Godina Harargee Bahaatti Keessatti Ummanni Waraana Liyuu Poolisii Somaalee Wayyaanee Dura Dhaabbachuu Jabeesse.

Aside

Guraandhala 26/2017 Goototni Qeerroon Dargaggootni Oromoo fi Uummatni Oromoo Godina Harargee Bahaa Magaalaa Cinqasaattii Warraaqsii Waraanni maqaa Liiyyuu Poolisii Somaalee jedhuun Wayyaaneen nurratti baneef hin jilbeeffannuu, waraanni duguuginsa sanyii rawwachaa jiruu fi daangaa Oromiyaa cabsee qe’ee keenyarraa nu buqqisaa jiru hatattamaa nurraa ka’uu qaba , Waraanni Koomandii poostii Wayyaanee dabballummaa siyaasa wayyaaneef hiriire Oromiyaa gadhiisee bahuu qaba jechuun Guraandhala 24/2017 Warraaqsaa FXG Finiinsaan.

Continue reading

Godina Arsii Aanaa Kofalee magaalaa Kofalee fi Aanaa Seeruu Magaalaa Seeruu Keessatti Dargaggoonni Oromoo Olola Ergamtoota TPLF Dura Dhaabbatan.

Aside

Gurraandhala 25,2017

Godina Arsii Aanaa Kofalee magaalaa Kofalee keessatti Guyyaa har’aa Sanbata Ergamtoonni OPDO dargaggoota walitti qabdee hojii isinii uumna jechuun itti kijibaa oolte,Dargaggoonni wal gahicharratti argamanis erga baajanni ramadamee baajata kana kan ramade Mootummaa Naannoo Oromiyaa erga jettanii hojii dhabdoonni hojiin uumamuuf ilmaan Oromoo qofa mo?  Sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatus irratti hirmaata? Biyya takka ijaarra jettanii kunoo sumaalenis ummata keenna Daangaa isii irratti argaman akka ilmoo waraabessaatti lafarraa duguugaa jirti kanaaf Dhaabni keessan maaf ummata keenna cinaa hin dhaabanne,waraanni raayyaa ittisa biyyaa maaf sumaalee cinaa dhaabbate jechuun kaabinoota mootummaa mataa gara galchaa ooluun dhagayameera. Continue reading

SBO: Gurraandhala 24 bara 2017. Oduu, Haala Baqattoota Oromoo Suudaan keessaa irratti gaaffi fi deebii gabaabaa baqataa Oromoo magaalaa Kaartuum jiraatu waliin taasifamee fi Gaaffii fi deebii Artiist Eebbisaa Solomoon -Kutaa 2ffaa.

Aside

Ololli Dharaa fi Diinummaa ABO Irratti Aggaammate Oromoo Dadhabsiisuufi!

Aside

ABO balleesuf

Waldhaansoon doohaa lolaati, Mammaaksi duudhaa dubbiiti, Jabbileen biifa kormaati, Gaggabni seensa du’aati.

Qixxeessaa Lammii Irraa

Jechoota kana sababa malee miti kan dhimma itti bahe. Maaliif jedhamuun hin oolamu. Deebiin gabaabaadha. Namni of hin fakkaatne nama biraa fakkaachuu hin danda’u. Namni of hin qeeqne nama biraa qeequu hin danda’u. Haalli yeroo ammaa murna yartuun dhimma qabsoo sabaa irratti hundaawamee odeeffamu maal akka fakkaatu kan hin hordofin malee kan hordofee fi quba qabu akka gaaritti beeka.

Namootni qabsoo sabaa irratti namoota bara dheeraaf rakkatan ta’e jedhanii itti bobba’anii maqaa balleessan of fakkaataniiti malee nama biraa fakkaatanii waa jechuu akka hin dandeenye kan hubatan natti hin fakkaatne. Dhimma qabsoo irratti yaada fedhe kennachuu kan danda’u guyyaa tokkoofis yoo ta’e nama itti ifaajee beeku ta’uu qaba. Waldhaansoon namootni dhimma qabsoo hin beekne qabsaawotaan qabuu fedhan tolaaf osoo hin taane lola barbaadaniiti. Oromoon har’a nama waliin lolu hin beekne, kan obboleessa isaan ololuuf dheekkamu yoo jiraate doofaa diinaan ergame qofa. Continue reading

Ginbot 7 and Dr. Berhanu Nega’s hostility toward Oromo cause

Aside

 By Geresu Tufa

The naked hostility of Ginbot 7 and significant sections of the Amhara elite against the Oromo national liberation struggle came to the surface over the last month.

Their radio stations, television broadcasters, writers, paltalk rooms, bloggers, websites and social media pages opened a war of attrition on the Oromo Liberation Front, Oromo activists and the Oromo people at large. All in unison took the offensive on laughable grounds. The intensity was deafening; the repetition was monotonous; the relay was wide and the substance was empty.

As the saying goes, “old habits die hard”. Certainly, such malicious coverage was carried out in accordance with their old racist adage: “minim atamentu ye-Gallan goffere inkuan be-wejigira yisheshal be-weree”. Consumed within such racist obsession, they entertained their own illusion; celebrated a non-existent victory; propagated a non-convened congress; applauded an unfounded change of program. An article, titled “the Integrity of Public Writing” authored by Ephrem Madebo signifies the epitome of such hasty mania. Continue reading