Ethiopia: People in Addis Ababa are scared, living under ‘martial law’, says opposition

Aside

Ethiopian migrants, all members of the Oromo community of Ethiopia living in Malta, protest against the Ethiopian regime in Vall Reuters/D Zammit

Ethiopian migrants, all members of the Oromo community of Ethiopia living in Malta, protest against the Ethiopian regime in Vall Reuters/D Zammit

At least 150 people have been killed in an ongoing deadly crackdown against protests in Ethiopia, according to rights activists and opposition groups. Demonstrators in the Oromia region have been protesting for the past six weeks against the government’s plans to extend the boundaries of the capital Addis Ababa.

“I am worried,” says Eyasped Tesfaye, a member of the opposition Blue Party, saying it is taboo to talk about the reported 150 people allegedly killed by Ethiopian security forces in the capital. “The people in the Oromia region are under martial law,” he adds. Read More:- http://www.english.rfi.fr/africa/20160106-ethiopia-people-addis-ababa-are-scared-living-under-martial-law-says-opposition

Goototni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa Warraaqsq FXG jabeessuun Guutummaatti Nyaata Lagachuun itti fufan‏

Aside

Amajjii 7/2016 Goototni Qeerroo Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimma Warraaqsaa FXG jabeessuun Guyyaa har’aa nyaata lagachuun itti
fufan Goototni ilmaan Gootaa Barattootni Oromoo yuunibarsiitii Jimmaa mirgi keenyaa sarbamee; ajjeefamaa hidhamaa fi ukkanfamaa jirra . Gaaffii mirgaa karaa Nagaa gaafanneef yakkii ulfaata dhala nama irratti hin dalagamne Uummata Oromoo irratti Mootummaa EPRDF nurratti rawwatamaa jiruu Haala sheen iyyuu Sochiin Keenya Duubatti deebisuu hin danda’uu jechuun utuu Haala kanaan jirruu hiree ayyaanaa gannaa nyaanee dhugnee dabarsinuu hin qabnuu jechuun Guyyaa har’aa guutummatti nyaata Lagachuun uffata guddaa uffachuun Mormii isaanii jabeessuun itti fufan.

AMMAAN BOODA JIRAA OROMOO DHIISITII DU’AAN OROMOOLLEE HARQOOTA GABRUMMAA HIN BAATU

Aside

Taammanaa Bitimaa irraa

Barreessaa dhugaa baasa!Kunoo, amma bara moofaa keessaa gara bara haaraatti dabarree jirra. Barri dabre kun, barri 2015 bara Oromooti jechuu dandeenya. Kan bara san bara Oromoo taasese immoo Qabsoo Oromoo isa Dhaloota Qubeetiin dachee Oromiyaa sochoosee, diina Oromoo ollachiise sani. Jarri qawwee baaddhatee, harree ooffatee, barabaasoon Oromiyaa seenee qabeenya uummata Oromoo saammatee, abbootii kitilaa (abbootii miliyoonaa) tahe kun, kunoo waggaalee 24 guutuu qawween gateettii isaa irraa hin bune. Takkaa qawwee boraafatee rafuu hin dhiifne. Amma qawween lafee fi dhiiga isaa keessa tuulamuun sammuu isaayyuu weerare jira. Eeyyee, jarri qawwee bakka amantii ofii buufate kun kan durii caala, bara dabre kana keessa dhiiga ijoollee Oromoo akka galaana Adoolessaatti dhangalaasee jira. Haadholii fi ijoollee bira kutee akkoowwanillee galaafatee argama. Shamarran Oromoo, ililliiwwan teenya humna qawweetiin gudeeduun nu jalaa salphiseeti jira. Guddattuu waggaa torbaallee otoo hin hambisin galaafatee argama.
Kana hundaa oggaa godhu, uummanni addunyaa teeknolojii bara ammayyaa isa ijoolleen Oromoo irra geesseen daawwachaa ture. Ammallee ittuma jira. Mee eenyutu, xiinxalaa seenaa fi taliigaa (siyaasaa) isa kamtu Oromiyaa guutuu irraa, gandeeni fi magaalattiiwwan takkallee otoo hin hafin, Oromoon akkanatti ka’uun sochowee dachee sochoosa jedhee himee ture? Maarree, sabni akkasitti hudhamee waanjoo gabrummaa jala jiru, hudhaatiin sun hafuura tokkollee baafachuu isa dhoowwinaan akkasitti olka’e. Ammas jarri sammuun isaanii gara qawweetti geeddarame kun, qaawa tokkollee waan nuuf hin dhiifneef irra-caalaa akka waltaanee kaanu, akka waltaanee fincillu nu dhiibaa jiru. Ammas kan bara dabree caalaa akka alaa-manaa waltaanee sochoonu nu gochaa jiru. Ammaan booda jiraa Oromoo dhiisitii du’aan Oromoollee diina biyya keenya qabateen dhiddhiitamee buluu akka hin qabne, uummanni Oromoos beekee jira, Waaqnis isaaf beekee jira! Tokkummaan isaa, seexaan isaa, tooftaa fi malli isaa kana caalaa jabaatee itti-fufuu qaba! Uummanni Oromoo abbaan nagaa fi nageenyaa kun, inni nagaa ilmoo namaa dhiisitii kan bineeyyii fi biqiltuuwwanillee eegee bulu kun, daangaa namaa hin dabarre, nagaa ollaa fi namoota biyya isaa keessa nagaan jiraatanii hin booressine. Ammoo, warra jibbii fi qawween sammuu fi onnee isaa dhuunfate kanaan qeyeedhuma isaa keessatti, araddaadhuma isaa irratti dararamaa, ijoolleen isaa akka baala mukaatti jalaa harcawaa jirti. Warri Wayyaanee kun sadarkaa ilmoo namaa irraa gara sadarkaa bineensaatti ofumaan of gadibuusanii argamu. Kanaaf, uummannii fi sabni Oromoo qabsoo bilisummaa fi walabummaa isaa daran cimsee itti-fufuu malee, filmaata biraa tokkollee hin qabu! AMMAAN BOODA JIRAA OROMOO DHIISITII DU