Aside

Yuunbarsiitii Finfinneetti uummata qosheetti dhumeef guyyaa sadiif nyaata lagannee gaddina jedhee beeksisa baasee, kaaffee barataarraa cufe. Baratoonni hedduunis “gaafa irreechaa yeroo namni hedduun dhume, yoom gadditan? hin ta’u, hin gaddinu! ofii ajjeestanii ofii gadditanii nuun immoo agabuu nun ajjeesinaa!” jedhanii laguu nyaata didan. Mooraanis kunoo maqaa namoota nyaata didanii jechuun, warra ijoollee keessaa gaaffii gaafate maqaa baasee maxxanse.

SBO Bitootessa 22,2017. Oduu, Gaaffii fi deebii Art.Mastaawot H.Yesus Qananii kutaa xumuraa fi itti fufa gaaffii fi deebii miseensa poolisa federaa fi hojii tikaa wayyaanee keessa hojjechaa ture Caalaa Muddee waliin goone kutaa 3ffaa akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Aside