Wayyaaneen TPLF Oromiyaa Guutuu Keessatti Walgahiin Ummata Cinqaa Jiru.

Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Magaalaa Duukam keessatti wayyaneen konfiransii Dargaggootaa 9ffaa jechuun erga Dargaggoota walitti qabdeen booda Ayyaana caamsaa 20 waggaa 26ffaas har’uma asiin kabajanna jechuun kijibaan ummata walitti qabdee erga jettee booda akkuma galma wal gahichaa seenaniin kaabinoonni Magaalichaa wal gahicharratti argaman Shaamaa ibsuun Ayyaanichis kabajameera jechuun.fedhii ummataatin alatti ayyaana kabajsiistee jirti Continue reading

Waamicha Uummata Oromoo Hundaaf!

Akkuma beekamu mootummaan abbaa irree Wayyaneeerga FXG Oromiyaa keessatti dhowee kaasee ajjechaa fi hidhaa irraa duubatti deebi’ee hin beeku ammas haaluma kanaan uummata Oromoo mana hidhaatti guuraa jiraachuun ifaadha,lubbuu hedduun itti wareegamee jira,kumaatam aguddaadhan kanlakkaawamu lubbuu ilmaanOromoo bade jira.  LolliLiyyuu Hail Continue reading

Ummata Oromoo Godina Harge Baha fi Lixaarraa Buqqifamanii Idoo Gara Garaa Qubsiifamanii Rakkoo Adda Addaaf Saaxilamaniif Gadduun, Hidhii Xuuxuun Furmaata Hin Ta’u.

Baarentuu Gadaa Irraa
Abbaa irree qawween nama fixu, hidhuu fi dararu akkasumas  abbaa biyyaa afaan qabee saamu aariin keenya aangoo qabaterraa hin buusu. Isa hidhattoota abbaa irreetiin kufee fi dararameefis hidhii xuxun madaa isaa hin fayyisu, kan du’es hin galchu. Isa murna gabroonfataan saamamee beela, daaraa fi gadadoof  saaxilameefis aariin, gaddanii hidhii xuuxuun akkasuma furmaata hin ta’uuf. Deemsi akkasii eenyuyyuu rakkoo keessaayis hin baasu.  Keessumaa sirna abbaa irree akka Wayyaanee isa gateettii ummataatirratti daadee baase kana karaa nagahaatiin fala itti barbaaduun gongumaa waan hin yaadamnee dha.
Wayyaaneen waggoota 26n darbaniif ummattoota impaayeera Itiyoophiya keessa jiran  keessumaa ummata Oromoorratti xiyyeeffattee yakkoota Continue reading

Raadiyoo Simbirtuu Qophii Caamsaa 18,2017

Simbirtuu: oduufi qophii IMALAA. Keessummootni lama haalaafi amala HD ABOobbo Daawud Ibsaa ijoolummaarraa kaasee hanga lltummaa Eritrea demanii leenjihanii dirree seenaniitti kan beekan himu.Seenaa namoota hedduus ni tuttuqu.Akkatti Dr Nagaasoo Gidaadaa ABO keessaa bahanifii gahee Dr Haayilee Fidaa QUBEE UUMUU keessatti qaban eeraniiru caqasaa..

Godina Arsii Aanaa Gadab Asaasaa Keessatti Ergamtooti Wayyaaneen Darggoota Qabachuuf Tattafataa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Gadab Asaasaa

Caamsaa 19/2017 Godina Arsii Aanaa Gadab Asaasaatti Tiraaaktaroota Qonnaa Dargaggoota hojii hin gabne waldaalee 17n Ijaaramaniif Bulchiisi Aanaa Keennaa Bite jechuun dura taa’aan waajjira dhaaba OPDO Musxafaa Sheekaa Konkolaattota magaalattii keessa naannessisiisuun qalbiidargaggoota Aanichaa hatuuf sagalee gudfiftuun magaalattii keessaa olola oifsisaa ooluu maddeen oduu Qeerroo Gadab Asaasaa Gabaasanii jiru Continue reading

Kutaan Magaalaa Finfinnee Bakkooti Hedduun Ifaa Argachaa Hin Jiran.

Related imageCaamsaa 19,2017/ Kutaa Finfiinnee harki caaluu sababa rakkoo ibsaa guddaa keessa akka jiran jiraattoonni finfiinnee  gugunguumaa jiru,kutaa finfiinnee naannoo Addisuu Gabayaa naannnoo warshaa Karameellaa,naannoo Buraayyuu kattaa,naannoo lidataa Kookaa Mazooraa,magaalaa Sabbataa…kkf. Continue reading

Abbaan Qabsoo Oromoo Eenyuu?

Abbummaa

Abbaa malee waa hin dhalatu; kun dhugaa namni martuu itti amanuuf itti walii galuudha. Namni tokko ammoo lafaa ka’ee mucaa hin dhalchineef abbaadha ofiin jechuun waan oodaati; hagam yoo ilmasaa taassifachuuf yoo carraaqe illee dhaamaatin isaa dafqa duwwaa ta’uun waan mara keenyaaf ifuudha.

Abbaan isa dhalcheedha, isa itti dhadhabeedha, isa itti xaareedha, isa itti dugdaa goophateedha.Malee lafaa ka’ee maqaa mararteen isa waamee ofitti qabe miti. Waa malee manni hin aaru jenna Oromoon. Anis kana waa malee hin kaafne. Jaarraa tokkoof walakkaa ol Oromoon Harqoota diinaa saggoo irra gadi taa’e ofirraa kaasuuf caba lafee hanga meelachuu hamileetti, sammuu dhabee hanga qullaa buusuutti, … qaama hir’atee hanga lubbuusaa dhabuutti ga’ee jiraan. Continue reading

Godina Shaggar Kaabaa Magaalaa Suluultaa Keessaa Artistooti Oromoo Sadii (3)Humna Tikaa Wayyaaneen Butaman

Caamsaa18_2017

Godina Shaggar kaabaa magaalaa Suluultaatti weellistoota/Artistooti Oromoo sadii(3) humnan tikan butamanii jiru,weellistoonni kun:~
  1. Dajanee Kaasaayee
  2. Mogoraa Jifaaraa
  3. Mohaammad Saayid  kanneen Jedhaman weellistoonni sababa itti dhukkaamfamaanif yeroof hin beekamne,baandii opdo keessaa hojjechaa kan turan lafa jireenyaa fi miindaas kan qabani,yeroo adda addaattis waltajjii kan afeeramani ,isaanis gola Kenya qulquulleessina waan jedhan fakkaatu.
Ammaaf weellistoonni kun wajjira poolisii suluultaa jiraachuun beekameera.Kanas tadhe sana Orommuummaan yakka tadheera Sirna nama nyaataa kana biratti.

Continue reading

ABO Balaaleffadha Jechuun Wayyaanoti Conference Dubartootaa Sababa Jedhuun Walgahii Irratti Ololan.

Caamsaa 18,2017/Godina Arsii Aanaa Jajuu Magaalaa Arbooyyee keessatti Dubartoota maqaa koonfirasii Dubartootaa jedhuun wal gahii teessisaa jiru. Magaalaa Arbooyyee keessatti koonfiransii Dubartootaa jechuun itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa Jajuu Geetaahun Nugusaalam kaabinoota aanotarraa dhufan wajjiin ta’uun olola siyaasaa isaanii babal’ifachuuf dubartoota gandoota hundarraa walitti qabee wal gahii teessisuun.

Manneen keessan keessatti Abbootii manaa keessanii fi ujoolleen teessan humnoota badii jala deemudhaan kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo ABO galmaan gahuuf akka hin sochoone isin debartoonni gaheen guddaan maatii hoogganuu isin harka waan jiruuf akka maatii keessan gocha badiitirraa dhoorgitan yoo humna keessanii ol ta’anis mootummaa quba qabaachisuun akka karaa mootummaatin gorfaman godhuu qabdu ta’uu baannan maatiin keessan akkuma waggootan lamaan darbe argitan akkuma baheen isin jalaa hafuu danda’u hojiin isaanii Continue reading

Gabaasa Addaa Qeerroo

Murni shiftaa fi saamichaa fi aangoo qawween biyya Oromiyaa saamuun duroomte wayyaaneen torban kana keessa maqaa walga’ii kiraa sassaabdummaa jedhuun uummata Oromoo gidirsuuf karoora jabaa baafattee hojiirra oolchuuf qoophiishee xumurtee jiraachuun saaxilame.

Akka maddi oduu Qeerroo goleewwan Oromiyaa irraa nu qaqqabaa jiran addeessanitti sirni aangoo qawweetiin uummata Oromoo saamaa fi saamsisuun beekamtu murni hattuun Tplf maqaa walga’ii kiraasassaabdummaa jedhamu daa’effachuun torban tokkoof uummata Oromoo gidirsuuf qoophiishee xumurtee  uummata oromoo godinaalee Oromiyaa mara keessa jiranis maqaa wal ga’ii kanaatiin afanffajjeessuuf ijaabaachaa jiraachuu qeerroon gabaase. Mootummaan sirna nama nyaattuu fi saamtuun abbaa irree Wayyaanee kan ilmaan Oromoof daqiiqaa tokkoof gara laafina hin qabne tuffii fi inaaffaan kan keessa ishee nagaa dhorke dur irraa kaastee hanga hanga har’aatti karaa ittiin ilmaan oromoo irratti bara bittaa ishee dheereffattu qopheeffachuun hojiishee idileedha.Waraanni nama nyaatuu sirna afaan qawween biyya oromiyaa saamuun kan duraayyuu caalaattii fardeeffamuun ilmaan oromoo nagaan ba’anii galuun hammaatee jira. Continue reading

Qondaallonni Wayyaanee OPDO Ummata Oromoo Guyyuu Walgahii Jechuun Hojii Hiiksisee Rakkisaa Jiru.

Caamsaa 17/2017 Godina Arsii Aanaa Siree keessatti Rokkoolee bulchiinsa gaarii kan ummanni irraa komii kaasaa jiran ganda hundarraa qorannee adda baasuu qabna jechuun OPDOn ummata iddoo hundatti wal gahii jettee roobafii aduun qaqaa jiraachuun dhagayame.Rakkoo bulchiinsa gaarii qofa osoo hin taane ummanni tokko Shaniin deebi’ee akka ijaaramuu qabus akeekkachiifni bulchitoota gandaatiif kennamee jiraachuu maddeen oduu keenyaa gabaasanii jiru.

Kana malee Godina Addaa Oromiyaa naannawa finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqiitti koonfiiransiin dargaggootaa gaggeeffamaa jira.

Dargaggoonni magaalattii hundi akka wal gahii kanarraa hin hafne galgalaan sagalee guddiftuun iyyaa turuun isaaniis dhagayameera

Oduu Godinaalee Oromiyaa

Caamsaa 15,2017/ Daandii Aspaaltii kan Adaamarraa Asallaa deemu kan  Godina Arsii Aanaa Doddotaatti addaan citeen wal qabatee Ummanni rakkoo  saaxilamuun dhagayamee jira. Akka gabaasni achii nu gahe himutti Ummanni gatii duraan kaaffalu dachaadhaan akka kaffalu taasisamaa jiraachuu fi Tiraafiikonni Wayyaaneen daandii kanarratti bobbaaftes konkolaachiftootarraa qarshii waan argataniif Konkolaachiftoota adabaa akka hin jirree fi yeroo konkolaattonni dhufan karaarraa akka maqaa jiran gabaafamee jira Continue reading

Caamsaa 14/2017 ) Godina Lixa Shaggar Aanaa Midaa Qanyii Irraa Kaleessa galgala Dargaggoo Oromoo Kabbadaa Qoroo Waraanaa Komaandii Poostii Wayyaaneetiin ukkanfaamee halkaan guutuu reebichaa hiraarsaa ulfaataa erga irratti raawwata turani halkan gara barii harkatti Waan laafeef baasanii bakkeetti gatanii uummataan kaafamee yeroo ammaa Hospitaalaa Amboo seenee jiraachuu maddeen Qeerroo gabaasan. Dargaggoo Kabbadaa Qoroo baroota 2005 mana hidhaa maa’ikalaawiitti hiraarfamaa kanture, bara bara 2011 mana hidhaa Ambootti hiraarfamaa kanture, bara 2015 -2017 Manneen hidhaa Maa’ikalaawwii fi mana hidhaa mooraa leenjii waraana Xollaayitti hiraarsaa ulfaataa keessa turee ji’a tokko dura kan gadhiidamee hiraarsaan miidhaan ulfaataan irra gahee Sammuu isaa keessatti dhiigni ititee torbee darbee keessa Hospitaalaa Amboo irraa referiin barreeffameefi yaalaa irra kan jiru yoo ta’uu Lubbuu isaa balleessuuf waraanni Koomandii Poostii wayyanee Yakka suukkaneessaa ilmaan Oromoo irratti dalagaa jiraachuu caalaatti man muldhisuu ta’uu isaati. Kana Malees Ilmaan Oromoo hedduun dheengaddaa dargaggootni hedduun ganda Goosuu Wangee irraa kan ukkanfamanii hidhaman yoo ta’uu addatti immoo halkan edaatarkaanfii boombiidhaan Waajjira Poolisii Aanaa Midaa Qanyii irraatti fudhatameen barraaguun wayyaaneen uummata jumlaan hidhaa jiraachuu fi waraannii wayyaanees uummata shororkeessa jiraachuun ibsame. Maqaa namootaa hidhamanii adda baasuun kan gabaasnu ta’uu ni hubachiifna. Injifannoon uummata Oromoof Qabsoon itti fufa!

Hawaasi Oromoo Magaalaa Jimmaa Loltoota TPLFn Dararamaa Akka Jiru Qeerroon Gabaase.

Caamsaa 12,2017/ Wayyaaneen Uummata Beelaan Dhumaa Jiru Akka Uummanni Hin Gargaarreef Hawwaasa magaalaa Jimmaa Reebuuf Hidhuun Itti Fufte.
Uummata Oromoo ilu abbaa booraa irraa sababa godaansaaf saamicha Wayyaaneen beelaaf saaxilamanii jiran, magaalaa Jimmaa keessa gaaffii karaa nagaa gaafataniif deebiin dhabamee dhoksaan uummaticha ukkamsuuf utuu yaaltuu dubbichi erga bahee  akka waan gargaaraa jirtutti Continue reading

%d bloggers like this: