Wallagga Gimbii Keessatti Diddaan Wayyaanee fi Ergamtoota Wayyaanee Irratti Ka’e Jabaatee Itti Fufe.

Aside

Caamsaa 10,2014 Gimbii

Gimbii12Uummatni Oromoo Saboota kamuu waliin jiraachaa kan as gahee fi boorus kan waliin jiraatu taha. Garuu mootummaan wayyaanee fi leellistoofni sirnichaa kan mootummaan wayyaanee bittaa umrii ishee ittiin dheeressuuf kaayee yeroo dheeraaf gufuu QBO tahuudhaan hojjechaa turan. Har’as itti jiran. Uummatni Oromoo nageenya barbaada,baroota dheeraaf halagaa keessummeessee nagaan jiraachisuu irra darbee qabeenya isaa dabarsee kennuun ofii hagabee alagaa nyaachisaa ture.Ilamaan isaa hagabsee imaan Habshaa itti duroomaa asiin gahuun beekamaa dha.

Yeroo ammaa kanatti qabsoo bilisummaa Oromoon durfamee ummanni karaa nagaa mirga abbaa biyyummaa gaafataa wayita jirutti,laliftoonni sirna Nafxanyaas ta’e kan Wayyaanee TPLF deggeraa lafa Oromoo irra jiraataa uumata Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti gufuu ta’aa jiran ergamtoota Wayyaanee waliin ta’uun uumata karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafatu dura dhaabbatanii barattoota Oromoo qabsiisuu hiisisuu fi ajjeesisuu eegalan. Haala kanaaf ammaan dura yeroo adda addaatti nagaan waliin jiraachuuf gutuu qabsoo bilisummaa Oromootti akka hin taaneef waamichi karaa adda addaa darbaafii ture. Waamicha ta’eef diduu fi daranuu saba Oromoo akka sabaatti balaaleffachuu fi balfachuu itti cimsan.

Haala kanaan Godina Wallagga magaala Gimbii keessatti keessatti leellistoota sirnichaa(EPRDF) kan tahan abbootii qabeenyaa Ato Axinaafuu Iwunatuu fi Ato Wubaantee jedhaman gufuu QBO irraa akka dhaabbatan waamicha dabarsaameefii ture didanii Oromoo irratti hokkora waan kaasuun, ummmata Oromoo arrabsoo fi xiqqeessuu irraan darbanii Qabsoo Oromoo yeroo ammaa Oromiyaa mara keessatti finiinee itti fufaa jiru dura dhaabbachuutti wayita bobba’anii fi Uummata Oromoo qe’ee isaanii irratti elektrikiidhaan dargaggoota kontiinera bakka dargaggootni oolanitti qabsiisuun daraggoonni Oromoo hedduun akka miidhaan irraan gahu taasisan haala kanatti uumati aaree fi guutummaan saba Oromoo magaalaa fi baadiyaa Gimbii kan weerare roorroo abbaatu of irraa ittisa jechuun gamoolee fi qabeenya sirna mootummichaa kanneen leellisanii fi deggerattoota Wayyaanee tasa ta’e.

Haalli kun Oromiyaa guutuu keessatti warri Wayyaanee waliin ta’uun uumata Oromoo miidhanis ta’e sirnicha lalisuun alaa keessaa uumata Oromoo lafa irraa buqisan fakkaataan akka isaan mudatu uumanni naannichaa dhaameejira.

 

 

Guyyaa 20f Leenjii Gaazexesitoota TVO Adaamaatti Deemsifamaa Jiru Irratti Gaaffii Dhimma Finfinnee Falmaa Kaase.

Aside

Caamsaa 10,2014 Adaamaa

Gaazexeessitoota TVO mara kan haammate,leenjii guyyaa 20f Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti taasifamaa jirurratti waa’ee godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee Gaazexeessitootni gaaffii gaafannaan “Kan isin leenjisaa jirruuf akka isin gaaffii kana kaaftaniif osoon hin taane, akka isin Uummaticha barsiiftanii fi amansiistaniif malee akka sin gaaffii kana kaaftaniif miti jechuun doorsisuu irratti argamu,akkuma ammaan dura ijoollee Oromoo Oromummaan itti dhaga`amu ari`aa turan amma illee sin ariina jechuun doorsisuutti argamu.

Namni lammiin Tigraay tahe akka leenjisuuf ergamee dhufe tokkos waa’ee gaaffii godina addaa ilaalchisee akkas jedhe “Kanan jala muree isinitti himuu barbaadu jaallatamees, jibbamees naanawaan finfinnee federala jala galuunshee dhimma murtaayee dhumeedha kanaaf gaaffii akkanaa yoo dhiistan wayya” jechuun akkuma wal gahii kanaan dura caffeen Oromiyaa Galma Abbaa Gadaatti taasisani,isaan keessa lukkee wayyaaneen tokko “jaalattanis,jibbita¬nis”jedhee ture kuni haasahuma wal fakkataan sodaachisaa jiraachuun hubatame
Kana malees Eebla guyyaa 07 /2014 Yuunversitii Ambootti barnoonnii eegalee jira jechuun karaa midiyaan baratoota gara maatii fi iddoo adda addaati baqataan oduu sobaan waamuun baratoonii gara mooraa akkamu gahaniin; gargaarsa basaastoota fi humnaa fedeeraalatii namoonni 7 akkuma mooraa Yuuniversiitii gahaaniin qabaniin tumamaa gara mana hidhaati fudhaatamanii jiru. Barattoonni kunis:-
1. Waaqoo Gammaachuu
2. Abdii—
3. Firoomsaa
4. Sanbatoo fi kkf yoo ta’aan barattoota siviili kan waggaa 2ffaati.

Namoonnii barattoonnii kun akka qabaman tasisaan basasstoota fi hongantoota dallaa Yuunversichaa kan ta’an:-
1. Dr. Mitikkuu Teessoo pireesendaati mooriicha
2. Obboo Laaqoo itti ana pireesedanti
3. Obboo Ababaa- Diinii mooraa teeknooloojii.
4. Obboo Zinaabuu head of ABPE warreen ta’aan kun barattoota walga’ii bilisaa irraa yaada kennaa turaan fedeeraalan qabamanii; dormiidha ukkaamsaanii fuudhaanii deemuu isaanii namoonii ijaan argaan ragaa baha jiru.

 

FDG Oromiyaa Keessatti Qabate Guyyaa Har’aa Caamsaa 9,2014 Itti Fufee Jira.

Aside

Caamsaa 10,2014 Gabaasa Qeerroo Naqamte

Gaafiin mirgaa hamma deebii argatutti falmaa hin dhaabnu jechuun Qeerroon Bilisummaa diddaa isaa itti fufe.Haala kanaa guyyaa har’aa Caamsaa 09,2014 FDG wal irraa hin citne itti fufuun magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti deemsifamaa jira. Gabaasa Qeerroo network ciccitaan nu gahe akka addeessutti,magaala Gimbii,Amuruu,Habee Dongoroo Wallaggaa fi lixa Shawaa keessattis itti fufee jira.Haala kanaan kan baarage mootummaan Wayyaanee akkuma amaleeffate loltoota Federaalaa kanneen dhalootaan Oromoo hin ta’iin naannoolee kanatti bobbaasuun uumata hiraarsuuf guddoo tattaaafataa jiraachuu gabaasi qeerroo addeessa.

Guutummaa gabaasa kanaa itti fufiinsaan ni dhiheessina.

Suuraaleen gaditti muldhatan kun haala magaalaa Gimbii guyyaa har’aa muldhisa.

Gimbii Caamsa9 1 Gimbii caamsaa 9

FDG Oromiyaa keessatti jabaatee itti fufuun Godina Shawaa lixaa keessatti Uummatni daandii dinagdee mootummaan wayyaanee itti dhimma bahu kute

Aside

Caamsaa 10,2014

Gaaffiin mirgaa abbaa biyyummaa Oromiyaa keessatti finiinuun jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan Godina Shawaa lixaa magaala Baakkoo fi Baakkoo tibbee gidduutti Uummatni Oromoo gamtaan bahuudhaan daandii konkolaata ayeroo dheeraaf mootummaan wayyaanee oomisha sukkaaraa Fincaa’aa irraan funaanuun wiirtuu dinagdee godhattee itti dhimma bahaa turte addaan kutuun FDG itti fufee jira. Mootummaan wayyaanee Oromiyaa guutuu keessatti duula hidhaa, ajjeechaa fi doorsisaa jabeessuun itti fufus Uummatni Oromoo gamtaan ka’uudhaan sagalee isaa dhageesisuu irratti argama.

Dabballootni mootummaa Wayyaanee sirna cunqursaa abbaa irrummaa mootummaa wayyaanee fiixaan baasuuf bobba’anis dhiphina guddaa fi sodaa keessa seenuun bakkeewwan kana irraa baqachuun deebi’uun isaanii saaxilamee jira. Haaluma FDG jabaatee itti fufe kanaan Uummatni Oromoo gamtaan bakka jiruu ka’ee falma mirgaa kan bilisummaa fi Dimokiraasii jabeessuudhaan akka itti fufu qeerroon naannoo kanaa dhaamsa dabarfatee jira.

FINFINE IS THE CENTRAL AND INTEGRAL PART OF OROMIA

Aside

abo

FINFINE IS THE CENTRAL AND INTEGRAL PART OF OROMIA

OLF Statement

The authoritarian regime of TPLF-EPRDF in Ethiopia has continued reversing some rights achieved by the Oromo peoples struggle. Even the regime is continuing violating the rights enshrined in its own constitution of the country that has been worked out by its own experts. The wicked Master Plan of Addis Ababa that was declared recently by the incumbent regime is unfolding the continuation of dismembering Oromia state that has been underway since the last two decades. Beginning from 1991, TPLFs strategic policy of eviction and displacement of Oromo from their ancestral land is unabated. Despite deafening propaganda and denials of the Integrated Master Plans infringing of the borders of Special Zones around Finfinne (Addis Abeba), the said Zones are already under Finfinne Administration practically.

Finfine is the Central and Integral Part of Oromia.pdf

Finfine is the Central and Integral Part of Oromia fin afaan Oromoo.pdf

Finfine is the Central and Integral Part of Oromia- Amharic.pdf