The Ethiopian Government Denies Ogaden Somali People Medicine and Food as Cholera Epidemic Daily Kills Hundreds.

Aside

Press Release by PAFD, March 10, 2017

In its Press Release of March 08, 2017, the Ogaden National Liberation Front (ONLF), one of the key PAFD’s founding members, has stated that, between 05 and 08 March 2017 alone, more than 300 people died of unreported and government concealed Cholera epidemic currently rampaging Ogaden Somali region. Coupled with the ongoing and chronic drought and deliberate neglect of the region, the people are severely affected thus dying at an alarming rate. Therefore, the figure could be much higher. This is not the first time when the regime aimed at inflicting serious damage to the Ogadeni Somali people. It has been understood that, Tigray People’s Liberation Front (TPLF) lead Ethiopian regime has in fact committed genocide on several occasions in this region since 1994. Continue reading

Dhimma olola OPDOn Afarsituun wal qabatee dhamsa gabaabduu ilmaan Oromoo mirga Oromoo kabachiisuuf kuftanii ka’aa jirtan hundaaf: 

Aside

         Seenessaa Qeerrootiin.
 Yaa Uummataa Oromoo OPDO dhaaba ergamtuu Wayyaanee fi ulee harka mirgaa Wayyaanee qabsoo keetiin irra aantee waan jirtuuf ofitti hin deebisiin!! Amma qabsoon keenyaa inni guddaan mootummaa Wayyaanee afaan qawween Oromiyaa shororkeessa jiruu waliini malee OPDO warraaqsaa keenyaan irraa aannee jirra, Uummatni Oromoo, beektootnii fi jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo injifannoo guddaa qabsoo hadhooftuu ilmaan Oromoo qaaliin itti wareegamaniin galmoofteen OPDOn kuftee maqaa qofaan malee hin jirtu. Kanaaf har’a lubbuu horachuuf waxxifachaa kan jirtuuf. Kanneen duubaa teessaanii Oromiyaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo irraa fagoo dhaabbattanii OPDO fayyisuuf wixifachaa jirtaan of eeggadha. Uummatni Oromoo, Qeerroon bilisummaa Oromoo, beektootni fi Actiivistootni Oromoo fi jaarmiyaaleen Qabsoo bilisummaa Oromoo injifannoo diinaa fi ergamtuu diinaa OPDO irratti qabsoon gonfachaa jirru daranuu jabeessinee eeggachuun qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuun mootummaa abbaa irreetti xumura gochuuf yeroon waloo fi gamtaan qabsootti jabaannuu yoomiyyuu caalaatti amma.

Continue reading