SBO Ebla 01, 2018. Oduu, Haala Yeroo irratti Ibsa Waloo Paartii Adda Bilisummaa Affaarii fi ABO, Gaaffii fi Deebii Dargaggoo Jiloo Beeksisaa Godina Gujii Bahaa Magaalaa Shaakkisoo Waliin taasifne fi Ibsa Qeerroo Bilisummaa Irraa laatame.

Aside

#Bishooftuu, Mootummaan TPLF Wayyanen qabenyaa gurrachuu akkumaa itii fufetti jira.

Aside

Bitootessa 30,2018

Warshaa “Automotive Industry” kan makalakayaan konkolaataa oomishu keessaa meeshawwan gurgudaa bafachuun gara naannoo Tigraayitti guuraa jiru.

Gama biraan ammoo magaaluma kana keessatti kana argamu naannoo humna qilleensaatti hora bishooftuu/haroo Magariisaa kan jedhamu ABO tu gale jira jechuun dabareen halkaniifi guyyaa bosona keessa naanna’uun eggaa jiru, jiraattotni garuu sodaa qabna sababa kanaan gaara kana ibiddaan akka isaan hin gubne jechuun sodaa isaanii ibsachaa jiru, Continue reading

Ibsa Ejjennoo Qeerroo Matakkal Asoosaa irraa

Aside

Uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumus bakkoota Matakkal, Wambaraa, Gaalessaa fi Asoosaa jiraatu Waggoota Dheeraaf saboota biro naannichaa wajjin wal dandauun, wal kabajuun akkasumas Aadaafi Duudhaa Uummata Oromoo naannicha waliin qooddachuun nagayaan jiraachaa ture.

Nageenyii fi walitti dhufeenyi kun Karoora saamichaa mootummaan nama nyaataa wayyaanee Naannicharratti baafatteef danqaa guddaa waan itti ta’eef,  Waggootii Kurnan darban keessattii shira a fi daba garaa garaa xaxaa turteetti. Kunis akkuma Oromoota naannoo Sumaalee, Raayyaa fi Walloo saboota naannichaa wajjin walitti buusuun Oromoota ajjeesuu fi Buqqisuu ture.

Haa ta’uyyuu malee Qabsoo Hadhaawaa Qeerroo fi Hawaasni Oromoo Naannichaa godheen harkatti fashalee jira. Kanaan kan Gubatte Mootumman Murna Bucuu TPLF sabboontota Oromoo Qaqqaalii naannichaa waggaa darbe qabdee mana hidhaatti waxalaa jirti. Continue reading

SBO: Bitootessa 30, 2018. Oduu, Ibsa ABO Haala Yeroo Irratti Fuuleffatee fi Hiriira Mormii Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaatti gaggeesse ilaalchisuun gaaffii fi deebii Pirezdaantii Hawaasa Oromoo magaalaa Meelborn waliin taasifame

Aside

Adam Bandt:-The human rights and political rights of the Oromo people are under attack in Ethiopia

Aside

The human rights and political rights of the Oromo people are under attack in Ethiopia. There are disturbing reports of violence against Oromo protesters that has left 1000 civilians dead and the imprisonment of tens of thousands of people for exercising their right to political protest. I call on the Australian government to stand up for human rights for the Oromo people.

Godina Jimmaa Aanota Adda Addaa Keessatti Dargaggootii fi Ummanni Oromoo Jimulaan Hidhamaa Jiru.

Aside

[SQ, Bitootessa 29,2018] Godina Jimmaa Aanaalee garagaraa keessatti Namoota Komaand poostiin hidhamanii jiran jiran keessaa kanneen maqaa isaanii akka armaa gadiitti jirtu dha.

 Aanaa Gommaa Aggaarootti

1.Injinar Baahir Zeenuu Geembee irraa

2.Miftaahii Abdussalaam Aggaaroo irraa

3.Fu’aad Alii Geembee irraa

4.Naamus Abbaanagaa(Abbaaf Obboleessa woliin komaand poostiin dura sobaan hidhame!) Geembee irraa

5.Fayyisaa Hirphaa Aggaaroo irraa Continue reading

Oromoota Goojjam Matakkal irraa Labsii Yeroo Muddamsaa Wayyaanee asitti hidhamanii hidhaa jiran kan Qeerroon gabaase.

Aside

[SQ, Bitootessa 29,2018]

Galeessaa irraa

1 Abarra Shoonee

2 Faqqadee Olaani

3 Abuyye Gannatii

Gelgel beles irraa

1.Fiqadu Abera Continue reading

Dr. Abyii fi Lammaa Magarsaa Daddaffiin Waan gochu qaban!

Aside

TPLF Gaafi Oromoo ni deebisa yaadi jeedhu yoom ilee samuu ummataa keessa hin jiru garuu gareen Lama magarasa fi Dr. Abyi Ahemd fedhinnaa fi golgaa fedhii TPLF keessaa bahuu fi aanummaa sabaa qabaachuu isaanii kan ittiin muldhisan keessaa Gaafi ummata Oromoo kana gadii kana irratti daddaffiin furmaata gochuu deemsa siyaasaa tokko jedhanii jalqabuun barbaachisaa dha.

Kanaaf ammatti waanneen gochuu qaban keessaa:-

  1. State Emergency waan hunda dura dhaabbu fi badii isaan geesisan sirreesu.
  2. Oromoon Millyoni 1 ol ta’e qe’ee irraa buqa’ee lafa galu dhabee magaalota keessaa karaa irra bulaa jira kaan ammo mooraatti galee lafti isaa Liyuu Poliisin qabame jira, Abdi Ilyee fi Waraanaa wayyane Achii basu qaba,
  3. Oromoo siyaasaan mana hiidha jiru hunda gadi dhisisu,
  4. EPRDF jijjirama bu’uura feesisa waan hundan TPLF seeran ala Angoo, Daldala fi bu’ura misomma hunda dhunfate jiru harka fudhu fi EFERTn qabeenya ummata gochu, Ango isaan waga 27 qabatan fakeenyaf Military security, finance, telecom, airlines, military industry, constriction industry kkf hunda qabachun isaan siiri miti, kun jiriramu qaba. Continue reading

Qabsoon Abbaa Biyyummaa Ququnxuraa Siyyaasaan Hinargamu

Aside

Qeerroo Bilisummaa

Oromoo Finfinnee Oromiyaa

Qabsoon uummanni Oromoo waggoottan 28 darban Wayyaanee waliin taasisaa tureef jiru qabsoo sirnicha dhabama gochuun abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuti. Qabsoon abbaa biyyummaa ammoo ququnxuraa siyyaasaan akkasumas kennee aangoo siyaasaa gabroomfataa irraa kennamuun kan argamu miti.

Qabsoon ummata Oromoo  sirna gabroomfataa dhabama gochuun cunqursaa  jarraa nutti lakkoofsise konkolaachisuu, mirga namoomaaf mirga lubbuun jiraachuu mirkaneeffachuuti. Continue reading

Ergamtoota Wayyaanee maqaa kumaandi postiitiin uummata iraarsuuf gara G/Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa deeman uummanni fudhatama dhowwachuun dhaga’ame.

Aside

 [SQ, Bitootessa 26,2018] Humni kumaan poostii aanicha buufatee aanicha dabalatee kanneen akka Limmuu Haroo Eebantuu Kiiramu qawween bulchuuf buufate bakki buufatasaa sirrii miti waraanni magaalaa keessa buufachuu hin danda’u kanaaf gara baadiyyaatti hiiqanii haa qubatan jechuun dhoksaadhaan bulchiinsa magaalaa erga beeksisanii booda akkas jechuun ergaasaanii ddhaammatan. Humni kun durumaanuu nun barbaachisu garuu mootummaan abbaa irree erga qawweetiin nudirqisiisii nutti erge magaalaa keessa uummata walii jiraachuu hin jedhan.itti fufuunis jarri poolisii kora bittinneessaa oromiyaa waliin mooraa tokko keessa galuun isaanii daran nu Continue reading

Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa Laanshaahuu Qaamaarratti Yaalaa Dhabuun Lubbuusaaniif Yaaddesse!

Aside

Image may contain: 1 person, hat, beard and close-up[SQ, bitootessa 26,2018] Barsiisaa Qanaasaa Barnoota hawwaasaa Mana lbarumsaa sadarkaa 1ffaa sibuu Sireetti barsiisaa turan. Hayyuu qaroon hawwaasaa kun, Badii tokko malee bara 2008 magaalaa Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu siree jalatti argamtu keessaa butamanii ukkaanfamuun waggoottan hanga kana reebichaaf dararaa Maakalaawwitti irra gahaa tureen Miillisaanii bitaan laanshaahuun dararaa hadhooftuu sa’atii kana mana hidhaa Qilinxoo keessatti argaa jiru.

Reebicha maakalaawwiin kan laanshaahuun miilaa mudateen, baatamanii mana fincaanii dhaqaa kan jitaniif haallisaanii ammaammoo yaalaas dhabuun gara lubbuun darbuu laata jedhamutti yaaddessaa dhufeera. Continue reading

Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti Maqaa Kumaandi poostitiin Ilmaan Oromoo Mana hidhaatitti guuramuun itti fufee jira,erga labsiin kun labsamee as

Aside

Bitootessa 25,2018

Godina Arsii Aanaa Suudee 234
Godina Arsii Aanaa Shaallaa 367
Godina Baalee Aanaa Gaasaraa 197
Godina Arsii Aaanaa Doddotaa 217
Godina Baalee Aanaa Diinshoo 321
Godina Baalee Aanaa Barbaree 421
Continue reading

SBO Bitootessa 25,2018. Oduu, Haala Sochii Dippilomaasii ABOn taasifamaa jiruu fi Haala Yeroo irratti Gaaffii fi Deebii Miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO Jaal Shuggux Galataa waliin taasifame fi Ibsa Haala Yeroo Irratti Adda Bilisummaa Biyyoolesa Sidaamaa (ABBS) irraa laatame.

Aside