Wallagga Magaalaa Naqamte Keessatti Gaaffiin Mirgaa Darggaggoota Oromoo Itti Fufe.Ogeessoti Fayyaa Hosptala Naqamtee Loltoota Wayyaaneen Reebaman.

Aside

Diddaa

Caamsaa 14/2014 FDG marsaa 2ffaan gootota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaan jabaatee itti fufuun walqabatee mootummaan abbaa irree Wayyaanee barattoota Oromoo meeshaa maleeyyii gaaffii karaa nagaa gaafatan irratti waraanaa bobbaasuun yakka ol’aanaa raawwataa jira.

Tarkaanfii waraannii Mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO/ barattoota Oromoo nagaa karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafatan irratti fudhatamaa jiru,gocha duggugginsa sanyii (genocide)guyyaa saafaa uummata Oromoo irratti gaaggeeffama jiraachuun beekama.

Waraanni Wayyaanee barattoota Oromoo irratti yakka waraanaa dalagu irra darbee, hospitaala neqamtee cabsee seenuun hojjetoota Hospitaala Naqemtee fi narsootaa fi Dokteroota tajajiila yaalii barattootaaf kennaa jiran irratti tarkaanfii reebichaa fudhachuun yakkii ulfaataa waraana mootummaa abbaa irreetiin magaalaa Neqemtee keessatti rawwatera.

Gochaa faashistummaa mootummaan abbaa irree Wayyaanee barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa irratti fudhateen barattoota 150 ol haalan madeeffaman keessa kanneen keessaa:-
1. Barataa Gulummaa Baayisaa
2. Barataa Birraa Tasfaayee,
3. Barataa Haptamuu Garradoo.
4. Barataa Ibraahim Mardii,
5. Barataa Taayyee Girmaa
6. Barataa Abdiisaa Raggaasaa
7. Barataa Gammaachuu Dhufeeraa
8. Barataa Gammachiis Geetanee
9. Barataa Tsagayee Hayiluu
10. Barattuu Hawwaa Baqqalee
11. Barattuu Yerusaleem Tamasgeen kanneen keessatti argaman barattootni Oromoo nagaan tarkaanfii waraannii Wayyaanee irratti fudhateen madeeffamani hospitalaa Naqemtee galanii jiru.

Gama biraan godinuma baha Wallaggattis haaluma itti fufinsa qabuun FDG M/B sadarkaa 2ffaa Haroo Limmuu irras mootummaan Wayyaanee FDG kanatti rifachuun barattoota Oromoo 10 olitti lakka’aman barnoota irra arii’uun bira ga’ameera.
1. Barataa Firaa’ol Amanuu barataa kutaa 10ffaa
2. Barataa Mootilee Garbaa barataa kutaa 10ffaa
3. Barataa Dachaasaa Baqqalaa
Barataa Moosisaa Amantee kanneen jedhaman kan kessatti argaman barattootni Oromoo barnoota irraa arii’atamaa jiru.

Haaluma walfakkatuun FDG Aanaa Giddaa manneen barnootaa sadarkaa tokkooffaa fi 2ffaa dabalatee uummata waliin ta’uun m/b Lalistuu Hangar sadarkaa 2ffaa keessattis diddaan jabaatee itti fufee jira. Kana malees Aanota akka Limmuu galilaa, Ebantuu, Saasiggaa, jedhaman keessatti diddaan jabaatee itti fufuun mootummaa abbaa irree yaaddoo keessa galchuun humna waraanaa uummataan wal hin madaallee uummatatti gadhiisuun guutummaan Godina Bahaa Wallaggaa raafamaa jira.
 

FDG Godina Wallaggaa Lixaa Magaalaa Najjoo Irratti Itti Fufe

Aside

Caamsaa 15/2014 NajjooGabaasaa Qeerroo magaalaa Najjoo irraa addeessuun armaan dura FDG yeroo uummanni keenyaa fi barataan keenya wal qabatee ka’etti humni tika Wayyaanee bittimsaan sun uummata burjaajessuudhaan hin milkaa’in hafne,Yeroo isaa eeggatee jiraattota uummata magaalattii fi barattoota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa,2ffaa fi qophaayinaa dabalatee har’a caamsaa 15 FDG dhoyee jira.Biyyaa fi saba ofitiif wareegamuun waan baratameedha,mootummaan Wayyaanee ilmaan oromoo dhiiga isaa akka bishaanii dhangalaasuun oromiyaa gad hin dhiisu,galii irraa argachuunkoo itti fufa,lafa oromoo ciree gurguruunkoo nan jabeeffadha se’ee uummata bal’aa waraana isaatiin fixuun akkuma karoorsee fi ittan fufa jedhee labsachaa jiru kana ammallee mormuudhaan gaaffiin keenya hamma wareegamaatti nuuf deebi’uu qabaadhaan uummanni magaalaa kana har’a gaaffiiwwan mirgaa qabatanii diddaa isaanii itti fufanii jiru.
-oromiyaan kan oromooti mootummaan Wayyaanee nurraa haaka’u
-Mootummaa sanyii keenya fixaa jiru yaa waaq nurraa buqqisi
-Oromiyaan haa bilisoomtu

-Afaan oromoo afaan hojii fi federaalaa haata’u
-waraanni wayyaanee oromiyaa keessaa haa bahan
-Uummata keenya hidhame mana hidhaatii haa bahan,fi kkf
Jedhuun uummanni fi barattootni gamtaadhaan diina dura dhaabbatanii dhaadachaa turan,humni waraana wayyaanee rasaasaan doorsisuudhaan namoota hedduu daa’ima,jaartii osoo hin jedhin gara mana hidhaatti guuraa turan,kan hafan uummanni diddaa kana itti fufuuf qophii irra jiru.

Har’a Caamsaa 15,2014 FDG Magaalaa Laqamtee Irratti Itti Fufe

Aside


Caamsaa 15,2014 Naqamte

Har’a caamsaa 15,2014 barattootni koollee fi mana barumsaa garagaraa keessatti argaman gaaffin gaafatame deebi’uu qaba kan jedhuun barattootni FDG marsaa lammaffaa itti itti fufunii jiru.Battaluma barattootni bakka garagaraatii walitti dhufuuf ka’anitti humni waraana wayyaanee kan duraan jiru irratti humna uummata ol kan tahe magaalicha guutummaatti fe’amee jira,waraanni wayyaanee guutummaa magaalaa Laqamtee keessa buufatee jira,diddaan barattoota sodaa malee akka itti fufu waamicha gochaa jiru,Gaaffiin bu’uuraa hamma deebi’utti barattootni oromiyaa keessa jirtan haa kaanuun dhaamsa barattoota mana barumsaa fi koollejjii garagaraa magaalaa Laqamtee keessatti argamuudha. FDG itti fufa hamma galii isaa gahutti!