Waligalan Alaa Galan

Mahabuub Abbaa Waajii irraa

Yaroon Oromoon “waligalan alaa galan” jatee makmaaktee Oromooni biyyaa fi qa’ee isaaniraa fagaatani deemani tahu baachu mala. Haalli amma Oromoonni diaspora kessa jiran yoo laalamee makmaaksi kun kan yaroo amma itti jiruf makmaaksamee tahu hin olu mana jachisiisa.

Waggootaa fi rakkinoota dhibbaa ol kessa dabree Oromoon biftu bilisummaa halaalaa arkaa jira. Yaroo murtessitu taatee kanatti walif obsu fi waligalun akka biftun halaalaa mullattu tun walakkaa Oromia gayudhaan roga Oromia maraa ibsutu taasisa.

Obsa walif qabaachun yaroon isaa amma.  Jaarmayooni siyaasaa fi namottan adda addaa yaadaa fi tarsimoon rakkina gabrumaan Oromoo ittin furamu dandaya ja’aani lafa kaayyatan garaa garumaa qabaachun isaa kan bekkamu.  Haatahu malee Oromooni hundinu gabrumaa jalaa akka bahu qabnu iraati wali galan (shared interest). Kanaraati hundaa’un walin hojjachuf dhimi gabroomfataan erga nuraa ka’een boda hojjatamu qaburatti walif obsun guddaa barbaachisa dha. Oromiyaan osoo hin gabroomneen durattis ni turtee erga bilisoomteen bodattis waan jiraatuf jacha dura dinni akka nutti hin deebinetti firaa kufisun barbaachisaa taha. Erga dhinni nuraa ka’een booda akkamitti Oromoo fi Oromiyaan fuldura jiraachu qaban gaafi ja’uf sammu bilisa tahee fi tasgabaaween wal marihachun tarsimoo irra caalaa waan taheef ammaaf dhimaa saniratti walif obsun barbaachisa dha. Continue reading

የጭቆና ፍጻሜ ንቅናቄን በጠመንጃ ኣፈሙዝ ማቆም በመርፌ ቀዳዳ

ግመል ለማሹለክ ከመሞከር ጋር ኣንድ ነው!

የቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ

(ታህሳስ 17 ቀን 2018ዓም)

ወያኔ ለ27 ዓመታት የኦሮሞን ህዝብ እየገደለ፣ እያሰቃየ፣ ከመሬቱ እያፈናቀለ፣ ስደተኛ እያደረገ፣ እያሰረና ከትምህርት ገበታ እያባረረ እስከ ዛሬ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ህዝቡ በወያኔ የጠመንጃ ኣፈሙዝ ኣገዛዝ ስር ሲያካሄድ በነበረው ጠንካራ የጸረ-ጭቆና ኣመጽ ኢምፓዬሪቷን የማትወጣበት ውጥንቅጥ ውስጥ ከቷታል። በጠመንጃ ኣፈሙዝ የሚያምነው የወያኔ ወይንም ሕወሃት ስርዓት ዕለተ ሞቱና መቀበሪያው መቃረቡን በመገንዘብ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በገሃድ ጦርነት ኣውጆ እነዚህን ዓመታት ኣያሌ ዜጎችን ለከፋ ጉዳት ዳርጓል። ዛሬ በጨቋኙ የወያኔ መንግስት ህይወታቸው ያለፈ የኦሮሞ ዜጎችን ለመቁጠር የሚያዳግት ሲሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ተወንጀለው በወያኔ እስር ቤቶች ለከፋ ሰቆቃ በመዳረግ ላይ ናቸው።

የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለእርስ የተዳረጉትን ወገኖቹን ከወህኒ ማስፈታት ጀምሯል። የኦሮሞ ህዝብ መላውን እስረኞቹን ከእርስ ለማስለቀቅ፣ እውነተኛ የመብት ታጋዮቹን ከኣውሬው የሕወሃት ስርዓት ለማትረፍ ትግሉ ተፋፍሞ መቀጠል ኣለበት።

የኦሮሞን ህዝብ ትግል ለማክሰም የኣስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ እንዲታወጅ የወሰነው የሕወሃት ቡድን በኦሮሞ ህዝብ ላይ በየዕለቱ የሚፈጽመውን የዘር-ፍጅት ተግባር ይበልጥ ለማጠናክረ ከማቀድ መሆኑ ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ ወያኔ በጠመንጃ ኣፈሙዝ ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞን ከትግሉ ወደኋላ እንደማይመልሰው ሁሉም ይገነዘባል። በሰላማዊ መንገድ ለመብቱ እየተፋለመና የሃገር ባለቤትነት መብቱን በሰላማዊ መንገድ እየጠየቀ ባለው ህዝብ ላይ በቀጥታ ጦርነት ማወጅ በህዝቡ ላይ ኣደገኛ ጥፋት ለማስከተል ያለሙ ከመሆናቸውም ባሻገር ዛሬ በእጃቸው ባለው ጥይት እያደረሱት ላለው ችግሮች የሚጠየቁ መሆኑን ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ በጥብቅ ያሳስባል።

በመጨረሻም በመሳሪያ ኣፈሙዝ የጭቆና ፍጻሜ ንቅናቄን ማቆም፣ የኣባይ ወንዝን ምንጭ መዝጋት ነው! የኣባይ ወንዝን ምንጭ ለመዝጋት ማለም ያልታሰበ ከንቱ ህልም ነው። የጭቆና ፍጻሜ ኣመጽ እስከነጻነት ድረስ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ በድጋሚ ይገልጻል።

ድል ለኦሮሞ ህዝብ!

ዘመኑ የጭቆና ፍጻሜ ዘመን ነው!

ታህሳስ 17 ቀን2018ዓም

ፊንፊኔ-ኦሮሚያ

VOA-Shamarree Dirribee Ittaanaa, Qananii Taammiruu fi weellistuu Seenaa Solomoon, Voa Afaan Oromoo irratti gaafii deebii Jaallannee Gammadaa waliin taasisanii turan.

Mana hidhaa woyyaanee keessatti rakkoo fi dararaa akkamii akka keessummeessaa turan hunda dubbatanii jiru, ! baay’ee nama gaddisiisa. Kamiifuu baga harka diinaa keessaa bahani.

Afaan Qawween FXG Dhaabuun, Gaala Qaawwa Lilmoo Keessa Huluqsisuu Yaaluu Waliin Tokko !

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Guraandhala 17,2018
Wayyaaneen waggaa 27 uummata Oromoo ajjeesaa, dararaa, Lafarraa buqqaasaa, baqattuu taasisaa, Hidhaa, barnootarraa ari’aa hanga yoonaa jiraatte. Haa ta’u malee afaan Qawwee Wayyaanee jalatti uummanni diddaa garbummaa jabaa taasisaa tureen, dhommoqa impaayera biyyattii dhommoqa gala hinqabne  dhommoqseera. Akka duutee jirtuuf, barbadooftee jirtu hubatuurraan sirni afaan qawweetti amantu Wayyaaneen YKN TPLF uummata Oromoo irratti kallattiin waraana labsitee waggoota hanga kana lafee ilmaan kitillayyoo caccabsitee burkuteessite. Har’a ilmaan Oromoo harka garboonfataa Wayyaaneen lubbuun darban lakkoofsaan itti bahuun kan nama rakkisuuf hidhamtoota kuma dhibbaan lakka’aman Oromummaa qofaa yakkamanii mana hiraarsaa wayyaaneetti gidiramaa jiru.

Continue reading

Dhiisi Maaloo Sitti Bariitee Jirti!

Damee Booruutiin

Hooggantoon TPLF reenfa meeqa irra tarkaanfatan dhufanii akka uummata Itopiyaa hundaa waraana Dargii jalaa akka bilisa baasan bara bittee isaanii kana hundaa yaroo xibaaraa jiran dhagaa jira. Har’as akkuma kana. Dhugaan jiru garuu waraana Dargii kan cabse qabsoo uummatoota Itopiyaa hundaatti. TPLF bara Dargiin jiru biyya isaanii keessatti  warana Dargii lolaa turte. Uummatni Eritiraa, uummatni Oromoo,  Uummatni Ogaaden , Uummatni Sidaamaa, Uummatni Gambeela fi kan hafanis amma humna isanii of irratti loludhaan aangoo Dargii cabsan.

TPLF qofaatti  loltee mootee injifannoon galuu ishee namni arge hin jiru. Warri gaafa sana jirru kan aggarre fi raga seenaa dabarsinu TPLF biyya Tigray amma Finfinnee galtu  konkolaatan buraaqte dhfuu dha.  Gaafa sana TPLF waraana Dargii faca’ee irraa kilaashinkovii fi meeshaa waraanaa gugguddaa saamachuu ayyaana argatee jirti. Karaa biraa biyya Oromoo kan fidee dhufte yoo jiraate  cinii, bujalee, shiraa fi haxxummaa  qofa. Continue reading

The Oromo people Question is cure (substance) instead of palliation (symbolic)

By Dr. Baro Keno Deressa

My people Oromo, we have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long centuries of struggle and of suffering. You ask yourself, what is our demand? Your answer was: to get back my country Oromia and freedom in my house, freedom in my GOD given country Oromia, full ownership of  my own resources, freedom to choose the right leader and so on. You ask yourself, what is our policy to achieve our goal? Your answer was: It is to wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us; to wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime. Yes you wage the famous war in 21st century by your sons and daughters called Qeerroo mechanized with their powerful nuclear weapons called TRUTH: T=Total R=Revolt U=Until T=Transplanting (colonization) H=Halts. Continue reading

“Irradibaa Siyaasaa” Agartuu Qeerroo Tibbanaa

Irradibaa

Meeshaawwan halagaan qabsoo Oromoo ittiin cabsuuf gargaaramu keessa tokko Irradiba. Irra diba keessatti wantoota hedduutu bukoodha, muraasatu bilchaataa fakkaata. Irra diba jechuun, keessatti utuu hintaane buddeen irraan dhadhaa dibamudha. Irradibaan keessisaa dhadhaa hinqabu. Sabababan nii dibame males waliin hinbilchaanne.

Qabsoo keessattis garboonfataan irra diba nii fayyadama. Irradiba kanaan uummata burjaajessuu, ko’omsuu, gowwomsuu danda’a. Amma Oromiyaa keessa irradibatu hojjetaa jira. TPLF meeshaa Irradibaaf oolu kana haalan mijeessitee bobbaafteetti. Akka agartuu Qeerroo tibbanaatti wantoota qabsoo naaffisuuf halagaan xaxaa jiru keessaa tokko Irradiba. Irradiba haalaan lafa qabachiisuun of miidhuudha. Dafanii hongeessuun qabxii Bilisummaatti nu geessu fuulduraa dalaguuf nu qarqaara.

Irradiba haala dhiyeessisaaf, haala hojiisaarratti hundoofnee qoqqoduu dandeenya. Isaanis

Irradiba Suutaa fi Irradiba Furguggataadha

1, Irradiba Suutaa Continue reading

Press release, the Oromo youth movement (Qeerroo Bilisummaa)

The Qeerroo Business Boycott is Upgraded into an Overall Uprising to End Tyranny

Press release, the Oromo youth movement (Qeerroo Bilisummaa)

Until it has fallen under the colony of the Ethiopian empire, the Oromo people had a glorious history. Since the colonization, the Oromo people have suffered from various forms of oppression and exploitation by the successive Ethiopian regimes. Now the Oromo people have said enough to the tyranny and took their frustration to the street in unison.

We, the Oromo youth movement (aka ‘Qeerroo Bilisumma Oromo’), have held a leadership meeting to celebrate the new year 2018 and the commemoration of Oromo liberation army (OLA) day. During our meeting, we have discussed various issues and strategies and planned the next steps of our struggle. As can be recalled from our press, released on January 1, 2018, we have declared our plans. Among the plans was to continue the movement until all the questions of the Oromo people are being answered and the quest of the Oromo people for freedom is achieved. In addition, we have also declared that all Oromo business men and women, farmers, students and the Oromo people as a whole should stand up in unity against the Ethiopian government and implement our plans to bring an end to the tyranny. Continue reading

በኣዲስ መንገድ የጀመረው የኦሮሞ ህዝብ ኣመጽ ከገበያ ኣድማ ቀጣይነት ወዳለው የጭቆና ፍጻሜ ኣመጽ ይሸጋገራል!(የቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ መግለጫ የካቲት 14, 2018 ዓም)

በኣዲስ መንገድ የጀመረው የኦሮሞ ህዝብ ኣመጽ ከገበያ ኣድማ ቀጣይነት ወዳለው የጭቆና ፍጻሜ ኣመጽ ይሸጋገራል!

( የቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ መግለጫ የካቲት 14, 2018 ዓም)
የኣኩሪ ታሪክ ባለቤት የሆነው የኦሮሞ ህዝብ ከኣንድ ምዕተ– ዓመት በላይ የተጫነበትን የባእዳን ጫናና ባርነት ይብቃ! በሚል ተነስቷል። ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ ኣዲሱን ዓመት 2018 እና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓልን ምክንያት በማድረግ ባካሄደው የኣመራር ስብሰባ ጥር 11 ቀን 2018 ዓም ለመላው የኦሮሞ ህዝብ “”ባስተላለፈው የቄሮ ቢሊሱማ ጥሪ ላይ እንዳእቅድ ከወጣቸው መካከል የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ የጭቆና ፍጻሜ ኣመጹን ለመቀጠል ጥሪ ማስተላለፉ ይታወሳል።
ቄሮ ቢሊሱማ ያስተላለፈውን ጥሪም መላው የኦሮሞ ምሁራን፣ ነጋዴዎች፣ ኣርሶ ኣደሮችና ተማሪዎች በኣንድነት በመነሳት በዚህ ዓመት ውስጥ የጭቆና ስርዓት ፍጻሜን ለማሳካት በስራ ላይ የሚውልና ታሪካዊ ጥሪ ኣስተላልፈናል። በዚሁ መሰረት ከየካቲት 12 ቀን 2018 ዓም ኣንስቶ እስከ የካቲት 14 ቀን 2018 ዓም ድረስ በተለያዩ የንግድ ስራዎች ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ሁሉም የኦሮሞ ነጋዴዎች የገበያ ኣድማ እንዲመቱ በብቃት ሲሰራበት ነበር። የገበያ ማቆም ኣድማው ዕለት ሳይደርስ የተሰራጩትን ወረቀቶችና የተላለፈውን ጥሪ በመቀበል በንግድ የሚተዳደረው የኦሮሞ ህዝብ ለ 3 ቀናት ላካሄደው የገበያ ኣድማ ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ ያለውን ታላቅ ኣክብሮትና ኣድናቆት ይገልጻል።

Continue reading

Diddaan Ummata Oromoo Bifa Haaraan Eegale Lagannaa Gabaa Irraa Gara Fincila Xumura Gabrummaa Wal Irraa Hin Cinneetti Ceha.(Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo)

Diddaan Ummata Oromoo Bifa Haaraan Eegale Lagannaa Gabaa Irraa Gara Fincila Xumura Gabrummaa Wal Irraa Hin Cinneetti Ceha

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Gurraandhala 14,2018

Ummanni Oromoo seenaa boonsaa qabu dhiibbaa alagaa fi gabrummaa jaarraa tokkoof baadhataa ture na gahe jechuun ka’ee jira.

Qeerroon Bilisummaa Oromoo bara haaraa 2018 fi guyyaa WBO ilaalchisee walgahii hogganootaa godhateen “ Labsii Qeerroo” Amajjii 11,2018 ummata Oromoof dabarsee ture irratti akka karooraatti kan fudhate keessaa  amma gaaffiin ummata Oromoo deebi’utti Fincila Xumura Gabrummaa(FXG) itti fufuuf  Labsii dabarsuun ni yaadatama,Labsiin darbes  Hayyoota Oromoo,Daldaltoota Oromoo,Qonnaan bultootaa fi Barattoota Oromoon hundi tokkummaan ka’uun bara kana keessatti xumura gabruma akka milkeessaniif labsii hojii irra ooluu fi seena qabeessa dabarsine. Continue reading

Magaalaan Burraayyuu Hayyoota Gootata Oromoo Obboo Dajanee Xaafaafi Obboo Gurmeessaa Ayyaanoo Ofitti Simachuun haala addaa keessa bulte.

https://www.facebook.com/ferhanabdulselam/videos/10213937745032042/Har’a Guran 14/2018 ganama kana guyyaa #3ffaaf manneen daldalaa hundii cufaa, sochiin geejjiba hin jiru, hojiinis akkuma dhaabbatetti jira. Qeerroon Wallee Warraaqsaa dhageesisaa jira.

Continue reading

Gootota Oromoo Maatiin Seenaa Hojjetan!

Image may contain: 1 person, standingNamootni suuraa irratti argitan sadeen kunniin ilmaan abbaafi haadha tokkooti. Sadeenuu Ada’aa Bargaa, Incinniirraa qsbamanii mana hidhaa Qilinxootti hiraarfamaa jiru.
_Nigusuu Dirribaa (Miseensa KFO)
_Katamaa Dirribaafi
_Dajanee Dirribaati.
Qabsoon Oromoo hunda hidhaadhaa baasuu qaba!

Waan Baaneef Waan Kaaneef Beekna!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Finfinnee Oromiyaa
Biyya Oromiyaa dhuunfachuuf halagaan erga humna adii alaa irraa gargaarsa meeshaa argachuu qabe ka’ee uummata Oromoo akka arge ajjeesee, saamee, Hidhee hidhaan sakaalaa yoona gahe. Ilmaan Oromoo martuu uummanni Miliyoonni 60 tti siqu yeroo hidhaa keessa jirrutti, kanneen mana hiraarsaa Qaallittii dabalatee kaawaan keessa jiran warra kallattiin hidhame. Akkasuma nuti kanneen maqaaf uffannee, dhiqannee yaana jennus hidhaa keessa waggoota hedduu lakkoofsiisaa jirra. Har’a mirga waan feete hojjechuu, waan keen fayyadamuu dhabdee hidhamteetta. Kana keessa waggoota dhalli namaa obsuu hindandeenye keessa obsinee tarre.

Continue reading

%d bloggers like this: