About Qeerroo

Welcome to Qeerroo Bilisummaa webiste! We are here to serve Qeerroo generation who are seeking freedom in their new emerging life.We are Hope for Oromians and lead by example. We have a saying, Follow the Kuusaa and do what the Yuubaa says. http://qeerroo.com

Aside

Obsi Daangaa Qabaachuu Qaba ! Callisnis Nuuf Haa Gahu!

(Ibsa ABO – Amajjii 09, 2020)

49836961_1847712095355333_3193898111219007488_o[SBO – AMAJJII 09,2020] Erga Dr. Abiy Ahmed EPRDF keessaa gara aangootti ol bahanii as gidiraa fi roorroon addatti Ummata keenya kan Dhihaa fi Kibba Oromiyaa irratti bulchiinsa isaaniitiin geessifamu guyyumaan hammaachaa deemuutti jira. Kanaaf sababni gama mootummaatiin kennamaa turee fi jiru “nageenya eegsisuu fi ol’aantummaa seeraa kabajsiisuu” kan jedhu dha. Biyya kanatti durii kaasee hanga har’aatti nageenyi dhabamuuf kan sababa tahaa turee fi jiru rakkoo siyaasaa afaan qawweetiin furuuf ykn. irra aanuuf yaalii gama mootummaatiin taasifamu dha. Akka hubannaa fi odeeffannoo qabnuutti yeroo ammaa rakkoo guddaan sadarkaa Oromiyaattis tahe sadarkaa Itoophiyaatti jiru rakkoo nageenyaa osoo hin taane rakkoo siyaasaa ti. Wanneen akka rakkoo nageenyaatti of mul’isanis yoo jiraatan maddi isaanii rakkoo siyaasaa hin furamin jiru dha. Rakkoon siyaasaa ammoo furmaata siyaasaa barbaada malee qawweedhaan/humnaan hin furamu. Continue reading

Aside

Uumaa gaditti ABO’n madda nagaati!
Qalbeessaa Dhangi’aatiin
====================
OLF gulaAddi bilisummaa Oromoo, dhaaba uummataa amala uummata isaa Oromummaa haqaa fi fedhii uummata isaa irratti qiyyaafatee uummata Oromoo keessaa bu’uuramedha. Akkuma abbootni keenya Oromoon nagaa jaallatan, dhaaba nagaa jaallatuuf dhaaba nagaa manca’e bakkatti deebisee abdii uummata isaa haareessuu fi haamilee saboota cunqurfamoo impaayera Xoophiyaa jalatti cabe jabeessuuf qabsootti jirudha. Boquu Oromoo ol qabee, biyyattii keessatti kabaja Oromoof malu argamsiisuuf qabsoo gochaa ture irraa duubatti hinjedhu. Qaama nagaa uummataa barbadeessuun uummata gadadoo keessatti hanbisuuf, uummata saamuudhaan nageenya uummataa hunkuruuf hojjetu dura dhaabbataa akkuma ture, itti fufee qabsoo isaan ABO’n uummatni nagaan isaa akka dhugoomuuf hojjeta.

Eegala isaa irraa qabee hanga har’aatti qaamolee uummata ajjeesan dura dhaabbachuu, qaamolee uummata saaman irratti qabsaa’uudhaan dhaaba ofiif utuu hintaane dhaaba uummata isaaf jiraatu ta’uu namuu beeka. ABO’n dhaaba bilisummaa, nagaa, dimokiraasii fi mirga yaada lammiilee kabachiisuuf qabsaa’u, dhaaba hundaan olitti of kenninsaan uummataaf dhaabbatudha. Continue reading

Aside

Walgahii addaa ABO galma Miliniyemitti

ABO walgahii addaa galma Miliniyemitti gaafa Amajjii 12, 2020 yookaan ALItti. Amajjii 3, 2012tti qopheessee jira.

Walgahii addaa kana irratti ABOn sagantaa isaa gama siyaasaa, dinagdee, nageenyaa, hawaasummaa fi qophii filannoo 2020 irratti bal’inaan ummata Oromoo, ummatoota Itoophiyaa fi addunyaaf ibsa ni kenna.

Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo, jaarmiyaaleen sabaa fi sablammootaa, hayyoonni Oromoo fi keessummoonni hedduun ni hirmaatu.

Kottaa hirmaadhaa

Koree Qopheessituu

No photo description available.

Aside

Oromo Communities’ Association of North America

6212 3rd St NW,

Washington, DC 20011

December 10, 2019

We, members of the Oromo Communities’ Association of North America (OCA-NA), an umbrella organization of Oromo communities in the United States, strongly condemn the provocative and divisive campaigns by the so-called Baladera (Balderas) group and its supporters against the Oromo Qeerroo (youth) and the Oromo people in general.

OCA-NA is a non-profit organization registered in the United States. It is established to support and promote the well-being of the Oromo in diaspora; and to mobilize resources and advocate for the rights of the Oromo people and its diaspora communities. OCA-NA is alarmed by the divisive activities of the Balderas group and some of its supporters among the Ethiopian diaspora. Continue reading

Aside

Waamicha marii hawaasaa

Marii Hawaasaa ABO Oromoota Magaalaa Awwadaayiif Naannoo Isii Jiran Hundaaf
Isniina/Wiixata Sadaasa 9/2019 geeggeeffamuu qophiin xumuramee jira .
Hogganni Marii irratti Arkamu
👇👇
1, J/ Araarsoo Biqilaa (HD I/Aanaa ABO)
2, J/ Attoomsaa Kumsaa (MSHGS ABO)
3, J/ Amaan B. Filee (MGS ABO)
4, J/ Inj. Mahaammed Haajii(MGS ABO)

5, J/ Oromsis Elemo (MGS ABO)

Dhiyaadhaa irraa qooda fudhaa.

No photo description available.

 

Aside

የደስታ መግለጫ
44974715_10215375216746021_9140516529962483712_n(
ኦነግ – ኅዳር 5, 2012 ዓ.ም.)
የተከበርክ ሰፊዉ የኦሮሞ ሕዝብ
የተከበራችሁ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች
ሁሉም የትግል አጋሮቻችንና ሰላምወዳድ የዓለም ማህበረሰቦች
ከሁሉም በላይ ደግሞ የተወደዳችሁ የድርጅታችን አባላትና ደጋፊዎች በሙሉ
እንኳን ደስ ኣላችሁ እንኳን ደስ ኣለን !
በዛሬዋ ዕለት (ኅዳር 5, 2012 ..) ድርጅታችን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የህጋዊ ሰዉነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ማግኘቱን በከፍተኛ ደስታ እናበስራለን።
ከተመሠረተ 46 ዓመታትን ያስቆጠረዉ ድርጅታችን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ሰፊዉ የኦሮሞ ሕዝብ ነፃነቱን ለመጎናጸፍ የሚያካሄደዉን ፍትሃዊ ትግል በመምራት ትግሉ ታላላቅና አንጸባራቂ ድሎችን እንዲያስመዘግብ ከማስቻሉም በተጨማሪ በዚህች ሀገር ፖለቲካ ዉስጥ ጉልህ ኣዎንታዊ ለዉጦች Continue reading

Aside

IBSA GAMMACHUU
(ABO – Sadaasa 15, 2019)

49836961_1847712095355333_3193898111219007488_oKabajamaa Ummata Bal’aa Oromoo,
Kabajamtoota Sabaa fi Sab-lammootaa fi Ummatoota Itoophiyaa hundaa,
Firoota Qabsoo Oromoo fi Nagaa – jaallattoota Hawaasa Addunyaa hundaa,
Hundaan olitti ammoo miseensotaa fi deggertoota Dhaaba keenya ABO hundaaf,

Baga Gammaddan ! Baga Gammadne ! Continue reading

Aside

SAGALEE QEERROO SADAASA (SQ) 13/2019 yuuniversiitii Gondar keessatti barattoota oromoo afur irra miidhaan qaqqabe. barattootni yuuniversiitii Waldiyaa ammas rakkoo hamaa keessa jiraachuu barattootni ni dubbatu. Godina Qeellam Wallaggaa Muggiitti dargaggoo Sanbatoo Taammanaa waraana mootummaan ajjeefame. Magaalaa fi yuuniversiitii Dirree Dhawaa keessatti ilmaan oromoo irratti gaaga’amne qaqqabe. yuuniversiitii Adaamaa keessatti bareattootni oromoo Afur ukkaamsaman. barattootni yuuniversiitii Finfiinnee haala yeroo irratti marii gaggeessan.

 

 

 

Aside

BBC-Afaan Oromoo.

Aministii Internaashinaal: ‘Shorokkeessummaan gaazexeessitoota hidhuun faallaa haaromsa itti jiramuuti’

  • 9 Sadaasa 2019

Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Aministii Internaashinaal seera farra shororkeessummaa fayyadamuun Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhaa jiraachuun isaa haroomsa biyyitti keessatti argamaa jiruu waliin tasa kan wal faalleessudha jedhe.

Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu ibsa gaazexxeesitoota Sagalee Qeerroo Bilisummaa shan Fulbaana 5, 2019 hidhamanii ragaan tokkollee osoo irratti hin dhiyaatiiniifi himannaan irratti hin banamiin turan waliin walqabsiisee baaseen.

Geezxeessitoota hidhaa turan kunneen Biqilaa Amanuu, Abdii Guuttataa, Firoomsaa Baqqalaa, Gadaa Bultiifi Addunyaa Keesso jedhamu.

Magaalaa Finfinnee naannoo Garjii jedhamutti kan qabaman yoo ta’u isaan keessa Firoomsaa, Abdiifi Biqilaa Onkoloolessa 29 hidhaati hikamaniiru. Continue reading

Aside

 

Sadaasa 09 Waadaa Qabsoo Haaromsachuudhaan Haa Yaadannu !

(SQ- sadaasa 9/2019)

(Ijoo Dubbii ABO – Sadaasa 09, 2019)

cropped-qeerroo11.jpgHar’a guyyaan Sadaasa 09 bara 2019. Sadaasni 09 seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo (keessattuu seenaa Sochii Dargaggoota Oromoo/Qeerroo) keessatti iddoo ol’aanaa qaba. Waggoota 14 dura Sadaasa 09 bara 2005 ture kan Dargaggootni Oromoo yaamicha Dhaaba isaanii Adda Bilisummaa Oromoo irraa taasifameef owwaachuudhaan maqaa “Fincila Diddaa Gabrummaa/FDG” jedhuun ifatti Warraaqsa Bilisummaa bifa haaraadhaan dhoosan. Tahiinsi ykn. seenaan guyyaa sanaas akkuma tasaa guyyuma sana lafaa ka’ee waan mudate miti. Addi Bilisummaa Oromoo Diddaa Ummataa Karaa Nagaa (Civil Disobedience) irratti Ummata barsiisee ijaaruudhaan Qabsoo Bilisummaa isaa irraa bal’inaan hirmaachisuuf yoo xiqqaate waggoota shan (5) sana dura turaniif xiyyeeffannoo ol’aanaa itti kennee irratti hojjete. Manneen barnootaa ol’aanoo, caasaalee mootummaa kan gara garaa fi murnoota hawaasaa adda addaa keessatti hojiin Ummata dammaqsuu fi ijaaranii Qabsoo Bilisummaatti hirmaachisuu bal’inaan hojjetame. Continue reading

Aside

Sagalee Qeerroo Sadaasa 5/2019 ,Godinaalee Gujii lamaanii FI booranatti torban kana keessa qofa namootni 150 ol tahan humna waraanaan hidhamaa jiru. Hidhatii hiikamuu Galaalchessitoota radiyoo Sagalee Qeerroo waliin turtii isaandabarsan maal ture kan jedhu gafanneef deebii isaanii qabannee dhiyyaaneerra.MM Dr Abiyyii fi Ministeera RIB obbo Lammaa Magarssa waltajjii marii nageenyaa jechuun magaalaa Harar imalan irratti gaaffiin ummatarraa fi mormiin isaan mudatuunjiraattotni nuuf himan. MM Dr Abiyyii, ministeera RIB obbo Lammaa Magarsaa fi I/A/P/N/O obbo Shimmalis waltajjii marii nageenyaa jechuun jiraattota magaalaa Amboo waliin marii gochuuf kan turame turtii sa’aa muraasaa booda waltajjiin addaan cituu jiraattotni dubbisne Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromootti himaniiru

 

Aside

Hidhamtoota mana hidhaa mana hidhaa Finfinnee buufata poolisii 3ffaatti dararamaa jiran maqaa shororkeessummaan keessaa maqaa isaanii muraasa

because-i-am-oromo1. Eng.Dandii Garbooshee. Finfinnee
2. Dr.Mohaa Abdiisaa Sh/Lixaa Amboo
3.Burqaa Kumarraa. W/Lixaa Mandii
4.Farajaa Getachoo. Sh/lixaa Amboo
5.Abubakar Abdallaa W/Lixaa
6.Abbuu Lammaa Sh/Bahaa,Cuqaalaa
7.Wagaarii Badhaasaa Q/W/D/Dollo
8.Lalisaa Gudataa, W/Lixaa Mandii
9.Shimallis Getachoo Sh/Kabaa/G/Guraacha
10.Mamad Isaa, W/Bahaa Nunnuu Qunbaa
11.Abdii Bogoole. W/Bahaa/Naqamtee
12.Yaadasaa Yooseef. Q/W/D/Dollo
13.Saadiq Kaliifaa. W/Bahaa Naqamtee
14.Tarikuu Abdiisaa. Finfinnee
15.Pro.Bayyanaa Ruuda. Finfinnee
16.Daraaraa Guyee. Boorana
17.Margaa Guutaa. Sh/K/Lixaa
18.Yoomiif Seefuu.
19.Olaanaa Beellamaa. Sh/K/Lixaa
20.Kumaa Dandanaa. Sh/K/Lixaa
21.Takkaalanyi Mardaasaa. Q/Wallagaa
22.Addunyaa Keessoo. Sh/Kaabaa
23.Baayisaa Balaayi. Finfinnee
24.Efireem Iyyaasuu. Q/wallagaa
25.Gadaa Bultii. W/Lixaa
26.Bulchiinsa Balaayi. Q/Wallagaa
27.Falmataa Girmaa. Sh/Kaabaa
28.Bilisummaa. Q/Wallagaa
29.Abdii Dirribaa. Q/Wallagaa
30.Ijoo Fiixee. H/Guduruu
31.Damee Baacaa. Q/W/D/Dolloo
32.Abshiruu Kadir. W/Lixaa
33.Abubakar Nuuree. W/Bahaa
34.Caalaa Isima’el. Finfinnee
35.Kaliifaa Abdulfattaa. W/Lixaa
36.Abdii Kumsaa. Sh/Lixaa/Amboo
37.Firaa’ol Indaaluu. W/Lixaa
38.Obsaa Fiqaaduu. Finfinnee
39.Buusaa Jaarrraa. Buraayyuu
40.Miidheksaa Baqqalaa. Buraayyuu
41.Galaanaa Waggaarii. Buraayyuu
42.Fiixaa Caalaa. Buraayyuu
43.Gaaddisa Jifaaraa. Buraayyuu
44.Ababaa Tolasaa. Buraayyuu
45.Efireem Galataa . Buraayyuu
46.Yaasoo Kabbabaa. Finfinnee
47.Ifaa Gammachuu. Finfinnee.