Magaala Hawaasatti, kutaa magaalaa Addis, Ganda Badaatoo, Naannoo Ammistanyaa Kaampii Jedhamee Beekamu Irraa Jiraattoti 531 Lafa Isaanii Irraa Buqifamuu fi Ummatis Hidhamuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Bitootessa ,1, 2015 Hawaasaa

Waraana WayyaaneeNaannoo Kibbaatti maqaa investiraan lafti uummata irraa fuudhamee gurgame Hawaasni Oromoos ta’e saboonni biroo lafti isaa irraa fuudhame kun gaaffii hiriiraan bahee kaaseef deebiin hin kennamin osoo jiru ammas magaala Hawaasatti, kutaa magaalaa Addis, ganda Badaatoo, naannoo Ammistanyaa kaampii jedhamee waamamutti mootummaan namoota seeraan ala lafa bitanii mana ijaarratanii jiraatan jechuun abbaa warraa 521 ta’an bakki kun guutummaan isaa bakka investeraaf akeekamee jiru dha jechuun buqqise.

Guraandhala gaafa 26/2015 uummata abbaa warraa kanaa fi qaama mootummaa gidduutti akkasuma bulchaan mooraan Yuuniversitii hawaasaa guddichi gara uummata goruudhaan walitti bu’iinsi guddaan uumameen humna waraana mootummaa
wayyaaneen namootni 150 tahan kan toohataman yoo tahu, isaan kana keessaa yeroosuma namni 130 kan gadhiifaman yoo tahu namootni 20 mana murtiif akka dhiyaatan tahee akka jiru odeessaan Qeerroo ibsa. Suraan olitti jiru kan naannoo birooti.

Falmaan Barattoota Oromoo Itti Fufuun Yuuniverstiilee Hawaasaa fi Waldiyaa Keessaa Kanneen Baratan Gaaffii Migaa Kaasan.

Aside

diddaa9Mooraa Barnoota Yuuniversitii Hawaasatti,Odeessa Qeerroo Guraandhala 29,2015
Yuuniversitii Waldiyaa keessatti barattooti Oromoo baayinni isaanii 100 tahuun gaaffii mirgaa  Oromoo fi miidhaa barattoota irra jiru akkasumas horddoffii mootummaan dargaggoota Oromoo irratti taasisu sirrii akka hin taane kaasuun bulchitoota gaafataa jiru.

Mooraa guddicha Hawaasatti gaaffiin Guraandhala gaafa 24/2015, jechuun guyyaa muraasa dura barattota Civil Engineering  baratan guyyaa kana ganama sa’a 8:00 am irraa kaasanii gaaffiilee lama qonnaan bulaa irraa fudhatamuu fi hidhamuu barattootaa,addattis cunqursaalee Oromoo irra jiruu fi waayee maaster plaanii Finfinneen wal gaqabatee gaaffii warraaqsaa kaasanii turan itti fufaa hanga har’aa bulchitoota mooraa sanaan akka deebiin qulqullaawaa Oromoof deebi’u gaafachaa jiru. Itti fufuun sochiin barattootaa mooraa Yuuniversitii Hawaasatti daran jabaatee akka jiru tahuu odeessi Qeerroo addeessaa jira.

Mootummaan Wayyaanee Wallagga Anaa Qeellamii fi Bakkoota Adda Addaa Irraa Network Balleessuun Ummata Wal Quunamtii Dhorkaa Jira.

Aside

Gabaasa Qeerroo Lixa Wallaggaa,Guraandhala 26,2015
q-news3aaYeroo darbee uummanni naannoo Kibbaatti dhimma saamicha lafa isaaniin wal qabatee hawaasni Kibbaa gaaffii kaasuu, lafi keenya maqaa investiran nurraa fuudhame nuuf haa deebi’u jedhanii waajjira investimantii naannichatti hiriira bahuu, akkasuma godina Iluu A/Booraa keesatti hawaasni musliimaa obboloota keenya dhimma amantaan wal qabsiifamee mana hidhaatti dararamaa jiran haa hiikaman kan jedhuu fi hidhamtootni kun hanga gadhiifamanitti filannoon hin gaggeeffamin kan jedhu ture.

Uummanni bakka jiru gaaffii mirgaa  qabu mootummaa Wayyaanee irratti kaasuun yeroo ammaa mootummaa dhiphisee akka jiru hubatamaadha,
mootummaan Wayyaanee gaaffii uummanni kaasu dura dhaabbachuuf humna waraana isaatti fayadamaa kan ture waraana isaa keessas shakkii waan qabuuf amma gara itti goruu dhabee akka jirutu caasaa isaa irraan odeessaan dubbata. Wallagga lixaa, Qellem Wallagga irraa irra deddeebiidhaan nugahaa jiru, quunnamtii uummataa fi Qeerroon gidduutti ta’u ,mootummaa irratti uummata kaasuu kan jedhuun sodaa irraan networkii naannoo lixaatti ciramee akka jiru odeessi amma nugahaa jiru addeessa.

Diddaa Barattoota Oromoo Jimmaan Wal Qabatee Mootummaan Wayyaane Ibsaa Fi Network Balleessuun Magaalaan Jimmaa Dukkanoofte.

Aside

diddaa9Guraandhala 26,2015 mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF hogganaa sirna nama nyaataa Wayyaanee Abboy Tsayyeen durfamuu Sochii wallee Warraqsaan goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, kolleejjii barsiisota Jimmaa fi dargaggootni Oromoo Magaalaa Jimmaa qabsiisaniin rifaatuu guddaa keessa seenuun tajajiloota Interneetii, network bilbilaa fi humna ibsaa balleessuun Magaalaan Jimmaa dukkanooftee
jirti.`
Goototni Dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii jimmaa, kolleejjii barsiisota Jimmaa fi jiraattootni Magaalaa Jimmaa dura
iyyuu dukkana dukkana Caalu dukkana garbummaa keessa jirra, tajajjila ibsaa, networkii, bishaan, interneetii fi kkf balleessuun mootummaa
wayyaanee Abbay Tsayyeen durfamuuf furmaata hin ta’u, gaaffii mirga abbaa biyyummaas dhaabuu hin danda’uu , mirga keenya kabachiisuuf kun
furmaata hin ta’uu, abbootiin irree aangoo gadhiisuun nurraa ka’uu qabu, mirgootni namummaa, mirgootni dimookiraasii fi gaaffiin mirga
abbaa biyyummaa kabajamuu qaba jechuun ejjennoo isaanii caalmatti jabeeffachaa jiraachuu ibsame jira.

Eenyudharee Goonni??

Aside

Jiituu Lammii |Guraandhala 24, 2015

Hayyoonni seenaa warra dhiyaa “Tamerlane.” Jechuun yaadatu. “Timur the Lame” Isa jedhu gabaabsanii yoo waaman. Miilli isaa inni mirgaa waraanarratti miidhameetu naafatti fayye. Kannaf akkasiin moggaafame. Maqaan dhugaa ‘Timur’ jedhama. Bara 1336 – 1405tti jiraate. Timur Impaayera “Mongol Empire” jedhamu erga dhaalee booda weerara babal’aa geggeessun handhuura Eezyiyaa kessatti bulchinsa ‘Timurid dynasty’ jedhamu hundeessuu danda’eera.

Eenyudharee Goonni Jiituu Lammii Irraa

Diddaan Qeerroo Yuuniversitii Jimmaa fi Kolleejjii Barsiitota Jimmaa Ummataa fi Poolisoota Oromoo Dabalatee Sadarkaa Jabaan Itti Fufe,Waraannii fi Humni Tika Wayyaanees Muddama Seene.

Aside

Guraandhala 26,2015   Goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa, Kolleejjii barsiisota Jimmaa fi Magaalaa Jimmaa keessatti argaman  diddaa siran cunqursaa Wayyaanee Jabeessuun guyyaa har’aa i hogganaa abbaa irree Wayyaanee TPLF/EPRDF kan ta’ee Abbooy Tsaayyee balaaleffachuun Magaalaa Jimmaa keessa nanna’uun Wallee Warraaqsaa FDG finiinsuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee balaaleffatan.

Akkuma bara darbe baatii Ebla 11,2014 irra eegaluun gaaffii mirga abbaa biyyuummaa fi dimookiraasii karaa nagaa qabsiisuun FDG dhoosuun  Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haarawaa banan torbee kana keessaa waldorgommii Ispoortii akka Oromiyaatti Jimmaatti gaggeeffama jiru sababeeffachuun  Wallee Warraaqsaan uummata Oromoo hundaaf dammaqinsa qabsoo gochuu eegalaan; guyyaa har’aas itti jabeessuun ifatti ba’uun mootummaa Abbaa irree EPRDF /TPLF Abbaay Tsayyeen durfamuu Wallee Warraaqsaa dhaadanoon wal makatee fi barnoota guddaa uummataaf dabarsuu fi FDG’f nama onnachiisuu dhoosuun ifatti abbootii Irreef uummatni jilbeeffatee akka hin bitamnee magaalaa Jimmaa keessa naanna’uun labsii godhani jiru.

Diddaa guyyaa har’aa goototni ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa uummata Oromoo ittin faarsaa olaanifi hogganaa wayyaanee Abbay Tsaayyee ittin balaaleffachaa oolaan , hedduu kan uummata hawwatee fi uummaatni fi dargaggootni Magaalaa jimmaa manaa ba’uun wallee warraaqsaa kanatti makamuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee balaaleffachuu fi kan itti hin bullee ta’uu ibsachuun, Addatti immoo hogganaa Wayyaanee TPLF/EPRDF kanneen akka Abbaay Tsayyee sagalee guddaan balaaleffachuun: wallee warraaqsaa Ka’aa lollaa, Wayyaanee lollaa, Abbaa Irree Abbaay Tsayyee hogganaa wayyaanee lollaa , Ka’ii Oromoo falmadhuu, Wallaggarra falmadhuu, Amboo irraa falmadhuu, Jimmaa Irraa falmadhuu, Iluu irraa falmadhuu, Harargee irraa falmadhuu, Arsii gubbaa falmadhuu, Gujii Booraanaa falmadhuu, Arsii Baalee falmadhuu, Ka’aa lollaa abbaay Tsayyee lollaa, jechuun sagalee guddaan wallee warraaqsaa qabsiisuun Waamichaa FDG uummata Oromoo hundaaf dabarsan. ”kA’AA LOLLAA Hogganaan abbaa irree EPRDF/TPLF  Abboyi  Tsayyee uummata Oromoo jumlaan ajjeesisaa, hiisisaa, biyyaa irraa arii’achaa turee dhiyeenya immoo jechoota eenyummaa sabummaa fi mirgoota sabummaa uummatichaa tuquun dhimmaa ”MASTER PLAN FINFINNEE” wal qabsiisuun uummaata Oromoo abaaraa/arrabsaa .fi doorsiisa ture ni lollaa, ni balaaleffatna, aqngoo irraa bu’uu qaba jechuun  wallee warraaqsaa jabaataa fi aarii jechoota dhiyeenya Abaay Tsayyee hogganaan abbaa irree wayyaanee EPRDF/TPLF dubbatee  addatti kan balaaleffate yoo ta’uu, akka walii galaatti qabsoo FDG finiinsuuf qindoominaa fi ga’uumsa Sochii dargaggoota Oromoo FDG gaggeessa jiranii uummataaf ibsuun, FDG waliigalaatti akka uummatni Oromoo makamuu fi harka walqabatee ka’uuf karaa kan saaqaa jiru ta’uun hubatame jira. Uummatni Oromoo Magaalaa Jimmaa , Yuunibarsiitii Jimmaa,fi  kolleejjii  barsiisota Jimmaa sochii gootota Qeerroo barattoota Oromoo kanatti boonuun, isin malee maal qabna, isin cina jirraa, ija Abbay Tsayyee dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turee fi dhuguuf labsii dugguugginsa sanyii Genocide labsa jiru irraa isin haa qabu, isin waliin jirraa jabaadha jechuun jalalaa fi fedhii guddaa qabsoo bilisummaa Oromoof qaban ibsatan, FDG keessattis harka walqabatnee ni kaana jechuun uummata Oromoo hundaaf dhaamsa isanii dabarsan.

Humnootni Poolisii Wayyaanee dhalootaan Oromoo hin ta’iin  fi humni tikaa fi dabballootni  Wayyaanee sochii kana dura dhaabbachuuf ramadamaan human isaani ol waan ta’eef waan qabanii gadhiisan dhabuun dhiphina guddaa keessa seenani argamu. Magaalaan Jimmaas muddama guddaa keessa seentee kan jirtu ta’uun beekamadha.