1 thought on “Hiriirri nagaa Oromoota biyya alaa jiraniin gaggeefamaa jiru haala seenessaan gaggeefamaa jira.

 1. tokkummaan iddoo jirutti waan hundi jira tokkummaan iddoo
  hin jirretti halagaan nu jidduu galuun nu jeeqa
  keessumaa bilisumaa keenyaaf falmatnu danqaraa ta’a.
  kanaaf akka ammaatti itti fufne taanaan bi;lisummaan harka keenya galuuf diinas
  duguugne gara isheen dhuftetti ni deeebifna.
  jecha cimaayeroo tokko HASAN ALI jedhe waan guddaa dha” finfinneen ol malee
  dalga bala’achuu hin dandeessu” akka yeroo ammaatti jecha cimaa mitii ree
  guddaa galatoomi jenna
  waan hundaaf fincilli ammaa walii gala kan bilisummaa keenyaati malee kan biroo miti
  haa jabaannu alaa fi keessaa waan qabnuun
  tokkummaan humna
  IUO
  G3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s