Guyyaa har’aa FDG Meettaa Roobii Magaalaa Shinoo irratti fufee olee jira

Aside

OromiaALutaContinua2011FDG

Caamsaa 6,2014 Mettaa Roobii
Caamsaa 6/2014 Godina Lixa Shawaa Aanaa Meettaa Roobii Magaalaa Shinoo irratti goototni uummaanni Oromoo mirga abbaa biyyuummaa isaa kabachiifachuuf FDG fi gaaffii mirga fi dimookiraasii gaggeessuun ibsamera. FDG Godinicha keessatti qabatee jiru, guyyaa har’a daran jabaachuun Meettaa Roobii Magaalaa Shinoo irratti fufee olee jira. Hojjeettootni mootummaa illee utuu hin hafiin hiriira nagaa kana irra qooda fudhataniru, Wajjiraaleen Mootummaa fi Bankiiwwaan dhuunfaa fi Mootummaa hundii cufamuun gabaafamera. Sabboontotani barattootni Oromoo Manneen Barnoota sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa barattoota sadarkaa tokkoffaa fi uummataan wal ta’uun hirriira guddaatu gaggeeffame.

Waraannii Wayyaanee akkuma amaleeffatame, humna guddaa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa fe’achuun gara Meettaa Roobiitti guuramaa jira. Hiriiricha keessatti jaarsoliin biyyaa fulduratti hiriiruun nuti nagaa barbaadna, mirga keenya falmachuuf baane, lafti keenya nurraa sam,amaa mirga dhabduu taanee hin teenyu jechuun waraanaa wayyaanee dargaggoota Oromoo dhiiga dhuguu bare ijoollee isaanii irraa akka ittisaa turan ibsamee jira.

Guutuu Oromiyaa keessatti FDG jabaatee itti fufe. Uummatni bulchinsa Wayyaanee jalaa bahuun koree bulchinsa mataa isaa filachuu eegale

Aside

Caamsaa 5,2014 Wallagga Ayira

Diddaan Uummata Oromoo jabaachuudhaan mootummaa wayyaanee irratti xiyyeeffatee itti fufee jira. Haala kanaanis Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Ayiraa magaala Ayiraa keessatti Uummatnii fi dargaggootni gamtaan ka’uudhaan basaasa mootummaa wayyaanee kan tahe Tamasgeen kan jedhamu magaala keessaa baasee jira. Warra Tamasgeeniifis gocha farrummaa kana irraa akka dhaabbatu waamicha dabarsanii jiran. Haaluma kanaan Godina Horroo Guduruu wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti uummatni magaala tohannaa isaa jala erga galchatee gandawwan keessatti milishoota hiriirsuun Ganda Jaarroo Siree fi Tuulluu noonnoo keessatti FDG jabaan gaggeeffamuun uummatni walgahii guddaa godhachuun bulchinsa gandaa harka mootummaa wayyaaneetii baasee jira. Yeroo ammaa kanas Bulchinsootni gandaa kun harka wayyaaneedhaa bahuudhaan uummata harka seentee bulchinsa yeroofiis uummatni filatee jira.

Gabaasa VOA-Angawoonni Oromiyaa Barttoota haasofsiisuu jalqaban

Aside

Jaallannee Gammadaa

[/audio

————————————————————————————

Caamsaa 5,2014 Haromayaa ,Suuraan gara mirgaa jiru barataa Oromoo rasaasa Wayyaaneen dhaanamee waldhaansa gahaa hin argatiin jiru dha.

Haromaayaa Haromayaa