Godina Arsii Aanaa Kofalee magaalaa Kofalee fi Aanaa Seeruu Magaalaa Seeruu Keessatti Dargaggoonni Oromoo Olola Ergamtoota TPLF Dura Dhaabbatan.

Gurraandhala 25,2017

Godina Arsii Aanaa Kofalee magaalaa Kofalee keessatti Guyyaa har’aa Sanbata Ergamtoonni OPDO dargaggoota walitti qabdee hojii isinii uumna jechuun itti kijibaa oolte,Dargaggoonni wal gahicharratti argamanis erga baajanni ramadamee baajata kana kan ramade Mootummaa Naannoo Oromiyaa erga jettanii hojii dhabdoonni hojiin uumamuuf ilmaan Oromoo qofa mo?  Sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatus irratti hirmaata? Biyya takka ijaarra jettanii kunoo sumaalenis ummata keenna Daangaa isii irratti argaman akka ilmoo waraabessaatti lafarraa duguugaa jirti kanaaf Dhaabni keessan maaf ummata keenna cinaa hin dhaabanne,waraanni raayyaa ittisa biyyaa maaf sumaalee cinaa dhaabbate jechuun kaabinoota mootummaa mataa gara galchaa ooluun dhagayameera.

Bifuma wal fakkaatuun Godina Arsii Aanaa Seeruu magaalaa Seeruu keessattis Jimaata kaleessaa gaafiin Kaabinoota OPDOn dargaggootatti ergite dargaggoonni dura dhaabbachuun dargaggoon tokkochi osoo hin galmaayiin addaan galanii jiru guyyaa boruus Magaalota akka Dodolaa Asaasaa fi Itayyaa keessatti dargaggootatti kijibuuf akka deemanis oduun Qeerroo Godinoota kanaatirraa nu gahe ifa godhee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: