Barattooti Hedduu fi Barsiisotiin Lama Yuuniverstii Haromayaa Irraa Hidhaman.

Aside

Amajjii 11,216 ,Eda halkan irraa eegalee mooraa Yuuniverstii Haromayaa fi naannoo sanatti dhukaasi hedduu barattoota irratti banamuun mooraan Yuuniversitii lola guddaan kan weerarame fakkaata, barattooti hedduun sababaa kanaan reebamanii kaan qabamuun hidhaatti guuramaa jiru,doormiin keessa galan caccabee barattoota irraa qabeenya hedduutu loltoota Wayyaaneen samamee jira.

Haalli kun hammaatee barattoota hedduu fi barsiisotiin lama qabamanii hidhaatti geeffamanii jiu. Barsiisotiin haala kanaan qabaman keessaa.

  1. Barsiisaa  Ararsa Abera Deksisa, Barsiisaa Economics
  2. Barsiisaa Tariku Workineh Daksa, barsiisa Food Technology and processing.

Kanneen jedhamani dha.

Poolisoonni Federaalaa Wayyaanee Wallagga Magaalaa Jaarsoo Keessatti Walgahii Kaabinoota OPDOf Taasisan Irraatti Hunda Irraa Bilbila Harkaa Funaanuun Beekame.

Aside

Waajjira Bulchiinsa Jaarsoo Amajjii 11, 2016

Waajjira Bulchiinsa Jaarsoo Amajjii 11, 2016

Amajjii 11,2016 Godina Wallagga Lixaa anaa Jaarsoottii qondaaltonnii OPDO wal shakkii cimaa keessaa seenuun walgahii  galgalaa taa’uun kaabinoonni hundi bilbila harkaa isaanii harkaa sassaabamuun walgahicha akka seenan taasifame. Walgahicha kan gaggeessuu poolisoota Federaalaa naannoo biroo irraa dhufan yeroo ta’u kaabinoonni OPDO walgahicha seenan hundi bilbila harkaa isaanii harkaa fuudhamee akkasumas sakatta’amee ta’uun beekamee jira.

Walaghiin kun kan ta’aa jiru Aanaa Jaarsoo magaalaa Jaarsoo waajira bulchiinsaa keessatti.

 

The Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy Statement on the Current Situation in Ethiopia

Aside

pafdThe current situation in Ethiopia is no longer tenable and unless urgent measures are taken it will bring unmanage-able chaos in the Horn of Africa worse than the current situation in the Middle East.

In 1992 and 1994, the Ethiopian regime declared an all out war against the civilian population in many parts in Oromia, Ogaden and the rest of Ethiopia creating humanitarian and human rights Catastrophe, hundreds of thou-sands were killed, detained, tortured or forcefully dislocated from their lands.

Today the Ethiopian regime is embarking on campaign to commit grave violation of human rights and suppression of all democratic rights it even recognizes in its nominal constitution. The Oromo people whose democratic rights were never respected and subjected to consistent human right violations massively are now being systematically uprooted from their ancestral lands around Addis Ababa under the pretext of development. Similar atrocities are being committed against the people in Sidama, Gambela, Beni-shangul, Amhara,and other states. The Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy Statement on the Current Situation in Ethiopia

Amajii 11/2016 Yuunibarsiitii Jimmaatti Mooraa Saayinsii fi Teekinooloojii Kittoo Furdisaatti argamurratti Halkan Edaa Dhukaasaa Boombii Barattootaa Yuunibarsiitii Jimmaa irratti fudhatameen Barattootni Hedduun Madeeffamuun Hospitala galfamani jiru.

Aside

Har’a Amajii 11,2016 Yuunibarsiitii Jimmaa 

Halaa hedduu nama gaddisiisuun barattootaa Yuunibarsiitii Jimmaa mooraa Kittoo furdisaatti argaman irratti Yakki Waraanaa rawwatame jira. Barattootni Hedduun Madaauun duaa fi jireenya gidduutti kan argaman Hospitala Jimmaa Kutaa baqaqsanii Hodhuu galfamanii jiraachuun gabaafame. Diddaan Gootota Qeerroo Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa kan isa yaaddeessee, fi Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii jimmaa Gidduu kana Nyaataa Guutummaatti lagachuun uffata gaddaa uffachuun barnoota dhaabanii mormii FXG jabeessa wayita jiranitti

Mootummaan abbaa irree yakka Waraanaa sochii uummataa Oromoo fi Addatti immoo barattoota Oromoo irratti Xiyyeeffatee waraana labsee kan jiruu yoo tauu yakka Waraanaa Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa irratti raawwatamaa jiruuf Itti gaafatamaan Mootummaa Abbaa irree EPRDF tauu Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa dhaamsa dabarfatan. Yeroo ammaa kanatti barattootni Madeeffaman hedduu waan taeef maqaa barattoota madaaanii fi kanneen wareegaman illee addaa baasuun isiniif dhaamna.