Naannoo Kibbaa Godina Sidaamoo Aanaa Daallee Ganda Siyaamaa Keessaa Jiraattoti 300 Kanneen Lafiti Irraa Fudhatame Ummata Waliin Ta’uun Diddaa Kaasan.

Aside

diddaa9Gabaasa Qeerroo Sooddoo, Guraandhala 23,2014
Ummanni Kibbaa,Godina Sooddoo Irraa Gaaffii Waa’ee Lafaan Hiriira Waajjira Investimentii Naannichatti Bahan, Mootummaan Wayyaanees Qeerroo Oromootu Keessa Jira Jechuun Mufate!‏

Gaaffii waa’ee lafaan kan wal qabate jiraattotni naannoo Kibbaa Godina Sidaamoo aanaa Daallee ganda Siyaamaa keessa kan jiraatan jiraattota 300 lafti isaanii fuudhamee investeraaf kennamuu irraan guraandhala Gaafa 18/2015 uummanni kun “ Lafti Keenya Investeraaf kenname” jedhuun barruuwwan garagaraa kaasuu fi dhaadannowwan dhageessisuun gara waajjirana investimentii naannichaatti hiriira bahan,

– Lafti keenya nuuf haa deebi’u
– Sagaleen keenya haa dhagayamu,
– Gaaffiin keenya nuuf haa deebi’u kan jedhu dhaadannoo dhageessisuu isaani gabaasni nugahe addeessa.
Gaaffiin uummataa kun guyyaa kana irraa kaasee hanga har’aatti deebii dhabus itti fufee kan jiru yoo tahu mootummaan Wayyaanee Qeerroo Oromootu nurratti kaase, uummata kanaan dura sagaleen isaa hin dhagayamnetu as bahe, uummanni nurratti ijaarameera kan jedhuun gaaffii uummataa deebisuun dura sodaa isaaf humna hin beekamne, kan
uummata kaasu, kan uummata mootummaa irratti ijaarutu jira kan jedhuuf qorannaan dursuu qaba jechuudhaan xiyyeeffannoo godina kana irratti taasisuunis dhagayamaa jira, ammas gaaffiin uummataa dhimma lafa isaaniif haala wal irraa hin cinneen kan itti fufee jiruudha.!

Hidhattooti Somalee Uummata Oromoo Godina Harargee Bahaa aanaa Baabilee Ganda Daarer Arbaa Jiraatan Irratti Dhukaasa Banuun Lubbuu Gaga’an.

Aside

q-news3aaOdeessa Qeerroo Godina Harargee Bahaa, Guraandhala 23,2015
Odeessa Qeerroo Godina Harargee ona Baabilee irraa har’a Guraandhala 23 addeessuun, kanan duras mootummaan uummata Oromoo horsiisee bulaa naannoo godina Baalee irratti mootummaan Wayyaanee hidhattoota Somaalee irratti kaasuun qabeenyaa uummataa saamsisaa, lubbuudhaanis uummata keessaa rasaasaan rukuchiisuu odeessa dhiyaataa ture irraa ni yaadatama. Haaluma kana kan fakkaatu godina Harargee Bahaa aanaa Baabilee ganda Daarer Arbaa jedhamtu keessatti guyyoota muraasa dura Guraandhala gaafa 20,2015 hidhattootni Somaalee guyyaa keessaa waaree booda sa’a 3:00 irratti uummata Oromoo nagaa irratti dhukaasa banuudhaan, uummata keessaa namni 2 lubbuudhaan kan du’ee fi kaan ammoo akka mada’an odeessi nu gahe ibsa.
Dhukaasni uummata irratti baname sababa tokko malee ganda kana keessa seenuudhaan uummata nagaa irratti kun raawwachuu isaa gabaasni nu gahe addeessa. Kana malees hidhattoota Somaalee kana boodaan kan jiru waraana mootummaa Wayyaanee ta’uu jiraattoti naannichaa ni ibsu.

Wallee Warraaqsaa Walliftan Sababa Jedhuun ,Wallagga,Magaalaa Naqamtee Kan Maadheffate Gartuun Hawwisoo Godina Wallaggaa Keessaa Walliftooti Oromoo Sadii Arihaman.

Aside

Guraandhala 23,2015 Gabaasa Qeerroo Naqamtee

Waggaa tokkoon dura gartuun hawwisoo Naqamtee karaa waajjira aadaa fi turizimii kan ijaaramte yeroo taatu,Walliftooti Oromoo lama Bulii Birhanuu fi Mohii Bulii Misgaanuu kanneen jedhaman sagalee isaaniin filatamanii yeroo mindeefamanitti wallee adda addaa sirbuun beekaman,keessattuu Walleen Gadaa Leeqaa jedhamu walliftoota kanaan yeroo wallifametti siyaasaa waan of keessaa qabuu fi uumata mootummaa irratti kakaasa sababaa jedhuun walliftooti kun akka arihaman taasifamee ture.

Yeroo ammaa kanas sababaa FDG Ebla 2014  keessa kaleen wal qabatee walliftooti Oromoo sadii walleelee uumata mootummaa irratti kakaasu wallisaa jirtu,dhaabota mormituu addattis Qeerroo Bilsiummaa waliin hidhata qabdu sababaa jedhuun hojii ogummaa isaanii irraa akka arihamuuf jiran waajjirri Civil Service jedhamu akeekkachiisee jira.

Walliftooti kunis:-

1 Sanyii Ammayyaa

2 Mulunaa Taakkalaa

3 Araarsaa Badhaadhaa

Kanneen jedhaman yeroo ta’u namoonni biro sirnichaaf amanamoo ta’an lama ammo bakka isaanii akka bu’anii hojjetaniif mindeefamuu isaanii Qeerroon gabaasa.

Warri sirna Wayyaaneef amanamummaan hojjetu jedhamanii mideeffaman kun lammii Oromoo tokkoo fi Habashaa kanneen ta’an 1,Balfaa Moosisaa fi 2,Yoseef Asaffaa jedhamani ta’uu gabaasi Naqamte irraa nu gahe addeessa.