Qeerroo ! Qeerroo jechuun dardara, Dargaggeessa,gayeessa isa gaayelaan dura, Mee waa’ee qeerroon eera, Na hambisaa ija’rraa. Qeerroo durii […]