Gabaasaa Haala Kabaja Ayyaana Irreecha Harsadii fi Shira Ummata Oromoo Irratti Deemaa Jiru.

Image

“ Hunda irra waan nama dhibuu uumata keenyas guddoo aarsee jiru keessaa inni guddaan, guyyuma uumanni Oromoo Irreecha kabajatu Warri Habashaa magaalaa Finfinnee keessatti  hiriira bahanii turan,Muutummaan Wayyaanee nama irraa qabdee hiite hin agarre.Ammoo Oromoo nagaan malkaa isaa irratti Irreefachuuf deemu karaatti qabdee hiraarsuu fi mannen hidhaatti guuraa turte. Gidiraan daangaa dhabeessi akkasii hamma yoomiittii??””  Gabaasa Qeerroo Bilisummaa

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 30,2013 Finfinnee

Irreecha irreeirreecha2013

Akkuma beekamu akka biyyoleessattis tahee akka addunyaatti kan beekamaa jiru guyyaan kabajaa ayyaana irreeffannaa magaalaa Bishooftutti Fulbaana 29 xmuramanee jira. Akkuma Qeerroon dursee uummanni Oromoo nageenyaan irreeffatee gara manaa isaatti galu labsama ture kanaan durfamee uummanni Oromoo hora Harsadee kana irratti nageenyaan irreeffatee milkaa’ee jira.Haata’u malee akkuma amaleeffate mootummaan wayyaanee guyyaa kana ilmaan Oromoo hidhuuf akeekkatee ka’ee jira kun duras kan guyyoota ayyaana oromoo irratti dargaggoota Oromoo hidhuun gidirsaa turuun isaa kan haalamu miti. Shakkii fi sodaa isaa irraan kan ka’e uummata bal’aa guyyaa jala bultii irraa kaasee hanga Fulbaana 29 tti magaala Bishooftuu fi naannoo isheetti konkolaataa dhaabsisuun korojoo uummataa hanga borsaa isaaniitti sakattaasisaa turuun isaa ifaadha. Akka karoora mootummaa wayyaanee irreecha baranaa kana irratti qophiin isaanii ciminaan akka irratti qophaayaa ture keessattuu dargaggoota oromoo hidhuuf karoorsee akka ture gama caasaa mootummaatiin odeessi isaa nugahaa tureera. Uummata Oromoo hora Harsadee kana irratti argaman gidduutti haala adeemsaa fi yaada uummataa kan toohatan huccuu civil fakkeessuudhaan tikoota isaa uummata keessa tamsaasee akka ture hubatamaa dha.Ilmaan Oromoo doorsisaa fi akeekkachiisa inni mul’isaa ture kanaaf sodaa fi boodatti jechuu malee uummanni bal’aan kuni ayyaanicha jalabultii irraa eegaluun haala oo’an kabajanii oolanii jiru.

Guyyaa; Fulbaan 29 uummanni Oromoo magaalaa Bishooftuu,Dukaam Sabbataa fi bakkoota adda addaa akkasuma daandii gubbaa asii fi achi socho’uudhaan sirboota aadaa fi seena uummata bal’aa faarsu weellisuun maalummaa fi sabbonummaa uummata oromoo kabachiisaa fi beeksisaa turaniiru. Sirboota aadaa uummata oromoo keessaa kan weellifamaa turan keessaa:

Guutummaa Gabaasa Kanaa Dubbisuuf:– Gabaasa haala Irreecha harsadee 2013

Diddaa Qeerroo Oromoo Yuni Haromaayaa

Image

(Haromayaa, Muddee 26, 2011) Diddaan barattoota Oromoo Oromiyaa bahaa keessaa qillisaa jira; sirni Wayyaaneens yeroo ammaa kanatti tarkaanfii abdii kutannaa fudhachuu malee fala dhabdee raakamaa akka jirtu oduun nu gahaa jiru ni hubachiisa.

Waan sagalee fi barruun akkasumas Videodhaan waraabamee akka muldhisutti, diddaa fi sagaleen diddaa Qeerroo University Haromaayaa kan gaafa 25,2011 hedduu hoo’aa fi miiressaa ta’uun hubatamaa dha. Kanas tokko lamaan gama fuula duraa ummata keenyaaf dhiheessina.

                                                       

“Nuti, Qeerroon Oromoo, seenaa wareegama qabsaa’ota Bilisummaa Oromoo haga yoonaatti galmeeffameef bakka guddaa kennaa, nutis akka dhaloota haaraatti wareegama bilisummaa baasuuf kaanee jirra.”

Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa

Qabsoon itti fufa! Garboonfataan ni kufa!!

The Qeerroo resistance embarrassed the Woyane Government in Haromaya University

Image

(Qeerroo, Haromaya, December 26, 2011)The fake celebration of Nations and Nationalities day was disrupted by the brave resistance of Oromo Students in Haromaya University.

It is the public knowledge that the brutal government in Ethiopia is using this day to deceive the public with is deceptive propaganda machine and to buy time to its dying regimes life.

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

Alaabaan OPDO buqqifamee(bu'ee) Alaabaan Gadaa Bakka Bu'e

After getting in touch with and reaching a deal on the necessity of resisting the deceptive propaganda of the government with the rest of other enlightened nations and nationality students, the Oromo students were able to turn down the evil agenda of the day.

In spite of the suspicion and deployment of the Peace and Security Club, Oromiya and the Federal police in a bid to celebrate well the on the planned day, the brave students were able to tear down the flag of the repressive regime on the night of 23rd of December 2001 and started to sing motivational and freedom songs including the one that Praises the OLF.

Accordingly the highly planned ceremony on the 24th of December 2011 was forced to collapse in a shame. In a last minute effort to fix the problem and move on the program, they forced some students to carry OPDO flag but they also showed their resistance by changing it with Abba Gadaa flag with a name “Oromiya” written on it.

By doing that they have bravely demonstrated that OPDO is illegitimate and unrepresentative within the Oromo people.

Finally they called up on all citizens to realize the long overdue deception of the dictatorial regime in Ethiopia and to stand up against this deceptive day and the regime that manipulated everything in the country for so long.

The struggle shall continue!!!

@Qeerroo