Seenaa Gabaabaa Obbo Taammiruu Qana’aa ( Turtii mana Dararaa Maayikalaawwii fi Qiliixoo)

Maqaa guutuu: Taammiruu Qana’aa Jallis

Lafti dhaloota:   Oromiyaa, Wallagga Bahaa, Aanaa Eebantuu, Ganda Qeelloo.

Bara dhalootaa:  A.L.H tti bara 1960 moota keessa kan ta’e

Haala Maatii: Abbaa ijoollee jahaa fi walumatti maatii saddeet kan bulchan

Hojii: Qotee bulaa

Haala Siyaasaa: Miseensa KFO

Jaalala biyyaa kan qabanii, Uummata Oromoo naannichaa biratti fudhatama guddaa kan qabanii fi Oromummaa isaani baay’ee kan jaallatan akka ta’e jiraattonni naannichaa dhugaa bahu. Kanumarraa kan ka’es Dhiibbaan garaa garaa mootummaa biyyattii irraa maqaa hidhata ABO qabda jedhuun yeroo hedduuf irra gahaa kan ture akka ta’es ni beekama. Dhugaan jireenya isaanii garuu nama nagaafi Qotee bulaa Maatii isaanii saddeettanii fi firoottan isaanii jiraachisuu fi jireenya isaanii mo’achuuf jecha oliif gadi kaachaa turani dha. Continue reading

SBO: Ebla 25 bara 2018. Oduu, Sirna Kabajaa Guyyaa Gootota Oromoo: Keeniyaa magaalaa Naayroobiitti gaggeeffame irratti gabaasa qindaa’ee fi Qophii Haala Yeroo Irratti Fuuleffate Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa5

SBO: Ebla 22, 2018, Oduu, Sirna Kabaja GGO Biyya Jarman Konyaan ABO Magaalaa Firaankifartitti raawwatame ilaalchisuun yaada Qindeessaa sirnicha J/ Yaasiin Kadiir, Ebla 15 Konyaan ABO Niwziilaand kabajaterratti gaaffii fi deebii D/T Konyichaa J/ Lalisaa Kumalaa Waliin taasifame Akkasumas GGO Keenyaa Mooraa baqattootaa Kaakumaa keessatti kabajame irraa qooda kan fudhatan J/ Sanyii Eebbaa yaada SBOf kennan.

US Department of State: Release of the 2017 Human Rights Report for Ethiopia

EXECUTIVE SUMMARY – April 23, 2018

PDF – Ethiopia is a federal republic. The ruling Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF), a coalition of four ethnically based parties, controls the government. In the 2015 general elections the EPRDF and affiliated parties won all 547 House of People’s Representatives (parliament) seats to remain in power for a fifth consecutive five-year term. In 2015 parliament elected Hailemariam Desalegn to his first full mandate as prime minister. Hailemariam assumed that office in 2012 after the death of his predecessor. Government restrictions severely limited independent observation of the general election vote. A mission from the African Union, the sole international institution or organization permitted to observe the voting, called the elections “calm, peaceful, and credible.” Some nongovernmental organizations (NGOs) reported an environment conducive to a free and fair election was not in place prior to the election. There were reports of unfair government tactics, including intimidation of opposition candidates and supporters, and violence before and after the election that resulted in at least six deaths. Continue reading

United Nations Human Rights Chief to conduct follow-up visit to Ethiopia and African Union

United Nations Human Rights Chief to conduct follow-up visit to Ethiopia and African Union (22-25 April)

High Commissioner Zeid last visited Ethiopia in May 2017, when he met the then Prime Minister and other high-ranking Ethiopian officials and civil society members to discuss the human rights situation in the country and the work of the UN Human Rights East Africa Regional Office

GENEVA, Switzerland, April 23, 2018 (APO Group) — UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein on Sunday begins his second official visit to Ethiopia, at the invitation of the Government. During his visit, he will also take part in a high-level dialogue between the African Union and the UN Human Rights Office. Continue reading

Bakka Uummanni muraasni OPDO itti eeguuf bakkaa fi akkaataa isaan itti jiran akkamii?

Qalbeessaa Dhangi’aatiin

Ebla 22,2018

Finfinnee Oromiyaa

Uummanni muraasni ammallee OPDO qaama isaa taasifatee ilaaluu barbaada. Qabsoo keenyatti ija nuu horu, maqaa Shororkeessummaan ABO yakkuuf, oladeemaa Oromoo alanfatanii nyaachuun nii dhaabbata jedhee tilmaama.

“Qaamni Wayyaaneef OPDO ammaa tokko miti, Wayyaaneen warra nu luugaa turteef nu luugaa jirtudha. OPDO’n ammaammoo isaaniin seeratti nuu dhiyeessa” jedhee tilmaama. Continue reading

Of-Eeggannoo Uummata Oromoo fi Qeerroo Naannoo Beenishaaangu Gumuz.

Akkuma beekamu mootummaan abbaa irree TPLF caasaa Uummata Oromoo naannichaa fi saboota biro walitti buusuuf ijaaree fi harcaatuun caaseffama Dh.D.U.O duraanii waliin ta’uun carraa ishee isa dhumaa fayyadamuuf yaalii gochaa jirti.

Waan uummata Oromoo naannichaaf aantummaa qabaniifi yaadan fakkeessuun walitti bu’insa bifa haaraan qindaa’e raawwachuun Uummata Oromoo naannichaa buqqisuu fi ajjeesuu dha.

Kunis: Continue reading

የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው?

– ትላንት የነበሩት፣ ዛሬ ያሉትና ወደፊት የሚኖሩት ፈተናዎች –

ብርሃኑ ሁንዴ, Ebla 19, 2018ክፍል አስር

የዶ/ር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠ/ሚኒስተር ሆኖ መመረጥ ኦሮሞዎችን በሀሳብ ለሁለት የከፈለ ይመስላል። ባንድ በኩል ኦሮሞ አራት ኪሎ ስለገባ አሁን ለውጥ ሊመጣ ይችላል ብለው በደስታ እየፈነጠዙ ያሉትና ይህንንም ለውጥ እየጠበቁ ያሉት ሲሆኑ፤ በሌላ በኩል ደግሞ ወያኔዎች በዚህ መንግስት ውስጥ እስካሉ ድረስ ለውጥ መምጣት አይችልም የሚሉ ናቸው። እኔም በሀሳቤ ሁለተኛው ቡድን ውስጥ ስለሆንኩኝ፣ በዚህኛው ፅሁፍ ውስጥ ኣንዳንድ ጉዳዮችን ኣንስቼ ለመግለፅ እሞክራለሁ።

በኦሮሞ ጠ/ሚኒስተር ስም የወያኔን ስርዓት ለመጠገን የሚደረገው ሙከራ ለውጥ ከማምጣት ይልቅ ለኦሮሞ የሚያመጣው አደጋ ይበልጣል Continue reading

Uummata Oromoo Naannoo Beenishaangul Gumuz Godinaalee Matakkal, Asoosaa, Kamaashii, Aanaa Yaasoo, Baloo fi Ma’oo Koomoo iraati raawwachaa jirtu.

Tokkummaan Uummata Oromoo fi Haleellaa WBO iddoo garaa garaatti fudhataa jiru kan ciisa ishee dhowwe mootummaan murna bicuu Wayyaanee, filannoo fi carraa  ishee isa dhumaa Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godhattee jirti.

Kunis Magaalaa Asoosaa keessa Dhalattoota Tigiree TPLFn ramadaman Buufata meeshaa godhachuun Uummata Oromoo naannichaa, Mandii, Beegii, Najjoo fi Dambidoolloo jiraatu maqaa sobaa WBO rukkunne jedhuun Uummata nagaa barbadeessuuf qophii xumauranii jiru.

Magaala Asoosaa lafa itti Meeshaan waraanaa Kuufamee jirus beekamee jira:

1.      Mana abbaa qabeenyaa “Semehal Hotel” kuusaa meeshaa waraanaa

2.      Mana abbaa qabeenyaa “ Bilen Dana Hotel” Kuusaa meeshaa waraanaa

3.      Mana aabbaa qabeenyaa Garree Kompiiterii  : Kuusaa meeshaa (Faddaalaa fakkaachuun hojii basaasummaas ni hojjeta) Continue reading

Dhaamsa dhumaa  Qeerroo Bilisummaa Matakkal-Asoosaa irraa kenname

Naannoo Beenishaangul Gumuzitti hacuuccaa fi hidhaan uummata romoo naannichaa irra gahaa jiru ammallee Karaa bakka bu’oota TPLF dhalattoota Shinaashaa fi Harcaatuu caasaa dulloomaa Dh.D.U.O kan haaromsi hin argineen cimee itti fufee jira.

Filatamuu MM wajjiin wal qabatee uummanni Oromoo naannicha Godina Matakkal jiraatu gammachuu isaa karaa nagaa utuu ibsachaa jiruu, Harcaatuun caasaa  Dh.D.U.Os duraanii kan aantummaa Uummata Oromoo naannichaaf qaban fakkaachuun ergama TPLF fudhachuun Uummataa fi Qeerroo miira keessa galchuun akka tarkaanfii humnaa fudhatan dhiibbaa gochaa turaniiru. Yeroo itti gammachuu isaanii karaa nagaa ibsataa turanitti sirba siyaasaa sirbitan, mirga saba biraa naannichaa sarbaa jirtu jechuun  Miseensonni DH.D.U.O duraan (Kan obbo Muktaar Kadir) ergama duraan “Uummata Oromoo naannichaa saboota biro naannichaa wajjin walitti buusuuf buqqisuu” jedhu qabatanii fi dhalattoota Shinaashaa Caasaa Dr. Amsaaluufaatiin eeramuun namoonni nagaan mana hidhaatti Guuramanii Hiraarfamaa jiru. Yeroo ammaas Sabboontonni 9 ta’an mana hidhaa tasa dhala namaaf hin mijanne keessatti hiraarfamaa jiru. Continue reading

SBO: Ebal 18, 2018. Oduu fi Sirna Kabajaa Guyyaa Gootota Wareegamtoota Oromoo: Ebla 15, 2018 Jiddugala WHD ABOti Geggeeffame irratti Haasawa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa taasisan akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Uummaata Oromoo Hundaaf Baga Jalbultii Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Ittiin Isin Gahe. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname!! 

Baatiin Eblaa Seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti baatii addaati. Addatti immoo Ebli 15 Bara 1980moota keessaa Guyyaa Goototni Oromoo Hooggantootni Qabsoo Bilisummaa Oromoo Imala Qabsoo Bilisummaa Oromoof utuu tattaafatanii harka shiftaa Mootummaa Ziyad Baarree bu’uun Hoggannoonni ABO qaroon namootni 10 haala suukkaneessaan wareegamanii boolla Tokkotti awwaalamuun Tokkummaa Uummata Oromoo waliigalaaf siidaa bu’uuraa kaa’anii darbani, Guyyan Ebli 15 Guyyaa Gootota Continue reading
%d bloggers like this: