Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo , Mudde 29,2016

Aside

Guyyaa WBO Amajjii Tokko Bara Haaraa 2017 Kabajamuuf jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Mudde 29,2016

Uummata Oromoo Hundaaf
Baga nagaan jala bultii guyyaa WBO kan bara 2017 fi waggaa haaraan isin gahe. Guyyaa ayyaana dachaa kana yeroo itti kabajachuuf deemnu haalli ummanit keenya irree cunqursaa jala jiruu fi walabummaa isaaf ammoo warraaqsa hiriyyaa hin qabne gaggeessuun wareegama ol aanaa kafalaa jiru keessa jirra. Barri 2017 kun kan milkii fi injifatanoo akka nuu ta’u irratti qabsaawuun dirqama qabasoo nurraa eegamu akka baanu abdii qabna.

Guyyaa kabajamaa fi seenaa qabeessaa Amajjiin gaafa 1 uummata Oromoof haarawaa miti, Oromoo dhalatee Oromummaa isaa beekuu fi Oromoo qabsoo bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaaf falmaa hadhooftuu gaggeessaa jirutu guyyaa kana haalaan midhaksee beeka. Bara kanas Amajjiin tokko Guyyaan WBO Oromiyaa Godinaalee cufa keessaatti bifa adda ta’een Qeerroo Bilisummaa Oromoo, miseensooota Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Uummaata Oromoo, maadheewwaan ABO, gootota barattoota Oromoo , Humnoota qabsoo Bilisummaa Oromoo, WBO-ABO fi sabboontoota ilmaan Oromoo waliin ta’uudhaan kabajamuuf kan jiru Ammajjii tokko Guyyaa seenaa qabeessaa akka daawwitiitti ija uummata Oromoo jalaa hin badnee bifa addaan kabajamuuf jira.
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Mudde 29 2016 fnl.pdf

Godina Arsii Aanaa Roobee Mana Barumsaa Roobee Diidda’aa S/2ffaa Keessatti FXG Itti Fufuun Waraanni TPLF Barattoota Hidhaa Jira.

Aside

Mudde 10.2016

Itti fufaGodina Arsii Aanaa Roobee m/b Roobee Diida’aatti Mana barumsaa sad 1ffaa Xaqqee jedhamuun beekamutti Mudde 9,2016  barattoonni akkuma qormaata xummuranii bahaniin harka isaanii lamaan wal qaxxaamursiisun mallattoo mormii FXG agarsiisuun homna komaand poostitiin barattoonni afur hidhamuu fi kanneen hafanis adamfamaa jiraachuun dhagayameera.bifuma wal fakkaatun gootonni ilmaan Oromoo achuma aanaa Roobeetti Mana barumsaa sadarkaa 1 ffaa Ataabaa Goraas kan makamaniifi mallattoo mormii FXG agarsiisuu isaanitiin barattoonni hedfuun humnoota poolisii achitti ramadamaniin reebamuun isaanii himame

Kana malees  Arsii Aanaa Xiyyootti human komaand poostitiin guyyaa har’aa barattoonni m/b Xiyyoo sad1 ffaa hedduun hidhamaa jiraachuun himameera.

Ayyaana Sabaaf Sablammii Jechuun  Wayyaanee Mooraa Garaa Garaa Keesatti Karaarfatte Fashale

Aside

Mudde 10,2016
Holola dharaan uummata gowwomsuun akkuma duraa waan milkaahuuf itti fakkaachuun mooraa barnootaa olaanaa keessatti waamicha ayyaanaa Barattoota Oromoof gooteen barataan kamillee irraatti utuu hin argamin gartuu dabballoota TPLF qofa waliin kabajattee dabarsitee jirti.

Mooraawwan Qeerroon irratti argamuufii didan keessaa Mooraa,Wallagga Yuunibarsiitii,Mattuu Yuunibarsiitii,Jimmaa Yuunibarsiitii miidiyaa isaanii hololtuurraa illee Jalee OPDO kan ta’e guyyoo haasofsiisaa turan, haasaa kan taasisaan irraa qabee kannee waltajjii qophaa’e irratti argaman ilmaan Tigireef Goobanota Barataa basaasan qofa ture,Mooraa Haramayyaa keessattis barataan lagachuun dabarsee jira

Gabaasaalee Oromiyaa Torbee Kana Keessaa

Aside

qeerroo-aboMudde 09,2016/ Yeroo mootummaan goolessituu wayyaanee maqaa labsii hatattamaa komand post (State emergency) maqaa jedhu da,oo godhachuudhaan ilmaan oromoo akkaan ajjeesaa kanneen hafan immoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiru kanatti kaanimmoo mana jireenyaa isaanii irraa saamuudhaan biyya isaanii fi lafa abbaa isaanii irraa yeroo godaansisaa jiru kanatti  gootowwan qeerroon guutummaa oromiyaa  keessa jiran  warraaksa biyyoolessaa jabeessuudhaan diina waliin wallaansoo jabaa geggeessaa jiru.

Torbee kana keessas mootummaan Sirni bara bittaa isaa harkatti hunkutaa,e maqaa ayyaana sabaaf sablammootaa  jedhuun uummata oromoo guutummaa oromiyaa keessa jiran dirqiidhaan akkaa uummanni ayyaana kana kabajuuf jaladeemtota  isaa uummata irratti bobbaasuun yaalii jabaa akka ayyaanni kun kabajamuuf geggeessullee warraaksa qeerroon yeroo ammaa geggeessaa jiruu fi diddaa uummanni gochaa jiruun guutummaan ayyaana sabaaf sablammootaa kun qeerroodhaan golee oromiyaa mara keessaatti akka hin kabajamneef addaan fashalaa,ee oolee  jira.Mootummaan wayyaanee dur ayyaana sabaaf sablammootaa maqaa jedhuun hololaan kan lafa cabsaa ture barana garuu qabsoo jabaa qeerroon godinaalee oromiyaa hunda keessatti taasisaniin guutummaan ayyaaninichaa addaan fashalaa,ee jira. Continue reading

Mooraa Yunversiitii Wallaggaa keessatti diddaan baratootaa daran jabaachuu irraan kan ka,e baratoonni moorichaa jumlaan reebamaa fi hidhamaa jiru.

Aside

Qeerroo OromiyaaMudde 09,2016/ Mooraa yuunversiitichaa keessatti humni federaalaa mooricha keessa weeraree jiru baratoota nagaa barnoota barachaa jiran ofiisaatiin dubbii itti kaasuudhaan isintu dubbii kaase maqaa jedhuun baratoota moorichaa akka malee gidirsaa jira.Mooricha keessattis gootowwan qeerron mooricha keessa jiran yeroo ammaa kana diddaa isaanii jabeessuun mootummaa garboonffattuu wayyaanee waliin wallaansoo jabaa geggeessaa jiru.
.
Humni federaalaa mooricha keessa dhuunffatee jiru kun badii tokko malees baratoota moorichaa ba,aa gala dhorkuun seensa mooraa yuunversiitichaa irra qubsumasaa godhachuudhaan baratoota moorichaa akkaan  doorsisaa jira.Hoomaan waraanaa seensa moorichaarra qubsumasaa godhatee jiru kun yeroo ammaa kana hojiin isaa idileenis baratoota reebuu badii tokko malee ofitti waamuun dubbii irra barbaaduuf  jecha dirqiin ofitti waamuun reebicha jumlaan irratti raawwachaa jira.

Continue reading

MAQAA ABON AFANFAJJII UUMUUN QABSOO BILISUMMAA IRRATTI YAKKA RAAWWATUU DHA.

Aside

(8 Mudde 2016) Fedhii aangoof jecha shirri qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hojjatamu kamuu kan hin milkoofne ta’uu ABOn hubachiise.

olflogoinfoABOn ibsa mata duree “Maqaa ABOn Afanfajjii Uumuun Qabsoo Bilisummaa irratti Yakka Raawwatuu dha,” jedhu jalatti har’a baaseen akka hubachiisetti, shirri yeroo addaddaa ABO dadhabsiisuuf raawwatamaa ture akkuma hin milkoofne, kan gara fuulduraas akka maseenu eere.

Ummati Oromoos kana hubachuun akkuma kanaan duraa tokkummaan QBO jabeeffataa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ABOn hogganamu akka finiinsu ABOn dhaamee jira.

Waltahinsoota QBO jabeessan adda addaa godhaman keessaa Waltahiinsa Shanee ABO fi QC-ABO Waxabajjii bara 2014 Berlinitti tahe isa tokko akka ture kan yaadachiise ABOn,”Waltahiinsa ifatti hawaasa duratti godhame kanaanis miseensotni gam-lameenii walitti deebi’uun caasaan dhaabaa hundi sadarkaa ol aanaa irraa hanga gadiitti wal fudhachiifamee waliin dirqama fudhatuu fi hojjatuutti bobbahamee akka tures irra deebi’ee hime.

Garuu, murni gabaabaa walii galteetee godhame diiguudhaan dirqama dhaabaa fudhachuu diduun sirna dhaabaa cabsuutti akka tarkaanfate addeesse.

Itti dabaluunis,  ibsi seeraa fi sirnaan alatti maqaa ABOn baafame kun kan fudhatama hin qabnee fi seeraa alaa tahuu ABOn hubachiiseera.

Kanneen qabsoon bilisummaa ummataa finiinuu irraa hirribaa dammaqan akkanaanis miseensotnii fi deggertootnii, walii gala ummatni Oromoo tarkaanfii gaafatama dhablee akkanaa gurra laachuu dhiisuun qabsoo diina irratti itti jirru finiinsuu irratti akka fuulleeffatan ABOn yaadachiiseera.

Dhuma irrattis, “fedhii aangoof jecha shirri qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hojjatamu kamuu akka hin milkoofne seenaa kanaan duraa irraa baratuun ummatni Oromoo akkuma kanaan duraa tokkummaan QBO jabeeffataa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ABOn hogganamu akka finiinsu ABOn shakkii hin qabu,” jedheera.

Guutummaa ibsa ABO: ibsa-abo-sirna-dhabloota-irratti

OROMUMMAA JECHUUN FOON QAAMA TOKKOOTI.!

Aside

OROMUMMAA JECHUUN

FOON QAAMA TOKKOOTI.! 

=====================
Dubbii diina keetii
fuunaan fira seetee
Qaamuma kee irraa
tokkotti kan ceete,
foonkee irraanfattee
qaama namaa seete.!
———————————–
Funyaan yoo dhahamu
maaliif ijji boottii?
Oromummaa jechuun
dhugaan gama kootii
waan addaan hin baane
foon qaama tokkootii.!
————————————-
~Harargeen mataadha
yoo jenne fakkeenyaa ,
~Arsiin ija lamaan
agartuu fageenyaa
~Wollagga onnee keenya
raabsaa dhiiga namaa,
~Shaggar sammuu keenya
yaaduuf waan hundumaa,
~Jimma hidda dhiigaa
~Ilu dhuka keessaa!
Mee qaama kanarraa
kan jibbamu eessaa?
—————————————
~Wollo kalee lamaan
~Baale harka lamaan
~Gujiin miila lamaan
~Booran lafee dugdaa
Qaama kee jibbitu
maaliif nyaattee dhugdaa??
———————————————-
Lubbuu koo balleessa
dhibeen qaama kootii
Hundi namaa tokko
gabras ta’ee mootii ,
Akka naa beektuufi
anis ibsuun kootii
Oromummaa jechuun
FOON QAAMA TOKKOOTII.!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Sadaasa 4,2016

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Furmaatni Tokkichi Warraaqsaa FXG Daran Jabeessu Dha

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Mudde 4,2016

Finfinnee

Haala Yeroo Oromiyaan Keessa Jirtuu fi Hiraarsaa fi Shoroorkeessa Waraanni Wayyaanee maqaa State of Emergency jedhuun waraana biyyarratti labsee yakka duguuginsa Sanyii (Genocide) dalagaa jiruu ilaalchisuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo furmaatni tokkichi Warraaqsaa FXG daran jabeessudha jechuun Ibsa Waliigalaa fi Waamichaa qabsoo uummata Oromoo fi saboota Cunqurfamoof dabarse!!

Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee afaan qawweetti malee olaantummaa Uummataa fi olaantummaa seeraatti kan hin amannee ta’uun uummata biyyattiif haa hafuu addunyaa biyyaa lafaaf mirkanaa’ee jira. Uummatni Oromoo akeekaa Sochii Warraaqsaa Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessuu waliin hiriiruun mirga isaa akka kabachiifachuu danda’uu amanee hirmmaannaa guddaa gochuun bara Ebla 2014 Addatti Sochii Warraaqsaa Qeerroo bilisummaa Oromoo qabsiise irraa qooda olaanaa bahachuun Oromiyaa keessatti tokkummaa isaa jabeeffachuun addatti Sadaasa 12,2015 Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG dhoosuun godinaalee Oromiyaa cufa keessatti Sochii warraaqsaa waggaa tokkoo guutuuf utuu wal irraa hin kutiin mirga isaaf falmachuun wareegama qaalii kanfalaa kan jiruun hanga ammatti ilmaan Oromoo badii tokko malee gaaffii mirgaa karaa nagaa gaggeeffamaa jiruutti waan hirmaatanii mirga isaaniif falmataniif lubbuun İlmaan Oromoo 2500 olitti lakka’amuu Waraanaa Continue reading

MAALIIF WAL SAKAALLAA?

Aside

Noolee Buttaatiin

Barreessaa dhugaa baasa!Yeroon kun yeroo itti diinaan wal aansoo wal qabaa jirrudha.Haa ta’u malee adeemsi fi matabowwuun karaa miidiyaa hawaasaa deemaa jiru kan diinni nu godherra kan nuti wal godhuuf deemnutuu fi kan kalees dukkanatti nu naqe caalaatti ammammoo hallayyaa qilee gadi fagoo taatetti Oromoo naquuf jedha!

Yaa Oromoo barreeffama yeroo darbee tokko irratti Oromoon bara Gadaa wal arrabsoo qaba wal arrabsoon kun garuu abbaan fedhe utuu hin taane, walaannaa ykn Foolleetu mirga kana qaba.Kunis hanga Gadaan sun sagal bulee Korma moosisutti ta’uu yaada kana dhiyeesseen ture.

Amma arrabsoo fi jette jetteen kun namoota muraasaan deemaa kan ture ta’ullee,hayyoota namoota qaroo kan ofiin jechaa turan itti dbalamaa jru.Kana kan fide kana sana,obsa walii qabaadhaa,irra walii darbaa,alagaatu kana godha abalutu sana godha jechaas turreerra.Garuu hawaasi keenya keessumaa kan biyya hambaa jiraattan maaltu akkas isin godhe?

Tarii namooti bu’uura waan kanaa oomishan ergamtoota diinaa fi ta’uu baatus, dhaga’ama mataa ofii kan barbaadan fedhii dhuunfaa ofii kan dursanii fi namooti inaaffaan guutaman waan kana oomishanii hawaasa keenya Uummata Oromoo waliin diruutti jiru. Continue reading

Biiroo Barnoota Oromiyaa

Aside

Sadaasa 4,016

Oromiyaa keessatti barattooti hedduun gara mooraa yuuunibarsiitotaa seenanii barnoota gargaraa applied dhaan eebbifamu

Barattooti kun dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa irratti eebbifaman heedduun isaanii rakkoo hojidhabdummaa keessa jiru.

Dhiyeenya kana naannoo Magaalaa Finfinnee fi Finfinnee keessatti yaada isaanii hatuuf ergamtuun wayyaanee OPDOn magaalota Buraayyuu fi Sabbataatti barattoota kana dorgomsiisuun ji’oota lama kan ta’u deebii tokko malee yuunibarsiitii Finfinnee Kiiloo jahaatti erga qormaata qoreen booda callisee qormaaticha harkatti qabatee,tooftaa itti gama tokkoon Qeerroo tasgabbeessan se’ee kaa’ee ture. Continue reading

United Nations Grants Oromia Support Group Australia the UN Special Consultative Status

Aside

Posted August 30, 2016 by Adi Agimba

Oromia Support Group Australia (OSGA) has received UN special consultative status, a significant achievement for the NGO. The status allows the organisation to attend UN conferences and circulate statements at the Economic and Social Council (ECOSOC).

“It’s very exciting for us because we were just dreaming of getting at this stage and it has been our wish for almost 10 years,” Marama Kufi, leader of OSGA, told Diaspora Action Australia (DAA) in a recent interview.

It wasn’t an easy path for the Oromia community in Australia to get the highest status granted by the United Nations to NGOs.

The road to consultative status was a long one. OSGA first sent the application in 2009, the decision for which was postponed twice. It persevered through long silences and continued requests for updates.

Marama recalls DAA’s constant encouragement through those tough times: “DAA invested a lot of energy, advice and consultation without hesitating. When we sometimes didn’t hear anything from the UN about our application, DAA would give us encouragement and motivation.”

It was not until July of this year that the organisation received the ECOSOC’s final decision. Continue reading

Yeroo Ammaa Kana FXG Dhaabuuf Jecha Tooftaalee Wayyaaneen Fayyadamaa Jirtu.

Aside

Sadaasa 3,2016
Warraaqsa Uummataan finiinfamaa jiru dhaabuu oggayyu dandeettii qabduun,waan qabdu maraanuu warraaqsa bishaan itti naquuf hojii guyyaa guyyaan hojjetaa jirtuun Wayyaanee waan qabaneessaa jirtu fakkaatullee ittuu jabeessaa jirachuun himame.Haaluma kanaan mooraa Yuunibarsiitiif guutummaa Oromiyaa keessatti duula Uummata keenya Uummata Oromoorratti Bantee Jirtuun Continue reading

Biyya Oromoo -Oromiyaa

Aside

   Noolee Buttaatiin.

oromiyaBiyyi Oromoo barreeffamaan jaarraalee hedduu dura kan beekamtuu fi Qaroominni Kuush tan gaafa Afirkaa keessa jirus dhamaatii uummata Oromoo ragaalee fi hambaawwan seenaa Oromoo ni mirkaneessu.Biyyi kun Qorattoonni hayyoota amantaa Musliimaa fi Kiristaanotaa utuu hin hafin, namooti sabboonummaa Oromoo qaban kan akka Abbaa Gammachiis fi diinoti Oromoo utuu hin hafin biyya Oromoo jedhanii barreesanii darbaniiru.

Taatullee giti ergamtoota nafxanootaa fi diinota Oromoo biyyi Oromoo shira hayyooti Oromoo dhawan malee biyyummaan Oromiyaa kan addi bilisummaa Oromoo uumee isaanitti fakkaata.Oromiyaan biyyadha biyya dheedhii fi bilchaataa baddaa fi gammoojjii,gaaraa fi gooda/dakee qabdu,qilleensa mijataa qabdu fi biyya bulchiinsa mataa ofii kan t’ee fi Afirkaanota mara boonsuu danda’u SADOO GADAA of keessaa qabdu ta’uushee eenyu diinota Oromoo fi Oromummaan yaaddoo itti ta’e kanatti hima laata? Continue reading