Oromo Liberation Front (OLF) Honours the European Union Parliament that it stood up publicly against assaults on Oromo peaceful protesters

Aside

Oromo Liberation Front Press Release

ABOOn 21st of January all party Groups of European Parliament debated and passed a resolution on the current political situation in Oromia, Ethiopia. Since mid-November 2015 another round of enormous wave of mass protests that started over respect for the right of Oromo People in general and against the expansion of the capital Finfinnee (Addis Ababa) that triggered more to be demanded on the basic fundamental and democratic rights that have been supressed for the last century and half. Instead of looking for the solution the Tigrean People’s Liberation Front (TPLF/EPRDF) led Ethiopian government declared war on the Oromo people and deployed its terrorizing special force (Agazi), the military and the federal police against peaceful Oromo demonstrators and the public at large. In doing so, it put Oromia under martial law tantamount to declaration of a state of emergency. The deployed forces have wantonly killed more than 180 people and wounded hundreds and detained thousands of Oromo farmers, students, teachers, merchants and government employees, including the medical staff trying to treat the overwhelming numbers of the brutalized mass.

Read More:-  OLF Statement Regarding European Parliament resolution on Ethiopia

Ibsa ABO Murtii Paarlaamaa Awroppaa Ilalchisee

Motion for EU resolution (1)

 

Bulchiinsii Yuunibarsiitii Amboo Mirga Barattoota Oromoo cabsuun Barattoota Oromoo Dootsisuu,Barnoota Irraa Arii’uuf fi Hiisisuuf Qajeelama TPLF Irraa Fudhate Barattoota Oromoo Barbaadaa Jira.

Aside

12522933_1548993262083382_6009153603471822300_nGaafa Amajjii  19,2016 Bulchiinsii Yuunibarsiitii Amboo Mirga Barattoota Oromoo cabsuun Barattoota Oromoo Dootsisuu fi Barnoota Irraa arii’uuf hidhatti galchee dararuuf qajeelfama Mootummaa Wayyaanee Rawwachiisuu qofaaf jedhee Barattoota Oromoo 16  hatattamaan barbaada akka jiruu Beeksiisa Amajjii 19,2016 baaseen Beeksisee jira. Barattoota Oromoo kana irratti rakkoon tokkoo bakka fedheetti iyyuu irra ga’ee yoo argamee Itti Gaafatamaan Mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO fi bulchiinsaa yuunibarsiitii Amboo ta’uu Sabboontootni fi uummatni Oromoo akeekkachiisan.

Barattootni Oromoo beeksifnii irratti Ba’ee hatattamaan barbaadamaa jiran maqaan isaanii kanneen armaan gaditti argaman kana:

1.Barataa Olaanaa Waaqoo.
2. Barataa ,Liibaan Dhangi’aa.
3, Barataa Abdii ejjetaa

4. Barataa kiisii Hinkoosaa
5. Barataa Firoomsaa Geetahuun
6. Barataa Tokkummaa Tuulii
6,Barataa Waaqumaa Gosaa
7,Barataa FIraanbar Nugusee
8,Barataa Gammachiis Booranaa
9,Barataa Gammachiis Qananii
1  Barataa Hiinaaftuu lammaa
12,Barataa Firaa’ol Namarraa
13, Barataa Gammachiis Hayilee
14, Barataa Gamachuu Amanuu
15,barataa Natiree Tasfayee
16, Barataa Daani’eel Mokoonnoon kanneen jedhaman irraatti beeksiisa diinummaa maxxansuun attattamaan barabaadamtuu jechuun barattoota Oromoo irratti Shororkeessa jiraachuun abbaa irreef fumaata tokko illee kan hin qabne ta’uun ibsame jira.

FXG Ka’een Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree Magaalaa Gooban Jedhamu Keessatti Namni 3 Madaa’anii Dargaggoo Shallamaa Jedhamu Ammoo Mirga Sabaaf Jecha Wareegamee Jira.

Aside

Amajjii 22,2016 Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree Magaalaa Gooban jedhamu keessatti uummatni fi dargaggootani Oromoo Warraaqsaa jabeessuun sadii madeeffaman namni tokkoo lubbuun Wareegame jira.

Warraaqsii kun aayyaanaa Cuuphaa irratti uummata irratti mootummaan Wayyaanee waraanaa bobbaasuun uummatni FXG narratti
jabeessaa jira jechuun uummata goolaa utuu jiruu uummatni fi dargaggootni walta’uun dura dhaabbachuun FXG daran jabeessuun itti
fufuun kanaan booda mootummaa Wayyaanee fi OPDO ergamtuu Wayyaanee uummata keenya irratti waraana labsitee nu fixaa jirtu jalatti hin
bullu jechuun FXG daran jabeessuun dhaadannoo fi Wallee warraaqsaa Oromiyaa, Gootota Oromoo fi ABO faarsuun sirna abbaa irree
balaaleffatan, Mootummaan Wayyaanee uummata irratti dhukaasaa banuun ilmaan Oromoo sadii madeessuun tokko immoo kan wareegame ta’uu madden gabasan.
Ilmaan Oromoo Wareegaman Keessaa Dargaggoo Oromoo Shallamaa jedhamu kan Wareegame yoo ta’uu namootni sadii immoo Madeeffamuu madden keenya gabaasan.

FXG Magaalaa Naqamtee Keessatti Walitti Fufiinsaan Itti Fufe

Aside

Amajji 22,2016
Barattotni magaalaa Naqaamteef jiraattonni magaalatti gabrummaa of irraa fonqolchuuf wayiita carraqanitti dhamsuuf humna waraanaa
dabalataa ramadatanis qabanneessu hin dandeenye itti akka jabaatu gochaa jiraachuu warraaqsa finiina jirutu ifomsa Har’as baratootni Calalaqii,Ask,Jiituu,Qasso,Q/Naqamtee FXG haalaangaggeessaa turan.

Humni diina Uummata Oromoo hidhuuf ajjeesuun araada itti ta’e nu hidhuuf giddirsu itti fufe ta’us nuti dhaloonni qubee haaraan kan garbummaa abbota keenyarraa dhaalle gabrummaan jiraachuu hin feenu. Duunuyyuu lafee keenyaan gabrummatti nii danqarra,dhiigi keenya lola’us akka lolaa gannaa haxaa’ee tplf nii kaasaa Shibbiruu Eebbumaa dhalataa B/W/Waamaa Hagaloo Ganda Baataa jedhamtu keessatti dhalatee guddate.
Shibiruun nama eenyummaasaaf bakka guddaa kennu ture.ta’us adamoo jabaa booda qarriffaa diinaa gale.kana duras dararamaaf dorsisa cimaan irra tureera.yakka tokko malee qabanii mana hidhaa galchan

Baha Wallagga Waamaa Hagaloorraa Barattoonni Qopha’ina 22 Loltoota Wayyaneen Qabamuun idhaman

Aside

Amajji 22,2016
FXG wayita finiinaa jirutti humni gabroonfata namoota hidhuuf gidirsu akka furmaataatti fudhatee kan hojechaa jiru yoo ta’u.humna Uummata
kan (sagalee uummataa) ukkamsuun aburraa dachee itti caale jiraachu enyufuu ifaadha Haalamu kanaan B/W/Waamaa Hagaloorra duula ilmaan Oromoorratti fudhachaa jiruun kaan qee’e gaddhiisise kaansaani hidhaa jiraachuu oduun achii ifomsa Namotni(barattoonni) hanga ammatti bakki buuteensaani dhabame kan dhibbaan lakka’aman yoo ta’u barattonni Qophaa’ina Moxe ta’ani mana hidhaa Jaatoo Naqamtee keessa jiran qofti 22 akka ta’an kanneen argan nii dubbatu.Ta’us hanga ammatti gaaffiin uummatarraa ka’a jiru “barattoota keenya nu fidaa”jechuun Tarsiimoosaanii kanneen akka Leenjii,Walga’i,Hojii,Misoomaa,Suluula soquu,Kiffilti Gibiraa,Buusii Hidha Abbay fi kanne kkf hunda guutummaatti lagate.bbb nis haalaan hojirra ooluun warraqsi finiinfame

Dachii fi Daangaa Oromiyaa Ilaalchisee Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Dachii fi Daangaa Oromiyaa Ilaalchisee Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Amajjii 21,2016

Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to’annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa.

Habashooti,afaan qawweetiiin itti duulanii, Oromoo lafa isaa irraa buqqisuun walii fi firoottanii isaaniitii eerga qoodanii booda ummata Oromoo hiyyummaa fi wal’aalummaa keessatti  darbanii hojiisifachuun lafa fi  dafqa isaatiin duuroomuu  kan eegalan jaarraa 14ffaa irraa yoo ta’e illee, kan ummata Oromoo miliyoonatti herregamu dachii/lafa isaa irraa buqqisee roobaa fi qabbana keessatti facaasuun kadhattuu fi waaridiyaa qeyee habashootaa taasisee jiruu, akkasumas ammo, jireenya maatiilee Oromoo fi ilmaan isaa  dhabamsiise mootummaa  Ixoophiyaa/wayyaanee ammaan tana Oromiyaa gabroomfatee jiruu dha.

Mootummaan Ixoophiyaa/Wayyaanee, ammaan tana Oromiyaa gabroomfatee jiru kun, “Tigraay akka mishoomtuuf, Oromoo fi Oromiyaan hiyyoomuu qabdi” imaammata jedhuun, lafa Oromoo saaamuu fi maqaa Investment’n saamsiisuu hojii duraa godhatee gannoota 25 darbaniif irratti hojjechaa jira.Qotee bulaa Oromoo kumoota hedduu irraa buqqisuun mootummaan:Miniliki, Haayilesillaasee fi Dargii magaalaa Finfinnee kan ijaaranii fi babal’isan oggaa ta’u, mootummaan Ixoophiyaa/Wayyaanee ammaan tana Oromiyaa gabroomfatee jirus, kan abbootiin isaa armana dura hojjetan daranuu itti fufuun, qotee bulaa Oromoo miliyoona hedduu dachii/lafa inni irraa: nyaatu, dhugu, daara bahu, wal’aanamu, ilmaan barsiifatu, irratti horii horsiifatuu, mana ijaarratu  fi  wal horu, akkasumas, yeroo du’u irratti awwaalamu fi madda jiruu fi jireenya isaa ta’e irraa buqqisee biyya abbaa isaa irratti : hiyyummaa, beela, daara, dhukkuba, akkasumas, jireenya salphinaa akka jiraatu taasifameera. Kana malees, mootummaan kun, dachii /lafa Oromoo kukutee qooduun fira ittiin bitatuu fi Oromoo irratti diina heddumessuuf shirri inni hojjetuuf tattaafate seenaa gabrummaa kamuu keessatti kan argamee fi dhagahamee hin beeknee dha. Walumaagalatti, akeeki mootummaa wayyaanee, tigroota dureessaa fi ummata Oromoo hiyyeessa manaa fi oobruu tigrootaa keessaa hojjetu uumuudhaan ummatni Oromoo kabajaa fi boonee jiraachuu bare irkattuu tigrootaa akka ta’u godhuu dha. Dachii fi Daangaa Oromiyaa Irraatti Labsa Qeerroo Bilisummaa Amajjii 21 2016

Amajjii 21/2016 Warraaqsii Dargaggoota Oromoo Hojii Dhuunfaa fi Dafqaan Bultootaan Magaalaa Finfinnee keessatti Waraana Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo ajjeesaa turee, Ayyaanaa Cuuphaa irratti hiriiree uummata gooluuf dhaabbatu FXG’n dura dhaabbachuu ee

Aside

Amajjii 21,2016 Warraaqsii FXGn Dargaggoota Hojii Dhuunfaa fi Dafqaan Bultootaa Oromoon Magaalaa Finfinnee keessatti Ayyaana Cuphaa irratti Waraana Wayyaanee Oromiyaa keessatti Yakka Waraanaa Rawwachaa jiruu dura dhaabbachuun eegalame daran Jabaachuun itti fufe!, Uummata Ayyaana Cuuphaa Ayyaaneffachuuf baee Poolisootni Wayyaanee Dargaggoota Oromoo irratti Kutaa magaalaa Finfinnee Yakkaa Daandii gara Laga Xaafootti geessuu bakka Karraa jedhamutti dhukaasa baneen Magaalaan Finfinnee sochii dargaggoota Oromoon raafama keessa seente Walitti buinsi guddaan Poolisoota dhalootaan Oromoo taanii fi Tigirootaa gidduutti dhalateen Ayyaanni cuuphaa gara Fincilaatti jijjiraame, Poolisootni dhalootaan Oromoo taaan ilmaan Oromoo hanga qabeenyaa fi namarraan midhaa gahaa hin jirreetti Sagalee diddaa waan Dhageesisaaniif reebuu fi irratti dhukaasuu hin qabnu jechuun waan didaniif poolisoota gidduutti walitti buinsii uumamuun bakkuma Ayyaanaa Cuuphaa kanatti Utuu uummatni ilaaluu Poolisiin Tigiree tokkoo fi Poolisiin dhalootaan Oromoo tokko wal qabachuun wal reebuun, uummatni fi Daraggaggootni gara Poolisii Oromoo goruun Poolisii Tigiree reebuun akka achii ariian madden ijaan arganitu nuuf gabaase. Goototni Dargaggootni Oromoo Wallee Warraaqsaan Haalaan ABO,Oromiyaa fi Goototota dargaggoota Oromoo barakana Warraaqsarratti wareegaman faarsuun hin hafuu gumaan barattootaa keenyaa Beenyaa yabeenyaa hin haftu gumaan barattoota keenyaa, Sifaan Lolaa ABO narra hin gortuu, dargaggoon Oromoo kaatee bosona hin galtuu fi dhaadannoo Oromiyaa, Bilisummaa, Walabummaa , abbaa biyyummaa barbaadna jedhuu sagalee guddaan dhageesisan, Sochii kana dhaabsisuuf poolisiin Federaalaa Finfinnee yaalii guddaa wayita gochaa jiruutti walitti buinsii uumamee Dargaggootni oromoo hedduun poolisootaan reebamuun namootni 15 ukkanfamuun kan qabamanii hidhaman yoo tauu, dargaggootni Oromoos boodarra tarkaanfii of irraa Ittisuu fudhachuun poolisoota hedduu dhagaan tumuun konkolaataa poolisotaa lama dhagaan hojiin ala gochuun warraaqqasii jabaachuun itti fufaa jira, gabaasaan itti fufa.