa “Bilisummaa,Walabummaa ,Birmaddummaa” jechaa waggoota dheeraaf karaarraa oolee bulee xinnaaf guddaan rakkoosaa utuu hin hubatin turee ittiin gubata kana dhamdhamaa jiru hedduutu jira.

Continue reading

%d bloggers like this: