የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ- ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ የኣቋም መግለጫ (ከሰኔ 9 – 19 ቀን 2018 ዓም)

(SBO/VOL- ሰኔ 21/2018ዓም): የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ ኣስፈጻሚ ኮምቴ የድህረ 4ኛ ጠቅላላ ጉባዔ 2ኛ መደበኛ ስብሰባውን ከሰኔ 9 – 19 ቀን 2018ዓም ኣካሂዶ በስኬትና በድል ኣጠናቋል። የስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴው በዚህ ስብሰባ የሊቀ-መንበሩን ጽ/ቤትና የየዘርፎቹን ሪፖርት ኣድምጦ ከመገምገሙም በተጨማሪ በስራ-ኣስፈጻሚ ኮሚቴው ስብሰባ ዋዜማ በኦሮሞ ምሁራንና በኦነግ ኣመራር መካከል በተካሄደው የፖሊሲ ጉዳዮች የምክክር ኮንፈረንስ(Policy Consultation Conference) ላይም ተወያይቶ ኣስፈላጊውን ውሳኔ ኣሳልፏል። በመቀጠልም በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሞ የነጻነት ትግል፣ የኢትዮጵያ ኢምፓዬር ስርዓት ወቅታዊ ሁኔታ እንዲሁም በቀጠናችንና የኣለምኣቀፍ ሁኔታዎች ላይ ሰፊና በሳል ትንታኔና ውይይት ኣካሂዶ ከዚህ በታች ያለውን የኣቋም መግለጫ በማውጣት ስብሰባውን ኣጠናቋል።

የኦሮሞን ህዝብና የኦሮሞ የነጻነት ትግልን በተመለከተ

የኦሮሞ ህዝብ በጠመንጃ ኣፈሙዝ የተነፈገውን ነጻነቱን መልሶ በመጎናጸፍ በሃገሩ፡ ኦሮሚያ፡ ላይ እንደህዝብ ያለውን መብት ሙሉ በሙሉ ኣስከብሮ ለመኖር ለዓመታት የነጻነት ትግል ሲያካሄድ ነበር፥ ዛሬም በማካሄድ ላይ ይገኛል። ለነጻነት እያካሄደ በላው በዚህ ፍትሓዊ ትግልም ከጊዜ ወደ ጊዜ ኣመርቂ ድሎችን እያስመዘገበ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት፣ ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ፣ በሃገር ቤትና በውጪ ሃገራት የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣባላትና ደጋፊዎች ኣልፎም ባጠቃላይ ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ የህይወት መስዋዕትነት፣ የኣካል መጉደል፣ የረጅም ዓመታ እስርና የመሳሰሉትን መስዋዕትነቶች እየከፈሉበት በከፍተኛ ቆራጥነትና ጽናት ያለማቋረጥ ያካሄዱት መራር ትግል ጠላትን ኣናግቶ፣ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች ከኢትዮጵያ ወህኒ ቤቶች እንዲለቀቁ የኢሕኣዴግ መንግስትን ኣስገድዷል።
ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ስርዓት በህዝባችን ላይ የተዘረጋው ጭቆና፣ የመከላከያ ሃይል፣ የደህንነትና የኢኮኖሚ ዝርፊያ መዋቅር ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ይህንን በመገንዘብ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን ዛሬ ከደረሰበት ደረጃ ወደፊት በማራመድ የህዝባችንን የነጻነት ዕለት ለማቅረብ ሲባል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንና የቄሮን እንቅስቃሴ ከማጠናከር በተጨማሪ በሁሉም ረገድ የሚካሄደው ትግል በእጥፍ ድርብ እንዲፋፋም ለማድረግ በከፍተኛ ቆራጥነት እንዲሰራ የስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴው ወስኗል።

የኢትዮጵያ መንግስትን በተመለከተ

የኢህኣዴግ መንግስት ለራሱ ጥቅም ካቋቋመው የጦርና የደህንነት ሃይል መዋቅር በተጨማሪ በተለያዩ ክልል መስተዳድሮች ውስጥ ያሰለፋቸውን ኣጫፋሪዎቹን በመጠቀም በስልጣን ዘመኑ ሙሉ በሁሉም የኢትዮጵያ ኢምፓዬር ህዝቦች ላይ ባጠቃላይ፡ በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ወደር የለሽ ጉዳት ሲፈጽም ቆየ። ይህ ከባድ ሰቆቃ፡ ውድ መስዋዕትነት በጠየቀ መራር ትግል ተመክቶ የኢህኣዴግን ሃይል እያዳከመና እያንበረከከ መጣ። ከዚህ ሁኔታ ውጥረት ውስጥ የገባው ኢትዮጵያን የሚያስተዳድረው ፓርቲ፡ ኢህኣዴግ፡ ሰሞኑን ተሃድሶ በሚል ስም ለውጥ የሚያስገኝ ኣስመስሎ እራሱን በማቅረብ ህዝቡ እውን የማይሆን ተስፋ እንዲሰንቅ ለማድረግ ኣሳሳችና ኣወናባጅ ዲስኩሮችን በስፋፍ በመንዛት ላይ ይገኛል። ይህ ፓርቲ በተግባር እየፈጸመ ያለው ግን ላለፉት 27 ዓመታት እጃቸው በደም የተጨማለቀ መሪዎቹንና ሹማምንቱን ከፊሉን እየሸለመና እያወደሰ ከግዴታቸው እያሳረፈ ከፊሉን ደግሞ ተጨማሪ ስልጣን መሾምና መንበረ-ስልጣን ላይ እንዲቀያየሩ ማድረግ ነው። እንዲህ ያለው ኣካሄድ ወደ ለውጥ የሚወስድ እርምጃ ሳይሆን ኢህኣዴግ የስልጣን ዘመኑን በማራዘም ላለፉት 27 ዓመታት በህዝቦች ላይ ሲያደርስ የነበረውን ጉዳት ኣሁንም ለማስቀጠል ሁኔታዎችን በማመቻቸት ላይ መሆኑን ብቻ የሚያሳይ መሆኑ በሁሉም መታወቅ ኣለበት።

ላለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያን ኢምፓዬር ህዝቦች እያሰቃየ ያለው የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግር ምንጩ የኢህኣዴግ ፓርቲ የተመሰረተበት የጸረ-ዲሞክራሲና ጸረ-ነጻነት ዓላማና ፖሊሲ ነው። ስለሆነም ኢህኣዴግ ለሱ ብቻ እንዲሆን ብሎ የመሰረተው የጦር፣ የደህንነት፣ የኢኮኖሚና የኣስተዳደር መዋቅር በህዝቦች ትግል ተቀይሮ ህዝቦች በነጻነት የሚበጃቸውን መንግስት መርጠው ለመተዳደር የሚያስችላቸው ሁኔታ እስከሚፈጠር ድረስ በዚህ መንግስት ስርዓትና መዋቅር ውስጥ ህዝቦችን የሚጠቅም ለውጥ ሊገኝ ኣይችልም። በመሆኑም ህዝባችን መሰረታዊ ለውጥ ለማገኘት ሲል እስከዛሬ ድረስ ውድ መስዋዕትነት ከፍሎበት ኣሁን ካለበት ደረጃ ያደረሰውን ትግሉን ኣጠናክሮ በመቀጠል ከግቡ ለማድረስ በርትቶ መንቀሳቀስ ኣለበት።

ከኢትዮጵያ እስር ቤቶች የተለቀቁ የኦሮሞ ዜጎችን በተመለከተ

ህዝባችን ባጠቃላይ በተለይም ደግሞ ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣባላት፣ ሌሎች የተጨቋኝ ህዝቦች ድርጅቶች በቀጣይነት በከፈሉት መስዋዕትነት በኦነግ ስምና ባጠቃላይ በኦሮሞ የነጻነት ትግል ስም ለዓመታት በኢህኣዴግ ወህኒ ቤቶች ውስጥ ሲሰቃዩ የነበሩ በብዚ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ብሄርተኞችና የሌሎችም ተጨቋኝ ህዝቦች ተወላጆች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከተለያዩ እስር ቤቶች መለቀቃቸውና ኣሁንም በየእስር ቤቶቹ ውስጥ የቀሩ መኖራቸው ይታወቃል።

ለህዝባችሁ ነጻነት ሲባል ያለኣንዳች ወንጀል በደባ ታስራችሁ ለስብዓዊ ፍጡር የማይገባ ሰቆቃ ሲፈጸምባችሁ የነበራችሁ፡ ከፊሎቻችሁ ለኣካል መጉደልና ለከፍተኛ የኣእምሮ መታወክ የተዳረጋችሁ ጀግኖች የኦሮሞ ብሄርተኞች ከእስር ቤቶች በህይወት በመውጣታችሁ እንኳን ደስ ኣላችሁ! እንኳን ደስ ኣለን! እያልን የከፈላችሁት መስዋዕትነት ከባድና ኣሰቃቂ ቢሆንም እናንተ ለጉዳት የተዳረጋችሁበት የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ኣብቦና ጎልብቶ ደጋፊዎችን በሚሊዮኖች ኣፍርቶ ህዝባችሁ በነጻነት ዋዜማ ላይ ደርሶ ማየታችሁ ኣስደሳችና የምትጽናኑበት ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።

ይሁን እንጂ በደባ ኣስሮኣችሁ ይህንን ሁሉ ሰቆቃ ያደረሱባችሁ ሰዎችና ኣካላት ህግ ፊት ቀርበው የሚገባቸውን ውሳኔ እስከሚያገኙና ለደረሰባችሁ ጉዳት ተገቢው ካሳ እስካልተሰጣችሁ ድረስ ፍትህ ኣግኝታችኋል ማለት ፈጽሞ የማይቻል መሆኑን የኦነግ ስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ኣጥብቆ ያስገነዝባል። በማከልም ዛሬም በኢህኣዴግ ወህኒ ቤቶች ውስጥ ቀርተው ሰቆቃው እየተፈጸመባቸው ያሉትና የት እንደገቡ ያልታወቁት ሁሉ ያለኣንዳች ቅድመ-ሁኔታ በኣስቸኳይ እንዲለቀቁና ሁኔታቸው ለህዝቡ ይፋ እንዲሆን የስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴው ኣጥብቆ ይጠይቃል። ህዝባችንም በበኩሉ ነጻነቱን ሊያጎናጽፉት ሲሉ ከባድ ጉዳት ሲደርስባቸው የነበረውን እነዚህን ጀግኖች ልጆቹን በሚገባቸው ፍቅርና ክብር ተንከባክቦ በመያዝ ሞራላቸውን እንዲያጠናክርና በኣስፈላጊው ሁሉ እንዲደርስላቸው የስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴው ኣጥብቆ መልእክቱን ያስተላላፋል።

ኢህኣዴግ በህዝባች መካከል እያስፋፋ ያለውን ጦርነት በተመለከተ

የኦሮሞን መሬት በሁሉም ኣቅጣጫ ቆራርሶ ለባዕዳን በማከፋፈል ኦሮሚያን የሚቻላቸውን ያህል ማጥበብና የኦሮሞን ህዝብ ዲሞግራፊ መቀየር ኢህኣዴግ እንደፖሊሲ ኣስቀምጦት በእቅድ ሲተገብረው ዛሬን የደረሰ ጉዳይ ነው። ኢህኣዴግ ይህንን ከሚያደርግበት ዓላማ መካከል ኣንዱና ዋነኛው የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል ማዳከም ነው። በዚህ የኢህኣዴግ ፖሊሲ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በርካታ የዘር-ማጥፋት ዘመቻ ተካሄዷል። በቁጥር ከኣንድ ሚሊዮን(1,000,000) የሚልቁ የኦሮሞ ዜጎች በኦሮሞነታቸው ብቻ ከቄዬና ከኑሮኣቸው ተፈናቅለው ሜዳ ላይ እንዲበተኑ ተደርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት(ኢህኣዴግ) በተለያዩ ክልል መንግስታት ኣስተዳደር ውስጥ ያሉ ኣጋሮቹንና በብሄር ስም የተደራጁ ኣንዳንድ ድርጅቶችን በመታገዝ በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በደቡብ-ምስራቅ፣ በደቡብና በምዕራብ ኦሮሚያ በኩል ሆን ብሎ ኦሮሞና ኣጎራባቾቹ ህዝቦችን ለማናቆር እስከ ዛሬ ድረስ እያካሄደ ያለው ጦርነት ከዚሁ የኢህኣዴግ ቋሚ ፖሊሲ የሚመነጭ ነው።
በተመሳሳይ መልኩ በሌሎች ቦታዎችም በተለያዩ ህዝቦች መካከል በዚሁ የኢህኣዴግ ፓርቲ ሴራ ውጊያ እየተስፋፋ ይገኛል። ኢህኣዴግ የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም በህዝቦች መካከል ፈጥሮ እያስፋፋ ያለው ይህ ጦርነት ዛሬ በህዝቦች ላይ እያደረሰ ካለው ከባድ ጉዳት በተጨማሪ በነዚህ ህዝቦች መጻዒ ግንኙነት ላይም በቀላሉ የማይሽር ጠባሳ እየፈጠረ ያለ ጦርነት ነው። ስለሆነም ይህ ጉዳይ የኦነግ ስራ-ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ከተወያየባቸውና በዚህ ረገድ በህዝቦች መካከል ሊፈጠር የሚችለውን ኣደጋ ለመቀነስና ለማስቀረት በርትቶ ለመስራት ከወሰናቸው ኣበይት ጉዳዮች መካከል ኣንዱ ነው።

የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እስትራቴጂና በኦሮሞ ህዝብና በኢትዮጵያ ኢምፓዬ መካከል ያለውን የፖለቲካ ችግር በንግግር(negotiation) መፍታትን በተመለከተ

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትግሉን የሚመራበትን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እስትራቴጂ ለይቶ ሲቀይስ የኢትዮጵያ ኢምፓዬር ተጨባጭ የፖለቲካ ሁኔታ የተመሰረተበትንና ለዘመናት መንበረ-ስልጣኑን የተፈራረቁት መንግስታትም ተወራርሰው ሲያስቀጥሉት በነበረው ሁኔታ ተገድዶ ሌላ አማራጭ በማጣት ነው። የመጫና ቱለማ ማህበር መታገድና የማህበሩን ኣባላት የገጠመው መታሰርና መገደል ለዚህ ኣብይ ማስረጃ ነው። ያ ሁኔታ ዛሬም ኣልተቀየረም። ይህም ከሚኒሊክ ኣንስቶ ወደ መንበረስልጣን የመጡት ሁሉም ሃይሎች ያለጠመንጃ ኣፈሙዝ ሰላማዊ ቋንቋ የማያውቁ መሆናቸው ነው። የኦሮሞን ህዝብ ጨምሮ ሁሉም የኢትዮጵያ ኢምፓዬር ህዝቦች ዛሬም በጠመንጃ ኣፈሙዝ ኣገዛዝ ስር ናቸው። ስለሆነም በጠመንጃ ኣፈሙዝ ስልጣን ይዞ ህዝቡን ነጻነት የነፈገን መንግስት ከላዩ ላይ በመንቀል ህዝቡ ነጻነቱን ተጎናጽፎ የሚበጀውን መንግስት መርጦ እንዲተዳደርበት ለማድረግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከሚከተላቸው የኦሮሞ የነጻነት ትግል እስትራቴጂዎች መካከል ኣንዱ የሆነው የትጥቅ ትግል ዛሬም ሌላ ኣማራጭ የሌለው መንገድ ነው።
ስለሆነም የግላቸውንና የቡድናቸውን ስልጣንና ጥቅም ለማስጠበቅ ብቻ ያላቸውን የጦርና የፖሊስ ሃይል ሁሉ ተጠቅመው ዓላማቸውን ከግቡ ለማድረስ ሰላማዊውን ህዝብ እያስጨረሱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን “የትጥቅ ትግል ጊዜው ያለፈበት ፋሽን ነው።” የሚሉት ኣካላት ንግግራቸው የኦሮሞ ህዝብን ዓላማ ከሚጻረረው ኣቋማቸው የመነጨ እንጂ በተጨባጭ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ የማያንጸባርቅና እውነታ የሌለው እንደሆነ ህዝባችን በሚገባ መገንዘብ ኣለበት።

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለውን የፖለቲካ ችግር በንግግር(negotiation) ለመፍታት መሟላት የሚገባቸውን ነገሮች የሚገልጽ የበኩሉን ፖሊሲና ኣቋም ገልጾ ለኢትዮጵያ መንግስት ጥሪውን ያደሰው ከቅርብ ጊዜያት በፊት (በሚያዚያ ወር 2018ዓም መግቢያ) ነበር። ይህንን ጥሪውንም በተለያዩ ኣለምኣቀፍ ሚዲያዎች ላይ ግልጽ ኣድርጓል። የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪ እስከ ኣሁን ድረስ ኣግባብ ያለው ምላሽ ኣልሰጠም። ጥሪውን ወደጎን በመተው በተለያዩ መድረኮች ላይ በኣፍ የፖለቲካ ችግሮችን በንግግር ስለመፍታት ማውራት የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ለማዋል ካልሆነ በስተቀር ለእውነተኛ ንግግር(negotiation) ዝግጁ መሆኑን የሚያሳይ ኣይደለም። ህዝባችንም ይህንን ሴራ በሚገባ ነቅቶ በመገንዘብ በንግግር(negotiation) መፍትሄ ወደ ማስገኘት የሚያመራ ኣስተማማኝ ሁኔታ እስካልተፈጠረ ድረስ እስከኣሁን ለተገኘው ድል መሰረት የሆነውና ለወደፊቱም ኣስተማማኝ ድል ማግኘት የሚያስችለውን የነጻነት ትግል እስትራቴጂ፡ የትጥቅ ትግሉን ማጠናከርና ጋሻና መከታው የሆነውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መንከባከብ ለነጻነቱ ቁልፍ መሆኑን በሚገባ መረዳት ኣለበት።

የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ትብብርን በተመለከተ

ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ዓላማ በኣፋጣኝ ከግቡ መድረስ ያለንን የሰው ሃይል፣ እውቀትና ሃብት የህዝባችንን የጋራ ጥቅም ማስጠበቅ በሚያስችል ሁኔታ ኣንድ ላይ በማምጣት የህዝባችን ትግል ይበልጥ ሃይል እንዲኖረው ማስቻል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቋሚ ፖሊሲ ነው። ስለሆነም የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም በማስከበሩ ላይ ኣብረን ሰርተን የህዝባችንን የነጻነት ዕለት ለማቅረብ ከምንችል ሁሉም የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ተባብረን መስራት ከመቸውም ጊዜ በበለጠ በኣሁኑ ጊዜ ኣስፈላጊ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያምናል። ይህንን እውን ለማድረግም ጠንክሮ ይሰራል።
ካሁን ቀደም ስምምነት ፈጥረን ኣብረን ስንንቀሳቀስ የነበርን የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ስምምነታችንን በማፍረስ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተንቀሳቀሱበት ያለው ሁኔታ የህዝባችንን የጋራ ጥቅም ለማስጠበቅ የማይረዳ መሆኑ ከግንዛቤ ገብቶ ይህ የስህተት ኣካሄድ እንዲታረም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ድርጅቶች ቆም ብለው እራሳቸውን እንዲያዩና ህዝባችንም ድርሻውን እንዲወጣ የስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴው ያሳስባል።

የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ (PAFD) በተመለከተ

የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ(PAFD) ከተመሰረተ ኣንስቶ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግሮች የፖለቲካ መፍትሄ ለማበጀት ሰፊ ስራ ሰርቷል። እውነተኛ የፖለቲካ መፍትሄ ሊሆን የሚችል ሰፊ ሃሳብ መሪ ኣቅጣጫ(Road Map) ጠቁሞ የዚህን መፍትሄና ራዕዩንም የካቲት 2018ዓም በለንደን ኣካሂዶ በስኬት ባጠናቀቀው ስብሰባ ላይ ይፋ ኣደረገ። የለንደን ስብሰባ ኣያሌ ድርጅቶችን ያቀፈ ሰፊ ተሳትፎ የታየበት፣ ምሁራን፣ ዲፕሎማቶችና የኣውሮፓ ምክር ቤት ኣባላት የተሳተፉበት ነበር።
ይህ መሪ ኣቅጣጫ(Road Map) ይበልጥ ሰፍቶ በርካታ ድርጅቶችን በማወያየትና በማሳተፍ ወደ ሁሉን-ኣቀፍ ስርዓትና የሽግግር መንግስት(All Inclusive Transitional Arrangment) እንዲያመራን እየተሰራበት ይገኛል። ይህን የመጨረሻና እውነተኛ፣ እንዲሁም ሁሉን ኣሳታፊ መፍትሄ በማጎልበት ኣሁን ላለው የፖለቲካና የደህንነት ችግር በማያዳግም ሁኔታ መፍትሄ ለማስገኘት ሁሉም እንዲተባበር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የስራ-ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ጥሪውን ያስተላልፋል። ኦነግ ትብብሩ እያደረገ ላለው ጥረትና ለስኬታማነቱ በሙሉ ሃይሉ የበኩሉን ይወጣል።

ለሁሉም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች

ለኢትዮጵያ ኢምፓዬር የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት የፖለቲካ ሃይሎችና ሁሉንም የሚመለከታቸው ኣካላት ያሳተፈ የሽግግር ጊዜ ሁኔታ(All Inclusive Process) መፈጠር ወቅታዊ ጥያቄ መሆኑን ኦነግ ያምናል። ሁሉም የፖለቲካ ሃይሎች ሃሳባቸውን በሙሉ ነጻነት ለህዝቡ ኣቅርበው ሁሉም ህዝቦች ያለኣንዳች ግፊት በመጻዒ ዕድላቸው ላይ መወሰን ሲችሉ ብቻ ነው ዘላቂ መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው።
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በበኩሉ ሁሉን-ኣሳታፊ የሽግግር ሂደት እንዲሳካ የሕዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ/PAFD ኣባላት ከሆኑ የትግል ኣጋሮቹ ጋር በመሆን ይሰራል። ሌሎች መሰል መሪ ኣቅጣጫ(road map) ያላቸው ቡድኖች መኖራቸውንም ኦነግ ይገነዘባል። እንደነዚህ ያሉ ቡድኖችና ለዲሞክራሲና ለነጻነት በመስራት ላይ የሚገኙ ሁሉም ሃይሎች ይህንን ሂደት ለማሳካት እንዲሰሩና በዚያው ውስጥ ድርሻቸውን እንዲያበረክቱ ለሁሉም ድርጅቶችና ሃይሎች ጥሪውን ያስተላልፋል። እንዲሁም መላው ኣለምኣቀፍ ማህበረሰብና መንግስታት ይህንን እንዲደግፉ ጥሪያችንን ኣጥብቀን እናስተላልፍላቸዋለን።

ጥሪ:

ለሰፊው የኦሮሞ ህዝብ
ህዝባችን በሃገር ቤትና በውጪም በከፍተኛ ንቃትና ያለመታከት ከነጻነት ትግሉ ጎን ቆሞ እስከዛሬ ድረስ እያበረከተ ያለው ድርሻ የሚደነቅ ነው። ከባድ መስዋዕትነት በከፈልንበት መራር ትግል ዛሬ ከመቸውም ጊዜ በበለጠ ወደ ነጻነታችን ተቃርበናል። ይሁን እንጂ ህዝባችን በውድ መስዋዕትነት እያገኘ ያለውን ድልና ውጤት ቀምቶ ኣቅጣጫውን በማስሳት ለራሳቸው የፖለቲካ ዓላማ ለማዋል የሚፍጨረጨሩት እየተበራከቱ መምጣታቸው መዘንጋት የለበትም። ስለሆነም ዛሬ ያለንበት ሁኔታ ለትግላችን የምናደረውን ድጋፍና ተሳትፎ በእጥፍ ድረብ እንድንጨምርና በከፍተኛ ንቃት እንድንራመድ የሚጠይቀን ነው። በሃገር ውስጥና በውጪም ያለው ህዝባችን እየተካሄደ ያለውን ይህንን ሁኔታ በሚገባ ተገዝንቦ የልጆቹን የመስዋዕትነት ፍሬ ከፖለቲካ ነጋዴዎች ጠብቆ ትግሉን በኣፋጣኝ ከግቡ ለማድረስ ድርሻውን በብቃት እንዲወጣ የኦነግ ስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ጥሪውን ያድሳል።

ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣባላትና ደጋፊዎች

ህዝባችን ነጻነቱን ለመጎናጸፍ ለዓመታት እያካሄደ ዛሬን በደረሰው ፍትሃዊ ትግል ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣባላት ድርሻ ከፍተኛ ነው። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እየተጎናጸፈ ላለው ድል ሁሉ መሰረት የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣባላት ለዓላማቸው ያላቸው ትዕግስት፣ ቆራጥነትና ጽናት እንዲሁም ታማኝነትና የኦሮሞ ብሄርተኞች ድጋፍ ነው ። ዛሬ ትግላችን ከደረሰበት ደረጃ ፍልሚያውን በመቀጠል ከግባችን ለመድረስ ዛሬም የኦነግ ኣባላትና ደጋፊዎች ድርሻ የላቀ ነው። የቀረን መንገድ ኣጭር ነው። ይበልጥ ማሳጠሩ ደግሞ የኛን ቆራጥነት፣ ንቃትና እራስን መስጠት ይጠይቃል። የድርጅታችን ኣባላትና ደጋፊዎች ሁሉ ይህንን በመረዳት የሚጠበቅባቸውን ድርሻ እንዲወጡ የስራ-ኣስፈጻሚ ኮሚቴው መልዕክቱን ያስተላልፋል።

ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት

የኦሮሞ ህዝብ አለኝታና መከታ የሆንከው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከሃይል፣ ከሃብትና ከእውቀትም በላይ መተኪያ የሌላትን ህይወትህን ለህዝብህ ነጻነት በመስጠት ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ስታበረክት የነበረውና በማበርከት ላይ የምትገኘው ድርሻ በኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ውስጥ ዝንተዓለም ከፍተኛውን ስፍራ ይዞ ይኖራል። ኣንተ ጋሻና መከታው እንደሆንከው ሁሉ የኦሮሞ ህዝብም በኣሁኑ ወቅት ከመቸውም ጊዜ በበለጠ ጥላና ከለላህ ከመሆኑም በተጨማሪ ባለው ኣቅም ሁሉ ከጎንህ ለመቆም መወሰኑን በተግባር እያሳየ ነው። እስከኣሁን በከፈልከው መስዋዕትነት ኣያሌ ኣኩሪ ታሪክና ድሎችን ኣስመዝግበሃል። የህዝብህን ነጻነት በማረጋገጥ ከዚህ የላቀ ታሪክና ድል ለማስመዝገብ እራስህን ኣዘጋጅተህ በከፍተኛ ቆራጥነትና ንቃት እንድትንቀሳቀስ የስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴው መልዕክቱን ያስተላልፋል።

ለቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ

ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ ወዳጅና ጠላትን ባስደመመ ቆራጥነትና ሚስጢራዊ ጥበብ እራስህን ኣደራጅተህ በመንቀሳቀስ የሰራሀው ኣኩሪ ታሪክ የኦሮሞን ህዝብ ታላቅ ክብር ያጎናጸፈ ነው። ንቅናቄህና መስዋዕትነትህ በኣለም ላይ ተሰሚነትና ድጋፍ ከማግኘቱም በተጨማሪ የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል ወደ ኣዲስ ምዕራፍ ኣሸጋግሯል። ይሁን እንጂ በኣሁኑ ወቅት ትላንት መኖርህን ሲክዱ፣ መጥፋትህን ሲመኙና ኣደረጃጀትህንና ንቅናቄህን ለማጥፋት ባላቸው ሃይል ሁሉ ዘምተውብህ እስራትና ዘግናኝ ግድያ ሲፈጽሙብህ የነበሩትና ዛሬም እንዲህ ካለው ድርጊት ያልታቀቡት ሃይሎች እራሳቸውን በመስዋዕትነትህ የተገኘው ድል ባለቤት ለማድረግ ሲያጣጥሩ እያየህ ነው። ስለሆነም ይህን መሰሉን ሴራ ነቅተህ በማክሸፍ እስከኣሁን ለከፈልከው መስዋዕትነት ፍሬ ለማስገኘት በላቀ ንቃት እንድትንቀሳቀስ የስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴው መልእክቱን ያስተላልፍልሃል።

የኢትዮጵያ መንግስት ስርዓትን በማገልገል ላይ ለሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች

በኑሮ ኣስገዳጅነትና በተለያዩ ሁኔታዎች ተገፋፍታችሁ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ በፌዴራል ፖሊስና በኦሮሚያ ፖሊስ እንዲሁም በተለያዩ የመንግስቱ የስራ መዋቅሮች ውስጥ የኢህኣዴግ መንግስትን በማገልገል ላይ የምትገኙ ብሄርተኛ የኦሮሞ ልጆች የህዝባችሁ የነጻነት ትግል በኣሁኑ ወቅት ከናንተ የሚፈልገውን ግዴታ በማወቅ በያላችሁበት ቦታ ሁሉ በግልም ይሁን በመደራጀት ባመቻችሁ ሁኔታ ሁሉ የህዝባችሁን ነጻነት እውን ለማድረግ በሚረዳ ነገር ላይ የበኩላችሁን ድርሻ ለመወጣት ከመቸውም ጊዜ በላይ ዝግጁ ሆናችሁ እንድትንቀሳቀሱ የኦነግ ስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴ መልዕክቱን ኣጥብቆ ያስተላልፍላችኋል።

በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ ለሚገኙ ሁሉም ብሔሮችና ብሄረሰቦች

የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ዓላማ ከግቡ መድረስ የኦሮሞን ነጻነት ለማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የኢትዮጵያ ኢምፓዬር ህዝቦች ነጻነትና መብት መከበር እንዲሁም ለቀጣናው ሰላምና መረጋጋት ዋስትና ሊሆን እንደሚችል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጽኑዕ እምነት ነዉ። የኢሕኣዴግ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት ህዝቦችን ለማጋጨት የሚሸርበው ሴራ የኢሕኣዴግን እድሜ ለማራዘምና እስራት፣ ግድያና የሃብት ዝርፊያን ጨምሮ በተለያየ መልኩ በህዝቦች ላይ የሚያደርሰውን የሰብዓዊ መብት ረገጣ ከማስቀጠል በስተቀር የትኛውንም ህዝብ የማይፈይድ መሆኑን በሁሉም ከግንዛቤ መግባት ኣለበት። ስለሆነም በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ብሄሮችና ብሄረሰቦች ይህንን ተገንዝበው የኦሮሞ ህዝብና ሌሎችም ተጨቋኝ ህዝቦች ነጻነታቸውን ለመጎናጸፍ የሚያካሄዱትን ፍትሃዊ ትግል በሚችሉት ሁሉ እንዲደግፉ የኦነግ ስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል።

ለሁሉም የኣለም መንግስታትና ማህበረሰብ

በኢትዮጵያ ስልጣን ሲፈራረቁ የነበሩት መንግስታት ሁሉ ጸረ-ዲሞክራሲ የሆነን የጭቆናና የዝርፊያ ስርዓት በጠመንጃ ኣፈሙዝ በህዝቦች ላይ በመዘርጋት እንዳሻቸው ህዝቡን እያሰሩ፣ እየገደሉ፣ ሀብቱን እየዘረፉና ከመሬቱ ኣፈናቅለው ለድህነትና ለስደት በመዳረግ ሲጨቁኑት ኖረዋል። የኢህኣዴግ ፓርቲ በ1991ዓም ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ኣንስቶ በዲሞክራሲ ስም ምሎ፣ የሃሰት የፌዴራሊዝም ኣወቃቀር በመዘርጋት ከዓለም መንግስታትና ማህበረሰብ ድጋፍ እያገኘ ዛሬን ደርሷል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እውተኛውን የኢህኣዴግ ማንነት ለህዝቦች፣ ለመንግስታትና ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ኣካላት ሁሉ ከማስገንዘብ የተቆጠበበት ጊዜ የለም።

ዛሬ ህዝቦች (በተለይም የኦሮሞ ህዝብ) ውድ መስዋዕትነት በመክፈል ባካሄዱት ትግል የኢህኣዴግ እውነተኛ ማንነት በሁሉም ዘንድ ተጋልጧል። ኢህኣዴግ ላለፉት 27 ዓመታት በህዝቦች ላይ ሲፈጽም የነበረው የሰብዓዊ መብቶች ጥሰትና የተለያዩ ወንጀሎች የሽብርተኝነት ተግባር መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የተለያዩ ኣካላት ሲገልጹት ከነበረው በተጨማሪ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶር. ኣብይ ኣህመድ በኢህኣዴግ “ፓርላማ” ፊት ቆሞ በአንደበታቸው መመስከር ጀምሯል። ኢህኣዴግ በጠመንጃ ኣፈሙዝ በህዝቡ ላይ የዘረጋው የሽብርተኝነት ስርዓትና መዋቅር ዛሬም በቦታው ኣለ። የኣለም መንግስታትና ማህበረሰብ ላለፉት 27 ዓመታት መንግስታዊ ሽብርተኝነትን(State Terrorism) ሲያካሄድ የነበረውና እሱ የዘረጋው ስርዓትና መዋቅር ኣሁንም በቦታው ባለው ስርዓት ሊመጣ የሚችል ለውጥ እንደሌለ መገንዘብ ኣለባቸው።

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኣለም መንግስታትና ማህበረሰብ ኢህኣዴግ በኣፉ የሚለፍፈውን “ለውጥ” ኣምነው ስርዓቱን ከመደገፍ ተቆጥበው መብቶቻቸውን ለማስከበር ፍትሃዊ ትግል በማካሄድ ላይ ካሉ ህዝቦች ጎን እንዲቆሙና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የትግል አጋሮቹ ከሆኑት ከህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ (PAFD) ኣባል ድርጅቶች ጋር በመሆን እየሰራበት ያለውን ሁሉንኣቀፍ ሽግግር እንዲሳካ ድርሻቸውን እንዲወጡ የኦነግ ስራ-ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ጥሪውን ያድሳል።
በዚህ ኣጋጣሚ ከቅርብ ጊዜ በፊት የኣሜሪካ ኮንግረስ ያሳለፈውን እንደ ኤች ኣር-128 (HR-128) የመሳሰሉ ውሳኔዎችንና የኣውሮፓ ህብረት በተለያዩ ጊዜያት እየወሰደ ያለውን እርምጃ እያደነቅን የዲሞክራሲ ስርዓትንና የህዝቦችን ነጻነት እውን ለማድረግ የሚረዱ እንዲህ ያሉ እርምጃዎች ይበልጥ ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው የኦነግ ስራ ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ይጠይቃል።

ዘመኑ የጭቆና ፍጻሜ ዘመን ነው !
ድል ለኦሮሞ ህዝብ !

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ-ኣስፈጻሚ ኮሚቴ
ሰኔ 20, 2018ዓም

Ibsa Ejjannoo Walgahii Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 09 – 19, 2018

Shaneen Gumii Adda Bilisummaa Oromoo walgahii dhaabbataa 2ffaa kan Kora Sabaa 4ffaa boodaa Waxabajjii 09 – 19, 2018 geggeeffatee milkii fi injifannoodhaan xumurate. Shaneen Gumii Walgahii isaa kanaan Gabaasa Waajjira Hayyu-Duree fi kan Dameelee dhaggeeffatee gilgaaluutti dabalee marii dhimmoota Imaammataa (Policy Consultation Conference) kan jal-bultii Walgahii Shanee Gumii kanatti Hayyoota Oromoo fi Hoogganoota ABO gidduutti geggeeffame irrattis mari’atee murtii barbaachisu dabarse. Itti aansuudhaanis haala Ummata Oromoo fi kan Qabsoo Bilisummaa Oromoo, haala yeroo ammaa kan sirna Impaayera Itoophiyaa, akkasumas, haala naannoo keenyaa fi kan idil-addunyaa irratti xiinxalaa fi marii bal’aa fi bilchaataa geggeessee ibsa ejjennoo armaan gadii baasuudhaan walgahii isaa goolabe.

Ummata Oromoo fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo Ilaalchisee

Ummatni Oromoo Bilisummaa afaan qawweetiin sarbame deebisee gonfachuudhaan biyya isaa Oromiyaa irratti mirga Sabummaa isaa guutuutti kabajsiifatee jiraachuuf qabsoo Bilisummaa barootaaf geggeessaa ture, har’as geggeessaa jira. Qabsoo haqaa Bilisummaaf geggeessu kanaanis injifannoolee gurguddoo yeroo irraa gara yerootti galmeessaa jira. Waraanni Bilisummaa Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, miseensotnii fi deggertootni Adda Bilisummaa Oromoo kan biyya keessaa fi alaa, dabreetis Ummatni bal’aan Oromoo waliigalatti qabsoon hadhaawaan, wareegama lubbuu, hir’ina qaamaa, hidhaa baroota dheeraa fi…kkf itti baasaa murannoo fi cichoomina ol’aanaadhaan walitti fufiinsaan geggeessan diina raasee, hidhamtoota siyaasaa kumoota hedduutti lakkaawaman manneen hidhaa Itoophiyaa irraa akka gadi lakkifaman mootummaa EPRDF dirqisiisee jira. Haa tahu malee roorroon sirna Impaayera Itoophiyaatiin Ummata keenya irratti diriiree jiru, caasaan humna ittisaa, tikaa fi saamicha dinagdee har’as akkuma itti fufetti jira.

Kana hubachuudhaan Qabsoo Bilisummaa Oromoo sadarkaa har’a dhaqqabe irraa fuul-duratti furgaasuudhaan guyyaa Bilisummaa Ummata keenyaa dhiheessuuf jecha Sochii WBO fi Qeerroo daran jabeessuutti dabalee hojiin qabsoo kan fuula hundaa dacha dachaadhaan akka finiinu taasisuuf murannoo ol’aanaadhaan akka irratti hojjetamu Shaneen Gumii murteesse.

Mootummaa Itoophiyaa Ilaalchisee

Mootummaan EPRDF caasaa humna waraanaa fi tikaa dantaa ofiif ijaarratetti dabalee waahiloota isaa kan Bulchiinsa Mootummaa Naannoolee adda addaa keessaa hiriirfatetti dhimma bahuudhaan bara aangoo isaa hunda Ummatoota Impaayera Itoophiyaa hunda akka waliigalaatti, addatti ammoo Ummata Oromoo irratti miidhaa dorgomaa hin qabne raaw’achaa jiraate. Roorroon ulfaataan kun qabsoo hadhaawaa wareegama qaqqaalii gaafateen dura dhaabbatamee humni EPRDF dadhabsiifamaa fi jilbeenfachiifamaa dhufe.

Haala kana irraa muddama keessa kan gale paartiin Itoophiyaa bulchu EPRDF dhiheenya kana maqaa haaromsa jedhuun waan jijjiirama argamsiisaa jiru of fakkeessee abdii hin dhugoomne Ummatatti bulchuuf olola dogoggorsaa fi afanfaajjeeysaa bal’inaan oofaa jira. Kan Paartiin kun hojiidhaan lafa irratti gochaa jiru garuu hoogganootaa fi qondaalota isaa kan waggoota 27 dabraniif harki isaanii dhiiga Ummatootaan faalame garii isaanii badhaasaa fi faaruudhaan dirqama irraa boqochiisaa garii isaanii ammoo aangoo dabalataa muuduu fi barcuma aangoo irratti akka wal jijjiiran taasisuu dha.
Adeemsi akkanaa tarkaanfii gara jijjiiramaatti geessu osoo hin taane EPRDF umrii aangoo isaa dheereffachuudhaan miidhaa waggoota 27 dabraniif Ummatoota irraan gahaa ture ammas itti fufsiisuuf haala mijeeffachaa jiraachuu isaa qofa kan mul’isu tahuun hundaan hubatamuu qaba.

Rakkoon Siyaasaa Dinagdee fi Hawaasummaa kan waggoota 27 dabraniif Ummatoota Impaayera Itoophiyaa gidirsuutti jiru maddi isaa Kaayyoo fi Imaammata farra dimokiraasii fi farra Bilisummaa Ummatootaa kan paartiin EPRDF irratti bu’uureffame dha. Waan taheef hanga caasaan waraanaa, tikaa, dinagdee fi kan bulchiinsaa EPRDF akka isa qofaaf tolutti diriirfate sun qabsoo ummatootaan jijjiiramee Ummatootni Bilisummaadhaan mootummaa isaaniif tahu filatanii ittiin buluuf haalli dandeessisu uumamutti sirnaa fi caasaa mootummaa kanaa keessatti jijjiiramni Ummatoota fayyadu argamuu hin danda’u.
Kanaafuu Ummatni keenya qabsoo isaa kan jijjiirama bu’uuraa argamsiisuudhaaf hanga har’aatti wareegama qaalii itti baasee sadarkaa kanaan gahe cimsee itti fufuudhaan galmaan gahuuf jabaatee sossohuu qaba.

Ilmaan Oromoo Manneen Hidhaa Itoophiyaa Irraa Hiikaman Ilaalchisee

Wareegama Ummatni keenya akka waliigalaatti fi addatti ammoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, miseensotni Adda Bilisummaa Oromoo, Dhaabotni saboota cunqurfamoo biroo walitti fufiinsaan baasaniin sab-boontotni ilmaan Oromoo maqaa ABO fi waliigala maqaa Qabsoo Bilisummaa Oromootiin baroota dheeraaf manneen hidhaa mootummaa EPRDF keessatti gidirfamaa turanii fi ilmaan saboota cunqurfamoo biroo kanneen kumoota hedduutti lakkaawaman dhiheenya kana manneen hidhaa gara garaa keessaa gadi lakkifamuu fi ammas kan manneen hidhaatti hafan hedduun jiraachuun ni hubatama.

Gootowwan Sab-boontotni ilmaan Oromoo Bilisummaa Saba keessaniif jecha yakka tokkoon maleetti dabaan hidhamtanii gidiraa dhala namaaf hin malle argaa turtan kan gariin keessan hir’ina qaamaa fi dhibee sammuu ulfaataaf saaxilamtan manneen hidhaa irraa lubbuudhaan bahuu keessaniif Baga gammaddan ! Baga gammadne ! jechaa, wareegamni baastan hedduu ulfaataa fi suukanneessaa tahus Qabsoon Bilisummaa Oromoo isin itti miidhamtan lalisee dagaagee hordoftoota miliyoonotaan horatee Ummatni keessan jal-bultii Bilisummaa gahee arguun keessan gammachiisaa fi kan itti obsitan taha jennee abdanna.

Haa tahu malee hanga namootnii fi qaamotni dabaan isin hidhanii gidiraa kana hunda isin irraan gahan seera duratti dhihaatanii murtii isaaniif malu hin argatinitti fi hanga miidhama isin irra gahe kanaaf beenyaan malu isiniif hin kennaminitti haqa argattanii jirtu jechuun gonkumaa kan hin danda’amne tahuu Shaneen Gumii gadi jabeessee hubachiisa.
Itti dabalees kanneen har’a illee manneen hidhaa EPRDF keessatti hafanii gidiraa sana dhandhamaa jiranii fi kanneen achi buuteen isaanii wallaalamee jiru hundi haal-duree tokko malee hatattamaan akka gadi lakkifamanii fi haalli isaanii Ummataaf ifa taasifamu Shaneen Gumii cimsee gaafata.

Ummatni keenyas gama isaatiin gootowwan ilmaan isaa kanneen bilisummaa isa gonfachiisuuf jecha miidhaan ulfaataan irra gahaa ture kanneen jaalalaa fi kabaja isaaniif maluun qabaa godheefii hamilee isaanii jajjabeessuu fi dirmachuu isaaniif feesisu hundaas akka taasisuuf Shaneen Gumii jabeessee dhaama.

Lola EPRDF Ummatoota Gidduutti Babal’isaa Jiru Laalchisee

Lafa Oromoo gama hundaan cicciranii alagaaf qooduudhaan Oromiyaa hanga danda’an dhiphisuu fi demography Ummata Oromoos jijjiiruun waan EPRDF akka imaammataatti lafa kaawwatee karooraan irratti dalagaa yoona gahe dha. Akeeka EPRDF kana godhuuf keessaa guddaan tokko Qabsoo Bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu dha. Imaammata EPRDF kanaan duulli shanyi-duguuggii hedduun Ummata Oromoo irratti geggeeffamee jira. Ilmaan Oromoo lakkoofsaan miliyoona tokko (1,000,000) caalan Oromummaa isaanii qofaan qe’ee fi jireenya isaanii irraa humnaan buqqaafamanii dirree irratti akka faca’an taasifameera.

Lolli Mootummaan Itoophiyaa (EPRDF) waahiloottan isaa Bulchiinsa Mootummoota Naannoo adda addaa keessa jiranii fi Dhaabota maqaa Sabootaan ijaaraman garii gargaarsifachuudhaan karaa Kaabaa, Bahaa, Kibba-Bahaa, Kibbaa fi Dhiha Oromiyaa irraan tahe jedhee Oromoo fi Ummatoota ollaa isaa walitti diruudhaan hanga har’aatti geggeessaa jiru imaammata dhaabbataa EPRDF kana irraa kan maddu dha.

Haaluma wal fakkaatuun bakkoota biroottis Ummatoota adda addaa gidduutti shiruma Paartii EPRDF kanaan lolli babal’ifamaa jira. Lolli EPRDF umrii aangoo isaa dheereffachuudhaaf Ummatoota gidduutti uumee babal’isaa jiru kun miidhaa ulfaataa har’a Ummatoota irraan gahaa jirutti dabalee hariiroo Ummatoota kanaa kan hegeree irrattis godaannisa laaftuutti hin fayyine kan uumaa jiru dha.

Waan taheef dhimmi kun dhimmoota jajjaboo Shaneen Gumii irratti mari’atee fi balaa gama kanaan Ummatoota gidduutti dhalachuu malu xiqqeessuu fi hanqisuufis ciminaan irratti hojjechuuf murteeesse keessaa isa tokko.

Tarsiimoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Rakkoo Siyaasaa Ummata Oromoo fi Impaayera Itoophiyaa gidduu jiru haasawaan (negotiation) furuu laalchisee

Addi Bilisummaa Oromoo Tarsiimoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ittiin masakamee qabsicha hoogganu oggaa filate haala qabatamaa siyaasni Impaayera Itoophiyaa irratti bu’uurfame kan mootummootni dhufaa-dabraan barcuma aangoo sana irratti wal jijjiiranis dhaalanii itti fufsiisaa turaniin dirqamee filmaata biraa dhabuudhaani. Ugguramuun Waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi hidhaa fi ajjeechaan miseensota Waldichaa mudate kanaaf ragaa guddaa dha. Haalli sun har’as hin geeddaramne. Innis Minilik irraa eegalee humnootni aangootti dhufan hunduu afaan qawwee malee afaan nagaa/dadaa kan hin beekne tahuu isaanii ti.

Ummata Oromoo dabalatee Ummatootni Impaayera Itoophiyaa hundi har’as bulchiinsa afaan qawwee jala jiru. Waan taheef mootummaa afaan qawweetiin aangoo qabatee Bilisummaa Ummataa sarbe of irraa buqqisuudhaan Ummatni Bilisummaa gonfatee mootummaa isaaf tahu filatee akka ittiin bulu taasisuuf tarsiimoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan Addi Bilisummaa Oromoo hordofu keessaa tokko kan tahe Qabsoon Hidhannoo har’as daandii filmaata biraa hin qabne dha.

Waan taheef warri aangoo fi dantaa dhuunfaa fi murna isaanii tikfachuu qofaaf humna waraanaa fi poolisaa qaban hundatti dhimma bahanii kaayyoo ofii galmaan gahachuuf Ummata nagaa ficcisiisaa Adda Bilisummaa Oromootiin “Qabsoon Hidhannoo faashina yeroon itti dabree dha.” jedhan, jechi isaanii ejjennoo isaanii kan faallaa dantaa Saba Oromoo irraa kan maddu malee haala qabatamaa lafa irra jiru kan hin ibsinee fi dhugaa kan of keessaa hin qabne akka tahe Ummatni keenya tolchee hubahcuu qaba.

Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Ummatni Oromoo mootummaa Itoophiyaa waliin qabu haasawaan (negotiation) furuuf wanneen guutamuu qaban kan ibsu imaammataa fi ejjennoo gama isaa ibsee mootummaa Itoophiyaaf yaamicha kan haaromse dhiheenyuma kana (jalqaba baatii Eblaa 2018) ture. Yaamicha isaa kanas miidiyaalee addunyaa adda addaa irratti ifa taasisee jira.
Mootummaan Itoophiyaa hanga har’aatti yaamicha kanaaf deebii sirnaa hin kennine. Yaamicha sana maddiitti dhiisuudhaan wal-tajjii adda addaa irratti afaaniin waa’ee rakkoo siyaasaa haasawaan furachuu odeessuun olola miidiyaa irraa tolfachuuf yoo tahe malee haasawa (negotiation) dhugaatiif qophii tahuu kan agarsiisu miti.

Ummatni keenya shira kana sirriitti itti dammaqee hubachuudhaan hanga furmaata karaa haasawaa (negotiation) argamsiisuuf haalli amansiisaan hin uumaminitti Tarsiimoo Qabsoo Bilisumma kan injifannoo hanga ammaatti argameef bu’uura tahee fi fuula duraafis injifannoo waaraa gonfachuuf isa dandeessisu Qabsoo Hidhannoo jabeeffachuu fi Irree fi Gaachana isaa kan tahe Waraana Bilisummaa Oromoo kunuunfachuun furtuu Bilisummaa isaa tahuu tolchee hubachuu qaba.

Tumsa Dhaabota Siyaasaa Oromoo Laalchisee

Galma gahiinsa Qabsoo Bilisummaa Oromoo shaffisiisuuf humna namaa, beekumsaa fi qabeenya Ummata keenyaa akka dantaa waloo Saba keenyaa tiksisiisuu danda’utti walitti fiduudhaan qabsoo Ummata keenyaa daran humneessuun Imaammata dhaabbataa Adda Bilisummaa Oromoo ti. Waan taheef Dhaabota Siyaasaa Oromoo kan dantaa Saba Oromoo kabajsiisuu irratti waliin hojjennee guyyaa Bilisummaa Ummata keenyaa dhiheessuu dandeenyu hunda waliin wal tumsinee hojjechuun yoomuu caalaa yeroo ammaa barbaachisaa tahuu Addi Bilisummaa Oromoo ni amana. Kana dhugoomsuufis jabinaan hojjeta.

Dhaabotni siyaasaa Oromoo kanneen ammaan dura waliigaltee uummannee sossohaa turre waliigaltee keenya diiguudhaan haalli dhiheenya kana itti sossohaa jiran dantaa waloo Ummata keenyaa tiksisiisuuf kan hin gargaarre tahuun hubatamee adeemsi dogoggoraa kun akka sirratuuf Dhaabotni dhimmi kun isaan ilaalu akka dhaabbatanii of ilaalanii fi Ummatni keenyas qooda isaa akka bahatu Shaneen Gumii hubachiisa.

Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokiraasiif (PAFD) Ilaalchisee

Tumsi Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokrasiif (PAFD) erga ijaaramee kaasee rakkina siyaasaa Itoophiyaa furmaata siyaasaa itti gochuuf hojii bal’aa hojjatee jira. Yaada bal’aa kan dhugaatti furmaata siyaasaa ta’uu danda’u kallattii masakaa (Road Map) akeekee furmaata kanaa fi mul’ata isaatis walgahii London kan Gurraandhala 2018 geggeeffamee milkiin xumurame irratti ifa taasise. Walgahiin London sun hirmannaa bal’aa dhaabota hedduu kan hammate, beektotni, dippilomaatotni fi Miseensotni mana Maree Awuroppaa kan keessatti hirmaatan ture. Kallattiin Masakaa (Road Map) kun caalaatti bal’atee dhaabota hedduu mariisisuu fi hirmaachisuudhaan gara Sirnaa fi Mootummaa Cehumsaa hunda hammataatti (All Inclusive Transitional Arrangment) akka nu geessuuf irratti hojjatamaa jira. Furmaata maayyii fi dhuga-qabeessa, akkasumas, hunda hirmaachisaa kana gabbifatuudhaan rakkina siyaasaa fi nageenyaa amma jiruuf akka lamuu itti nu hin deebifnetti furmaata argamsiisuuf hundi akka tumsu Shaneen Gumii yaamicha isaa dabarsa. ABO tattaaffii TUBD (PAFD) godhaa jiruu fi milkaawina isaatiif gahee isaa humna guutuudhaan kenna.

Dhaabota Siyaasaa Itoophiyaa Hundaaf

Rakkoon siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Impaayera Itoophiyaatti furmaata waaraa gochuuf humnootni siyaasaa fi qaamotni dhimmi ilaalu hundi kan keessatti hirmaatan haalli yeroo cehumsaa (All Inclusive Process) uumamuun gaaffii yeroo tahuu ABOn ni amana. Humnootni siyaasaa hundi yaada isaanii Bilisummaa guutuudhaan Ummataaf dhiheessanii Ummatootni hundi dhiibbaa tokkoon maleetti waa’ee hegeree isaanii irratti murteessuu gaafa danda’an qofa furmaatni waaraan dhufuu danda’a.

Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin deemsi Ceehumsaa hunda hammataa tahe akka milkaawu waahiloota isaa miseensota TUBD/PAFD waliin irratti hojjataa jira. Gartuuleen kaan kallattii masakaa (road map) fakkaataa qaban akka jiranis ABO ni hubata. Gartuuleen akkasii fi humnootiin dimokrasii fi bilsummaaf hojjataa jiran hundi adeemsa kana milkeessuuf akka hojjatanii fi achi keessattis gahee isaanii akka kennan dhaabota hundaa fi humnoota hundaaf waamicha isaa dabarsa. Akkasumas hawaasni fi mootummootni idil-addunyaa hundi kana akka deeggaran waamicha keenya gadi jabeessinee dabarsinaaf.

Yaamicha Ummata Bal’aa Oromoof

Ummatni keenya biyya keessaa fi alattis dammaqiinsaa fi of kenniinsa guddaadhaan Qabsoo Bilisummaa isaa cinaa dhaabbatee qoodni hanga har’aatti kennaa jiru kan dinqisiifamu dha. Qabsoo hadhaawaa wareegama ulfaataa itti baasneen har’a kan yeroo kamuu caalaa Bilisummaa keenyatti dhihaannee jirra. Haa tahu malee injifannoo fi bu’aa Ummatni keenya wareegama qaaliidhaan argachaa jiru saammatanii gara dabarsuudhaan akeeka siyaasaa ofiif oolfachuuf kanneen wixxifatan heddummaachaa dhufuun dagatamuu hin qabu.
Waan taheef, haalli har’a keessa jirru deggersaa fi hirmaannaa qabsoo keenyaaf taasisnu dacha dachaan akka daballuu fi dammaqiinsa ol’aanaadhaan akka tarkaanfannu kan gaafatu dha. Ummatni keenya kan biyya keessaa fi alaas haala deemaa jiru kana sirriitti hubatee firii wareegama ilmaan isaa daldaltoota siyaasaa irraa tikfatee galii isaa shaffisaan dhaqqabuuf qooda isaa gahummaadhaan akka bahatu Shaneen Gumii yaamicha isaa haaromsa.

Miseensotaa fi Deggertoota Adda Bilisummaa Oromoof

Qabsoo haqaa Ummatni keenya Bilisummaa isaa gonfachuuf barootaaf gaggeessaa yoona gahe keessatti qoodni miseensota Adda Bilisummaa Oromoo ol’aanaa dha. Obsa, murannoo fi cichoomina, akkasumas, of kenniinsaa fi amanamummaa Kaayyoo miseensota Adda Bilisummaa Oromoo fi deggersa sab-boontota Oromootu injifannoo har’a Qabsoon Bilisummaa Oromoo gonfachaa jiru kana hundaaf bu’uura tahe. Sadarkaa qabsoon keenya har’a irra geesse irraa itti fufsiisuudhaan galma keenya dhaqqabuuf har’as qoodni miseensotaa fi deggertoota ABO irraa eegamu guddaa dha. Karaan nu hafe gabaabaa dha. Caalaatti gabaabsachuun ammoo murannoo, dammaqiinsaa fi of kenniinsa keenya gaafata. Miseensotaa fi deggertootni Dhaaba keenyaa hundi kana hubachuudhaan qooda isaan irraa eegamu hunda akka bahatan Shaneen Gumii jabeessee dhaamsa dabarsa.

Gooticha Waraana Bilisummaa Oromoof

Irree fi Gaachana Ummata Oromoo kan taate Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) humna, qabeenyaa fi beekumsaan olitti lubbuu jijjiirraa hin qabne Bilisummaa Saba keetiif kennuudhaan qoodni ati Qabsoo Bilisummaa Oromoof gumaachaa turtee fi jirtu seenaa Saba Oromoo keessatti bara baraan iddoo ol’aanaa qabatee jiraata. Akkuma ati Irree fi Gaachana isaa taate, Ummatni Oromoos yeroo ammaa kan yeroo kamuu caalaatti dahoo fi golgaa siif tahuutti dabalee waan qabu hundaan si cinaa dhaabbachuuf murteeffachuu isaa hojiidhaan agarsiisaa jira. Wareegama hanga ammaatti baasteen seenaa boonsaa fi injifannoo gurguddaa hedduu galmeessitee jirta. Bilisummaa Ummata keetii mirkaneessuudhaan seenaa fi injifannoo kanaa olii galmeessuuf of qopheessitee murannoo fi dammaqiinsa ol’aanaadhaan akka sossootu Shaneen Gumii dhaammata.

Qeerroo Bilisummaa Oromoof

Qeerroon Bilisummaa Oromoo murannoo fi qaroomina iccitaawaa firaa fi diina ajaa’ibsiiseen of ijaartee sochootee seenaa boonsaan hojjette kan Ummata Oromootti kabajaa guddaa hore dha. Sochii fi wareegamni kee Addunyaa irratti dhageeytii fi mararfannoo argachuutti dabalee Qabsoo Bilisummaa Oromoo boqonnaa haaraa seensisee jira.

Haa tahu malee yeroo ammaa humnootni kaleessa jireenya kee haalaa, dhabama kee hawwaa fi jaarmayaa fi sochii kee dhabamsiisuuf humna qaban hundaan sitti duulanii hidhaa fi ajjeechaa suukanneessaa si irratti geggeessaa turanii fi har’a illee gochaa akkanaa irraa hin dhaabbatin injifannoo wareegama keetiin argametti abbaa of taasisuuf oggaa foolatan argaa jirta. Waan taheef shira akkanaa itti dammaqxee hoongessuudhaan wareegama hanga ammaa baastetti firii gochuuf dammaqiinsa cimaadhaan akka sossootu Shaneen Gumii siif dhaama.

Ilmaan Oromoo Sirna Mootummaa Itoophiyaa Tajaajilaniif

Dirqama jireenyaa fi haala adda addaatiin dhiibamtanii Raayyaa Ittisaa Itoophiyaa, Poolisa Federaalaa fi Poolisa Oromiyaa, akkasumas, caasaalee hojii mootummichaa kan gara garaa keessatti mootummaa EPRDF tajaajiluu irratti kan argamtan sab-boontotni ilmaan Oromoo dirqama lammummaa kan Qabsoon Bilisummaa Ummata keessanii yeroo ammaatti isin irraa barbaadu beekuudhaan bakka jirtan hundatti mata mataanis tahe wal gurmeessuudhaan haala isiniif danda’ame hundaan waan Bilisummaa Ummata keessanii dhugoomsuuf gargaaru irratti qooda gama keessanii bahachuudhaaf kan yeroo kamuu caalaatti qophii taatanii akka sochootan Shaneen Gumii gadi jabeessee yaamicha isiniif godha.

Sabaa fi sab-lammoota Impaayera Itoophiyaa Keessa Jiran Hundaaf

Akeekni Qabsoo Bilisummaa Oromoo galma gahuun Bilisummaa Oromoo mirkaneessuu qofaaf osoo hin taane Bilisummaa fi kabajamuu mirga Ummatoota Impaayera Itoophiyaa hundaaf, akkasumas, nagaa fi tasgabbii naannichaaf wabii tahuu akka danda’u Addi Bilisummaa Oromoo jabeessee amana. Shirri mootummaan EPRDF Ummatoota walitti buusuuf yeroo adda addaatti dalagu umrii aangoo EPRDF dheeressuu fi hidhaa, ajjeechaa fi saamicha qabeenyaa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa bifoota adda addaan Ummatoota irra gahu itti fufsiisuudhaan ala Ummata kamiinuu kan hin fayyadne tahuun hundaan hubatamuu qaba.
Waan taheef, Sabaa fi Sab-lammootni Impaayera Itoophiyaa keessa jiran hundi kana hubachuudhaan qabsoo haqaa Sabni Oromoo fi sabootni cunqurfamoon biroos Bilisummaa ofii gonfachuuf geggeessan waan danda’an hundaan akka tumsan Shaneen Gumii ABO yaamicha godha.

Mootummootaa fi Hawaasa Addunyaa Hundaaf

Mootummootni Ioophiyaa dhufaa-dabraan aangoo irratti wal jijjiiraa turan hundi farra dimokiraasii kan tahe sirna cunqursaa fi saaminsaa afaan qawweetiin ummatoota irratti diriirsuudhaan akka barbaadanitti ummata hidhaa, ajjeesaa, qabeenya isaa saamaa fi dachii isaa irraa buqqisanii hiyyummaa fi baqattummaaf saaxiluudhaan itti roorrisaa jiraatan. Paartiin EPRDF bara 1991 oggaa gara aangootti dhufu irraa eegalee maqaa dimokiraasiitiin kakatee, federaalizimii sobaa caasessuudhaan Mootummootaa fi Hawaasa Addunyaa irraa deggersa argachaa yoona gahe.

Addi Bilisummaa Oromoo eenyummaa EPRDF isa dhugaa Ummatoota, mootummootaa fi qaamota dhimmi ilaalu hunda hubachiisuu irraa yeroon itti of qusate hin jiru. Har’a qabsoo Ummatootni (keessattuu Ummatni Oromoo) wareegama qaalii itti baasuudhaan geggeessaniin eenyummaan EPRDF inni dhugaa hunda biratti saaxilamee jira. Dhiittaan mirga dhala namaa fi yakkootni adda addaa EPRDF waggoota 27 dabraniif Ummatoota irratti dalagaa bahe gocha shoororkeessummaa akka tahe kan Addi Bilisummaa Oromoo fi qaamotni gara garaa ibsaa turanitti dabalee yeroo ammaa Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed “Paarlaamaa” EPRDF dura dhaabbatee afaan isaatiin ragaa bahuu eegalee jira.

Sirnaa fi caasaan shoororkeessummaa EPRDF afaan qawweetiin Ummata irratti diriirfate har’as bakkuma jira. Mootummootni fi hawaasni Addunyaa mootummaa ganna 27 oliif shoororkeessummaa sadarkaa mootummaa (State Terrorism) geggeessaa bahee fi har’as caasaa fi sirni inni diriirfate bakkuma jiru kanaan jijjiiramni dhufuu danda’u akka hin jirre hubachuu qaban.

Addi Bilisummaa Oromoo Mootummootni fi hawaasni Addunyaa “Jijjiirama” EPRDF afaan qofaan lallabu amananii isa deggeruu irraa dhaabbatanii Ummatoota mirga isaanii kabajsiifachuuf qabsoo haqaa geggeessaa jiraniif akka tumsanii fi ceehumsi hunda hammataa tahe kan Addi Bilisummaa Oromoo Dhaabota miseensota TUBD/PAFD waliin irratti hojjechaa jiru akka milkaawuuf qooda gama isaanii akka bahatan Shaneen Gumii ABO yaamicha isaa haaromsa.

Carraa kanatti dhimma bahuudhaan murtiilee akka HR-128 kan manni marii mootummaa USA (US Congress) dhiheenya kana dabarsee fi tarkaanfiilee European Union yeroo adda addaatti fudhachaa jiru dinqisiifachaa tarkaanfiileen sirna dimokiraasii fi bilisummaa ummatootaa dhugoomsuuf gargaaran akkasii caalaatti jajjabeeffamanii akka itti fufuu qabanis Shaneen Gumii ABO gaafata.

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti !
Injifannoo Ummata Oromoof !

Shanee Gumii ABO
Waxabajjii 20, 2018

SQ:- Injifannoo WBO

Gootichii WBO Godina Gujii Bahaa keessa socho’u guyyaa kaleessa Waxabajjii 21, 2018 humna waraana diinaa gara iddoo qubsuma ishee Ona Gooroo Doolaa, bakka qubsuma ishee magaalaa Jiddoolatti adeemaa jirtu irratti tarkaanfii laalessaa fudhatee loltootni diinaa namni kudhanii lama (12) yammuu ajjeefaman, madoon gara nama kudhanii ol ta’uu ummatni naannichaa nuuf dhaamanii jiru. Humni diinaa yeroo tarkaanfiin kun irratti fudhatametti konkolaataa lama wal duraaf duubaan adeemaa kan turan yammuu ta’u haxxee hidhuudhaan haleellaan laalessaan irratti fudhatamuun konkolaataan fuula dura adeemu erga nagaadhaan dabarfamee booda konkolaataa boodarraan deemaa ture irratti xiyyeeffatuun gaaga’ama ol aanaa irraan gahamee akka jiru gabaafamee jira.
Waraanni Wayyaanee Goninoota Gujii Bahaa fi Dhihaa keessa qubatee jiru ummata Oromoo nagaa yakka tokko malee ajjeessuun goolessaa akka jiru deddeedi’amee gabaafamaa turuun ni yaadatama.
Muummichi Minesteeraa Wayyaanee Dr. Abiyyi Ahmad dheengadda paarlaamaa Wayyaanee irratti yammuu dubbatu “Waraanni Kan faashinni isaa itti darbe dha; kottaa karaa nagaa qabsaa’aa” jechuudhaan jaarmaalee akka Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessa Ogaaden fi Ginbot-7 akka biyyatti galanii qabsaa’an waamicha taasisuun kan yaadatamu yammuu ta’u, yeroo amma kanatti waraanni Wayyaanee ammoo Oromiyaa keessatti bobba’ee ummata Oromoo Gujii, Booranaa, Harargee fi Wallaggaa goolessuutti bobba’ee akka argamu gabaafamaa jira.

Baha Oromiyaa magaalaa Harariif naannawaa isaatti FXG jabaatee itti fufee

Baha Oromiyaa magaalaa Harariif naannawaa isaatti kan argamu Uummanni Oromoo dararama ulfaataa keessa jiraachuu fi FXG Jimaata darbe dhoofamuuf sababoota kanneen ta’an Qeerron gabaase.

[SQ, Waxabajji 20, 2018] Naannoon Hararii akkuma beekamu erga TPLF aangoo biyyattii dhuunfattee, ummata heddiminni isaanii kuma tokko (1000) hincaalle ummata Arabaa Turkiif mootummaan naannoo kenname.
Naannoon Hararii magaalaa Harar fi baadiyyaa naannawa ishee jiru, yoo xiqqaate kallattii hundaan kiilomertira kudha shan (15km) of jalatti qabatee lafuma Oromoon irra jiraatu gita bittaa warra Araba Turkii yeroo dhiyoo dhufeef kenname.
Ummanni Hararii/Adaree/ArabTurkii kun mooraa Jogel qofa keessa jiraatu.
Mooraa san keessattis dhibbentaan shantamni 50% Oromoo fi saboota birooti.
Ummata kanaaf jecha MOOTUMMAA NAANNOO jedhanii erga bulchiinsa OROMIYAA jalaa baasanii, magaalittii kaambiiwwan humna waraanaa TPLF godhan.
MISRAAQ IIZ dabalatee magaalittii keessa mooraa buufata waraanaa (Hammarreessa, Humna Ibsaa, Aboker, Betemengistii fi MisraaqIiz) tu jira.
Dabalataan LiyyuuPoolisii Naannoo Harariitu hidhannoo jajjabaan naannittii weeraree akka fedha JENERAALOTA wayyaaneetti bulfata.

Waggoota 28 ummata Oromoo magaalaa Harar keessaa dhiibanii baasanii baadiyyaatti erga galchanii waggoota dhiyoo as immoo ummata Oromoo baadiyyaa naannawaa magaalittiitti darban.
Manneen ummanni keenya keessa jiraatuu fi daldala keessatti geggeeffatu hunda “mana seeraan alaa fi maqaa misooma magaalaatiin” diiganii ummata ArabTurkii/Adareef ykn ammoo JENETAALOTA tigreef gamoo irratti ijaaru.
Haaluma kanaan ummata Oromoo magaalittii keessaa dhiibanii baasanii baadiyyaatti galchan.
Dubartootni keenya karaarra taayanii jimaa fi saambusaa gurgarachuu hindandeenye.
Qawweef dullaadhaan dhawanii achii kaasu.
Ajjeechaa fi hidhaadhaan taphaan ala godhan. Achirra darbanii bulchiinsa baadiyyaa fi kutaalee magaalaa moggaa jiranitti weeraraafii saamicha cimsan.

Baruma kana kutaa magaalaa Dakkar fi naannoo SOOFIItti mana seeraan ala ijaartan jechuun manneen Ummanni keenya keessa jiraatu diiganii “ummata diyaaspooraaf mana ijaarra” jechuun gamoowwanii fi manneen adda addaa afaan qawweetiin bira dhaabbatanii eeguudhaan ijaaraa turan.
ARAATTANYAAttis mana ummanni keenya daabboo itti bilcheessee gurguru “abbootiin qabeenyaa irratti haa misoomsan” jechuun diiganii lafuma Oromoo irratti mana daabboo jeneraalota wayyaanee banan.
San bira darbanii bulchiinsa baadiyyaa araddaa GALMASHIIR jalatti kan argamtu qarqara magaalaa Harar irraa ooyiruu Qote bulaa OROMOO humna waraanaa tplf fi humna liyyuu poolisii naannoo Harariitiin saamanii lafa hektaara hedduu irratti qawweedhaan waardiyyaa dhaabbatanii eeguudhaan dallaa qorqoorroo itti naannessaa turan. Naannawuma kana bakka addaa HAAKIM jedhamutti lafa QOTEBULAA keenyaa saamuun HAKIM_LODGE_AND_TOURIST kan jedhamu HOTEELA ABBAA URJII SHANII kan abbummaan isaa hin beekamneef ijaaran.
Hoteela kana irra caalaatti Tuuristoota alaa fi jeneraalota TPLF , akkasumas kaabinoota jajjabootu fayyadama.
Gatiin seensaa qofti Qarshii 500 dha.
…….
Haalota cunqursaa fi saamicha addaa kana falmachaa kan ture QEERROOn BILISUMMAA OROMOO
naannawaa sanii
JIMAATA_WAXABAJJI_08_2018
Ganama obboroodhaan QOTEBULAA naannawaa saniitti dammaqfachuun, hiriira mormii gaggeesse. Qaamni hinbeekamnes HAKIM_LODGE_and_TOURIST dabalatee manneenii fi dhaabbilee gabroomfattootaa guggubuun hojiin ala godhaniiru.
Mana pirezidaantii naannoo Hararii kan MURAADIS gubaniiru.
Uummanni naannichaa Lafa Qotee Bulaarratti kan ijaarame dallaa araddaa GALMASHIIR fi kan ARAATTANYAA hundas cicciranii diiganii caccabaa isaatiin karaa cufanii oolaniiru.
Waraanni TPLF fi LIYYUUPOILISIIn naannoo HARARII QEERROO BILUSUMMAA fi QOTEBULAA mirga isaaf falmatu dhukaasa banuun namoota 12 irratti miidhaa gurgudaa geessisteetti.
Kanneen keessaa namootni hedduun
-HOSPITAALA_DIRRE_DHAWAA,
-HIWOOT_FAANAA-HARAR fi
-XUQUR_AMBASSAA-FINFINNEETTI waldhaanamaa jiru.
Namootni hedduunis hidhamanii jiru.
Godinni HARARGEE_BAHAA magaalaa HARAR keessaa akka IMBAASIItti waajjiraalee qofa qaba.
Saboonni SEEM bashannanii mirga guutuudhaan keessa jiraatu.
Ummanni Oromoo manni irraa diigamee hiyyoommatee/miskiinomee karaarra buluufillee mirga dhabee jira.
Ummata karaarra buluu fi maraataa hunda qabanii hidhaatti guuraa oolu.
Qabsoon hanga mirga ABBAA BIYYUMMAA mirkaneeffannutti itti fufa.
I.U.O’f.
GGB ti.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Baha Oromiyaa irraa.

ABOn humna jajjabee Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Leenjisee Eebbisiise

ABOn humni jajjabee mooraa Leenjii Waraana Bilisummaa Oromoo(WBO) keessatti leenjise Waxabajji 18, 2018 mooraa Leenjii Waraana Bilisummaa Oromoo keessatti eebbisiise.

Humni jajjabee (Koomaandoon) ABOn eebbisiise kun qaama WBO Oromiyaa qarriffaa diinaa jalaa baasuuf qopheeffamee dha.

Eebbifamtootni kunis bakka qondaalonni ABO olaanoon argamanitti, gahumsa waraana jajjabee fudhatan agarsiisaniiru.

Humni kun qaama waraanaan Oromoo egeree biyyattii keessatti irree uummata isaanii ta’uun garboonfataafi saamtota sirreessuuf leenji’an ta’uu ABO’n beeksiseera.

Addi Bilisummaa Oromoo biyyasaa Oromiyaa waraanaan cabde, bilisoonsee ijaaruuf sochii walirraa hin cinne waggoottaan dheeraaf itti fufee jiraachuun beekamaa dha.

 

No automatic alt text available.

Kora Abbootii Gadaa Hangar Guutteetti Muudamni Abbootiin Gadaa waliif taasisaa jiran Sirnaa fi Nasmusa Gadaa kan hin hordofne ta’uun ibsame

Kora Abbootii Gadaa Hangar irratti ta’amaa jiru Ijaaruu Irratti muudama Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Hangar Guuteetti abbootiin Gadaa waliif gochaa jiran kan haqaa miti

[SQ, Waxabajji 20, 2018] Eegalaa kora Abbootii Gadaa Maccaa Hangar Guuteetti geeffamaa jiru irraa qabee hanga ammaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo hordofaa ture.
Korri kuniis koree Abbootii Gadaa ijaaruuf kan qophaa’e ta’u afaaniin kan dubbatamuu ta’us ademsichi garuu walxaxaafi uummata kan mufachiise ta’ee argameera.

Kora kana irratti kan argaman Abbaa Gadaa kan godiinaalee Wallaggaa arfan irrati muudaman obbo Dassaalee Fayiisaa turan.
Obbo Dassaalee Fayisaan kan dhalatanii guddatan achuma Aanaa Giddaa Ayyaanaa Ganda Soob jedhamutti yoo ta’u. Ofii isaaniillee yeroo mootummaa Dargiidhaa eegalanii hojiiwwan babbadoofi haga arraallee uummata aanaa Eebantuufi Giddaa keessaa yoomuu baduu kan hin dandeenye hojjetaaniiru ittis jiru.

Obbo Dassaaleen. Sirnuma wayyaanee kana keessattillee bulchiinsa gandaa ta’uun Afeyaa’ii gandaafi bakka bu’aa uummataa ta’ee basaasummaan muudamuun hojjetaa tureera.

Obbo Dassaaleen bakka dhaloota isaattis ta’e; bakka hojii kamiifuu deemutti fedhii uummataa giddu galeessa godhatee utuu hin taane, Akkaataa siyaasa mootummaa ittin tiksan qoffaarratti xiyyeeffachuun hojjeta.

Akka fakkeenyaatti: baruma kana keessa Aanota irratti Abbooti Gadaa filla jechuun.aanoota hedduu keessa deemee; hoggantoota siyaasaa OPDO qofa sirna Gadaa keessatti filuufi kakuu akkaataa sirna Gadaatiin faallaa ta’e Foolleef Abootii Gadaa kakachiisu irratti waan safuu hawwaasaa keessa hinjirre raawwateera.

Kakuuwwan:
-Yoon mootummaa gane dhaaloonni na haganu jedhaa.
-Yoon kaayyoo mootummaa dhiibee uumaan naadhiibu jedhaa fi kkkf jechuutiin muudamsa irratti kakuu galchee, foolleefi uummata irraa mormii gurguddaa isa mudachaafi Foollee jedhamanii kan muudaman illee mudamichaa dhiisee ba’aa turee jira.

Haaluma kanaan ammallee itti fufsiisuun kora Abbootii Gadaa Maccaa Hangar irratti taa’aama jiru irratti; Foollee abbbootii Gadaa achi jiraniif uummata galmicha keessatti argamu irraa mormiin utuu irratti dhiyaatuu ergama waajjira dhaabaa Godinaarraa fudhatee dhufeen; koree Abbootii Gadaa jechuun hoggantoota siyaasaa OPDOfi namoota ergamtoota TPLF waliin walta’anii magaalaa keessatti shira xaxaa turaniifi ammallee xaxaa jiraniif muudama dhuunfaasaatiin kenneefi jira.

Namoonni filaman kunooti.

1 Darajjee namni jedhamu kan Hogganaa waajjiraa dhaabaa OPDO tti ijaarsa siyaasa baadiyyaa.

2. Araarsoo namni jedhamu kan OPDO keessatti gaafatamaa waajjira galii magaalichaa ta’ee hojjetu.

3.Abbabee kan jedhamu Kaabinee Gandaa

4. Wayyeessaa namni jedhamu Hogganaa miseensa dhaabaa.

5. Jirraa kan jedhamu Waardiyyaa waajjira Bishaanifi tika siyaasa Wayyaanee ta’ee tajaajilaa kan tureef jiru Fedhii uummataa, Qeerroo fi Foollee tokko malee ajaja waajjira dhaabaa OPDO godinaatiin muudee jira.
Abbaan Gadaa Dassaalee Fayisaan namoota kana shanan koree Abbootii Gadaa Maccaa gochuun muudaniiru.

Akkuma sirna Gadaa keessattuu nama harka ququlluu kan arrabaanillee nama madeessee hinbeekneef naamusa qabutu filatamee sirna gadaan uummata gaggeessa, obbo Dassaaleen sirna gadaa fakkeessuun Wayyaanee jajjabeessanii jiraachuu Qeerroon Bilisummaa kan hadheeffatee jiru, qaamonni harka dhiigaa uummataaf gumaa ta’an kun uummata bakka bu’uu akka hindandeenye Qerrroo Bilisummaa onichaa Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaasee jira.

Yeroon ammaa nuuf Warqee, nama dhuunfaa deeggaruufis mormuufis Yeroo hin qabnu!!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Qabsoon Oromoo ifaajjiifii dhamaatii danuu booda sadarkaa har’aarra ga’eera. Qeerroon kaayyoo fi mul’ata abbaasaatti ciccee falmiirra jira. Saba walaba ta’ee dhalatee, walabummaansa irraa mulqameef qabsa’a. Aarsaa hedduus baaseera baasaas jira.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo kobbortaa garbummaa sabasaarra ciruuf ifaaja. Nuffii fi sodaa tokko malee qabsoo hadhoofturra jira. Firaaf diina qabsoos bareechee Beeka.

Haala yeroo ammaa ilaalchisee, Yeroo nuti keessa jirruu nuuf Warqeedha. Nama dhuunfaa mormuufis ta’ee deggeruuf yeroo hin qabnu. Firii dhadhabbii keenya kaleessaa arguuf carraaqudha malee. Daandii eegalees qoree sakatta’aa deemu qabnas. Yeroon kun yeroo kam caalayyuu bilchina nu barbaachisa. Kanaaf ammoo Firriis diinnis miidhegsee beeka. Haqa haqaaqame deebisuuf daandii dheeraatu nu hafe.

Haala amma addunyaan illee qabsoo keenya deggaruuf nu cina dhaabbataa jirutti, qaamota yakkamoo hidhaa fi seeratti dhiyaachuu baraaramuuf afaanfajjiif “hiriiraan bahaa nu deggaraa!” jedhan deggaruun kan qisaasama yeroo cinatti harkifannaa Bilisummaaf qabsoo keenya ija addunyaa cinatti xiqqeessu ta’a jennee ilaalla; waan ta’eef Qeerroo Bilisummaa Oromoo gadjabeessee hiriira garboonfataa dhaadessuuf karoorfame ni morma.

Qaama yakkamaa yakka tokkoon alatti waggoota 28 guutuu nu ajjeesaa, nu kolaasaa sanyii nu kutaa, haamilee nu cabsaa, qaama nu hir’isaaf nu irratti daguuggaa shanyii raawwataa ture baanee dhaadessuuf si cina jirra jechuu nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo waan addunyaa kanarratti ta’ee hin beenne daba siyyaasaa Oromoo irratti deemuuf jiru kana ni mormina. Qaamota yakka ajjeechaaf gidiraa lafarraa nu buqqaasuu nu Oromoo irratti raawwataa turan deggaruun yakka seenaan nama gaafatu hojjechuu akka ta’ettis fudhanna.

Yakkamaa faana socho’uufis hojjechuufis Qeerroon akeeka uummatasaa Oromoo faalleessu kamiinuu kan hin hojjenne ta’uu gamanumaan dhaamna. Kanaaf gaaffiin Qeerroo Bilisummaa Oromoo addatti ammallee gaafatu wayiita babal’ataa jirutti qaamonni yakkamoon TPLF akkasuma ijaarsi isaaniin ijaaraman uummata keenya gowwoomsuuf akeeka dhokataan socho’aa jiran dura ni dhaabbanna.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo rakkoo siyyaasaa biyyattii furuuf ibsa ABO’n irra deddeebiin Wayyaaneef qaamota dhimmichi ilalallatu bakka qaamni sadaffaa jirutti furuuf qophii ta’uu baase kan hojiirra oolfamu akka ta’u ni gaafata. Akkasuma gaaffiiwaan abbaa biyyummaa ABO dhaan hogganamee gaafataa turetti dabalee gaaffii Mootummaa Ce’umsaa gaafachuu, yakkamtoota manni seeraa biyyattii akka seeratti dhiyeessu gaafachuu, ajeechaa jumulaa nurratti raawwataa jiru akka nurraa dhaaban gaafachuu, qe’ee keenyarraa nu buqqaasuun nu dararuun akka dhaabbatuuf irra deddeebin ammoo kan jedhu qaamonni nurraan darara gahaa turan akka seeratti dhiyaataniif qaamota nagaa mana hiraarsaatti qaama hir’isaa turaniif akka beenyaan kaffalamu gaafachuu, Liyyuu Ayiliin mootummaan Wayyaaneen ijaaraman akka seeratti dhiyaatan gaafachuu itti fufna!

Waan ta’eef Qeerroon Bilisummaa Oromoo yeroon ammaa nuuf Warqeedha, nama dhuunfaa deggaruufis ta’ee mormuuf yeroo hinqabnu. Nuti sirna biyyattii keessatti Wayyaaneen direeree jiru akka diigamuuf kan nagaa biyyattii eegsisu akka bakka buufamu gaafanna. Yeroon nuti qabsoo Oromootti Xumura gochuuf hojjetaa jirru kanatti of ko’omsuun waan uummata keenya miidhu kamiin kan hin deggarreef kan irratti hin hirmaanne ta’uu hubachiisna. Hiriira halagaan waame kamirraayyuu qooda kan hin fudhanne rakkoo uummataa addunyaaf karaawwan hiriiraaf FXG addunyaaf beeksisuuf kan duubatti hin jenne ta’uu hubachiisa.

Injifannoon Uummata Oromoof
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Waxabajji 20,2018
Finfinnee Oromiyaa

Raayyaan Ittisaa Biyyaa fi Liyyuu Polisii Huccuu kora bittineessaa Oromiyaa iffate socho’u Ummata nagaa dhoowwaa jira

(SQ) G/Q/Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo
Magaalaa Nuunnuu
Akkuma kanaan dura barraa’ee ture Koreen Qulqulleessituu Godina Qellem jedhamu kun kan liyyuu haayilii fi makkalaakayaatti huccuu korabittinneessaa itti uwwisanii ittiin ajjabamanii deeman olola ABO irratti oofuuf biyya nagaa jeequuf karoorfatanii erga dhufanii guyyaa isaan dhufanii eegalee nagaan biyya kana ni burjaaja’e ni jeeqame.Biyya nagaa qabu olola jibbisiisaa uummatni gurraan dhagahuu hin barbaanne oofuun nagaa biyyaa booressuu itti fufan.Wantootni ijoon madda walitti bu’iinsaa ta’e kan armaan gadiiti.
1.Namichi Oromiyaa irraa dhufe kun Alamaayyoo jedhama jechoota inni waa’ee ABO’f fayyadamu tuffii ABO irraa qabu agarsiisti.ABO’n humnaan waan fidu hin qabu,Namni bosona seenee jiru ijoolleedhuma keenya,a ariidhumaan bahan, namoota 13ykn 14 hin caalan jettee ergama wayyaanee lafa tuulti.kun immoo qeerroon akka inni aaruuf sababa ta’eera.
2.Liyyuu Hayiliin isaan fudhatanii dhufan magaalaa keessatti keessuma ajajaan liyyuu haayilii Addunyaa kan jedhamu jechoota safuu aadaa Oromoo keessatti hin jedhamne sagalee olkaasee jaarsa,jaartii,ijoollee utuu hin jedhin arrabsoo inni fayyadamu qeerroo fi uummaticha daran aarseera.

Utuma namittiin kun ajandaa dhugaa tokko qabattee dhufteeyyee namni arraba jara kanaaf gochaa isaanii sana ilaalee kun kashalabboota jedhee harkaa hin fudhatu.
3.Ittuma dabaluun Liyyuu haayiliin kun Waxabajjii 15/2018 galgala naannoo sa’a 2:00tti hidhannoo guutuun paatiroolii magaalaatti bobba’anii ijoollee nagaan DSTV ilaaltu olgalanii caccabsanii ijoollee mana DSTV qabdu hiyyeessa kana hojjettee daabboo bitattee bultu ofii xibsii quufanii nama Kibiruu Oljirraa Fi Takkaaliny Oljirraa jedhaman akka malee tumuun saanjaa qawweetti jiru mormatti gadidhiisee jenneen mucaan jalaa miliqe saanjaan sun garuu biradarbee girgiddaa manaa keessa bahe.

Gochaa bineensummaati.
4.Ittuma Fufuun Waxabajjii 16/2018 galgala sa’a ealfakkaataatti ijoolleetti dubbii kaasanii qeerroo Gammachuu Bantii jedhamu saanjaadhaan herkabitaarra waraanan.kana irraa kan gaafa sana uummatni dhaggadhaan ofirraa ari’ee waajjira poolisiitti naqee deebi’e.

Kana bu’uura godhachuun qeerroo fi uummatni magaalattii hedduun aariin guutamuun jara nama jeeqan kana ofirraa kaasuu qabna kan jedhuun Waxabajjii 17/2018 galgala mormii dhageessiseen waajjira dhaabaa aanichaa guutummaatti gubuun barbadeessee dookimantii diinaa achi keessa jirus barbadeesse.Ittuma fufuun waajjira nageenyaa kan jedhamtu waajjira erga uumamee shira uummata oromoorratti xaxu waan ta’eef isa cabsuun meeshaalee waraanaa achi keessa jiru keessaa guurratee dookimantii diinaa waajjiricha keessa jirus hojiin ala godheera.

Kana hundumaa kan fide ergama wayyaanee fudhatanii kan dhufan waan ta’eef erga magaalaa kana ga’aniis poolisootni oromiyaallee dabalachuun waxabajjii 18/2018 liyyuuhaayilii fi waraana 3f sadii warra duraan jiranitti dabalachuun guyyaa sa’a9:30 irraa eegalanii magaalaa Nuunnuu weeraruun guyyaadhaan mana namatti cufanii,daldalli illee dhaabbatee,qeerroon baqatee bosonatti galee utuu jiruu Guutummaa magaalattii keessa Namicha Oromiyaa irra dhufe kanaa fi poolisoota oromiyaa waliin mana namaarra deemuun uummata burjaajessaa jiru.Kun immoo ittumaa qabsoo finiinsa malee boodatti kan nama hin deebisne ta’uu beekanii warri mana nanaarra fuutanii deemtanis ta’e warri WBO barbaachaaf maallaqaan gowwoomtanii karaa itti agarsiisaa jirtan ija qeerroo fi WBO jalaa gonkumaa bahuu hin dandeessan muraasni keessan ammayyuu barameera.Kanaaf waan fiduu hin dandeenye tokkoof lubbuu kee hin gabaabsin dhiisii hojii si ilaallatu qofa hojjedhu.

Uummataan xiiqii qabachuun isunuma mataa keessan akka dhabamsiisu jala mutanii beekuu qabdu.Gochaa bineensummaa keessan kana sobdanii afaan oromoo dubbachaa ergama dhoksaa warri baattanii deemtanis jirtu irraacof hin qusattan taanaan immoo waajjirri isin itti galtanii nama darartan kun akkuma waajjira nageenyaa fi dhaabaa ta’uuf jira.Uummatichatu jilbeeffataa fi isintu jilbeeffataa walumaan ilaalla.

IUO’f
Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaati.

Hayyuu Dureen ABO J. Daawud Ibsaa Waamicha Dr. Abiyyi Taasisee Jedhamu Ilaalchisuun VOAf Yaada kennan

[SQ, Waxabajji 19,2018] Waa’ee waamicha karaa nagaa Dr. Abiyyi Ahemad Waame jedhamu ilaalchisee Hayyu Duree ABO Jaal Daahud Ibsaaf VOA n gaaffiif deebii godhee ture.

VOA Gaaffii isaatiin jechoota Dr. Abiyyi wabeeffachuun “kana booda faashiniin Qawwee hafeera galaa karaa nagaa waliin haasofnee rakkoo furraa” jechuun Dr. Abiyyi Parlaamaa irratti kan dubbataniif deebii akkamii qabdu ka jedhu gaaffii duraa ture.

Jaal Daahud Ibsaa “…waan uummata Oromoo aarsee ABO aarse, kan Qeerroo Bilisummaa Oromoo biyya keessaa aarse ka duratti waltajjii biraa irratti dubbate Dr. Abiyyi dabalee dubbachuun tuffiinni uummataaf qabu akka saaxilu” eeruun “namni qawween sirna jijjiiruufis ta’ee qawween qabsaa’uu faashina godhatee manaa bahe hinjiru. Dhiibamnee erga humnaan chaartera keessaa baanee mootummaan Wayyaanee waraana nurratti labsee, kanaaf; ammoo marroo dabalataa akka hidhannee bosona seennu nu godhe. Waraana dhaabbii uummata Oromoof ABO irratti labsee hanga har’aa kan nu waraana jiru mootummicha. Dr. Abiyyi mataansaa har’a doktoora ta’e jedhan kun bara chaartera Waraana ture, naannoo dheedheessaa irratti nu waraanaa ture…” Jechuun deebii quubsaa laataniif.

Dhimma waanicha gooneef jechuun Mootummaan Wayyaanee dubbataa jiruu irratti jaal Daahud akkana jedhan “waamicha kan godhe mootummaa utuu hintaane ABO dha. Ha ta’uutii ammayyuu waamicha ABO kabajuurra fakkeessuutti jiru. Rakkoo biyyattii furuuf bakka qaamni sadaffaa jirutti haasofna kan jenne dhiisanii ka biraatti ce’an…” Jechuun deebisan.

VOA gaaffii birootiin barbaachisummaa qaama sadaffaaf qaamni sadaffaan kun eenyu akka ta’e gaafate. Kanarratti Jaal Daahud Ibsaa akkas jechuun deebisan ” qaamni sadaffan kan idiladdunyaatti beekamtii qabu ta’uuf, gaaffiiwwan guddaan Mootummaan Wayyaanee tiif ABO gidduu jiru ka qaamni sadaffaa qofti furu ta’uu” dubbachuun barbaachisummaan isaa ammoo akkasaan jedhanitti gaaga’ama dabalataaf kan hinsaaxillee ta’uun waan haqaa akka barbaachisu ibsan.

Agartuu Qeerroo (Hunkuroo Siyyaasaa)

© Shira Wayyaanee gurguddoo:
√ qabsoo FXG danqaruu
√ Wayyaanoonni Waan hinfakkaanne fakkeessanii HR-128 kan addunyaan qoqqobbii irra keesse of irraa kaasisuuf Uummanni nu duukaa/bira jira jechuuf alkallattiin uummata hiriira nagaa baasanii umurii dheereffachuu
-Holola sobaa Dr. Abiyyiif Tigiroonni akka waan wal jibbaniitti afarfamuu
√ Miseensota ABO fi addatti WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka uummanni saaxilutti hojii siyyaasaa jabeessuu
√ Ajjeechaaf Lola Uummata keenya irratti banamee jiru dhoksanii gaarummaa isaanii qofa akka lallabaniif qaamota akka tikaatti gargaaraa turan, kanneen maqaa Activistummaan biyya alarra jooraniif dirqamni laatamu. Qabxiileen “Agartuu Qeerroo ” har’aa kana qaba, suuta dubbisaa!

Qabsoo abbaa biyyummaaf Oromoon akka aarsaa ulfaataa kaffalaa dhufne, kaffalaas jirru qaamni na mormu akka hinjirre cimseen hubadha. Qabsoo abbaa biyyummaa nuti gochaa jirru; Gara qabsoo Ithiophiyummaatti dabsanii, aarsaa Oromummaaf Bilisummaa Oromiyaaf kaffalame kaleessaa galaana galata hinqabnetti naquuf yaaluun seenaanis seeraanis kan nama gaafachiisudha. Har’a wayiita, Qeerroo Bilisummaa Oromoo fii guutummaan uummata Oromoo WBO dheebotaa ture of cinatti kallattiin argee tuutni uummataa qaanqee Warraaqsaa finiinsaa jirutti, karaawwan addaa addaan lola irratti banuuf hojiitti seenaniiru. Duulli qabsoo Oromoo irratti banamaa jiru ammaa irra keessoon kan qabsoo tumsu akkasuma qabsaa’aa fakkaata, jallisaa qabsaa’ota sirkaa alanfatee kan balleessu ta’uu beeki!

Torban dabarsine kana wayyaaneen shiroota gurguddaa karaa Tika isaaniin dalagaa baateetti. Tikoonni Mootummaa qabsaa’ota fakkaatanii akka socho’an barreeffamoonni nuti kana dura qopheessaa turre nii saaxilu. Torban kana kan Wayyaaneen dhimma itti bahuuf tattaafataa turte qaamota qabsaa’oota uummata Oromoo fakkaatanii qabsoo maseensuuf hojjetaniin akka mataa mul’ifataa turte isinii himuun barbaada. Adeemsonni Wayyaanee torban darban Oromiyaa keessatti adeemaa turan ija Qeerroon gaafa ilaalamu Hunkura Siyyaasaa jennee moggaafne. Hunkura Siyyaasaa keessatti waan ati gootu waan haqaa alkallattiin mormitee akka of dhabamsiiftuyyuu si godha. Waan shiramee dhufu sun; kan siin si dhabamsiisuuf hojjetu waan ta’eef qaama si fakkaatuun ykn qaama waan gaarii dalaga seetee yaadduun hoojiraa waan ooluuf hojii sana harkaa fuutee akka galmaan geessuf si hinshakkisiisu. Waan abalu jedhedhaam kun ammaa erga ebelu jedhee sirraadha akka jerru godhu. Ebeluu sana waan fuulduratti si miidhu erga hojjetee inni kankee miti. Kana keessatti gaafa bool’a buute qofa agartee lafa ofqabdu dhabuukee qofaa agarta. Adeemsa shiraa kana keessatti, kan sinyaataa tureef jiru jaallattee kan sii dheebotu akka jibbitutti summiin jechaan bulbulamee, summiin si budoomsu sii laatama. Erga budaa qabsaa’otaa taatee booda utuu hinfedhin qabsaa’akee nyaachuuf akka hojjetutti sirratti hojjetama. Adeemsa Siyyaasaa keetii keessatti, hunkurri siyyaasaa gaafa hojiirra oolu waan hinbeekne kan diinnikee sii wixinu marasaa sakattaan ilaaluu si feesisa.

Qabxiileewwan gurguddoo diinni Wayyaanee (OPDO+TPLF) torban darban xaxaa turan hedduudha. Isaan keessaa kan qabsootti akkaan gufuu ta’u jedhu saaxiluun yaala.
Shira Wayyaanee gurguddoo; kan torban dabarsine kanaa
1. qabsoo FXG danqaruu

Qabsoo FXG danqaruuf karaawwan hedduu hojjetanii hojjetaa jiru. Keessattuu wal bira dhaabbannaan uummata Oromoo cimee, Oromoon Lixaa saatii isa bahaaf dirmatee, inni kibbaas Kaabaaf Lixaa awwataa jirutti
•Cinaaksa cinaacha keenya! Jechuun dhaadannoo jajjabaan falmataa jirutti fiingeen danqartoota qabsoof afuufamte. Sochiin torban darbe waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromootiin warraqsi jabaan bakkoota hedduudhaa dhagaa’ame murtii HR-128 Wayyaanee irra kaahe ciina dhaabbachuun utubee kan Wayyaanee balleessu ta’uu diina qabsoof galeera. Kanaan ammoo hiriira sana daandiiwwan argatan maraan akkanni dhaabbatu gochuuf irratti fuulleeffatan. Jechoota nama xiiqomsanii akka isaan waliin hiriiran nama godhu illee harcaatota OPDO biraa dhagaa’amaa ture. Jechoonni oomisha Shiraa keessaa kallattiin waarshaa Wayyaanee keessaa baafamani torbanoota darban kana balballoomaa turan “injifannoo arganne tikfanna, Dr. Abiyyii cina dhaabbanna, hiriirri ammatti nu hinbarbaachisu, koomandi post akka labsamuuf hiriirri waan daandii ta’uuf nu hinfeesisu,WBO’n amma ajjeesuun hinbarbaachisu…” Fi Jechoota mimmi’aahoo hedduun darbatamaa turan.

Jechoonni waarshaa tikaa keessaa gadlakkifaman yeroo kamuu gurratti nama mi’aawuu akka qabanitti oomishamu. Jechoota kana itti yaadanii waan lakkisaniif salphaatti ittiin miira namaa tohachuu akka dandaa’anitti gaafa dubbatanis urursaa dubbatu. Jechoonni kun qabsaa’ota akka dagattee tika Wayyaanee duukaa fiigdutti illee hanga qabsaa’otakee saaxilutti kan humna godhachuu danda’utu dubbatama. Waanuma hinqabne tokko sii laatee, si mirqaansuun of si wal’aalchisa. Fknf “injifannoo aganne tikfanna” jechi kun hangam akka si raasuu danda’u yaadi! Waan ati hinqabne sii laate. Kan ati beeku qabdu garuu; injifannoon harkakee gale hinjiru, yoo jiraate ammoo qabsaa’aakee mana hiraarsaatii baafachuudha. Injifannoo arganne kan jennu gaafa alaabaa Kenya fannifannedha. Jechi olii kun kan dubbatameef ammoo, muudamaaf haaromsa OPDO ammaa ilaalchiseeti. Keessattuu muudamuu “Abiyyii Ahemad” ilaalchisee bibittinfama. Waan cimsinee beekuu qabnu, haa hojjetuu haa dhiisu, namicha kanaan naaf ta’a jettee baatee filannoon raagessiteettaa? Situ na bulchi jedhemoo, wayyaaneetu Dr. Abiyyiin si haa bulchu jedhee?

Hededa gamtaa’inaa irratti kan ati ammas suuqaa ilaaluu qabdu soba “Dr. Abiyyiif TPLF wal dhaban” jedhu. Hololonnii kuniif jechoonni akkanaa akkati miira xiiqiitiin akkam waan Oromoo ta’eef jibbama jettee Dr. Abiyyiin faarsituuf harka irra qabduuf si si’eessa. Gaafa kana ammoo Wayyaaneen akka sirratti jaarraa lubbuun jiraachuu dheeressitu taasifte. Siyyaasa keessatti kallattiin garboonfataan ittiin uummata saamee nyaatu yoo barame jijjiiramu akka qabu Siyyaasaa garboonfataatu akeeka. Kanaaf Wayyaanee jibbuu uummataa gaafa baran, qaama biraa fakkeessanii of keessaa kaasuun tiki Wayyaanee uummata hunkuruuf dhimma itti bahu. Adeemsa kana keessatti ammoo, akka waan wal jibbanii hiriira sobaa walirratti bahuuyyuu danda’u. Sun garuu; akkati xiiqoftee qaama si ajjeesee si saamu sana aangoorratti eegduufi. Kun ammoo jireenya isaanii kan dheeressu, umurii isaanii kan bubbulchuuf hidhaaf seeratti utuu hin dhiyaatin gaafatama jalaa akka miliqan godha. Danqanis danqaranis FXG qaanqeen Bilisummaa dhaabbachuu hinqabu hindhaabatusi.
2. Wayyaanoonni Waan hinfakkaanne fakkeessanii HR-128 kan addunyaan qoqqobbii irra keessee akka irraa kaasisuuf Uummanni nu faana jira jechuuf alkallattiin uummata hiriira nagaa baasanii umurii dheereffachuu

Torbanoota kana jechoota saadoo daddarbachuu cinatti “Dr. Abiyyii waliin jiraachuu keenya hiriira nagaa baanee raagessinaaf…” Jechoota jedhu facaasaa turaniiru Tikoonni (OPDO’n). Kun Oromoof waan saalfachiisaadha. Sirna isa nyaataa ture bakkatti eeguuf hiriira bahanii duukaa jirra jechuun, badii raawwatamaa ture qaama biyyan bulchaa jedhee shiftaa nutti lakkisee nu ajjeesurraa kaasanii, ofitti naanneessuudha. Dr. Abiyyii bira dhaabbannaan akka nama tokkootti utuma hojiin sabaa hojjetaa jiraate kallattiin baatee jijjiirama ammaa nii deggarra jettaa? Utuu ajjeefamaa jirtuu nagaan bu’eera jettaa? Utuu ilaaltuu maaliif jaamtaa egaa? Silaa badiiwwan isaan qaqqabsiisaa jiranoo argaa jirtaa kanarra akkam akka si miidhaniif Har-128 irraa akka kaafamutti waan Tiki sitti Kennu akkamitti hojjettaa?

Karoorri hiriiraan bahanii mootummaa tumsuu torban dhuftu qabame jechuun holola qaanii lakkisaniiru. Kun tasuma ta’uu hinqabu. Sirna sana bakkatti qanaaniisuun yakka raawwatamaniif Tigiroonni akka hingaafatamne kan godhudha. Yakka ajjeechaa nurratti raawwataa turaniif qaamni gaafatama fudhate hinjiru, nama fayyaa utuu ilaaluu Maagaaziin miila irraa muranii jireenyasa golgoleessaniif beenyaa kaffalan hinqaban. Ittuu dhiifama nu gaafate mana hidhaati bahe jechuun sabaaf sablammoota biyyattii karaa miidiyaa isaanii sobaa jiru. Akeeka kana asumatti qurxuuf hojiin Wayyaaneen of jiraachisuuf bahaatii hiriiraan akka na cina jirtan ibsaa jedhu halagaayyuu nutti kofalchiisa. Sabrii ha godhannu jedha Agartuun Qeerroo.

3. Miseensota ABO fi addatti WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka uummanni saaxilutti hojii siyyaasaa jabeessuu

Qaamota siif beelaa’anii dheebotaa turanii ammas siif gidiraa dhamdhamaa jiran akka diinaati sitti fakkeessuu irratti hojiin hojjetamaa ture. Torbanoota darban kana keessatti kun raawwateera itti fufees nii raawwata yoo ta’eef daanga’uu qaba. “Ammatti waraanni nu hinbarbaachisu! Qaamni Waraana bobbaasu isa nagaa biyyaa jeequdha” jedhan. Jecha saadooti. Irra keessoon miidhagaa jechaati, jallisaa mar’ataa qabsaa’ota hiddudha. Ammatti waraanni erga hinbarbaachifnee waraana maqaa Liyyuu ayiliin nutti bobbaasanii jiran nurraa ha deeffatan. Waraana Lixarraan WBO adamsuuf guyyuutirraa bobbaasaa turan haa ittisan. Waan ofii raawwatan WBO tti qabachuuf yakka ofumaa raawwataa jiran kan afaan Qawween si bulchina jedhan deebisanii qabsaa’otakeetti naannessuun waan dabaati. Inni alaa sitti fuulchus rakkookeef kan muddamu muraasa itti yaadi! Waraanni TPLF hidhatee adeemuun barbaachisaa erga ta’ee dhimmi kan WBO hinbarbaachifneef maalidha? Lixarraa uummata gidduutti WBO uffata Sivilin jiru uummata gidduutti utuu ajjeesanii ajjeechaan kan isaanii sirriitti lakkaa’anii tarkaanfii WBO balaaleffachuun akkati murtee of nyaattuuf kan akeekkatedha. Itti yaadi! WBO kee duukaa du’i malee gantoota OPDO tiif TPLF tti saaxiluun garbummaa sirra bubbulcha.
4. Ajjeechaaf Lola Uummata keenya irratti banamee jiru dhoksanii gaarummaa isaanii qofa akka lallabaniif qaamota akka tikaatti gargaaraa turan, kanneen maqaa Activistummaan biyya alarra jooraniif dirqamni laatamu.
Kun torban darbe raawwatee ammallee itti fufee jira. Qaamonni qabsaa’aakee fakkaatan, madaakee addunyaatti ibsuu waakkataa dhufaniiru. Kanaaf amma alkallattiin akka Wayyaanee tumsituuf Wayyaaneef Dr. Abiyyiin akka waan garaagara ta’aniitti sitti lallabuu jalqabaniiru. Wayyaaneen sirna mootummaa waggoota 28 sirra gulufaa turedha malee sanyii tokkoof qamaa tokko ykn jaarmiyaa tokko qofaa miti. Dhaaba Dr. Abiyyiin durfamu har’aa, kan Mallasiin durfamu kaleessatu cunqursaakeeti Wayyaaneen isadha. Ammoo akka waan Wayyaanee hintaaneetti Abiyyiin fudhachuun daba. Kana haguuguuf ajjeechaa bakkoota garaagaraatti ta’e gabaasuurraa harka deeffataa jiru. Hojiin akkanaa hojii tikaati dammaqi!

Duuchaatti torban darban ijji Qeerroo kanneen Hunkura Siyyaasaa jennee ilaalaa turre hanga ammaa ilaalaa ture. Kunneen qabxiilee qabsoo naaffisuuf halagaan bobbaasaa turedha. Qabxiilee kana hedduurra aanneerra kaawwan fuulduratti irra aanna. Ammoo shira Wayyaanee Torban dhuftu Wiixata borii irraa kaaftee hojiirra oolchitu maal ta’inna? Walumaan hordofnee torban har’aa walitti deebina.
Horaa Bulaa
Injifannoon Uummata Oromoof
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati!
Qalbeessaa Dhangi’aa tiin
Waxabajji 17,2018
Finfinnee Oromiyaa

Instigating The Oromo Neighbors on the Oromo people does not extend the life if EPRDF Regime

(Press release, Oromo Liberation Front, June 14, 2018)

The EPRDF led regime’s effort to arm and instigate people from neighboring regions of Oromia and those who reside in Oromia against the Oromo people has continued unabated. The series of recent crimes committed against Oromo residents of Hararge specifically in Cinaaqsan and Mi’eesso, and various places in Baalee region speak volumes. On June 9, 2018, crossing the Afar region and going as far as 60 kms into Oromia region, the EPRDF army and the so-called Somali Special Police (Somali Liyu Police) massacred Oromo residents of Mi’eesso. Invading the town of Cinaaqsan and its neighboring areas, they murdered a number of Oromo civilians. Similarly, the EPRDF army cruelly slaughtered an Oromo woman in the Baale region of Oromia. In fact, behind these campaigns stand the EPRDF leadership and army generals. It has now been a while since the EPRDF leaders and their cronies have launched their campaign on Oromo nationals living in the eastern and western parts of Hararge, Baalee, Gujii, and Borana areas by recruiting, organizing, and arming Somali nationals of the Somali region of Ethiopia and Somalia under the guise of the Somali Liyu Police. By summarily executing, confiscating their property, displacing them from their villages, and burning their homes, they are subjecting the Oromo people to crimes of untold proportions. There is no question that this campaign, planned and waged by the EPRDF leadership, targets all Oromos and regions of Oromia.

To an astute observer, it does not take much to understand that this campaign is an extension of the widely held EPRDF policy of cleansing the Oromos in general and encroaching upon the boundaries of their regional state, Oromia. It is a reflection of the EPRDF’s desire not only to quash the victories the Oromo people have achieved over the last three years, but also its futile effort to suffocate the political rights of the Oromo people on their own land. Furthermore, this undertaking shows that by intentionally creating a mistrust among people of various ethnicities and instigating them against one another, the EPRDF is teetering on the verge of its own demise. In doing so, the EPRDF is marching hand in hand with the group of Somalians who are working hard at realizing the former president of Somalia, Ziyadbare’s dream of “greater Somalia”. This policy of the EPRDF and its actions clearly demonstrate that the party is not only the enemy of the Oromo people but also dangerous to the Ethiopian people and the empire itself. Taking the eradication of Oromo nationalism from Ethiopia as its primary goal, the EPRDF is indeed committing a crime of untold proportions on Oromia and the Oromo people. Considering these facts, it is not an exaggeration to conclude that under the EPRDF regime, the Oromo people have suffered the greatest mass incarceration, pushed off their homeland in droves, and their properties ransacked. It is for these reasons that the Oromo people have finally awakened and unequivocally declaring the need to end the EPRDF regime and its suppression. As a result, the EPRDF regime is taking any steps necessary to destroy the Oromo people before its own demise. It is for these reasons that by instigating other groups against the Oromos, the EPRDF is attempting to buy time for itself. It is for this reason that for more than a year and half, by organizing, funding and directing the Somali Liyu Police, who are operating at the whims of the TPLF generals, the EPRDF have been massacring the Oromo people.

In addition, the EPRDF is also striving to create greater discord among the Oromo and Harrari people, the Oromos and Afar people, the Oromo and Geediyoo people, and the Oromo and Amhara people. Recently, for example, while they have managed to instigate the Guji Oromo and Geediyoo people, and the Oromo people of Walloo region and the people of Afar, they failed to do the same among certain people of the Amhara ethnic group who reside in Oromia and the Oromo people, and Hararii people and the Oromos. Exposing the EPRDF’s sinister efforts, their failure to instigate similar conflicts among the Oromos at large and people of various ethnic origins in various parts of the country, is subjecting them to humiliation and significant political crisis. Contrary to its wishes, the EPRDF’s sinister effort to instigate Oromo neighbors on the Oromos has strengthened the unity among Oromos and their determination to stand against its wishes. Elders of Oromos and other nationalities and religious leaders have started to speak that we have nothing other than the leaders of the EPRDF that is pitting us against one another. In short, it can be said that contrary to their whims, we have come to a stage where everyone getting very well aware of the sinister efforts of the EPRDF to extend its life.

Of all ethnic groups, nations and nationalities who make the Ethiopian empire, the Oromo people account for the largest proportion in both population and the area of the land they occupy. Beyond its population and land mass, the Oromo people cross paths with more than 40 nations and nationalities. There are also other minor ethnic groups like Manzi, Hararii, and the Argobba, who reside in Oromia. A number of other neighboring ethnic groups have various cultural, social and historical connections with the Oromo people. Up to the point that the TPLF/EPRDF regime started to spoil their peace, these people have peacefully co-existed with each other.

The OLF strongly believes that the relationship that exists between the Oromo people and its neighbors should be one that is of goodwill, peace, and respect for one another. The OLF policy position is that Oromia’s peace rests on the respect and equality it accords and receives from neighboring people. With respect to the border disagreement between the Oromo people and that people in the Somali region of Ethiopia administration, owing to the relationship it has with the Ogaden liberation front, the OLF has been working to resolve the issue working on awareness of the two brotherly nations. To limit the disagreement from aggravating further, we continue to work on it through the elderly members of our society and all other means feasible. At the same time, to stand against the forces from Somalia befriending the EPRDF government encroaching the borders of Oromia, we have no alternative other than mobilizing our people and defend themselves. To this end, we call upon the Somali people of Ethiopia to stand together with the People of Oromia. There is no doubt that the “Somali Liyu Police” was primarily organized to quash the wishes of the Somali people of Ethiopia. This criminal and unlawful force targeting the Oromo and Somali people fighting the TPLF regime has no alternative but to be disarmed and disbanded immediately. It is not far too long before the efforts of the ordinary and oppressed people of Oromia and other parts of the Ethiopian regime uproots the belligerent forces of the EPRDF reigning in the supremacy of the law and freedom of the people. We have no doubt forces such as the Somali Liyu Police force who are serving the interests of the TPLF/EPRDF will soon find their demise with the EPRDF. Instigating Oromo neighbors on the Oromo people will not extend the life of the EPRDF regime!

Victory to the Oromo people !
Oromo Liberation Front
June 14, 2018

SBO (VOL)- Waxabajjii 15/2018

Gootichi WBO Godina Dhihaa Ona Qondaalaa ganda Ushunfaa jedhamu keessatti tikoota sirna wayyaanee sochii WBO basaasuuf dirqama fudhatanii sossohaa turan basaasota 6 to’atnaa isaa jala oolche.

Basaasotni/tikootni sirna wayyaanee kunniin lammii Tigraayi kan ta’an dhiirota lama, dhalaa tokkoo fi lammii Benishaangul kan ta’an ammoo dhiirota sadii to’atnaa isaa jala oolchee jira.

Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa (Oromia Youth Leaders/Qeerroo

1. Goototni Ilmaan Oromoo Kanneen akka Obboo Nadhii Gammadaa, Obboo Dabbasaa Guyyoo fi ilmaan Oromoo sirna mootummaa ADWUItiin achi buuten isaanii dhabamsiifaman kumootan lakka’amu bakka ukkanfamanii hidhamanii jiranii haal duree tokko malee haa gadhiifaman!!
2. Akka waliigalatti hidhamtoonni siyaasaa Ilmaan Oromoo kumoota dhibbootan lakkaawaman manneen hidhaa biyyatti keessatti gidirfamaa jiran hundi haalduree tokko malee nuuf haa hiikkaman!! Hidhaafi Ajjeechaan Uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru labsiidhaan nurraa haa dhaabbatu!!
3. Yakki Waranaa qindaa’aan harka mootummaa ADWUI’n Daangaalee Oromiyaa kallattii adda addaan gaggeeffama jiru Addatti Bahaa Oromiyaa Godinaalee Harargee Bahaafi Dhihaa, Kibba Oromiyaa Booranaafi Gujii, Baaleefi Akkasumas Kaaba Oromiyaa Walloo Baatee irraan milishootaa Saboota ollaa hidhachiisuun daangaa Oromiyaa cabsisisaa yakka duguuginsa sanyii uummata keenyarratti gaggeessa jiru mootummaan atattamaan Oromoof Oromiyaa irraa dhaabuu qaba!!
4. Samichi Lafa Qotee bulaa Oromoo maqaa Ijaarsaa manneen Kondominiyeemiifi babaldhina Magaalotaa jedhuun addatti Naannawaa Finfinneetti gaggeeffama jiru labsiidhaan uummata keenyarraa haa dhaabbatu!!
5. ) Aanagaawootni, qondaalotnii fi qaamotni ilmaan Oromoo miliyoonan qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisan, dhibboota hedduu lubbuu galaafatan aangoo irraa kaafamanii seeraatti haa dhiyaatan
6. Mootummaan Naannoo Oromiyaa (OPDO)n warraa uummata Oromoo qe’eetti jumlaan ajjeesaa jiran qorannee seeratti dhiyeessinaa malee hanga ammatti yakka duguuggaa sanyii rawwatamaa jiruuf namni tokko seeratti utuu hin dhihaatin jira. Yakki waraanaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru guyyaa saafaadhani qorannoon Aangawoota OPDO maal irraa gahee?
7 ) Abdi Ille ilmaan Oromoo miliyoonan buqqisee ammallee fixaa jiru qabamee seeratti nuuf haa dhihaatu! Waraanni liyyu haylii uummata keenya fixaa jiru diiggamee hidhannoon irraa haa hiikkamu, yakka raawwateef seeraan haa gaafatamu!!
8. Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaa, Bilisummaa, Mirgi Namummaa Uummata Oromoofi Walabummaan Oromiyaa akka kabajamuuf wareegama qaalii roga hundaan baasuun qabsoo godhaa jirruuf of waakkannaa tokko malee deebiin nuuf haakennamu!!
9. Hooggantoonni waraanaa, qondaalonni fi humni basaasaa waggoota 27 guutuu ilmaan Oromoo ficcisiisaa turan seeratti nuuf haa dhihaatan. Qaamota ilmaan Oromoo fixaa turanii fi jiran badhaasudhaan kanneen aangootti dhufan illee yakka fakkaataa akka dalaganiif kallatti argisiisuudha. Kanaaf uummata Oromoo akka fixan jajjabeessuun hafee gaafatama seeraaf nuuf haa dhiyaatan!!
10. Sirni EPRDF(ADWUI)/TPLF/OPDO qabsoo wareegama qaalii gaafateen wayita kufaatii isa dhumaa irraan geenyee jirruutti shira of dandamachiisa maqaa haaromsa jedhuun mudamtootni haarawaan sirnichuma keessaa gadi bahuufi jijjiramni kabeebsaa godhamaa jiru hundee gaaffii uummata Oromoofdeebii kan hin taaneefi sirnicha dandamachiisuuf kan godhamu ta’uutti hubanna kanaaf furmaatni haalli siyaasaa biyyattiif barbaachisu Mootummaan Ce’umsaa jaarmiyaalee Siyaasaa biyyatti hunda hirmachisuufi hundi irratti walii galuu danda’u atattamaan akka hundeeffamu gadi jabeessinee gaafatna!!
Gadaan Gadaa Xummura Garbummaati!!
Injifannoon Uummata Oromoof!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Waxabajjii 14/2018

 

Hirirri Mormii ammaa maaliif barbaachise? Kutaalee Oromiyaa bakkoota haalichi bitaa itti galeef.

Mootummaan Wayyaanee qaama oftuulaa afaan qawweetti amanu ta’ee Waggoota 28 dabrsaa jiraachuu eenyullee ni beeka. Mootummaa garboomsaa Wayyaanee kanan yakka ajjeechaa, hidhaa, reebichaa, biyyaa arihuu fi saamicha akka nurraa dhaabuuf waggoota dheeraaf karaa nagaa hirira baanee gaafachaa turre. Deebiin kennamaa turee fi jiru ajjeechaa jumulaa qofaa ta’aa hanga har’aa gaheera. Akeeka Wayyaanee kana dura dhaabbachuuf duula gabaa lagannaa dabalatee Oromoon kitilaan lakkaa’amu lubbuu itti dhabeera, kumootaan kan lakkaa’amu achi buuteesaa maatii awwaallatee otoo hirmii hintufiin hafeera.

Yakka Uummata keenyarratti raawwataa tureen uummanni keenya bara baraan dararamaa jiraachuurra daandiitti bahee ijaarsa Qeerroo Bilisummaa jalatti qabsaa’uutiin qabsoo karaa nagaa adeemsisee garboomsaa akka hinbarbaamneef akeeka Wayyaanee akka hinbulle lallabataa ture ittis jira. Baroota kanas ajjeechaan uummata keenya baha Oromiyaa addatti dararamni uummata Harargee Cinaaksan hedduu kan nu kulkulfachiise ta’uun beekamaadha.

Wayyaaneen waraana maqaa Liyyuu hayiliin leenjifte akka diigduuf Amity International dhaabbanni mirga dhala namaaf sadarkaa addunyaatti falmu gaafataa turus akka ajjeechaa lafarraa nu godaansisuu itti fufuun waraanni Liyyuu ayilii jireenya keenyaaf yaaddeessaa dhufe. Waraana Liyyuu ayilii dabalatee rasaasaan namni kam illee akka hinduunetti qaamonni mootummaa lallabaa, harka lafa jalaan nu ajjeesuutti fulleeffannoon hojii jalqabuun ammoo ittuu yaaddoo egeree keenyaa ta’e.

Yakkoonni Mootummaa Wayyaanee addunyaa biratti saaxilamee, HR-128 murtii nagaa biyyattii eegsisuu malu dabarsuus akkaataa isaaniif aanja’utti qaqqajeelfachuun murtii HR-128 ofirraa kaasuuf qabsaa’ota karaa nagaa kaawwan muraasatuu mana hiraarsaa baasanii akeeka jallataa isaanii itti fufsiisuuf kanneen maqaa ABO’n yakkanii hidhan hiikuu dhabuun biyyattii gara hokkoraatti naanneessuuf haala mijeessan.

Akkasuma maqaa “Shororkeessummaa” n uummata akka hindararreef labsii farra shororkeessaa akka haqaniif gaaffiin gaafatame fudhatama dhabuun Wayyaaneen itti fufsiisuun maqaa Shororkeessaan ammas nu fixuuf kan aggaamaa jirtu ta’uu kan hubateen uummanni gara hokkoraatti akka naannaa’u daandii saaqe.

Inni ijoon hokkora kaasuuf daandii banaa jiruuf bane ammoo, rakkoo biyyattii furuuf bakka qaamni sadaffaan jirutti marii akka gochuu qaban kan ABO’n gaafataa ture tuffachuun waraanatti amanuudhaan waraana uummatatti bobaasanii uummata ajjeesuu Wayyaanee irra dhaabbatamee diddaan ittuu akka babal’atu taasisfame.

Ammas taanan mootummaa ce’umsaa nageenya biyyatti eegsisu hanga hinjirretti qaamni kamuu rakkoo biyyattii nii furra jechuun ulfaataa dhufee jira. Mootummaa Ce’umsaa nageenya waaraa biyyattiif fidu hundeessuuf ammoo Mootummichi qophii ta’uu dhabuun ilmaan isaaf ergamaa turan gara aangootti ol guddisuun surnicha akka waaqaatti dhaadeessuuf fuulleeffannoo qaban agarsiisaa jiran.

Utuu ajjeefamnu, utuu hidhamnuu, utuu lafa keenyarraa dhiibamnuu, utuu daa’imman Oromoo waraana hidhatee socho’uun qalamaa jiranii, manneen jireenyaa uummata keenya irratti utuu gubataa jiruu, utuu ardaa isaa irraa Oromoon godaanee rakkoof saaxilamee jiruu Qeerroo Bilisummaa callisuu waan hinqabneef rakkoo uummatasaa addunyaatti ibsachuuf mormii bifa ho’aan jalqabe. Mormiin akkasuma FXG hanga mootummaa Ce’umsaa dhaabbatuutti akkasuma hanga Wayyaaneen hundeen diigamtee kuftutti kan hindhaabbanne ta’uus asumaan ibsina.

Injifannoon uummata Oromoof

Gadaan gadaa xumura garbummaati!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Waxabajji 14,2018

SBO: Waxabajjii 13 bara 2018. Oduu, Gaaffii fi deebii ajajaa WBO dirree Dhihaa Jaal Kumsaa Dirribaa waliin taasifame, Hundeeffama SBO Waggaa 30ffaa ilaalchisuun Qophii qindaahe fi Marii gaazexeessota Oromoo waliin Taasifame.

Qeerroon Bilisummaa Oromoo Jala Deemtota OPDO akeekkachiise

SQ: G/W/Liixaa aanaa Jaarsoo keessatti eda galgala (06/10/2010 EC) waraqaan jala deemtota OPDO akeekkachiisu guutumaa magaalaati fi gandollee baadiya hundaa keessatti raabsaa buluu isaanii qeerroon aanaa Jaarsoo gabaase.

Qeerroon aanaa Jaarsoo dhiyeenya kana walgahee haala yeroo fi sochii diinaa fi QBO aanicha keessatti gaggeeffamaa jiru gamaaggamuun taarkaanfii itti aanee fudhatamuu qabu akeekuun irbuu isaanii haaromsachuu isaanii maddi SQ yaadachiisuun akeekkachiifni kenname kun qaama hojii akeekamee keessaa tokko ta’uun beeksiseera.

OPDOn aanaa Jaarsoo maqaa gaaromsaan namoota Uummanni hin barbaanne muudaa jiran atattamaan akka dhaabanii kanneen maqaan isaanii asii gaditti tarreeffame yoroo torbaan tokkoo jin caalke keessatti kaasuun kanneen Ummata biratti fudhatama qabaniin akka bakka buusan dhaamaniiru. Haaluma kanasn

1. Ob. Geetaachoo Dhibbisaa I/G/W/ Inveestimentii

2. Ob. Geetaachoo Galataa I/G/W/IMX

3. Ob. Gammachuu Qixxaaxaa I/A/I/G/W/ barnootaa

4. Ob. Abdiisaa Dabalaa I/G/W/ kominikeeshinii

5. Ob. Soorii I/G/W/Lafaa fi

6. Ob. Dambalii I/G/W/ Gawaasummaa kanneen jedhaman guyyaa jedhame keessatti yoo hin kaafne Qeerroon Bilisummaa Oromoo tarkaanfii mataa isaa kan fudhatu ta’uu beeksisuun tarkaanfii fudhatamuuf kan itti gaafatamu OPDO ta’uus hubachiifni kennameera.

 

%d bloggers like this: