Godina wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee Fi Naannoo ishee keessatti waraanni mootummaa abbaa irree Wayyaanee uummata magaalichaa hiraarsaa akka jirutu ibsame.

Aside

Bitootessa 26,2017
Mootummaan sirna shiftummaa fi saamichaan hundeen ishee walitti coccoramuun bixxilamte sirni wayyaanee yeroo ammaa guutummaa magaalaa Naqamtee keessa waraana ishee facaasuudhaan uummata bahaa f gala dhorkaa akka jirtullee maddeen gabaasaa jiru.
Addattimmoo wayyaaneen yeroo ammaa waan qabduu fi gad lakkistu wallaaluudhaan uummata magaalichaa nagaan karaarra deemu qabdee ukkaamsuu fi reebuu irratti akka argamtu himame.
Gochi diinummaa kun kutaa magaalaa Naqamtee keessaa Adda durummaan Bakka addaa Muka Haraaraa/Boordii bakka jedhamuu fi Naannoo dargeettii ilmaan oromoo galgala galgala karaarraa qabamuun reebamaa akka jiran maddeen dabaluun gabaasaa jiran.
.
Torban kana keessa waraanni wayyaanee kunneen guyyaa sanbata duraa fi sanbata guddaa guutummaa magaalaa Naqamtee dhuunffachuudhaan uummata bahaaf gala dhorkaa jiraachuunis gabaafame.
Irra caalaattimmoo waraanni sirna wayyaanee kunneen shakkii addaa naannoo boordii fi naannoo Mana barumsaa qophaa’ina Naqaqteetii waan qabaniif naannoo sana irra caalaatti dhuunfatanii akka jiranillee maddeen keenya gootowwan qeerroo leeqaa irraa nu qaqqaban ibsanii jiru. Continue reading

Opening remark of Dr. Shigut Geleta, Oromo Liberation Front, on a conference entitled ‘Women’s Inferno in Ethiopia’ held at European Parliament on 22 March 2017

Aside

Video: <https://www.facebook.com/UNPOintl/?fref=ts&gt; bit.ly/2nS3LJc

Excellency Ms. Liliana Rodrigues (S&D), MEP and chairperson,

Your excellences Members of the European Parliament, Dear participants, Ladies and Gentlemen,

I would like to thanks the office of the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) and the office of her Excellency Mrs. Liliana Rodrigues (S&D), MEP for Organizing this Conference.

I am honored for having an opportunity to give remarks on the present oppression and gross human rights violations committed by Ethiopian government on all peoples in Ethiopia on behalf of Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD). PAFD is a democratic alliance that was established in October 2015 to unite the efforts of five major organizations that represent the aspirations of more than 67% of the nations in Ethiopia. The Alliance intends to transform the current Empire of Ethiopia into free, democratic communities of nations who coexist peacefully, in freely chosen systems of governance.

Ladies and Gentlemen, Continue reading