OLF is the immune system of the Oromo nations

Dr Baro KenoBy. Baro keno Deressa

OLF is an organization established in 1973 by Oromo nationalists to culminate the uncoordinated resistance by brave sons and daughters of Oromo people against colonialist hegemony as well as oppression and suppression of the Oromo people and their culture and to promote self-determination for the Oromo people against “Abyssinian colonial rule”.  The birth of the OLF was a turning point in the history of Oromo people’s struggle for freedom. Now, nationally and internationally the Oromo people are intensifying the struggle for its rights more than any time in the history of the Liberation struggle.  Our struggle is now transforming from limited sector of the nation to the popular revolution.  The OLF articulated the Oromo national question and skillfully set the target for the Oromo national struggle. As an organization the OLF deserves all the credit for almost all political gains achieved by the Oromo people.

Why the OLF is the immune system of the Oromo people?  Firstly, what is immune system?

The immune system is made up of a network of special cells, proteins, tissues, and organs, defends people against germs and microorganisms every day in order to keep people healthy and preventing infections. The immune system is the body’s defense against infectious organisms and other invaders, through a series of steps called the immune response, the immune system attacks organisms and substances that invade body systems and cause disease. Continue reading

TOKKUMMAAN  HUMNA !!!!èèè HUMNA TOKKUMMAA !!!!

Barreessaa dhugaa baasa!SEENAA  Y.G(2005)  kutaa  4ffaa fi xumuraa

Barreeffamoota kiyya kutaa 3n dhiheesse keessatti, Adeemsa siyaasaa fi sochii akkasumas, Muuxannoo Biyyoota adda addaa gama hundaan gaggabaabsee kaaseen jira. Xiyyffannaan kiyya, sadarkaan qabsoo Oromoo irra jiru kan nu akeeku, waan kana booda hojjannuf qormaataa fi qophii gama hundaa akka nu barbaachisuudha. Keessa keenyatti wanni umamaa jiraate, alaa waan nu eeggataa jiru nu dagee jira. Har’a garuu osoo hin jaalannee, keessa keenya tasgabbeessinee, gara alaatti waan iaaluu qabnuu nutti dhihaachaa dhufeera. Kana ammoo, bu’aa keenya waliin madaallee irratti hojajchuuf, tattaaaffii qaama tokko osoo hin taanee, hunduu akka beekumsaa fi dandeetti isaatiin waliif birmatu qabu irra geenye jirra. Kanaafan muuxannoo Biyyota adda addaa kaasee . waan isaan mudate irraa waa baranna. Hanqinaa fi jabiina isaanii irraa barnoota arganna. Waan nu eeggatu hedduu qabnaa. Yoo kanneen adda baafnee keewwannee, mooraan qabsoo Oromoo walii galaayyuu nagaa argata. Kan gara keessaatti ILAALUU QOFAA qabsoo taasifatee jiru ija banachuun dirqama isaatii. carraan wayyaanee umuriin dheerachuuf yaaltu irra, carraa nuuti wayyaanee kuffisuuf qabnuutu bal’aadhaa. Kana dhiiga ijoollee keenyaan dhugeessinee jirra. Qalbiin keenyas, kana booda waa’ee wayyaanee qofa osoo hin taanee, Oromiyaa fi addunyaa ilaaluutti tarkaanfatu qaba. haasaa golaa fi alaa adda baafachuun gaariidha.  Continue reading

Korri Bakka Bu’oota Qeerroo Bilisummaa Godina Wallaggaa Magaalaa Naqamtee Keessatti Gaggeefame Murtiilee Jajjabaa Fudhachuun Xumurame.

Qeerroo Bilisummaa

Qeerroon Bilisummaa Godina Wallaggaa walitti dhufuun Leeqaa Naqamtee kora isaa magaalaa Naqamtee keessatti godhateen injifannoon xumuree jira.
Hagayya 22/08/2016 Qeerroon godina Wallaggaa bahaa magaalota kanneen akka Kiiramu,Giddaa ,Shaambuu,Gimbii,Dambi Doolloo fi Arjoo bakka jedhamu irraa walitti dhufuun  kora isaanii magaalaa Naqamtee keessatti tasifatani jiru.

Qeerroo Bilisummaa

Qeerroo Bilisummaa

Marii isaanii kana irrattiis gara fuulduraatti sochii Qeerroo bilisummaa Oromoon guutummaa Oromiyaa mara keessatti adeemsifamaa jiru keessatti adda dureen hirmaachuuf waadaa isaanii haaromsatanii jiru.
Haaluma kanaan korri Qeerroo leeqaa Naqamtee sochii qabsoo Qeerroon godhamaa jiru keessatti faayidaa dhuunfaa isaaniif qabsaa’uu otoo hin taanee dantaa saba isaaniif dursa kennuun kutannoon qabsaa’uuf walii galtee isaanii cimsatanii akka  jiran beekamee jira.
Ba’aan garbummaa saggo abbootii keenyaa qunciisaa tures asumatti hundeen unkuteessinee  yeroo kamiyyuu caalaa murannoon uummata isaaniitti abdii horuuf  qoophii ta’uu isaanii  waadaa isaanii kana irratti walii galanii  jiru.
Qeerroon Leeqaa Naqmtee akkuma beekamu warraaksa biyyaalessaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jirru keessatti qooda guddaa fudhachuudhaan injifannoo cululuqaa fi boonsaa ta’e ilmaan oromoo mara birattillee fakkeenya gaarii agarsiisuudhaan mootummaa wayyaanee boqonnaa dhorkaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Bilisummaa saba keenyaaf yoomiyyuu taanaan halkaniif guyyaa osoo hin jedhin dirqama fudhannee addattimmoo humnoota qabsoo bilisummaa saba keenyaa gufachiisuuf socho’an irratti tarkaanffii laalessaa fudhachuuf qoophii ta’uu isaaniis kora isaanii kana irratti waliigalanii akka jiran beekamee jira.

Ilma Ummatni Oromoo Itti Boonuu Qabu

ABOIlma Ummatni Oromoo Itti Boonuu Qabu

Addunyaan Itophiyaa akka lamatti beeka. Mootummootni Itophiyaa empaayera humnaan ijaaramte humnaan tikfatuu fi dantaa isaanii guuttatuuf jecha hacuuccaa fi saaminsa gaggeessaniin biyyoota addunyaa jiran keessaa biyya hiyyeettii maayii taasisuu fi biyya ummatootni kumoota dhibbaan sababa beelaan keessatti dhuman tahuun beekan. Dhugaan kun sirna ykn mootummaa tokko jalatti qofa osoo hin taane mootummoota hunda keessatti mul’atuun Itophiyaan maqaa salphinaa kana jalaa akka hin baane taasise. Itophiyaan kan ittiin beekamte kan biraa waltajjii ispoortii ti. Waltajjii nagaa kana irratti maqaa Itophiyaa kan waamsisan irra hedduun ilmaan Oromoo ti. Ilmaan Oromoo waltajjii ispoortii irratti maqaa Itophiyaa bareechan: 1974 dura, Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee, Waamii Birraatuu…… 1991 dura, Muhammad Kadir, Tolasaa Qottuu, Abbabaa Makonnin, Fiixaa Baay’isaa, Warquu Biqilaa….. 1991 irraa eegalee, Daraartuu Tulluu, Faaxumaa Roobaa, Xirunesh Dibaabaa, Ganzabee Dibaabaa, Ijjigaayyoo Dibaabaa, Qananiisaa Baqqalaa, Silashii Sihiin, Taarikuu Baqqalaa, Almaaz Ayyaanaa, Masarat Daffaar, Fayyisaa Leellisaa, Amaan Kadir………. Atleetotni kanneen dorgommii adeemsifamuun injifannoo argataniin maqaa Itophiyaa sababa beelaan xuraawe akka atletiksiin beekamtu taasisuun salphinaa fi qaanii irra caalaa irraa dandamachiisuu keessatti qooda guddaa kennan. Continue reading

A PAFD’s Call for all Ethiopian Political Forces to join PAFD to work for Transitional Arrangement in Ethiopia

PAFD1A PAFD’s Call for all Ethiopian Political Forces to join PAFD to work for Transitional Arrangement in Ethiopia

Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) is the alliance of five political organizations. PAFD member organizations have been struggling for freedom and democratic rights of their respective people for a period of 20 to 40 years. They have developed institutional capacities and sufficient human and material resources to galvanize their peoples that account 67 % of the Ethiopian population, for freedom and democracy. The PAFD member organizations have structures and networks within their respective peoples in Ethiopia that enable them to effectively carry out their struggle for freedom and democracy.
The struggle for freedom and democracy of PAFD member organizations is rooted in the objective realities of their respective peoples. Currently, the PAFD member organizations are coordinating their struggle in many operational areas and organizing popular movements in many parts of the country. Thus, we believe the ongoing anti-government popular movements spreading country-wide with unprecedented speed will not stop until all peoples in Ethiopia gain their freedom and democratic rights.
The aim of PAFD is to coordinate the activities, resources and talents of its member organizations by mobilizing and galvanizing their respective constituencies with the aim to overthrow the dictatorial TPLF regime and to create a transitional arrangement based on the respect for democratic rights and rights to self-determination of peoples. PAFD believes in the respect of human rights in a manner that address the grievances of all nations and nationalities in Ethiopia by establishing a genuine and all inclusive political order. PAFD also believe in genuine respect for the will and consent of each and every nation and nationality in Ethiopia to once for all, bring an end to the recurrent conflicts in Ethiopia.

Continue reading

The Bravest Olympian in Rio — Ethiopia’s Feyisa Lilesa Risks Death But Speaks Out About Killings of Oromo Protesters in Ethiopia After Earning Olympic Silver in Marathon

August 21, 2016 in Oromia

593225222

Galen Rupp – USA (2:10:05), Eliud Kipchoge – Kenya (2:08:44) and Feyisa Lilesa – Oromia (2:09:54)

RIO DE JANEIRO (Letsrun)— Plenty of storylines emerged from the 2016 Olympic marathon. Eliud Kipchoge stamped himself as the greatest marathoner of all time by winning the race in 2:08:44. Galen Rupp earned the bronze medal to cap a stellar meet for the United States distance squad. But those are sporting achievements. What Ethiopia’s Feyisa Lilesa did today goes far beyond running.

As Lilesa crossed the finish line in 2:09:54 to earn the silver medal, he threw his hands above his head to form an “X”. Afterward, at the post-race press conference on a dais 50 yards from the marathon finish line, he spoke slow, powerful, chilling words, explaining the gesture was meant to demonstrate his solidarity with his Oromo people in Ethiopia. Amnesty International reports that at least 97 Oromo were killed inpeaceful anti-government protests earlier this month. This is the latest in a string of protests that Human Rights Watch estimates have resulted in over 400 deaths in all. In addition to the killings, many more have been arrested and detained by the government.

 

Continue reading

(BBC News) — Ethiopian runner makes protest sign as he crosses line in Rio

August 21, 2016

An Olympic marathon runner from Ethiopia staged a daring protest against his home government when he crossed the line in Rio on Sunday.

Ethiopia's Feyisa Lilesa crosses his arms above his head at the finish line of the Men's Marathon athletics event of the Rio 2016 Olympic Games. (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

Ethiopia’s Feyisa Lilesa crosses his arms above his head at the finish line of the Men’s Marathon athletics event of the Rio 2016 Olympic Games. (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

(BBC News) — As he took the silver medal, Feyisa Lilesa crossed his arms above – a gesture made by the Oromo people who have suffered brutal police crackdowns.

Lilesa is from Oromia, home to most of Ethiopia’s 35 million Oromo people.

He repeated the protest gesture later at a press conference, saying his life would be in danger if he returned home.

Human rights groups say that Ethiopian security forces have killed hundreds of people in recent weeks as they crack down on anti-government protests.

Continue reading

NAIROBI (The Washington Post) — This Ethiopian runner just won silver in the marathon. And then he led a protest of his government that could land him in jai

By Kevin Sieff

Ethiopia's Feyisa Lilesa crosses his arms above his head at the finish line of the Men's Marathon athletics event of the Rio 2016 Olympic Games. (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

Ethiopia’s Feyisa Lilesa crosses his arms above his head at the finish line of the Men’s Marathon athletics event of the Rio 2016 Olympic Games. (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

NAIROBI (The Washington Post)  — When he crossed the Olympics marathon finish line, Feyisa Lilesa put his hands above his head in an “X.” Most of those who watched Lilesa’s spectacular silver medal performance didn’t know what that meant — or just how dangerous a protest they were watching.

Lilesa was protesting the Ethiopian government’s killing of hundreds of the country’s Oromo people — an ethnic majority that has long complained about being marginalized by the country’s government. The group has held protests this year over plans to reallocate Oromo land. Many of those protests ended in bloodshed. According to Human Rights Watch, more than 400 people have been killed since November.

For months, the Oromo have been using the same “X” gesture that Lilesa, 26, used at the finish line.

At a news conference following the race, he reiterated his defiant message.

“Oromo is my tribe. … Oromo people now protest what is right, for peace, for a place,” Lilesa said, according to Reuters.

 

Continue reading

USA TODAY Sports- Marathon Silver Medalist: If I Go Back To Ethiopia, They Might Kill Me

Marathon Silver Medalist: If I Go Back To Ethiopia, They Might Kill Me

Photo: Kirby Lee – USA TODAY Sports

(Los Angeles Times) Silver medalist Feyisa Lilesa shows solidarity with protesters in Ethiopia

Ethiopia's Feyisa Lilesa crossed his arms above his head at the finish line (Olivier Morin / AFP/Getty Images)

Ethiopia’s Feyisa Lilesa crossed his arms above his head at the finish line (Olivier Morin / AFP/Getty Images)

(Los Angeles Times) — Feyisa Lilesa of Ethiopia was nearing the finish line at the men’s marathon on Sunday morning when he crossed his wrists above his head.

The silver medalist did it again. And once more at the end of an extraordinary news conference — standing alone and posing for photographers — in which he explained his show of solidarity with protesters in his homeland, Ethiopia.

He explained that the gesture was in protest of the killing of the Omoro people, saying he stands with the resistance movement, adding that the government was “killing our people.”

Lilesa was asked about the consequences of his protest. He said maybe “they kill me…if not they kill me, they put me in prison.”

Later, it was mentioned that the International Olympic Committee frowned upon political protests/gestures at the Games.

Said Lilesa: “They can’t do anything. It’s my feeling.”

(Yahoo Sports) Ethiopian marathoner makes political protest at finish line

August 21, 2016

By Kevin Kaduk

(Getty Images)

(Getty Images)

(Yahoo Sports) — With the eyes of the world upon him, Ethiopian marathoner Feyisa Lilesaused the stage of Sunday’s Olympic marathon to daringly protest his own government back home.

As he neared the finish line and a silver medal, Lilesa raised his arms to form an ‘X’. The gesture is a peaceful protest made by the Oromo people, the largest ethnic group in Ethiopia and one that is facing a brutal response to widespread protests that began late last year.

Human Rights Watch estimated in June that 400 people have been killed and thousands more injured as the government attempted to stop the estimated 500 protests that the Oromo people staged to draw attention to systemic persecution by the govermnent.

Lilesa is from Oromia, which is home to a large majority of the country’s 35 million Oromo. He didn’t back down from the protest after the race either, flashing the sign for cameras as a press conference and pledging to do it again during Sunday night’s closing ceremony.

Rule 50 of the Olympic charter bans political displays or protests and the American duo of Tommie Smith and John Carlos was famously stripped of its medals after the pair flashed the black power salute on the medal stand at the 1968 Summer Games.

Lilesa, however, has bigger things to worry about than just losing a medal as such dissent puts his life in real danger if he returns to Ethiopia.


 

What makes Feyisa Lilesa different in today’s Olympics Marathon

What makes Feyisa Lilesa different in today’s Olympics Marathon

Athlete Feyisa Lilesa, who clocked 2nd and took Silver in this year’s Rio Olympic in men’s Marathon, crossed the finishing line with his hands crossed, a sign that is now widely recognized as a symbol of civil resistance in Ethiopia, a country gripped by successive anti-government protests which began in Nov. 2015,
lilesa

Continue reading

Haala Yeroo fi Fincila Xumura Gabrummaa(FXG) Irratti Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

cropped-qeerroo-edit.jpg

Haala Yeroo fi Fincila Xumura Gabrummaa(FXG) Irratti Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Hagayya 20,2016

Qeerroon  Bilisiummaa Oromoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Akka waliigalaatti bifa jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa hundaa hirmaachiisee fi beektoota Oromoo  fi uummata Oromoo dammaqsuun dirmachiiseen Ebla 11/2014 irraa eegaluun Sochii Warraaqsaa biyyooleessa Oromiyaa FDG irraa hamma FXG bifa qindaa’ee fi ammayyoomeen  Qeerroon Bilisiummaa Oromoo finiinsuu nan eegale. Sadaasa 12/2015 torbaan tokko keessatti guutummaa Oromiyaa dhuunfachuun uummatni  Oromoo haala kamiin osoo hin daandgeefamiin bilisummaa isaa fi  Walabummaa Oromiyaaf falmachuun  Wareegama qaalii baasuun lubbuun ilmaan Oromoo 850 olii  Wareegamuun , kumoota kudhanootaan rasaasaa agaazii Wayyaaneen Kan madeeffamanii fi kumoota dhibbootaan kanneen lakkaa’aaman jumlaan ukkaanfamuun baadii tokko malee Oromummaa yakkamuun kan  hidhaaman yoo ta’uu;  Qabsoon Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG utuu takkaa addan hin citiin marsaa 8ffaaf  itti fufinsaan gaggeeffamuun teessoo mootummmaa abbaa irree raasuu irraa darbee akka sirnatti sirna federaaliziimii fi dimookiraasiin wayyaaneen ganna 25 oliif ittin Addunyaa sobaa  turte ifatti kan saaxileefi buulchiinsaa sobaa maqaa OPDOn dahachuun waggaa 25 oliif uummata gowwumsaa turan diiguun Wayyaaneen bulchiinsa Oromiyaa zoonii waraanaa 8 jala galchuun sadarkaa waraanaan bulchutti kan jijjirrate yoo ta’uu; OPDOf uummanni Oromoo wal irraa gargar bahuu kan danda’ee jiruu fi sochiin kun seenaa Qabsoo Bilisiummaa Oromoo keessatti boqonnaa haaraawaa kan baneefii saboota cunqurfamoo biyyatti irraa illee dirmannaa argachuu fi fakkeenyummaa garii “Akka qabsoo Warraaqsaa biyyoolessaa Oromiyaa FXG” (like Oromoo Protest ) jechuun mirga isaaniif falmachuuf kanneen Wayyaanee jala dhaabbachuu eegalaan jiraachuun beekamadha.  AKKASUMAS kanneen Wayyaanee kufaatii jala geessee waan jirtuuf qooddannaa bu’aa Sochii warraaqsaa kanaatti of waamuu fi bu’aa battalaaf fiigaa jiraan illee jiraachuu Qeerroo Bilisiummaa Oromoo hubachuun warraaqsaa biyyoolessaa Oromiyaa daran jabeessuun  abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDOtti xummura gochuun bilisummaa keenyaa gonfachuuf haala qabsoo bilisummaa Oromoo Warraaqsaa FXG fi haalaa biyyattiin keessa jirtu ilaalchisuun ibsa Gabaabaa itti aanuu  kana uummata Oromoo hundaafi jaarmiyaalee Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi beektoota activistoota Oromoo hundaaf dabarsee jira. Continue reading

Engineer Balaay Waaqasaa fı Barsıısaa Gaaddisaa Abdıısaa Kan Keessatti Argaman Sabboontoti Hedduun Hidhaatti Guuramaa Jiru.

Engineer Balaay Waaqasaa

Engineer Balaay Waaqasaa

Hagayyaa 20,2016 Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Marsaa 8ffaaf Utuu walirraa hin citin gaggeeffamaa jiruun walqabatee Torbee Darbee warraaqsaa Magaalaa Fınfınnee Keessattı Gaggeeffameen İlmaan Oromoo qaroo hawaasaa ta’an 3500 Oliittı lakkaa’aman Magaalaa Fınfınnee qofa keessa ukkaanfamuun gara dabarfaman  Kan Hojjetaa İnstitutii Magaalotaa Oromiyaa Engineer Balaay Waaqasaa fı Barsiisaa Gaaddisaa Abdiisaa keessattı argamaan Mooraa Leenjii Waraanaa Wayyaanee Awwaas Arbaa Jedhamuu bakka Maatıın illee arguu hın dandeenyettı hıdhamuun dararamaajıeaachuu Maddeen Qeerroo Bilısummaa Oromo gabaasan.

Barsıısaa Gaaddisaa Abdıısaa

Barsıısaa Gaaddisaa Abdıısaa

  Uummatni Oromoo ılmaan ısaa hıdhaman hııksıfachuufı kanneen Wareegamaan Gumaa baafachuuf Qabsoo ısaa roga hundaan jabeeffachuun mııtummaa wayyaanee hudhee qabuu akka qabnu hubachıısuun mootummaan abbaa ırree ılmaan Oromoo bakka ukkaamsee jıruu hundaa akka hııksıfannuuf Qabsoon Warraaqsaa Bıyyoolessaa Oromıyaa bakka hundaa ıttı jabaachuu akka qabvu hubachııfna!! SuuraanArgıtaanKunkanEngıneer Balaay Waaqasaa fıBarsıısaa Gaaddisaa Abdıısaatı!

Godina Arisii Lixaa Keessatti Humni Waraanaa fi Poolisa Wayyaanee TPLF Oromoota Nagaa Magaalaa Asaasaa Keessaa Hidhaatti Guuraa Jira,Kaan Ammoo Qabsuuf Karoora Baafachuun Isaa Saaxilame.

because-i-am-oromoHagayya 20,2016 Komishiinii poolisii godina Arsii lixaa keessaa ergamtoonni Wayyaanee OPDOn halkan edaa magaalaa Asaasaa keessatti hiriira yeroo darbee irratti magaalaa hanga baadiyyaa walitti qabdee hiite walitti qabdee gara kaampii waraanaa malkaa waakkannaatti fe’aa bulte, amnas asuma magaalaa Asaasaa keessaa namoota 35 hidhuuf akka qophiirra jirtu kan dhagayame yoo ta’uu namoonni isiin hidhuuf ergamoota magaalaa keessa babbaastee jirtu keessaa Continue reading

Hidhaan Uummata Oromoo Irratti Daran Jabaatuu Qeerroon Godinaalee Oromiya Garagaraa Irraa Gabaase.

Because I am OromoHagayya 19,2016  Gguyyoota lamaa asitti godinaalee Oromiyaa hundarraa Qeerroon hidhamaa jiru. Sababa addaa hin qabu gochi addaas hin jiru garuu Bilisummaan waan dhiyateef wayyaaneen kufaatii ishees waan mirkaneessiteef jecha uummata oromoo hidhaatti guuruu murteesse. Kaan tarkaanfii ajjechaan diinni uummata oromoo irratti aggaamee jiru biraa deebihaa kan hin jirrree fi bakka uummanni fi iji namaas hin arginetti ilmaan Oromoo ajjeessuunis Oromiyaa keessa magaalota tokko tokkotti kan mul’ataa jiru tahuunis Qeerroon gabaasaa jira.  kun uummata Oromoof haaraa tahuu baatus FXG oromiyaa keessatti isa xumuraa itti fufuu irraan amma hidhaan daran jabaatee jira.
Godina Qellem ona garagaraa irraa Qeerroon gabaasaa jiruun fakkeenyaaf Anfilloo irraa namotni 15 ol tahan kaleessuma ukkaamfamuu akkasuma
Jimmaa Horroo irraa
–       Dargaggoo Hasan Jamaal
–       Dargaggoo Bulchaa Qalbeessaa
–       Dargaggoo Tizaazuu Akkattii fi
–       Dargaggoo Qalbeessaa Tolasaa kan jedhaman ukkaamfamuun gabaafamee jira.
Dabalataan onuma kana manneen jireenya namoota 4 WBO jiraachisu jechuun humna waraana Wayyaaneen sakatta’amuu irraa eegamaa jiraachuun kan gabaafame
–       Mana jireenyaa Lataa Wiirtuu
–       Mana jireenyaa Caalii Ganjoosaa
–       Mana jireenyaa Yaadasaa Danuu fi
–       Mana jireeenyaa Solomoon Gurichoo
Kan jedhaman humna agaaziitiin eegamaa jira. Akkasuma ona Gaa’oo Qeebbee, Gidaamii fi Begii keessaa ijoolleen dargaggeyyiin hidhaatti guuramaa jiru. Kun godina oromiyaa maratti akka tahes Qeerroon gabaasaa jira.
Godina Shaggar kaabaa, shagger Bahaa fi shaggar Lixaa Qeerroon hidhamuun daran jabaatee jira. uummannis hidhaanii fi ajjechan Bilisummaa nun dhorku nu doorsisuun FXG hin hambisu jechuun dhaadannoo isaa itti fufee jira. Hidhamtootni hedduun bakka itti hidhaman irraa bakka biroottis jijjiiramuudhaan hedduun namootaan bakka buuteen isaanii dhabamaa jira. Kanuma keessatti FXG ammas yeroo dhumaa kanaaf kan wayyaanee aangoo isheetti xumura taasisu itti fufuun uummannis gibira diduun, walgahiin wayyaaneen oromiyaa magaalotaa fi godinaalee adda addaatti gaggeessuuf uummata mariisisuuf deemtus bakka hundatti gara FXGtti jijjiramuu fi feshelatuun Wayyaanee isa dhumaa abdii kutachiisuudhaan bifa naasuutiin uummata hidhaatti guuruu murteeffachuun beekameera.

Stockholm syndrome : Who builds tunnels, hospitals, military camps and modern technology underground in Tigray

Dr. B.K.DERESSA,

BaarooThe Oromo people were colonized during the last quarter of the nineteenth century by a black African nation – Abyssinia – with the help of the European colonial powers of the day. During the same period, of course, the Somalis, Kenyans, Sudanese and others were colonized by European powers. The fact that  the Oromo were colonized by another black African nation makes their case quite special.

For more than 100 years, the Oromo people has been at war with enemies sworn to its destruction. Oromo people has done and still is doing all kinds of struggle in order to eradicate all those injustices and to regain his own god given freedom, full right to live as human being and rebuild his own country Oromia. The Oromo’s paid a heavy price to build Ethiopia but when it comes to power and money they are the last to touch the desk and when it comes to the human-right and equality they are the first to be victim of the system.  None of us on the earth choose to be born where we are born but once born, for example in my case, as an Oromo, there is no way I can change it. Unlike religion, behavior and attitudes towards nature, ethnic belongingness cannot be changed. That is why I cannot stop reminding at every chance I got the international community, TPLF elite and their puppet collaborators that as an Oromo, I am oppressed and I want my freedom and equality.

I am asking myself day to day, month to month and year to year why 50million of Oromo nation is languishing for so long time, so badly and inhumanly under minority rule ( previous one 25million and current TPLF rule 5 million) and while most of the Oromo’s are confronting our enemies with bare hands gallantly, why some of Oromo individuals and groups are working for our enemies TPLF junta. Like OPDO and individuals working in the embassies like ambassador Dina Mufti…etc and individuals in foreign business companies.??? Stockholm syndrome

%d bloggers like this: