SBO Muddee 29, 2017. Oduu, Nama Foon hin beekneef Somba muru mata duree jedhu jalatti qophii haala yeroo irratti xiyyeeffatuu fi Gaaffii fi deebii Artistoota Oromoo Jaalataa lammii, Margaa Wandimmuu fi Samiir Jihaad waliin taasifame kutaa 1ffaa.

Aside

Reebichaa fi Hiraarsi Barattoota Koolleejii Qonna Agaarfaa Daranuu Itti Cime.

Aside

Mudde 28,2017/ Dhiheenya kana barattootni Saba Tigree Yuunivarsiitii Addagiraat Sabaan adda baasanii barattoota Oromoo fi Amaaraa Yuunivarsiitii Addagiraat baratanirratti poolisii feediraa waliin ta’uun reebicha irratti geesisuun lubbuu dabarsuufi miidhaa qaamaa irratti geesisuun ni yaadatama. Haaluma walfakkaatuun kooleejii qonna Agaarfaagaafa guyyaa 3-4/4/2010 barattootni saba Tigree jeequmsa kaasuun barnoota addaan kutuun koolejicha gadi dhiisanii bahanii jiru.

Sababa barattootni saba tigree dhaabilee barnoota olaanoo keessatti jeequmsa kaasan irraa ka’uun mootummaan woyyaanee  poolisii feediraalaa maqaa dhaabilee barnoota olaanoo nageenya eegsisa jedhuun akka achi keessatti maandhefatan godhuu danda’eera.

Haata’u malee sababbiin maandhefannaa isaanii nageenya dhaabilee barnoota olaanoo eegsisuu osoo hin ta’in,inumaayyuu jeequmsa kaasuun, barattoota saba Amaaraafi Saba Oromoo ta’an; Continue reading

Gootonni Barattooti Oromoo Yuniverstii Wallaggaa Waraana Wayyaanee Mooricha Qubate Ari’anii Baasaa Jiru.

Aside

Muddee 28,2017Mootummaan gita bittuu Abbaa irree wayyaanee dararaa barattoota mooraa Yuunversiitii Wallaggaa irratti geggeessu daran hammeessuun itti fufee jira.
Haaluma kanaan sirni Wayyaanee mooraa yuunversiitii Wallaggaa keessa erga hoomaa waraanaa jumlaan qubachiiseen booda barattoota bahaaf gala dhorkaa jira. Gootowwan barattoonni mooraa yuunversiitii Wallaggaas ejjennoo isaanii daran jabeessuun lukkeewwan Wayyaanee mooraa yuunversiitichaa keessa jiran irratti ejjennoo cimaa fudhachuun lukkeewwan diinaa kanneen mooraa keessaa hari’anii jiru.
Humni federaalaa mooricha dhuunffatee jirus galgala galgala dukkanaan daa’effachuun qarree Oromoo mooricha keessaa baratan humnaan qabee gudeedaa akka jirullee maddi oduu qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaa addeessee jira. Continue reading

Ilmaan Oromoo hidhaan Umrii Guutuu itti murteeffame yeroo ammaa Qilinxoo fi Zuwaay jiran:

Aside

[SQ, mudde 27,2017] Ilmaan Oromoo hidhaan Umrii Guutuu itti murteeffame yeroo ammaa Qilinxoo fi Zuwaay jiran:

1) Abdulrashiid Abduramaan
2) Abduramaan Musaa Ixxoosaa
3) Abduramaan Eessaa Mexxeessoo
4) Abdulrashiid Bashir Huseen
5) Aliyyuu Muummee Bokkoloo
6) Amaanu’eel Gammachuu Dureessaa
7) Masfin Abbebee Abdiisaa
8) Bakar Mohaammad Abbaaseenaa Continue reading