Magaala Hawaasatti, kutaa magaalaa Addis, Ganda Badaatoo, Naannoo Ammistanyaa Kaampii Jedhamee Beekamu Irraa Jiraattoti 531 Lafa Isaanii Irraa Buqifamuu fi Ummatis Hidhamuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Bitootessa ,1, 2015 Hawaasaa

Waraana WayyaaneeNaannoo Kibbaatti maqaa investiraan lafti uummata irraa fuudhamee gurgame Hawaasni Oromoos ta’e saboonni biroo lafti isaa irraa fuudhame kun gaaffii hiriiraan bahee kaaseef deebiin hin kennamin osoo jiru ammas magaala Hawaasatti, kutaa magaalaa Addis, ganda Badaatoo, naannoo Ammistanyaa kaampii jedhamee waamamutti mootummaan namoota seeraan ala lafa bitanii mana ijaarratanii jiraatan jechuun abbaa warraa 521 ta’an bakki kun guutummaan isaa bakka investeraaf akeekamee jiru dha jechuun buqqise.

Guraandhala gaafa 26/2015 uummata abbaa warraa kanaa fi qaama mootummaa gidduutti akkasuma bulchaan mooraan Yuuniversitii hawaasaa guddichi gara uummata goruudhaan walitti bu’iinsi guddaan uumameen humna waraana mootummaa
wayyaaneen namootni 150 tahan kan toohataman yoo tahu, isaan kana keessaa yeroosuma namni 130 kan gadhiifaman yoo tahu namootni 20 mana murtiif akka dhiyaatan tahee akka jiru odeessaan Qeerroo ibsa. Suraan olitti jiru kan naannoo birooti.

Falmaan Barattoota Oromoo Itti Fufuun Yuuniverstiilee Hawaasaa fi Waldiyaa Keessaa Kanneen Baratan Gaaffii Migaa Kaasan.

Aside

diddaa9Mooraa Barnoota Yuuniversitii Hawaasatti,Odeessa Qeerroo Guraandhala 29,2015
Yuuniversitii Waldiyaa keessatti barattooti Oromoo baayinni isaanii 100 tahuun gaaffii mirgaa  Oromoo fi miidhaa barattoota irra jiru akkasumas horddoffii mootummaan dargaggoota Oromoo irratti taasisu sirrii akka hin taane kaasuun bulchitoota gaafataa jiru.

Mooraa guddicha Hawaasatti gaaffiin Guraandhala gaafa 24/2015, jechuun guyyaa muraasa dura barattota Civil Engineering  baratan guyyaa kana ganama sa’a 8:00 am irraa kaasanii gaaffiilee lama qonnaan bulaa irraa fudhatamuu fi hidhamuu barattootaa,addattis cunqursaalee Oromoo irra jiruu fi waayee maaster plaanii Finfinneen wal gaqabatee gaaffii warraaqsaa kaasanii turan itti fufaa hanga har’aa bulchitoota mooraa sanaan akka deebiin qulqullaawaa Oromoof deebi’u gaafachaa jiru. Itti fufuun sochiin barattootaa mooraa Yuuniversitii Hawaasatti daran jabaatee akka jiru tahuu odeessi Qeerroo addeessaa jira.

Mootummaan Wayyaanee Wallagga Anaa Qeellamii fi Bakkoota Adda Addaa Irraa Network Balleessuun Ummata Wal Quunamtii Dhorkaa Jira.

Aside

Gabaasa Qeerroo Lixa Wallaggaa,Guraandhala 26,2015
q-news3aaYeroo darbee uummanni naannoo Kibbaatti dhimma saamicha lafa isaaniin wal qabatee hawaasni Kibbaa gaaffii kaasuu, lafi keenya maqaa investiran nurraa fuudhame nuuf haa deebi’u jedhanii waajjira investimantii naannichatti hiriira bahuu, akkasuma godina Iluu A/Booraa keesatti hawaasni musliimaa obboloota keenya dhimma amantaan wal qabsiifamee mana hidhaatti dararamaa jiran haa hiikaman kan jedhuu fi hidhamtootni kun hanga gadhiifamanitti filannoon hin gaggeeffamin kan jedhu ture.

Uummanni bakka jiru gaaffii mirgaa  qabu mootummaa Wayyaanee irratti kaasuun yeroo ammaa mootummaa dhiphisee akka jiru hubatamaadha,
mootummaan Wayyaanee gaaffii uummanni kaasu dura dhaabbachuuf humna waraana isaatti fayadamaa kan ture waraana isaa keessas shakkii waan qabuuf amma gara itti goruu dhabee akka jirutu caasaa isaa irraan odeessaan dubbata. Wallagga lixaa, Qellem Wallagga irraa irra deddeebiidhaan nugahaa jiru, quunnamtii uummataa fi Qeerroon gidduutti ta’u ,mootummaa irratti uummata kaasuu kan jedhuun sodaa irraan networkii naannoo lixaatti ciramee akka jiru odeessi amma nugahaa jiru addeessa.

Diddaa Barattoota Oromoo Jimmaan Wal Qabatee Mootummaan Wayyaane Ibsaa Fi Network Balleessuun Magaalaan Jimmaa Dukkanoofte.

Aside

diddaa9Guraandhala 26,2015 mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF hogganaa sirna nama nyaataa Wayyaanee Abboy Tsayyeen durfamuu Sochii wallee Warraqsaan goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, kolleejjii barsiisota Jimmaa fi dargaggootni Oromoo Magaalaa Jimmaa qabsiisaniin rifaatuu guddaa keessa seenuun tajajiloota Interneetii, network bilbilaa fi humna ibsaa balleessuun Magaalaan Jimmaa dukkanooftee
jirti.`
Goototni Dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii jimmaa, kolleejjii barsiisota Jimmaa fi jiraattootni Magaalaa Jimmaa dura
iyyuu dukkana dukkana Caalu dukkana garbummaa keessa jirra, tajajjila ibsaa, networkii, bishaan, interneetii fi kkf balleessuun mootummaa
wayyaanee Abbay Tsayyeen durfamuuf furmaata hin ta’u, gaaffii mirga abbaa biyyummaas dhaabuu hin danda’uu , mirga keenya kabachiisuuf kun
furmaata hin ta’uu, abbootiin irree aangoo gadhiisuun nurraa ka’uu qabu, mirgootni namummaa, mirgootni dimookiraasii fi gaaffiin mirga
abbaa biyyummaa kabajamuu qaba jechuun ejjennoo isaanii caalmatti jabeeffachaa jiraachuu ibsame jira.

Eenyudharee Goonni??

Aside

Jiituu Lammii |Guraandhala 24, 2015

Hayyoonni seenaa warra dhiyaa “Tamerlane.” Jechuun yaadatu. “Timur the Lame” Isa jedhu gabaabsanii yoo waaman. Miilli isaa inni mirgaa waraanarratti miidhameetu naafatti fayye. Kannaf akkasiin moggaafame. Maqaan dhugaa ‘Timur’ jedhama. Bara 1336 – 1405tti jiraate. Timur Impaayera “Mongol Empire” jedhamu erga dhaalee booda weerara babal’aa geggeessun handhuura Eezyiyaa kessatti bulchinsa ‘Timurid dynasty’ jedhamu hundeessuu danda’eera.

Eenyudharee Goonni Jiituu Lammii Irraa

Diddaan Qeerroo Yuuniversitii Jimmaa fi Kolleejjii Barsiitota Jimmaa Ummataa fi Poolisoota Oromoo Dabalatee Sadarkaa Jabaan Itti Fufe,Waraannii fi Humni Tika Wayyaanees Muddama Seene.

Aside

Guraandhala 26,2015   Goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa, Kolleejjii barsiisota Jimmaa fi Magaalaa Jimmaa keessatti argaman  diddaa siran cunqursaa Wayyaanee Jabeessuun guyyaa har’aa i hogganaa abbaa irree Wayyaanee TPLF/EPRDF kan ta’ee Abbooy Tsaayyee balaaleffachuun Magaalaa Jimmaa keessa nanna’uun Wallee Warraaqsaa FDG finiinsuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee balaaleffatan.

Akkuma bara darbe baatii Ebla 11,2014 irra eegaluun gaaffii mirga abbaa biyyuummaa fi dimookiraasii karaa nagaa qabsiisuun FDG dhoosuun  Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haarawaa banan torbee kana keessaa waldorgommii Ispoortii akka Oromiyaatti Jimmaatti gaggeeffama jiru sababeeffachuun  Wallee Warraaqsaan uummata Oromoo hundaaf dammaqinsa qabsoo gochuu eegalaan; guyyaa har’aas itti jabeessuun ifatti ba’uun mootummaa Abbaa irree EPRDF /TPLF Abbaay Tsayyeen durfamuu Wallee Warraaqsaa dhaadanoon wal makatee fi barnoota guddaa uummataaf dabarsuu fi FDG’f nama onnachiisuu dhoosuun ifatti abbootii Irreef uummatni jilbeeffatee akka hin bitamnee magaalaa Jimmaa keessa naanna’uun labsii godhani jiru.

Diddaa guyyaa har’aa goototni ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa uummata Oromoo ittin faarsaa olaanifi hogganaa wayyaanee Abbay Tsaayyee ittin balaaleffachaa oolaan , hedduu kan uummata hawwatee fi uummaatni fi dargaggootni Magaalaa jimmaa manaa ba’uun wallee warraaqsaa kanatti makamuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee balaaleffachuu fi kan itti hin bullee ta’uu ibsachuun, Addatti immoo hogganaa Wayyaanee TPLF/EPRDF kanneen akka Abbaay Tsayyee sagalee guddaan balaaleffachuun: wallee warraaqsaa Ka’aa lollaa, Wayyaanee lollaa, Abbaa Irree Abbaay Tsayyee hogganaa wayyaanee lollaa , Ka’ii Oromoo falmadhuu, Wallaggarra falmadhuu, Amboo irraa falmadhuu, Jimmaa Irraa falmadhuu, Iluu irraa falmadhuu, Harargee irraa falmadhuu, Arsii gubbaa falmadhuu, Gujii Booraanaa falmadhuu, Arsii Baalee falmadhuu, Ka’aa lollaa abbaay Tsayyee lollaa, jechuun sagalee guddaan wallee warraaqsaa qabsiisuun Waamichaa FDG uummata Oromoo hundaaf dabarsan. ”kA’AA LOLLAA Hogganaan abbaa irree EPRDF/TPLF  Abboyi  Tsayyee uummata Oromoo jumlaan ajjeesisaa, hiisisaa, biyyaa irraa arii’achaa turee dhiyeenya immoo jechoota eenyummaa sabummaa fi mirgoota sabummaa uummatichaa tuquun dhimmaa ”MASTER PLAN FINFINNEE” wal qabsiisuun uummaata Oromoo abaaraa/arrabsaa .fi doorsiisa ture ni lollaa, ni balaaleffatna, aqngoo irraa bu’uu qaba jechuun  wallee warraaqsaa jabaataa fi aarii jechoota dhiyeenya Abaay Tsayyee hogganaan abbaa irree wayyaanee EPRDF/TPLF dubbatee  addatti kan balaaleffate yoo ta’uu, akka walii galaatti qabsoo FDG finiinsuuf qindoominaa fi ga’uumsa Sochii dargaggoota Oromoo FDG gaggeessa jiranii uummataaf ibsuun, FDG waliigalaatti akka uummatni Oromoo makamuu fi harka walqabatee ka’uuf karaa kan saaqaa jiru ta’uun hubatame jira. Uummatni Oromoo Magaalaa Jimmaa , Yuunibarsiitii Jimmaa,fi  kolleejjii  barsiisota Jimmaa sochii gootota Qeerroo barattoota Oromoo kanatti boonuun, isin malee maal qabna, isin cina jirraa, ija Abbay Tsayyee dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turee fi dhuguuf labsii dugguugginsa sanyii Genocide labsa jiru irraa isin haa qabu, isin waliin jirraa jabaadha jechuun jalalaa fi fedhii guddaa qabsoo bilisummaa Oromoof qaban ibsatan, FDG keessattis harka walqabatnee ni kaana jechuun uummata Oromoo hundaaf dhaamsa isanii dabarsan.

Humnootni Poolisii Wayyaanee dhalootaan Oromoo hin ta’iin  fi humni tikaa fi dabballootni  Wayyaanee sochii kana dura dhaabbachuuf ramadamaan human isaani ol waan ta’eef waan qabanii gadhiisan dhabuun dhiphina guddaa keessa seenani argamu. Magaalaan Jimmaas muddama guddaa keessa seentee kan jirtu ta’uun beekamadha.

Uummata Oromoo fi Oromiyaa Irratti Maaliif Diinni Baayyataa?

Aside

FIRAOL GUUTUU Irraa

barruuAkkuma seenaa irraa dhageenyetti, akkuma argaa jirutti oromotti diinni ni baay’ata ! Maaliif laata ? Sababa isaa yoo barree rakkina kana huddeen doomsuun salphaadha!Ani ta’ee yaadee yaadee gaaffii kanaaf deebii soqaa yeroo hedduu balleesera, akkakootti waan dhugaa qabatamaan hubadhe sabakoo biraan gahuuf qubeekoon eegale,Hayyoonni ,midi’alleen oromoo irratti hawaasa haa mariisisu , kaanis ergaa kana dubbisee waliin irratti hiriyyootaan marii’achuun salphiana kanaaf deebii xumuraa itti laachuun dirqama lammummaa haa bahu! Oromotti diinni kan baay’atuuf:-

  1. Oromoon kan uumaa isaa waaqessu, afaaniifi aadaa isaan boonu akkasumas uumama hundaaf kabaja qabu waan ta’eef, inni kuun diinaaf gufuu ta’e nuun fakkaadha,afaan keenya haasa’a, waaqa keenya waaqessa, nu malee of hin ta’iinaa ergaa jedhu qabaachuun diinni nuratti baayya’atte.
  2. Oromoon gara laafessa ,arjaa sorgaana, kan qabu kan hiru ,rakkataa kan gargaaru, mana isaa karaa deemaa kan bulchu waan ta’eef, irraa nyaachuu ,harkaa dhuguu ,kan isaa saamuu ,hiyyoomsuu fi jedhee lafaa fi qee’ee isaa irraa balleessuuf diinni irratti wal ijaare ka’e! Halaan garaamomuun oromoo diina irratti margisiise.Sagaleen waaqayyoollee kitaaba qulqulluu keessatti akkas jedha, akka gugeetti garraamomaa, akka bofaattis abshaaloma jedha, kana jechuun lamaan isaaniyyu ni barbaachisu ,oromoon garuu eenyuuf, maaliif hagamitti akka garaamomu dagate. kan isa balaalefatuu fi kan jiraachuu isaa mormuun isa ajjeesaa jiru irratti garaamummaa baay’ise! Ummata Oromoo fi Oromiyaa Itti Maaliif Diinni Baayyataa

Manni Barumsaa Godina Wallaggaa Horroo Gudruu Magaalaa Harato Gaaffii Barattooti Kaasaniin Hojii Dhaabe.

Aside

Gabaasa Qeerroo Magaala Haratoo Guraandhala 24,2015

diddaa9Godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii magaala Haratoo irraa gabaasi Qeerroo akka ibsutti mana  barumsaa sadarkaa 2ffaa magaala Haratoo rakkoo bulchitootaa fi sirna barnootaa waliin wal qabatee diddaa kaasuun manni barnootaa dhaabbate.

Dorgommiin barnoota biyyoolessaa guutummaa biyyatittii keessatti ta’een wal qabatee barattooti Oromoo kanneen naannoo kaanii irra haalaan miidhamaa ta’uu fi rakkoon qaalawiinsa jireenyaa waliin wal qabatee diddaan ka’aa jira. Tigraayii fi ilmaan Tigree sadarkaa kana keessa hin jiran wal hin madaallu jechuun barattootni kutaa 9ffaa fi 10ffaa walii galatti barattootni 1,627 akkasuma barattootni kutaa 11 fi 12 baratan walii galatti barattoota 588 akka walii gala barattoota kanaatti, barattoota 2,215 guraandhala 9,2015 irraa kaasanii barumsa dhaabuun hanga har’aatti barumsatti kan hin deebinee fi manneen barnootaa magaala kanaa cufamee akka jiru odeessaan achirraa nugahaa jiru addeessa.

Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Gachii Magaala Gachii Keessatti Warraaqisi Bilisummaa Itti Fufuun Uumanni Daandii Cufe

Aside

 Gabaasa Qeerroo Guraandhala 24,2015

diddaa9Dhimma abbuummaa lafa qonnaan bulaa fi qaala’iinsa jireenyaan wal qabatee Oromiyaa naannoo garagaraatti uummataan gaaffiin ka’aa jira. Odeessa Qeerroo gara lixa Wallaggaa, Iluu Abbaa Booraa fi Wallagga Bahaa irraa akka gabaasutti, Guraandhala gaafa 17/2015 irraa eegalee godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Gachii magaala Gachii keessatti dhimma lafaa fi Oromoota yakka malee hidhamaniin wal qabatee gaaffii mirgaa ka’een, obboloota keenya mana hidhaa keessa jiran hiikamuu akka qaban jechuudhaan uummanni gaafachaa oolaniiruu. Haala kanaan daandii cufuudhaan dhaamsa;

  • Obboloota keenya hidhaman haa hiikaman,
  • Lafti seeraan ala qonnaan bultoota irraa fudhatame akka hatattamaan deebi’u.
  • Namni yakkaa fi badii tokko malee mana hidhaa mootummaa keessa jiru kan hin hiikamne yoo tahe filannoon  naannoo kenyatti hin gaggeeffamin,
  • Filannoon dura hidhamtootni dhimma amantaanis tahe dhimma eenyummaa isaaf mana hidhaa jiru hiikamuu fi gadhiifamuu qaba;

Kan jedhu erga telefoonaan waliifis dabarsuun guyyaa kana daandii cufuun kan oolan tahu odeessaan Qeerroo achirraa nugahe addeessa. Haaluma kanaan sochiin naannicha irratti Sambata darbe eegale mootummaan Wayyaanee gaaffii isaanii kanaaf hedduu yaadda’uu fi mufachuu irraan kan ka’e tikoota fi milishooti Wayyaanee uumata marsanii jiraachuun gabaafame.

Gootonni Dargaggoonni Oromoo Jimmaa Warraaqasa Bilisummaa Finiinsuun Diddaa Kaasan,Poolisoonni Oromiyaas FDG Tumsan

Aside

 Guraandhala 23,2015 Waldorgommii Ispoortii Akka Oromiyaatti Magaalaa Jimmaa irratti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee Guyyaa hardhaa Magaalaan Jimmaa Wallee Warraaqsaa FDGf uummata qopheessuun  dhuunfatamte .Poolisootni Oromiyaas sochii Qeerrootti makamuun  Wallee Warraqa wallisaa turan. Goototni Dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Koolleejjii barsiisota Jimmaa fi dargaggootni Oromoo jirattootni magaalaa Jimmaa  bakka waldorgommiin Ispoortii Shaampiyoonaa Oromiyaa gaggeeffama jirutti walitti qabuun Walleelee Warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo leellisuu fi FDGf uummata qopheessuu qabsiisuun magaalaa Jimmaa keessa naannaa’uun eenyummaa, Oromummaa fi gootummaa isanii ibsachuun uummata haalaan dammaqsan. Guyyaa hardhaa Istadeumii Magaalaa Jimmaa keessatti yeroo taphattootni Kubbaa miilaa Magaalaa Amboo fi Jimmaa taphatan walleen warraaqsaa haalaan jabaate, magaalaan Jimmaas raafama guddaa keessa seente, humnootni basaasaa to’achuu hin dandeenye., Walleewwaan Warraaqsaa dhageesisaan keessaattis Jimma kan keenya, Amboo kan keenyaa, Finfinneen kan keenya, Wallaggaan kan keenya, Iluun kan keenyaa, Harargeen kan keenyaa, Adaamaan kan keenya, Bishooftuu, Burraayyuun, Holotaan, Sulultaan, Xaafoon, fi Sabbataan kan keenya Oromiyaa Badhoon biyya keenyaa jechuun haala uummata hawwatuun wallee warraqsaa magaalaa Jimmaa keessa nanna’uun finiinsan. Poolisota  Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessa jiraniif goototni qeerroon barattootni Oromoo waamicha ”Poolisiin kan keenyaa” jedhu waan dabarsaniifPoolisootni hedduun wallee warraaqsaatti makamuun gootota sabboontota Oromoo waliin wallee warraqsaa finiinsan. Walleewwan warraqsaa Goototni Oromoo finiinsan kunis mataduree:  akka halagaan Oromiyatti hin seenne”, Yaa gadhee maaf fokkortaa dhiira namarra baasa kobbortaa’‘, ”Siifan lolaa uummataa narra hin gortuu” kanneen jedhaman ifatti magaalaa Jimmaa keessa naanna’uun uummata sochoosan. Diinaafis  firaafis haagaluu jechuun  goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, kolleejjii barsiisota Jimmaa fi dargaggootni Oromoo jiraattootni magaalaa Jimmaa sodaa tokko malee ifatti wallee qabsoo warraaqsa FDG qabsiisuun hidhaa, du’aa, fi daraara fedhee illee fudhachuuf qophii ta’uu ibsatan.  uummaatni jiraattootni Magaalaa Jimmaa daandiitti gadii yaa’uun gootummaa dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo kana kan ajaa’ibsiifatan yoo ta’uu Poolisootni Oromiyaa Wallee warraaqsaa kanatti makamuun qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan.

Diddaan Waraana Wayyaanee Keessatti Dhalate Hammaataa Dhufuu Qeerroon Gabaase.

Aside

diddaa9Gurandhala 23,015 Gabaasa Qeerroo

Diddaan waraana Wayyaanee keessatti dhalate hammaataa dhufe. Rakkoon wal amantamuummaa fi walii ajajamuu dhabuu waraana Ittisa biyyaa keessaa Kallattiiwwan daangaa biyyattii maraan Wayyaanee yaaddoo guddaa keessa buusee jira. Miseensotni waraana ittisa biyyaa dhiha biyyattii naannoo Toongoo jedhamee beekamu keessatti argaman wal amantamummaa dhabinsa gidduu isaaniitti dhalateen dhukaasa wal irratti kan banan yoommuu tahu Miseensotni waraana kanaa armaan duraas haala kanaan miliqaa turan waraana wayyaanee irratti dhukaasa bananii jiran. Yeroo ammaas jeequmsa haala kanaan Uumameen miseensotni waraanichaa meeshaa guutuu waliin 30 ol kan miliqan yoommuu tahu, aangawootni mootummaa Wayyaanee garuu rakkoo hamaa dhalachaa jiru kana dhoksuuf tattaaffii jabaa irratti argamti.

Haaluma walfakkaatuun aangawootni mootummaa Wayyaanee olaanoon Koree Hojii Raawwachiistuu (KHR) EPRDF keessatti argamanii fi tikni wayyaanee olaantotni gamaggama irratti argamu. Gamaggamni kun galma mootummaatti taasifamaa kan jiru yoommuu tahu hojiiwwan KHR kun hojjetaa jiran EPRDF kan hin amansiisnedha jechuudhaan Haayile Maariyaam Dassaaleny dubbatee jira. Hojii isaaniidhaaf madaallii qubeedhaan (Grade) walii kennaa kan jiran yoommuu tahu harki guddeessi isaanii ”C” argachuu isaanii maddeen gabaasanii jiran.

Bittaa abbaa irrummaa Wayyaanee jalaa of baasuudhaaf Uummatni Oromoo sagalee diddaa dhageessisaa jira. Dhihoo kana Miseensa KHR TPLF kan tahee fi Gorsaa muummichaa kan tahe Abbay Tsaayyee Uummatni Oromoo Master plaanii Finfinnee kan mormu yoo tahe SIRRIITTI GALCHINA! jedhee dhaadachuu isaa Uummatni Oromoo balaaleffachaa jira. Uummatni Oromoo balaaleffannaa isaas karaawwan sabquunnamtii garaa garaa ibsachaa kan jiru yoommuu tahu, Yeroo ammaa kanatti Yuunivarsiitii keessatti FDG ho’aan dho’a sodaa jedhuunis wayyaaneen waraana hedduumminaan Mooraa Yuunivarsiitii seensisuudhaan barattoota doorsisaa jirti. Uummatni Oromoo sagalee diddaa dhageessisuudhaan gocha farrummaa Nafxanyootni Uummata Oromoo irratti gochaa jiran xumura akka itti goonu Qeerroon Bilisummaa waamicha dabarsa.

Naannoo Kibbaa Godina Sidaamoo Aanaa Daallee Ganda Siyaamaa Keessaa Jiraattoti 300 Kanneen Lafiti Irraa Fudhatame Ummata Waliin Ta’uun Diddaa Kaasan.

Aside

diddaa9Gabaasa Qeerroo Sooddoo, Guraandhala 23,2014
Ummanni Kibbaa,Godina Sooddoo Irraa Gaaffii Waa’ee Lafaan Hiriira Waajjira Investimentii Naannichatti Bahan, Mootummaan Wayyaanees Qeerroo Oromootu Keessa Jira Jechuun Mufate!‏

Gaaffii waa’ee lafaan kan wal qabate jiraattotni naannoo Kibbaa Godina Sidaamoo aanaa Daallee ganda Siyaamaa keessa kan jiraatan jiraattota 300 lafti isaanii fuudhamee investeraaf kennamuu irraan guraandhala Gaafa 18/2015 uummanni kun “ Lafti Keenya Investeraaf kenname” jedhuun barruuwwan garagaraa kaasuu fi dhaadannowwan dhageessisuun gara waajjirana investimentii naannichaatti hiriira bahan,

– Lafti keenya nuuf haa deebi’u
– Sagaleen keenya haa dhagayamu,
– Gaaffiin keenya nuuf haa deebi’u kan jedhu dhaadannoo dhageessisuu isaani gabaasni nugahe addeessa.
Gaaffiin uummataa kun guyyaa kana irraa kaasee hanga har’aatti deebii dhabus itti fufee kan jiru yoo tahu mootummaan Wayyaanee Qeerroo Oromootu nurratti kaase, uummata kanaan dura sagaleen isaa hin dhagayamnetu as bahe, uummanni nurratti ijaarameera kan jedhuun gaaffii uummataa deebisuun dura sodaa isaaf humna hin beekamne, kan
uummata kaasu, kan uummata mootummaa irratti ijaarutu jira kan jedhuuf qorannaan dursuu qaba jechuudhaan xiyyeeffannoo godina kana irratti taasisuunis dhagayamaa jira, ammas gaaffiin uummataa dhimma lafa isaaniif haala wal irraa hin cinneen kan itti fufee jiruudha.!

Hidhattooti Somalee Uummata Oromoo Godina Harargee Bahaa aanaa Baabilee Ganda Daarer Arbaa Jiraatan Irratti Dhukaasa Banuun Lubbuu Gaga’an.

Aside

q-news3aaOdeessa Qeerroo Godina Harargee Bahaa, Guraandhala 23,2015
Odeessa Qeerroo Godina Harargee ona Baabilee irraa har’a Guraandhala 23 addeessuun, kanan duras mootummaan uummata Oromoo horsiisee bulaa naannoo godina Baalee irratti mootummaan Wayyaanee hidhattoota Somaalee irratti kaasuun qabeenyaa uummataa saamsisaa, lubbuudhaanis uummata keessaa rasaasaan rukuchiisuu odeessa dhiyaataa ture irraa ni yaadatama. Haaluma kana kan fakkaatu godina Harargee Bahaa aanaa Baabilee ganda Daarer Arbaa jedhamtu keessatti guyyoota muraasa dura Guraandhala gaafa 20,2015 hidhattootni Somaalee guyyaa keessaa waaree booda sa’a 3:00 irratti uummata Oromoo nagaa irratti dhukaasa banuudhaan, uummata keessaa namni 2 lubbuudhaan kan du’ee fi kaan ammoo akka mada’an odeessi nu gahe ibsa.
Dhukaasni uummata irratti baname sababa tokko malee ganda kana keessa seenuudhaan uummata nagaa irratti kun raawwachuu isaa gabaasni nu gahe addeessa. Kana malees hidhattoota Somaalee kana boodaan kan jiru waraana mootummaa Wayyaanee ta’uu jiraattoti naannichaa ni ibsu.

Wallee Warraaqsaa Walliftan Sababa Jedhuun ,Wallagga,Magaalaa Naqamtee Kan Maadheffate Gartuun Hawwisoo Godina Wallaggaa Keessaa Walliftooti Oromoo Sadii Arihaman.

Aside

Guraandhala 23,2015 Gabaasa Qeerroo Naqamtee

Waggaa tokkoon dura gartuun hawwisoo Naqamtee karaa waajjira aadaa fi turizimii kan ijaaramte yeroo taatu,Walliftooti Oromoo lama Bulii Birhanuu fi Mohii Bulii Misgaanuu kanneen jedhaman sagalee isaaniin filatamanii yeroo mindeefamanitti wallee adda addaa sirbuun beekaman,keessattuu Walleen Gadaa Leeqaa jedhamu walliftoota kanaan yeroo wallifametti siyaasaa waan of keessaa qabuu fi uumata mootummaa irratti kakaasa sababaa jedhuun walliftooti kun akka arihaman taasifamee ture.

Yeroo ammaa kanas sababaa FDG Ebla 2014  keessa kaleen wal qabatee walliftooti Oromoo sadii walleelee uumata mootummaa irratti kakaasu wallisaa jirtu,dhaabota mormituu addattis Qeerroo Bilsiummaa waliin hidhata qabdu sababaa jedhuun hojii ogummaa isaanii irraa akka arihamuuf jiran waajjirri Civil Service jedhamu akeekkachiisee jira.

Walliftooti kunis:-

1 Sanyii Ammayyaa

2 Mulunaa Taakkalaa

3 Araarsaa Badhaadhaa

Kanneen jedhaman yeroo ta’u namoonni biro sirnichaaf amanamoo ta’an lama ammo bakka isaanii akka bu’anii hojjetaniif mindeefamuu isaanii Qeerroon gabaasa.

Warri sirna Wayyaaneef amanamummaan hojjetu jedhamanii mideeffaman kun lammii Oromoo tokkoo fi Habashaa kanneen ta’an 1,Balfaa Moosisaa fi 2,Yoseef Asaffaa jedhamani ta’uu gabaasi Naqamte irraa nu gahe addeessa.

#WALALOO QEERROOF #

Aside

Gaddisaa Irraa,
Qeerroo  dhagahi! isinan waamaa bakka jirtanii
Isiniin dhaamaa ergaa
Akka dhageessanii
Yeroon wal jabeessan har’aa
Kaayyoon keenya ifaa
Galmi ishee  bilisummaa
Waliin gurmoofnee gahee keenya rogaan haa baanu
Dirqama lammummaa
Sochiin dargaggootaa kanneen sabboontotaa
Diina haxaawuuf muratoo kanneen tahan qabnaa
Jabaadhaa oromootaa
Daandii abbootiin koo irratti wareegaman
Irraatti kaffalan aarsaa kumaatamaan
Lafeen goototaa
Erbuun oromootaa
Keessa kootii iyyaa galgalaa fi ganamaa
Qeerroo naa jabaadhu leenca kiyya
siifan wareegamaa
Ssirna gabroomfattuu mootummaa Woyyaanee
If irraa dabrina qeerroo koo wal taanee
Lammiin akka bishaanii dheebotee bilisummaa
Dharra’ee walabummaa

Waamicha Hawaasa Oromoo Biyya Sudaaniif

Aside

Guraandhala 21, 2015

Nuti miseensotni maadheelee ABO Biyya Sudaan magaalaa Kaartumii fi naannawaa isheetti argamnu gaafa guyyaa 15/02/2015 walitti dhufnee haala yeroo irratti marii balaa godhatuun xumura irratti hawaasa Oromoo biyya Sudaan keessa jiraatuuf dhaamsaa fi yaamicha armaan gadii dabarsine.

  1. Akkuma beekamu jilli ergamtuu Wayyaanee Abbaa Duulaa Gammadaa ykn
    Minaasee W/Goorgisiin hogganamu kaayyoo ergamtummaa wayyaanee bakkaan gahuuf lammiilee keenya gowwoomsuuf hawaasa Oromoo biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi Kanaadaatti bobbaullee, yaaliin isaanii harkatti fashaluun qaanii aguuggatanii salphinaan akka deebian ni beekama.

Amma ammoo biyyoota ollaa irratti yaalii ijibbaataa ykn kasaaraa biyyoota alaa keessatti isaan irra gahe gumaa baachuuf wixxifataa jiru. Karoora isaanii keessaa tokko hawaasa Oromoo biyya Sudaan keessa jiraatutti bobbauu dha. Waan taeef lammiileen Oromoo baqattummaan biyya Sudaan keessa jiraattan waamicha lukkeelee fi ergamtoota Wayyaanee irraa isinii darbuuf akka hin awwanne, walgahii isaan geggeessan irratti akka hin argamne kabajaan isin gaafanna, isin yaadachiisna.

  1. Kijibaa fi gowwoomsaa adda addaan deemuun wanneen ergamtootni wayyaanee kunniin qabatanii ittiin hawaasa Oromootti bobbaaa jiran keessaa:- Mana Kondominiyemii fi lafa naannawaa Finfinneetii isinii keennina jedhanii isin gowwoomsuu fi isin sossobuun boondii akka bitattanii fi sirna cunqursaa ummata keenya miidhaa jiruu fi isiniin illeee jiruu fi jireenya hammeessee akkasumas siyaasaan isin yakkee baqa isin afeere jalatti akka biyyatti galtaniif dhiibbaa isin irratti gochuu dha. Gowwoomsaa isaanii kanaan oggaa gara biyyaatti galtan akkuma ummata keenya biyya keessaa hidhaa fi ajjeesaa jiran, isiniinis akka hidhanii fi ajjeesan beekuun barbaachisaa dha. Kaayyoon wayyaanotaa fi ergamtoota isaanii lammiilee/obboloota keenya hidhaa fi ajjeesaa umrii bittaa abbaa irrummaa isaanii itti fufsiisuuf yaaluu dha. Kana malees ummata keenya lafa isaarraa buqqisanii abbaa biyyummaa isaa haalaa waan jiraniif, yaamichaa fi walgahii wayyaanotaa kan ergamtootni isaanii qabatanii deemaa jiran kanaaf awwaachuu fi irratti argamuun seenaa gurraattii lafa kaanii darbuu akka tae hubachiisna.

Lammiileen Oromoo biyya Sudaan keessatti argamtan kana hubattanii yaamicha diinni isinii godhu lagachuu fi dura dhaabbachuun dirqama keessan tauu hubachiisna. Diinota keenya dura dhaabbachuu yeroo jennu maloota adda addaatti gargaaramnee saaxiluu fi qaanessuu qabna.

Waamicha Hawaasa Oromoo Biyya Sudaaniif.docx

Video Saaminsa Dachii Oromiyaa Addaatti Naannoo Finfinnee,Qeerroon Bilisummaa Waggaa Lama Dura Dabarse.

Aside

Qonnaan bulaa Oromoo buqisuun lafa isaa irratti warshaalee banuun bishaan naannoo summeessan,Oromoo lafa irraa buqisuu qofaan osoo hin taane bishaan dhugu illee summeessuun dhukubaan fixaa jiru,beeladas dabalatee akka dhuman taasisaa dhaa jiru.