Western tax money has to be a free oxygen for Oromo people revolution instead of expensive ECMO for dying TPLF state terrorism.

By Dr. Baro Keno Deressa

To:

  • UN human rights council
  • Secretary of state Mike Pompeo
  • President of the European Commission Mr. Jean Claude Juncker

 ECMO is instituted for the management of life threatening pulmonary or cardiac failure (or both), when no other form of treatment has been or is likely to be successful.

Ethiopian empire is at a critical transitional stage. Given its size, location and interests, Ethiopia is at the heart of a ‘regional conflict complex. Ethiopians are aware that the current state of affairs is not sustainable and that it represents danger not only for the future of Ethiopian empire but also for the entire region.  As a minority, the apartheid regime of TPLF in Ethiopia has decided that it cannot survive in a peaceful democratic arrangement that is at peace with neighbors. The TPLF concluded that its very survival depends on propaganda, selling-fear and doubt, Lies, deceit, misinformation, fabrication, exaggeration and falsification are their standard mode of operation. However, the strategy is no longer effective because Ethiopians have given-up on the TPLF and they are rejecting everything TPLF. Continue reading

Dhumatii Oromoo Moyaaleetti Tahe

Damee Boruutiin

Uummata of eegannaa tokko malee nagaan jiruu fi jireenya isaatti boba’ee jiru utuu waan tokko hin xuqqamiin humni Agaazii haala baayyee suukaneessaa taheen uummta Oromoo fixxuunn amma fudhannee wajjin jiraannu bira darbaa jira.  Kanaan booda uummatni Oromoo karaa nagaa qabsoo goona jennee odeessuun injifatamuu Keenya harka keenyaan adda keenya irratti maxxanfachuu irraa gargar hin jiru. Biyyi lafaa nuuf biramachaa  hin jiru. Biyyi lafaa Agaazii nu irraa dhowwuu fi nu irraa baasuuf hin deemu. Waan qabnuun of irraa dhoofnee cabsuu malee filmaata biraa hin qabnnu. Lolli amma deemaa jiru kan sammuu uummataa keenyaa jeeqee fi (psychological war)  sodaachisee jilbeefatuuf xiyyeefatame dha. Continue reading

Agartuu Qeerroo tibbanaa “Raafama”

QDh tiin

Hordoftoota qophii agartuu Qeerroo. Torban torbaniin haala torban ooltii Oromiyaa fi diina innika TPLF isiniin gahaa turuun keenya nii yaadatama. Ammas kan torban kanaa “Raafama” mata duree jedhun qabannee dhiyaanneerra. Hordofaa!

“Guntutiif mootummaan garboomsaa dhaabatee hinafu” jedha Oromoon. Har’a qabsoon Oromoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa, qabsoo hiree ofii ofiin murteeffachuu guddatuurra gaheera. Adeemsa qabsootu suuta deemaa, suuta garboomsaa golgoleessa. Kanaaf sardamsa, jarjartiirraa bilisa ta’ee bifa diinni hinbeeknee hulluuqee guutummaa uummatasaa dammakfatuurra tareeyyuu ollota Oromoo TPLF garboomsee dammaksee jabaate adeemutti jira. Qabsoon Adda Bilisummaa Oromootiin durfamu,Qeerroo Bilisummaa Oromoo uummatasa ijaaruun ABO jala hiriiree qabsoo waggoottan 10 darban keessa ture keessatti ajjeechaan jumulaa uummatarras ta’ee Caasaalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo irra gaaga’ama ulfaataan gahaa turaniiru. Continue reading

SBO Bitootessa 16, 2018. Oduu, Haala Yeroo irratti Ijoo Dubbii ABO fi Ajjeechaa Magaalaa Mooyalee keessatti Wara anni Faashistii Wayyaanee raawwate balaaleffachuun Ibsa TUBD fi Gareen Deeggarsa Oromiyaa Damee Australia baasan irratti gabaasa qophaa’e.

Gooticha Oromoo Dachaasaa Wiirtuu beektuu?

Hundeeffama sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo keessatti koree qindeessaa jalqabaa ta’ee Jaallan isaa waliin sochii jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa keessatti eegala bara 2011 keessa hogganummaa siyaasaan sochii Qeerroo gama hundaan taasisaa osoo jiruu University Harmayaa irraa qabamee waggaa 7 fi walakkaa hidhaan dararamaa turee amma bilisaan bahe.Imala gara Horroo Guduruutti Jaallan isaa hidhaa irraa bilisa gadhiifan waliin godhan irratti simannaaQeerroo magaalaa Harattoon isaanii taasiameen irratti haasaa gabaabaa gootichi Dachaaasaa Wiirruun taasise kunooti.Dachaasaan haasaa isaa irratti ummanni Horroo Guduruu fi Qeerroon goota Oromoo osoo weerara Habashaa falmuu wareegamee reeffi isaa biyya Habashaatti fudhatame Abishee Garbaan akka biyya dhaloota isaatti deebi’uu fi siidaan isaas magaalota keessatti akka dhaabbatuuf dhaamsa qaama mootummaa fi ummata Oromoof dabarsee jira.

Continue reading

Sirna Yaadannoo Waggaa 9ffaa Gootichi Oromoo Wandimmu_Daammanaa Kumsaa:

 

Wandimmuu Daammanaa waxabajjii 1978 A.L.H tti ,Godina Shawaa Lixaa,Aanaa Midaa Qanyii ganda Boquu Nissootti dhalate. Akkuma ilmaan Oromoo kamiyyuu umuriin isaa wayita barnootaaf gahu,baratee kutaa 11ffaa wayita gahutti,Guraandhala 21 bara 2001 A.L.H tti Sochii Warraaqsa FDG barattoota Oromoo Mana Barumsaa Geedoo sadarkaa lammaaffaafi Qophaa’inaan taasifameen rasaasaa Poolisoota ergamtuu diinaa irraa itti dhukaafameen Lubbuun isaa wareegame. Gootichi Oromoo Wandimmuu Daammanaa wareegamus kaayyoofi akeekni inni irratti Wareegamee hin wareegamne irratti kufa kuffisaa Oromoon diina hudhee qabee jira!!  Continue reading

The Guardian:- ‘Freedom!’: the mysterious movement that brought Ethiopia to a standstill

Qeerroo – young Oromo activists – drove the mass strike that helped topple the prime minister of one of Africa’s most autocratic governments

Supporters of Bekele Gerba, secretary general of the Oromo Federalist Congress, celebrate his release from prison, in Adama, Ethiopia on 14 February 2018.

Supporters of Bekele Gerba, secretary general of the Oromo Federalist Congress, celebrate his release from prison, in Adama, February 2018. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters

 Today, Desalegn is a banker. But once he was a Qeerroo: a young, energetic and unmarried man from Ethiopia’s largest ethnic group, the Oromo, bound by what he calls a “responsibility to defend the people”.

Twelve years ago he helped organise mass protests against an election result he and many others believed the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) had rigged. This landed him in prison, along with thousands of others, on terrorism charges. Continue reading

SBO Bitootessa 14,2018. Oduu, Dhumaatii Mooyaaleetti Mootummaan Wayyaanee geessiste fi gaaffii fi deebii Mis. GS-ABO fi Ajajaa WBO Zoonii Kibbaa Jaal Goollichaa Dheengee Waliin taasifamee fi SBO sagantaa Afaan Amaaraa.

Seenaa irraa Haa Barannu!

Damee Boruu irraa

Hooggantoonni OPDO bara kana namoota qara tahanii fi dammaqnisa qaban akka tahan waan mamnu natti hin fakkaatu. Waan hojii fi muxxannoon isaanii bara dheeraa warra Habashaa wajjin taheef ammantaa jabaa waan isaa irratti qaban akka tahe hojiin isaanii fi oolmaan isaanii ni agrsiisa. Yaroo qabsoon uummata Oromoo Qeerroo Bilisummaan hooggannamu Oromiyaa guutuutti fininu Obbo Lammaa Magarsaa Bulchaan Naannoo Oromiyaa ,“utuu uummata Oromoo milliyoona afurtama of duubaa qabnuu maal sodanaa” jedhee ture.  Jecha haqaa onnee irraa buqa’e akka tahe naaf gala. Continue reading

English Summary of Qeerroo Statement on Moyale Massacre, March 11, 2018.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo (aka Qeerroo, the Oromo Youth Organization Leading the Current Oromo Movement) just released a six-point statement following the Moyale Massacre. The Statement is summarized as follows:
1. All necessary measures will be (sould be) taken to halt the distribution of gas and the movement of gas companies giving service to the regime in Oromia.
2. All major roads through which goods and services are provided to the regime will be closed prudently in such a way that the regime will not be able to commit another masssacre.
3. All necessary measures will be 

Continue reading

Oromiyaan Lolaa Dhiigaaf,lolaa Imimmaaniin Haramtee Akka Hinbanneef Oromoon FXG Hanga Bilisummaatti Jabaatee Itti Fufuu Qaba!

Bitootessa 11,2018, Torbanoota lamaan kana keessa Waraanni TPLF akka malee uummata ajjeesuu, reebuun caccabsuu, jumulaan hidhuurratti fuulleffatte. Waraanni TPLF sababa waraanni ABO ykn WBO’n Oromiyaa raasaa jira jechuun uummata keenyarratti waraana kallattii afuriin banee jira. Waraanni TPLF kunneen manneen uummata Oromoo humnaan caccabsanii seenuun, dargaggeessa Oromoo Oromummaa qofaaf mana hidhaatti guuruu irratti fuulleffannoon hojeetee itti fufee jira. Oromiyaa keessatti manneen Oromoo akkasuma goleewwan Oromoo namni torban lama kana keessaa hindu’in muraasatuudha.

Continue reading

“Gabrummaatti Xumura Haa Goonu”! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Yakkaa Duguuginsa Sanyii Mootummaan Wayyaanee Sirni EPRDF/TPLF/OPDOn Waraana Labse Uummata Keenya Fixaa Jiru Ilaalchisuun Qabsoo FXG Finiinsuun Fashalessine Gabrummaatti Xummura Haa Goonu!!

Ibsa Qeerroo Billisummaa Oromoo Irraa Darbe.

Mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo kanatti yoomiyyuu caalaatti waraanaa uummata keenyarratti labsee deeggarsa tokko malee dirqamaan labsii waraanaa raggasisee yakka waraanaa gochaa duguuginsa sanyii (genocide) uummata Oromoofi saboota cunqurfamoo biyya keenya keessa jiran irratti gaggeessa jira. Torbee darbee erga Labsiin Waraanaa labse hanga har’atti yakki duguuggaa sanyii ajjeechaan jumlaa Oromiyaa Dhihaa Amboo, Gudar, Giincii, Holootaa,Naqemtee, Gimbii, Dambii Doolloo, Jimmaa, Harargee , Baaleefi Moyyaalee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti uummata keenyarratti itti fufinsaan gaggeeffama jira. Kan guyyaa kaleessaa Bitootessa 10/2018 Godina Kibba Oromiyaa Booraana Magaalaa Moyyaalee keessatti Uummata keenyaa nagaa irratti waraana banuun hanga guyyaa har’aatti itti fufinsaan yakki duguugga sanyii gaggeeffama jira. Continue reading

Waraanni Agaazii Wayyaanee Dararaa Barattoota Oromoo Irraan Gahaa Ture Ammos Itti Fufe!

[SQ, Bitootessa 11,2018]

Mootummaan gorboonfattuu Wayyaanee akkuma barattoota Oromoo irratti dararaa jallataa raawwataa turte, barataa Oromoo reebuun hidhuu ajjeesuu akkasuma barnootarraa ari’uu hojii idilee taasifataa turtetti itti fufte. Haaluma kanaan Mooraawwan Yuunibarsiitii keessatti madaallii qorumsaan alatti, tilmaamaan qabxii barattootaa laachuun itti fufuun mooraawwan tokko tokko keessatti barataa Oromoo addaan baasanii qabxii jalaa gadbuusuuf yaadamuun “F” laachuun waan argaaf dhagaa’aa turre jibbiinsa Oromoof qaban mul’ifataa jiru. Haaluma kanaan barattoota Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa damee barnootaa Computera barataa jiran, barattoota Waggaa lammaaffaa daree tokko guutummaatti gosa barnootaa statics “F” laatamuu akka qabaniif Heeddiin murteessee dabarse jechuun nuu gabaasan. Rakkoo barattootni geessisaniif sababaa “F” kennisiisuuf gaafannee turre. Sababi guddaan jedhu, “barsiisonni koorsicha barsiisaan mooraa Guddaa ykn main campus kan turan yoo ta’u, Continue reading

Godina Wallaggaa Magaalaa Naqamtee Keessaa Ergamtooti Wayyaanee Halluu Alaabaa ABO Qabu Funaanaa Jiru.

Godina Wallagga magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti Wayyaaneen ergamtoota ishee bobbaasuun suura goototaa konkolaattota irraa buqqaasaa jirti. Istiikeroota Alaabaa ABOn faayyamanii fi Barruulee alaabaa ABOn bara,anii jiranis karaa ergamtoota isheetiin konkolaattota irraa yaasaa jirti.
Ka,umsa dubbichaaf sababni guddaan torbanoora darban keessa konkolaachistoonni magaalichaa walgahii firqiidhaan akka dhiyaataniif gara galma Naqamteetti waamamanii turan.
Akeekni walgahichaas konkolaachistoota kanaan dura hojii dhaabuun diddaa lagannaa gabaa irratti qooda fudhatan irratti akeekkachiisa kennuu fi lamuu itti deebinaan adabbii maallaqaa guddaa tahe adabamtu kan jedhuun doorsisuuf turan.
Continue reading

%d bloggers like this: