FXG Qeerroo Jabaachuun Xurree Walquunamtii Wayyaanotaa Addaan Kutaa Jira.

qeerroo1Adoolessa 25,2016 Waraani Wayyaanee humna jabaa agaazii jedhamu sun uummata godina Arsii fi Harargee shororkeessuuf har’a konkolaataa hedduudhaan hiriiree daangaa irraas gara sanatti ergamaa jira. Harargeen Lixaa alaabaadhaan faayamtee jirti.  Uummanni xiqqaa fi guddaan Alaabaa ABO qabatee jira. Kaan hucuudhaan faayamee jira. Daandiin humna uummataan cufamaa jira.
Qeerroonis uummata godinaalee kanneen hunda qabatee bahee jira. Har’a akka Qeerroon gabaasaa jirutti Arsii lixaa fi Hararee Lixaatti FXG itti fufee waan jiruuf meeshaa gurguddaan konkolaataadhaan fe’amee gara godinaalee kanaatti guuramaa jira. uummannis Qeerroon sirba qabsoo fi dhaadannoo ABOn Abbaa Biyyaa Tahuu dhaadachaa jira.
Uummata irratti dhukaasni banamuuf jedha. Shawaa lixaa ona hedduutti bulchiinsi Wayyaanee diigamaa jira. injifannoo uummatichaan networkiin diinaa godina Shaggar  keessatti addaan cituu irraan caasaan mootummas gara FXGtti makamaa akka jiru gabaafamee jira.

Injifannoo Qeerroo Oromiyaa Godina kibbaa fi Bahaatti FXG har’a Adoolessa 26/2016 Oromiyaa godinoota kanatti:
–       Arsii Lixaa,
–       Arsii Bahaa
–       Harargee Lixaa
–       Harargee Bahaa
–       Gujii
–       Booranaa fi
–       Baaletti
Seenaa keessatti addatti kan yaadatamuu fi yeroo xumura sirna gabroonfataa mootummaa abbaa irreetti taasisuu injifannoo guddaa
galmeessee ooleera.  Guyyaa har’aa guyaa seena qabeessa tahee Qeerroo godinaalee kanaan kan yaadatamu FXG marsaa 8ffaa oromiyaa keessatti
itti fufee jiruun humna diinaa kumaatama guddaa fi meeshaalee gurguddaadhaan ijaarame dura harka qullaa dhaabbatuun har’a faajjii Alaabaa ABO olkaasee mul’isee jira. Uummanni bal’aan uummanni oromoo Oromiyaa Bilisa baasuun yeroo isaa amma jechuun murteeffatee ka’ee jira.  Guyyaa har’aa akka odeessa Qeerroo godinaalee kana irraa gabaasa taasiseen
–       Ammas tahu yoomillee mootummaa wayyaaneef hin bullu barbaachisaa yoo tahe seera ofiin bulla ykn sirna gadaatiin jedheera.
–       Mootummaa TPLF/OPDO waliin jiraachuun kana booda waan hin yaadamneedha. Mootummaan kun kana booda jaallatu kara nagaatin
oromiyaa gadhiisee deemuu jibbus tarkaanfii dhumaa qabnuun fonqolchinee biyyatti ishee galchina jechuun uummanni Oromoo murteeffatee ka’eera.
–       Karaa nagaatiin hidhamtoota keenya nuuf baasaa kan ajjeefame nuyyuu gumaa isaa ni baafannaa jedhee uummatni gaafateef deebiin hin kennamne murtoon uummata Oromoo FXG finiinsuu keessatti hidhamtoota manneen hidhaa hundarraa baasisuun Bilisummaas gonfachuuf murteeffatee ka’ee jira.
–       Qabeenyaan diinaa, alaabaan wayyaanee fi OPDO, waajjirri wayyaanee fi waanti Wayyaanee fakkaatu kamuu Oromiyaa keessaa dhabamuu qabu tarkaanfii barbadeessuutiin kanas uummanni oromoo sodaa tokko malee afaan qawwee dura dhaabbatee tarkaanfii kana fudhachuu itti fufee
jira.
–       Godinaalee kanneen keessatti daandiiwwan akkuma beeknu guutummmaati cufamanii jiru. Kun gahaa tahuu baatuus riqicha garagaraas addaan kutamee jira. Oromoon martuu gantuu fi ergamtuu diinaa irraa kan hafe gara FXGtti hiriiree jira. FXG har’a godinoota olitti tarreessine keessatti uummataan itti fufee oolee fi murannoo uummataa qabxiiwwan olii kanaan ibsamu yoommu tahu godinaalee kanneen akka Shaggar kaabaa, lixaa fi Wallaggattis FXG bifuma kanaan itti fufee jira. Uummanni wayyaanee hin feenu kana booda jechuunis FXG wal fakkaataa daandii cufuu fi tarkaanfii adeemsisuun guutummaa Oromiyaatti deemaa jiraachuun Qeerroon gabaasee jira.  Humni waraana Wayyaanee agaazii jedhamus uummata godina Arsii fi Harargeetti konkolaataa hedduudhaan fe’amee jiraachuunis Qeerroodhaan gabaafamee jira.
Dhukaasni naannoo Harargee, Gaara Mul’ataatti uummata irratti baname jiru namootni hedduun miidhamuunis kan gabaafame ammatti kan du’es jiraatuu baatu namootni madoo tahan jiraachuunis gabaasni nu gahe addeessa. Halkan kanas odeessa Qeerroo shawaa bahaa Adaamaarraa addeessuun humni waraanaa dabalataan karaa Asellaa fi shaashimanneen gara Arsii seenaa jira. kutees gara Harargee fi Gujiittis fe’amaa akka jiru odeessi Qeerroo qaqqabee jira.
Dhukaasni naannoo magaala shaashimannee irraa nu gahes magaalichi haalaa sodaachisa kan mootummaan itti raafamaa jiru humna uummata
keessaan diina irratti tarkaanfii fudhatus  mul’inatti tarkaanfii fudhataa jiraatuun kan beekameedha. Injifannoon Galla Jechuun Uummanni Dhaadannoos Dhageesisuun Itti Fufeera.

Godina Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Keessatti FXG Itti Fufee Jira.

Adoolessa 24,2016 Godina Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaana Ganda Ijeeree jedhamtu keessa cimee itti fuufe jira  eda halkaan biroo bulchinsa ganda ejeree kan ta’e cabsuun gootonni galmee maqaa ijoolloota basaastuun qopheesite fi ragalee heeddu fi teessuma biroon sun qabduf meeshaa degersa ishee hunda abdiin keessumeessani jiru amma yoonatti qamni kana godhee adda ba’ee hin beekamu garuu namoota gurguddoo fi dubartoota naannoo sanatti argaman hunda irraatti reebbaan cimaan gaggeeffama akkasumas da’immaan ol demtoota dandii irraatti jiksani aleella cima irraan ga’a jiru dabalees achumaan kan akeekkachisuu barbaannu polisiin Tesfa’ee jedhamu kan dhalataa naannoo Gaba Jimaata ta’e akka Uummata keenyaaf of eeggatu beeksifame.

The good diagnosis leads to the perfect treatment

baroBy Dr. Baaroo Keno Deressa

In medical terminology diagnostic means the act of identifying a disease, illness, or problem by examining someone or something. Diagnosis is a statement or conclusion that describes the reason for a disease, illness, or problem. Treatment is the remedie to cure the disease.

The Oromo people are the forefront champion of peace and nonviolent nation in Ethiopian empire. The powerful evidence of these fact is the way of life that Oromo people exercise: Oromo means peace, Oromo means love, Oromo means equality, Oromo means democracy, Oromo means generosity, Oromo means honesty, Oromo means transparency, Oromo means happiness, Oromo means OLF, OLF means Oromo.  Despite all unhuman atrocities against the Oromo people by Ethiopian colonialist leaders, the Oromo nation committed to defend his qualities. The Oromo people paid/paying enormous sacrifice to be free in his own country and free from brutality of the colonizers to exercise his golden gifts (mentioned above).

To mention some of the Oromo people struggle to defend his qualities:

  • Raya and Azebo during 1928-30
  • Bale revolt led by hero of the Oromo people general Waqo Guutu in 1960th
  • Mecha-Tulema movement led by hero of the Oromo people general Tadesse Biru in 1965
  • OLF leadership with popular mass movement and imprinting Oromummaa
  • Qube generations supported by Qeerroo leadership with historic mobilization of the Oromo people.

This paper try to explore the current ongoing peace movement led by some Oromo political organization:

My question is who deny the peace? 

Who reject the democracy?

Who promote hate?

Who is mother of greediness? ….the answer to all this question is the Ethiopian empire leaders. If really the Ethiopian empire elite try to implement the true peace for all oppressive nation they have to come to the Oromo people and other nations with reconciliation and peace plan (because they are the master of the disaster). But, the Oromo leaders has to concentrate further  mobilization of Oromummaa to defend his qualities instead of touring around the western world to promote Ethiopianst agenda. So, the history teach Oromo people, the way of the Ethiopian empire approach brought us again and again death award before the war is started.  perfect treatment

Qeerroon Harargee Lixaa FXG Itti Fufe. Shaggar Lixaa Keessatti Alaabaan ABO Bakka Hedduutti Fannifame.

HLHarargee Lixaa aanaa Massalaa ganda Coomaa keessatti Qeerroo godinichaa FXG itti wareegamuudhaan cichoominaan baatii sadii ol walitti fufsiisanii olaantummaa dhaabaa diina hubachiisuun diina dura dhaabbata har’a gahaniin kana booda oromiyaa bilisa baasuun gaaffii abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu qabna jechuun har’a Adoolessa 22 guutummaan Qeerroo ona Masalaa irraa walitti dhufee dhaadannoo dhageesisaa ooleera.
FXG Harargeetti gaggeeffamaa jirutti mootummaan wayyaanee kan sodaa keessa seene lubbuu hedduun godinicha keessatti wareegame lakkoofsaan akka godinaalee oromiyaatti olaanaa kan tahee fi kunis uummata Oromoo fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo gara FXG jabeessuudhaan itti fufsiisanii jiraatuun gabaafamee jira.  FXG godina Harargee keessatti haga galii isaa fi bilisummaan uummata Oromoo mirkanii taatutti qabsoo jabeessuuf FXG fiixaan baasuuf Qeerroon Harargee lixaa walitti dhufee ibruu isaa har’as haareffachuu gabaafame.
Godinni shawaa lixaa yeroo ammaa Bilisummaa gonfattee jirti jechuun nama hin shakkisiisu. Bakkeewwan adda addaatti Alaabaan Keenya(ABO) fannifamee sirnan jiraataa jira. Qeerroon bulchiinsa uummata keessatti dhaabuun ofiin of bulchuu mirkaneessaa jira. Ergamtooti Wayyaanee bakka namni wal bira hin jirree fi nama qobaa deemu butuun miidhaa jirti. Bulchiinsi Wayyaanee oromiyaa keessaa guutummaatti diigamee baduuf jirtutti FXG jabaatuun Qeerroon gabaase.

Guyyaa Har’aa Adoolessa 22,2016,Waraanni Wayyaanee Aanaa Ada’aa Bargaa fi Mugar Goolaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase

Adoolessaa 22/2016 Godina Lixa Shaggarii fi Gidduu Galeessa Oromiyaa kan taate Aanaan Ada’aa Bargaa Mogoorii fi Meettaa Roobiitti Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FXG itti jabachuun daandiileen konkolaataa bakkoota hedduutti Cufuu fi humni ittisa Uummataa Tarkaanfiilee rifaachisoo fudhachuu irraa Abbaan irree Waraanaa isaa Gara kanatti bobbaasee uummata gooluu irratti argama. Magaalootni Aanaa Adaa’aa Bargaa fi Mogoor Baadiyyaa dabalatee Waraanaan goolamaa jirti, Suuraan Argitan Kun Suuraa waraana Wayyaanee Mogorii fi Magaalota Naannoo ishee irraa fudhatamedha!! Gabaasaan itti fufa


13817092_1646466409014179_1625900335_n
13823715_1646465605680926_2057075700_n - Copy

Barattootni 20 Humna Waraana Wayyaaneen Qellem, Magaala Muggiirraa Ukkaamfaman

Because I am OromoAdoolessa 21,2016/ Qeerrooo Qellem, Anfilloorraa Barattootni bara kana qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barattootni qormaata dhumaa sababeeffachuun nagaa walitti dhaamuu kan jedhuu fi yaadannoof jecha walitti dhufanii osoo jiranii barattootni 20 humna waraana wayyaaneetiin dhiira 8 fi dhalaa 20 kan tahan ukkaamfamanii jiru. Isin ABOdha FXG qindeessuuf walitti dhuftan jechuun barattootni kunneen ukkaamfamuun Qeerroon gabaasee jira.
Liistiiwwan ijoollee kanaa akka nu gaheen qilleensarra oolchina. Uummanni magaalicha barattootni keenya bakka itti hidhamanii nuuf haa deebihan jechun FXG kaasuun dhaga’ame. Walgahiin Wayyaanee sababa kanaaf magaalicha fi gandoota hedduu aanicha keessatti feshelataa
jiraatuun gabaafameera.

Artist Birraatuu Lammaa du’aan boqote.

Artist Birraatuu Lammaa du’aan boqotee jira. Artistii Birraatuun bakka dhaloota isaa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree ganda Tattafataa Tulluu Maraatti kaleessaa Adooleessa 20, 2016 addunyaa kan irra boqqotaniru. Sirni awwalcha isaanii boru gaafa Adoolessa 22, 2016 Walda Ortoodoxii Mikaa’ela Goobanitti rawwata. Waaqni maatiifi firoota isaaf jajjabina haa laatu jenna.

Aritis Birraatun sirboota beekamuun keessaa kan armaan gadii kana yaadattan jennee abdanna.

Yaa baallee sarariitii
maal yaadaa bulaniitii
namni yartuun nama miiti

 

FXG Godinaa Oromiyaa Hedduutti Itti Fufe. Shaggar Lixaa, Booranaa fi Godina Harargee Keessa itti FXG Jabaatee Itti Fufe.

FXGAdoolessa 20,2016 FXG  Oromiyaa godinaalee maratti marsaa 6ffaa baatii 8 oliif osoo wal irraa hin cinne itti fufee jira.  Dhiyoo godina Harargee fi Arsii keessatti GFXG haala diina hundeen raasutti finiinaa turuun ni yaadatama.  Godinoota kanneenitti uummanni jala muree Wayyaanee akka hin barbaanne gadi bahee himatee jira. Wayyaaneen aangoo ishee gadhiisuurra lubbuu hedduu barbaaddeesuu fi hidhuutti fuulleffattee jirti.  Uummanni godinaalee kanneen keessa jiraatu hidhaa fi ajjechaalubbuu hedduun wareegamus ilaalee duubatti kan hin deebine Qeerroo waliin hiriiree FXG itti fufee jira.
Haaluma kanaan godina shawaa lixaatti torban tokko dura FXG marsaa 6ffaa baatii kana keessa jabaatee itti fufuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Amma godinni shawaa lixaa magaalonni kanneen Jalduu, Gindabarat, Gincii, Amboo, fi Goojoo tti uummanni ammaan booda sirni
Wayyaanee nu keessatti hin hojjetu jechuun murteeffateera.

Godina Shaggar  keessa yeroo ammaa daandiin konkolaataan wayyaanee kan humna waraanaa deddeebistu nageenyaan keessa deemtu hin jiru daandiwwan hedduun cufaa akka tahan Qeerroon gabaasaa jira. itti dabalee uummanni karaawwan konkolaataa Wayyanee guutummaatti hin dabarsine xumuree ofirraa cufuutti huursee cufataa jira.

Lixi Shaggar  yeroo ammaa Bilisa of baasee bulchiinsa diinaa onaa fi gandatti barbaadeessaa jira. Loltuu Wayyaanee meeshaa baattee naannofturraa kan hafe caasaan diina keessa uummata keessatti QBO dura dhaabbachuuf uummata Oromoo dabarsee diinaaf saaxilaa ture murannoo uummatichaa sodaadhaan bakka jijjiirrataa jiraatuunis Qeerroon gabaasee jira.  Deggeraan mootummaa wayyaanee godina kana keessa jiraatu yeroo amma afaan qabatee uummata waliin hiriiree jiraatuun Qeerroon gabaasee jira.
Itti fufuun har’a Adoolessa 20 godina Booranaatti FXG uummataa fi barattoota yeroo gannaa boqonnaaf galaniin itti fufee jira.  FXG Boorana ona Yaaballootti har’a gaggeeffamaa oole ganama irraa kaasee dhaadannoowwan
–       ABBAAN BIYYAA OROMOODHA
–       GAAFFIIN ABBAA BIYYUMMAA NUUF HAA DEEBIHU
–       LAFTI KEENYA SAAMAME NUUF HAA DEEBIHU
–       MOOTUMMAAN WAYYAANEE HATTUUDHA
–       JIREENYA UUMMATA OROMOO DIIGUUF KAN DHAABBATE MOOTUMMAAN ISAA HAA DIIGAMU
–       ABO’N NUU HAA BULCHU
Jechuun dhaadannoo dhageesisaa oolaniiru. Daandiwwanis Qeerroo Yaabelloon cufamuun kan gabaafame yoommuu tahu jiraattota naannichaa
yeroo duraa kanaaf FXG jabeessanii humna waraanaa dura dhaabbatanii falman kana doorsisuuf dhukaasni uummata irratti dhuka;e ture uummata
hafe dachaadhaan gara FXGtti hirmaachise.
Onuma kana keessatti milishootni gara gaaffii uummataa dhaabbatuu fi deggeruu irratti hiriiruu gabaasni Qeerroo addeessera. Milishootni fi
hojjetootni waajjira dhaabaa keessaa hojjetanis gaaffiin uummata siriiddha nuti uummata keenyaaf dhaabbanna malee kan uummata
shororkeessu hin deggerru jechuun murannoo qaban agarsiisaniiru. FXG itti fufiinsaaf halkan kanas Qeerroon waraqaa adda addaa bittimsee
jira.

Godina Wallaggaa Waamaa Hagaloo magaalaa Qassoo keessatti fincilli Xumura garbummaa itti fufee jira!

Itti fufaAdoolessa 21,2016 ,Fincilli Xumura Garbummaa Magaalaa Qassoo jedhamtu keessatti itti fufe. Ka’umsi fincilicha poolisooti hawaasa nagaa gabaa tti daldalachuuuf ba’e reebuu fi  cunqursuutti erga ka’anii oolee kan bubbule yeroo ta’u , fincila kanarraa kan ka’e qeerroo fi hawaasi magaalaa poolisoota lama  Taammiruu fi Gulummaa kan jedhaman irratti tarkaanfii fudhateen,   poolisootni kun gara hospitalatti fudhatamaniiru!

Yeroo ammaa kana humni waraanaa magaala Kanatti bobbaafamuun hawaasaa barbaadan saamaa gidirsaa akka jiranis beekameera Fincila Kanaafis Qeerroon bakkicha magaalota olla jiraniif akkasumas gandoota badiyyaatiif waamicha fincila xumuraa garbummaa dhiyeessuu isaanii odeessi qeerroo ibseera.

Godina Arsii lixaa magaalaa Seeroftaa keessatti waraanni Wayyaanee ummata Oromoo mirga ufiif falmachuuf sochii godhu doorsisaa fi reebichaan ukkaamsaa jiraachuu Qeerroon gabaase

because-i-am-oromoGodina Arsii lixaa magaalaa Seeroftaa keessatti waraanni Wayyaanee ummata Oromoo mirga ufiif falmachuuf sochii godhu doorsisaa fi reebichaan ukkaamsaa kan jiruufi guyyaa kaleessaa Adooleessa 20 2016 halkan dargaggoota hedduu hiriiraf ummata yaasuf yaalii godhaa jirtu jechuun mana manarra deemee mana hidhaatti guuraa turuun dhagayame dargaggoota mana hidhaa maagala seeroftaatti guuraman keessaa ammaf kan maqaan isaanii nu gahe.

1, Muhaammad Adam

2, Huseen Awwal

3, Amiin Waariyoo

4 Husiyyaa Dhaqaboo

5, Jeylaan Aloo fi Qamar Muhaammad jedhamu.

Karaa biraatin magaalaa shirkaa keessatti Adoolessa 20 216 galgala polisiin feederaalaa ummata reebaa buluun kan dhagahame yoo ta,uu namoota galgaleeffatanii gara manaa galan reebaa turuu fi ummanni magaalattii yeroo ammaa dheekkamsa keessa jira , Arsii bahaa magaalaa sireetti Adoolessa 19 2016 basaasummarrati bobba,anAmaan Jundii fi Baqqalaaa Urgeessaa namoota jedhaman tarkaafii irratti fudhatameen magaalaa dheeraattii yaalamaa jiraachun himame.

Maqaa Biiroon Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa Jedhuun Mootummaan Wayyanee Mirga Lammiilee Sarbaa Jira.

FB_IMG_1469032145794 FB_IMG_1469032150175Adoolessa 20,2016/ Biiroon Industiriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa maqaa rakkina manneen jireenyaa hiiku jedhuun Baankii itnternaashinaali Oromiyaa wajjin hojjettoota baankichaa kanneen Finfinnee keessaa hojjetaniif magaalota addaa naannawaa Finfinnee keessatti mana ijaarsisuuf jedha!

As irratti gaaffiin qabnu,Baankiin Internaashinaali Oromiyaa hoji baankiin tokko hojjetu hojjechuudhaan gibirafi qaraxa barbaachisu magaalaa finfinneef baasaa akkamin maagalota Oromiyaa irra kennamaaf kan jedhuuf hangama finfinneen harka Oromoo aka hin jirreefi mirga ofii namaa dhiisuu qabeenyaa biyyattii keessattis imaan Oromoo dalaganii bakka akka hinqabne waan agarsiisuuf Finfinneef hojjechaa Oromiyaa irraatti kan fedha isaanii hojjechuf yaaluun gad aantummaa OPDO fi mirga lammiilee Oromoo rabamuu agarsiisa

Wallagga,Qellem, Jimmaa Horroottii Namooti Hidhaman Muraasni Wabiidhaan Gadhiifaman, Namootni Hedduun Ammooo Reebichi Irratti Raawwataa Jira

Because I am OromoAdoolessa 19,2016 FXG godina Qellem aanaa Jimmaa Horrootti torbanoota kanneen wal irraa osoo hin citiin itti fufee jira. Waraanni wayyaanee uummata nagaa shororkeessaa jira. Adoolessa 17 uummanni hedduun mana hidhaatti guuramee jira. dhukaasni uummata irratti yeroodhaa yerootti banamuun qonnaan bulaa gara mana hidhaatti guuraatti jiru. Namootni guyyoota lama dura hidhaman keessaa har’a wabiidhaan gadhiifaman keessaa kan Qeerroon gabaase
1.      Lataa Wiirtuu
2.      Daagim Warataa
3.      Shumata Danuu
4.      Takkaaliny Waraatuu
5.      Takkilee Tadale
6.      Dastaa
Kanneen jedhaman wabiidhaan yoo gadhiifaman kanneen mana hidhaatti hafanii fi reebichi itti hammaatee jiru
1.      Sanbata Oljirraa
2.      Kibiruu Oljirraa
3.      Raammataa Tashoomee
4.      Nuuree Tashoomee
5.      Nabiyyuu Tashomee
6.      Caalii Ganjoosaa
7.      Sharinnat Tamasgen
8.      Geetuu Tasfaayee
9.      Isayyas Addisuu
10.     Kalile Idiris
11.     Zelalem Asawuu
12.     Minala Kadir
13.     Abdisa Indaaluu
14.     Amanuel Israel
15.     Gammachuu Bantii
16.     Naatoo Girmaa
Isaan kunneen mana hidhaatti reebichi irratti raawwataa akka jirus Qeerroon gabaasee jira. Har’as  itti fufee waraanni Wayyaanee naannicha shororkeessaa akka jiru Qeerroon gabaasee jira. Humni WBOs naanicha qubatee jiraatuun wayyaaneetti shakkii uumeen poolisoota
naannoo irraa haga waraana humna agaaziitiin ona Jimmaa Horroo buufatee jiraatuun Qeerroon gabaase.

Diddaan Ummata Naannoo Amaaraa Itti Fufee Jira,Barruuleen Waamicha Diddaa Sirna Wayyaanees Garee Paartii Siyaasaan Faca’aa Jiraachuun Beekame.

TglAdoolessa 19,2016  Akkuma beekamu torban kun naannoo Amahaaratti uummanni gaaffii mirgaa kaasee halkani guyya wal irraa odoo hin citin hanga har’aatti itti fufee jiraatuun waan uummanni  martuu argaa jiruudha. Paartiin kun maadhewwan naannoo kanatti qabu dammaqsuun quunnamtii bakka interneetiin hin jirrettis qaamaan walitti dhufuun fincila eegalame kana keessumaa magaalaa Dabrataaboritti uummanni kamuu ka’ee fincila naannichaa wal qixxeessuu akka qabu kaka’umsa taasisanii jiru. Kanumaanis uummanni Tigraay naannicha keeysa buufatee jiru olaantummaan Tigree kana booda akka gadi deebihu qabeenyaan isaan naannichaa qaban gubuu fi daandii itti cufuun konkolaattota isaaniibarbaadeessuutti waamichi waliif taasisaa jiru. kanumaanis wal qabsiisuun waaichi “Taallaq Yetigil Xirrii” jedhus waraqaa bittimsanii jiru.
Naannoo Tigraay zoonii dhiyaa aanaa Humaraatti uummanni gara Gondoritti konkolaataan koodii Tigraay qabdu irratti tarkanfiin uummata Amaaran fudhatama jira konkolaataan koodii Tigraay ofirraa qabsu socho’uu hin dandeessu garuu kan naannoo Amaaraa gara feetetti socho’aa jirti kun maaliif taha? jechuun uummanni naannoo Tigraay kaasee jira.  Kanumaan kaadiroonni Tigree naannichaa kan naannoo Amaraa irrattis tarkaanfii fudhachuun ni danda’ama jechun uummata force gochaa akka jirus hubatamee jira.

Konkolaataa koodii Amaaraa dhaabsisuu qabna jechaa jiru.  Uummanni naannoo Shiree jiraatu yeroo fincilli ka’u uummanni Tigraay maaliif rukutama? Maalifis qabeenyi isaa gubama? Uummanni Tigraay maaliif reebamaa? Mootummaa gaaffii hin deemnu gara tarkaanfiitti seenna jechuun jiraattotni naannichaa wal qindeessani ka’aa jiru. Mootummaan maaliif mirga tokko nuuf kennu didee jechaa jiran jedha odeessi nu gahee jiru.

Jallaa Keenyatu Nu Fixe Jedhe Mukni.

Damee Boruutiin

Barreessaa dhugaa baasa!Makmaaksaa Oromoo keessa haala har’a uummatni Oromoo keessa jiru kan  calaqisiisu tokko makmaaksa waa’ee mukaa himamu dha. “Mukkunni yaa’ii walitti bahee qottoon nu fixxee Maal haa goonu?” jedhee wal gaafatee jedhama. “ Kan nu fixe qottoo miti jallaa keenya jedhe jaarsii” jedhan.  Nuyis kunoo Wayaanee nu fixxee jennee waakkachaa jira. Garuu kan nu fixxaa jiru jallaa keenya warra garaa itti nyaatan malee sammuu itti yaadan hin qabne.

Sabni tokko bilisa tahee hiree mataa isaa ofiin murteefatee kan biyya dhaabbachuu danda’u  yoo uummatni isaa harka wal qalabate kaayyoo bilisummaaf dhaabbate dha. Namni tokko akk a nama tokkotti fedhii adda ddaa qabachuu danda’a.  Fedhii isaa kana guutachuuf dantaa uummata isaa ganee kan mataa hordofuudhaan dhiiga obbolaa isaan jiraachuuf fedhii kan qabu jira. Haalli kana fakkaatuu uummta qabsoo gochaa jiruu keessatti mul’achuun waan haaraa miti.

Kan Saba Oromoo kan haaraa godhuu gurmuudhaan ijaaramanii ifatti dantaa haalgaa tiksuuf dhaabbachuu dha. Uummatni Oromoo qabsoon isaa inni duraa warra dhalootan Oromoo tahanii yookan Oromoo ofiin jedhanii qabsoo uummata Oromoo gufachiisan of jalaaa qulqulleessuu dha. Warraa kan irratti karaa lama hojjechuu qabna. Inni duraa karaa danda’amu maraa akka badii uummata isaanii irratti hojjechaa jiran kana hubatanii uummataa isaanii wajjin hiriiro qabsoo galan dhiibaa irratti gochuu dha. Inni lammaffaa yoo didanii badii uummata isaanii irratti hojjetan kana itti fufuu filtan qabsoon uummata Oromoo dura isaan barbadeessuu qaba.

Midhaa guddaa kan ilaamaan Oromoo irraan gahaa jiru warra dhalootan Oromoo tahee, uummata Oromoo keessaa jiraachaa diinaaf odduu keenu dha. Uummatni Oromoo uummataa nagaa jaalatuu fi mirga dhala namaaf kabajaa guddaa qabu dha. Warra jallaa isa keessaa dhalate miti orma isa miidhaa jiru irratti iyyuu tarkaanfii murteessaa fudhachuun jaalala  isaa akka hin taane ni agarra .Jallaa Keenyatu Nu Fixe Jedhe Mukunni (2)

Konkolaachiftooti Hojii Dhaabuun Sirna Wayyaanee Mormaa Jiru,Waraanni Wayyaanees Kutaalee Oromiyaa Keessatti Bobba’e.

received_1043747925733185Adoolessa 18,2016/ Magaalaa Adaamaattis mormiin konkolaachiftootaa eegaluun konkolachiftoonni gara  Finfinnee fi gara Arsii bahaa dalagan dalagaa dhaabuun mormii sirna Wayyaanee eegalanii jiru.

Kana maleess galgala kana ammoo waraanni Wayyaanee humni guddaan gara magaalaa Itayyaa fi magaalaa Shaashamannee konkolaataan yaa’aa jiraachun himame. Har’a galgala keessa Saa’atii 5:30wb Naannoo Asallaatti dhukaasi meeshaa dhagahamaa jira.  Waraanni Wayyaanees galgala kana baay’innaan magaalattii guutee jiraachuu gabaasi Qeerroo addeessa. 

%d bloggers like this: