SBO Waxabajjii 01 Bara 2014 Oduu – Qophiilee haala yeroo irratti hundaa’an – Kan Dhageenyee fi Dubbisnee fi Dhimma Master Plaanii Finfinnee irratti haasaa kana dura dhihaate kutaa lammataa

1 thought on “SBO Waxabajjii 01 Bara 2014 Oduu – Qophiilee haala yeroo irratti hundaa’an – Kan Dhageenyee fi Dubbisnee fi Dhimma Master Plaanii Finfinnee irratti haasaa kana dura dhihaate kutaa lammataa

  1. Nukaasaa yaailmaan oromo nukaasaa gabromsaanumeedhebuqa’ehiddisaa kanbiraa akkahinbune iddoosaa bakkajirtanmaraawarraaqsafiniinsaa
    arrakanbariitedhugumaanfakkaattii
    oromoondagamnaan nutti golgoloytii
    barataa,barattuu,dargaggoofidubartii
    deebineehingabroomnuuka’aaqabsoorratti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s